Legesarea Euskadi

Euskadi.eusen sartu

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2. Eduki motak
 

Araudia

Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dauden eta aplikagarriak diren lege eta arau multzoa.

Zergei buruzko araudia

Euskal Herriko hiru lurralde historikoetako zerga arloko araudia

 

Eskumenak eta transferentziak

Eduki-mota honek Euskal Herriaren Autonomia Estatutuan aitortutako eskumenak hartzen ditu baita Autonomia Erkidegorako transferentzien egoera ere.

 

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Garrantzi juridikoko dokumentazioari buruzko edukiak EAE ko legedia ulertu eta interpretatzeko laguntza dira, baita Eusko Jaurlaritzaren administrazio-egintza eta -jarduera jakin batzuen berri izateko laguntza ere.

Eduki motak

Araudia

Eduki arauemaileak hizkuntza juridikoan aplikazioko araudiak deitutakoak dira. Horien artean, hierarkiaren arabera ordenatuta, honako hauek aurkitu ditzakegu, besteak beste:

 • Konstituzioa.
 • Lege Organikoa.
 • Legea.
 • Oinarri Legea.
 • Dekretu Legegilea.
 • Lege Dekretua.
 • Errege Dekretua.
 • Dekretua.
 • Agindua.
 • Ebazpena.
 • Zirkularra.
 • Zerbitzu Argibideak eta Aginduak

Euren eskumen esparrua EAEko legeriarena eta aplikatzen zaion estatuko legeriarena izango da, edota 149.3 CE Artikuluan ezarritako osagarriarena. Gainera, familia horren edukiak euren artean erlazionatuta egon daitezke (adib: Dekretu batek aurreko beste Dekretu bat aldatu edo Lege bat garatu dezake, Ebazpen batek Dekretu bat interpretatu dezake, etab).

Araudia bilatu?

Eskumenak eta transferentziak

Eduki mota horrek Euskadiko Autonomia Erkidegoko abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak Euskadiko Autonomia Erkidegoari aitortzen dizkion eskumenak hartzen ditu barne, Konstituzioko 148. Artikuluari jarraiki (CE).

Era berean, gure Autonomia Estatutua garatzeko ondoren transferitutako eskumenak sartzen dira barne, Konstituzioko 149.3 Artikuluan ezarritako aurreikuspenari jarraiki, bai eta 150. Artikuluaren arabera transferitutakoak, emandakoak edo delegatutakoak ere (jadanik gauzatzen dituenak, zein transferitzeke daudenak).

Halaber, Eskumen bakoitzaren egoera hartzen du barne eta, ondorioz, EAEk bere gain hartutako funtzioak eta zerbitzuak.

Eskumenak eta transferentziak bilatu ?

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Garrantzi juridikoko dokumentazioari buruzko edukiak EAEko legedia ulertzeko, osatzeko, justifikatzeko eta interpretatzeko laguntza dira, baita Eusko Jaurlaritzaren administrazio-egintza eta -jarduera jakin batzuen berri izateko laguntza ere. Azpimarragarriak dira, besteak beste:

 • Jurisprudentzia.
 • Ebazpen judizialak (Epaiak eta Autoak).
 • Nazioarteko Hitzarmenak.
 • Irizpenak.
 • Txostenak.
 • Zirkularrak, jarraibideak eta zerbitzu-aginduak.
 • Kontsulta juridikoak.
 • Txosten juridikoak.
 • Lege-aurreproiektuak, memoria eta txosten eta guzti.
 • Lege-dekretuen proiektuak, memoria eta txosten eta guzti.
 • Dekretu-proiektuak, memoria eta txosten eta guzti.
 • Agindu-proiektuak, memoria eta txosten eta guzti.
 • Agindu-proiektuak, memoria eta txosten eta guzti.
 • Sinatutako hitzarmenak, protokoloak edo programa-kontratuak.
 • Kudeaketa-mandatuak.
 • Berezko bitartekorako barne-esleipenak.
 • Irizpenak.
 • Doktrina.
 • Kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio-organoaren ebazpenak.
 • Bestelakoak

Garrantzi juridikoko dokumentazioa ?

Azken aldaketako data:  2015/11/20
Euskadi, auzolana