Legesarea Euskadi

Euskadi.eusen sartu

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2. Araudia
 

Araudia

Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dauden eta aplikagarriak diren lege eta arau multzoa.

Zergei buruzko araudia

Euskal Herriko hiru lurralde historikoetako zerga arloko araudia

 

Eskumenak eta transferentziak

Eduki-mota honek Euskal Herriaren Autonomia Estatutuan aitortutako eskumenak hartzen ditu baita Autonomia Erkidegorako transferentzien egoera ere.

 

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Garrantzi juridikoko dokumentazioari buruzko edukiak EAE ko legedia ulertu eta interpretatzeko laguntza dira, baita Eusko Jaurlaritzaren administrazio-egintza eta -jarduera jakin batzuen berri izateko laguntza ere.

 
TxostenakAurkitu bilatu nahi duzun txostena erraz aurkibide honetan
 

Araudia

 1. EBAZPENA, 2018ko azaroaren 13koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baitira euskaltegi pribatuei eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei esleitutako diru-laguntzak, hain zuzen ere ikasturte osoko eskaera egin ondoren hasi diren taldeentzat 2017-2018 ikasturteko euskara-ikastaroengatik emandakoak. (EHAA-2018ko azaroak 27, 228 zk.).
 2. EBAZPENA, 2018ko azaroaren 21ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez arautzen baita euskaltegi pribatuei eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei 2018-2019 ikasturteko euskara-ikastaroengatik emango zaizkien diru-laguntzen handitzea. (EHAA-2018ko azaroak 26, 227 zk.).
 3. EBAZPENA, 2017ko azaroaren 12koa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek 2018-2019 ikasturtean ebaluazio jarraituaren harian HEOCaren zer maila egiaztatu ahal izango dituzten ezartzen duena eta 2019ko azterketa-deialdiak egiten dituena. (EHAA-2018ko azaroak 20, 223 zk.).
 4. EBAZPENA, 2018ko urriaren 5ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez epea luzatzen baita HABEko zuzendariaren 2018ko abuztuaren 28ko Ebazpenean adierazitako eskabideak aurkezteko, eta horretarako deialdia egin. Ebazpen horren bidez arautzen dira 2017-2018ko ikasturtean HABEren euskara-mailak edo baliokideak gainditu dituzten ikasleei diru-laguntzak emateko prozedura eta baldintzak. (EHAA- 2018ko urriak 11, 197 zk.)
 5. IRAGARKIA, "Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetako langileriari zuzendutako euskara-ikastaroak" kontratatzeko den esparru-akordioa formalizatu dela jakinarazteko dena (Espedientea: G18-232). (EHAA- 2018ko urriak 10, 196 zk.)
 6. EBAZPENA, 2018ko irailaren 19koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2018/1 jardunbidea emateko dena, euskaltegiek eta euskarako autoikaskuntzarako zentroek 2018-2019 ikasturtean zehar ikasleen matrikulaziorako eta ebaluazioa zein egiaztatzegintzarako betebeharreko jarraibideak izan ditzaten. Ebazpena (PDF, 7 MB)
 7. EBAZPENA, 2018ko abuztuaren 29koa, HABEren zuzendari nagusiarena, udalen edo udal erakundeen menpeko euskaltegiei, udal titularitateko euskaltegi publikoei, 2018/2019 ikasturteko diru-laguntzak emateko baldintzak ezartzen dituena. (EHAA- 2018ko irailak 11, 175 zk.)
 8. EBAZPENA, 2018ko abuztuaren 29koa, HABEren zuzendari nagusiarena, euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei, 2018/2019 ikasturteko euskara-ikastaroengatik, esleituko zaizkien diru-laguntzak arautzen dituena. (EHAA- 2018ko irailak 11, 175 zk.)
 9. EBAZPENA, 2018ko abuztuaren 28koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez arautzen baitira 2017-2018 ikasturtean HABEren euskara-mailak edo baliokideak gainditu dituzten ikasleei diru-laguntzak emateko prozedura eta baldintzak, eta dagokion deialdia egiten baita. (EHAA- 2018ko irailak 11, 175 zk.)
 10. AKORDIOA, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko kudeaketa-gomendioari buruzkoa, hizkuntza-gaikuntzako euskarazko ikastaroak egiteko dena, Lanbidek antolatutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duen langabeei eta landunei zuzendua. (EHAA- 2018ko uztailak 23, 141 zk.)
 11. AGINDUA, 2018ko ekainaren 7koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako gaitasun-mailen ziurtagiriak eskuratzeko prozedurak ezartzen dituen 2016ko azaroaren 23ko Agindua aldatzen duena. (EHAA- 2018ko ekainak 19, 117 zk.)
 12. EBAZPENA, 2018ko maiatzaren 21ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2018. urterako deialdi irekia egiten duena Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOCean) zedarritutako euskararen B1, B2, C1 eta C2 gaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko. (EHAA- 2018ko ekainak 1, 105 zk.)
 13. EBAZPENA, HABEren zuzendari nagusiarena, 2018ko apirilaren 30ekoa, Euskaltegiko Curriculum Proiektuaren idazketa berria gauzatzeko euskaltegiei eta euskararen autoikaskuntzarako zentroei eman zitzaien epea luzatzeko dena. Ebazpena (PDF, 851 KB)
 14. EBAZPENA, 2018ko martxoaren 12koa, HABEren zuzendari nagusiarena, Eusko Jaurlaritzaren Erregistroan inskribatuta dauden Euskal Etxeetako euskara-ikasleei zuzendutako deialdi berezia egiten duena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako B1, B2 eta C1 komunikagaitasun-mailak egiazta ditzaten. (EHAA- 2018ko martxoak 22, 58 zk.)
 15. EBAZPENA, 2018ko martxoaren 6koa, HABEren zuzendari nagusiarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko 2018. urteko probetarako aztertzaileak izendatzeko dena. (EHAA- 2018ko martxoak 22, 58 zk.)
 16. 63/2018 EBAZPENA, martxoaren 1ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez Generalitat de Catalunyarekin sinatutako hitzarmen bat argitaratzen baita, Centre de Documentació delakoa eta HABE biblioteka bibliografia eta dokumentazio arloan lankidetzan aritzeko dena. (EHAA- 2018ko martxoak 12, 50 zk.)
 17. IRAGARKIA, esparru-akordio bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioetako langilegoari zuzendutako euskara-ikastaroak kontratatzeko dena. (Espedientea: G18/232) (EHAA- 2018ko martxoak 8, 48 zk.)
 18. EBAZPENA, 2018ko otsailaren 20koa, HABEren zuzendari nagusiarena, helduen euskalduntzearen alorreko metodologiagintzan ikertzaileak gaitzeko bi beka esleitzeko dena. (EHAA- 2018ko martxoak 2, 44 zk.)
 19. EBAZPENA, 2018ko otsailaren 1ekoa, HABEko zuzendariarena, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) ezarritako euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko proben 2018. ekitaldirako Azterketa Batzordeko kideak, jarraipen-batzorde teknikoko kideak, epaimahaiak, tutoreak, lurralde-arduradunak eta lurralde-batzordeak izendatzeko dena (EHAA- 2018ko otsailak 7, 27 zk.)
 20. EBAZPENA, 2018ko urtarrilaren 24koa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEk eskatutako kanpoko lankidetzengatik zerbitzu-emaileei ordaintzeko irizpideak eta tarifak ezartzen dituena. Ebazpena (PDF, 851 KB)
 21. EBAZPENA, 2017ko abenduaren 15ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek 2017-2018 ikasturtean ebaluazio jarraituaren harian HEOCaren zer maila egiaztatu ahal izango dituzten ezartzen duena eta 2018ko azterketa-deialdiak egiten dituena. (EHAA-2018ko urtarrilak 4, 3 zk.).
 22. EBAZPENA, 2017ko abenduaren 27koa, HABEren zuzendari nagusiarena, helduen euskalduntzearen alorreko metodologiagintzan ikertzaileak gaitzeko bi beka emateko deia egiten duena. (EHAA-2017ko abenduak 28, 246 zk.) HUTSEN ZUZENKETA (EHAA-2018ko uztailak 3, 127 zk.)
 23. HITZARMENA, Helduen Alfabetatze eta berreuskalduntzerako erakundearen eta Etxepare Euskal Institutuaren artean, "Euskara Munduan" egitasmoa Etxeparen Euskal Institutuaren egiturara eraman eta HABE erakundearen lankidetza-esparruak zedarritzeko. (Hitzarmena (PDF, 3 MB))
 24. EBAZPENA, 2017ko irailaren 15ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2017ko urria eta 2018ko iraila bitarteko euskara-ikastaroengatik, Euskal Etxeei esleituko zaizkien dirulaguntzak arautzen dituena. (EHAA- 2017ko urriak 2, 188 zk.)
 25. EBAZPENA, 2017ko irailaren 11koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2017/1 Jardunbidea emateko dena, euskaltegiek eta autoikaskuntzarako zentro homologatuek Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren araberako Curriculum Proiektuak aurkezteko eta izapidetzeko aplikatuko diren irizpideak izan ditzaten. Ebazpena (PDF, 1 MB)
 26. AGINDUA, 2017ko uztailaren 28koa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eta Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea / Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) erakunde autonomiadunaren kontratazio-mahaiak sortzeko dena. (EHAA-2017ko abuztuak 8, 150 zk.)
 27. 187/2017 DEKRETUA, uztailaren 4koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dekretua aldatzen dena. (EHAA-2017ko uztailak 20, 138 zk.). 297/2010 DEKRETUA (EHAA- 2010eko azaroak 15, 219 zk.) HUTS-ZUZENKETA (EHAA 2017ko urriak 6 192 zk.)
 28. 14/2017 DEKRETUA, urtarrilaren 10ekoa, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeako (HABE) zuzendaria izendatzeko dena. (EHAA- 2017ko urtarrilak 13, 174 zk.)
 29. AGINDUA, 2016ko azaroaren 23koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako gaitasun-mailen ziurtagiriak eskuratzeko prozedurak ezartzen dituena. (EHAA- 2016ko abenduak 7, 232 zk.) eta (EHAA- 2018ko ekainak 19, 117 zk.)
 30. AGINDUA, 2016ko maiatzaren 24koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakunde autonomiadunak (HABEk) eskaintzen dituen zerbitzuen eta egiten dituen jardueren prezio publikoak finkatzeko den 2013ko irailaren 17ko Agindua aldatzen duena. (EHAA-2016ko ekainak 15, 113 zk.). HUTSEN ZUZENKETA (EHAA-2016ko uztailak 7, 129. zk.)
 31. EBAZPENA, 2015eko abuztuaren 3koa, HABEren zuzendari nagusiarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren mailen azpimailak zedarritu eta ikas-irakas prozesuen eraketa, jarraipena eta kudeaketa didaktikoaren jarraibideak ezartzen dituena. (EHAA- 2015eko abuztuak 20, 157 zk.)
 32. AGINDUA, 2015eko uztailaren 22koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen duena. (EHAA- 2015eko uztailak 31, 144 zk)
 33. AGINDUA, 2013ko irailaren 17koa, Kultura sailburuarena, HABEk eskaintzen dituen zerbitzuen eta betetzen dituen jardueren prezio publikoak finkatzen dituena. (EHAA- 2013ko urriak 1, 187 zk.)
 34. 47/2012 DEKRETUA, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena. (EHAA- 2012ko apirilak 16, 74 zk.)
 35. EBAZPENA, 2005eko uztailaren 27koa,HABEren zuzendari nagusiarena, HABEk deialdiz eskaintzen dituen dirulaguntzak eskuratzeko euskaltegi publiko zein pribatuek, auto-ikaskuntzarako zentro homologatuek eta Euskal Etxeek bete behar dituzten oinarrizko baldintzak ezartzen dituena.  (EHAA- 2005eko abuztuak 29, 163 zk.)
 36. AGINDUA, 2003ko abuztuaren 6koa, Kultura sailburuarena, euskaltegien eta euskararen auto-ikaskuntzarako zentroen erregistroa arautzen duena. (EHAA-2003ko irailak 10, 176 zk.)
 37. 179/2003 DEKRETUA, uztailaren 22koa, helduentzako euskararen irakaskuntza burutzen duten euskaltegien eta beste zentro homologatuen jarduera eta horien finantziazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aldetik arautzen duena. (EHAA- 2003ko uztailak 31, 149 zk.)
 38. 34/1996 DEKRETUA, otsailaren 13koa, HABEren arau organikoak onartzen dituena. (EHAA- 1996ko otsailak 23, 39 zk.)
 39. Azaroaren 25eko 29/1983 LEGEA, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea Sortaraztekoa eta Euskaltegiak Araupetzezkoa. (EHAA- 1983ko abenduak 12, 183 zk.)

Azken aldaketako data:

Euskadi, auzolana