Legesarea Euskadi

Euskadi.eusen sartu

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2. Aurkezpena
 

Araudia

Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dauden eta aplikagarriak diren lege eta arau multzoa.

Zergei buruzko araudia

Euskal Herriko hiru lurralde historikoetako zerga arloko araudia

 

Eskumenak eta transferentziak

Eduki-mota honek Euskal Herriaren Autonomia Estatutuan aitortutako eskumenak hartzen ditu baita Autonomia Erkidegorako transferentzien egoera ere.

 

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Garrantzi juridikoko dokumentazioari buruzko edukiak EAE ko legedia ulertu eta interpretatzeko laguntza dira, baita Eusko Jaurlaritzaren administrazio-egintza eta -jarduera jakin batzuen berri izateko laguntza ere.

 
TxostenakAurkitu bilatu nahi duzun txostena erraz aurkibide honetan
 

IVAPen jarduna arautzen duen arau-esparrua

marco normativo que regula la actividad del ivap

 • 16/1983 Legea, uztailaren 27koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari buruzkoa.
 • 200/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen egitura eta eginkizunak arautzen dituena.   
 • 48/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta erakunde autonomoetako itzulpen-zerbitzuak zentralizatzeko agindua ematen duena.
 • 30/2008 Dekretua, otsailaren 19koa, EAEko Administrazio Orokorreko eta haren Erakunde Autonomoetako langileen prestakuntza planifikatu eta antolatzeko irizpide orokorrei buruzkoa.
 • 38/2000 Dekretua, otsailaren 29koa, Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala arautzen duena.
 • 80/1986 Dekretua, martxoaren 11koa, Lurralde eta Hiri Antolaketarako Euskal Eskolaren egitura eta funtzionamendu arautzen dituena.
 • 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena.
 • Agindua 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen duena.
 • Agindua, 2017ko martxoaren 8koa, Gobernantza Publikoa eta Autogobernuko sailburuarena, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak prestakuntza jarduerak homologa ditzan bete beharreko eskakizunak eta prozedura arautzeko dena.
 • Agindua 2005eko azaroaren 30ekoa, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuarena. Agindu honen bidez, batetik, arautzen da Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAPek) Euskal Autonomia Erkidegoko herri-erakundeei eskainiko dien hizkuntza-prestakuntzako zerbitzua, eta, bestetik, ezartzen dira euskara-ikastaroetara doazen udal-langileak ordezkatzeko diru-laguntzen arauak.
 • Agindua 2004ko maiatzaren 25ekoa, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuarena, euskal administrazio publikoen zerbitzurako langileak hautatzeko epaimahaietan Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen ordezkariak izendatzeko eta parte hartzeko prozedura arautzen duena.
 • Agindua 2004ko apirilaren 30ekoa, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko langileen euskalduntzean aplikatuko diren ordu-kredituak ezartzen dituena.
 • Ebazpena 2004ko maiatzaren 28koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariarena, euskal administrazio publikoen zerbitzurako langileak hautatzeko epaimahaietan Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen ordezkariak izendatzeko eta parte hartzeko prozedura arautzen duena.

 

Azken eguneratzea: 2017/05/04
Euskadi, auzolana