Legesarea Euskadi

Euskadi.eusen sartu

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2. Araudi Sanitarioa
 

Araudia

Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dauden eta aplikagarriak diren lege eta arau multzoa.

Zergei buruzko araudia

Euskal Herriko hiru lurralde historikoetako zerga arloko araudia

 

Eskumenak eta transferentziak

Eduki-mota honek Euskal Herriaren Autonomia Estatutuan aitortutako eskumenak hartzen ditu baita Autonomia Erkidegorako transferentzien egoera ere.

 

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Garrantzi juridikoko dokumentazioari buruzko edukiak EAE ko legedia ulertu eta interpretatzeko laguntza dira, baita Eusko Jaurlaritzaren administrazio-egintza eta -jarduera jakin batzuen berri izateko laguntza ere.

 
TxostenakAurkitu bilatu nahi duzun txostena erraz aurkibide honetan
 
Araudi Sanitarioa
 
 • 17/2017 Errege Lege Dekretua, azaroaren 17koa, Tabakismoaren aurkako osasun-neurriei buruzko eta tabako-produktuen salmenta, horniketa, kontsumoa eta publizitatea arautzen dituen abenduaren 26ko 28/2005 Legea aldatzen duena Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko apirilaren 3ko 2014/40/EB Zuzentarauaren transposizioa egiteko.
 • 9/2017 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 26koa, Europar Batasuneko zuzentarauen transposizioa egiten duena finantza-, merkataritza- eta osasun-eremuetan eta langileen lekualdatzeari buruzkoan
 • 11/2015 Lege Organikoa, irailaren 21ekoa, Neskato adingabeen eta gaitasuna judizialki aldatuta duten emakumeen babesa indartzekoa haurdunaldiaren borondatezko etenduran.
 • 28/2015 Legea, uztailaren 30ekoa, Elikagaien Kalitatea Defendatzekoa.
 • 26/2015 Legea, uztailaren 28koa, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duena.
 • 1/2015 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 24koa, Sendagaien eta osasun-produktuen berme eta erabilera zentzuzkoaren legearen testu bategina onartzen duena.
 • 19/2015 Legea, uztailaren 13koa, Justizia Administrazioaren eta Erregistro Zibilaren eremuan administrazioa erreformatzeko neurriena.
 • 15/2015 Legea, uztailaren 2koa, Borondatezko Jurisdikzioarena.
 • 6/2015 Lege Organikoa, ekainaren 12koa, honako hauek aldatzekoa: Autonomia-erkidegoak Finantzatzeari buruzko irailaren 22ko 8/1980 Lege Organikoa eta Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoa (osasun-gastuari eusteko mekanismoak).
 • 9/2014 Errege Lege Dekretua, uztailaren 4koa, Giza zelulak eta ehunak eman, lortu, ebaluatu, prozesatu, zaindu, biltegiratu eta banatzerakoan bete beharreko kalitate- eta segurtasun-arauak zehaztu eta horiek gizakiengan erabiltzeko koordinazio- eta funtzionamendu-arauak onartzen dituena.
 • 16/2012 Errege Lege Dekretua, apirilaren 20koa, Estatuko Osasun Sistemaren iraunkortasuna bermatzeko eta haren prestazioen kalitatea eta segurtasuna hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa.
 • 33/2011 Lege Orokorra, urriaren 4koa, Osasun Publikoari buruzkoa.
 • 9/2011 Errege Lege Dekretua, abuztuaren 19koa, Osasun Sistema Nazionalaren kalitatea eta kohesioa hobetzeko neurriei, kontsolidazio fiskaleko ekarpenei eta Estatuak emandako bermeen gehieneko zenbatekoaren 2011ko gehikuntzari buruzkoa.
 • 17/2011 Legea, uztailaren 5ekoa, Elikagaien Segurtasunari eta Nutrizioari buruzkoa.
 • 8/2010 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 20koa, Defizit publikoa murrizteko ezohiko neurriak hartzeari buruzkoa.
 • 4/2010 Errege Lege Dekretua, martxoaren 26koa, Osasun Sistema Nazionalaren kargurako farmazia-gastuak arrazionalizatzekoa.
 • 2/2010 Lege Organikoa, martxoaren 3koa, Sexu- eta Ugalketa-osasunari eta Haurdunaldia Borondatez Eteteari buruzkoa.
 • 14/2007 Legea, uztailaren 3koa, Ikerketa Biomedikoari buruzkoa.
 • 29/2006 Legea, uztailaren 26koa, Medikamentu eta produktu sanitarioen garantiei eta erabilera arrazionalari buruzkoa. Araua indargabetu egin zuen, azken xedapenetatik 2.a, 3.a eta 4.a izan ezik, uztailaren 24ko 1/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren xedapen indargabetzaile bakarrak.
 • 14/2006 Legea, maiatzaren 26koa, Lagundutako Giza Ugalketako Teknikei buruzkoa.
 • 28/2005 Legea, abenduaren 26koa, Tabakismoaren aurkako osasun-neurriak eta tabako-produktuen salmenta, hornikuntza, kontsumoa eta publizitatea arautzen dituena.
 • 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako Estatutupeko Langileen Esparru Estatutuari buruzkoa.
 • 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Osasun Lanbideen Antolamenduari buruzkoa.
 • 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Estatuko Osasun Sistemaren Kohesioa eta Kalitateari buruzkoa.
 • 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, Pazientearen autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrak arautzen dituena.
 • 16/1997 Legea, apirilaren 25ekoa, Farmazia Bulegoetako Zerbitzua arautzen duena.
 • 15/1997 Legea, apirilaren 25ekoa, Osasun Sistema Nazionala kudeatzeko modu berriak bideratzeari buruzkoa.
 • 3/1986 Lege Organikoa, apirilaren 14koa, Osasun Publikoaren arloko Neurri Bereziei buruzkoa
 • 14/1986 Lege Orokorra, apirilaren 25ekoa, Osasunari buruzkoa.

 


Azken eguneratzea: 2017/11/29
Euskadi, auzolana