Euskadi.eus
 • AGINDUA, 2021eko irailaren 1ekoa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez destinoak esleitzen baitzaizkie uztailaren 10eko JUS/764/2019 Aginduaz Euskal Autonomia Erkidegoan dei egindako hautaprobak gainditu dituzten Justizia Administrazioko Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko funtzionarioei (txanda irekia). - Legegunea: Euskal Herriko araudia - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.eus

Arautegia

Inprimatu

AGINDUA, 2021eko irailaren 1ekoa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez destinoak esleitzen baitzaizkie uztailaren 10eko JUS/764/2019 Aginduaz Euskal Autonomia Erkidegoan dei egindako hautaprobak gainditu dituzten Justizia Administrazioko Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko funtzionarioei (txanda irekia).

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Agindua
 • Organo arau-emailea: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 198
 • Hurrenkera-zk.: 5042
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2021/09/01
 • Argitaratze-data: 2021/10/04

Gaikako eremua

 • Gaia: Ingurune naturala eta etxebizitza; Segurtasuna eta justizia; Administrazioaren antolamendua
 • Azpigaia: Hirigintza eta etxebizita; Justizia; Funtzio publikoa

Testu legala

Justizia Administrazioko Funtzionarioen Sarbiderako, Lanpostu hornikuntzarako eta Lanbide Sustapenerako Arautegia onartzen duen abenduaren 7ko 1451/2005 Errege Dekretuaren 28. eta 29. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, I. eranskinean zerrendatzen diren organo judizial eta fiskaletan destinoak esleitzea ebatzi du Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko (txanda irekia) funtzionarioek, Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko karrerako funtzionario izendatutakoak, 2021eko irailaren 1eko Aginduaren bidez honako kontu honetan:

Lehenengoa. Destinoa esleitzen zaien Justizia Administrazioko Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko funtzionarioek Justizia Administrazioko zuzendariaren aurrean jabetu beharko dute karguaz, edo esleitutako destinoari dagokion lurraldearen arabera Araba, Bizkaia edo Gipuzkoako EATn eskuordetzen duten funtzionarioen aurrean, hogei egun balioduneko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera edo agindu hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, bat etorriz aipatutako Errege Dekretuaren 29. artikuluan eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 30. artikuluan xedatutakoarekin.

Bigarrena. Agindu honen arabera, destinoa duten funtzionarioak Prozesu eta Administrazio Izapidetzako edo Laguntza Judizialeko Kidegokoak badira eta kidego horietakoren batean jardunean jarraitzea erabakitzen badute, ez da beharrezkoa izango esleitutako lanpostuaz jabetzera joatea. Horretarako, nahikoa izango da Justizia Administrazioko Zuzendaritzari aukera horren berri ematea, uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren 506.d) artikuluan aurreikusitako borondatezko eszedentziaren deklarazioaren ondorioetarako. Borondatezko eszedentzia aitortzen duen ebazpenaren kopia Justizia Administrazioaren Giza Baliabideen Zuzendariordetza Orokorreko Langileen Erregistro Nagusira bidaliko da.

Hirugarrena. Funtzionarioak Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoan sartzea erabakitzen badu eta Justizia Administrazioan bere zerbitzuen jarraipenean hutsunerik ez izatea lortu nahi badu, lanpostuaz jabetzeko behar den denbora izan behar duenez, Justizia Administrazioko Zuzendaritzari egun bateko baimen ordaindua eskatu ahal izango dio, herriz aldatzen ez bada, edo bikoa, bestela, bere karguko hiru egun aldatu ahal izango ditu, Kanarietan, Melillan edo Balearretan. Egun horiek balioduntzat joko dira, eta destino berrian lanpostuaz jabetzea adierazitako baimen-egunetan egingo da; nolanahi ere, lanpostuaz jabetzeko epearen barruan hartu beharko dira.

Funtzionarioak beste lurralde-kudeatzailetza batetik edo giza baliabideen transferentzia jaso duten autonomia-erkidegoen eskumen-eremutik badatoz, dokumentazio hori organo horietara bidali beharko da, Prozesu eta Administrazio Izapidetzako edo Laguntza Judizialeko Kidegoan borondatezko eszedentzia-egoera eta Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoan lanpostuaz jabetzen den egunaren bezperan kargugabetze automatikoa ofizioz eman diezazkieten, etenaldirik egon ez dadin.

Laugarrena. Nolanahi ere, lanpostuaz jabetzea bideratu ondoren, dagokion EATko arduradunak lanpostuaz jabetzeko agiriaren bi ale bidaliko dizkio Justizia Administrazioko Zuzendaritzari, horren ondorioz nominan egin beharreko aldaketak egin ditzan. Zuzendaritza horrek ale bat Justizia Administrazioaren Giza Baliabideen Zuzendariordetza Nagusiko Langileen Erregistro Nagusira bidaliko du, beste bat interesdunari emango dio, eta laugarren alea dagokion EATn jasota geratuko da.

Bosgarrena. Onartutako hautagaiei esleitu zaizkien plazak betetzen ari diren bitarteko funtzionarioek titularra lanpostuaz jabetzen den egunean utziko dute lanpostua.

Seigarrena. Abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak aldatutako Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren 498. artikuluaren arabera Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileei aplikatzekoa den Herri Administrazioaren zerbitzuko langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legea betez, karrerako funtzionario diren hautagaiek lanpostuaz jabetzeko aktan adierazi beharko dute beren aukera.

Zazpigarrena. Agindu honen bidez destinoa esleitzen zaien Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoko funtzionarioek, kalifikazio-hurrenkera dela-eta destinoa derrigorrean esleitzen bazaie ere, ezin izango dute lekualdatze-lehiaketetan parte hartu agindu honen datatik bi urte igaro arte. Bi urte horiek zenbatzeko, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren 529.3 artikuluaren bigarren paragrafoan ezarritakoari jarraituko zaio.

Zortzigarrena. Ekainaren 10eko JUS/606/2021 Aginduaren bidez (ekainaren 17ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) hautagaiei eskaini eta ebazpen honetan esleitu ez diren lanpostuek hutsik jarraituko dute. Hala ere, lehiaketa arrunt batean lanpostu huts gisa iragarri ahal izango dira, baldin eta lan-eskaintza publikorik egiten ez bada, edo dagokion lan-eskaintza publikoak hutsik dauden plaza guztiak iragartzea eskatzen ez badu.

Agindu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako sailburuari, hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan ezarritakoaren arabera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/98 Legearen 9. artikuluaren arabera, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 1a.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

(Ikus .PDF)