Euskadi.eus
 • EBAZPENA, 2021eko urriaren 21ekoa, Garraio Azpiegituren zuzendariarena, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita Aginagako tunelaren eraikuntza proiektua eta dagokion Ingurumen-inpaktuaren azterketa. - Legegunea: Euskal Herriko araudia - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.eus

Arautegia

Inprimatu

EBAZPENA, 2021eko urriaren 21ekoa, Garraio Azpiegituren zuzendariarena, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita Aginagako tunelaren eraikuntza proiektua eta dagokion Ingurumen-inpaktuaren azterketa.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Ebazpena
 • Organo arau-emailea: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 220
 • Hurrenkera-zk.: 5624
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2021/10/21
 • Argitaratze-data: 2021/11/05

Gaikako eremua

 • Gaia: Ingurune naturala eta etxebizitza; Garraio eta herri lanak
 • Azpigaia: Hirigintza eta etxebizita

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

ETSk kudeatutako trenbideek beren luzeraren zati handi bat dute bide bakarreko ibilbideekin, eta horrek nabarmen zailtzen du haien ustiapena, funtsean bidaiarien trafikora bideratua, eta oso gutxi mugatzen du garraiorako duten gaitasun globala, eta horrek merkantzien garraioa minimizatzen du.

Egoera horri irtenbideak bilatzeko, azterlan batzuk kontratatu ziren Bilbao-Donostia aldiriko linean tarteak bikoizteko.

Ebazpen honen bitartez jendaurrean jartzen den proiektuaren xede den zatia Bilbao-Donostia lineari dagokion Zarautz-Usurbil tartean dago. Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren helburua da bikoizte-eremu bat bilatzea, zerbitzuak Zarautzeraino dituen maiztasunak hobetzeko, bidaia-denborak eta Usurbil eta Zarautz arteko zatiaren mantentze- eta istripu-kostuak murrizteko, eta, azken batean, trenbide bidezko garraio jasangarria sustatzeko.

ETSk Aginagako tunelean (221 m) egin beharreko jarduketak aztertu zituen. Proposatutako jarduketa guztien artean, bat, Eraikuntza Proiektu honen xedea, Aginagako tunelaren saihesbidea da, Euskal Trenbide Sarearen Bilbao-Donostia linean dagoen bideko 93+166,744 KParen eta 96+193,151 KPren artean. Proiektatutako bideari dagokion konexio-puntua 94+751,120 KP da.

Trazadura berriarekin, egungo mendia inguratzea saihestu nahi da, bidaia-denborak nabarmen murriztuz eta bidaiarientzako erosotasun eta segurtasun baldintza hobeak izanez, azpiegiturari eta mantentze-lanei ahalik eta kalte gutxien eraginez eta ahal den neurrian murriztuz.

2009ko maiatzaren 7an, Garraio Azpiegituren zuzendariak Aginagako tunela eraikitzeko proiektua onartu zuen.

2017ko uztailaren 28an, proiektuaren ingurumen-inpaktuaren azterlana eguneratu zen, jendaurrean jarri ahal izateko.

2019ko abuztuan, 2009an onartutako Aginagako tunela eraikitzeko proiektua eguneratzeko eskatu zitzaion Team Ingenieria y Consultorari.

Aurrekari horiekin idatzi da Eraikuntza Proiektua, Aginagako tunelaren bikoizketa eta eraikuntza gauzatzeko beharrezkoak diren obrak eraikuntza-proiektuaren berezko mailarekin definitzeko.

Labur esanda, 93+166,744 KParen eta 96+193,151 KParen artean bide bikoitzeko tunel bat eraikitzeko beharrezkoak diren jarduketa guztiak definitzean datza proiektua, Euskal Trenbide Sarearen Bilbao-Donostia linean dagoen trenbidetik.

Proiektatutako bideari dagokion konexio-puntua KP da. 94+751,120; beraz, jarduketa osoak 1.584 metro ditu.

Proiektatutako tunela 93+306,00 KPn hasten da, eta 94+635,07 KPn amaitzen da; beraz, 1.329,07 metro ditu guztira. Tunela 93+330,44 KParen eta 94+604,64 KParen artean zulatuko da.

46,24 m2-ko barne-sekzioa proiektatu da, 4,55 metroko barne-erradio gangaduna eta 164,51 metroko garapena duena, 20,45 metroko erradioko kontrabobedarekin, horma pikoen muturretan gangaren sekzioari lotzen zaiona. Bi muturretan tunel faltsuko egiturak proiektatzen dira, obra ingurunean integratzeko. Bilboko aldean 24,44 metroko luzera duen egitura diseinatu da 93+306,00 Kpen eta 93+330,44 Kpen artean. Donostiako aldean 30,43 metrokoa da eta 94+604,64 KPren eta 94+635,07 KPren artean dago.

Tunelaren barruko gainegitura Stedef motako trabesarekin eta UIC 54 erreiarekin proiektatzen da. Tuneletako irteerako lubakia ere plakazko bidearekin egingo da. Gainerakoa bide bakarrekoa izango da, eta hormigoi bakarreko langa izango du. Loturaren muturretan, lehendik dagoen bidea ureztatzen da, eta tunelari zerbitzua ematen zaio.

Proiektuari bertatik zirkulatzen duten unitateen trakziorako behar den elektrifikazioa ematen zaio.

Proiektuak segurtasun- eta komunikazio-instalazioen obra zibila, kanalizazioak eta arketak jartzea besterik ez ditu zehazten, etorkizuneko kableaturako.

Hauek dira proiektuaren barruko beste obra osagarri batzuk:

Sarbideak diseinatzea.

Tunelaren ahoen gainetik eta plataformaren ondoan hesia jarriz ixtea.

Aireko hargune elektrikoa Usurbil aldeko tunelaren ahoraino, bertatik 200 metrora dagoen aireko linea batetik.

Zutabe lehorreko sistemaren kanalizazioak eta depositua.

Instalazio lagungarrien eremuak tunel-ahoetako plataformetan, gertuko geraleku zaharrean eta aparkaleku publiko batean, Oria ibaiaren ondoan, tunelaren ekialdeko pitatik 300 bat metrora.

Instalazio-gelak tunel-ahoetan, transformazio-zentroei eta behe-tentsioko instalazioei ostatu emateko, nahiz eta instalazio horiek proiektuaren eremutik kanpo geratu.

Argiztapen-kanalizazioak proiektatu dira ekialdeko ahotik (Donostia aldetik) egungo tuneleraino, egokituko den sarbidetik, eta bide horretatik beste ahoraino luzatzea, proiektatu beharreko instalazioak sartu gabe.

Proiektua gauzatu ondoren, Oria ibaiaren ondoko tunelak zeharkatzen duen mendia inguratzen duen bide-zatiaren instalazioak egingo dira.

Nabarmendu behar da, tunela martxan jartzeko, instalazioen proiektua gauzatu behar dela.

Obrak egiteko hogeitazortzi (28) hilabeteko epea zehaztu da.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua hogeita zazpi milioi seiehun eta hirurogeita sei mila laurehun eta larogeita bi euro hirurogeita hamazortzi zentimokoa da (27.666.482,78) euro.

Trenbide Sektoreko Erregelamenduaren 11 artikuluaren arabera, Eraikuntza proiektua behar bezala idatzita dago, eta dagokion informazio publikoa praktikatu ahal izateko legezko eta arauzko betekizun eta preskripzio guztiak betetzen ditu, behin betiko onartu aurretik.

Organo honek eskumena dauka trenbide-sareko azterlanak edota proiektuak idatzi eta onartzeko, hala xedatzen baitu Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 29ko 11/2021 Dekretuaren 16.2.b artikuluak.

Trenbide Sektoreari buruzko Erregelamenduaren 10.5 artikuluak ezartzen duenez, Informazio-azterlana, behin betiko onartu baino lehen, jendaurrean erakutsi beharko da hogeita hamar egun balioduneko epean, nahi duenak alegazioak aurkez ditzan trazaduraren kontzepzio globalaz, ikusmolde horrek interes orokorreko alderdiei eragiten dien neurrian.

Kasu honetan, Trenbide Sektoreari buruzko Legearen 5.3 eta Trenbide Sektoreari buruzko Erregelamenduaren 9.2 artikuluei dagokionez, ez dago Eraikuntza Proiektuaren aurreko Informazio Azterlanaren beharrik, beraz, Trenbide Sektoreari buruzko Erregelamenduaren 10.6 artikuluari jarraituz, proiektuarekin izapidetze bera egingo da, informazio-azterlana balitz bezala.

Halaber, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren III. tituluaren II. kapituluaren eta Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 36. artikuluaren arabera, ingurumen-inpaktuari buruzko azterlana jendaurrean erakutsi beharko da, gutxienez, hogeita hamar egun balioduneko epean.

Beraz, aipatutako xedapenak, horiekin bat datozenak eta aplikatu beharreko gainerakoak ikusirik, honako hau

Jendaurrean jartzea Aginagako tunelaren eraikuntza proiektua eta dagokion Ingurumen-inpaktuaren azterketa; hartara, hogeita hamar egun balioduneko epean, ebazpen hau azken aldiz argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, korporazioek, elkarteek eta partikularrek alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte jarduketa horren edukiaz, interes orokorreko deklarazioa justifikatzen duten gorabeherez, eta trazaduraren kontzepzio globalaz.

Epe horretan, proiektua eta Ingurumen-inpaktuaren azterketa jendearen eskura egongo da, aztertu ahal izateko, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Garraio Azpiegituren Zuzendaritzan (Donostia kalea 1, Lakua 1, 01010 Vitoria-Gasteiz), Usurbilgo udaletxean eta Interneteko www.euskadi.eus web orrian, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren Garraioen ataleko Azpiegitura-proiektuei buruzko informazioaren atalean:

https://www.euskadi.eus/aginaga-tunel/web01-a2garrai/eu/

Eta horrela jakinarazten da, jendeak horren berri izan dezan.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 6a.

Garraio azpiegituren zuzendaria,

MARA DOLORES DE JUAN DE MIGUEL.