Euskadi.eus
 • EBAZPENA, 2022ko abuztuaren 17koa, Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez Limpiezas Nervin, S.A. enpresari Zierbenako udal-mugartean (Bizkaia) industria-hondakinak kudeatzeko jarduerarako emandako ingurumen-baimen integratua berrikusten baita, ingurumen-inpaktuaren adierazpena egiten baita eta enpresa horrek sustatutako jarduera zabaltzeko ingurumen-baimen integratua ematen baita. - Legegunea: Euskal Herriko araudia - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.eus

Arautegia

Inprimatu

EBAZPENA, 2022ko abuztuaren 17koa, Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez Limpiezas Nervin, S.A. enpresari Zierbenako udal-mugartean (Bizkaia) industria-hondakinak kudeatzeko jarduerarako emandako ingurumen-baimen integratua berrikusten baita, ingurumen-inpaktuaren adierazpena egiten baita eta enpresa horrek sustatutako jarduera zabaltzeko ingurumen-baimen integratua ematen baita.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Ebazpena
 • Organo arau-emailea: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 9
 • Hurrenkera-zk.: 194
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2022/08/17
 • Argitaratze-data: 2023/01/13

Gaikako eremua

 • Gaia: Ekonomi Jarduerak; Ingurune naturala eta etxebizitza
 • Azpigaia: Industria; Ingurumena

Testu legala

 1. Ingurumen sailburuordearen 2003ko irailaren 16ko Ebazpenaren bidez, Limpiezas Nervin SAk Zierbenako udal-mugartean sustatutako industria-hondakinak kudeatzeko plantaren proiektuko ingurumen-inpaktuaren adierazpena egin zen.

 2. Ingurumen sailburuordearen 2004ko maiatzaren 7ko Ebazpenaren bidez, ingurumen-baimen integratua eman zitzaion Limpiezas Nervin SAri, Zierbenan sustatzen duen industria-hondakinak kudeatzeko planta instalatzeko.

 3. 2008ko abenduaren 19an, Ingurumen Sailburuordetzak ebazpena eman zuen. Ebazpen horren bidez, ingurumen-inpaktuaren adierazpena aldatu zen, eta Limpiezas Nervin SAri emandako ingurumen-baimen integratua aldatu eta eraginkor egin zen.

 4. 2011ko urriaren 24ko Ebazpenaren bidez, Ingurumen Sailburuordetzak Limpiezas Nervin SAri emandako ingurumen-baimen integratua aldatu eta hondakin berriak sartu zituen, horiek transferentziagunean kudeatu ahal izateko; era berean, plantako tratamendu- eta biltegiratze-edukiera handitu zen.

 5. 2012ko martxoaren 26an, Limpiezas Nervin SAk ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozedura hasteko eskaera egin zuen erreferentziako instalazioan aurreikusitako aldaketa berri baterako, hau da, industria-hondakinen tratamendu fisiko-kimikorako lerro berriak ezartzeko. Hori guztia honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: 3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babestekoa; eta 1/2008 Legegintzako Errege Dekretua, urtarrilaren 11koa, Proiektuen ingurumen-inpaktua ebaluatzeko Legearen testu bategina onartzekoa.

 6. 2012ko apirilaren 16an, Eusko Jaurlaritzako une hartako Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak zenbait organismori txostena egiteko eskatu zien, ingurumen-inpaktuari buruzko azterketaren zabaltasuna eta xehetasun-maila zehazteko. Zehazki, irizpena eskatu zaie honako erakunde hauei: Osasun Sailari, Ingurumenaren Plangintza Zuzendaritzari, Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzari, Kultura Ondarearen Zuzendaritzari, Uraren Euskal Agentziari eta Ihobe Ingurumenaren Kudeaketarako Sozietateari guztiak Eusko Jaurlaritzako organismoak; Kultura Zuzendaritza Nagusiari eta Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari (biak Gipuzkoako Foru Aldundiko zuzendaritza nagusiak), Bilboko Portu Autonomoko Portu Agintaritzari eta Zierbenako Udalari.

 7. 2012ko uztailaren 16an, Eusko Jaurlaritzako Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostena egin zuen, ingurumen-inpaktuari buruzko azterketaren zabaltasuna eta xehetasun-maila zehazteko.

 8. 2013ko martxoaren 26an, Limpiezas Nervin SA enpresak ingurumen-baimen integratua emateko eskatu zion Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailari, ingurumen-inpaktuaren adierazpena eskuratu ondoren, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legean xedatutakoaren arabera, industria-hondakinen kudeaketa-instalazioa handitzeko, Zierbenako udal-mugartean. Eskaerarekin batera, dokumentazio tekniko hau aurkeztu zuen:

  Proiektu teknikoa eta ingurumen-inpaktuaren azterketa.

 9. Era berean, Zierbenako Udalaren txostena aurkeztu zuen, 2012ko martxoaren 7koa, jarduera hirigintzarekin bateragarria zela egiaztatzen zuena.

 10. 2013ko irailaren 27an eta azaroaren 14an, ingurumen-organoak agiri gehigarriak sartzeko eskatu zion sustatzaileari, eta 2013ko abenduaren 9an osatu zen espedientea.

 11. Aurkeztutako dokumentazioaren nahikotasuna egiaztatu ondoren, Ingurumen Administrazioaren zuzendariak 2014ko urtarrilaren 13an eman zuen Ebazpenaren bidez, Limpiezas Nervin SA enpresak sustatutako proiektua eta ingurumen-inpaktuaren azterketa jendaurrean jarri ziren 30 egun balioduneko epean, egoki irizten ziren alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen ebazpen hori, 2014ko urtarrilaren 22an. Era berean, ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion. Halaber, formatu elektronikoan zegoen espedientearen oinarrizko dokumentazioa herritarren esku jarri zen, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politikako Sailaren webgunean.

 12. Instalazioa handitzeko funtsezko aldaketari buruzko informazio publikoaren izapidea amaiturik, egiaztatu da ez dela alegaziorik aurkeztu.

 13. Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, 2014ko otsailaren 28an, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak txostena eskatu zien honako hauei: Zierbenako Udalari, Osasun Sailari, Natura Ingurunearen eta Ingurumen Partaidetzaren Zuzendaritzari, Kultura Ondarearen Zuzendaritzari, Uraren Euskal Agentziari eta Ihobe Ingurumenaren Kudeaketarako Sozietateari guztiak Eusko Jaurlaritzako organismoak; Kultura Zuzendaritza Nagusiari eta Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari guztiak Bizkaiko Foru Aldundiko zuzendaritza nagusiak, eta Bilboko Portu Autonomoko Portu Agintaritzari; horren emaitza espedientean jasota dago.

 14. 2014ko uztailaren 8an eta urriaren 7an, ingurumen-organoak ebazpen hau egiteko aurrez eskatu zizkion argibide gehigarri batzuk aurkeztu zituen sustatzaileak.

 15. 2015eko azaroaren 12an, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, Limpiezas Nervin SA enpresaren esku utzi zen espediente osoa, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak egindako ebazpen-proposamenaren zirriborroa erantsita.

 16. 2016ko abenduaren 16an, abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretua onartu zen, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

 17. 2017ko abuztuaren 9an, Limpiezas Nervin SAk erantzuna eman zion jasotako zirriborroari, espedientean jasotako emaitzarekin.

 18. 2021eko ekainaren 18an, ingurumen-organo honek zera eskatu zien URA - Uraren Euskal Agentziari eta Zierbenako Udalari: baimena berrikusteko helburuarekin, egokitzat jotzen ziren ohartarazpen guztien nahikotasun-txostena igor zezatela, instalazioarekin lotutako eskumenen esparruan.

 19. 2021eko uztailaren 13an, ingurumen-organoak, baimena berrikuste aldera, honako hauek igortzeko eskatu zion Limpiezas Nervin SAri: instalazioaren funtzionamenduaren eta ondorioetan deskribatutako teknika erabilgarri onenen arteko alderaketa eta instalazioari buruzko beste dokumentu batzuk.

 20. 2021eko uztailaren 14an, Zierbenako Udalak txostena aurkeztu zuen.

 21. 2021eko abuztuaren 5ean, ingurumen-baimen integratua berrikusteko eskatu zitzaion dokumentazioa aurkeztu zuen Limpiezas Nervin SAk.

 22. Ikusi eta gero nahikoa zela aurkeztutako dokumentazioa, Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendariaren 2021eko irailaren 10eko Iragarkiaren bidez, Limpiezas Nervin SAren ingurumen-baimen integratuaren berrikuspena jendaurrean jarri zen 30 egun balioduneko epean, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen iragarkia, 2021eko urriaren 6an.

 23. Ingurumen-baimen integratua berrikusteari buruzko informazio publikoaren izapidea amaituta, egiaztatu da ez dela alegaziorik aurkeztu.

 24. Urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretuaren 16. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzak txostena eskatu zien Zierbenako Udalari, URA - Uraren Euskal Agentziari eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari, 2021eko abenduaren 1ean.

 25. 2021eko abenduaren 7an, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak txostena egin zuen, eta espedientean jaso da txosten horren emaitza.

 26. 2021eko abenduaren 7an, abenduaren 9ko 10/2021 Legea onartu zen, Euskadiko Ingurumen Administrazioarena.

 27. 2022ko urtarrilaren 18an, Zierbenako Udalak txostena eman zuen, eta espedientean jaso da txosten horren emaitza.

 28. 2022ko abuztuaren 16an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 20. artikuluan xedatutakoa betez, Limpiezas Nervin SAren esku utzi zen espediente osoa, bertan jasotako emaitzarekin.

 1. Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes-maila handia helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

 2. Urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretuak (Industriako Emisioen Erregelamendua onartu eta Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzen duena) 6. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta -lerro guztiak, zehazki, 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueraren instalazioetan gauzatzen direnak eta jarduera horrekin zerikusi teknikoa dutenak.

 3. 16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duenaren arabera, ingurumen-baimen integratua behar da 1. eranskinean aipatzen diren jardueretako bat garatzen duten instalazioak ustiatzeko. Hamaikagarren artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, arauaren aplikazio-eremuko instalazio guztietan arauaren xedea betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena ematen parte hartuko duten administrazio publikoen artean koordinatuta egongo den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko administrazio-kargak gutxitzeko. Era berean, indarrean dagoen legedian jasotako ingurumen-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Limpiezas Nervin SA enpresaren kasuan, baimen hauek ematen dira: hondakinak kudeatzeko baimena, lehorrera eta itsasora isurtzeko baimena, emisio atmosferikoetarako baimena, eta, ingurumeneko beste zehaztapen batzuen artean, hondakinak sortzeari eta lurzoruaren eta lurpeko uren kutsadura prebenitu eta zuzentzeari dagozkionak. Gainera, egiaztatu da espedientean beste administrazio eta organismo eskudun batzuek ere parte hartu dutela, nahitaezko txostenak igorriz.

 4. Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 28. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumen-baimen integratua emateko prozedurak jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuak egin ahal izateko administrazio eskudunek herritarren ekintzen gainean esku hartzeko dituzten administrazio-bitartekoak ordezkatuko ditu. Ondorio horietarako, ingurumen-baimen integratua toki-agintarientzat loteslea izango da, baldin eta jarduerak egitea ukatzeko bada edota zuzenketa-neurriak ezartzeko, baita 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko guztian ere. Aipatutako 28. artikuluan adierazten da aurrez xedatutakoak ez diela kalterik egiten jarduera sailkatuei buruz aplikatu behar diren autonomia-erkidegoko arauei; horiek horrela, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, jarduera sailkatuen erregimena otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean araututa dago (Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko Legea). Transkribatutako aginduen aplikazioan, Limpiezas Nervin SAri dagokionez, ingurumen-baimen integraturako prozedurak Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean horretarako aurreikusitako izapide guztiak jaso ditu, eta honako hauek egindako txostenak gehitu dira, espedientean bildutako emaitzarekin: Zierbenako Udalak; Uraren Euskal Agentziak; Ihobe Ingurumenaren Kudeaketarako Sozietateak; Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak eta Osasun Sailak; Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak eta Kultura Sailak.

 5. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrak 41. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren prozedura bete behar dute, nahitaez, Legearen 1. eranskinean jasota dauden eta Euskal Autonomia Erkidegoan egin nahi diren plan eta proiektu publiko zein pribatuek. Prozedura hori ingurumen-inpaktuaren adierazpenarekin amaitzen da, eta adierazpen hori beharrezkoa da aipatutako proiektu horiek gauzatzeko edo baimentzeko administrazio-ebazpena eman ahal izateko. Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa aplikatu behar zaie, orobat, Proiektuen ingurumen-inpaktua ebaluatzeko Legearen testu bategina onartzen duen urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren I. eranskinean jasotako proiektuei.

 6. Halaber, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 11.4 artikuluan xedatutakoa betez, autonomia-erkidegoek beharrezkoa dena xedatuko dute ingurumen-inpaktuaren ebaluaziorako jarduketak eta araudi autonomikoan ingurumen-inpaktua ebaluatzeko ezarritako beste figura batzuk ingurumen-baimen integratua emateko prozeduran sartu ahal izateko, hala eska badaiteke eta autonomia-erkidegoak horretarako eskumena badu.

 7. Uztailaren 1eko 16/2002 Legean adierazitakoari jarraikiz, ingurumen-organoak neurriak hartu ditu ingurumen-inpaktua ebaluatzeko jarduketak ingurumen-baimen integratuaren prozeduran txertatzeko. Alde horretatik, aipaturiko prozedura horren izapideetan, proiektuak ingurumenean izan ditzakeen eragin guztiak batera bildurik hartu dira kontuan, zehazteko proiektuaren bideragarritasuna zenbaterainokoa den, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko araudiaren ikuspegitik eta uztailaren 1eko 16/2002 Legean jasotako gainerako ingurumen-aginduen ikuspegitik. Integrazio horrek bere isla du ingurumen-baimen integratua emateko ebazpen-proposamenaren aurreko proiektuaren balorazio globalean. Proposamen honetan ere sartuta dago ingurumen-inpaktua ebaluatzeko aipatutako prozesuaren emaitza. Horretarako, proiektuaren ingurumen-inpaktuaren adierazpena egiten du lehenengo apartatuan, aldeko irizpenarekin, eta aukeratutako kokapenean proiektua bideragarria dela adierazten du, ingurumen-ondorioei soilik erreparatuta; proiektua zer baldintzatan gauzatu behar den ere ezartzen du, eta baldintza horiek koherenteak dira uztailaren 1eko 16/2002 Legea aplikatuz proiektuari ezarriko zaizkion zuzenketa-neurriekin.

 8. Azkenik, adierazi behar da ebazpen honek kontuan izan dituela teknika erabilgarri onenak eta aplikatzekoa den sektoreko legeriak zehaztutako neurriak eta baldintzak, bai instalazioak gehienez isur ditzakeen substantzia kutsatzaileen muga-balioak zehazteko, bai, ingurumen osoa ahalik eta gehien babesteko helburuz, instalazioaren ustiapenari ezarriko zaizkion bestelako baldintzak erabakitzeko. Zehazki, Europako Batzordearen BREF dokumentuaren edukia hartu da kontuan: "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment (2018)" eta Batzordearen 2018ko abuztuaren 10eko (EB) 2018/1147 Betearazpen Erabakia. Erabaki horren bidez, hondakinen tratamendurako teknika erabilgarri onenei (TEO) buruzko ondorioak ezartzen dira, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emandako 2010/75/EB Zuzentarauaren arabera. Horrez gain, honako hauek hartu dira kontuan: "Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage", 2006ko uztailekoa; "Reference Document on Economics and Cross-Media Effects", 2006ko uztailekoa; "Reference Document on Best Available Techniques on Emissions for Energy Efficiency", 2009ko otsailekoa; eta "Reference Document on the General Principles of Monitoring", 2003ko uztailekoa, Europako Batzordearenak. Gainera, sektoreko araudiei dagokienez, kasu honetan bereziki aplikatzekoak dira Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen apirilaren 8ko 7/2022 Legea (Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko Legea); eta 679/2006 Errege Dekretua, ekainaren 2koa, Industriako Olio Erabilien Kudeaketa Arautzen duena.

 9. Orain arte azaldutakoari jarraikiz, espedienteko txostenak aztertu eta proiektuaren osotasunaren ingurumen-ebaluazioa egin ondoren, jarduera zabaltzeko ebazpen-proposamena sinatu zen. Bertan, Limpiezas Nervin SA enpresak sustatutako proiektuari aplikatu beharreko baldintzak jasotzen ziren.

 10. Goian adierazitako izapideak amaitu dira, eta Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da.

 11. Entzunaldi-izapide horretan jasotako oharrak eta alegazioak aztertu ondoren, ebazpen hau egin da, sustatzaileak aipatutako erratak eta zehaztugabetasunak zuzenduta.

 12. 2016ko abenduaren 31n, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 1/2016 Legegintzako Errege Dekretua, abenduaren 16koa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

 13. Aipatutako testu bateginaren 26. artikuluan daude ezarrita baimena berrikusteko baldintzak. Horri jarraituz, lau urteko epean, instalazioaren jarduera nagusiari dagozkion TEOen inguruko ondorioak argitaratzen direnetik aurrera, organo eskudunak ziurtatuko du instalazioaren baimenaren baldintza guztiak berrikusi direla eta, beharrezkoa izanez gero, egokitu direla, eta instalazioak aplikatu behar diren TEOei buruzko erreferentziako dokumentuen ondorioak betetzen dituela.

 14. 2018ko abuztuaren 17an, Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean argitaratu zen Batzordearen 2018ko abuztuaren 10eko (EB) 2018/1147 Betearazpen Erabakia, hondakinak tratatzeko teknika erabilgarri onenei buruzko ondorioak ezartzen dituena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Industriako Emisioei buruzko 2010/75/EB Zuzentarauari jarraikiz.

 15. 2020ko urtarrilaren 27an, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 4/2020 Dekretua, urtarrilaren 21ekoa, zeinaren bidez indargabetzen baita irailaren 25eko 183/2012 Dekretua, Ingurumeneko administrazio-prozeduretan zerbitzu elektronikoen erabilera arautzeko eta ingurumenean eragina duten jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroa sortzeko eta arautzeko dena.

 16. Ingurumen-baimen integratua eman ondoren, ingurumenari buruzko araudi berria promulgatu da; beraz, ingurumen-baimen integratuaren baldintzak egokitu egin behar dira, ofizioz, indarrean den araudi berrira, baimenean bertan eta Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 44. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

 17. Adierazi behar da ebazpen honek kontuan izan dituela teknika erabilgarri onenak eta aplikatzekoa den sektoreko legeriak zehaztutako neurriak eta baldintzak, bai instalazioak gehienez isur ditzakeen substantzia kutsatzaileen muga-balioak zehazteko, bai ingurumen osoa ahalik eta gehien babesteko helburuz, instalazioaren ustiapenari ezarriko zaizkion bestelako baldintzak erabakitzeko. Zehazki, Europako Batzordearen BREF dokumentu honen edukia hartu da kontuan: Hondakinen tratamendurako teknika erabilgarri onenei (TEO) buruzko ondorioak ("Best available techniques conclusions for waste treatment"), 2018ko abuztukoa.

 18. Eskualdeko saneamendu-sarea garatu egin da eta, beraz, konexio-bideragarritasuna hurbilekoa da; horrenbestez, kutsadura are gehiago gutxituko litzateke. Horregatik, saneamendu-sistemara konektatzeko eta zeharkako isurketa egiteko aukera aztertu behar da.

 19. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 72. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da izapideak kontzentratzeari buruzko artikulua: "Administrazioa sinplifikatzeko printzipioarekin bat, egintza bakar batean erabakiko dira izaeragatik batera bultza daitezkeen eta nahitaez bata bestearen ondoren bete beharrekoak ez diren izapide guztiak".

 20. Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzak ebazpen hau emateko eskumena dauka, dekretu hauek xedatutakoaren arabera: 77/2017 Dekretua, apirilaren 11koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena; eta lehendakariaren 18/2020 Dekretua, irailaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta sail bakoitzaren egitekoak eta jarduketa-arloak finkatzen dituena.

  Aipatutako legeria, eta gai honetan aplikatu behar diren gainerako xedapen guztiak aintzat hartuta, honako hau

Lehenengoa. Ingurumen-inpaktuaren aldeko adierazpena egitea Limpiezas Nervin SA enpresaren proiekturako, hau da, industria-hondakinak kudeatzeko planta handitzeko; horrela, tratamendu-lerro berriak txertatuko dira, ebazpen honen laugarren apartatuan ezarritako baldintzekin bat etorriz.

Bigarrena. Limpiezas Nervin SA enpresari emandako ingurumen-baimen integratua berrikustea eta aldatzea, industria-hondakinak kudeatzeko plantako jarduerarako. Horrela, eskatutako aldaketak eta tratamendu-lerro berriak txertatuko dira, ebazpen honen laugarren apartatuan ezarritako baldintzetan.

Horretarako, baimenaren titularrak ebazpen honetan jasotako baldintza eta betekizun guztiak bete beharko ditu, eta ebazpen honek orain arte indarrean egon den baimena ordeztuko du, oso-osorik.

Hirugarrena. Berrikustea Limpiezas Nervin SAri 2004ko maiatzaren 7ko Ebazpenaren bidez emandako ingurumen-baimen integratua (Zierbenako udal-mugartean Bizkaia industria-hondakinak kudeatzeko plantako jarduerarako), Batzordearen 2018ko abuztuaren 10eko (EB) 2018/1147 Betearazpen Erabakian azaltzen den baldintzetan.

Laugarrena. Limpiezas Nervin SAri emandako ingurumen-baimen integratua aldatzea, Zierbenako (Bizkaia) udal-mugartean industria-hondakinak kudeatzeko plantako jarduerarako. Honela geratzen da idatzita:

Lehenengoa. Limpiezas Nervin SAri (Linersa) helbidea: Punta Sollana errepideko 12. zenbakia, Zierbena (Bizkaia) ingurumen-baimen integratua ematea Zierbenako udal-mugartean "Industria-hondakinak kudeatzeko planta" proiektua gauzatzeko.

Linersak sustatutako "Industria-hondakinak kudeatzeko planta" proiektua 6.710,54 m2 inguruko lurzati batean dago, Bilboko Portu Autonomoaren lurretan, Zierbenako (Bizkaia) udalerrian. Hondakin arriskutsuen transferentzia-planta, bulegoak eta laborategia Nubiola enpresaren instalazioetan daude (erantsitako lurzatian).

Plantan egin beharreko industria-hondakinen kudeaketan bi jarduera hauek aurreikusi dira: batetik, ebazpen honen IA eranskinean adierazitako hondakin oliotsuen tratamendua; eta, bestetik, IB eranskinean adierazitako hondakinetarako transferentziagune bat. Transferentziagunea Nubiola enpresaren instalazioetan dago, Limpiezas Nervin SA enpresari erantsitako lurzatian, landare-olioen eta emultsioen kasuan izan ezik, horiek E.2.1 apartatuan identifikatutako berariazko deposituetan biltegiratzea aurreikusita baitago.

Jarduerak garatzeko instalazio osagarri batzuk daude, bero-sorkuntza, aire-sorkuntza, hondakin-uren arazketa, gasak arazteko sistema, laborategia eta zerbitzu lagungarriak hala nola ura eta elektrizitatea biltzen dituztenak.

Industriako Olio Erabilien Kudeaketa Arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuak honela definitzen du "Aurretratamendua": olio erabilietako materia arrotzak eta ezpurutasunak esaterako, ura eta sedimentuak bereizteko eragiketa oro.

Proiektatu diren instalazio berriek tratamendua jasotzen dute, lortu den materialak APM/205/2018 Ministro Aginduko ezaugarriak bete ditzan eta hura erregai gisa erabili ahal izan dadin, eta berreskuratutako fuel-olioa itsasontzien erregai gisa erabili ahal izan dadin, APM/206/2018 Ministro Aginduarekin bat etorriz.

Gehitu beharreko tratamenduak ur-edukia murriztuko du zentrifugazio bidez, sedimentuen edukia dekantazio bidez, eta olio erregaiaren frakzioa bereiziko du hain desiragarriak ez diren hondoko frakzioetatik, horretarako, destilazio bidezko tratamendu termikoa eta, hala badagokio, desmetalizatzeko tratamendu kimiko bat erabiliz.

Aipatutako tratamenduen bidez, lortu diren olio erabili prozesatuek behar bezala beteko dituzte 61/2006 Errege Dekretuan ezarritako betekizunak (61/2006 Errege Dekretua, Gasolinen, gasolioen, fuel-olioen eta petrolio-gas likidotuen zehaztapenak ezartzen dituena eta hainbat bioerregairen erabilera arautzen dituena); era berean, otsailaren 22ko APM/205/2018 Aginduaren 3. atalean jasotako eskakizunak bete beharko dituzte, erregai gisa erabili behar direnean.

Bestalde, berreskuratutako fuel-olioak kasu guztietan beteko du 61/2006 Errege Dekretua, baita otsailaren 22ko APM/206/2018 Aginduan ezarritako betekizunak ere, itsasontzietan erregai gisa erabili behar denean.

Ondorioz, Limpiezas Nervin SAk (Linersa) ustiatzen duen hondakin likido eta/edo oretsu oliotsuen tratamendua "aurretratamendu" gisa hartzen da, 679/2006 Errege Dekretuan adierazten denaren arabera.

Linersak sustatutako industria-hondakinen plantaren edukiera 19.975 m3/urte izango da hondakin oliotsuen tratamendurako, eta aldi berean biltegiratzeko 116 m3-ko edukiera izango du gehienez, transferentziagunerako. Tratamenduaren edukiera Linersak proposatutako funtzionamendu-erregimenari dagokio, eta instalazioa ustiatzera zuzendutako langileei buruz emandako informazioaren bidez justifikatuta dago. Proiektuak Marpol hondakinetarako 96 m3-ko 3 andel ditu, industria-olioetarako 96 m3-ko 2 andel, prozesuko uretarako 96 m3-ko andel bat eta hainbat emultsiotarako 27 m3-ko 3 andel.

Instalazioak hainbat industria-hondakin mota jasotzea aurreikusten du; horien zerrenda ebazpen honen I. eranskinean jasota dago.

Instalazioan onartutako hondakinei aplikatuko zaizkien tratamendu mota guztiak honako prozesu hauetan gauzatuko dira:

 1. prozesua. Hondakin oliotsuen tratamendu-unitatea.

  Kudeaketa-eragiketaren kodea: R0308/R1208/D0901.

  Unitate horrek ebazpen honen IA eranskinean jasotako hondakinak tratatu ahal izango ditu, gehienez ere 19.975 tona urtean.

  Hondakinak hidrokarburoen eta uretako olioen nahasketak dira, solido jakin batzuekin. Horiekin fase guztiak bereizteko prozesu bat egiten da, produktu erregai bat lortzeko helburuarekin. Honako hau da hondakin horien jatorria: batetik, itsasontzietako saiak garbitzeko eragiketak (Marpol hondakinak), eta, bestetik, hainbat industria-prozesutan erabilitako olio mineralak.

  Industriako Olio Erabilien Kudeaketa Arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuak honela definitzen du "aurretratamendua": olio erabilietako materia arrotzak eta ezpurutasunak bereizteko eragiketa oro, frakzio astunak erregai gisa erabiltzeko zementu-plantetan, beste industria-instalazio egoki batzuetan edo itsas ekipo handietan, indarrean dagoen legeriak erregaietarako eta karburatzaileetarako eskatzen dituen kalitate ekologiko eta industrialeko estandarrak betez.

  Faseak mekanikoki bereizten dira (batik bat dekantazio eta zentrifugazio bidez), eta bereizketa egiteko beharrezkoa da aurrez berotzea.

  Tratamenduaren ondoren hiru motatako materialak lortzen dira funtsean:

  Erregai gisa merkaturatutako produktua, aurrerago zehazten diren irizpide jakin batzuk beteta.

  Hondakin-urak. Instalazioan bertan tratatuko dira, urak tratatzeko unitatean (4. prozesua). Tratatzeko aukerarik ez izanez gero, kudeatzaile baimendu bati entregatuko zaizkio, hark tratatu ditzan.

  Ur-bereizgailuetako lohiak. Instalazioan bertan tratatuko dira, Hondakinetatik Eratorritako Erregaien (HEE) ekoizpen-unitatean (6. prozesua). Balorizazio energetikorako egokitzeko aukerarik ez izanez gero, kudeatzaile baimendu bati entregatuko zaizkio, hark ezaba ditzan.

  Zentrifugatu aurreko berotze-prozesutik eratorritako gasak, inguruko haizatzeetatik eta emisio lausoetatik datozenez gain, ikatz aktibatuko iragazki baten bidez bildu eta tratatzen dira, 2. zenbakiko foku lokalizatuaren bidez aireratu aurretik.

 2. prozesua. Lurrunketa-unitatea.

  Kudeaketa-eragiketaren kodea: R1209/D0904.

  Unitate horrek ebazpen honen IB eranskinean jasotako kanpoko hondakinak tratatu ahal izango ditu, gehienez ere 8.000 tona urtean, baita instalaziotik eratorritako bestelako hondakinak ere. Unitate horren gehieneko edukiera 12.000 t/urte da guztira.

  Unitate horretan onartuko diren barne-hondakinak 4. prozesuko (urak tratatzeko unitatea) alderantzizko osmosi-ekipoetatik eratorritako kontzentratuak dira.

  Unitate horretara bideratutako hondakinak ur- eta olio-emultsioak dira, nekez biodegradatu daitezkeenak, edo gatz-karga handiko hondakinak.

  Lurrunketa hondakinak berotzean eta eratorritako ur-lurruna kondentsatzean datza; beraz, fase urtsua argi eta garbi bereizten da gainerakoetatik. Prozesu hori bi fasetan egiten da (lurrunketa eta kontzentrazioa), gasolio-galdaretan sortutako energia erabiltzen du, eta bere energia-efikazia lurrunaren konpresio mekanikoaren bidez handitzen du, kondentsazio-bero sorra aprobetxatzeko aukera emanez.

  Tratamenduaren ondoren honako material hauek lortzen dira funtsean:

  Olioen eta hidrokarburoen hondakin kontzentratua. Kanpora bidaltzen da; hau da, kudeatzaile baimenduari entregatzen zaio.

  Ur gazien hondakin kontzentratua. Kanpora bidaltzen da; hau da, kudeatzaile baimenduari entregatzen zaio. Hondakinen ezaugarrien arabera (funtsean, amoniako edukiaren arabera), aurrez tratamendu gehigarri bat beharko dute instalazioan bertan, egonkortze-unitatean (5. prozesua).

  Ur-lurrunaren kondentsatuak. Instalazioan bertan tratatuko dira, urak tratatzeko unitatean (4. prozesua).

 3. prozesua. Neutralizazio-unitatea.

  Kudeaketa-eragiketaren kodea: R1209/D901.

  Unitate horrek ebazpen honen IC eranskinean jasotako hondakinak tratatu ahal izango ditu, gehienez ere 25.000 tona urtean.

  Unitate horren lehen fasean (3a prozesua), neutralizazio-erreakzio kimiko bat gertatzen da giro-tenperaturan, industriatik datozen hondakin azidoen eta basikoen artean. Prozesu horren ondorioz, hidroxidoak eta gatz metalikoak hauspeatzen dira, eta solido esekien koagulazio-malutapena gertatzen da.

  Prozesuak erreaktibo gehigarriak behar ditu: kaltzio hidroxidoa, soda kaustikoa, errauts hegalariak, azido klorhidrikoa, azido sulfurikoa eta kloruro ferrosoa. Ahal den neurrian, plantan tratamendurako onartu diren hondakinak erabiliko dira erreaktibo gisa.

  Bigarren fasean (3b prozesua), neutralizazio-erreakzioaren ondoren jasotzen diren lohiak prentsatzen eta iragazten dira.

  Hemen iragazi eta prentsatuko dira, halaber, hondakin-urak tratatzeko unitatetik (4. prozesua) datozen lohiak, baita urak tratatzeko beste unitate batzuetatik eratorritako lohiak ere (ur beltzak eta euri-ur garbiak).

  Tratamenduaren ondoren honako material hauek lortzen dira funtsean:

  Prentsa-iragazkietako opilak. Kanpora bidaltzen da; hau da, kudeatzaile baimenduari entregatzen zaio. Opilen ezaugarrien arabera, aurrez tratamendu gehigarri bat beharko dute instalazioan bertan, egonkortze-unitatean (5. prozesua).

  Hondakin-urak. Instalazioan bertan tratatuko dira, urak tratatzeko unitatean (4. prozesua).

  Neutralizazio-prozesutik eratorritako gasak hartu, eta etapa bikoitzeko garbiketa-sistema baten bidez tratatzen dira (lehenengo urarekin eta gero sodarekin), 5. foku lokalizatuaren bidez aireratu aurretik.

 4. prozesua. Hondakin-urak tratatzeko unitatea.

  Kudeaketa-eragiketaren kodea: R1209/D901.

  Bertako hondakin-urak tratatuko dira funtsean, hondakinak tratatzeko gainerako lerroetan sortzen direnak, baita euri-ur beltzak ere (kutsatzaileak arrastatu ditzaketenak); urtean 60.000 tona har ditzake gehienez.

  Era berean, kanpoko industria-prozesuetan sortutako hondakin urtsuak tratatu ahal izango ditu (ebazpen honen IC eranskinean jasota daudenak), gehienez ere 7.000 tona urtean.

  Unitateak honako azpiunitate hauek ditu:

  4a prozesua. Tratamendu fisiko-kimikoa. Neutralizazio-, malutapen- eta flotazio-prozesu bat da, eta hiru fasetan banatzen dira hondakinak:

  Balorizatu daitekeen hondakin oliotsua. Kanpora bidaltzen da; hau da, kudeatzaile baimenduari entregatzen zaio.

  Ur iragazia. Hark dituen ezaugarrien arabera, hurrengo fasera bidaliko da (tratamendu biologikoa, 4b prozesuan) edo itsasora isuri ahal izango da.

  Lohiak. Instalazioan bertan tratatuko dira, iragazte-unitatean (3b prozesua) edo egonkortze-unitatean (5. prozesua), lohien ezaugarrien arabera.

  4b prozesua. Tratamendu biologikoa. Homogeneizazio-putzu batek eta lohi aktiboen erreaktore batek osatzen dute, mintz bidezko ultrairagazte-sistema batekin. Karga organikoa ezabatzea da sistemaren xedea. Unitate horretatik hiru korronte ateratzen dira:

  Birzirkulazioa erreaktorera.

  Itsasora isurtzeko ur egokia.

  Gehiegizko lohien purgaketa. Instalazioan bertan tratatuko dira, iragazte-unitatean (3b prozesua).

  4c prozesua. Hirugarren finketa-tratamendua.

  Fenton erreaktore bat da, eta oxidazio aurreratuko prozesu bat erabiltzen du, hidrogeno peroxidoa erabiliz (katalizatzaile batekin).

  Alderantzizko osmosia ere erabiliko da, presiopean lan egiten duten mintzekin. Azken kontzentratuak instalazioan bertan tratatuko dira, lurrunketa-unitatean (2. prozesua), eta ur garbia itsasora isuriko da.

 5. prozesua. Egonkortze- eta solidotze-unitatea.

  5a prozesua. Balorizaziorako egonkortze-unitatea. R1208 kudeaketa-eragiketa.

  5b prozesua. Ezabaketarako egonkortze-unitatea. D901 kudeaketa-eragiketa.

  Unitate horrek barneko zein kanpoko hondakinak tratatu ahal izango ditu, gehienez ere 16.500 tona urtean. Tratatzea aurreikusten den kanpoko hondakinen kantitatea, ebazpen honen ID eranskinean jasota daudenena, gehienez ere 6.200 tona izango da urtean.

  Egonkortzeko, hondakinak substantzia ez-organikoekin nahasten dira; hondakinek kimikoki erreakzionatzen dute substantzia horiekin, eta matrize egonkorrak eta homogeneoak lortzen dira. Horrela, instalazioaren barneko hondakinak egokituko dira prentsa-iragazkien lerroetan sortuak (3b prozesua), edo lurrungailuko kontzentratuak (2. prozesua) edo 4a prozesuko lohiak, baita kanpotik datozen antzeko hondakinak ere, zabortegira eraman aurretik, edo, bestela, balorizazio materiala egin aurretik (bi kasuetan, kanpoko kudeatzaileari entregatuta).

  Batik bat, erreaktibo hauek erabiltzen dira egonkortzeko: karea, kaltzio hidroxidoa, zementua, errautsak edo sepiolitak. Ahal den neurrian, plantan tratamendurako onartu diren hondakinak erabiliko dira erreaktibo gisa.

  Unitate honetako hainbat ekipotan (nahasgailua eta hobiak) sortutako gasak jaso eta ur bidezko venturi moduko garbigailu baten bidez tratatzen dira, 6. foku lokalizatuaren bidez aireratu aurretik.

 6. prozesua. Hondakinetatik eratorritako erregaiak sortzea.

  Kudeaketa-eragiketaren kodea: R1208.

  Unitate horrek barneko zein kanpoko hondakinak tratatu ahal izango ditu, gehienez ere 4.800 tona urtean. Tratatzea aurreikusten den kanpoko hondakinen kantitatea, ebazpen honen ID eranskinean jasota daudenena, gehienez ere 4.000 tona izango da urtean.

  Prozesu horretan, hondakin organikoak (propioak edo kanpokoak) egokituko dira, horien balorizazio energetikoa egiteko (hondakinetatik eratorritako erregai gisa), kanpoko kudeatzaileari entregatuta.

  Prozesua gauzatzeko, 5. prozesuan erabiltzen diren ekipo berberak erabiltzen dira. Aipatu bezala, unitate honetako hainbat ekipotan (nahasgailua eta hobiak) sortutako gasak jaso eta horiek ur bidezko venturi moduko garbigailu baten bidez tratatzen dira, 6. foku lokalizatuaren bidez aireratu aurretik.

 7. prozesua. Transferentziagunea.

  Industria-hondakinen transferentziagunea, batik bat Marpol hitzarmeneko V. eranskinari dagozkion hondakinena, ebazpen honen E eranskinean jasotzen direnena. Itsasontzietan sortzen diren hiri-hondakinekin pareka daitezkeen hondakin solidoei dagokie oro har, baita portu-jarduerekin lotutako enpresetan sortzen diren ontzi mugikorretako hondakinei ere, eragin-eremuan kokatuta daudenei. Besteak beste, gailu elektriko eta elektronikoen hondakinak sartzen dira.

  GEEH hondakinen kudeaketa-eragiketaren kodea: R1201/R1301.

  Linersan, lerro bakarra dago GEEH hondakinak kudeatzeko, hondakinak biltzeko eta transferitzeko gunearen jardueraren bitartez. Hark gehienez ere 22 tonako edukiera izango du urtean, hau da, batez beste 0,1 tona eguneko.

  GEEHen biltegi-edukiera 8 tonakoa da.

 8. prozesua. Zerbitzu orokorrak.

  Prozesu horrek mantentze-lanak biltzen ditu, gainerako prozesuetan eta laborategiko, biltegiko eta bulegoko zenbait jardueratan erabiltzen diren ekipoak eta makinak barne hartuta.

  Horrela, instalazioan baimendutako transferentziaguneak gaur egun duen edukiera mantenduko da (1.200 tona urtean), eta nabarmen handituko da industria-jatorriko hondakinak tratatzeko edukiera. Lehendik dagoen lerroaren edukiera, hau da, hondakin oliotsuen tratamenduarena (1. prozesua), orain arteko berdina izango da (19.975 m3/urte); horri kanpoko hondakinen 50.000 t/urte-ko tratamendu-edukiera gehitu behar zaio, jarduera zabaltzean aurreikusita dauden gainerako prozesu guztien multzoan.

  Igoera nabarmena aurreikusten da elektrizitatearen eta gasolioaren kontsumoan, gehiago erabiliko baitira gaur egun abian diren bi galdarak. Gainera, ur beroko sorgailu gehigarri bat instalatu beharko da lurrunketaren bigarren faserako. Instalazioak energia-kontsumo hau izatea aurreikusten da: sare orokorretik datorren energia elektrikoaren 2.733 MWh urtean, eta 652,3 m3 gasolio urtean.

  Sare orokorretik datorren ur-kontsumoa, berriz, 13.300 m3-koa izango da urtean.

  Aurreikusitako aldaketarekin, gaur egun egiten den lehorretik itsasorako isurketak nabarmen handitzea aurreikusten da, eta, horrela, prozesuko uren kantitatea 55.000 m3-tik gorakoa izango litzateke urtean; horiek dagoeneko baimenduta dauden ur beltz eta euri-uren emari urriagoei gehituko zaizkie. Aurreko lerrokadetan adierazi den moduan, instalazio berriko tratamendu-lerroan araztu ondoren isurtzen dira urak (4. prozesua).

  Eskualdeko saneamendu-sarea garatuz joan denez, konexio-bideragarritasuna hurbil dago.

  Instalazioan sei foku kanalizatu daude kutsatzaileak aireratzeko: horietatik hiru lurruna eta ur beroa sortzeko galdaretatik datoz, berotze-prozesuetan erabiltzen direnak; beste hirurak, berriz, prozesuetan sortutako gasak arazteko sistemetatik datoz, horien deskribapenean jasotzen den moduan. Emisio horiek minimizatzeko hainbat arazketa-sistema daude, hala nola ikatz-iragazkiak (hondakin oliotsuen tratamendua zentrifugazio-unitatean) eta garbiketa-sistemak (neutralizazioa eta egonkortzea).

  Gainera, emisio lausoak gertatzen dira deposituetako haizatzeen bidez. Emisio horiek zenbait sistemaren bidez kontrolatzen dira, biltegiratutako hondakinen ezaugarrien arabera. Hondakin oliotsuen kasuan, haizatzeak garbitzeko sistemak erabiltzen dira, ura eta detergentea erabiltzen dituen borborgailu baten bidez. Hondakin korrosiboen kasuan (azidoak eta basikoak), soda-disoluzioa (azidoetarako) edo azido sulfurikoa (basikoetarako) duten garbiketa-sistemak erabiltzen dira.

  Jarduera garatzen den bitartean sortzen diren hondakinak 5. prozesukoak (egonkortze-unitatea) dira batez ere; egonkortutako hondakinak dira, eta zementu-fabriketan material gisa balorizatzeko erabil daitezke, dagozkien parametroak betetzen badituzte. Hala ez bada, zabortegira eraman eta bertan ezabatu beharko dira. Seigarren prozesuan (Hondakinetatik eratorritako erregaiak sortzea), HEE izeneko hondakin bat sortzen da, balorizazio energetikora bideratzen dena. Instalazioko beste prozesu batzuetan sortutako hondakinen artean, 2. prozesuko (lurrunketa-unitatea) kontzentratuak nabarmendu behar dira.

  Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko araudiari dagokionez, garatutako jarduerak honako epigrafe hauetan identifikatzen dira:

  "5.1. Hondakin arriskutsuak baliarazteko edo ezabatzeko instalazioak, egunean 10 tonatik gorako ahalmena badute eta jarduera hauetako bat edo gehiago egiten badute:

  (...)

  1. Tratamendu fisiko-kimikoa;

   (...)

  1. Olioak birsortu edo berrerabiltzea;

   (...)"

   "5.6 Aldi baterako biltegiratzea 5.5 epigrafean sartuta ez dauden hondakin arriskutsuak, harik eta 5.1, 5.2, 5.5 eta 5.7 epigrafeetan adierazitako tratamenduak ematen zaizkien arte (salbu eta aldi baterako biltegiratzea sortzen diren lekuan bertan, harik eta handik jasotzen diren arte), guztizko edukiera 50 tonatik gorakoa denean".

   Baldintzak dokumentu honetan oinarritzen dira: "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment (2018)" eta Batzordearen 2018ko abuztuaren 10eko (EB) 2018/1147 Betearazpen Erabakia. Erabaki horren bidez, hondakinen tratamendurako teknika erabilgarri onenei (TEO) buruzko ondorioak ezartzen dira, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emandako 2010/75/EB Zuzentarauaren arabera: 1. TEO, 2. TEO, 3. TEO, 4. TEO, 5. TEO, 6. TEO, 7. TEO, 8. TEO, 11. TEO, 14. TEO, 18. TEO, 19. TEO, 20. TEO, 21. TEO, 22. TEO, 23. TEO, 24. TEO, 40. TEO, 41. TEO, 42. TEO, 43. TEO, 44. TEO, 45. TEO, 52. TEO, 53. TEO.

   Bigarrena. Zierbenako udal-mugartean, Limpiezas Nervin SAk sustatuta industria-hondakinak kudeatzeko instalazioan ustiapena egiteko eta jarduera eteteko honako baldintza eta betekizun hauek ezartzea:

  1. Erantzukizun zibileko asegurua.

   Limpiezas Nervin SAk gutxienez bi milioi (2.000.000) euroko asegurua egin beharko du, hondakinen kudeaketa dela-eta hirugarren pertsonei edo haien ondasunei eragin dakizkiekeen kalteak ordaintzeko nahiz ingurumenean eragindako kaltea konpontzeko edo berreskuratzeko kostuei aurre egiteko.

   Aseguru horren zenbatekoa urtero eguneratu ahal izango da, aurreko 12 hileko kontsumoko prezioen indizearen (KPI) arabera handituta.

   Zenbateko horrek lehen aipatutako Ingurumen sailburuordearen 2011ko urriaren 24ko Ebazpenean agertzen den kontzeptu bereko zerga guztiz ordezkatuko du.

  2. Fidantza.

   Limpiezas Nervin SAk laurehun eta hogei mila (420.000) euroko fidantza osatu beharko du, Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 23.5.b) artikuluan xedatutakoari jarraikiz (Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko Legea). Fidantza horren zenbatekoa hondakinak tratatzeko eta biltegiratzeko edukiera maximoen arabera zehazten da: 69.975 tona urtean eta 2.400 m3, hurrenez hurren.

   Fidantza horren zenbatekoa urtero eguneratu ahal izango da, aurreko 12 hilabeteetako kontsumoko prezioen indizearen (KPI) arabera handituta.

   Zenbateko horrek lehen aipatutako Ingurumen sailburuordearen 2011ko urriaren 24ko Ebazpenean agertzen den kontzeptu bereko zerga guztiz ordezkatuko du.

   Jarritako fidantza ez da itzuliko, Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzak Limpiezas Nervin SAk sustatutako hondakin arriskutsuak kudeatzeko jarduera uztea baimendu arte edo dagokionean jarduera uzteko finkatutako baldintzak bete arte; baldintza horiek, betiere, lurzoruaren kalitate-adierazpenean ezartzen diren betebeharrak barne hartuko dituzte.

  3. Ingurumen-erantzukizuna.

   Limpiezas Nervin SAk bere jarduera profesionalaren ingurumen-arriskuen analisia egin beharko du, abenduaren 22ko 2090/2008 Errege Dekretuaren 34. artikuluan ezarritakoaren arabera (Ingurumen Erantzukizunari buruzko urriaren 23ko 26/2007 Legea hein batean garatzeko araudia onartzen duena). Artikulu horren hirugarren puntuaren arabera, operadoreak ingurumen-arriskuen analisia eguneratuko du egokitzat jotzen duen guztietan, eta jardueran, instalazioan edo baimenean funtsezko aldaketak egiten direnean.

   Jardueraren operadoreak ingurumen-kalteak prebenitzeko, saihesteko eta konpontzeko neurriak hartu eta betearazi behar ditu, eta horien kostuak ordaindu behar ditu, zenbatekoa dena dela, baita dolorik, errurik edo zabarkeriarik egon gabe ere, Ingurumen Erantzukizunari buruzko Legearen 19.1 artikuluan adierazten den bezala.

  4. Administrazioarekiko harremanen arduraduna.

   Limpiezas Nervin SAk Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari jakinaraziko dio Administrazioarekiko harremanez arduratuko den goi-mailako tituludunaren gaineko datuen aldaketa oro.

  5. Babes- eta zuzenketa-neurriak.

   Babes- eta zuzenketa-neurriak sustatzaileak Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzan aurkeztu dituen agirietan aurreikusi bezala beteko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta honako apartatu hauetan ezarritakoari jarraituz:

   1. Hondakinak onartu, hartu, manipulatu eta biltegiratzeko baldintzak eta kontrolak.

   Baimenak ebazpen honen I. eranskinean jasotzen diren kanpoko hondakinen kudeaketa bakarrik hartzen du barne, baita bigarren apartatuan aipatutako barneko hondakinena ere. Limpiezas Nervin SAk I. eranskineko apartatuetan identifikatutako EHZ kodeei dagozkien hondakinak bakarrik kudeatu ahal izango ditu arestian aipatutako tratamendu-prozesu bakoitzean, betiere horiek onartu aurretik behar bezala justifikatzen bada lehentasunezko beste edozein kudeaketa-eragiketa teknikoki, ekonomikoki edo ingurumenaren aldetik ez dela bideragarria, legean ezarritako hierarkia kontuan hartuta (ezabatuko diren hondakinen balorizazio oro, eta, balorizatzera bideratutako hondakinen kasuan, lehentasunezko balorizazioak). Kontsiderazio horretatik kanpo geratuko dira Limpiezas Nervin SAk horiek berreskuratzeko edo materialki baliarazteko egokitzen dituen hondakinak.

   Instalazioan ezin izango dira tratamendurako onartu ebazpen honetan adierazten ez diren bestelako hondakinak. Nolanahi ere, adierazi ez diren bestelako hondakinak tratatzeko, beharrezkoa izango da Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzaren onarpena lortzea aldez aurretik, ebazpen honetako Bigarrena.J apartatuan ezartzen den aldaketa-erregimena betez.

   Transferentziagunean biltegiratu beharreko hondakinak (horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoan baimendutako tratamendu-instalazioak eduki behar dira) autosufizientzia- eta hurbiltasun-printzipioei jarraikiz kudeatu beharko dira. Horregatik, Linersak, aldez aurreko baldintza gisa, kudeatzaile baimenduak hondakin horien gainean emandako onarpen-dokumentuak izan beharko ditu. Ezin izango da bestelako hondakinik hartu, ezta, hondakin onargarrien artean egon arren, kudeatzaile horrek ezarritako onarpen-baldintza mugatzaileak betetzen ez duen hondakinik hartu ere.

   Birziklatu edo balorizatu daitezkeen hondakinak helburu horietara bideratuko dira, eta Linersak betetako onarpen-agirietan jasoko da gertaera hori.

   1.1. Hondakin onargarriak.

  1. Limpiezas Nervin SA enpresaren instalazioetan ebazpen honetako I. eranskinean identifikatutako hondakinak onartuko dira, betiere aurreko apartatuan aipatutako kudeaketa-irizpide hierarkikoak betetzen badituzte, eta organo honek apartatu honetan adierazitakoari jarraikiz balioetsitako tratamendu-kontratuan ezarritako onartzeko eta hartzeko irizpideak betetzen badituzte.

  2. Baldin eta plantan tratatzea aurreikusten bada, apartatu honetan zehazten den hondakin onargarrien zerrendan jasotako hondakin mota berri bakoitzaren hasierako karakterizazioa egingo du Limpiezas Nervin SA enpresak, tratatu daitekeen egiaztatzeko. Ingurumen-arrazoiak edo bestelako arrazoiak direla-eta tratamendua mugatzen duten edo biltegiratzeko baldintzak finkatzen dituzten parametroetarako egingo da karakterizazio hori, betiere hondakinaren izaera eta jatorria aintzat hartuta.

  3. Hondakin zehatz bat onartzeko aukera egiaztatu eta gero, enpresak onarpenaren egiaztagiria igorriko dio hondakinaren titularrari, onarpenaren baldintzak zehaztuta.

  4. Hondakina hartu aurretik egiaztatu beharko da aurreko apartatuan adierazitako baldintzak betetzen direla. Hondakin arriskutsuen kasuan, harrera hori formalizatu beharko da. Horretarako, nahitaezko identifikazio-agirian, kudeatzaileari buruzko apartatua bete beharko da.

  5. IA eta IB eranskinetan aurreikusitako hondakinak onartu aurretik, Linersak karakterizatu egin beharko ditu, baimenaren xede diren instalazioetan horiek tratatzeko edota transferentziaguneko instalazioetan horiek onartzeko aukera egiaztatzeko.

  6. Hondakinak onartu eta hartzeko aukera egiaztatzeko, Linersak hondakinen onarpen-parametroak egiaztatzea ahalbidetuko duten baliabide teknikoak eta giza baliabideak izan beharko ditu une oro. Plantaren hornidurak aukera eman beharko du, gutxienez, hondakinaren sugar-puntua, pH-a, hondakinak urarekin duen erreaktibotasuna eta berotze-ahalmena zehazteko, baita hondakinak guztira duen kloroa eta PCB/PCT zehazteko ere. Onarpena baldintzatzen duten parametroak kasu guztietan eta hondakin-partida bakoitzerako zehaztuko dira, laborategiko buru baten ikuskaritzarekin. Laborategiko burua zentroko langilea izango da, eta goi-mailako titulu espezializatua eduki beharko du.

   Hondakinak onartzeko bestelako parametroak zehaztu behar badira, kanpoko laborategi homologatuen bidez egin ahal izango da. Horretarako, kontratu bat sinatu beharko da, laborategiek emango dituzten zerbitzuen irismena eta ezaugarriak agiri bidez egiaztatzeko.

  7. Limpiezas Nervin SAk ekipo erabilgarri propioen zerrenda aurkeztu beharko du, horiek kalibratzeko metodoei buruzko informazioa barne. Era berean, hondakinak onartzeko parametro bakoitzerako erabili diren metodo analitikoak eta neurketaren zehaztasuna aurkeztu beharko dira.

  8. Olio erabili prozesatua ekoiztean, ebazpen honen IA.1 eranskinean adierazten diren hondakinak bakarrik onartu ahal izango dira tratatzeko.

   Olio erabilien tratamenduko irteerako materialaren kasuan (olio erabili prozesatua), hura beste edukitzaile bati eman nahi bazaio erregai gisa erabiltzeko, APM/205/2018 Ministro Aginduari jarraikiz, arau horren I. eranskineko 1. ataleko zerrendan eta ebazpen honen IA.1.1 eranskinean jasotzen diren hondakinak bakarrik hartu ahal izango dira.

   Berreskuratutako fuel-olioa ekoizteko, ebazpen honen IA.2 eranskinean adierazitako hondakinak bakarrik onartu ahal izango dira tratatzeko.

   C motako Marpol hondakinen tratamenduko irteerako materiala (berreskuratutako fuel-olioa) itsasontzietan erregai gisa erabili nahi bada, APM/206/2018 Ministro Aginduari jarraikiz, arau horren I. eranskineko 1. ataleko zerrendan eta ebazpen honen IA.2.1 eranskinean jasotzen diren hondakinak bakarrik hartu ahal izango dira.

   Transferentziagunean, IB eranskinean adierazten diren hondakinak biltegiratu ahal izango dira. Onartutako hondakinetarako baimenduta dauden eragiketen artean sartzen dira horien zamalanak, berriz ontziratzea (behar izanez gero) eta kudeatzaile baimenduari bidaltzeko azken karga.

   1.2. Hondakin oliotsuak onartzeko eta gero horiek tratatzeko bete beharreko baldintzak.

  1. Adierazitako hondakin motak onartzeko garaian, parametro mugatzaile hauek hartuko dira kontuan: hondakinen PCB/PCT edukia, guztizko kloroaren edukia eta sugar-puntua. Parametro horiek muga hauek bete beharko dituzte:

   PCB/PCT edukia (20 ppm.

   Guztizko kloro edukia (3000 ppm.

   Sugar-puntua (55C.

   Olio erabilien tratamenduko irteerako materialerako (olio erabili prozesatua) APM/205/2018 Ministro Agindua bete behar bada, onarpen-parametroek muga hauek bete beharko dituzte:

   PCB/PCT edukia (10 ppm.

   Guztizko kloro edukia (500 ppm.

  2. C motako Marpol hondakinen tratamendutik berreskuratutako fuel-olioaren kasuan APM/206/2018 Ministro Agindua bete behar bada, onartutako hondakinen olio erabilien edukia (horien jatorria dena dela) ez da izango % 5 baino handiagoa, ISO 8217 arauan ezarritako IP 501 edo IP 470 eta IP 500 metodoen arabera, eta honako muga hauek bete beharko dira:

   PCB/PCT edukia (1 ppm.

   Guztizko kloro edukia (250 ppm.

  3. Aurreko epigrafeetan adierazitako kontrolen osagarri gisa, plantan kudeatzen den eta 100 tona gainditzen dituen hondakin arriskutsu bakoitzeko lagin bat bidaliko da kanpo-laborategi batera urtero, ekoizle bakoitzeko (lagin bat jatorri desberdineko hondakin mota bakoitzeko). Informazio hori Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzara bidaliko da.

  4. Marpol motako hondakinen eta hondakin oliotsuen kasuan, urtean 19.675 tona tratatuko dira gehienez; landare-olioen eta taladrinen kasuan, berriz, urtean 300 m3.

   Edukiera hori zabaldu ahal izateko, ebazpen honen bigarren apartatuko J) puntuan xedatutakoari jarraitu beharko zaio. Nolanahi ere, Linersak xede horretarako behar adina baliabide badituela egiaztatu beharko du.

   1.3. Hartzea. Hondakinen sarrera-kontrola.

  1. Instalazioak funtzionatzen duen bitartean, hara iristen diren hondakinen kontrola eraman beharko da, hondakin horiek ebazpen honetako baldintzen arabera onargarriak direla bermatzeko. Kontrol horren bidez egiaztatuko da hondakinak onartzeko prozedura sustatzaileak Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari aurkeztua eta organo horrek balioetsia betetzen dela.

   Hondakina hartu aurretik, onarpen-prozeduran adierazitako baldintzak betetzen direla egiaztatu beharko da, eta, hala badagokio, harrera hori formalizatuko da. Horretarako, hondakina identifikatzeko agirian, edo horren baliokidea den agiri ofizialean, kudeatzaileari dagokion apartatua bete beharko da.

  2. Hondakin-partida bat baztertu egiten bada, ez dituelako betetzen kudeaketa-irizpide hierarkikoak edo onartzeko parametro mugatzaileak, berehala jakinarazi beharko zaio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari. Horrekin batera, hondakinaren izaera EHZ kodea, jatorria, kantitatea, enpresa garraiatzailea, bazterketaren arrazoia, baztertutako hondakinaren helmuga eta bestelako gorabeherei buruzko datuak eman beharko dira.

  3. Apartatu honetako a) epigrafean adierazitako kontrolen osagarri gisa, plantan kudeatzen den eta 20 tona gainditzen dituen hondakin arriskutsu bakoitzaren karakterizazioa egingo da urtero, ekoizle bakoitzeko (karakterizazio bat jatorri desberdineko hondakin mota bakoitzeko). Karakterizazio hori kanpoko laborategi batean egin beharko da. Informazio hori Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzara bidaliko da urtero.

  4. Limpiezas Nervin SA enpresak egiaztatu beharko du hondakin arriskutsuak Zierbenako udal-mugartean dauzkaten instalazioetara eramateko erabiliko den garraioak bete egiten dituela halako salgaiak garraiatzeko indarrean dagoen legeriak eskatzen dituen betekizunak, eta horren inguruan gorabeheraren bat antzematen bada, berehala jakinarazi beharko dio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, egokitzat jotzen diren neurri guztiak har ditzan.

   1.4. Zamalanak eta manipulazioa.

  1. Hondakin horien zamalanak egiteko ibilgailuen geralekuek zolata iragazgaitza izango dute, eta, orobat, behar diren maldak eta balizko isuriak biltzeko sareak, horiek kutxatila itsurantz edo biltzeko putzurantz zuzentzeko, betiere bidean ibilgailuaren azpitik igaro gabe edo beste ibilgailu edo instalazio batzuetara hurbildu gabe.

  2. Zamalanak egiten hasi baino lehen, ibilgailua lurrera konektatuko da egon litekeen elektrizitate estatikoa kentzeko, eta, horretarako, beharrezkoak diren ekipoak eduki beharko dira.

  3. Instalazioan, hondakinekin zamalanak egitean edo hondakinak manipulatzean, kontu handia izan beharko da ez dadin egon emisio lausorik edo kontrolez kanpokorik, edo, bestela, emisio horiek ahalik eta txikienak izateko. Alde horretatik, garrantzitsua izango da ekipamenduen estankotasuna ziurtatzea.

  4. Hondakin arriskutsuen zamalanak egitean, gai arriskutsuak manipulatzeko eskatutako segurtasun-baldintzak bete beharko dira.

  5. GEEHak bildu eta garraiatuko dira halako eran, non halako hondakinak eta horien osagaiak berrerabiltzeko prestatu ahal izango baitira; horrenbestez, ez dira apurtu behar, ezta gehiegi pilatu ere, eta ez dute substantziarik isuri behar edo materialik galdu behar, ezta oliorik eta likidorik isuri behar ere. Behar bezala beteko dira halako hondakinak jaso eta garraiatzeko baldintza espezifikoak, Gailu Elektrikoen eta Elektronikoen Hondakinei buruzko otsailaren 20ko 110/2015 Errege Dekretuaren VII. eranskinean jasotzen direnak.

  6. Aurrez manipulatu diren, hondatuta dauden edo osagai guztiak ez dituzten GEEHak hartzen badira, gorabehera hori behar bezala jakinarazi beharko da E.1.6. azpiapartatuan aipatzen den fitxategi kronologikoan.

   1.5. Jasotako hondakinak biltegiratzea.

  1. Fabrikan onartutako hondakinak biltegiratzeko instalazioek lurzoru iragazgaitzak izan behar dituzte, aurreikusitako zamak jasateko eta egon litezkeen ihes edo isuriei eusteko gai direnak, eta biltegiratze-eremu bereiziak izan beharko dituzte hondakin onargarrien mota generiko bakoitzerako.

  2. Instalazioan onartutako hondakinak biltegiratzeko orduan, prezipitazio atmosferikoak sartzea eta haizeak hondakinak arrastatzea saihestu beharko da.

  3. Hauts-itxurako hondakinak eta soltean jasotakoak zuloetan eta pabiloiaren barruan biltegiratuko dira, tratatzeko unea iritsi arte.

  4. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan daudelako edo oso bustita daudelako isuriak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Bilketa-sistema horiek independenteak izango dira, baldin eta, hondakinen tipologia dela-eta, isurketa baten ondorioz nahasiz gero arriskutsuago bihurtu badaitezke edo kudeaketa zaildu badezakete.

  5. Balorizatu beharreko hondakin arriskugabeak gehienez bi urtez biltegiratuko dira.

  6. Balorizatu beharreko hondakin arriskutsuak gehienez sei hilez biltegiratuko dira.

  7. Biltegiratuta dauden hondakin arriskutsuen ontziek etiketatuta egon beharko dute. Etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du, eta etiketan gutxienez ontziek dauzkaten hondakinen identifikazio-kodea, ontziratze-eguna eta hondakin horiek dakartzaten arrisku motak adierazi beharko dira.

  8. Hondakinak desagertu edo galtzen badira, edo ihesen bat gertatzen bada, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzan eta Zierbenako Udalean.

  9. Aurreko baldintzez gain, GEEH hondakinen kasuan honako hauek bete beharko dira:

   1. Instalazioak hondakinak pisatzeko baskula izango du.

   1. GEEH hondakinak bereizita biltegiratu beharko dira, gutxienez, 110/2015 Errege Dekretuaren VIII. eranskineko 1. taulan aurreikusten diren frakzioak kontuan hartuta: "GEE-en kategorien, GEEHen bilketa-frakzioen eta EHZ-GEEH kodeen arteko baliokidetasunak".

   1. Halaber, GEEHak biltegiratzeko eremu berezi bat sortu beharko da, berrerabiltzeko prestatzeaz arduratzen diren eragileek ikuskatzeko baldintza egokiekin.

    1.6. Fitxategi kronologikoa.

    Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 64. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz (Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko Legea), Limpiezas Nervin SAk fitxategi kronologikoa izan beharko du, formatu fisiko edo telematikoan. Fitxategian datu hauek jasoko dira, ordena kronologikoan: hondakinen kantitatea, izaera, jatorria, helmuga eta tratamendu-metodoa. Hala dagokionean, onartutako eta kudeatutako hondakinen garraiobidea eta bilketa-maiztasuna ere jasoko dira. Baztertutako hondakinei dagokienez, berriz, kantitatea, baztertutako hondakina sortzen duen enpresa, baztertzeko arrazoia, baztertutako hondakinaren azken helmuga eta beste gorabehera batzuk jasoko dira. Aipatutako fitxategi kronologikoan, hondakinen ekoizpen- eta kudeaketa-lanen agiri bidezko egiaztapenean bildutako informazioa sartu behar da.

    Fitxategi kronologiko hori bost urtez gorde beharko da gutxienez, eta urtero bidali beharko da Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzara, dagokion urteko ingurumena zaintzeko programaren barruan.

    GEEH hondakinak kudeatzeko jarduerari dagokionez, fitxategi kronologikoak bat etorri beharko du 110/2015 Errege Dekretuaren XI. eranskinarekin, eta hiru urtez gordeko da gutxienez. Era berean, urteko memoria idatziko da, zeinak otsailaren 20ko 110/2015 Errege Dekretuaren XII. eranskineko gutxieneko edukia bildu beharko baitu eta ingurumena zaintzeko programaren barruan aurkeztuko baita.

    Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 65. artikuluarekin bat etorriz (Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko Legea), urte bakoitzeko martxoaren 31 baino lehen aurkeztu beharko da fitxategi kronologikoan jasotako informazioaren memoria laburra, dagokion urteko ingurumena zaintzeko programaren barruan.

    Fitxategi kronologikoa eta jasotako GEEH hondakinei buruzko urteko memoria plataforma elektronikoan kargatuko dira, plataforma hori erabilgarri dagoenean, 110/2015 Errege Dekretuaren 55. artikuluan agintzen den moduan. Plataforma elektroniko horren bitartez, fitxategi kronologikoari eta urteko memoriaren lanketari dagozkion betebeharrak bete ahal izango dira.

    Aipatutako plataforma elektroniko hori martxan jarri bitartean, GEEHen fitxategi kronologikoa eta horien urteko memoria Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari igorriko zaizkio urtero, dagokion urteko ingurumena zaintzeko programaren barruan.

    Aurreko apartatuetan adierazitako agiriak Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzara bidaliko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eskura jarritako kanal, sistema edo aplikazio informatikoak erabiliz.

    1.7. Estatuz kanpotik inportatutako hondakinak.

    Kudeatu beharreko hondakinak beste estatu batzuetakoak badira, nahitaez bete beharko da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko ekainaren 14ko 1013/2006 Erregelamenduan ezarritakoa (Hondakinen Lekualdaketei buruzko Erregelamendua).

    GEEHen kudeatzaileei dagokienez, GEEH horiek Europar Batasuneko herrialdeetara nahiz Europar Batasunetik kanpoko herrialdeetara lekualdatzeari buruzko informazioa kargatuko da 110/2015 Errege Dekretuaren 55. artikuluan aipatzen den plataforma elektronikoan.

    Horrez gain, aurreikusten bada zabortegian ezabatu beharko direla inportatu beharreko hondakinak edo inportatutako hondakinen helmugako instalazioan aurreikusitako balorizazio- eta ezabatze-tratamendutik lortutako korronte esanguratsuren bat, orduan, kontsulta bat egin beharko zaio organo honi, eta justifikatu beharko da aurreikusitako mugaz gaindiko lekualdaketak bat datozela EAEko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2020 Planean zehaztutako hondakinen inguruko plangintzaren helburuekin.

    2. Instalazioan tratatutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

    2.1. Hondakin oliotsuak tratatzeko instalazioetarako baldintza orokorrak (1. prozesua).

    1. Tratatu beharreko hondakin oliotsuak deskargatzeko eremua eta horiek hartzeko baheak egitura estali baten pean ipiniko dira, prezipitazio atmosferikoek herrestan ez eramateko. Gainera, sor litezkeen jarioak biltzeko sistemekin hornituta egongo dira, hondakinak isur ez daitezen urak husteko sistemara.

    2. Hondakinak hartzeko eremua (7 m3 eta 3 m3-ko bi konpartimentu independente) eta grabitate bidez deskarga ahalbidetzeko zolata-mailaren azpian instalatu beharreko neutralizazio-depositua (5 m3-ko bat) aparteko hormigoizko hobietan kokatuko dira. Hobien hondoek kutxatila itsuranzko maldak izango dituzte, hobien estankotasuna etengabe kontrolatu ahal izateko.

    3. Instalazioko biltegiratze-eremuan hainbat depositu jarriko dira hondakinak tratatzeko: Marpol motako hondakinak tratatzeko deposituak (D101-D102), Marpol erregaia biltegiratzekoak (D103), olio mineralak birika-depositura eraman eta tratatzekoak (D201), olio mineraletik lortutako erregaia biltegiratzekoak (D202), landare-olioak biltegiratzekoak (D303), emultsioak biltegiratzekoak (D301 eta D302), eta prozesuko urak biltegiratzekoak (D203). Kubeta independenteak jarriko dira biltegiratutako gai, hondakin edo produktuetarako.

     (Ikus .PDF)

    4. Prozesuan sortutako hondakin-korronteei dagokienez, baimen honen E.5 azpiapartatuan ezarritako baldintza orokorrak aplikatuko dira.

    5. Segurtasun-tarteei eta babes-neurriei dagokienez, horiek behar bezala bete beharko dituzte, gutxienez, Produktu Kimikoak Biltegiratzeari buruzko Erregelamenduan C motako produktuetarako ezarritako eskakizunak (sugar-puntua 55 C eta 120 C artean duten produktuak). Erregelamendu hori produktu likido sukoiak eta erregaiak biltegiratzeari buruzkoa da.

    6. Hondakin oliotsuak tratatzeko prozesua etena denez, eragiketa-ziklo bati dagokion karga bakoitzean aztertu egin beharko da horiek tratatu daitezkeen ala ez, prozesua optimizatuko duten eragiketa-baldintzak ezartzeko helburuarekin.

    7. APM/205/2018 Ministro Aginduarekin bat etorriz sortu nahi den irteerako materialak (olio erabili prozesatua) prozesuaren fase guztiak bete beharko ditu, hala nola dekantazioa sedimentuen edukia murrizteko, zentrifugazioa ur-edukia kentzeko eta destilazio bidezko tratamendu termikoa olio erregaiaren frakzioak hain desiragarriak ez diren beste frakzio batzuetatik bereizteko.

     Destilazio bidezko tratamendu termikotik irtetean, olio erabili prozesatuak ez baditu betetzen arau horren I. eranskineko 3. atalean jasotako baldintzak, desmetalizatzeko tratamendu kimiko gehigarri bat egingo zaio, ezarritako balioak betetzen direla ziurtatzeko.

    8. Zentrifugazio-prozesuan berreskuratutako hidrokarburoak depositu batera ponpatuko dira, eta, horren ondoren, produktu gisa merkaturatuko dira (APM/205/2018 Aginduari jarraikiz) edo instalazio baimenduei entregatuko zaizkie, horiek balorizatu ahal izateko. Lortutako lohiak biltegiratu egingo dira gero produktu gisa merkaturatzeko edo kudeatzaile baimenduari entregatzeko. Lortutako fase urtsua hondakin-uren araztegira bideratuko da, edo biltegiratu egingo da, gero kudeatzaile baimenduari entregatzeko.

    9. Berreskuratutako hidrokarburoak modu bereizian analizatu beharko dira, egindako tratamenduaren efikazia egiaztatzeko eta, beraz, balorizazio-instalazio hartzaileetan onargarriak direla egiaztatzeko.

    10. Kasu guztietan, hondakin oliotsuak tratatzeko prozesuan berreskuratutako hidrokarburoei, balorizazio energetikoa egin edo birsortu aurretik, karakterizazio-analisi bat egingo zaie, eta gutxienez honako parametro hauek zehaztu beharko dira analisi horretan: dentsitatea, biskositatea, sugar-puntua, uraren eta sedimentuen edukia, kloroaren guztizkoa, PCB/PCT, sufrea, beruna, kadmioa, nikela, kromoa, kobrea, banadioa eta fluorra.

     Balorizazio- edo birsortze-instalazioetara bidali diren sorta guzti-guztiak analizatu beharko dira.

     Parametroetariko edozein gaindituz gero, beharrezkoa izango da analizatu den zama berriz prozesatzea, edo bestela, hondakin arriskutsu horietarako kudeatzaile baimendun bati bidaltzea.

     Berreskuratutako hidrokarburoak bidali aurretik, Limpiezas Nervin SAk karakterizazio-analisi bat egingo du eta, bertan, aurreko epigrafean adierazitako parametroez gain, fluorraren edukia zehaztuko da.

     Hasiera batean, analisiak astero egingo dira; era berean, azken balorizazio-instalazioetara bidalitako hondakin oliotsuak (marpol motako hondakinak, olio mineralak, landare-olioak eta taladrinak) tratatzeko lerroetako sorta independente guztiak aztertuko dira.

     Aurreko lerrokadan aipatutako analisien emaitzak kontuan hartuta, analisi horien aldizkakotasuna aldatzea erabaki ahal izango du, xede horretarako eskaera egin ondoren.

     Bestalde, C motako Marpol hondakinen tratamenduko irteerako materiala (fuel-olio berreskuratua) itsasontzietan erregai gisa erabili nahi bada, APM/206/2018 Ministro Aginduari jarraikiz, edo berreskuratutako olio erabilia erregai gisa erabili nahi bada, APM/205/2018 Ministro Aginduari jarraikiz, irteerako ezaugarriek behar bezala bete beharko dituzte arau horien I. eranskineko 3. ataleko betekizunak, bereziki metalen, PCB konposatuen eta konposatu organiko halogenatuen edukiari dagokionez, baita 61/2006 Errege Dekretuan ezarritako betekizunak ere.

     Industriako Olio Erabilien Kudeaketa Arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuko 7. artikuluaren arabera, birsortze bidezko tratamenduak lehentasuna izango du olio erabilien kudeaketan; izan ere, kasu guztietan, lehentasun-ordena honi jarraituko zaio: birsortzea, birziklatzeko beste modu batzuk eta balorizatzea.

    11. Olio erabili prozesatua eta berreskuratutako fuel-olioa erregai gisa erabiltzeko bidaltzen diren bakoitzean APM/206/2018 Ministro Aginduarekin eta APM/205/2018 Ministro Aginduarekin bat etorriz, adostasun-adierazpen bat igorriko da, arau horien II. eranskinean agertzen den eredua oinarritzat hartuta.

    12. Arauaren 5. artikuluan adierazitakoari jarraikiz, kalitatea kudeatzeko sistema bat aplikatuko da, kanpotik egiaztatuko dena, hala nola indarrean dagoen ISO 9001 araua edo antzeko beste bat. Horrela, onarpen-irizpideak betetzen direla, tratamendu osoa egin dela eta amaierako olio prozesatuaren zehaztapenak betetzen direla frogatuko da.

    1. Olio termikoaren galdaran, dagokion adostasun-adierazpena duen olio erabili prozesatua bakarrik kontsumitu ahal izango da.

     2.2. Lurrunketa-unitatea (2. prozesua).

    1. Lurrunketa-unitatean, hauek bakarrik onartu ahal izango dira, tratatuak izateko: ebazpen honen IB eranskinean adierazitako hondakinak (gehienez 8.000 tona urtean) eta urak tratatzeko unitateko alderantzizko osmosi-ekipoetan sortutako kontzentratuak (4. prozesua).

    2. Bigarren prozesuan hondakinak onartzeko parametro mugatzaileak izango dira honako hauek, adierazitako muga-balioekin:

     (Ikus .PDF)

    3. Lurrunketa- eta kontzentrazio-prozesua etena denez, eragiketa-ziklo bati dagokion karga bakoitzean aztertu egin beharko da horiek tratatu daitezkeen ala ez, prozesua optimizatuko duten eragiketa-baldintzak ezartzeko helburuarekin.

    4. Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Planarekin bat etorriz, eta hondakinak kudeatzeko Europar Batasuneko hierarkia betetzen dela indartzearren, EHZ 09 01 04 kodea duten argazkigintzako hondakinak 2. prozesuan (lurrunketa) tratatzeko onartu ahal izango dira, hondakin horiek lehentasunez bideratuta egon behar duten balorizazio-instalazioetan larrialdiko etenaldiak edo mantentze-lanak egin behar direnean soilik. Horrelakoetan, egoera horren berri eman beharko zaio aurrez ingurumen-organoari, hark onespena eman dezan.

    5. Sortutako kondentsatuak depositu batera bideratuko dira, eta, han, kalitate-kontrola egingo da, uren unitatean tratatu aurretik (4. prozesua). Kontrol horren emaitzen arabera, urak tratamendu fisiko-kimikoko unitatera (4a prozesua) edo tratamendu biologikoko unitatera (4b prozesua) bideratuko dira.

    6. Azken kontzentratuak depositu batera bideratuko dira, eta, han, kalitate-kontrola egingo da; emaitzen arabera, kanpoko kudeatzaile bati bidaliko zaizkio edo, bestela, egonkortze-unitatera bideratuko dira (5. prozesua). Egonkortze-unitatean onartzeko, kontzentratu horiek ebazpen honetako Laugarrena.D.2.5 apartatuan (unitate horretan tratatu beharreko hondakinen onespena) ezarritako onarpen-irizpideak bete beharko dituzte.

     2.3. Neutralizazio-unitatea (3. prozesua).

    1. Neutralizazio-unitatean, ebazpen honen IC eranskinean adierazitako hondakinak bakarrik tratatu ahal izango dira, gehienez ere 25.000 tona urtean. Iragazte-azpiunitatean, berriz, urak tratatzeko unitatean (4. prozesua) sortutako lohiak tratatu ahal izango dira.

    2. Hirugarren prozesuan hondakinak onartzeko parametro mugatzaileak izango dira honako hauek, adierazitako muga-balioekin:

     (Ikus .PDF)

    3. Lurrunketa- eta kontzentrazio-prozesua etena denez, eragiketa-ziklo bati dagokion karga bakoitzean aztertu egin beharko da horiek tratatu daitezkeen ala ez, prozesua optimizatuko duten eragiketa-baldintzak ezartzeko helburuarekin.

    4. Tratagarritasun-saiakuntzetatik jasotako emaitzek aukera eman behar dute hondakin hori instalazioan tratatu daitekeen ala ez ezagutzeko eta eragiketaren baldintzak ezartzeko; horrez gain, hondakina manipulatzean hartu behar diren segurtasun-neurriak ezartzeko balio beharko dute eta, hondakina onargarria ez denean, haren helburu alternatiborik egokiena proposatzeko ere bai.

    5. Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Planarekin bat etorriz, eta hondakinak kudeatzeko Europar Batasuneko hierarkia betetzen dela indartzearren, EHZ 09 01 04 kodea duten argazkigintzako hondakinak 4. prozesuan (urak) tratatzeko onartu ahal izango dira, hondakin horiek lehentasunez bideratuta egon behar duten balorizazio-instalazioetan larrialdiko etenaldiak edo mantentze-lanak egin behar direnean soilik. Horrelakoetan, egoera horren berri eman beharko zaio aurrez ingurumen-organoari, hark onespena eman dezan.

    6. Tratamenduaren ondoren lortutako lohiak biltegiratu egingo dira, egonkortze-unitatera bidali arte (5. prozesua); lurzoru iragazgaitzean eta estalkipean biltegiratuko dira, prezipitazio atmosferikorik ez sartzeko eta haizeak herrestan ez eramateko. Egonkortze-unitatean onartzeko, kontzentratu horiek ebazpen honetako Laugarrena.D.2.5 apartatuan (unitate horretan tratatu beharreko hondakinen onespena) ezarritako onarpen-irizpideak bete beharko dituzte.

     2.4. Urak tratatzeko unitatea (4. prozesua).

    1. Urak tratatzeko unitatean, hauek bakarrik onartu ahal izango dira, tratatuak izateko: ebazpen honen IC eranskinean adierazitako hondakinak (gehienez ere 7.000 tona urtean) eta instalaziotik bertatik eratorritako hondakin-urak, hala nola hondakinak tratatzeko gainerako unitateetatik eratorritakoak eta kutsatuta egon daitezkeen euri-urak. Unitate honetan urtean 60.000 tona hondakin-ur tratatu ahal izango dira guztira.

    2. 4a prozesuan (tratamendu fisiko-kimikoa) hondakinak onartzeko parametro mugatzaileak izango dira honako hauek, adierazitako muga-balioekin:

     (Ikus .PDF)

    3. 4b prozesuan (tratamendu biologikoa) hondakinak onartzeko parametro mugatzaileak izango dira honako hauek, adierazitako muga-balioekin:

     (Ikus .PDF)

    4. Tratamendua egokia dela bermatzeko, tratatu beharreko hondakin-uren sorta homogeneo bakoitzari tratagarritasun-saiakuntza bat egingo zaio. Horrela, sorta bakoitzari dagokion hasierako tratamendu mota zehaztuko da (fisiko-kimikoa edo biologikoa), baita tratamendu zehatz batekin jarraitzeko beharra ere (biologikoa, hala badagokio, edo finketa). Urak tratatzeko azpiunitateetara bideratzen diren ur-fluxuetarako berariazko kontrol-sistema bat aplikatuko da.

    5. Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Planarekin bat etorriz, eta hondakinak kudeatzeko Europar Batasuneko hierarkia betetzen dela indartzearren, EHZ 09 01 04 kodea duten argazkigintzako hondakinak 4. prozesuan (urak) tratatzeko onartu ahal izango dira, hondakin horiek lehentasunez bideratuta egon behar duten balorizazio-instalazioetan larrialdiko etenaldiak edo mantentze-lanak egin behar direnean soilik. Horrelakoetan, egoera horren berri eman beharko zaio aurrez ingurumen-organoari, hark onespena eman dezan.

    6. Tratamendu fisiko-kimikoaren azpiunitateari dagokionez, honako zehaztapen hauek bete beharko dira:

     Beharrezkoa izanez gero, hondakinak gehigarri azidoekin edo basikoekin tratatuko dira, pH-aren arabera, horiek neutralizatu ahal izateko. Gainera, zenbait konposatu kimiko gehituko dira, dekantazio-tangan sartu aurretik prezipitatu disolbaezinak lortzeko.

     Fase urtsua aire konprimatu bidezko presurizazio-ekipo batekin tratatzen jarraituko da, eta horrek hidrokarburoen bereizketa gehigarria ahalbidetuko du.

     Berreskuratutako hondakin oliotsu balorizagarriek aurreko lerrokadetan adierazitako parametroak bete beharko dituzte, kasu bakoitzean aurreikusitako helmugaren arabera.

     Dekantazio-sistemetan jasotako lohiak horiek loditzeko tanga batetik igaroko dira tratatu aurretik, neutralizazio-unitateko prentsa-iragazkien lerroan (3b prozesua) edo, zuzenean, egonkortze-unitatean (5. prozesua).

     Ebazpen honen Laugarrena.D.4 apartatuan itsasora isuri ahal izateari buruz adierazitako baldintzak betetzen ez dituzten ur iragaziak tratamendu biologikoaren hurrengo fasera bideratu beharko dira (4b prozesua).

    7. Tratamendu biologikoaren azpiunitateari dagokionez, honako zehaztapen hauek bete beharko dira:

     Materia organiko asko duten ur iragaziak aktibazio biologiko aerobioko erreaktoreetan tratatuko dira, eta mintz bidezko ultrairagazte-prozesu bat bete beharko dute, horrela, karga organikoa deuseztatzean efizientzia maila handia bermatzeko.

     Ebazpen honen Laugarrena.D.4 apartatuan itsasora isuri ahal izateari buruz adierazitako baldintzak betetzen ez dituzten tratatutako urak erreaktorera birbideratu edo hurrengo finketa-prozesura bideratu beharko dira (4c prozesua).

     Erreaktore biologikoko purgaketa-eragiketetan jasotako lohiak neutralizazio-unitateko prentsa-iragazkien lerrora bideratuko dira (3b prozesua).

    8. Alderantzizko osmosi-prozesuko kontzentratuei dagokienez, lurrunketa- eta kontzentrazio-unitatean tratatuko dira (2. prozesua).

     2.5. Egonkortze- eta solidotze-unitatea (5. prozesua).

    1. Egonkortze-unitatean, hauek bakarrik onartu ahal izango dira, tratatuak izateko: ebazpen honen ID eranskinean adierazitako hondakinak (gehienez ere 6.200 tona urtean) eta instalaziotik bertatik eratorritako hondakinak, hala nola prentsa-iragazkien lerroetan sortuak (3b prozesua), edo lurrungailuko kontzentratuak (2. prozesua) edo 4a prozesuko lohiak. Egonkortze-unitatean urtean 10.300 tona hondakin (barrukoak) tratatu ahal izango dira guztira.

    2. Bosgarren prozesuan hondakinak onartzeko parametro mugatzaileak izango dira honako hauek, adierazitako muga-balioekin:

     (Ikus .PDF)

    3. Lurrunketa- eta kontzentrazio-prozesua etena denez, eragiketa-ziklo bati dagokion karga bakoitzean aztertu egin beharko da horiek tratatu daitezkeen ala ez, prozesua optimizatuko duten eragiketa-baldintzak ezartzeko helburuarekin.

    4. Tratagarritasun-saiakuntzetatik jasotako emaitzek aukera eman behar dute hondakina instalazioan tratatu daitekeen ala ez ezagutzeko, hondakina manipulatzean hartu behar diren segurtasun-neurriak ezartzeko, eta, hondakina onargarria ez denean, haren helburu alternatiborik egokiena proposatzeko.

    5. Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Planarekin bat etorriz, eta hondakinak kudeatzeko Europar Batasuneko hierarkia betetzen dela indartzearren, jarraian aipatutako hondakinak 5b prozesuan (egonkortze- eta solidotze-unitatea, gero ezabatu egingo direla ahalbidetzeko) bakarrik onartu ahal izango dira, hemen adierazitako inguruabar eta baldintzetan:

     EHZ 10 06 06 kodea duten hondakinen kasuan (kobrearen termometalurgiako gasen tratamenduko hondakin solidoak), zink-edukiak (Zn) % 40 baino txikiagoa izan beharko du.

     EHZ 10 02 07 kodea duten hondakinen kasuan (altzairugintzako hautsak), hondakinak kasu honetan bakarrik onartuko dira: hondakin horiek lehentasunez bideratuta egon behar duten balorizazio-instalazioetan larrialdiko etenaldiak edo mantentze-lanak egin behar direnean (EAEko prozesu metalurgikoak). Horrelakoetan, egoera horren berri eman beharko zaio aurrez ingurumen-organoari, hark onespena eman dezan.

    6. Tratamenduaren ondoren hondakinarentzat aurreikusitako helmuga xede horretarako baimena duen zabortegian ezabatzea bada, honako hauek izango dira halako hondakinak onartzeko parametro mugatzaileak:

     Karbono organikoaren guztizko (KOG) edukiak % 5 baino txikiagoa izan beharko du, oro har. Muga hori gainditzen duten hondakinen kasuan, Limpiezas Nervin SAk behar bezala justifikatu beharko ditu ingurumen-organoaren aurrean prozesuan erabiliko diren erreaktiboen ezaugarriak eta kopurua. Justifikazio hori ingurumen-organoak balioztatu beharreko tratamendu-kontratuarekin batera aurkeztu beharko da, eranskin gisa.

     Cd edukia ez da izango % 10 baino handiagoa, oro har. Muga hori gainditzen duten hondakinen kasuan, Limpiezas Nervin SAk behar bezala justifikatu beharko du ingurumen-organoaren aurrean hondakin horien balorizazio materiala edo beste edozein balorizazio ez dela bideragarria teknikoki, ekonomikoki edo ingurumenaren aldetik. Era berean, dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu, honako hauek betetzen dituela egiaztatzeko: 665/1997 Errege Dekretua, maiatzaren 12koa, Lanean dauden bitartean langileak agente kantzerigenoen esposizioarekin lotutako arriskuen aurka babesteari buruzkoa (1124/2000 eta 349/2003 errege-dekretuek aldatua), eta INSHTk argitaratutako agente kimikoekiko esposizio profesionalaren mugak betetzeko hartu diren neurriak. Horrez gain, eta Cd-aren ezaugarriak kontuan hartuta, suterik ez gertatzeko hartu beharreko neurriak adieraziko dira, baita suteak itzaltzeko erabil daitezkeen bitartekoak ere. Justifikazio horiek ingurumen-organoak balioztatu beharreko tratamendu-kontratuarekin batera aurkeztu beharko dira, eranskin gisa.

    7. Tratamenduaren ondoren hondakinarentzat aurreikusitako helmuga xede horretarako baimena duen zabortegian ezabatzea bada, nahasgailutik irten ondoren, hondakinak leku itxi batean biltegiratuta egon beharko du umotzeko beharrezkoa den denboran (justifikatuta egon beharko du hondakin-familia bakoitzerako). Hondakinak zabortegian uzteko eskatzen diren parametroak betetzen dituela ziurtatzea da helburua (zabortegiak erreaktiboak ez diren hondakin arriskutsu egonkorrak onartzeko baimena izan beharko du), baita tratamenduaren eraginkortasuna bermatuko duten kontrolak egiteko aukera ematea ere.

     Hondakina tratatu eta gutxienez 48 ordu igaro ondoren, biltegiratutako sorta bakoitzetik hiru lagin adierazgarri hartuko dira. Horietariko bati jarraian zerrendatzen diren analisiak egingo zaizkio, instalazioko laborategietan; beste bat hozkailuan biltegiratuko da, Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzaren eskura; eta hirugarrena ebazle gisa geratuko da.

     Tratatutako hondakinean xeheki eta gutxienez aztertuko dira Hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dituen Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakiaren eranskineko 2.3 apartatuan adierazten diren parametro guztiak.

     Parametro analitikoetako bat zabortegian onar daitezkeen balioak halako hiru edo gehiago bada, Limpiezas Nervin SA enpresak muga horiek gainditzea baldintzatu duten kausak aztertu eta justifikatu beharko ditu, eta hori konpontzeko hartu beharreko neurriak hartu beharko ditu, eta analisi horren emaitzak Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari jakinarazi beharko dizkio.

     Tratatutako hondakinak zabortegian onar daitezkeen balioak halako hiru edo gehiago badira, hondakinok instalazioan biltegiratuta egon beharko dute prozesura berriz bidali arte, gero tratatuak izateko, edo bestela, izaera horretako hondakin arriskutsuak tratatzeko baimena daukan kudeatzaileari bidali beharko zaizkio.

     2.6. Hondakinetatik eratorritako erregaien (HEE) ekoizpen-unitatea (6. prozesua).

    1. HEE ekoizpen-unitatean, hauek bakarrik onartu ahal izango dira, tratatuak izateko: ebazpen honen ID eranskinean adierazitako hondakinak (gehienez ere 4.000 tona urtean) eta instalaziotik bertatik eratorritako hondakinak (zentrifugazio-unitatean lortutako hidrokarburo-lohiak), 1. prozesuan sortuak. Unitate honetan, urtean 800 tona hondakin (barrukoak) tratatu ahal izango dira gehienez.

    2. Seigarren prozesuan hondakinak onartzeko parametro mugatzaileak izango dira honako hauek, adierazitako muga-balioekin:

     (Ikus .PDF)

    3. Eragiketa hobi batean egingo da, hau da, berotze-ahalmena ematen duten materialekin nahasteko aukera dagoen hobi batean (zurezko txirbilen modukoak). Horrela, hidrokarburo-lohien berezko hondakinak egokituko dira, baita kanpoko hondakinak ere, erregai gisa erabiltzeko moduko ezaugarriak dituztenean (hidrokarburo-lohiak, prozesu organikoetako hondakin-lohiak).

     Hondakinetatik eratorritako erregaiak (HEE) behar bezala bete beharko ditu azken kudeatzaileak balorizazio energetikorako eskatzen dituen onarpen-parametroak.

     HEE horren azken hartzailearen egoitza EAEn badago, parametro horiek honako hauek izango dira gutxienez:

     (Ikus .PDF)

     2.7. GEEHen transferentziagunea (7. prozesua).

    1. Gehienez 8,4 tona GEEH biltegiratuko dira, betiere Gailu Elektrikoen eta Elektronikoen Hondakinei buruzko otsailaren 20ko 110/2015 Errege Dekretuaren VIII. eranskinean zehaztutakoari jarraikiz.

    2. Berrerabilera barne hartuko duten akordioak sinatuko dira. Horretarako, GEEHak norako horretarako berrikusiko dira, Gailu Elektrikoen eta Elektronikoen Hondakinei buruzko otsailaren 20ko 110/2015 Errege Dekretuaren IX.A eranskineko irizpideekin bat etorriz.

     3. Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

     3.1. Baldintza orokorrak.

     Limpiezas Nervin SAren instalazioaren ustiapenean bete beharreko baldintzak dira atmosferarako emisioek ez gainditzea ebazpen honetan ezarritako muga-balioak, eta Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzak jarraibide teknikoetan ezarritako eskakizun teknikoak betetzea.

     Prozesuan zehar aireratzen den gai kutsatzaile oro bildu eta bide egokienetatik kanporatuko da, behar denean, emisio horien ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

     Arau orokor honetatik salbuetsi ahalko dira emisio konfinatugabeak, baldin eta teknikoki edota ekonomikoki atzeman ezin badira edo ingurunean oso eragin txikia dutela frogatua badago.

     Neurri egokiak hartuko dira istripuzko emisioen probabilitatea murrizteko, eta haien efluenteak giza osasunerako nahiz segurtasun publikorako arriskutsuak ez izateko. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldaketei eraginkortasunez aurre egiteko moduan. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

     Atmosfera Kutsa Dezaketen Jardueretarako Instalazioak Arautzen dituen abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuaren 5. artikuluan jasotako betebeharrak bete beharko dituzte instalazioaren titularrek.

     Atmosferaren arloko eskumenak dituen sailak argitaratutako jarraibide teknikoetan ezarritakoa bete beharko dute honako elementu hauek: sekzioa, neurketa-gunea, laginketa-guneak, neurketa-portuak, irisgarritasuna eta fokuen segurtasuna eta zerbitzuak.

     Organo horrek foku berri bat baimendu ondoren, hura abiarazten denetik sei hilabete igaro baino lehen, ingurumen-kontroleko erakunde batek egindako hasierako IKE txosten bat igorri beharko da. Nolanahi ere, epe hori luzatzeko eskatu ahal izango zaio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, betiere behar bezala justifikatutako arrazoiak direla medio.

     3.2. Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

     Linersaren instalazioek haren jarduerei urtarrilaren 28ko 100/2011 Errege Dekretuaren atmosfera kutsa dezaketen jardueren katalogoko 09 10 09 01 (A taldea) eta 09 10 09 51 (C taldea (2)) kodeak dagozkie honako foku hauek izango dituzte, zeinak atmosfera babestearen arloan indarrean dagoen araudiari jarraituz katalogatu baitira:

     (Ikus .PDF)

     Foku ez-sistematikoetako bat urtean batez beste hamabi alditan baino gehiagotan funtzionatzen hasten bada eta aldi bakoitzak ordubete baino gehiago irauten badu, edo, maiztasuna edozein dela ere, emisioen iraupena orokorrean instalazioaren funtzionamendu-denboraren ehuneko bost baino handiagoa bada, emisio-foku sistematiko gisa araupetu beharko da.

     Hondakinak hartzeko, neutralizatzeko eta aurrez tratatzeko andelei eta lortutako erregaiak biltegiratzeko andelei dagozkien instalazio guztiek gasak arazteko sistemari konektatutako haizatzeak biltzeko sistema bat izan beharko dute. Haizatze-gasak, atmosferara aireratu aurretik, borbor-potoetatik igaroko dira; poto horiek disoluzio koipegabetzaile bat izan beharko dute.

     Era berean, haizatze eta zamalanetan emisio lausoak gertatzen dira olio erabiliak berreskuratzeko prozesuko olioa destilatzean.

     Borbor-potoetako disoluzio atzemailea behar bezala mantendu eta aldatu beharko da, deposituetako haizatzeek sortutako emisioak murrizteko.

     Olio termikoko galdara martxan jarri ondoren, Linersak jarduerari buruzko informazio eguneratua igorri beharko du; bertan, erabiliko duen erregaiaren ezaugarri teknikoak eta fitxak erantsi beharko ditu, eta martxan jartzeko data zehatza jakinaraziko du.

     Era berean, 1042/2017 Errege Dekretuarekin bat etorriz, honako hau ere jasoko da EAEko errekuntza-instalazio ertainen (EIE) erregistroan:

     (Ikus .PDF)

     3.3. Emisioen muga-balioak.

     Instalazioa ustiatzean, atmosferara egiten diren emisioetan ez dira muga-balio hauek gaindituko:

     (Ikus .PDF)

     Emisioen muga-balioak egoera hauei buruzkoak dira: 273 K-ko tenperatura eta 101,3 kPa-ko presioa eta gas lehorra. 1., 3-D, 4. eta 8. fokuen emisioen kasuan, % 3ko oxigeno-edukiari ere badagozkie.

     Emisio-balioak betetzen diren ebaluatzeko, abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuko 9. artikuluak ezartzen duena beteko da. Ikusten bada emisioen muga-balioren bat ez dela betetzen, behar diren zuzenketa-neurriak hartu beharko dira luzamendurik gabe, eta, berehala, ez-betetzearen, zuzenketa-neurrien eta haien epeen berri eman beharko zaio ingurumenaren arloko eskumenak dituen sailari.

     3.4. Gasak bildu eta kanporatzeko sistemak.

    1. Fokuetako hondakin-gasak kanporatzeko tximinien gailur-kota ez da egongo ebazpen honen Bigarrena.E.3.2 apartatuan ezarritako kotatik behera. Atmosferaren arloko eskumenak dituen sailak argitaratutako jarraibide teknikoetan ezarritakoa bete beharko dute honako elementu hauek: sekzioa, neurketa-gunea, laginketa-guneak, neurketa-portuak, irisgarritasuna eta fokuen segurtasuna eta zerbitzuak.

    2. Instalazioan sortuko diren emisio lausoak deposituetako haizatzeetatik eratorriko dira funtsean. Emisio horiek gutxitzeko, honako neurri hauek aurreikusten dira:

     Hondakin oliotsuak biltegiratzean (PT-1 andelen parkea), haizatzeak garbitzeko sistemak erabiliko dira, ura eta detergentea erabiltzen dituen borborgailu baten bidez.

     Hondakin korrosiboen kasuan (PT-2 andelen parkea), haizatzeak soda-disoluzioa (azidoetarako) edo azido sulfurikoa (basikoetarako) duten garbiketa-sistemetara bideratuko dira, pH-aren arabera.

    3. Emisioak hartzeko, kanporatzeko eta arazteko sistema guztien mantentze-lan zuzena egingo da, eta instalazioak garbitzeko lanak egunero eta astero egingo dira. Era berean, jardunbide egokien sistema bat jarriko da, kanpoko ateak itxita edukitzea eta eremuen arteko isolamendu ona izatea ziurtatuko duena, bai eta emisio lausoak gutxituko dituzten beste jardunbide batzuk ere.

    4. Prebentziozko mantentze-lanak egingo dira, konposatu organiko lurrunkorren gas-ihesik edo beste emisio kaltegarririk ez izateko hondakinak jasotzen diren guneetan, junturetan eta andel ez-estankoetan hondakinak deskargatzen diren bitartean. Prebentziozko mantentze-lanak jasota geratuko dira ebazpen honen H.3.C apartatuan aipatzen den mantentze-lanen eskuliburuan.

     4. Itsasora eta saneamendu-sarera isurketak egiteko baldintzak.

     4.1. Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokalekua.

     Isurketa sortzen duen jarduera mota nagusia: hondakin arriskutsuen tratamendua eta ezabaketa.

     Jarduera-taldea: hondakinen kudeaketa.

     Mota-taldea-EJSN: 1-7 TER-38.22.

     (Ikus .PDF)

     4.2. Gehienez isuri daitezkeen emariak eta bolumenak.

     1. Ur beltzak.

      (Ikus .PDF)

     2. Euri-ur garbiak.

      (Ikus .PDF)

     3. Prozesuko urak, euri-ur kutsatuak eta garbiketa-urak.

      (Ikus .PDF)

      4.3. Isurketen muga-balioak.

      Isurketek honako muga-balio hauek izango dituzte saneamendu-sarera konektatu arte:

     1. Ur beltzak.

      (Ikus .PDF)

     2. Euri-urak.

      (Ikus .PDF)

     3. Prozesuko urak, garbiketa-urak eta euri-ur kutsatuak.

      (Ikus .PDF)

      Ezingo dira diluzio-teknikak erabili isurketen muga-balioak lortzeko.

      Metalen kontzentrazioak eduki osoari dagozkio.

      Isurketen muga-balioak betetzen direla ondorioztatzeko, ezinbestekoa izango da parametro guztiak ezarritako mugen artean egotea (pH), edo, bestela, mugen azpitik (gainerako parametroak).

      Gainera, ingurune hartzaileko ingurumen-arloko kalitate-arauak bete beharko dira. Bestela, sustatzaileak behar den tratamendu egokia ezarri beharko du, isurketa ez dadin izan arauak ez betetzearen arrazoi.

      Baimen honek ez du onartzen baldintza honetan berariaz adierazitakoak ez diren beste substantzia batzuk isurtzea, batez ere maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian aipatzen diren substantzia arriskutsuak errege-dekretu horrek apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretua aldatzen du, zeinaren bidez Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua onartzen baita, Uraren abuztuaren 2ko 29/1985 Legearen atariko titulua eta I., IV., V., VI. eta VIII. tituluak garatzen dituena; orobat, ez ditu onartzen terrazen edo deposituen gainezkabideetako isuriak.

      Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoaren saneamendu-sarearekin konektatu beharko da lehenbailehen.

      Hori egin ondoren, isurketen muga-balioak ordenantza erregulatzailean ezarritakoak izango dira, eta 3. isurketaren kasuan, berriz, honako hauek:

      (Ikus .PDF)

      (Ikus .PDF)

      Horrez gain, konexioa egin ondoren isurketen muga-balio hauek ezarriko dira 3. isurgunetik datorren efluentetik abiatutako ur hartzailearen masarako. Balio horiek betetzen diren ebaluatzeko, azken ingurune hartzailera egindako isurketa ez ezik, eskualdeko hondakin-uren araztegi hartzailean murriztutako kutsadura eta tratamendu-lerro bakoitzak efluenteari egindako ekarpena ere hartuko dira kontuan:

      (Ikus .PDF)

      Ezin izango dira diluzio-teknikak erabili isurketen muga-balioak lortzeko.

      4.4. Arazketa-instalazioak.

      Arazketa-instalazioetan, funtsean, honako elementu hauek egongo dira:

     1. isurketa. Ur beltzak.

      Bakterio-ohantzearen dekantazio-tanga digestorea eta iragazki biologikoa, 15 biztanle baliokiderentzako tamainarekin.

      Laginketa-kutxatila.

     2. isurketa. Euri-urak.

      Hidrokarburoen bereizgailua eta harea kentzeko tanga, gehienez ere 54 m3/h-ko edukierakoa.

      Laginketa-kutxatila.

     3. isurketa. Prozesuko urak, euri-ur zikinak eta garbiketa-urak.

      Fisiko-kimikoa: neutralizazioa, koagulazioa eta malutapena, flotazioa eta lehen dekantazioa, 10 m3/h-ko edukierakoa.

      Erreaktore biologikoa eta ultrairagazketa, 10 m3/h tratamendu-edukierakoa.

      Fenton motako hirugarren finketa-tratamendua eta alderantzizko osmosia.

      Laginketa-kutxatila.

      4.5. Ura husteko instalazioak.

      Kontrol-kutxatila bat jarriko da hondakin-ur baimendu bakoitzerako; kutxatila horiek isurien lagin adierazgarriak lortzeko eta arazketa-instalazioen errendimendua egiaztatzeko beharrezkoak diren ezaugarri guztiak izango dituzte. Zuzeneko sarbidea duen leku batean kokatuko dira kutxatilak, errazago ikuska daitezen.

      Honako elementu hauek eduki beharko dira, 3. isurketari dagokion efluentea kontrolatzeko (prozesuko urak, euri-ur zikinak eta garbiketa-urak):

      Emari-neurgailu erregistratzaile totalizatzailea.

      pH neurgailu jarraitua, erregistragailu eta guzti.

      4.6. Isurketa-kanona.

      Kostaldeei buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legearen 85. artikuluan ezarritakoaren arabera, Limpiezas Nervin SA enpresak egindako isurketa baimendu oro kanon batekin zergapetuta egongo da, kutsadura-kargaren arabera.

      Era berean, Lehorretik Itsasora egiten diren Isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuak 17., 18. eta 19. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, kanonaren kuota lortzeko, zerga-oinarria edo isurketaren kutsadura-karga, kutsadura-unitatetan adierazita, kutsadura-unitateari esleitutako balioarekin biderkatuko da (3.000 euro). Kutsadura-karga kalkulatzeko, berriz, isurketen urteko bolumena biderkatuko da isurketaren kutsadura mailaren, hartan egon daitezkeen substantzia arriskutsuen eta hustuketarako erabilitako eroanbide motaren ezaugarrien arabera ezarritako koefiziente batekin.

      Bestalde, Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 7. artikuluak jasotzen duenez, Uraren Euskal Agentziari dagokio kanonei eta tributuei buruzko azterketa eta txostena egitea, eta uraren arloan indarrean dagoen legeriak ezarritako tributuak kudeatu, likidatu, ikuskatu eta biltzea.

      Horrenbestez, Uraren Euskal Agentziak 2014ko azaroaren 5ean igorritako txostenarekin bat etorriz, honela kalkulatuko da isurketa-kanona:

      Isurketa-kanona = C x PUC

      C = K x V

      K = k1 x k2 x k3

      Hau honela izanik:

      C = kutsadura-karga, kutsadura-unitatetan neurtuta.

      PUC = Kutsadura-unitatearen balioa.

      K = Kanonaren koefizientea, 459/2013 Dekretuaren III. eranskinean ezarritakoaren arabera.

      k1 = kutsadura-kargarekin lotutako koefizientea.

      k2 = Eroanbide motak zehazten duen koefizientea.

      k3 = Substantzia arriskutsuekin eginiko isurketei aplikatzeko koefizientea.

      V = Baimendutako isurketaren bolumena (m3/urte).

     1. isurketa. Ur beltzak.

      k1: (7,75*OEK + 7,75*SE + 23,24*N + 116,22*P + 58,11*AG)*10-9

      k1: (7,75*160 + 7,75*80 + 23,24*30 + 116,22*10 + 58,11*20)*10-9 = 4,8816*10-6

      k2: gainerako baldintzak. k2 = 1

      k3: II. eranskineko substantzia kutsatzailerik ez. k3 = 1

      K = 4,8816*10-6 x 1 x 1 = 4,8816*10-6

      V = 780

      C = 4,8816*10-6 x 780 = 0,003808

      Isurketa-kanona = 0,003808 x 3.000 = 11,42 euro/urte

     2. isurketa. Euri-urak.

      k1: (7,75*OEK + 7,75*SE + 58,11*AG)*10-9

      k1: (7,75*160 + 7,75*80 + 58,11*20)*10-9 = 3,0222*10-6

      k2: gainerako baldintzak. k2 = 1

      k3: II. eranskineko substantzia kutsatzailerik ez. k3 = 1

      K = 3,0222*10-6 x 1 x 1 = 3,0222*10-6

      V = 595

      C = 3,0222*10-6 x 595 = 0,001798

      Isurketa-kanona = 0,001798 x 3.000 = 5,39 euro/urte

     3. isurketa. Prozesuko urak.

      k1: (7,75*OEK + 7,75*SE + 58,11*AG + 77,48*HC + 309,92*MBK + 2.324,43*CrVI)*10-9 MBK = (200*Hg + 75*Cd + 35*Pb + 5*Cr + 10 *As + 35*Cu + 15*Ni + 3*Zn)/8 = (200*0,05 + 75*0,2 + 35*0,2 + 5*2 + 10 *0,5 + 35*0,5 + 15*2 + 3*3)/8 = 12,94

      k1: (7,75*160 + 7,75*80 + 58,11*20 +77,48*15 + 309,92*12,94 + 2.324,43*0,2)*10-9 = 8,6589*10-6

      k2: gainerako baldintzak. k2 = 1

      k3: II. eranskineko substantzia kutsatzailerik ez. k3 = 1

      K = 8,6589*10-6 x 1 x 1 = 8,6589*10-6

      V = 55.692

      C = 8,6589*10-6 x 55.692 = 0,482230

      Isurketa-kanona = 0,482230 x 3.000 = 1.446,69 euro/urte

      Guztizko isurketa-kanona = 11,42 + 5,39 + 1.446,69 = 1.463,50 euro/urte

      Isurketaren titularrak abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuaren 16. artikuluan aurreikusitako isurketaren jarraipenerako aukerako protokoloari heltzen badio, handik ondorioztatutako K-ren eta V-ren balioak aplikatuko dira isurketa-kanona kalkulatzeko.

      459/2013 Dekretuaren 20. artikuluak ezartzen duenaren arabera, isurketa baimentzen duen ebazpena indarrean jartzen denean sortuko da kanona. Baimenaren indarraldiko ondorengo urteetan, tasaren sortzapena urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean gertatuko da.

      Manu horren arabera, urte natural oso bakoitzeko ordainduko da kanona, alde batera utzita isurketaren baimena nahiz baimenaren aldaketa, etendura edo iraungitzea ematen den ekitaldia; izan ere, ekitaldi horri dagokion kanona proportzionalki kalkulatuko da, aintzat hartuta baimena zenbat egunetan egon den indarrean urteko guztizko kopuruari dagokionez. Irizpide bera aplikatuko da jarraipenerako aukerako protokoloa onartzen edo eteten bada.

      Uraren Euskal Agentziak urte bakoitzeko lehen seihilekoan egingo ditu aurreko urteari dagozkion likidazioak.

      5. Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

      5.1. Hondakin guztientzako baldintza orokorrak.

      Instalazioetan sortutako hondakin guztiak kudeatzeko behar bezala bete beharko dira Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen apirilaren 8ko 7/2022 Legea (Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko Legea), eta aplikatzekoak diren araudi espezifikoak, eta, beharrezkoa bada, karakterizatu egin beharko dira euren izaera eta helmuga egokiena zehazteko.

      Berariaz debekatuta dago sortzen diren tipologia ezberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; beraz, hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira, eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketak ekiditeko.

      Hondakinak kudeatzeko hierarkia-printzipioei jarraituz, hondakinak sortzea prebenitu behar da, edo, hala badagokio, Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen apirilaren 8ko 7/2022 Legean (Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko Legea) ezarritako lehentasun-hurrenkerari jarraituz kudeatu behar dira, hau da: prebenitzea, berrerabiltzeko prestatzea, birziklatzea eta balorizatzeko beste modu batzuk, balorizazio energetikoa barne. Hondakinak kasu honetan baino ezin izango dira ezabatu: haiek balorizatzea teknikoki, ekonomikoki eta ingurumenaren ikuspegitik bideraezina dela behar bezala frogatzen denean.

      Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimendurik badago hondakin zehatz batzuk tratatzeko, hondakin horiek instalazio haietara bidaliko dira lehentasunez, autosufizientzia- eta hurbiltasun-printzipioei jarraituz.

      Baimendutako zabortegian ezabatzeko hondakinen kasuan, karakterizazioa Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakiarekin eta otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuan ezarritako jarraibideekin bat etorriz gauzatuko da. 2003/33/EE Erabakiaren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezarri ziren.

      Instalazioan sortutako hondakinen kantitatea, ebazpen honetan jasotakoa, orientagarria da soilik, jarduketaren ekoizpen-diferentziak eta ekoizpenaren eta hondakin-sortzearen arteko erlazioa kontuan hartuta. Datu horiek jarduketaren adierazleetan ageri dira. Hargatik eragotzi gabe abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 10. artikuluan (4.d apartatua) ezarritakoa, instalazioko aldaketak kalifikatzeko, kasu honetan soilik eskatu beharko da baimena egokitzea: baldin eta sortutako hondakinen kantitatea handitzeak aurretik ezarri diren biltegiratze- eta ontziratze-baldintzak aldatu beharra badakar.

      Hondakinak biltegiratzeko eremuek lurzoru iragazgaitza izango dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan daudelako edo oso bustita daudelako isuriak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hauts itxurako hondakinen kasuan, hondakinak euri-urarekin bustitzea edo haizeak herrestan eramatea eragotziko da, eta, beharrezkoa izanez gero, estali egingo dira.

      Hondakinak lehen aldiz atera aurretik, kudeatzaile baimenduari ematen zaizkion hondakinak behar bezala identifikatu eta sailkatzen direla justifikatu beharko da, bereziki hondakin arriskutsuen izaerari eta arrisku-ezaugarriei dagokienez, betiere honako hauetan ezarritako irizpideekin bat etorriz: Europako Hondakin Zerrenda, Batzordearen 2014ko abenduaren 18ko Erabakiz argitaratua, zeinaren bidez aldatzen baita Hondakinen Zerrendari buruzko 2000/532/EE Erabakia; eta Batzordearen 2014ko abenduaren 18ko 1357/2014 (EB) Erregelamendua, zeinaren bidez ordezten baita Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/98/EE Zuzentarauaren III. eranskina (hondakinei buruzko zuzentarau horrek zuzentarau jakin batzuk baliogabetu zituen). Hori egiaztatu ondoren, eguneratu egingo dira baimen honetan jasota dauden eta beroni izapidetzeko orduan indarrean zeuden identifikazioa eta sailkapena.

      Hondakinak desagertu edo galtzen badira, edo ihesen bat gertatzen bada, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzan eta Zierbenako Udalean.

      Sortutako hondakinak beste autonomia-erkidego batzuetara lekualdatzeko, bete egin beharko dira Estatuaren Lurraldearen Barruko Hondakinen Lekualdaketa arautzen duen 180/2015 Errege Dekretua eta Euskal Autonomia Erkidegoan gerora egiten den arau horren garapena.

      Hori hala izanik, hondakinak beste autonomia-erkidego batera lekualdatzeko, identifikazio-agiri bat aurkeztu beharko da, jarraipena eta kontrola egiteko, bat etorriz Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 31.2 artikuluarekin (Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko Legea).

      Nahitaezko aurretiko jakinarazpen-kasuetan, Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 31. artikuluan aurreikusitako (Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko Legea) eta martxoaren 13ko 180/2015 Errege Dekretuaren 9. artikuluan garatutako kausetako bat gertatzen denean, hala organo honek nola helmugako autonomia-erkidegoko organo eskudunak hondakinak lekualdatzearen aurka egin ahalko dute; horri buruzko erabaki arrazoitua lekualdatze-jakinarazpena aurkeztu eta gehienez hamar eguneko epean jakinarazi beharko diote operadoreari.

      Baldin eta hondakinak Espainiatik kanpora esportatzen badira, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko ekainaren 14ko 1013/2006 Erregelamenduan (hondakinen lekualdaketei buruzkoa) ezarritakoa bete beharko da.

      5.2. Hondakin arriskutsuak.

      (Ikus .PDF)

      1. Hondakin arriskutsu bakoitzari dagozkion izendapena eta kodea hondakin bakoitzaren egoera eta ezaugarrien arabera ezartzen dira, baimena izapidetzean jasotako informazioa oinarri hartuta. Kode batzuek aldaketaren bat izan badezakete ere, beste batzuk, oinarrizkoak direlako, aldatu gabe utzi behar dira ekoizpen-jardueran zehar. Horiek definitzen dute hondakina zer motatakoa den eta zer osagai arriskutsu dituen. Kudeaketa moduetan hierarkizazioa egokia dela egiaztatzeko, eta Hondakinak Kudeatzeko Europako Estrategian eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumeneko IV. Esparru Programan (2015-2020) ezarritakoa betetzen dela bermatzeko, organo honek baliozkotu egin beharko du hondakin bakoitza tratatzeko kontratuetan jasotako informazioa, dagokion kudeatzaile baimenduak horretarako eskaria egin ostean. Egiaztatzeak garrantzi berezia izango du, batez ere, hondakinak tratatzeko kontratuetako lagatze- edo ezabatze-kodeak baliozkotzeko eskatzen denean, baldin eta aurrez berreskurapena edo balorizazioa kudeatzeko eragiketa-kodearen arabera kudeatu badira.

      2. Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak independenteak izango dira, baldin eta, hondakinen tipologia dela-eta, isurketa baten ondorioz nahasiz gero arriskutsuago bihurtu badaitezke edo kudeaketa zaildu badezakete.

      3. Hondakin arriskutsuak ontziratzeko, indarrean dagoen araudian ezarritako segurtasun-arauak bete beharko dira. Hondakin arriskutsuak dauzkaten ontziek eta ontzikiek etiketa argia, irakurgarria eta ezabagaitza eduki beharko dute, eta itxita egon beharko dute kudeatzaileari eman arte, edukiak jariatuta edo lurrunduta gal ez daitezen.

      4. Gainerako hondakin arriskutsuak ezin izango dira 6 hilabetez baino gehiagoz biltegiratu. Salbuespenezko kasuetan, ingurumen-organoak epe hori aldatu ahalko du, behar bezala justifikatutako arrazoiak direla medio, baldin eta gizakion osasuna eta ingurumena babestuko direla bermatzen bada.

      5. Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartzen dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik, eta, behar izanez gero, hondakinen kudeatzaile berri batengana bidali aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio zehatza egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa modua ebazpen honen hondakin-kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

      6. Hondakin arriskutsuak lekuz aldatu aurretik eta, hala badagokio, horretarako egin beharreko jakinarazpena aurretiaz eginda dagoela, araudian zehaztutako moduan, identifikazio-agiria bete beharko da; agiri horren ale bat garraiolariari emango zaio, eta zamarekin batera eraman beharko du jatorritik helmugaraino. Limpiezas Nervin SAk artxiboan erregistratu eta gutxienez hiru urtez gorde beharko ditu tratamendu-kontratuak eta identifikazio-agiriak edo agiri ofizial baliokideak.

      7. Egiaztatu egin beharko da ezen hondakin arriskutsuak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak bete egiten dituela halako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak.

      8. Sortutako olio erabilia Industriako Olio Erabilien Kudeaketa Arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari jarraituz kudeatu beharko du Limpiezas Nervin SA enpresak.

      9. Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak besteak beste, lanpara fluoreszenteenak Gailu Elektrikoen eta Elektronikoen Hondakinei buruzko otsailaren 20ko 110/2015 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera kudeatuko dira. Pilen eta metagailuen hondakinek, halaber, Pilei eta metagailuei eta haien hondakinen ingurumen-kudeaketari buruzko otsailaren 1eko 106/2008 Errege Dekretuan xedatutakoa bete beharko dute. Kudeatzaile baimenduaren tratamendu-kontratua izateko, garraioaren aurretiko jakinarazpena egiteko eta identifikazio-agiria betetzeko betebeharretik salbu egongo dira kudeaketa-sistema integratuko kudeaketa-azpiegituretara eramaten diren hondakinak, bai eta toki-erakundeei ematen zaizkienak ere, gaika bildutako hiri-hondakinekin eta haien parekoak direnekin batera kudeatu ditzaten, baldin eta dagokion toki-erakundeak eman izana egiaztatzen badu. Toki-erakundeei egindako entregak justifikatzeko agiriak hiru urtez gorde beharko dira gutxienez.

      10. Limpiezas Nervin SAk, PCB eduki dezaketen gailuak dituen heinean, haiek egoki kudeatu daitezen, xedapen hauetan ezarritako betekizunak bete behar ditu nahitaez: 1378/1999 Errege Dekretua, abuztuaren 27koa, Poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatzeko eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituena; eta 228/2006 Errege Dekretua, otsailaren 24koa, errege-dekretu hori aldatzen duena.

      11. Limpiezas Nervin SAk Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko irailaren 16ko 1005/2009 (EE) Erregelamenduak ozono-geruza agortzen duten substantziei buruzkoak adierazten dituen substantziak baditu, berreskuratu egingo dira, alderdiek onetsitako bitarteko teknikoen bidez edo ingurumenaren ikuspegitik onargarri den beste edozein deuseztatze-bide tekniko erabiliz; bestela, birziklatzeko edo birsortzeko erabiliko ditu aparatuak berrikusteko edo mantentzeko eragiketetan, edo desmuntatu edo deuseztatu aurretik.

      12. Limpiezas Nervin SAk urtero adierazi beharko ditu datu hauek Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzan: ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria eta kantitatea, haien helmuga eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda. Datu horiek dagokion urteko ingurumena zaintzeko programarekin batera bidaliko dira.

      1. Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 64. artikuluan zehazten denari jarraikiz (Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko Legea), Limpiezas Nervin SAk laburpen-memoria bat bidali beharko du Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzara, datu hauek deklaratzeko: ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria eta kantitatea, helmuga eta aldi baterako biltegiratuta dituen hondakinak. Datu horiek dagokion urteko ingurumena zaintzeko programarekin batera bidaliko dira.

      2. Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 64. artikuluarekin bat etorriz (Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko Legea), fitxategi kronologiko bat egingo da, eta bertan adieraziko dira hondakin guztien kantitatea, mota, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodoak eta lekuak eta sorrera- eta lagapen-datak. Fitxategi hori gutxienez 3 urtez gorde beharko da, eta urtero bidali beharko zaio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, dagokion urteko ingurumena zaintzeko programaren barruan.

      1. Hondakin arriskutsuen kudeaketaren oinarrizko printzipioetako bat betetzeko, hau da, mota horretako hondakin ahalik eta gutxien sortzea, Limpiezas Nervin SAk hondakin arriskutsu gutxiago sortzeko plan bat egin eta aurkeztu beharko dio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, gutxienez lau urtetik behin, Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 18.7 artikuluan xedatutakoaren arabera (Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko Legea), betiere aipatutako legea garatzen duen araudiak ez badu Limpiezas Nervin SA hondakin arriskutsuen ekoizle txiki gisa katalogatzen.

      2. Baldin eta Limpiezas Nervin SA 11/1997 Legearen lehenengo xedapen gehigarriari atxiki zaion hornitzaile baten merkataritza- edo industria-ontzi baten azken eskuratzailea bada (11/1997 Legea, apirilaren 24koa, Ontziei eta Ontzien Hondakinei buruzkoa), Limpiezas Nervin SA bera da ontzi-hondakin edo ontzi erabili horren ingurumen-kudeaketa zuzen egitearen arduraduna, eta, beraz, berau kudeatzeko baimena duen kudeatzaile bati entregatu beharko dio.

      3. Apartatu honetako e) eta f) letretan (kudeatzaileak EAEn daudenean) eta l), m) eta n) letretan adierazitako agiriak Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzara bidaliko dira, transakzio elektroniko bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eskura jarritako kanal, sistema edo aplikazio informatikoak erabiliz.

      4. Amiantoa duten hondakinak atzemanez gero, Limpiezas Nervin SAk bete egin beharko ditu Amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzeari buruzko 108/1991 Errege Dekretuan (3. artikulua) ezarritako eskakizunak. Horrez gain, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko manipulazio-eragiketak 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera egingo dira (errege-dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egiterakoan segurtasun- eta osasun-arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak).

       5.3. Hondakin arriskugabeak.

      1. Sustatzaileak aitortutako hondakin arriskugabeak:

       (Ikus .PDF)

      2. "Egonkortutako hondakinak", "Solidotutako hondakinak" eta "Hondakinetatik eratorritako erregaia" hondakinen kasuan, hondakin horiek ispilu-sarrera dute gaur egun indarrean dagoen hondakinen Europako zerrendan. Bada, horiek hondakin arriskugabetzat hartuko dira, baldin eta ebakuatu baino lehen karakterizatzen badira; karakterizazio horren emaitzak Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzara bidali beharko dira, proposatutako kudeaketa egokia ote den egiaztatzeko. Baldin eta hondakin hori arriskutsua dela ezartzen bada, ebazpen honetako Laugarrena.D.5.2 apartatuan jasotako xedapenak aplikatuko dira.

      3. Hondakin-kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei dagokienez bigarren apartatuko E.5 azpiapartatuan xedatutakoaren arabera, hondakinak balorizatu egin beharko dira, eta balorizatzaile baimendu bati eraman beharko zaizkio horretarako. Hondakinak kasu honetan baino ezin izango dira ezabatu: haiek balorizatzea teknikoki, ekonomikoki eta ingurumenaren ikuspegitik bideraezina dela behar bezala frogatzen denean. Justifikazio tekniko hori lortzeko, hondakin hori onartzeko baimenduta dauden hiru kudeatzailek ezetza eman behar diote kasuan kasuko hondakina balorizatzeari.

      4. Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika eta behar bezala bereizi behar dira. Erabilitako ontziak eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balorizatzaile baimendu bati.

      5. Hondakin horiek ezabatzeko direnean ezin dira urtebetez baino gehiagoz biltegiratuta eduki. Hondakinen azken helburua balorizatzea denean, 2 urtez gorde ahal izango dira.

      6. Oro har, ebakuatu aurretik, hondakin guztiek izan beharko dute kudeatzaile baimendu batek emandako tratamendu-kontratua, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa modua ebazpen honen hondakin-kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Limpiezas Nervin SAk tratamendu-kontratuak edo agiri ofizial baliokideak erregistratu eta fitxategian gorde beharko ditu, nahitaezkoak badira, hiru urtez gutxienez.

      7. Hondakina zabortegian biltegiratuz gero, jarraipen- eta kontrol-agiria bete beharko da hondakin arriskugabea lekualdatu aurretik, Hondakinak hondakindegian biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuan ezarritakoari jarraikiz.

      8. Balorizatzeko edo ezabatzeko helburuarekin, hondakinak beste autonomia-erkidego batera lekualdatzeko, identifikazio-agiri bat aurkeztu beharko da, jarraipena eta kontrola egiteko, Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 31.2 artikuluaren arabera (Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko Legea).

      9. Baldin eta Limpiezas Nervin SA 11/1997 Legearen lehenengo xedapen gehigarriari atxiki zaion hornitzaile baten merkataritza- edo industria-ontzi baten azken eskuratzailea bada (11/1997 Legea, apirilaren 24koa, Ontziei eta Ontzien Hondakinei buruzkoa), Limpiezas Nervin SA bera da ontzi-hondakin edo ontzi erabili horren ingurumen-kudeaketa zuzen egitearen arduraduna, eta, beraz, berau kudeatzeko baimena duen kudeatzaile bati entregatu beharko dio.

      10. Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 65. artikuluan zehazten denari jarraikiz (Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko Legea), Limpiezas Nervin SAk laburpen-memoria bat bidali beharko du Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzara, datu hauek deklaratzeko: ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsuen jatorria eta kantitatea, helmuga eta aldi baterako biltegiratuta dituen hondakinak. Datu horiek dagokion urteko ingurumena zaintzeko programarekin batera bidaliko dira.

      11. Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 64. artikuluarekin bat etorriz (Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko Legea), fitxategi kronologiko bat egingo da, eta bertan adieraziko dira hondakin guztien kantitatea, mota, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodoak eta lekuak eta sorrera- eta lagapen-datak. Fitxategi hori gutxienez 3 urtez gorde beharko da, eta urtero bidali beharko zaio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, dagokion urteko ingurumena zaintzeko programaren barruan.

      12. Apartatu honetako f), g) (kudeatzaileak EAEn daudenean), h), j) eta k) letretan adierazitako agiriak Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzara bidaliko dira, transakzio elektroniko bidez, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eskainitako kanal, sistema edo aplikazio informatikoak erabiliz.

       6. Lurzorua eta lurpeko urak babesteko baldintzak.

       Limpiezas Nervin SA enpresak ebazpen honen azpiapartatu hauetan jasotako neurriak hartuko ditu: G.4 azpiapartatukoak, ezohiko funtzionamendu-kasuan aplikatzeko prebentzio-neurriei eta jarduketei buruzkoak, eta E.1.5 eta E.1.4 azpiapartatuetakoak, hondakinak biltegiratzeari eta horien zamalanei buruzkoak.

       Hala eta guztiz ere, Limpiezas Nervin SAk behar bezala beteko ditu ebazpen honen izapidetze-esparruan aurkeztu duen lurzoruaren egoerari buruzko aurretiazko txostenean proposatutako babes-neurri hauek:

       Instalazioaren azalera osoa zolatuta egongo da: 20 cm-ko lodierako hormigoizko zoladura, 1 mm-ko lodierako PVCzko xaflaren eta 100 g/m2-ko tapaki geotestilaren gainean.

       Kutsadura-arrisku gehien duten eremuak (PT-1 eta PT-2 andel-parkeak, kargalekuak, egonkortze-pabiloia eta hondakinak eta erreaktiboak bidoietan biltegiratzeko pabiloia) epoxi moduko pintura batekin iragazgaiztuko dira.

       Plantaren azalera osoak saneamendu-sistemara konektatutako drainatzeak izango ditu, euri-urak, jarioak eta garbiketa-urak biltzeko. Biltegiratzeko elementu finkoak dauden eremu guztietan, zoladuraren maldak kutxatila itsuetara bideratuta egongo dira, hala, garbiketa-urak eta gerta litezkeen jarioak biltzeko.

       Andel-parkeek arauzko hormigoizko kubetak izango dituzte, jarioak gertatuz gero, likidoei eusteko. Kubeta bakoitzak kutxatila itsu bat izango du barruan likidoak biltzeko, baita husteko ponpa bat ere. Bildutako efluenteak edukiontzi batera ponpatuko dira, gero berriz ere andelera edo tratamendu-lerro fisiko-kimikora itzultzeko, betiere ikusizko ikuskapena eta, beharrezkoa izanez gero, kontrol analitikoa egin ondoren.

       Ontzi mugikorrak biltegiratzeko gunea (tratamendu-prozesuen aldez aurretiko biltegiratzea) epoxi pinturarekin iragazgaiztutako eremu zolatuan kokatuko da; gainera, jarioak biltzeko malda eta estalkia izango ditu. Biltegiak behar bezala beteko du gai arriskutsuak biltegiratzeko araudia, likido erregaiak biltegiratzeko ITC-MIE-APQ-001 (D motarako) eta likido korrosiboak biltegiratzeko ITC-MIE-APQ-006 gisa sailkatuta daudenak. Bi modulutan banatuta egongo da, eta horietako bakoitzean jarioak modu independentean jasoko dira, bateraezinak diren hondakinak ez nahasteko.

       Hondakinak eraikin itxi batean egonkortuko dira. Eraikin horrek hormigoizko zoladura eta kutxatila itsuak izango ditu, jarioen edo garbiketa-uren kasuan, barruan jaso eta modu egokian kudea daitezen. Biltegiratzeko eta egokitzeko hobiak altzairuzko xaflekin babestuko dira.

       Halaber, urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan, ekainaren 25eko 4/2015 Legean eta abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuan xedatuta dauden eta lurzoruaren babesarekin lotura duten betebeharrak egikaritzeko, 2016ko azaroaren 17an ingurumen-organoak bidalitako "Lurzoru kutsatuen eta lurpeko uren gaineko arauzko eskakizunak aplikatzea ingurumen-baimen integratua behar duten instalazioetan" zirkularrean aipatzen diren instalazioei eskatzen zaien dokumentazioa entregatu beharko du sustatzaileak. Zirkular horretan, honako hauen edukia eta entregatzeko baldintzak jasotzen dira: lurzoruaren egoerari buruzko aldizkako txostena, oinarrizko txostena eta lurzoruen eta lurpeko uren kontrol- eta jarraipen-dokumentuak. Esteka honetan eskura daiteke:

       http://www.euskadi.eus/informazioa/lurzoru-kutsatuen-eta-lurpeko-uren-gaineko-arauzko-eskakizunak-aplikatzea-ingurumen-baimen-integratua-behar-duten-instalazioetan/web01-a2ingkut/eu/

       Nolanahi ere, sustatzaileak lurzoruen dokumentu bakar bat bidaliko du, ikerketa-lanak egiten eta lurzoruaren kalitatea leheneratzen ibiltzen den erakunde egiaztatu batek egina. Dokumentu horretan jasoko dira: lurzoruaren egoerari buruzko aldizkako txostena, oinarrizko txostena, eta lurzoruen eta lurpeko uren kontrol- eta jarraipen-dokumentuak. Aurrerantzean ere, emandako agiriak aldatu edo agiri berriak eman behar badira, lurzoruen agiri bakar berri bat bidaliko da.

       Sustatzaileak baldintza hauek bete beharko ditu instalazioetan egindako aldaketek eragindako lur-mugimenduei dagokienez:

       1. Instalazioa baimenduta dagoen lurzatiaren barruan lurrak mugitzea dakarren aldaketa bat aurreikusiz gero:

        1. Bat etorriz ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25. artikuluko 1.c) apartatuan jasotzen denarekin, induskatu beharreko materialak (lurrak, eraiste-hondakinak, etab.) karakterizatu egin beharko ditu jardueraren sustatzaileak, ekintza kutsatzaileen ondorioz erasan zaien ala ez egiaztatzearren eta, karakterizazio horren emaitzen arabera, horiek kudeatzeko modu egokiena zehaztearren.

        2. Baldin eta 500 m3 material baino gehiago induskatuko bada, sustatzaileak gaikako indusketa-plan bat aurkeztu beharko du, zeinak 13. artikuluan adierazitako edukia jaso eta ingurumen-organoaren onespena izan beharko baitu, betetzen hasi aurretik.

        3. Induskatu beharrekoa 500 m3 baino gutxiago bada, aldaketaren jakinarazpenean informazio hau eman beharko da: non dagoen kokatuta, zenbat induskatu behar den, aurreikusitako hasiera-eguna, kontratista, jarraipenaren eta kudeaketaren ardura izango duen erakunde egiaztatua.

        4. Aurreko kasuetako edozeinetan, obra egikaritu ondoren, azken txostena bidali beharko du. Bertan, lurzoruen karakterizazioaren emaitzak adierazi beharko dira, baita induskatutako materialen berrerabilera edo kudeaketa egokia egiaztatzeko txosten bat ere.

        5. Arau orokor gisa, Kutsatutako lurzoruetan indusketa selektiboak egiteko gidan jasotzen diren irizpideak beteko dira. Esteka honetan eskura daiteke gida:

         https://www.ihobe.eus/argitalpenak/kutsatutako-lurzoruetan-indusketa-selektiboak-egiteko-gida

        6. Soberakinak zabortegian biltegiratuz hustu nahi izanez gero, otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuak (hondakinak zabortegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena) ezarritakoari jarraikiz egingo da hondakinen karakterizazioa. Oro har, laginketa gauzatzeko, gidaren 10.2.6 apartatuan (Induskatu behar diren lurzoruetan "in situ" egindako laginketa) bilduta dauden eta induskatu behar diren materialen karakterizazio-kanpaina diseinatzerakoan kontuan hartu behar diren oinarrizko irizpideei jarraituko zaie.

         Soberakinak zabortegian biltegiratuz hustu nahi izanez gero, otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuak (hondakinak zabortegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena) ezarritakoari jarraikiz egingo da hondakinen karakterizazioa. Oro har, lagin baten analisia egin beharko da. Laginak zabortegian kudeatu beharreko soberakinen 500 m3 bakoitzeko 10 azpilagin izango ditu gutxienez, baina hori aldatu ahal izango da espero daitekeen kutsaduraren heterogeneotasunaren eta homogeneotasunaren arabera. Afekzioa homogeneoa izango dela aurreikusten denean, 500 m3-tik gorako bolumena duten unitateez osatutako lagin konposatua hartu ahal izango da; aldiz, afekzio heterogeneoa aurreikusten bada, 500 m3-tik beherako bolumena duten unitateez osatutakoa.

         Soberako materialak instalazio berean berrerabili ahal izateko, balio hau izan beharko dute material horiek: Lurzorua Kutsatzea Saihestu eta Kutsatutakoa Garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean ezarritako VIE-B (industria-erabilera) balioaren azpitikoa. Horrez gain, lur horien hidrokarburo-edukia ezin izango da arriskutsua izan. Horretarako, erakunde egiaztatu batek egin beharko ditu laginketa eta analisia, honen arabera: 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, Lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakunde horiek lurzoruaren kalitatearen gainean egindako ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.

         Ekainaren 25eko 4/2015 Legeak xedatutako VIE-A ebaluazioko balio-adierazleak eta TPHetarako 50 mg/kg baino balio txikiagoak lortzen dituzten lurrak lur garbitzat hartuko dira, eta, beraz, onartu egingo dira baimendutako edozein betelanetarako.

         Substratu harritsu osasuntsua murrizketarik gabe kudeatu ahal izango da. Lurzoru naturalaren pareko den substratu harritsu meteorizatuaren kasuan, aurreko puntuetan ezarritako irizpidea beteko da.

       2. Instalazioa baimenduta dagoen lurzatitik kanpo aldaketaren bat egitea aurreikusten bada (lurzoru berria okupatuz) eta okupatu nahi den lurzoru berriak lehenago izan badu ekainaren 25eko 4/2015 Legearen I. eranskinean aipatutako jardueraren bat, sustatzaileak lurzoruaren arloko adierazpena lortu beharko du, egin nahi diren aldaketak egiten hasi aurretik.

        Horrez gainera, ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 22. artikuluko 2. apartatuaren arabera, kutsadura-aztarnak aurkitzen badira, horren berri eman beharko zaie dagokion udalari eta Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, sailburuordetza horrek hartu beharreko neurriak ezar ditzan, bat etorriz aipatutako 4/2015 Legearen 23. artikuluko 1.e apartatuarekin.

        7. Zaratari buruzko baldintzak.

        Limpiezas Nervin SAk behar diren neurriak hartuko ditu, instalazioak kanpoko ingurumenera zabaldu ez ditzan Euskal Autonomia Erkidegoko Hots Kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren I. eranskineko F taulan muga-balio gisa ezarritako zarata-mailak baino handiagoak, betiere horiek aipatu arauaren II. eranskinean jasotako prozeduren arabera ebaluatuta.

        (Ikus .PDF)

        Kanpoaldeko muga-balioek lurzoruaren mailatik 2 metroko altuerari eta, fatxada leihodunen kanpoaldean, eraikuntzaren altuera guztiei egiten diete erreferentzia.

        Lokal mugakideak egonez gero, lokal horien erabilera kontuan hartuta, instalazioak ezingo du urriaren 16ko 213/2012 Errege Dekretuaren I. eranskineko G eta H tauletan ezarritako muga-balioak baino zarata-maila handiagoa transmititu haietara.

        Ezarritako zarata-immisioaren muga-balioak errespetatzen direla joko da baldin eta, urriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren II. eranskinean ezarritako prozeduren arabera, ebaluatutako adierazle akustikoen balioek, urtebeteko epean, honako baldintza hauek betetzen badituzte:

        Urteko batez besteko balioek ez dituzte gainditzen aipatutako I. eranskineko F taulak ezarritako balioak.

        Eguneroko balioek ez dituzte 3 dB-tan gainditzen aipatutako I. eranskineko F taulak ezarritako balioak.

        Lkeq, Ti indizean neurtutako balioek ez dituzte 5 dB-tan gainditzen aipatutako I. eranskineko F taulak ezarritako balioak.

        Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentiberatasun akustiko handieneko guneetako zarata-maila.

        8. Argi-kutsadura gutxitzeko neurriak.

        Instalazioaren kanpoko argiteria jartzeko, Kanpoko argiteria duten instalazioetako energia-efizientziari buruzko Erregelamenduan ezarritakoa bete beharko da. Erregelamendu hori azaroaren 14ko 1890/2008 Errege Dekretuaren bidez onartu zen.

        1. Ingurumena zaintzeko programa.

         Ingurumena zaintzeko programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta apartatu hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

         1. Atmosferarako emisioak kontrolatzea.

        1. Linersak honako informazioaren arabera kontrolatu beharko ditu emisioak:

         (Ikus .PDF)

         *Arrisku-esaldiak lotuta dituzten konposatuen emisioak:

         Linersak tratatutako hondakinen jarraipen-orriak aurkeztu beharko ditu ingurumena zaintzeko programaren urteko memorian; horrela, foku eta prozesatutako hondakin mota bakoitza arrisku-esaldiekin sailkatutako substantziekin lotu ahal izango da, eta substantzia horien emisioen neurketen plangintza justifikatua egin eta igorri ahal izango da. Aipatutako arrisku-esaldiez gain, R40 edo R68, H341 edo H351 arrisku-esaldiak dituzten konposatu halogenatuen emisioak aztertuko dira.

         Plangintza horretan, mota guztietako hondakinen prozesamenduan bentzeno-emisioak zehaztuko dira.

         Lerroa martxan jarri ondoren, Linersak arrisku-esaldiak dituzten konposatu organiko lurrunkorren emisioak neurtu eta aztertu beharko ditu, Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzak onartutako plangintzaren arabera. Lortutako emaitzekin, substantzia arriskutsuen emisioei buruzko txostena aurkeztuko da. Txosten horrek IKE txostena hartuko du barne, baita igorritako konposatuen identifikazioa eta prozesatutako hondakin moten zerrenda ere; era berean, hondakin horien urteko tratamendu-karga barne hartuko du.

         *Instalazioen aldaketa martxan jarri ondoren, neurketa-kanpainak egingo dira, lehenengo urtean hilean behin, sortzen diren eta araztu ondoren kanporatzen diren emisio atmosferikoak neurtzeko. Hurrengo urteetan, taulan ezarritakoaren arabera egingo dira neurketak. Gainera, lehenengo kontrol horretan metal hauek neurtuko dira: Zn, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg. Era berean, erabilitako erreaktiboen (NaOH, H2SO4, NaCl) kontsumoari buruzko datuak jasoko dira hilero.

        2. Puntu honetako a) apartatuan aipatutako neurketa guztiak administrazioaren II. mailako erakunde laguntzaileren batek egin beharko ditu, urriaren 16ko 212/2012 Dekretuan jasotzen den bezala; horrez gainera, aldizkako neurketa horiei buruzko txostenek Ingurumeneko sailburuaren 2012ko uztailaren 11ko Aginduan eskatzen diren betekizun guztiak bete beharko dituzte.

        3. Aldatutako fokuetarako eta foku berrietarako aurrez eskatutako parametro guztien IKE neurketen txostenak bidali beharko dira horiek martxan jarri eta sei hilabeteko epean (lau hilabete, 4. fokuaren kasuan).

        4. Prebentziozko mantentze-lanak egingo dira, konposatu organiko lurrunkorren gas-ihesik edo beste emisio kaltegarririk ez izateko hondakinak jasotzen diren guneetan, junturetan eta andel ez-estankoetan hondakinak deskargatzen diren bitartean. Prebentziozko mantentze-lanak jasota geratuko dira ebazpen honen H.3.C apartatuan aipatzen den mantentze-lanen eskuliburuan.

        5. Lortutako emaitzak erregistratzea.

         Erregistro bat egingo da eguneratutako dokumentazioarekin, honako hauetan ezarritakoari jarraikiz, betiere: Atmosfera kutsa dezaketen jardueren katalogoa eguneratzen eta hura ezartzeko oinarrizko xedapenak finkatzen dituen urtarrilaren 28ko 100/2011 Errege Dekretuaren 8. artikulua eta Atmosfera kutsa dezaketen jarduerak burutzen dituzten instalazioak arautzen dituen abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuaren III. eranskina.

         Foku berrietarako eta aldatutako fokuetarako erregistro bat egingo da eguneratutako dokumentazioarekin, honako hauetan ezarritakoari jarraikiz, betiere: Atmosfera kutsa dezaketen jardueren katalogoa eguneratzen eta hura ezartzeko oinarrizko xedapenak finkatzen dituen urtarrilaren 28ko 100/2011 Errege Dekretuaren 8. artikulua eta Atmosfera kutsa dezaketen jarduerak burutzen dituzten instalazioak arautzen dituen abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuaren III. eranskina.

         Erregistro hori eguneratuta eta ingurumen-ikuskatzaileen eskura egongo da.

         1. Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

        1. Isuritako uraren kalitatea kontrolatzeko, analisi hauek egingo dira:

         (Ikus .PDF)

        2. Kanpoko kontrol bakoitza, bai laginak hartzea, bai ondorengo analisia, "erakunde laguntzaile" batek egin eta egiaztatuko du, goian aipatutako parametroak kontuan hartuta. Sustatzaileak lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

        3. Isurketen kontrolen emaitzak hauei bidaliko zaizkie:

         Uraren Euskal Agentziari, laginak hartzen direnetik hilabeteko (1) epean.

         Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, ebazpen honen Bigarren apartatuko F.7 azpiapartatuan ezarritako epe eta baldintzetan. Kontrolen emaitzak bidaltzen diren bakoitzean, aldi bakoitzeko gorabeheren adierazpena gehituko da, non azalduko baitira efluenteak ezaugarri baimenduekiko izan dituen desbideratzeak (halakorik izan bada), horien kausak eta zuzentzeko hartutako neurriak.

        4. Parametroen analisia "STANDARD METHODS For the Examination of Water and Wastewater" txostenean (APHA, AWWA, WPCF, azken argitalpena) edo "ASTM Water and Environmental Technology" txostenaren azken argitalpeneko 11. sailean jasotako metodo normalizatuetako baten bidez egingo da. Parametroaren ohiko kontzentrazioaren arabera egokiena den eredua aukeratuko da. Gaur egun erabiltzen diren metodoak ez bezalako analisi-metodoak ezarri ahal izango dira kutsatzaileen kontzentrazioa hobeto zehazteko. Eskatutako analisien parametro bakoitzean erabilitako analisi-metodoa adierazi beharko da.

        5. Kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira laginketak beti.

        6. Urtero, titularrak adierazpen bat egingo du isurian uren kalitateari buruzko araudiak erregulatutako substantzia arriskutsuak dauden ala ez adierazteko.

         2. Instalazioaren inguruneko ur-ingurunearen kontrola.

         Funtzionamendu-fasean, ingurune hartzailearen kontrolak egingo dira, zehaztapen hauei jarraikiz:

        1. Itsas ur hartzaileen kalitatearen kontrola.

         (Ikus .PDF)

         Itsasoko uren laginak botila ozeanografiko batekin hartuko dira, kokaleku bakoitzeko 4 estaziotan eta 3 sakoneratan (gainazalean, tartean eta hondoan).

        2. Itsas sedimentuen kalitatearen kontrola.

         Urtero, berariazko kontrol bat egingo da, aurreko apartatuan adierazitako laginketa-puntuetako itsas sedimentuen kalitatea egiaztatu ahal izateko. Kontrol hori egiteko, "Espainiako portuetan dragatutako materiala kudeatzeko gomendioak (RGMDPE)" dokumentuan ezarritako jarraibideak beteko dira (CEDEX, 1994). Honako parametro hauek aztertuko dira: erredox potentziala, granulometria, eta Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, PCB eta materia organikoaren edukia. Kontrola kanpoan egingo da.

        3. Komunitate bentonikoen eta planktonikoen kontrola.

         Urtero, eta a) apartatuan adierazitako estazio berdinetan, komunitate bentonikoen (flora eta fauna) eta planktonikoen egitura aztertuko da; azterketa horretan, osaera, ugaritasuna, aniztasuna eta biomasa aztertu, eta egoera orokorraren balorazioa egingo da. Kontrola kanpoan egingo da.

         3. Zarataren kontrola.

        1. Urtero, Lkeq, Ti indize akustikoaren ebaluazioa egingo da; horretarako, jarduera egiten den lurzatiaren kanpoaldean neurketak egingo dira, zarata kanpoaldera transmititzeko arriskurik handiena dagoen eremuan.

        2. Neurketa bidezko ebaluazioak akustikaren eremuan saiakuntza-laborategi gisa egiaztatuta dagoen ingurumen-erakunde laguntzaile batek egin beharko ditu.

        3. Ebaluazio-metodoak eta -prozedurak eta ebaluazio horiei buruzko txostenak bat etorriko dira Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzak emandako jarraibide teknikoekin eta urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren IV. eranskinean ezarritakoarekin.

        4. Sustatzaileak proposamen zehatz bat landu beharko du, ebaluazio-puntu zehatzak jasoko dituena. Proposamena ebazpen honen Laugarrena.E.8 apartatuan aipatzen den ingurumena zaintzeko programaren agiri bateginean sartuko da.

         4. Lurzoruaren eta lurpeko uren kontrola.

        1. Instalazioa martxan egoteagatik kokapenean egon daitezkeen substantzia arriskutsuek eragindako kutsadura-arriskua sistematikoki ebaluatuko du Limpiezas Nervin SAk, ohiko baldintzetan zein ohikoak ez diren baldintzetan. Ebaluazio hori gutxienez bost urtean behin egingo da, eta, maiztasun berarekin, ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 16.2 artikuluan jasotako lurzoruaren egoerari buruzko txosten eguneratua bidali beharko zaio ingurumen-organoari.

         Lurzoruaren egoerari buruzko txostenak I. taldeko jarduera bati dagokion edukia izango du, organo honek garatu duen eta webgune honetan eskuragarri dagoen prozedura operatiboan zehaztutakoaren arabera:

         https://www.euskadi.eus/lurzoruaren-kalitatearen-ikerketa/web01-tramite/eu/

         Lehen esandakoa ezertan eragotzi gabe, txostenean honako datu hauek ere jasoko dira:

         Aintzat hartutako aldian izan diren gorabeherak, substantzia arriskutsuak direla-eta lurzoruaren eta lurpeko uren kutsadura sortu ahal izan dutenak.

         Instalazioan hartutako neurrien egoera ez ezik zolatak iragazgaiztea, drainatzeak, kubetak eta kutxatilak, larrialdi-egoeran jarduteko bitarteko egokiak eta nahikoak erabilgarri daudela ere egiaztatzen duen adierazpena, teknikari eskudunak sinatua. Ekipamenduak eta gainazalak egoera onean daudela egiaztatzen duen edo, hala badagokio, horietan hautemandako gabeziak azaltzen dituen berariazko adierazpena izan beharko du.

         Lurzorua edo lurpeko urak kutsatuta egon daitezkeela dioen adierazpena, halakorik balego, edo, bestela, horrelako aztarnarik ez dagoela egiaztatzen duen adierazpena.

        2. Limpiezas Nervin SA enpresak, gainera, lurzoruaren eta lurpeko uren kalitatea kontrolatuko du, gutxienez bi zundaketa eginez, honetarako: urak karakterizatzeko, ateratako lur-zutabea karakterizatzeko eta piezometro bana gaitzeko. Horiek lurpeko uren kalitatearen jarraipena egiteko erabiliko dira. Zundaketak kokatzean, kontuan hartuko dira egon daitezkeen arrisku-iturriak eta lurpeko uren fluxua; hala, instalaziotik gorako eta beherako uren fluxua alderatu ahal izango da.

         Apartatu honetan jasotakoa betetzeko aurkeztu behar den informazioa urriaren 10eko 199/2006 Dekretuan xedatutakoaren arabera egiaztatutako erakunde batek landu beharko du, organo honek horretarako onar ditzakeen jarraibideetan adierazitakoa betez.

         5. Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

         Sustatzaileak jardueraren gaineko parametro-adierazle hauen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko, eta urtean urteko ingurumena zaintzeko programarekin batera aurkeztuko du.

         (Ikus .PDF)

         6. Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

         Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten txostenen eta analisien emaitzak behar bezala erregistratu behar dira, eta Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzara bidali, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren webguneko bidalketa-prozedura telematikoari jarraikiz:

         https://www.euskadi.eus/baimena/ibb-ippc/web01-tramite/eu/

         Era horretan, aipatutako programak zehaztutako aldian egiten diren kontrol guztiak, ibilgura eta/edo itsasora isuritako urei dagozkienak izan ezik, ingurumena zaintzeko programarekin batera bakarrik aurkeztuko dira, eta erreferentziako urtea amaitu ondoren.

         Ezarritako baldintzak urratzen diren kasuetan bakarrik bidali beharko zaio berehalako jakinarazpena Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, gertatutakoaren berri izan ondoren, betiere; horretarako helbide elektronikoa: ippc@euskadi.eus.

         Horrez gain, urtean behin baino gehiagotan egiten diren kontrolak kontrola egiten den urteari dagokion programaren barruan baino ez dira bidaliko.

         Emaitza horiek urtero igorriko dira, betiere martxoaren 31 baino lehen, eta txosten bat aurkeztu beharko da ingurumena zaintzeko programaren emaitzekin batera. Txosten horretan jasoko dira babes- eta zuzenketa-neurrien eta prozesuen kontrolerako eta ingurumenaren kalitaterako sistemen funtzionamendua eta emaitzen analisia, epe horretan izandako gorabehera nagusiak bereziki aipatuta eta haien kausa eta konponbide posibleak azalduta; halaber, laginak nola hartu diren zehaztuko da, aldez aurretik hala egin ez bada.

         7. Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

         Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina egin beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta ebazpen honetan proposatutako betebeharrak bilduta. Honako hauek zehaztu beharko ditu programa horrek: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisien edo neurketen maiztasuna, laginketak eta analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko puntuen kokapen xehatua. Aurrekontua ere barne hartu beharko du.

         Gainera, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazle bereizgarriak zehaztu beharko ditu, eta azaldu beharko du zer sistematika erabiliko den adierazle horiek aztertzeko; izan ere, horien guztien bidez egiaztatu ahal izango da enpresak ingurumena hobetzeko ezarritako neurri eta mekanismoak eraginkorrak ote diren (ingurumen-adierazleak).

        1. Prebentzio-neurriak eta funtzionamendu-baldintzak ohiz kanpoko egoeretan.

         1. Instalazioa gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

         Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez, sortuko diren emisioen eta hondakinen balioespena egin beharko du enpresak, eta dagokionean, haiek kudeatzeko eta tratatzekoa ere bai.

         Instalazioa gelditzean nahiz abiaraztean, mantentze-eragiketetan eta ohiz kanpoko egoeretan sortutako hondakinak kudeatu beharko dira, bigarren apartatuko E.5.1 azpiapartatuan ezarritakoarekin bat etorriz ("Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak"), baina ez da beharrezkoa izango hondakin horiek baimendutako hondakinen zerrendan jasota egotea.

         2. Jarduera etetea eta aurretiazko jarduketak.

         Jarduerari honako hauek aplikatu behar zaizkio: 4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, Lurzorua Kutsatzea Saihestu eta Kutsatutakoa Garbitzekoa (38. Hondakinak jasotzea, tratatzea eta ezabatzea; balorizazioa), eta 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, Lurzorua kutsa dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen deklaraziorako estandarrak eta irizpideak ezartzen dituena. Horrenbestez, Limpiezas Nervin SAk jarduera-etete horren berri eman beharko dio ingurumen-organoari, bi hilabeteko epea igaro baino lehen; jakinarazpen horrekin batera, jarduera-proposamen bat ere aurkeztu beharko da, erakunde horrek ezar dezan noraino iristen diren bere betebeharrak eta noiz hasiko den lurzoruaren kalitatea deklaratzeko prozedura hasteko epea beranduenez, bat etorriz ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 31.3 artikuluan xedatutakoarekin.

         Jarduera eten baino lehen, Limpiezas Nervin SAk instalazioetan dauden hondakin guztiak kudeatu beharko ditu, ebazpen honen bigarren apartatuko E.5.1 azpiapartatuan ezarritakoarekin bat etorriz.

         Ezertan eragotzi gabe otsailaren 18ko 280/1994 Errege Dekretua (pestizida-hondakinen gehieneko mugak eta horien kontrola ezartzen dituena landare-jatorriko zenbait produktutan), urriaren 23ko 26/2007 Legea (ingurumen-erantzukizunari buruzkoa), urriaren 2ko 1514/2009 Errege Dekretua (lurpeko urak kutsaduraren eta narriaduraren aurka babesteko arauak ezartzen dituena) eta lurzoruaren babesaren arloko legeak, Limpiezas Nervin SAk apartatu hauetan ezarritako baldintzak bete beharko ditu.

        1. Proposamen bat egingo da abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuan (Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena) aipatzen den oinarrizko txostena egiteko beharrari buruz, lurzoruaren eta lurpeko uren egoerarekiko alderaketa kuantitatiboa egin ahal izateko, jarduerak behin betiko eten ondoren, arau horren 22.bis artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Proposamena egiteko, kontuan hartuko dira Batzordearen Jakinarazpena - Europako Batzordearen Jarraibideak dokumentuan (2014/C 136/03) azaltzen diren gidalerroak, Emisio Industrialei buruzko 2010/75/EB Zuzentarauaren 22. artikuluko 2. apartatuaren eremuan abiapuntuaren egoerari buruzko txostena egitekoak. Webgune honetan dago eskura jakinarazpen hori:

         https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:136:FULL&from=ES

         Agiri horretan deskribatutako metodologiaren aplikaziotik ondorioztatzen bada nahitaezkoa dela oinarrizko txostena egitea, txosten horrek eskatzen dituen datuak lortu ahal izateko ikerketa-estrategia aurkeztuko da. Ezinezkoa bada instalazioak lurzorua edo lurpeko urak kutsatzea, hori justifikatzeko memoria aurkeztuko da.

        2. Aurreko epigrafean aipatutako oinarrizko txostena egin behar dela erabaki bada, jarduera behin betiko eten ondoren, titularrak lurzorua nola dagoen eta instalazioak erabilitako, ekoitzitako edo zabaldutako substantzia arriskutsu garrantzitsuek lurpeko uretan zer-nolako kutsadura eragin duten ebaluatuko du, eta organo honi emango dio ebaluazio horren emaitzen berri. Ebaluaziotik ondorioztatzen bada instalazioak lurzoruaren edo lurpeko uren kutsatze aipagarria eragin duela oinarrizko txostenean jasotako egoerarekin alderatuta, titularrak neurri egokiak hartuko ditu kutsadura horri aurre egin eta instalazioa kokatuta dagoen lekua lehengo egoeran berriz jartzeko, urriaren 23ko 26/2007 Legearen II. eranskineko arauei jarraikiz.

        3. Nolanahi ere, eta titularrari oinarrizko txostena egiteko ez eskatu arren, jardueren behin betiko etena gertatu ondoren, Limpiezas Nervin SAk substantzia arriskutsu guztiak kendu eta instalazioetan dauden hondakin guztiak kudeatu beharko ditu, behin betiko ixten den egunean lekua garbi uzteko, eta instalazioan geratutako hondakin guztiak kudeatzaile baimendu bati emateko. Orobat bermatuko da lekuak ez duela arrisku aipagarririk sortzen pertsonen osasunarentzat eta ingurumenarentzat, jarduera dela-eta lurzorua eta lurpeko urak kutsatzearen ondorioz.

        4. Lurzorua Kutsatzea Saihestu eta Kutsatutakoa Garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen eta Lurzorua kutsa dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen deklaraziorako estandarrak eta irizpideak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuaren aplikazio-esparruan dagoenez jarduera, Limpiezas Nervin SA enpresak, instalazioa behin betiko eten eta gehienez ere bi hileko epean, etete horren berri eman beharko dio organo honi. Jakinarazpen horrekin batera, ekainaren 25eko 4/2015 Legean xedatutakoaren ondorioetarako, jarduketa-proposamena aurkeztuko da, edo, jarduera desjabetze-ekintza baten ondorioz eten bada, gertaera hori egiaztatzen duen dokumentazioa. Aurkeztutako dokumentazioa aztertuta, ingurumen-organoak erabakiko du zein den jarduera edo instalazioa utzi duenaren betebeharren norainokoa, eta, hala egokituz gero, zein den lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena egiteko prozedura hasteko ematen den gehieneko epea, 4/2015 Legearen 31.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.

        5. Ebazpen honen Laugarrena.B apartatuan aipatzen den fidantza itzultzeko, beharrezkoa izango da Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzak emandako jarduera eteteko baimena izatea, eta jarduera uzteko jarritako betekizunak betetzea, baita lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpenean ezarritakoak ere.

         3. Jarduera aldi baterako etetea.

         Jarduera aldi baterako etetea aurreikusten bada, Industriako Emisioen Erregelamendua onartzen duen urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretuaren 13. artikuluan arautu bezala, Limpiezas Nervin SAk, nahitaezko aurretiazko jakinarazpenarekin batera, dokumentu bat bidali beharko du Sailburuordetzara, instalazioa jardunik gabe egonda ere aplikagarriak zaizkion ingurumen-baimen integratuko kontrolak eta betekizunak nola beteko dituen adierazteko.

         Era berean, jarduera berriz hasi baino lehen, instalazioen funtzionamendu egokia ziurtatu beharko da, ingurumenean eragina izan dezakeen isuri edo emisio oro saihesteko.

         4. Ezohiko funtzionamendu-kasuan aplikatzeko prebentzio-neurriak eta jarduketak.

         Sustatzaileak aurkeztutako agirien arabera ezohiko egoeretan aplikatu behar diren prebentzio-neurriak eta jardunerako baldintzak aplikatzeaz gain, apartatu hauetan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

        1. Instalazioen prebentziozko mantentze-lanak.

         Prebentzioko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera ona bermatzeko, batez ere ustekabeko jario edo ihesak daudenean kutsadura saihesteko; era berean, ezarritako neurrien jardun egokia bermatu beharko da. Ihesak gertatuz gero lurzorua (eta, hala badagokio, ura) babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da honako alderdi hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztasuna), biltegiratzeko neurri bereziak (substantzia arriskutsuak), ihesei antzemateko neurriak edo gehiegizko betetzeaz ohartarazteko alarma-sistemak, fabrikako kolektoreen sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitu beharra, maiztasuna, garbiketa mota) eta lurzoru gaineko isurketak biltzeko sistemak.

         Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskapen eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi bidezko ikuskapenak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, lurzorua (eta, hala badagokio, ura) kutsa dezakeen edozein egoera prebenitzeko.

         Era berean, airearen eta ur-ingurunearen kutsadura prebenitzeko eta zuzentzeko sistemen (arazketa, minimizazioa eta abar) eta zaintza eta kontrolerako sistemen egoera ona bermatzeko neurriak jaso beharko dira.

         Urak arazteko prozesuan pilatutako hondakin solidoak eta lohiak behar den maiztasunez aterako dira, instalazioak behar bezala funtziona dezan. Hondakin horiek ez dira ibai-ibilgura botako aldizkako garbiketa egiten denean; bildu egin beharko dira, kudeatzeko edo zabortegi baimendu batera eramateko. Hala dagokionean, hondoan hustubiderik ez duten andel iragazgaitzetan biltegiratuko dira. Ez dira inoiz pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoa kutsatzeko arriskua egon daitekeen guneetan.

         Hobi septikoaren sistema eta iragazki biologikoa behar bezala garbitu eta mantenduko dira, haien errendimendu ona ziurtatzeko. Aldizka, enpresa espezializatu batek erretiratuko ditu pilatutako solidoak eta lohiak, eta iragazki biologikoaren ohantzea garbituko du, eta garbiketan arrastatutako solidoak ibilgura hustea saihestuko da.

         Pabiloien barruan zolak garbitzean sortutako urak tratamendu-lerrora bidaliko dira, edo, bestela, kudeatzaile baimendu batek kudeatuko ditu.

        2. Halaber, erregistro bat eduki beharko da, aldizka egindako mantentze-lanak eta hautemandako gorabeherak jasota uzteko.

        3. Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu eskura, arazketa-instalazioak zuzen ustiatzeko eta istripuzko isurketak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak eraginkor mantentzeko.

        4. Erabilitako olioak, efluenteen arazketako hondakinak eta, oro har, instalazioan sortutako hondakinak maneiatzean, baliteke lurzorua eta ura kutsatzea. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua duten lurzatien azalera guztiak irazgaiztuko dira.

        5. Hauts-itxurako produktuak biltegiratzeko, zulo itxiak edo hautsa xurgatzeko sistemak dituzten pabiloi estali eta itxiak eduki beharko dira.

        6. Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak biltegiratu egingo dira, horiek ingurunean sakabanatzeko aukerarik emango ez duten baldintzetan.

        7. Segurtasun-tarteei eta babes-neurriei dagokienez, biltegiratze-instalazioek eskakizun batzuk bete beharko dituzte; zehazki, produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean dagoen araudian xedatutakoak.

        8. Larrialdi-egoeran berehala eta eraginkortasunez jarduteko beharrezkoak diren material guztien behar besteko kantitatea eduki beharko da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gertatzen diren jarioei aurre egiteko produktu xurgatzaile selektiboak; segurtasuneko edukiontziak, kaltetutako ingurunea isolatzeko hesiak eta seinaleztapen-elementuak, eta norbera babesteko ekipo egokiak.

        9. Ontzien hustuketa kontrolatzeko balio duen protokolo edo prozedura dokumentatu bat eduki beharko da. Horren bitartez, instalazioaren eraginkortasunari eragin diezaioketen isuriak tratamendu-instalaziora joatea saihestu beharko da.

        10. Gorabeheraren bat gertatuz gero jarduteko modua.

         Jarduteko protokolo bat eduki behar da, ingurunean eragin negatibo garrantzitsuak eragin ditzaketen gorabeherak edo anomaliak gertatuz gero erabiltzeko. Protokoloak gutxienez gai hauek zehaztu behar ditu argi eta garbi, gerta daitekeen gorabehera edo anomalia bakoitzerako:

         Jarraitu beharreko jarduketak, hurrengo apartatuan zehazten den jakinarazpena agintariei helaraztea barne hartuta.

         Jarduketen segida.

         Jarduketa bakoitzaren arduraduna(k).

         Istripuz isurketarik gertatuko balitz, berehala geldiaraziko da.

         Larrialdi-egoeran berehala eta eraginkortasunez jarduteko beharrezkoak diren material guztien behar besteko kantitatea eduki beharko da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gertatzen diren jarioei aurre egiteko produktu xurgatzaile selektiboak; segurtasuneko edukiontziak, kaltetutako ingurunea isolatzeko hesiak eta seinaleztapen-elementuak, eta norbera babesteko ekipo egokiak.

        11. Ingurumen-baimen integratua bete ezean, sustatzaileak behar diren neurriak hartu beharko ditu berehala, ziurtatzeko baimena ahalik eta lasterren beteko dela berriro.

        12. Gorabeheraren bat izanez gero, agintariei jakinaraztea.

         Gorabehera edo anomalia baten ondorioz ingurunean edo jardueraren kontrolean efektu negatiboak gerta badaitezke, sustatzaileak gorabeheraren edo anomaliaren berri eman beharko dio berehala Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari (zuzentzeko edo eusteko neurri egokiak hartu ondoren), horretarako gaitutako helbide elektronikora mezua bidaliz: ippc@euskadi.eus. Jakinarazpenean, alderdi hauek adierazi beharko dira gutxienez:

         Gorabehera mota.

         Jatorriak eta kausak (unean zehaztu daitezkeenak).

         Zuzentzeko edo eusteko neurriak, berehala aplikatu direnak.

         Sortutako ondorioak.

         Halakorik badago, epe laburrera aurreikusitako jarduketak.

         Gorabehera edo anomalia larriren bat edo istripuzko isurketa edo emisioren bat gertatuz gero, SOS DEIAK eta Zierbenako Udala jakinaren gainean jarri behar dira. Ondoren, gehienez ere 48 orduko epean, istripuaren ondorioz sortutako egoera zehaztasunez jasotzen duen txosten bat bidali beharko zaio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari. Txosten horretan, datu hauek agertuko dira gutxienez:

         Gorabehera mota.

         Gorabehera non, zergatik eta zer ordutan gertatu den.

         Gorabeheraren iraupena.

         Istripuzko isurketa gertatu bada, emaria, isuritako gaiak eta ingurune hartzailean antzeman daitekeen eragina zehaztu beharko dira, haren analisia barne.

         Mugak gaindituz gero, emisioari buruzko datuak.

         Eragindako kalteen zenbatespena.

         Hartutako zuzenketa-neurriak.

         Anomalia berriz ez gertatzeko prebentzio-neurriak.

         Prebentzio-neurriak benetan aplikatzeko aurreikusitako epeak.

         Baimenaren baldintzak urratzen dituen isurketa gertatzen bada eta, gainera, pertsonen osasunerako arriskutsua bada edo sistema naturalen orekari modu larrian kalte egin badiezaioke, titularrak berehala etengo du isuri hori, eta, horrez gain, gertaeraren berri eman beharko die Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Uraren Euskal Agentziari eta babes zibilaren eta ingurumenaren arloan ardurak dituzten organismoei, baita SOS DEIAK (112) larrialdi-zerbitzuei ere, behar diren neurriak har ditzaten.

        1. Aurreko apartatuan ezarritakoaz gain, gerta daitezkeen gorabeherak edo anomaliak saiheste aldera, jardueraren titularrak berehala jakinarazi beharko dizkio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari instalazioan programatuta dauden etenaldiak, prozesu jarraitu batekoak badira, baita aurreikusita dauden prebentziozko mantentze-lanak ere, ahalik eta denbora-tarte handienarekin.

        2. Larrialdi-egoeretan, babes zibilari buruzko legeria aplikatuko da, eta legeria horretan ezarritako baldintza guztiak bete beharko dira.

        1. Babes- eta zuzenketa-neurriak eta ingurumena zaintzeko programa aldatu ahal izango dira, baita neurtu behar diren parametroak, neurketen maiztasuna eta parametroen mugak ere, araudi berria indarrean jartzeak edo inplikatutako sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza esanguratsu berrietara egokitzeko beharrak hala gomendatzen duenean. Era berean, babes- eta zuzenketa-neurriak eta ingurumena zaintzeko programa aldatu egin daitezke jardueraren sustatzaileak hala eskatuta edo ofizioz, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

         E-PRTR jakinarazpena.

         Urtean behin, otsailaren azken eguna baino lehen, Limpiezas Nervin SAk aurreko urteko emisio atmosferikoei eta uretara egindako isuriei eta sortutako hondakin mota guztiei buruzko datuen ingurumen-adierazpena igorriko dio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, E-PRTR-Euskadi Kutsatzaileen Emisio eta Transferentzia Inbentarioa osatu eta eguneratuta edukitzeko, 508/2007 Errege Dekretuarekin bat etorriz.

         Informazio hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eskura jarritako kanal, sistema edo aplikazio informatikoak erabiliz bidaliko da.

         Datu horietako batzuek Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumenean Eragina duten Jardueren Erregistroa osatuko dute, eta erregistro hori transakzio-basea izango da, informazioa Europako Ingurumen Agentziaren erregistroetara bidaltzeko (E-PRTR-Europa erregistroa).

         Ingurumen-adierazpena publikoa izango da, bat etorriz uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin. Lege horren bidez, informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, une oro bermatu beharko da bete egiten dela Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoa.

  10. Instalazioa aldatzea.

   Instalazioetan aldaketak egin ahal izateko, honako helbide elektroniko honetan eskuragarri dagoen inprimakia bete beharko da aldez aurretik:

   https://www.euskadi.eus/contenidos/serv_proc_autorizacion/p_autho_20183895085814/procedures/proc_20183895329689/eu_def/adjuntos/Formulario_modificaciones.doc

   Organo honen onespena ere beharko da, abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 10. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

   Industriako Isurketen Erregelamendua onartzen duen eta Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzen duen urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretuaren 14.1 artikuluak aldaketak funtsezkotzat jotzeko irizpideak ezartzen ditu.

   Nolanahi ere, bat etorriz urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretuaren 14.2 artikuluan xedatutakoarekin, irizpide horiek orientagarriak dira, eta ingurumen-organoak kalifikatuko du eskatutako aldaketa, funtsezkotzat edo ez-funtsezkotzat jota, bat etorriz abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 10. artikuluan xedatutako irizpideekin.

   Halaber, aldatzen dena proiektua bada, Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 7.1.c eta 7.2.c artikuluetan xedatutakoa aplikatuko da.

   Baldin eta aldaketak lurzoru berria okupatzea aurreikusten badu eta aipatutako lurzoruak lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak baditu edo izan baditu, okupatu beharreko kokalekuaren lurzoru-kalitatearen adierazpena eduki beharko da aldaketa gauzatu aurretik, Lurzorua Kutsatzea Saihestu eta Kutsatutakoa Garbitzeari buruzko ekainaren 25eko 4/2015 Legean ezarritakoarekin bat etorriz.

Lehenengoa. 16-I-01-0000000000002 erregistro-kodea esleitzea Limpiezas Nervin SA enpresak ustiatutako instalazioari; egoitza soziala Sant Joan Desp udal-mugarteko Bartzelona Hiribideko 109. zenbakiko 5. solairuan du, eta kokapena hau da: UTM 30N ETRS89, X: 493444,77; Y: 4800307,97; Z: 4,48 m.

Bigarrena. Instalazioa egiaz martxan jarri aurretik, honako baldintza hauek bete beharko dira:

 1. Agiri bidezko egiaztapena.

  Limpiezas Nervin SAk Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko dio ebazpen honetako hirugarren eta laugarren apartatuetako puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen dituela:

  Hirugarren apartatua.

  11. Obra-amaierako txostena.

  Laugarren apartatua.

 1. Erantzukizun zibileko asegurua.

 2. Fidantza.

  1.1.e. Eskura dauden ekipoen eta kalibrazio-metodoen zerrenda. Erabilitako metodo analitikoak eta neurriaren doitasuna.

  1.4. Produktu kimikoak biltegiratzeari buruzko araudia betetzen dela egiaztatzea.

  1.5. Fitxategi kronologikoaren eredua.

  5.2. Hondakin arriskutsuen identifikazioaren eta sailkapenaren berrikuspena.

  1.e. Emisio atmosferikoen erregistro-eredua.

  4.d. Emisio akustikoak kontrolatzeko proposamena.

  8. Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

  1. Mantentze-lanetan sortutako emisioen eta hondakinen zenbatespena eta kudeaketa- eta tratamendu-proposamena.

  2.a. Proposamena oinarrizko txostenari dagokionez.

  4.e. Mantentze-eragiketen eta gorabeheren erregistro-eredua.

  4.f. Kubetak husteko protokoloa.

  4.g. Gorabeheretan jarduteko protokoloa.

  4.k. Suteen aurkako babesari buruzko araudia betetzen dela egiaztatzea.

  Apartatu honetan aipatutako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko 18 hilabete egongo dira, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori luzatu ahalko da, behar bezala arrazoituz gero eta sustatzaileak aldez aurretik eskatuz gero.

 1. Ikuskapen-bisita eta behar diren baimenak.

  Ingurumen-organoari atxikitako zerbitzu teknikoek egiaztatuko dute ikuskapena in situ eginez aurkeztutako proiektuaren eta ebazpen honetan ezarritakoaren arabera hornituta daudela instalazioak. Horretarako, ikuskapen-bisita hori egin aurretik, sustatzaileak as built proiektua aurkeztu beharko du Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzan, bai eta ziurtagiri bat ere, teknikari eskudunak egina, alderdi horiek betetzen direla egiaztatzeko.

  Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 33.7 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako (Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko Legea) eta Lehorretik Itsasora egiten diren Isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuaren 6.5 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, baimen hau eraginkorra izateko, bi alderdi hauek hartu behar dira kontuan: ikuskapenaren emaitza zein izan den eta ingurumen-organoak egiaztatu ote duen arau horietan ezarritako gainerako baldintzak betetzen direla.

  Era berean, abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuaren 5.1 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, baimena eraginkorra izan dadin, nahitaezkoa izango da itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoa okupatzeko emakida izatea eta, hala badagokio, itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoaren babes-zorgunean obrak egiteko baimena eskuratzea.

 2. Probaldia.

  Instalazioa benetan martxan jarri aurretik, abiarazteko probaldi bat egin ahal izango da, gehienez ere sei hilabetekoa, eta, probaldi horretan, zuzenketa-neurriak eraginkorrak diren ala ez egiaztatuko da, besteak beste. Epe horretan, ebazpen honetako Laugarrena.E.1 apartatuan ezarritako neurketak egingo dira, eta horien emaitzak Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzara igorriko, lehen aipatutako ikuskapen-bisita egin aurretik.

  Probaldia hasteko, ebazpen honetako laugarren apartatuaren A erantzukizun zibileko asegurua eta B fidantza epigrafeak bete izana egiaztatu beharko da ingurumen-organoaren aurrean. Behar besteko aurrerapenaz jakinarazi beharko zaio ingurumen-organoari zein egunetan dagoen aurreikusita probaldia hastea eta zenbat iraungo duen.

  Bosgarrena. Alderdi hauei sei hilabeteko epean erantzuteko eskatzea Limpiezas Nervin SA enpresari:

  Kudeatzaile baimenduari ematen zaizkion hondakinak behar bezala identifikatu eta sailkatzen direla justifikatu beharko du, bereziki hondakin arriskutsuen izaerari eta arrisku-ezaugarriei dagokienez, betiere honako hauetan ezarritako irizpideekin bat etorriz: Europako Hondakin Zerrenda, Batzordearen 2014ko abenduaren 18ko Erabakiz argitaratua, zeinaren bidez aldatzen baita hondakinen zerrendari buruzko 2000/532/EE Erabakia; eta Batzordearen 1357/2014 (EB) Erregelamendua, 2014ko abenduaren 18koa, zeinaren bidez ordezten baita Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/98/EE Zuzentarauaren III. eranskina (zuzentarau hori hondakinei buruzkoa da eta zuzentarau jakin batzuk baliogabetu zituen). Hori egiaztatu ondoren, eguneratu egingo dira baimen honetan jasota dauden eta beroni izapidetzeko orduan indarrean zeuden identifikazioa eta sailkapena.

  Lurzorua babesteari dagokionez, lurzoruen dokumentu bakar bat aurkeztu beharko da, ikerketa-lanak eta lurzoruaren kalitatea lehengoratzeko lanak egin ditzakeen erakunde egiaztatu batek egina. Dokumentu horretan, hauek jasoko dira: lurzoruaren egoerari buruzko aldizkako txostena, oinarrizko txostena, eta lurzoruen eta lurpeko uren kontrol eta jarraipeneko dokumentuak. Horiek guztiak eskatzen dira Lurzoru kutsatuen eta lurpeko uren gaineko arauzko eskakizunak aplikatzea ingurumen-baimen integratua behar duten instalazioetan zirkularrean, zeina E.6 apartatuan (Lurzorua eta lurpeko urak babesteko baldintzak) aipatzen baita. Dokumentuari 058 kodea esleituko zaio, eta 6 hilabeteko epean entregatu beharko dute, baimena jasotzen denetik hasita.

  Limpiezas Nervin SA enpresa 1. eta 3. lehentasun mailako operadore gisa sailkatuta dagoenez ekainaren 22ko ARM/1783/2011 Aginduaren arabera, erantzukizunpeko adierazpena eta ingurumen-arriskuen analisia aurkeztuta izan beharko lituzke, eta, hala badagokio, nahitaezko finantza-bermea eratuta ere bai. ARM/1783/2011 Aginduaren bidez ezartzen da, hain zuzen ere, Ingurumen Erantzukizunari buruzko urriaren 23ko 26/2007 Legearen azken xedapenetako laugarrenean aurreikusten diren ministerio-aginduak onartzeko lehentasun-ordena eta egutegia (agindu hori urriaren 23ko APM/1040/2017 Aginduak aldatu zuen).

  Hori dela eta, honako hauek aurkeztu beharko ditu ingurumen-organo honetan, luzaezina izango den hiru hilabeteko epean: ingurumen-arriskuen analisi eguneratua eta, hala badagokio, nahitaezkoa zaion indarreko finantza-bermea edo, bestela, Ingurumen Erantzukizunari buruzko Legearen 28.b) artikuluaren arabera nahitaezko finantza-bermea eratzeko salbuespenetako bat aplikatu behar zaiola justifikatzen duen dokumentazioa.

  Ingurumena zaintzeko programa, ebazpen honen arabera eguneratua.

  Seigarrena. Ingurumen-baimen integratua ofizioz berrikusiko da kasu hauetako edozeinetan:

 1. Instalazioak sortutako kutsadura dela eta, finkatutako isurketen muga-balioak berrikustea edo beste batzuk ezartzea komeni bada.

 2. Emisioak nabarmen murritz daitezkeenean, teknika erabilgarri onenetan eginiko aldaketa handien ondorioz gehiegizko kosturik izan gabe.

 3. Prozesuaren edo jardueraren funtzionamendu-segurtasuna dela eta, beste teknika batzuk erabiltzea beharrezkoa denean.

 4. Arroko erakundeak, urari buruzko legedian araututakoaren arabera, uste duenean ingurumen-baimen integratua berrikustea justifikatzen duten inguruabarrak daudela, Estatuko Administrazio Orokorrak kudeaturiko arroetako jabari publiko hidraulikora egindako isurketei dagokienez. Kasu horretan, arroko erakundeak, txosten lotesle baten bidez, organo eskudunera joko du ingurumen-baimen integratua eman dezan, gehienez ere hogei eguneko epean hasteko berrikuste-prozesua.

 5. Instalazioari aplikagarri zaion sektoreko legeriak hala eskatzen badu, edo, abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 22.3 artikuluari jarraikiz, ingurumen-kalitateko arau berriak edo berrikusiak betetzea beharrezkoa bada.

 6. Aplikatu beharreko araudi berria indarrean jartzen denean.

 7. Ingurunearen egiturari eta funtzionamenduari buruzko ezagutza garrantzitsu berrietara egokitu beharra badago; bereziki, inplikatutako sistemen hauskortasuna areagotzen dela hautematen bada.

 8. Ingurumena zaintzeko programan jasotako emaitzen edo beste ohar batzuen arabera, egiaztatzen bada ez direla nahikoak ingurumen-inpakturako ezarritako babes-, zuzenketa- edo konpentsazio-neurriak.

 9. Abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 26. artikuluko 1., 2. eta 3. puntuetan ezarritakoaren arabera egindako analisia eginda, aldatu egin behar dela ondorioztatzen bada.

  Ingurumen-baimen integratua berrikusteak ez dakar kalte-ordaina jasotzeko eskubidea, hala ezarrita baitago abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 26.5 artikuluan.

  Zazpigarrena. Baimen honek balioa galduko du kasu hauetan:

  Epean ez bada egiaztatzen baimenaren bigarren apartatuko A puntuan ezarritako baldintzak betetzen direla, non eta interesdunak ez duen, behar bezala justifikatuz, epea luzatzeko eskatzen.

  Limpiezas Nervin SAren nortasun juridikoa azkentzen bada, indarrean dagoen araudiak aurreikusitako kasuetan.

  Limpiezas Nervin SAk eskatuta, hondakin arriskutsuak kudeatzeko jarduera eteten bada urtebetetik gorako epe batez, salbu eta aldi baterako eten baimendua izan denean. Azken kasu horretan, 13.3 artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, aldi baterako etetea jakinarazi denetik bi urte igaro ondoren jarduera berrabiarazi ez bada.

  Zortzigarrena. Ingurumeneko finantza-bermea.

 1. Ingurumeneko finantza-bermea.

  Limpiezas Nervin SAk bere jarduera profesionalaren ingurumen-arriskuen analisia eguneratu beharko du, abenduaren 22ko 2090/2008 Errege Dekretuaren 34. artikuluan ezarritakoaren arabera (26/2007 Legea zati batean garatzen duen Erregelamendua onartzen duena), finantza-bermea eratu behar duen ebaluatzeko, Ingurumen Erantzukizunari buruzko urriaren 23ko 26/2007 Legearen 24. artikuluaren arabera. Betebehar hori izanez gero, 1. eta 2. lehentasun mailako operadoreek, ekainaren 22ko ARM/1783/2011 Aginduaren arabera, finantza-bermea izan beharko dute. Bestalde, 3. lehentasun mailako operadoreek, ekainaren 22ko ARM/1783/2011 Aginduaren arabera, finantza-bermea eduki beharko dute urriaren 10eko TEC/1023/2019 Aginduaren 2. artikuluan ezarritako epeetan. Hala badagokio, finantza-bermea eratu ondoren, eta betiere adierazitako data baino lehen, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dio agintaritza eskudunari, eta adierazpen horrek 2090/2008 Errege Dekretuaren IV.1 eranskinean adierazitako informazioa jaso beharko du gutxienez. 26/2007 Legearen 28. artikuluko a) eta b) apartatuetan aurreikusitako salbuespenei jarraikiz, jarduera finantza-bermea eratzetik salbuetsita geratzen bada, agintaritza eskudunari erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dio, zeinean IV.2 eranskinean jasotako informazioa jasoko baita gutxienez. Erantzukizunpeko adierazpen hori Eusko Jaurlaritzak gaitutako prozedura telematikoaren bidez bakarrik aurkeztu behar da.

  Operadoreak ingurumen-arriskuen analisia eguneratuko du egokitzat jotzen duen guztietan, eta, aldiro, jardueran, instalazioan edo oinarrizko baimenean funtsezko aldaketak gertatzen direnean. Finantza-bermearen zenbatekoa urtero eguneratuko da, KPIaren arabera.

  Urteko ingurumena zaintzeko planarekin batera finantza-bermea eratu behar izanez gero, indarrean dagoen aseguru-polizaren kopia edo eratutako finantza-berme motaren ziurtagiria aurkeztu beharko da.

 2. Ingurumen-arloko erantzukizuna.

  Jardueraren operadoreak ingurumen-kalteak prebenitzeko, saihesteko eta konpontzeko neurriak hartu eta betearazi behar ditu, eta horien kostuak ordaindu behar ditu, zenbatekoa dena dela, baita dolorik, errurik edo zabarkeriarik egon gabe ere, Ingurumen Erantzukizunari buruzko Legearen 19.1 artikuluan adierazten den bezala.

  Bederatzigarrena. Abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 5.d) artikuluan xedatutakoari jarraikiz, industria-hondakinak kudeatzeko jarduerari dagokionez, zeina ebazpen honen xede baita, gerta litekeen titulartasun-aldaketa oro jakinarazi beharko dio Limpiezas Nervin SAk Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, azken horrek onar dezan.

  Hamargarrena. Ingurumen-baimen integratu honetan ezarritako baldintzak ez betetzea arau-hauste astun edo oso astun gisa tipifikatuta dago abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 31. artikuluari jarraituz, eta aipatutako legearen 32. artikuluan jasotako zehapenak ezartzea ekar dezake.

  Hamaikagarrena. Ebazpen honen edukia jakinaraztea Limpiezas Nervin SAri, Zierbenako Udalari, ingurumen-baimen integratua emateko prozeduran parte hartu duten organismoei eta gainerako interesdunei.

  Hamabigarrena. Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

  Hamahirugarrena. Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin.

  Vitoria-Gasteiz, 2022ko abuztuaren 17a.

  Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordea,

  AMAIA BARREDO MARTN.

(Kodeak, Europako Batzordearen 2014ko abenduaren 18ko Erabakiaren arabera hondakinen zerrendari buruzko 2000/532/EE Erabakia aldatzen duena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/98/EE Zuzentarauaren arabera (2014/955/EB)).

 1. Hondakin oliotsuen tratamendua.

  1. Olio erabili prozesatuen ekoizpena.

  1.1. Erregai gisa erabiltzeko olio erabili prozesatuak ekoizteko hondakin onargarriak, APM/205/2018 Ministro Aginduaren arabera.

  1. kodea. Metalak eta plastikoak moldekatzean eta horien azaleko tratamendu fisiko eta mekanikoa egitean sortutako hondakinak.

   12 01 07* Mekanizazioko olio mineralak, halogenorik gabeak (emultsioak eta disoluzioak izan ezik).

   12 01 09* Mekanizazioko emultsioak eta disoluzioak, halogenorik gabeak.

   12 01 10* Mekanizazioko olio sintetikoak.

   12 01 19* Erraz biodegradatzen diren mekanizazioko olioak.

  2. kodea. Olioen eta erregai likidoen hondakinak (olio jangarrienak eta 05., 12. eta 19. kapituluetakoenak izan ezik).

   13 01 05* Emultsio ez-kloratuak.

   13 01 10* Olio hidrauliko mineral ez-kloratuak.

   13 01 11* Olio hidrauliko sintetikoak.

   13 01 12* Erraz biodegradatzen diren olio hidraulikoak.

   13 01 13* Bestelako olio hidraulikoak.

   13 02 05* Motor-olio mineral ez-kloratuak, transmisio mekanikokoak eta lubrifikatzaileak.

   13 02 06* Motor-olio sintetikoak, transmisio mekanikokoak eta lubrifikatzaileak.

   13 02 07* Erraz biodegradatzen diren motor-olioak, transmisio mekanikokoak eta lubrifikatzaileak.

   13 02 08* Bestelako motor-olioak, transmisio mekanikokoak eta lubrifikatzaileak.

   13 03 07* Beroa isolatzeko eta transmititzeko olio mineral ez-kloratuak.

   13 03 08* Beroa isolatzeko eta transmititzeko olio sintetikoak.

   13 03 09* Beroa isolatzeko eta transmititzeko olioak, erraz biodegradatzen direnak.

   13 03 10* Beroa isolatzeko eta transmititzeko bestelako olioak.

   13 05 06* Uraren eta substantzia oliotsuen bereizgailuetako olioak.

   19 02 07* Bereizketa-prozesuan sortutako olioak eta kontzentratuak.

   20 01 26* Olioak eta koipeak, 20 01 25 kodean zehazten ez direnak.

   1.2. Olio erabili prozesatuak ekoizteko hondakin onargarriak, APM/205/2018 Ministro Aginduan araututakoak ez diren beste erabilera batzuetarako.

  1. kodea. Petrolioaren, gas naturalaren eta ikatzaren industriak.

   05 01 03* Tangen hondoetako lohiak.

   05 01 05* Hidrokarburoen jarioak.

   05 01 11* Erregaiak baseekin garbitzean sortutako hondakinak.

  1. kodea. Metalak eta plastikoak moldekatzean eta horien azaleko tratamendu fisiko eta mekanikoa egitean sortutako hondakinak.

   12 01 07* Mekanizazioko olio mineralak, halogenorik gabeak (emultsioak eta disoluzioak izan ezik).

   12 01 09* Mekanizazioko emultsioak eta disoluzioak, halogenorik gabeak.

   12 01 10* Mekanizazioko olio sintetikoak.

   12 01 19* Erraz biodegradatzen diren mekanizazioko olioak.

  2. kodea. Olioen eta erregai likidoen hondakinak (olio jangarrienak eta 05., 12. eta 19. kapituluetakoenak izan ezik).

   13 01 05* Emultsio ez-kloratuak.

   13 01 10* Olio hidrauliko mineral ez-kloratuak.

   13 01 11* Olio hidrauliko sintetikoak.

   13 01 12* Erraz biodegradatzen diren olio hidraulikoak.

   13 01 13* Bestelako olio hidraulikoak.

   13 02 05* Motor-olio mineral ez-kloratuak, transmisio mekanikokoak eta lubrifikatzaileak.

   13 02 06* Motor-olio sintetikoak, transmisio mekanikokoak eta lubrifikatzaileak.

   13 02 07* Erraz biodegradatzen diren motor-olioak, transmisio mekanikokoak eta lubrifikatzaileak.

   13 02 08* Bestelako motor-olioak, transmisio mekanikokoak eta lubrifikatzaileak.

   13 03 07* Beroa isolatzeko eta transmititzeko olio mineral ez-kloratuak.

   13 03 08* Beroa isolatzeko eta transmititzeko olio sintetikoak.

   13 03 09* Beroa isolatzeko eta transmititzeko olioak, erraz biodegradatzen direnak.

   13 03 10* Beroa isolatzeko eta transmititzeko bestelako olioak.

   13 04 01* Ur kontinentaletan nabigatzean sortutako saietako olioak.

   13 04 02* Kaietan jasotako saietako olioak.

   13 04 03* Beste nabigazio batzuetan sortutako saietako olioak.

   13 05 02* Uraren eta substantzia oliotsuen bereizgailuetako lohiak.

   13 05 03* Hodi biltzaileetako lohiak.

   13 05 06* Uraren eta substantzia oliotsuen bereizgailuetako olioak.

   13 05 07* Uraren eta substantzia oliotsuen bereizgailuetako ur oliotsua.

   13 05 08* Uraren eta substantzia oliotsuen bereizgailuetako eta harea kentzeko tangetako hondakin-nahasteak.

   13 07 01* Fuel-olioa eta gasolioa.

   13 07 03* Bestelako erregaiak (nahasteak barne).

   13 08 99* Beste kategorietan zehazten ez diren hondakinak.

   19 02 07* Bereizketa-prozesuan sortutako olioak eta kontzentratuak.

   20 01 26* Olioak eta koipeak, 20 01 25 kodean zehazten ez direnak.

   2. Berreskuratutako fuel-olioaren ekoizpena.

   2.1. Berreskuratutako fuel-olioa ekoizteko hondakin onargarriak, itsasontzietan erregai gisa erabili behar direnean, APM/206/2018 Ministro Aginduaren arabera.

  1. kodea. Olioen eta erregai likidoen hondakinak (olio jangarrienak eta 05., 12. eta 19. kapituluetakoenak izan ezik).

   13 04 01* Ur kontinentaletan nabigatzean sortutako saietako olioak.

   13 04 02* Kaietan jasotako saietako olioak.

   13 04 03* Beste nabigazio batzuetan sortutako saietako olioak.

   13 07 01* Fuel-olioa eta gasolioa.

   13 07 03* Bestelako erregaiak (nahasteak barne).

   2.2. Berreskuratutako fuel-olioa ekoizteko hondakin onargarriak, APM/206/2018 Ministro Aginduan araututakoak ez diren beste erabilera batzuetara bideratuta daudenak.

  1. kodea. Petrolioaren, gas naturalaren eta ikatzaren industriak.

   05 01 03* Tangen hondoetako lohiak.

   05 01 05* Hidrokarburoen jarioak.

   05 01 11* Erregaiak baseekin garbitzean sortutako hondakinak.

  1. kodea. Metalak eta plastikoak moldekatzean eta horien azaleko tratamendu fisiko eta mekanikoa egitean sortutako hondakinak.

   12 01 07* Mekanizazioko olio mineralak, halogenorik gabeak (emultsioak eta disoluzioak izan ezik).

   12 01 09* Mekanizazioko emultsioak eta disoluzioak, halogenorik gabeak.

   12 01 10* Mekanizazioko olio sintetikoak.

   12 01 19* Erraz biodegradatzen diren mekanizazioko olioak.

  2. kodea. Olioen eta erregai likidoen hondakinak (olio jangarrienak eta 05., 12. eta 19. kapituluetakoenak izan ezik).

   13 01 05* Emultsio ez-kloratuak.

   13 01 10* Olio hidrauliko mineral ez-kloratuak.

   13 01 11* Olio hidrauliko sintetikoak.

   13 01 12* Erraz biodegradatzen diren olio hidraulikoak.

   13 01 13* Bestelako olio hidraulikoak.

   13 02 05* Motor-olio mineral ez-kloratuak, transmisio mekanikokoak eta lubrifikatzaileak.

   13 02 06* Motor-olio sintetikoak, transmisio mekanikokoak eta lubrifikatzaileak.

   13 02 07* Erraz biodegradatzen diren motor-olioak, transmisio mekanikokoak eta lubrifikatzaileak.

   13 02 08* Bestelako motor-olioak, transmisio mekanikokoak eta lubrifikatzaileak.

   13 03 07* Beroa isolatzeko eta transmititzeko olio mineral ez-kloratuak.

   13 03 08* Beroa isolatzeko eta transmititzeko olio sintetikoak.

   13 03 09* Beroa isolatzeko eta transmititzeko olioak, erraz biodegradatzen direnak.

   13 03 10* Beroa isolatzeko eta transmititzeko bestelako olioak.

   13 04 01* Ur kontinentaletan nabigatzean sortutako saietako olioak.

   13 04 02* Kaietan jasotako saietako olioak.

   13 04 03* Beste nabigazio batzuetan sortutako saietako olioak.

   13 05 02* Uraren eta substantzia oliotsuen bereizgailuetako lohiak.

   13 05 03* Hodi biltzaileetako lohiak.

   13 05 06* Uraren eta substantzia oliotsuen bereizgailuetako olioak.

   13 05 07* Uraren eta substantzia oliotsuen bereizgailuetako ur oliotsua.

   13 05 08* Uraren eta substantzia oliotsuen bereizgailuetako eta harea kentzeko tangetako hondakin-nahasteak.

   13 07 01* Fuel-olioa eta gasolioa.

   13 07 03* Bestelako erregaiak (nahasteak barne).

   13 08 99* Beste kategorietan zehazten ez diren hondakinak.

   19 02 07* Bereizketa-prozesuan sortutako olioak eta kontzentratuak.

   20 01 26* Olioak eta koipeak, 20 01 25 kodean zehazten ez direnak.

 2. Lurrunketa-unitateko (2. prozesua) hondakin onargarriak.

  1. kodea. Nekazaritza, baratzezaintza, akuikultura, basogintza, ehiza eta arrantzako hondakinak; elikagaiak prestatu eta elaboratzean sortutako hondakinak.

   02 01 01 Ikuzketa eta garbiketako lohiak.

   02 01 08* Hondakin agrokimikoak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   02 01 09 Hondakin agrokimikoak, 02 01 08 kodean aipatzen ez direnak.

   02 02 04 Okela, arraina eta animalia-jatorriko beste elikagai batzuk prestatu eta elaboratzean isuritako efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak.

   02 03 01 Ikuzketa, garbiketa, zuriketa, zentrifugatze eta bereizketako lohiak.

   02 03 05 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak.

   02 04 03 Azukrea ekoiztean isuritako efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak.

   02 06 03 Okintzako eta gozogintzako efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak.

   02 07 02 Alkoholak destilatzean sortutako hondakinak.

   02 07 05 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak.

  2. kodea. Zura eraldatzean eta taula eta altzariak, paper-orea, papera eta kartoia ekoiztean sortutako hondakinak.

   03 03 02 Lixiba berdeen lohiak (paper-orea, papera eta kartoia ekoizteko eta eraldatzeko instalazioetan egosteko lixibak berreskuratzean sortuak).

  3. kodea. Larruaren, ile-larruaren eta ehunkien industrietako hondakinak.

   04 01 03* Koipegabetzearen hondakinak, fase likidorik gabeko disolbatzaileak dauzkatenak.

   04 01 06 Lohiak, zehazki efluenteak in situ tratatzean sortuak, kromoa daukatenak.

   04 01 07 Lohiak, zehazki efluenteak in situ tratatzean sortuak, kromorik gabeak.

   04 02 16* Koloragarriak eta pigmentuak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   04 02 17 Koloragarriak eta pigmentuak, 04 02 16 kodean aipatzen ez direnak.

   04 02 19* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   04 02 20 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 04 02 19 kodean aipatzen ez direnak.

  4. kodea. Petrolioa fintzean, gas naturala araztean eta ikatzari tratamendu pirolitikoa aplikatzean sortutako hondakinak.

   05 01 02* Gatzgabetze-lohiak.

   05 01 03* Tangen hondoetako lohiak.

   05 01 04* Alkilo azidoen lohiak.

   05 01 05* Hidrokarburoen jarioak.

   05 01 06* Instalazioak edo ekipamenduak mantentzeko operazioetan sortutako lohi oliotsuak.

   05 01 09* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   05 01 10 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 05 01 09 kodean aipatzen ez direnak.

   05 01 11* Erregaiak baseekin garbitzean sortutako hondakinak.

   05 01 15* Iragazte-buztin erabiliak.

  5. kodea. Prozesu kimiko ez-organikoen hondakinak.

   06 03 13* Disoluzioak eta gatz solidoak, metal astunak dauzkatenak.

   06 03 14 Gatz solidoak eta disoluzioak, 06 03 11 eta 06 03 13 kodeetan aipatu ez direnak.

   06 06 02* Sulfuro arriskutsuak dauzkaten hondakinak.

   06 06 03 Sulfuroak dauzkaten hondakinak, 06 06 02 kodean aipatzen ez direnak.

  6. kodea. Prozesu kimiko organikoen hondakinak.

   07 01 01* Garbiketako likidoak eta likore ama urtsuak.

   07 01 07* Erreakzio eta destilazioaren ondoriozko hondakin halogenatuak.

   07 01 08* Erreakzio eta destilazioaren ondoriozko bestelako hondakinak.

   07 01 09* Iragazteko opilak eta xurgatzaile halogenatu erabiliak.

   07 01 10* Bestelako iragazteko opilak eta xurgatzaile erabiliak.

   07 01 11* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   07 01 12 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 07 01 11 kodean zehazten ez direnak.

   07 02 01* Garbiketako likidoak eta likore ama urtsuak.

   07 02 07* Erreakzio eta destilazioaren ondoriozko hondakin halogenatuak.

   07 02 08* Erreakzio eta destilazioaren ondoriozko bestelako hondakinak.

   07 02 09* Iragazteko opilak eta xurgatzaile halogenatu erabiliak.

   07 02 10* Bestelako iragazteko opilak eta xurgatzaile erabiliak.

   07 02 11* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   07 02 12 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 07 02 11 kodean zehazten ez direnak.

   07 03 01* Garbiketako likidoak eta likore ama urtsuak.

   07 03 07* Erreakzio eta destilazioaren ondoriozko hondakin halogenatuak.

   07 03 08* Erreakzio eta destilazioaren ondoriozko bestelako hondakinak.

   07 03 09* Iragazteko opilak eta xurgatzaile halogenatu erabiliak.

   07 03 10* Bestelako iragazteko opilak eta xurgatzaile erabiliak.

   07 03 11* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   07 03 12 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 07 03 11 kodean zehazten ez direnak.

   07 04 01* Garbiketako likidoak eta likore ama urtsuak.

   07 04 07* Erreakzio eta destilazioaren ondoriozko hondakin halogenatuak.

   07 04 08* Erreakzio eta destilazioaren ondoriozko bestelako hondakinak.

   07 04 09* Iragazteko opilak eta xurgatzaile halogenatu erabiliak.

   07 04 10* Bestelako iragazteko opilak eta xurgatzaile erabiliak.

   07 04 11* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   07 04 12 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 07 04 11 kodean zehazten ez direnak.

   07 05 01* Garbiketako likidoak eta likore ama urtsuak.

   07 05 07* Erreakzio eta destilazioaren ondoriozko hondakin halogenatuak.

   07 05 08* Erreakzio eta destilazioaren ondoriozko bestelako hondakinak.

   07 05 09* Iragazteko opilak eta xurgatzaile halogenatu erabiliak.

   07 05 10* Bestelako iragazteko opilak eta xurgatzaile erabiliak.

   07 05 11* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   07 05 12 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 07 05 11 kodean zehazten ez direnak.

   07 06 01* Garbiketako likidoak eta likore ama urtsuak.

   07 06 07* Erreakzio eta destilazioaren ondoriozko hondakin halogenatuak.

   07 06 08* Erreakzio eta destilazioaren ondoriozko bestelako hondakinak.

   07 06 09* Iragazteko opilak eta xurgatzaile halogenatu erabiliak.

   07 06 10* Bestelako iragazteko opilak eta xurgatzaile erabiliak.

   07 06 11* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   07 06 12 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 07 06 11 kodean zehazten ez direnak.

   07 07 01* Garbiketako likidoak eta likore ama urtsuak.

   07 07 07* Erreakzio eta destilazioaren ondoriozko hondakin halogenatuak.

   07 07 08* Erreakzio eta destilazioaren ondoriozko bestelako hondakinak.

   07 07 09* Iragazteko opilak eta xurgatzaile halogenatu erabiliak.

   07 07 10* Bestelako iragazteko opilak eta xurgatzaile erabiliak.

   07 07 11* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   07 07 12 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 07 07 11 kodean aipatu ez direnak.

  7. kodea. Estaldurak (pinturak, bernizak eta beira-esmalteak), itsasgarriak, zigilatzaileak eta inprimatzeko tintak fabrikatzean, formulatzean, banatzean eta erabiltzean sortutako hondakinak.

   08 01 12 Pintura- eta berniz-hondakinak, 08 01 11 kodean zehazten ez direnak.

   08 01 14 Pintura- eta berniz-lohiak, 08 01 13 kodean zehazten ez direnak.

   08 01 16 Pintura edo berniza daukaten lohi urtsuak, 08 01 15 kodean zehazten ez direnak.

   08 01 20 Pintura edo berniza daukaten esekidura urtsuak, 08 01 19 kodean zehazten ez direnak.

   08 01 21* Pintura eta berniza desugertzean edo kentzean sortutako hondakinak.

   08 03 07 Tinta daukaten lohi urtsuak.

   08 03 12* Tinten hondakinak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   08 03 13 Tintenhondakinak, 08 03 12 kodean zehazten ez direnak.

   08 03 14* Tinten lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   08 03 15 Tinten lohiak, 08 03 14 kodean zehazten ez direnak.

   08 03 19* Dispertsio-olioak.

   08 04 10 Itsasgarrien eta zigilatzaileen hondakinak, 08 04 09 kodean zehazten ez direnak.

   08 04 12 Itsasgarrien eta zigilatzaileen lohiak, 08 04 11 kodean zehazten ez direnak.

   08 04 14 Itsasgarriak edo zigilatzaileak dauzkaten lohi urtsuak, 08 04 13 kodean zehazten ez direnak.

   08 04 16 Itsasgarriak edo zigilatzaileak dauzkaten hondakin likido urtsuak, 08 04 15 kodean zehazten ez direnak.

  8. kodea. Argazkigintza-industriako hondakinak.

   09 01 01* Errebelatzeko eta aktibatzeko ur-disoluzioak.

   09 01 02* Inprimatzeko plakak errebelatzeko ur-disoluzioak.

   09 01 04* Finkatzeko disoluzioak.

   09 01 05* Zuritzeko disoluzioak eta zuritzeko-finkatzeko disoluzioak.

   09 01 13* Zilarra in situ berreskuratzean sortutako hondakin likido urtsuak, 09 01 06 kodean zehazten ez direnak.

  9. kodea. Prozesu termikoetako hondakinak.

   10 01 20* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 01 21 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 10 01 20 kodean zehazten ez direnak.

   10 01 22* Galdarak garbitzean sortutako lohi urtsuak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 01 23 Galdarak garbitzean sortutako lohi urtsuak, 10 01 22 kodean aipatu ez direnak.

   10 02 11* Hozteko uraren tratamenduko hondakin oliodunak, burdinaren eta altzairuaren industriako prozesu termikoetan sortuak.

   10 03 27* Hozteko uraren tratamenduko hondakin oliodunak, aluminioaren termometalurgiako prozesu termikoetan sortuak.

   10 05 08* Hozteko uraren tratamenduko hondakin oliodunak, zinkaren termometalurgiako prozesu termikoetan sortuak.

   10 06 09* Hozteko uraren tratamenduko hondakin oliodunak, kobrearen termometalurgiako prozesu termikoetan sortuak.

   10 07 07* Hozteko uraren tratamenduko hondakin oliodunak, zilarraren, urrearen eta platinoaren termometalurgiako prozesu termikoetan sortuak.

   10 08 19* Hozteko uraren tratamenduko hondakin oliodunak, beste metal ez-burdinazko batzuen termometalurgiako prozesu termikoetan sortuak.

  10. kodea. Metalei eta bestelako materialei azaleko tratamendu kimikoa egitean eta estaldura ematean sortutako hondakinak; hidrometalurgia ez-burdinazkoaren hondakinak.

   11 01 11* Irakuzketako likido urtsuak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   11 01 12 Irakuzketako likido urtsuak, 11 01 11 kodean zehazten ez direnak.

   11 01 15* Mintz sistemetatik edo ioi-truketik sortutako eulato eta lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   11 01 98* Bestelako hondakinak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  11. kodea. Metalak eta plastikoak moldekatzean eta horien azaleko tratamendu fisiko eta mekanikoa egitean sortutako hondakinak.

   12 01 06* Mekanizazioko olio mineral halogenodunak (emultsioak eta disoluzioak izan ezik).

   12 01 08* Mekanizazioko emultsio eta disoluzio halogenodunak.

   12 01 09* Mekanizazioko emultsio eta disoluzioak, halogenorik gabeak.

   12 01 10* Mekanizazioko olio sintetikoak.

   12 0114* Mekanizazioko lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   12 01 15 Mekanizazioko lohiak, 12 01 14 kodean zehazten ez direnak.

   12 03 01* Garbiketako likido urtsuak.

   12 03 02* Lurrun bidezko koipegabetzearen hondakinak.

  12. kodea. Olioen eta erregai likidoen hondakinak (olio jangarrienak eta 05., 12. eta 19. kapituluetakoenak izan ezik).

   13 01 04* Emultsio kloratuak.

   13 01 05* Emultsio ez-kloratuak.

   13 04 01* Ur kontinentaletan nabigatzean sortutako saietako olioak.

   13 04 02* Kaietan jasotako saietako olioak.

   13 04 03* Beste nabigazio batzuetan sortutako saietako olioak.

   13 05 01* Harea kentzeko tangetatik eta uraren eta substantzia oliotsuen bereizgailuetatik datozen solidoak.

   13 05 02* Uraren eta substantzia oliotsuen bereizgailuetako lohiak.

   13 05 03* Hodi biltzaileetako lohiak.

   13 05 06* Uraren eta substantzia oliotsuen bereizgailuetako olioak.

   13 05 07* Uraren eta substantzia oliotsuen bereizgailuetako ur oliotsua.

   13 05 08* Uraren eta substantzia oliotsuen bereizgailuetako eta harea kentzeko tangetako hondakin-nahasteak.

   13 08 01* Gatzgabetze--lohiak edo -emultsioak.

   13 08 02* Beste emultsio batzuk.

  1. kodea. Zerrendako beste kapituluetan zehazten ez diren hondakinak.

   16 07 08* Garraiorako eta biltegiratzeko zisternak eta upelak garbitzean sortutako hondakinak (05. eta 13. kapituluetakoak izan ezik), hidrokarburoak dauzkatenak.

   16 08 06* Katalizatzaile gisa baliatzen diren likido erabiliak.

   16 10 01* Hondakin likido urtsuak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   16 10 02 Hondakin likido urtsuak, 16 10 01 kodean zehazten ez direnak.

   16 10 03* Kontzentratu urtsuak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   16 10 04 Kontzentratu urtsuak, 16 10 03 kodean zehazten ez direnak.

  1. kodea. Hondakinak tratatzeko instalazioetako eta hondakin-urak arazteko kanpo-instalazioetako hondakinak eta edateko ura eta industrian erabiltzeko ura prestatzean sortutako hondakinak.

   19 02 03 Aurrez nahastutako hondakinak, hondakin arriskugabeez soilik osatuak.

   19 02 04* Aurrez nahastutako hondakinak, gutxienez hondakin arriskutsu batez osatuak.

   19 02 11* Bestelako hondakinak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 04 04 Hondakin beiraztatuak tenplatzean sortutako hondakin likido urtsuak.

   19 06 03 Hiri-hondakinen tratamendu anaerobikoko likoreak.

   19 07 02* Hondakindegiko lixibiatuak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 07 03 Hondakindegiko lixibiatuak, 19 07 02 kodean zehazten ez direnak.

   19 08 05 Hiriko hondakin-urak tratatzean sortutako lohiak.

   19 08 09 Ura eta substantzia oliotsuak bereiztean sortutako koipe- eta olio-nahasteak, olioak eta koipeak bakarrik dauzkatenak.

   19 08 10* Ura eta substantzia oliotsuak bereiztean sortutako koipe- eta olio-nahasteak, 19 08 09 kodean zehazten ez direnak.

   19 08 11* Industriako hondakin-uren tratamendu biologikoan sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 08 12 Industriako hondakin-uren tratamendu biologikoan sortutako lohiak, 19 08 11 kodean zehazten ez direnak.

   19 08 13* Industriako hondakin-uren beste tratamendu batzuetan sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 08 14 Industriako hondakin-uren beste tratamendu batzuetan sortutako lohiak, 19 08 13 kodean zehazten ez direnak.

   19 09 06 Ioi-trukagailuak birsortzean sortutako disoluzioak eta lohiak, edateko ura edo industrian erabiltzeko ura prestatzean sortuak.

   19 11 01* Iragazte-buztin erabiliak.

   19 11 03* Likido urtsuen hondakinak.

   19 11 04* Erregaiak baseekin garbitzean sortutako hondakinak.

   19 11 05* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 11 06 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 19 11 05 kodean zehazten ez direnak.

   19 13 03* Lurzoruak berreskuratzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 13 05* Lurpeko urak berreskuratzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 13 06 Lurpeko urak berreskuratzean sortutako lohiak, 19 13 05 kodean zehazten ez direnak.

   19 13 07* Lurpeko urak berreskuratzean sortutako hondakin likido urtsuak eta kontzentratu urtsuak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 13 08 Lurpeko urak berreskuratzean sortutako likido urtsuen eta kontzentratu urtsuen hondakinak, 19 13 07 kodean zehazten ez direnak.

  2. kodea. Hiri-hondakinak (etxeko zaborrak eta merkataritzako, industriako eta erakundeetako hondakin asimilagarriak), gaika bildutako frakzioak barne.

   20 01 27* Pinturak, tintak, itsasgarriak eta erretxinak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   20 01 28 Pinturak, tintak, itsasgarriak eta erretxinak, 20 01 27 kodean zehazten ez direnak.

 3. Neutralizazio-unitateko (3. prozesua) edo hondakin-uren unitateko (4. prozesua) hondakin onargarriak.

  1. kodea. Nekazaritza, baratzezaintza, akuikultura, basogintza, ehiza eta arrantzako hondakinak; elikagaiak prestatu eta elaboratzean sortutako hondakinak.

   02 01 09 Hondakin agrokimikoak, 02 01 08 kodean aipatzen ez direnak.

   02 03 04 Kontsumitzeko edo elaboratzeko desegokiak diren materialak, frutak, barazkiak, zerealak, olio jangarriak, kakaoa, kafea, tea eta tabakoa prestatu eta elaboratzean, kontserbak ekoiztean, legamia eta legamia-aterakina ekoiztean eta melazak prestatu eta hartzitzean sortuak.

   02 05 02 Esnekien industriako efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak.

   02 06 01 Kontsumitzeko edo elaboratzeko desegokiak diren materialak.

   02 06 02 Kontserbagarrien hondakinak.

   02 07 01 Lehengaiak garbitu, araztu eta mekanikoki murriztean sortutako hondakinak.

   02 07 02 Alkoholak destilatzean sortutako hondakinak.

   02 07 04 Kontsumitzeko edo elaboratzeko desegokiak diren materialak.

  1. kodea. Larruaren, ile-larruaren eta ehunkien industrietako hondakinak.

   04 01 04 Larru-zurraketan sortutako hondakin likidoak, kromoa daukatenak.

   04 01 05 Larru-zurraketan sortutako hondakin likidoak, kromorik gabeak.

   04 02 17 Ehungintzan sortutako koloragarriak eta pigmentuak, 04 02 16 kodean aipatzen ez direnak.

  2. kodea. Petrolioa fintzean, gas naturala araztean eta ikatzari tratamendu pirolitikoa aplikatzean sortutako hondakinak.

   05 01 11* Erregaiak baseekin garbitzean sortutako hondakinak.

   05 01 12* Azidoak dauzkaten hidrokarburoak.

  3. kodea. Prozesu kimiko ez-organikoen hondakinak.

   06 01 01* Azido sulfurikoa eta azido sulfurosoa.

   06 01 02* Azido klorhidrikoa.

   06 01 03* Azido fluorhidrikoa.

   06 01 04* Azido fosforikoa eta azido fosforosoa.

   06 01 05 Azido nitrikoa eta azido nitrosoa.

   06 01 06* Beste azido batzuk.

   06 02 01* Kaltzio hidroxidoa.

   06 02 03* Amonio hidroxidoa.

   06 02 04* Potasio hidroxidoa eta sodio hidroxidoa.

   06 02 05* Beste base batzuk.

   06 03 13* Disoluzioak eta gatz solidoak, metal astunak dauzkatenak.

   06 03 14 Gatz solidoak eta disoluzioak, 06 03 11 eta 06 03 13 kodeetan aipatzen ez direnak.

   06 04 05* Beste metal astun batzuk dauzkaten hondakinak, 06 03 kodean zehazten ez direnak.

   06 06 02* Sulfuro arriskutsuak dauzkaten hondakinak.

   06 06 03 Sulfuroak dauzkaten hondakinak, 06 06 02 kodean aipatzen ez direnak.

   06 07 04* Halogenoak fabrikatzean, formulatzean, banatzean eta erabiltzean eta halogenoen prozesu kimikoetan sortutako disoluzioak eta azidoak, hala nola kontaktu azidoa.

  4. kodea. Prozesu kimiko organikoen hondakinak.

   07 01 01* Garbiketako likidoak eta likore ama urtsuak, produktu kimiko organiko baseak fabrikatzean, formulatzean, banatzean eta erabiltzean sortuak.

   07 02 01* Garbiketako likidoak eta likore ama urtsuak, plastikoak, kautxu sintetikoa eta zuntz artifizialak fabrikatzean, formulatzean, banatzean eta erabiltzean sortuak.

   07 03 01* Garbiketako likidoak eta likore ama urtsuak, tindu eta pigmentu organikoak fabrikatzean, formulatzean, banatzean eta erabiltzean sortuak (0611 azpikapitulukoak izan ezik).

   07 04 01* Garbiketako likidoak eta likore ama urtsuak, produktu fitosanitario organikoak (02 01 08 eta 02 01 09 kodeetakoak izan ezik), zuraren kontserbagarriak (0302 azpikapitulukoak izan ezik) eta beste biozida batzuk fabrikatzean, formulatzean, banatzean eta erabiltzean sortuak.

   07 05 01* Garbiketako likidoak eta likore ama urtsuak, produktu farmazeutikoak fabrikatzean, formulatzean, banatzean eta erabiltzean sortuak.

   07 06 01* Garbiketako likidoak eta likore ama urtsuak, koipeak, xaboiak, detergenteak, desinfektatzaileak eta kosmetikoak fabrikatzean, formulatzean, banatzean eta erabiltzean sortuak.

   07 07 01* Garbiketako likidoak eta likore ama urtsuak, kimika finetik eratorritako produktu kimikoak eta beste kategoria batzuetan zehazten ez diren produktu kimikoak fabrikatzean, formulatzean, banatzean eta erabiltzean sortuak.

  5. kodea. Estaldurak (pinturak, bernizak eta beira-esmalteak), itsasgarriak, zigilatzaileak eta inprimatzeko tintak fabrikatzean, formulatzean, banatzean eta erabiltzean sortutako hondakinak.

   08 01 12 Pintura- eta berniz-hondakinak, 08 01 11 kodean zehazten ez direnak.

   08 01 20 Pintura edo berniza daukaten esekidura urtsuak, 08 01 19 kodean zehazten ez direnak.

   08 02 03 Material zeramikoak dauzkaten esekidura urtsuak, beste estaldura batzuk fabrikatzean, formulatzean, banatzean eta erabiltzean sortuak (material zeramikoak barne).

   08 03 08 Tinta daukaten hondakin likido urtsuak.

   08 03 16* Disoluzio korrosiboen hondakinak.

  6. kodea. Argazkigintza-industriako hondakinak.

   09 01 01* Errebelatzeko eta aktibatzeko ur-disoluzioak.

   09 01 02* Inprimatzeko plakak errebelatzeko ur-disoluzioak.

   09 01 04* Finkatzeko disoluzioak.

   09 01 05* Zuritzeko disoluzioak eta zuritzeko-finkatzeko disoluzioak.

   09 01 06* Argazkien hondakinak in situ tratatzean sortutako hondakin zilardunak.

   09 01 13* Zilarra in situ berreskuratzean sortutako hondakin likido urtsuak, 09 01 06 kodean zehazten ez direnak.

  7. kodea. Prozesu termikoetako hondakinak.

   10 01 09* Zentral elektrikoetan eta beste errekuntza-instalazio batzuetan sortutako azido sulfurikoa (19. kapitulukoak izan ezik).

  8. kodea. Metalei eta bestelako materialei azaleko tratamendu kimikoa egitean eta estaldura ematean sortutako hondakinak; hidrometalurgia ez-burdinazkoaren hondakinak.

   11 01 05* Desugerketa-azidoak.

   11 01 06* Beste kategorietan zehazten ez diren azidoak.

   11 01 07* Desugerketa-baseak.

   11 01 11* Irakuzketako likido urtsuak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   11 01 12 Irakuzketako likido urtsuak, 11 01 11 kodean zehazten ez direnak.

   11 01 13* Koipegabetzearen hondakinak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   11 01 14 Koipegabetzearen hondakinak, 11 01 13 kodean zehazten ez direnak.

   11 01 15* Mintz sistemetatik edo ioi-truketik sortutako eulato eta lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  9. kodea. Metalak eta plastikoak moldekatzean eta horien azaleko tratamendu fisiko eta mekanikoa egitean sortutako hondakinak.

   12 01 09* Mekanizazioko emultsio eta disoluzioak, halogenorik gabeak, metalak eta plastikoak moldekatzean eta horien azaleko tratamendu fisiko eta mekanikoa egitean sortuak.

   12 03 01* Garbiketako likido urtsuak, urarekin eta lurrunarekin koipegabetzeko prozesuetan, metalak eta plastikoak moldekatzean eta horien azaleko tratamendu fisiko eta mekanikoa egitean sortuak (11. kapitulua izan ezik).

  10. kodea. Olioen eta erregai likidoen hondakinak (olio jangarrienak eta 05., 12. eta 19. kapituluetakoenak izan ezik).

   13 01 04* Emultsio kloratuak.

   13 01 05* Emultsio ez-kloratuak.

   13 04 01* Ur kontinentaletan nabigatzean sortutako saietako olioak.

   13 04 02* Kaietan jasotako saietako olioak.

   13 04 03* Beste nabigazio batzuetan sortutako saietako olioak.

   13 05 06* Uraren eta substantzia oliotsuen bereizgailuetako olioak.

   13 05 07* Uraren eta substantzia oliotsuen bereizgailuetako ur oliotsua.

  1. kodea. Zerrendako beste kapituluetan zehazten ez diren hondakinak.

   16 03 06 Espezifikaziorik gabeko produktu sorten eta erabili gabeko produktuen hondakin organikoak, 16 03 05 kodean zehazten ez direnak.

   16 05 06* Laborategiko produktu kimikoak, substantzia arriskutsuak direnak, laborategiko produktu kimikoen nahasteak barne direla, edo halako substantziak dauzkatenak.

   16 05 07* Baztertutako produktu kimiko ez-organikoak, substantzia arriskutsuak direnak edo substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   16 05 09 Baztertutako produktu kimikoak, 16 05 06, 16 05 07 edo 16 05 08 kodeetan zehazten ez direnak.

   16 06 06* Gaika bildutako pilen eta metagailuen elektrolitoak.

   16 07 08* Hidrokarburoak dauzkaten hondakinak.

   16 07 09* Bestelako substantzia arriskutsuak dauzkaten hondakinak.

   16 08 02* Trantsizio-metalak edo trantsizio-metal arriskutsuen konposatuak dauzkaten katalizatzaile erabiliak.

   16 08 03 Trantsizio-metalak edo trantsizio-metalen konposatuak dauzkaten katalizatzaile erabiliak, beste kategorietan zehazten ez direnak.

   16 08 04 Ohantze fluidizatuko cracking katalitikotik datozen katalizatzaile erabiliak (16 08 07 kodekoak izan ezik).

   16 08 05* Azido fosforikoa daukaten katalizatzaile erabiliak.

   16 08 06* Katalizatzaile gisa baliatzen diren likido erabiliak.

   16 10 01* Hondakin likido urtsuak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   16 10 02 Hondakin likido urtsuak, 16 10 01 kodean zehazten ez direnak.

   16 10 03* Kontzentratu urtsuak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   16 10 04 Kontzentratu urtsuak, 16 10 03 kodean zehazten ez direnak.

  1. kodea. Hondakinak tratatzeko instalazioetako eta hondakin-urak arazteko kanpo-instalazioetako hondakinak eta edateko ura eta industrian erabiltzeko ura prestatzean sortutako hondakinak.

   19 01 06* Gasak eta bestelako hondakin likido urtsuak tratatzean sortutako hondakin likido urtsuak, hondakinen errausketatik edo pirolisitik datozenak.

   19 04 04 Hondakin beiraztatuak tenplatzean sortutako hondakin likido urtsuak.

   19 06 03 Hiri-hondakinen tratamendu anaerobikoko likoreak.

   19 07 02* Hondakindegiko lixibiatuak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 07 03 Hondakindegiko lixibiatuak, 19 07 02 kodean zehazten ez direnak.

   19 08 01 Baheketaren hondakinak.

   19 08 02 Harea kentzearen hondakinak.

   19 08 05 Hiriko hondakin-urak tratatzean sortutako lohiak.

   19 08 07* Ioi-trukagailuak birsortzean sortutako disoluzioak eta lohiak.

   19 08 09 Ura eta substantzia oliotsuak bereiztean sortutako koipe- eta olio-nahasteak, olioak eta koipeak bakarrik dauzkatenak.

   19 08 10* Ura eta substantzia oliotsuak bereiztean sortutako koipe- eta olio-nahasteak, 19 08 09 kodean zehazten ez direnak.

   19 09 06 Ioi-trukagailuak birsortzean sortutako disoluzioak eta lohiak, edateko ura edo industrian erabiltzeko ura prestatzean sortuak.

   19 13 05* Lurpeko urak berreskuratzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 13 06 Lurpeko urak berreskuratzean sortutako lohiak, 19 13 05 kodean zehazten ez direnak.

   19 13 07* Lurpeko urak berreskuratzean sortutako hondakin likido urtsuak eta kontzentratu urtsuak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 13 08 Lurpeko urak berreskuratzean sortutako likido urtsuen eta kontzentratu urtsuen hondakinak, 19 13 07 kodean zehazten ez direnak.

  2. kodea. Hiri-hondakinak (etxeko zaborrak eta merkataritzako, industriako eta erakundeetako hondakin asimilagarriak), gaika bildutako frakzioak barne.

   20 01 14* Azidoak.

   20 01 15* Alkalisia.

   20 01 29* Detergenteak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   20 01 30 Detergenteak, 20 01 29 kodean zehazten ez direnak.

   20 03 04 Hobi septikoetako lohiak.

   20 03 06 Estolda-garbiketako hondakinak.

 4. Egonkortze-unitateko (5. prozesua) edo HEE unitateko (6. prozesua) hondakin onargarriak.

  1. kodea. Meatze eta harrobietako prospekzio eta erauzketako eta mineralen tratamendu fisiko eta kimikoetako hondakinak.

   01 05 06* Meatzeak zulatzean sortutako lohiak eta beste hondakin batzuk, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  2. kodea. Nekazaritza, baratzezaintza, akuikultura, basogintza, ehiza eta arrantzako hondakinak; elikagaiak prestatu eta elaboratzean sortutako hondakinak.

   02 01 01 Nekazaritzan, baratzezaintzan, akuikulturan, basogintzan, ehizan eta arrantzan sortutako ikuzketa eta garbiketako lohiak.

   02 02 04 Okela, arraina eta animalia-jatorriko beste elikagai batzuk prestatu eta elaboratzean isuritako efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak.

   02 03 01 Ikuzketa, garbiketa, zuriketa, zentrifugatze eta bereizketako lohiak.

   02 03 02 Kontserbagarrien hondakinak.

   02 03 04 Kontsumitzeko edo elaboratzeko desegokiak diren materialak.

   02 03 05 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak.

   02 04 03 Azukrea ekoiztean isuritako efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak.

   02 06 01 Kontsumitzeko edo elaboratzeko desegokiak diren materialak.

   02 06 02 Kontserbagarrien hondakinak.

   02 06 03 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak.

   02 07 05 Edari alkoholdunak eta ez-alkoholdunak (kafea, tea eta kakaoa salbu) ekoiztean isuritako efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak.

  3. kodea. Zura eraldatzean eta taulak eta altzariak, paper-orea, papera eta kartoia ekoiztean sortutako hondakinak.

   03 01 04* Zura eraldatzean eta taulak eta altzariak ekoiztean sortutako zerrautsa, txirbila, ebakinak, zura, partikulen taulak eta txapak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   03 02 04* Zuraren kontserbagarri ez-organikoak.

   03 02 99 Zuraren kontserbagarriak, beste kategorietan zehazten ez direnak.

  4. kodea. Larruaren, ile-larruaren eta ehunkien industrietako hondakinak.

   04 01 06 Lohiak, zehazki efluenteak in situ tratatzean sortuak, kromoa daukatenak.

   04 01 07 Lohiak, zehazki efluenteak in situ tratatzean sortuak, kromorik gabeak.

   04 02 10 Produktu naturalen materia organikoa (adibidez, koipea, argizaria).

   04 02 15 Akaberen hondakinak, 04 02 14 kodean zehazten ez direnak.

   04 02 16* Koloragarriak eta pigmentuak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   04 02 17 Koloragarriak eta pigmentuak, 04 02 16 kodean aipatzen ez direnak.

   04 02 19* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   04 02 20 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 04 02 19 kodean aipatzen ez direnak.

  5. kodea. Petrolioa fintzean, gas naturala araztean eta ikatzari tratamendu pirolitikoa aplikatzean sortutako hondakinak.

   05 01 04* Alkilo azidoen lohiak.

   05 01 05* Hidrokarburoen jarioak.

   05 01 07* Mundrun azidoak.

   05 01 08* Beste mundrun batzuk.

   05 01 09* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   05 01 16 Petrolioa desulfuratzean sortutako hondakinak, sufrea dutenak.

   05 06 03* Ikatzaren tratamendu pirolitikoan sortutako beste mundrun batzuk.

   05 07 01* Gas naturala araztean eta garraiatzean sortutako hondakinak, merkurioa dutenak.

  6. kodea. Prozesu kimiko ez-organikoen hondakinak.

   06 03 13* Disoluzioak eta gatz solidoak, metal astunak dauzkatenak.

   06 03 14 Gatz solidoak eta disoluzioak, 06 03 11 eta 06 03 13 kodeetan aipatzen ez direnak.

   06 03 15* Metal oxidoak, metal astunak dauzkatenak.

   06 03 16 Metal oxidoak, 06 03 15 kodean aipatzen ez direnak.

   06 04 03* Artsenikoa daukaten hondakinak.

   06 04 04* Merkurioa daukaten hondakinak.

   06 04 05* Beste metal astun batzuk dauzkaten hondakinak.

   06 05 02* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   06 05 03 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 06 05 02 kodean zehazten ez direnak.

   06 06 02* Sulfuro arriskutsuak dauzkaten hondakinak.

   06 06 03 Sulfuroak dauzkaten hondakinak, 06 06 02 kodean aipatzen ez direnak.

   06 07 03* Merkurioa daukaten bario sulfatoaren lohiak, halogenoak fabrikatzean, formulatzean, banatzean eta erabiltzean sortuak, eta halogenoen prozesu kimikoetan sortuak.

  7. kodea. Prozesu kimiko organikoen hondakinak.

   07 01 11* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   07 01 12 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 07 01 11 kodean zehazten ez direnak.

   07 02 10* Bestelako iragazteko opilak eta xurgatzaile erabiliak.

   07 02 11* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   07 02 12 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 07 02 11 kodean zehazten ez direnak.

   07 03 11* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   07 03 12 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 07 03 11 kodean zehazten ez direnak.

   07 04 11* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   07 04 12 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 07 04 11 kodean zehazten ez direnak.

   07 05 11* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   07 05 12 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 07 05 11 kodean zehazten ez direnak.

   07 05 13* Hondakin solidoak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   07 06 11* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   07 06 12 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 07 06 11 kodean zehazten ez direnak.

   07 07 11* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   07 07 12 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 07 07 11 kodean zehazten ez direnak.

  8. kodea. Estaldurak (pinturak, bernizak eta beira-esmalteak), itsasgarriak, zigilatzaileak eta inprimatzeko tintak fabrikatzean, formulatzean, banatzean eta erabiltzean sortutako hondakinak.

   08 01 12 Pintura- eta berniz-hondakinak, 08 01 11 kodean zehazten ez direnak.

   08 01 14 Pintura- eta berniz-lohiak, 08 01 13 kodean zehazten ez direnak.

   08 01 16 Pintura edo berniza daukaten lohi urtsuak, 08 01 15 kodean zehazten ez direnak.

   08 02 02 Material zeramikoak dauzkaten lohi urtsuak, beste estaldura batzuk fabrikatzean, formulatzean, banatzean eta erabiltzean sortuak (material zeramikoak barne).

   08 03 13 Inprimaketa-tinten hondakinak, 08 03 12 kodean zehazten ez direnak.

   08 04 14 Itsasgarriak edo zigilatzaileak dauzkaten lohi urtsuak, 08 04 13 kodean zehazten ez direnak, itsasgarriak edo zigilatzaileak fabrikatzean, formulatzean, banatzean eta erabiltzean sortuak (iragazgaizte-produktuak barne).

  1. kodea. Prozesu termikoetako hondakinak.

   10 01 01 Labe hondoko errautsak, zepak eta galdarako hautsa (10 01 04 kodean aipatutako galdarako hautsa izan ezik).

   10 01 02 Ikatzaren errauts hegalariak.

   10 01 03 Zohikatzaren eta zur tratatu gabearen errauts hegalariak.

   10 01 04* Hidrokarburoen galdarako hautsa eta errauts hegalariak.

   10 01 07 Erreakzioko kaltzio-hondakinak, lohi forma dutenak, errekuntza-gasen desulfurazioan sortuak.

   10 01 13* Erregai gisa erabilitako hidrokarburo emultsionatuen errauts hegalariak.

   10 01 14* Labe hondoko errautsak, zepak eta galdarako hautsa, koerrausketan sortuak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 01 15 Labe hondoko errautsak, zepak eta galdarako hautsa, koerrausketan sortuak, 10 01 14 kodean zehazten ez direnak.

   10 01 16* Koerrausketan sortutako errauts hegalariak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 01 17 Koerrausketan sortutako errauts hegalariak, 10 01 16 kodean zehazten ez direnak.

   10 01 18* Gas-arazketan sortutako hondakinak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 01 19 Gas-arazketan sortutako hondakinak, 10 01 05, 10 01 07 eta 10 01 18 kodeetan zehazten ez direnak.

   10 01 20* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 01 21 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 10 01 20 kodean zehazten ez direnak.

   10 01 24 Ohantze fluidizatuetako hareak.

   10 02 02 Tratatu gabeko zepak.

   10 02 07* Gasen tratamenduan sortutako hondakin solidoak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 02 08 Gasen tratamenduan sortutako hondakin solidoak, 10 02 07 kodean zehazten ez direnak.

   10 02 13* Gasen tratamenduan sortutako lohiak eta iragazteko opilak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 02 14 Gasen tratamenduan sortutako lohiak eta iragazteko opilak, 10 02 13 kodean zehazten ez direnak.

   10 02 15 Bestelako lohiak eta iragazteko opilak.

   10 03 05 Alumina-hondakinak.

   10 03 19* Gas-efluenteetako partikulak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 03 20 Gas-efluenteetako partikulak, 10 03 19 kodean zehazten ez direnak.

   10 03 21* Bestelako partikulak eta hautsa (ehotze-prozesuko hautsa barne), substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 03 22 Bestelako partikulak eta hautsa (ehotze-prozesuko hautsa barne), 10 03 21 kodean zehazten ez direnak.

   10 03 23* Gasen tratamenduan sortutako hondakin solidoak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 03 24 Gasen tratamenduan sortutako hondakin solidoak, 10 03 23 kodean zehazten ez direnak.

   10 03 25* Gasen tratamenduan sortutako lohiak eta iragazteko opilak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 03 26 Gasen tratamenduan sortutako lohiak eta iragazteko opilak, 10 03 25 kodean zehazten ez direnak.

   10 03 28 Hozteko uraren tratamenduan sortutako hondakinak, 10 03 27 kodean zehazten ez direnak.

   10 04 10 Hozteko uraren tratamenduan sortutako hondakinak, berunaren termometalurgiako prozesu termikoen ondoriozkoak, 10 04 09 kodean zehazten ez direnak.

   10 05 03* Gas-efluenteetako partikulak.

   10 05 04 Bestelako partikulak eta hautsak.

   10 05 05* Gasen tratamenduan sortutako hondakin solidoak.

   10 05 06* Gasen tratamenduan sortutako lohiak eta iragazteko opilak.

   10 05 09 Hozteko uraren tratamenduan sortutako hondakinak, 10 05 08 kodean zehazten ez direnak.

   10 06 03* Gas-efluenteetako partikulak.

   10 06 04 Bestelako partikulak eta hautsak.

   10 06 06* Gasen tratamenduan sortutako hondakin solidoak.

   10 06 07* Gasen tratamenduan sortutako lohiak eta iragazteko opilak.

   10 06 10 Hozteko uraren tratamenduan sortutako hondakinak, 10 06 09 kodean zehazten ez direnak.

   10 07 03 Gasen tratamenduan sortutako hondakin solidoak.

   10 07 04 Bestelako partikulak eta hautsak.

   10 07 05 Gasen tratamenduan sortutako lohiak eta iragazteko opilak.

   10 07 08 Hozteko uraren tratamenduan sortutako hondakinak, 10 07 07 kodean zehazten ez direnak.

   10 08 08* Produkzio primarioko eta sekundarioko gatz-zepak.

   10 08 15* Gas-efluenteetako partikulak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 08 16 Gas-efluenteetako partikulak, 10 08 15 kodean zehazten ez direnak.

   10 08 17* Gasen tratamenduan sortutako lohiak eta iragazteko opilak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 08 20 Hozteko uraren tratamenduan sortutako hondakinak, 10 08 19 kodean zehazten ez direnak.

   10 09 09* Gas-efluenteetako partikulak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 09 10 Gas-efluenteetako partikulak, 10 09 09 kodean zehazten ez direnak.

   10 09 11* Bestelako partikulak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 09 12 Bestelako partikulak, 10 09 11 kodean zehazten ez direnak.

   10 10 05* Isurketa-hondarrik ez duten galdaketa-arrak eta -moldeak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 10 09* Gas-efluenteetako partikulak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 10 10 Gas-efluenteetako partikulak, 10 10 09 kodean zehazten ez direnak.

   10 10 11* Bestelako partikulak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 10 12 Bestelako partikulak, 10 10 11 kodean zehazten ez direnak.

   10 10 13* Hondar-aglutinatzaileak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 11 09* Egoste-prozesua baino lehen nahasteak prestatzean sortutako hondakinak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 11 11* Beira-partikula txikien eta beira-hautsaren hondakinak, metal astunak dauzkatenak (adibidez, hodi katodikoetakoak).

   10 11 14 Beira leuntzean eta esmerilatzean sortutako lohiak, 10 11 13 kodean zehazten ez direnak.

   10 11 17* Gasen tratamenduan sortutako lohiak eta iragazteko opilak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 11 18 Gasen tratamenduan sortutako lohiak eta iragazteko opilak, 10 11 17 kodean zerrendatzen ez direnak.

   10 11 19* Efluenteak in situ tratatzean sortutako hondakin solidoak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 11 20 Efluenteak in situ tratatzean sortutako hondakin solidoak, 10 11 19 kodean zehazten ez direnak.

   10 12 03 Partikulak eta hautsa.

   10 12 05 Gasen tratamenduan sortutako lohiak eta iragazteko opilak.

   10 12 09* Gasen tratamenduan sortutako hondakin solidoak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 12 11* Beiradura-hondakinak, metal astunak dauzkatenak.

   10 12 13 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak.

   10 13 06 Partikulak eta hautsa (10 13 12 eta 10 13 13 kodeak salbu).

   10 13 07 Gasen tratamenduan sortutako lohiak eta iragazteko opilak.

   10 13 12* Gasen tratamenduan sortutako hondakin solidoak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   10 13 13 Gasen tratamenduan sortutako hondakin solidoak, 10 13 12 kodean zehazten ez direnak.

   10 14 01* Errausketa-labeetako gas-arazketan sortutako hondakinak, merkurioa daukatenak.

  2. kodea. Metalei eta bestelako materialei azaleko tratamendu kimikoa egitean eta estaldura ematean sortutako hondakinak; hidrometalurgia ez-burdinazkoaren hondakinak.

   11 01 08* Fosfatazio-lohiak.

   11 01 09* Lohiak eta iragazteko opilak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   11 01 10 Lohiak eta iragazteko opilak, 11 01 09 kodean zehazten ez direnak.

   11 01 16* Ioi-trukaketako erretxina aseak edo erabiliak.

   11 01 98* Bestelako hondakinak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   11 02 02* Zinkaren hidrometalurgiako lohiak (jarosita eta goethita barne).

   11 03 02* Tenplaketa-prozesuetan sortutako beste hondakin, lohi eta solido batzuk.

   11 05 03* Gasen tratamenduan sortutako hondakin solidoak.

   11 05 04* Erabilitako urgarriak.

  3. kodea. Metalak eta plastikoak moldekatzean eta horien azaleko tratamendu fisiko eta mekanikoa egitean sortutako hondakinak.

   12 01 12* Argizari eta koipe erabiliak.

   12 01 14* Mekanizazioko lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   12 01 15 Mekanizazioko bestelako lohiak, 12 01 14 kodean zehazten ez direnak.

   12 01 17 Granailaketaren edo zurrustaren hondakinak, 12 01 16 kodean zehazten ez direnak.

  1. kodea. Zerrendako beste kapituluetan zehazten ez diren hondakinak.

   16 03 03* Hondakin ez-organikoak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   16 03 04 Hondakin ez-organikoak, 16 03 03 kodean zehazten ez direnak.

   16 03 05* Hondakin organikoak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   16 03 06 Hondakin organikoak, 16 03 05 kodean zehazten ez direnak.

   16 08 02* Trantsizio-metalak edo trantsizio-metal arriskutsuen konposatuak dauzkaten katalizatzaile erabiliak.

   16 08 03 Trantsizio-metalak edo trantsizio-metalen konposatuak dauzkaten katalizatzaile erabiliak, beste kategorietan zehazten ez direnak.

   16 08 04 Ohantze fluidizatuko cracking katalitikotik datozen katalizatzaile erabiliak (16 08 07 kodekoak izan ezik).

   16 08 05* Azido fosforikoa daukaten katalizatzaile erabiliak.

   16 08 07* Substantzia arriskutsuekin kutsatutako katalizatzaile erabiliak.

   16 11 01* Karbonoarekin egindako estaldurak eta erregogorrak, prozesu metalurgikoetatik datozenak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   16 11 02 Karbonoarekin egindako estaldurak eta erregogorrak, prozesu metalurgikoetatik datozenak, 16 11 01 kodean zehazten ez direnak.

   16 11 03* Prozesu metalurgikoetatik datozen bestelako estaldurak eta erregogorrak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   16 11 04 Prozesu metalurgikoetatik datozen bestelako estaldurak eta erregogorrak, 16 11 03 kodean zehazten ez direnak.

   16 11 05* Prozesu ez-metalurgikoetatik datozen estaldurak eta erregogorrak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   16 11 06 Prozesu ez-metalurgikoetatik datozen bestelako estaldurak eta erregogorrak, 16 11 05 kodean zehazten ez direnak.

  2. kodea. Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak (kutsatutako eremuetan hondeatutako lurra barne).

   17 01 06* Hormigoiaren, adreiluen, teilen eta material zeramikoen nahasteak edo frakzio bananduak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak, eraikuntzan eta eraispenean sortuak.

   17 02 04* Beira, plastikoa eta zura, substantzia arriskutsuak dauzkatenak edo horiekin kutsatuta daudenak, eraikuntzan eta eraispenean sortuak.

   17 05 03* Lurrak eta harriak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   17 05 05* Drainatze-lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   17 05 06 Drainatze-lohiak, 17 05 05 kodean zehazten ez direnak.

   17 09 04 Eraikuntzako eta eraispeneko hondakin nahastuak, 17 09 01, 17 09 02 eta 17 09 03 kodeetan zehazten ez direnak.

  3. kodea. Medikuntza- edo albaitaritza-zerbitzuetako edo horiei lotutako ikerketako hondakinak (osasun-zainketako zerbitzuak ematetik zuzenean ez datozen sukalde eta jatetxeetako hondakinak izan ezik).

   18 01 06* Substantzia arriskutsuak diren edo substantzia arriskutsuak dauzkaten produktu kimikoak.

   18 01 07 Produktu kimikoak, 18 01 06 kodean zehazten ez direnak.

   18 02 05* Substantzia arriskutsuak diren edo substantzia arriskutsuak dauzkaten produktu kimikoak.

   18 02 06 Produktu kimikoak, 18 02 05 kodean zehazten ez direnak.

  4. kodea. Hondakinak tratatzeko instalazioetako eta hondakin-urak arazteko kanpo-instalazioetako hondakinak eta edateko ura eta industrian erabiltzeko ura prestatzean sortutako hondakinak.

   19 01 05* Gasen tratamenduko iragazteko opilak.

   19 01 07* Gasen tratamenduan sortutako hondakin solidoak.

   19 01 11* Labe hondoko errautsak eta zepak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 01 13* Errauts hegalariak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 01 14 Errauts hegalariak, 19 01 13 kodean zehazten ez direnak.

   19 01 15* Galdarako hautsa, substantzia arriskutsuak dauzkana.

   19 01 16 Galdarako hautsa, 19 01 15 kodean zehazten ez dena.

   19 01 17* Pirolisi-hondakinak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 01 18 Pirolisi-hondakinak, 19 01 17 kodean zehazten ez direnak.

   19 01 19 Ohantze fluidizatuetako hareak.

   19 02 03 Aurrez nahastutako hondakinak, hondakin arriskugabeez soilik osatuak.

   19 02 04* Aurrez nahastutako hondakinak, gutxienez hondakin arriskutsu batez osatuak.

   19 02 05* Tratamendu fisiko-kimikoetako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 02 06 Tratamendu fisiko-kimikoetako lohiak, 19 02 05 kodean zehazten ez direnak.

   19 02 11* Bestelako hondakinak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 04 02* Errekuntza-gasen tratamenduan sortutako errauts hegalariak eta bestelako hondakinak.

   19 04 03* Fase solido ez-beiraztatua.

   19 08 08* Mintz-sistemetatik sortutako hondakinak, metal astunak dauzkatenak.

   19 08 11* Industriako hondakin-uren tratamendu biologikoan sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 08 13* Industriako hondakin-uren beste tratamendu batzuetan sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 08 14 Industriako hondakin-uren beste tratamendu batzuetan sortutako lohiak, 19 08 13 kodean zehazten ez direnak.

   19 09 05 Ioi-trukaketako erretxina aseak edo erabiliak, edateko ura edo industrian erabiltzeko ura prestatzean sortuak.

   19 10 02 Hondakin ez-burdinazkoak, metalak dituzten hondakinak zatitzean sortuak.

   19 11 02* Mundrun azidoak.

   19 11 05* Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   19 11 06 Efluenteak in situ tratatzean sortutako lohiak, 19 11 05 kodean zehazten ez direnak.

   19 11 07* Errekuntza-gasak araztean sortutako hondakinak.

   19 13 01* Lurzoruak berreskuratzean sortutako hondakin solidoak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

  5. kodea. Hiri-hondakinak (etxeko zaborrak eta merkataritzako, industriako eta erakundeetako hondakin asimilagarriak), gaika bildutako frakzioak barne.

   20 01 29* Detergenteak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   20 01 30 Detergenteak, 20 01 29 kodean zehazten ez direnak.

   20 03 06 Estolda-garbiketako hondakinak.

 5. Transferentziagunea (7. prozesua).

  1. GEEHen transferentziagunea (R1201/R1301).

  1. kodea. Zerrendako beste kapituluetan zehazten ez diren hondakinak.

   16 02 13*-51* Osagai arriskutsuak eta pilak dauzkaten gailu txikiak.

   16 02 14-23 LED monitoreak eta pantailak.

  1. kodea. Hiri-hondakinak (etxeko zaborrak eta merkataritzako, industriako eta erakundeetako hondakin asimilagarriak), gaika bildutako frakzioak barne.

   20 01 21*-31* Deskarga-lanparak, LED ez direnak eta fluoreszenteak.

   20 01 35*-13* Zirkuituetan edo kondentsadoreetan olioa duten gailuak.

   20 01 35*-41* Osagai arriskutsuak dauzkaten gailu handiak.

   2. Transferentziagunea.

  1. kodea. Prozesu kimiko organikoen hondakinak.

   07 01 01* Garbiketako likidoak eta likore ama urtsuak.

   07 07 01* Garbiketako likidoak eta likore ama urtsuak.

  2. kodea. Estaldurak (pinturak, bernizak eta beira-esmalteak), itsasgarriak, zigilatzaileak eta inprimatzeko tintak fabrikatzean, formulatzean, banatzean eta erabiltzean sortutako hondakinak.

   08 03 18 Inprimaketa-tonerren hondakinak, kodean zehazten ez direnak.

  3. kodea. Argazkigintza-industriako hondakinak.

   09 01 02 Inprimatzeko plakak errebelatzeko ur-disoluzioak.

   09 01 04 Finkatzeko disoluzioak.

  1. kodea. Metalak eta plastikoak moldekatzean eta horien azaleko tratamendu fisiko eta mekanikoa egitean sortutako hondakinak.

   12 01 09* Mekanizazioko emultsio eta disoluzioak, halogenorik gabeak.

   12 01 12* Argizari eta koipe erabiliak.

  2. kodea. Olioen eta erregai likidoen hondakinak (olio jangarrienak eta 05., 12. eta 19. kapituluetakoenak izan ezik).

   13 01 05* Emultsio ez-kloratuak.

   13 08 02* Beste emultsio batzuk.

  1. kodea. Ontzien hondakinak, xurgatzaileak, garbiketako trapuak, iragazte-materialak eta babes-jantziak, beste kategorietan aipatzen ez direnak.

   15 01 02 Plastikozko ontziak.

   15 01 04 Metalezko ontziak.

   15 01 10* Substantzia arriskutsuen hondarrak dituzten ontziak edo horiekin kutsatuta daudenak.

   15 02 02* Xurgatzaileak, iragazte-materialak (beste kategoria batean zehazten ez diren olio-iragazkiak barne), garbiketako trapuak eta babes-jantziak, substantzia arriskutsuekin kutsatuta daudenak.

   15 02 03 Xurgatzaileak, iragazte-materialak, garbiketako trapuak eta babes-jantziak, 15 02 02 kodean zehazten ez direnak.

  2. kodea. Zerrendako beste kapituluetan zehazten ez diren hondakinak.

   16 01 07* Olio-iragazkiak.

   16 01 11* Amiantoa duten freno-zapatak.

   16 01 13* Freno-likidoak.

   16 01 14* Izotz-kontrakoak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak.

   16 01 15 Izotz-kontrakoak, 16 01 14 kodean zehazten ez direnak.

   16 01 19 Plastikoa (ibilgailuetako kolpe-leungailuak).

   16 01 20 Beira (ibilgailuetako beirak).

   16 06 01* Berunezko bateriak.

   16 06 02* Ni-Cd metagailuak.

   16 06 03* Merkurioa duten pilak.

   16 06 04 Pila alkalinoak (16 06 03 izan ezik).

   16 07 08* Hidrokarburoak dauzkaten hondakinak.

  1. kodea. Hondakinak tratatzeko instalazioetako eta hondakin-urak arazteko kanpo-instalazioetako hondakinak eta edateko ura eta industrian erabiltzeko ura prestatzean sortutako hondakinak.

   19 02 07* Bereizketa-prozesuan sortutako olioak eta kontzentratuak.

   19 11 Olioa birsortzean sortutako hondakinak.

  2. kodea. Hiri-hondakinak (etxeko zaborrak eta merkataritzako, industriako eta erakundeetako hondakin asimilagarriak), gaika bildutako frakzioak barne.

   20 01 25 Olioak eta koipe jangarriak.