Legegunea, Euskal araudiaren ataria

Euskadi.eusen sartu

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2. 237/2000 DEKRETUA, azaroaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Sindikatu Hautes...

Arautegia

Inprimatu

237/2000 DEKRETUA, azaroaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Sindikatu Hauteskundeen Bulego Publikoa, Batzordea eta Ikuskaritza sortzen dituena.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Dekretua
 • Organo arau-emailea: Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 245
 • Hurrenkera-zk.: 5772
 • Xedapen-zk.: 237
 • Xedapen-data: 2000/11/28
 • Argitaratze-data: 2000/12/26

Gaikako eremua

 • Gaia: Administrazioaren antolamendua; Gizarte gaiak eta emplegua
 • Azpigaia: Gobernua eta herri administrazioa; Lana eta enplegua

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

Euskal Autonomia Erkidegoan egin izan diren sindikatu hauteskundeetako prozesuetan administrazioak izan duen zeregina hasiera-hasieratik egon da hainbat segimendu eta kontrol baliabideri lotuta. Ildo horretatik, sindikatuek segimendu eta kontrol baliabide horietan izan duten parte hartze kualifikatuak indartu egin du lan-agintariek, euren eskumen-esparruan, egindako administrazio lana; eta horren ondorioz, administrazioak hauteskundeetako emaitzak baliozkotu ondoren, bere horretan onartu izan dira. Bestalde, emaitzak baliozkotzeko, hauteskunde emaitzen aktak erregistratu, gordailatu eta zabaltzea da ohiko prozedura. Gauzak horrela, esan daiteke sindikatu hauteskundeen berezko eredua dugula, eredu horren baitan erabateko garrantzia dutelarik ordezkaritzarik handiena duten sindikatuek; izan ere, sindikatu horiek parte hartze aktiboa izan dute horretarako propio zabaldutako bideetan, eta horrek erabat indartu du lan-agintariek baliozkotzat egiaztatu ohi dituzten emaitzen bermea.

Segimendu eta kontrol baliabideak moldatu egin dira sindikatu hauteskundeen arloan egin diren lege aldaketetara. Baina horretarako, ezinbestekoa izan da gehiengoa duten sindikatuek izenpetu duten «Sindikatu Hauteskundeei buruzko sindikatu arteko Akordioa». Hori dela-eta, Euskal Autonomia Erkidegoko sindikatu hauteskundeen prozesuaren ezaugarri bihurtu dira gardentasuna, objetibitatea eta sinesgarritasuna. Horregatik guztiagatik, eta erkidego honetako errealitate soziala eta sindikala aintzat hartuta, irailaren 13ko 355/1994 Dekretuak Erregistro, Gordailu eta Zabalkunderako Bulego Publikoaren Batzorde Aholkuemalea sortu zuen. Batzordea kide anitzeko organoa da eta administrazioarentzat tresna lagungarria, eta batzordearen helburuak dira sindikatu hauteskundeen prozesuan zehar laguntzea eta sindikatuek parte hartzeko bide izatea.

Hala ere, hainbat arrazoi zirela-eta, Euskal Autonomia Erkidegoan artean sortu gabe zegoen martxoaren 24ko 1/1995 Dekretu Legegileak onartu zuen Langileen Estatutuko 67. eta hurrengo artikuluetan aurreikusita dagoen sindikatu hauteskundeen bulego publikoa. Gauzak horrela, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko Dekretua aldatzen duen urriaren 4ko 384/1994 Dekretuak Lan Zuzendaritzari eman zizkion berez bulego publikoarenak ziren eginkizunak, eta Zuzendaritzak bere horretan bete ditu eginkizunok. Baina, orain arte egindako sindikatu hauteskundeen prozesuetan, bai Administrazioak bai sindikatuek parte har dezaten, propio sortutako segimendu eta kontrol batzordeek bildutako esperientzia ikusirik, egun ezinbestekotzat jotzen da sindikatu hauteskundeen Bulego Publikoa, Batzordea eta Ikuskaritza sortzea, hartara bulegoaren edukiak ere berariaz arautu ahal izateko.

Beraz, sindikatu hauteskundeen prozesuetan parte hartzen duten erakundeak era sistematikoagoan arautuz lortu nahi da hauteskundeen prozesuetan parte hartzen duten egiturak finkatzea, hala eginez gero, jarduera esparru argi eta egonkorra eratuko delako, bai administrazioaren jarduerari dagokionez bai sindikatuen jarduerari dagokionez. Azken finean, Dekretuaren asmoa da Bulego Publikoa, Batzordea eta Ikuskaritza oinarritzat hartuta egituratzea Euskal Autonomia Erkidegoko sindikatu hauteskundeen sistema, horretarako, hiru organo horietako bakoitzaren eginkizunak eta organoen arteko lotuneak zehaztuz. Bestalde, horren guztiaren xedea da prozesu horiek gero eta eraginkorragoak, objektiboagoak eta gardenagoak izatea. Zentzu horretan ordea, aipatzekoa da sindikatu hauteskundeen prozesuak hasi zirenetik Euskal Autonomia Erkidegoan martxan dagoen sindikatu hauteskundeen gaineko sindikatu arteko akordioa; izan ere, akordio horretan daude jasota Batzordean dauden sindikatuek hauteskunde prozesuetan erabiltzen dituzten prozedura arauak.

Sindikatu Hauteskundeen Bulego Publikoaren eta lurralde bulegoen egitekoak izango dira sindikatu hauteskundeen aktak erregistratu, gordailatu eta zabaltzearekin zerikusia duten eginkizunak betetzea batetik, eginkizun horiek lan-aginteari baitagozkio berez; eta bestetik, hauteskunde prozesuarekin zerikusia duten eginkizunak betetzea, baldin eta Bulego Publikoaren edo lurralde bulegoen eskumeneko eginkizunak badira. Bestalde, Bulego Publikoaren barruan dagoen Batzordearen eginkizun garrantzitsuenak izango dira, alde batetik, kontrolatzea eta gainbegiratzea ea Sindikatuen arteko Akordioan ezarritakoa betetzen den hauteskunde prozesuetan, eta beste alde batetik, prozesu horietan azaltzen zaizkien arazo garrantzitsuenak erabakitzeko irizpideak ematea. Hirugarrenik, Ikuskaritza dago, eta Ikuskaritzaren zeregina izango da Batzordeari laguntzea hauteskundeen egokitasuna kontrolatzen. Bestalde, Ikuskaritza hauteskunde sistemaren oinarrizko tresna izango da eta haren ardura zuzena izango da lantokietan egin beharreko ikuskapenak egitea. Azkenik, dekretu honi atxikita argitaratuko diren eranskinak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoan sindikatu hauteskundeak egiteko erabili behar diren agirien eredu ofizialak.

Ondorioz, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2000ko azaroaren 28an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

 1. – Dekretu honen xedea da enpresetako langileen eta administrazio publikoen zerbitzuan diharduten langileen ordezkaritza-organoak hautatzeko hauteskundeen arloan honakoak sortzea eta arautzea: batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Sindikatu Hauteskundeen Bulego Publikoa eta Bulego Publikoaren lurralde bulegoak; bestetik, Sindikatu Hauteskundeetako Batzordea eta Batzordearen lurralde batzordeak eta, hirugarrenik, Ikuskaritza.

 2. – Sindikatu Hauteskundeen Bulego Publikoa, lurralde bulegoak, Sindikatu Hauteskundeetako Batzordea, lurralde batzordeak eta Ikuskaritzaren funtzionamenduak eta egiturak dekretu honetan, Sindikatu arteko Akordioan (Akordioa dekretuaren I. eranskinean dago jasota) eta ezargarria den lan arloko araudian xedatutakoa bete beharko du.

Dekretu honek sortu eta arautzen dituen organoen ezarpen eremua Euskal Autonomia Erkidegoa izango da.

Sindikatu hauteskundeen Bulego Publikoa Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritzari atxikita egongo da. Bestalde, Bulego Publikoaren lurralde bulegoak Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren lurralde ordezkaritzen egituretan txertatuko dira.

Honako hauek dira Bulego Publikoaren eginkizunak:

 1. Eremu funtzional edo lurralde eremu baten edo gehiagoren zati handi batean hauteskundeak egiteko akordioen gaineko komunikazioa jasotzea, akordioak gordailatu eta zabaltzeko, baldin eta akordio horiek Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historiko baten eremua gainditzen badute.

 2. Hilero jasotzea lurralde bulegoetan erregistratzen diren hauteskunde aktei buruzko datuak.

 3. Sindikatu bakoitzak lortutako emaitzen gaineko ziurtagiriak eta komunikazioak luzatzea, baldin eta emaitza horiek Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historiko bat baino gehiagokoak badira.

 4. Lurralde bulegoen funtzionamendua koordinatzea.

 5. Sindikatu hauteskundeetako inprimakien eredu ofizialak egitea, editatzea eta banatzea.

 6. Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren sindikatu hauteskundeen emaitzak bidaltzea hilero Estatuko Bulego Publikora.

 7. Lege edo erregelamendu mailako bestelako edozein arauk esleitzen dizkion eginkizunak.

Honako hauek dira lurralde bulego bakoitzak bere ezarpen eremuan dituen eginkizunak:

 1. Enpresan edo lantokian hauteskundeak sustatu nahi dituztenen komunikazioa jasotzea.

 2. Eremu funtzional edo lurralde eremu baten edo gehiagoren zati handi batean hauteskundeak egiteko akordioen gaineko komunikazioa jasotzea, akordioak gordailatu eta zabaltzeko. Bestalde, akordioak lurralde bulegoaren lurralde historikoaren eremua gainditzen badu, Bulego Publikora bidali beharko da akordioaren gaineko komunikazioa.

 3. Hauteskunde aktak erregistratzea edo erregistratzeko baimena ukatzea, aldez aurretik Sindikatu Hauteskundeetako Batzordeak akten gainean egindako ebaluazioa eta haren funtzionamendu araudia kontuan hartuta.

 4. Sindikatu bakoitzak lurralde bulegoari dagokion lurralde historikoan lortu dituen emaitzen gaineko ziurtagiriak eta komunikazioak luzatzea.

 5. Bulegoari dagokion lurralde historikoan egiten diren sindikatu hauteskundeen emaitzak bidaltzea hilero Bulego Publikora.

 6. Ordezkapenen, baliogabetzeen, dimisioen eta agintaldi bukaeren gaineko komunikazioak jasotzea, eta horiek iragartzea.

 7. Lantokiren batean langileen ordezkaritza organoak hautatzeko hauteskundeak egiten badira eta lantokia desagertzen bada, enpresaren legezko ordezkaritzaren komunikazioa jasotzea. Enpresak ez badu legezko ordezkaririk komunikazioa langileen legezko ordezkaritzak edo ordezkari sindikalek egingo dute, baldin eta halakorik badago.

 8. Lege edo erregelamendu mailako bestelako edozein arauk esleitzen dizkion eginkizunak.

 1. – Sindikatu Hauteskundeetako Batzordea Sindikatu Hauteskundeen Bulego Publikoan txertatuta dago, eta honakoak dira legediak agintzen dion eginkizunak: Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren sindikatu hauteskundeak kontrolatzea eta gainbegiratzea. Zeregin horretarako, sindikatu hauteskundeen gaineko Sindikatu arteko Akordioan ezarritakoa hartu beharko du kontuan.

 2. – Sindikatu Hauteskundeetako Batzordeak lurralde batzorde bat izango du lurralde bulego bakoitzean.

 3. – Sindikatu Hauteskundeetako Batzordeak berak erabakiko ditu barne funtzionamendurako arauak. Horretarako, sindikatu hauteskundeen gaineko Sindikatu arteko Akordioan ezarritakoa hartu beharko du kontuan.

Honako hauek dira Sindikatu Hauteskundeetako Batzordearen eginkizunak:

 1. Hauteskunde aktak erregistratu aurretik, akten gaineko gora-behera guztiak ebaluatzea. Horretarako, Batzordearen beraren funtzionamendu arauak hartuko dira kontuan. Funtzionamendu arauak sindikatu hauteskundeen gaineko Sindikatu arteko Akordioan daude jasota.

 2. Aholkularitza ematea Bulego Publikoari hauteskunde prozesuen gainean egon daitezkeen arazoak direla-eta.

 3. Hauteskunde prozesuetan zehar egon daitezkeen inpugnazioak erabakiko dituzten arbitroak aukeratzea.

 4. Hauteskundeen emaitzak ixtea hilero. Horretarako, Batzordearen beraren funtzionamendu arauak hartuko dituzte kontuan, bai eta sindikatu hauteskundeen gaineko Sindikatu arteko Akordioa ere.

 5. Bulego Publikoak agintzen dizkion bestelako eginkizun guztiak, baldin eta Sindikatu Hauteskundeen Batzordeak onartzen baditu.

 1. – Sindikatu Hauteskundeen Batzordea honako hauek osatuko dute: batetik, lehendakariak egongo da. Lan eta Gizarte Segurantza sailburuordea izango da lehendakaria. Beste aldetik, lehendakariordea egongo da. Lan eta Gizarte Segurantza zuzendaria izango da lehendakariordea. Azkenik, beste zortzi lagun egongo dira sindikatuak ordezkatzeko. Zortzi kide horiek hautatzeko, kontuan hartuko da sindikatu bakoitzak lortu duen batez besteko ordezkaritza enpresetako langileen eta administrazio publikoen zerbitzuan diharduten langileen ordezkaritza-organoak hautatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan egin ohi diren hauteskundeetan.

 2. – Lurralde batzordeetako lehendakaria Lan eta Gizarte Segurantzako lurralde bulegoetako ordezkariak izango dira. Bestalde, lurralde batzordeak osatzeko eta batzordeetan erabakiak hartzeko, Sindikatu Hauteskundeetako Batzordearentzako ezarri diren jarraibideak beteko dira.

 3. – Sindikatu hauteskundeetako batzordeetan erabakiak hartzeko, sindikatu gehienek agertu behar dute aldeko iritzia, beti ere sindikatu bakoitzak duen ordezkaritza maila kontua hartuta.

 4. –Sindikatu Hauteskundeetan dauden sindikatuek aukera dute artikulu honetan ezarri diren batzordeen osaketa eta erabakiak hartzeko era aldatzeko, beti ere beti ere sindikatu hauteskundeetako Sindikatu arteko Akordioan ezarritakoa kontuan hartuta.

 5. – Sindikatu Hauteskundeetako Batzordean dagoen sindikaturen batek erabakitzen badu aurreko paragrafoan adierazitako aukera erabiltzea, eta, horren ondorioz, batzordearen osaketa eta erabakiak hartzeko era aldatzen bada, baina geroago sindikatu berak Sindikatu arteko Akordioari uko egiten badio, sindikatu horrek berriro izango du ezinbestean eta ondorio guztietarako, artikulu honetako 1 eta 3 paragrafoetan ezarritakoaren arabera berez dagokion ordezkaritza.

 6. – Sindikatu hauteskundeetako batzordeen idazkaritzako eginkizunak Lan eta Gizarte Segurantza zuzendaritza bakoitzeko edo Lan eta Gizarte Segurantzako lurralde ordezkaritza bakoitzeko teknikari mailako pertsona batek bete beharko ditu.

 1. – Sindikatu Hauteskundeetako Batzordeak urtean behin bilduko da, urte naturalaren hasieran. Era berean, lau urtean behin egin ohi diren hauteskunde-aldien hasiera eta bukaeran ere bilduko da. Hauteskunde-aldiak hitzartuak izan ohi dira. Batzar horiek guztiak ohiko batzarrak izango dira.

 2. – Lurralde batzordeak astean behin bilduko dira hauteskundeak egiteko hitzartutako hauteskunde-aldietan. Hauteskunde-aldiak ez badira, hilean behin bilduko dira. Batzar horiek guztiak ohiko batzarrak izango dira.

 3. – Hala era, edozein unetan egin ahal izango dira ezohiko batzarrak. Horretarako, nahikoa izango da batzordekide batek batzarra egiteko eskatzea, batzar hori egin baino aste bete lehenago gutxienez.

 1. – Sindikatu Hauteskundeetako Ikuskaritza sortzen da sindikatu hauteskundeei ahalik eta sinesgarritasunik handiena emateko xedez eta Sindikatu arteko Akordioa kontuan hartuta.

 2. – Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak izendatuko ditu sindikatu hauteskundeetan ikuskaritza zereginez arduratuko diren langileak. Horretarako, aldez aurretik Sindikatu Hauteskundeetako Batzordea ados agertu behar da.

 1. – Sindikatu Hauteskundeen Ikuskaritzak, sindikatu hauteskundeetarako Sindikatu arteko Akordioan ezarritakoa kontuan hartuta, beteko ditu bere eginkizunak.

 2. – Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak izendatutako ikuskariek Sailak berak luzatutako identifikazio-agiria izango dute enpresetan aurkezteko eta haien eginkizunak behar bezala burutzeko lagungarria izango da. Agiriaren eredua dekretuaren II. eranskinean dago jasota.

 3. – Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak izendatu dituen ikuskariek txosten bat bete beharko dute, eta bertan haien eginkizunen emaitzen berri emango dute. Txostenaren eredua dekretuaren III. eranskinean dago jasota. Txostena lurralde batzordera bidali beharko dute.

 1. – Ikuskaritza eginkizunetarako hiru talde osatuko dira Bizkaian, bi Gipuzkoan eta bat Araban. Talde horiek handitu egin ahal izango dira hauteskunde-aldietan, baldin eta aldez aurretik halakorik erabakitzen badu Sindikatuen Hauteskundeetarako Batzordeak.

 2. – Ikuskaritza talde bakoitza honako hauek osatuko dute: Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak saileko funtzionarioen artetik izendatutako ikuskari batek eta Sindikatu Hauteskundeen Batzordean dauden sindikatu bakoitzak izendatutako beste hainbeste kide.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak, bere aurrekontuen pentzutan, dekretu honetan adierazitako organoei dagozkien giza-baliabideak, materialak eta ekonomikoak bermatuko ditu, euren funtzioak egoki bete ditzaten.

 1. – Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak dirulaguntzak emango dizkie Sindikatu Hauteskundeetako Batzordean eta lurralde battzordeetan parte hartzen duten sindikatuei, bai eta dekretu honetan araututako ikuskaritza-erregimenean parte hartzen duten sindikatuei ere. Dirulaguntzak Sailaren aurrekontuko diru-dotaziotik emango ditu.

 2. – Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak ofizioz hasiko du dirulaguntzak emateko prozesua, urtero emango duen agindu baten bidez. Prozesu hori bukatzeko ohiko prozedura erabili ahal izango da, hau da, administrazioaren eta interesatuen arteko akordioa, hain zuzen. Ondorio horietarako, sindikatu hauteskundeetako batzordeetako partaide diren sindikatuek batetik eta Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritzak bestetik —azken hori baita prozedura kudeatzeko eskumena duen organoa—, aukera izango dute dirulaguntzaren zenbatekoari buruzko erabaki bat proposatzeko, beti ere ebazpen-proposamena egin baino lehen. Administrazioa eta lehen esan ditugun sindikatuak ados badaude dirulaguntzaren zenbatekoari buruzko proposamenarekin, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari bidaliko zaizkio proposamena eta gainontzekoak, hark ebazpena egin dezan. Akordioa izenpetu ondoren, prozeduraren ebazpenak izan ohi dituen ondorio berak izango ditu akordioak.

 3. – Edozelan ere, sindikatu bakoitzari emango zaion zenbatekoa Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den agindu batean jasoko da, eta banatuko den zenbateko osoa Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan dago jasota Bestalde, agindu horretan ezarriko dira dirulaguntza jaso eta zuritzeko aurkeztu beharko diren agiriak. Zenbatekoa banatzeko aukera bi daude: sindikatu bakoitzari kopuru bera ematea edo sindikatu bakoitzak duen ordezkaritzaren arabera banatzea. Ordezkaritza, beti ere, enpresetako langileen eta administrazio publikoen zerbitzuan diharduten langileen ordezkaritza-organoak hautatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan egindako hauteskundeetan lortutakoa izango da.

 4. – Dirulaguntzaren aldeko agindua eman ostean eta dirulaguntza jasotzeko aurkeztu beharreko agiriak aurkeztu ostean ordainduko da dirulaguntza. Bestalde, dirulaguntzaren zenbatekoa ordainketa bakar batean emango da.

 5. – Dirulaguntza hauek bateragarriak izan daitezke sindikatuek jaso ditzaketen bestelako dirulaguntza, diru-sarrera edo baliabideekin, baldin eta xedapen honetan araututako laguntzek duten xede eta helburu bera ez badute.

 1. – Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak ordainsariak emango dizkie Langileen Estatutuko 76. artikuluan eta sindikatu hauteskundeen arloan ezargarria den gainontzeko araudian ezarritako arbitraje-prozedurak burutzeko izendatzen diren arbitroei, kontuan izanik arbitroek Euskal Autonomia Erkidegoan jardun behar dutela. Bestalde, ordainsariak ordaintzeko, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak zeregin horretarako izendatuta duen aurrekontu dotaziora joko da.

 2. – Ordainsariaren zenbatekoa Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak erabakiko du. 25.000 PTA (150, 25 euro) ordainduko da arbitraje-epai bakoitzeko eta zenbatekoa lauhileko bakoitza bukatzean likidatuko da. Gainera, arbitro bakoitzak ezin izango du jaso 1.000.000 PTA (6.010,10 euro) baino gehiago, nahiz eta kopuru hori gainditzeko adina epai eman epealdi bakoitzean.

Enpresetako langileen eta administrazio publikoen zerbitzuan diharduten langileen ordezkaritza-organoak hautatzeko hauteskundeetan erabiliko diren eredu ofizialak onartzen dira. Ereduak dekretu honen IV. eranskinean daude jasota. Eredu horiek derrigorrean erabili beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren sindikatu hauteskunde-prozesu guztietan.

Sindikatu Hauteskundeen prozesua arautzen duen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren 1998ko urriaren 21eko Aginduak indarrean iraungo du harik eta arbitroak eta ikuskariak hautatzeko, izendatzeko eta kargutik kentzeko prozedura berriarekin ordezkatu arte.

Berariaz indargetzen da honako dekretua: enpresetan ari diren langileak ordezkatzeko organoen eta administrazio publikoen zerbitzura dauden langileak ordezkatzeko organoen hauteskundeetarako Erregistro, Gordailu eta Zabalkunderako Bulego Publikoaren Batzorde Aholkuemalea sortzeari buruzkoa irailaren 13ko 355/1994 Dekretua.

Ahalmena ematen zaio Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari, dekretu hau garatzeko eta aplikatzeko behar diren beste xedapen emateko.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteizen, 2000ko azaroaren 28an.

Lehendakaria,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

SABIN INTXAURRAGA MENDIBIL.

1999an berregindako testua

HITZAURREA

Akordio hau izenpetzen duten sindikatu-konfederazioek uste osoa dute, langileen ordezkariak aukeratzeko hauteskundeek, oroz gain, sindikatu-mugimendu osoa indartzeko balio izan behar dutela. Hauteskundeetara aurkezten diren sindikatu-aukeren arteko lehia logikoaren gainetik, bada, sindikatu guztiek elkarrekin egindako ahalegina izan behar da nagusi, hauteskundeek ahalik eta gardentasun- eta fidagarritasun-bermerik handiena izan dezaten.

Sindikatu-konfederazio izenpetzaileen ustez, gardentasun eta fidagarritasun horiek bermatuko dituzten ikuskatze eta kontrola egitea, nagusiki sindikatuen lana izan behar da. Ondorioz, oso komenigarri deritzote helburu hori izango duen sindikatu arteko akordio bat egiteari. Orobat, beharrezko da sektore pribatuan eta administrazio publikoetan egindako hauteskundeen ikuskatze eta kontrola elkarrekin egitea, aplikagarri den arauan hauteskunde-prozedura ezartzearen kaltetan gabe.

Horregatik guztiagatik, sindikatu-konfederazio izenpetzaileek, sindikatu-hauteskundeen segimendua eta kontrola egiteko eta hauteskundeetako emaitzak baliozkotzeko prozedurari buruzko akordio hau sinatu dute, eta akordioa Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari helarazi diote.

 1. – Sindikatu-hauteskundeen segimendua eta kontrola egiteko Segimendu eta Kontrol Batzorde Nagusia eratuko da. Sindikatu izenpetzaile bakoitzak izendatutako bi pertsonak eta Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak izendatutako bi ordezkarik osatuko dute delako batzordea.

 2. – Batzorde Nagusiaren eginkizun izango dira, batetik, sindikatu-hauteskundeen segimendua eta kontrola egiteko eta hauteskunde-aktak baliozkotzeko lanak koordinatzea; eta, bestetik, horiei guztiei buruz egoki deritzen akordioak (besteak beste, 12. artikuluan adierazitakoak) hartzea.

 1. – Lurralde historiko bakoitzean, sindikatu-hauteskundeetarako Lurraldeko Segimendu eta Kontrol Batzorde bat eratuko da. Batzorde Nagusirako adierazitako osaera bera izango du.

 2. – Lurraldeko Batzordearen eginkizun izango dira, batetik, bere lurraldean, bai sektore publikoan, bai pribatuan egindako sindikatu-hauteskundeen segimendua eta kontrola egitea; eta, bestetik, hauteskunde-aktak baliozkotzea. Baliozkotzen ez diren aktak ez dira kontuan hartuko ezertarako ere.

Sindikatuek izendatutako pertsonek baizik ez dute izango botoa segimendu- eta kontrol-batzordeetan. Akordioak aho batez hartuko dira. Halakorik lortzen ez bada, arbitro-lanak egingo dituen pertsona baten esku utziko da gaia, hark behin-betiko erabakia har dezan, Akordio honetako 11. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

 1. – Hauteskundeak eragitea:

  Hauteskundeak eragiteko legezko ahalmena izango dute sindikatuek eta langileek, legean ezartzen diren baldintzei jarraituz.

 2. – Agintaldia bukatu delako hauteskundeak eragitea:

 1. – Agintaldia bukatu dela-eta ordezkariak berritzeko hauteskundeak eragiten direnean, agintaldia burutzeko hiru hilabete falta diren egunetik aurrera baizik ez dira eragin ahal izango.

  Hauteskunde-prozesua egun horren aurretik hastea erabaki ahal izango da, baldin –eta bakarrik baldin– bi agintaldi gainezartzen ez badira. Aurreko batzordekideen agintaldia indarrean den bitartean, ez dago ordezkari-talde berria hautatzerik.

  Horri dagokionez, lau urte bete arte agintaldia indarrean dela ulertuko da, baldin aurreabisua aurkezteko egunean Bulego Publikoan jasota ez badago bestelako kausengatik agintaldia iraungi dela.

 2. – Orobat, hauteskundeen aurreabisua egin ahal izango da ondorengo egoera hauetakoren bat gertatzen den unetik aurrera:

  1. Ordezkari batek kargua uztea, eta kargu-uzte hori Bulego Publikoan erregistratuta izatea.

  2. Sindikatu batek Bulego Publikoari jakinaraztea sindikatu horretako ordezkari batek enpresa utzi duela.

  3. Sindikatu batek Bulego Publikoari jakinaraztea beste sindikatu bateko ordezkari batek enpresa utzi duela, eta Sindikatu Hauteskundeen Lurralde Batzordearen erabakiz hori horrela dela baietsita egotea.

 3. – Sei eta hamar langile bitarteko enpresak edo lantokiak:

  Sei eta hamar langile bitarteko enpresetan, hauteskundeak egiteko, ez da beharrezko izango aldez aurretik biltzar orokorrean erabakia hartzea.

 4. – Lurralde berean hainbat lantoki dituzten enpresak:

 1. – Lantoki bat baino gehiago dituen enpresa, baina guztien artean berrogeita hamar langile baino gehiago izan gabe:

  • Malgutasun-irizpidea.

  • Ordezkari bat aukera daiteke sei langile baino gehiagoko lantoki bakoitzean.

  • Guztien artean gutxienez sei langile dituzten lantokiak baldin badira, denen artean aukera daiteke.

 2. – Lantoki bat baino gehiago dituen enpresa, bakoitzean 50 langile baino gehiago ez izanik, baina bai osotara:

  • Enpresa-batzordea hautatu behar da nahitaez.

 3. – Lantoki bat baino gehiago dituen enpresa, baten batean 50 langile baino gehiago izanik, eta gainerakoetan gutxiago:

  • 50 baino gehiagokoan: enpresa-batzordea hautatu behar da nahitaez.

  • Lantoki txikietan: lantoki bakoitzean edo denen artean; irizpide malgua.

   1. – Hauteskundeen egutegia:

    Lurralde- edo funtzio-eremuetan egutegia ezartzeko, ezinbestekoa izango da konfederazio izenpetzaileen artean —edo, egoki denean, haien lurralde-antolakuntzen artean— aho batezko akordioa izatea.

   2. – Aurreabisu bat baino gehiago egin direnean:

   1. – Hauteskunde-prozesua abiatzeko, lan-agintarien erregistroan lehendabizi erregistratzen den aurreabisua izango da baliozkoa, baldin horretarako legezko arauak betetzen baditu.

    Hala ere, aurreabisu bat baino gehiago izanez gero, hauteskunde-prozesu hurbileneko eguna nagusituko da, baldin aurreabisua eskatzen den bezain garaiz aurkeztu bada.

   2. – Langileen ordezkariak izendatzeko hauteskundeetan, indarrean diren hauteskunde-agintaldiak iraungitzeko eguna arte, lantoki edo enpresa horretan ordezkarien gehiengoa lortzen duen sindikatuak edo sindikatu-taldeak hauteskunde-prozesua hasteko ezartzen duen eguna nagusituko da

   3. – Enpresa-batzorderako hauteskundeak izanez gero, enpresa-batzordeko sindikatu-gehiengoaren akordioz egindako aurreabisurik izan bada, beste edozein aurreabisuen gainetik nagusituko da, baldin lau urteko hauteskunde-agintaldia burutu aurretik erregistratu badute. Hauteskunde-prozesuaren hasiera-egun berria lan-agintariei eta deialdia egin dutenei jakinarazi beharko zaie, baliogabetzen den aurreabisuan ezarritako eguna baino gutxienez hamabost egun lehenago.

   1. – Hauteskunde-prozesuaren hasiera-eguna:

    Hauteskunde-prozesua inoiz ere ezin izango da hasi aplikagarri zaion aurreabisuan jarritako eguna baino lehenago. Bozketa eta boto-zenbaketa legezko epeen barruan egin beharko dira; eta epe horiek, enpresan edo lantokian hauteskunde-mahaia benetan eratzen den egunetik hasiko dira. Ondorioz, eratze horren egunetik aurrera baizik ezin izango da iraungitzerik planteatu.

    Aurreabisuak indarra galduko du hauteskunde-prozesua adierazitako egunean –edo, arrazoi justifikaturen bat izanik, hurrengo hogeita lau orduetan– hasten ez denean.

   2. – Lantokiaren identifikazioa:

    Aurreabisuek hauteskundeak egingo diren lantokia identifikatu behar dute, batez ere eraikuntza, segurtasun pribatua eta garbiketa bezalako sektoreetan. Aurreabisuan egiterik ez badago, hauteskundeak eragiten dituen sindikatuak jakinarazi egin beharko dio eskatzen duenari; bestela, dagokion aktaren aurka egiteko arrazoia izango da.

   3. – Hautesleak eta hautagai izan daitezkeenak:

    Hautesle izango dira eta hautagai izan daitezke bi baldintza hauek betetzen dituzten langile guztiak: batetik, Langileen Estatutuko 69.2 artikuluan ezarritako betekizunak betetzea; eta, bestetik, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren Lurralde Ordezkaritzak hauteskundeen eragitea jakinarazten duen eguna baino lehenago, enpresaburuarengandik iraizpen-jakinarazpena jaso ez izatea.

 1. – Behar bezala legezko ahalmena eman zaion sindikatu bat edo langile-talde bat hauteskunde-prozesuaren eragiletzat jasotzen duten aktak baizik ez dira zenbatuko.

 2. – Hauteskunde-aktak erregistratzeko, agiri hauek behintzat aurkeztu behar dira:

  1. Administrazioan erregistratutako aurreabisua.

  2. Mahaiaren erakuntza.

  3. Hautagai-aurkeztea, sindikatuaren zigilu eta izenpearekin

  4. Boto-zenbaketako akta; akta orokorrarekin batera, dagokien enpresa-batzordearen edo langileen batzordearen kasuan.

 3. – Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak, aurreabisu bat erregistratua dagoelako ziurtasuna izandakoan, berehala aurreabisu horren berri emango dio enpresari edo haren ordezkariari.

  Sindikatu eragileak enpresan aurreabisua aurkeztea, eta aurkezteko epea eta era, haren baitan geratzen dira; Batzordeak, hala ere, ez du aurkeztea exijituko.

  Dagokion Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko lurralde-ordezkaritzak sindikatuei egunero emango die aurkeztutako aurreabisuen erregistratutako hauteskunde-akten fotokopia.

 4. – Nahiz hauteskunde-mahaiko buruak, nahiz edozein mahaikidek edo hauteskunde-prozesuan parte hartu duen sindikaturen batek aurkez ditzake hauteskunde-aktak erregistroan.

 5. – Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren lurralde-ordezkaritzako erregistroan aurkeztu beharko dira aktak, hauteskundea egiten den egunetik hasi eta berezko hamar eguneko epean.

 6. – Batzordeak izenpe faltsua duen aktarik aurkituz gero, eragindako sindikatuak atzera hartuko du akta.

 7. – Akten aurka egiteko, hutsegiteak zuzentzeko edo arbitrajea egiteko epeak, Batzordeak behar bezala jarduteko behar adinako malgutasunez ezarriko dira.

 8. – Batzordean akten aurka egiteko epea berezko zazpi egunekoa izango da, lurralde-batzordeak berak aztertu dituen egunetik hasita.

 9. – Batzordeak zuzentzeko modukotzat jotzen dituen hutsegiteak dituzten aktak, hamar eguneko epean zuzendu eta behar den eran aurkeztu beharko dira. Epe hori, dagokion lurralde-batzordeak aztertu dituen egunean hasiko da.

 10. – Hautetsitako ordezkariak esleitzean, sindikatu bakoitzari bere legezko izendapena baizik buru ez duten zerrendetan hautetsitako ordezkariak esleituko zaizkio enpresa-komiteak izendatzeko hauteskundeetan; edo beren izenaren aldamenean sindikatuaren legezko izendapena baizik ez duten ordezkariak, langileen ordezkariak izendatzeko hauteskundeetan. Koalizioak halakotzat hartuko dira. Enpresaren eremutik at ez dira metatuko eremu horretako sindikatuek edo hautagaiek lortutako emaitzak.

 11. – Administrazio publikoetan egindako hauteskundeetako aktak, dagokion segimendu- eta kontrol-batzordera bidaliko dira, egiazta, kontrola eta baliozkotu ditzan.

Agintaldiaren baliogabetze, kargu-uzte eta iraungitzeen jakinarazpenak egitean, Langileen Estatutuko 67.5 artikuluan eta Hauteskunde-Araudiko 14, 25-e) eta 25-f) artikuluetan ezarritakoa bete beharko da, eta honako irizpide hauek ere bete beharko dira:

 1. – Lantokia ixtearen jakinarazpena:

  1. Hauteskundeak egin diren edozein lantokiren ixtea edo desagertzea jakinarazteak, baldin jakinarazpen hori legezko ahalmena duen norbaitek egin badu, berehalako ondorioak izango ditu ordezkaritzaren zenbaketan.

   Enpresaren legezko ordezkaria jotzen da legezko ahalmena duen pertsonatzat. Edo, horren ezean, langileen legezko ordezkaria; edo eragindako pertsona hautagaitzat aurkeztu zuen sindikatuko ordezkariak edo sindikatuak.

  2. Jakinarazpen hori legezko ahalmena ez duen norbaitek egin badu, Bulego Publikoak Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiari eskatuko dio baiezta dezala ea jakinarazitako enpresa edo lantokian Gizarte Segurantzan sartutako langilerik baden edo ez. Eta, hartara, honako ondorioak gertatuko dira.

   • Gizarte Segurantzan sartutako langilerik ageri ez bada, egoera berritik ondorioztatzen den aldaketa egingo da hauteskundeko zenbaketan.

   • Gizarte Segurantzan sartutako langilerik ageri bada, ez da ezein aldaketarik izango zenbatutako hauteskunde emaitzan.

    Betiere, Sindikatu arteko Akordioko 8. artikuluan ezarritakoa bete beharko da.

 2. – Beste arrazoiren bategatik enpresa uztearen jakinarazpena.

  1. Beste arrazoiren bategatik enpresa uztearen jakinarazpenak, baldin jakinarazpen hori legezko ahalmena duen norbaitek egin badu, berehalako ondorioak izango ditu ordezkarien zenbaketan.

  2. Jakinarazpen hori legezko ahalmena ez duen norbaitek egin badu, Bulego Publikoak gutun hori enpresari eta, halakorik izanez gero, legezko gainerako ordezkariei bidaliko die, eta jakinarazitakoa egia denentz baieztatzea eskatuko die. Hauteskundeko zenbaketa aldaketarik gabe mantenduko da harik eta eskatutako erantzuna jaso arte.

 1. – Ordezkaritza orokorrari dagokionez, araudi orokorrean ezarritako ordezkari kopurua baizik ez da zenbatuko.

  Hala ere, sektoreko edo enpresako ordezkariei dagokienez, dagokionean, aplikagarri diren hitzarmen kolektiboetan ezarritakoari men egingo zaio.

 2. – Aurrerantzean hitzarmen kolektiboz ezartzen diren ordezkaritza-eskalako hobekuntzak ez dira kontuan hartuko negoziatzeko legezko ahalmenari dagokionez, sindikatu izenpetzaileak aho batez akordio honen aurkako akordioa egin ezik.

Oro har, enpresa bat beste batek integratu, zurgatu edo subrogatzen duenean eta bere lantokia desagertzen denean, lantoki edo enpresa zurgatzailearen sindikatu-ordezkaritza mantenduko da aurrerantzean. Ondorioz, integratu, zurgatu edo subrogatutako enpresa edo lantokiari dagokion akta bertan behera geratuko da. Enpresa zurgatzaile, subrogatzaile edo integratzailean sindikatu-ordezkaritzarik ez baldin badago, hauteskundeak eragiteari dagokionez, Hauteskunde Araudiko 1.1 artikuluko D atalean adierazitako baldintza bete dela joko da.

 1. – Enpresa-batzordean kargu-uzterik izanez gero, besterik gabe hauteskunde-zerrenda berean hurrengoa zenak ordezkatzen du. Eta langileen ordezkariak kargua utziz gero, enpresan boto-kopuruaren aldetik hurrengoa denak.

 2. – Ordezkariren batzuek, baina ez guztiek, kargua utziz gero, hauteskundea partziala izango da, eta kargua utzi ez duen ordezkariari lau urte betetzeko geratzen zaion denbora izango da agintaldia.

 3. – Enpresa-batzorde osoak edo langileen ordezkari guztiek kargua utziz gero, eta hautetsi gabeko hautagairik ez baldin badago, hauteskundea osoa izango da, eta agintaldia lau urtekoa.

 1. – Hauteskunde-emaitzak baliozkotzean fidagarritasunik handiena ziurtatze aldera, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak sei pertsona izendatuko ditu, hauteskundeak ikuska ditzaten:

  • 3 Bizkairako, 2 Gipuzkoarako eta 1 Arabarako.

 2. – Hala bada, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak, sindikatu izenpetzaileei galdetu ondoren, segimendu- eta kontrol-batzordeei jakinaraziko die ikuskatzeko izendatu asmo dituen pertsonen zerrenda. Sindikaturen batek pertsona horietakoren bat onartzen ez badu, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak beste batekin ordezkatuko du, eta inola ere ezin izango zaio ordezkatuari betoa jarri.

 3. – Ikuskatze-lanak egiten dituztenen jardunean sindikatuak ere izan daitezen ahalbidetzeko, segimendu- eta kontrol-batzordeak osatzen dituzten sindikatuetako bakoitzak beste horrenbeste ordezkari izendatu ahalko ditu, aurreko paragrafoan adierazten den ikuskatzailetzat.

 4. – Ikuskatzaile horien jarduna, dagokion segimendu- eta kontrol-batzordeko edozein kideren eskariz eragingo da. Berrogeita hamar langile baino gutxiagoko enpresa edo lantokietan, honako hiru alderdi hauek egiaztatzea izango da ikuskatze-lana:

  • Ea sindikatu-hauteskundeak egin diren edo ez.

  • Ea aktan ageri den zentsua zuzena den.

  • Ea ordezkaritzat hautaturikoak, aktan ageri den siglarekin aurkeztu ziren.

 5. – Ikuskatzea ofizioz egingo da berrogeita hamar langile baino gutxiago dituzten eta sindikatu bat baino gehiago aurkeztu ez den enpresa edo lantoki guztietan.

  Sindikatu izenpetzaileetariko edozeinek eskatuz gero, berrogeita hamar langile baino gehiagoko enpresak ikuskatuko dira, ikuskatuko diren alderdiak zehaztuta.

  Ikuskatzearen txostena ezinbesteko baldintza da arbitrajera jotzeko.

 1. – Batzordeetan sortutako adostasun-ezak ebazteko, batzorde horietan ordezkaritza duten sindikatu-konfederazioek, elkar hartuta, ikuskatzaileak adina pertsona aukeratuko dute lurralde historiko bakoitzeko eta autonomia-erkidego osorako, 10. artikuluan jasota dagoen legez. Pertsona horiek aginpidea izango dute dagokien eremuko gatazketan.

 2. – Sindikatuak arbitro lanak egingo dituzten pertsonak aukeratzeko bat etorri ez badira, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak izendatuko ditu.

 3. – Sindikatu-konfederazio izenpetzaileak hitzematen dute artikulu honetan araututako prozedura onartuko dutela segimendu- eta kontrol-batzordeetan sortzen diren desadostasunak oro ebazteko. Arbitro-lanak egiten dituztenen erabakiak, betiere, apelaezinak izango dira. Ondorioz, konfederazio izenpetzaileek areagoko ebazpen bideetara ez jotzera behartzen dute euren burua.

 4. – Lurralde-batzordeetan balioztatzen diren aktak, horiek ikuskatzean desadostasunik izan ez bada eta aurretiaz arbitraje-prozedurarik hasi ez bada, berez eta besterik gabe baliozkotuko dira, arbitratzea eskatzeko aukerarik gabe.

 5. – Enpresa-batzordeak eta langileen batzordeak izendatzeko hauteskunde-prozesuetan hasten diren arbitraje-prozedurek hauteskunde-prozesu horiek eten ahal izango dituzte, alderdi interesdunak hala eskatuta, hauteskunde-mahaien akordioa izanez gero, baldin hasi eta 48 ordura ebatzita ez badaude, eta Sindikatu Hauteskundeetako Batzordeko buruak egoki baderitzo.

Baliozkotutako emaitzen sailkapenerako irizpideak ezarriko dituzte batzordeek, emaitzak sektorez sektore eta lurraldez lurralde egoki banatze aldera.

 1. – Lurralde batzordeek, datuen hileko itxierari dagokionez, beren hileroko ohiko bileretan erabakiko dute aurreko hileko azken eguna arte egindako hauteskunde prozesuei buruz Bulego Publikoan aurkeztutako hauteskunde aktak erregistratzeaz.

 2. – Urteko itxierari dagokionez, sindikatuei eragin jakin batzuk sor diezaieketenez, lurralde-batzordeak urtarrileko lehenengo hamabostaldiaren barruan bilduko dira, helburu hauek izanik:

  • Ohiko hileko itxierari buruzko aktak erregistratzeaz erabakitzea.

  • Baliozkotzeko dauden aurreko urteari buruzko hauteskunde-prozesuak balioztatzea, eta urteko itxiera egiteko erabaki egokiak hartzea. Urteko itxieran sartu beharko dira urtarrilaren bata baino lehenagoko botazio-eguna duten eta arbitro-laudoa edo ikuskatze-txostena jasotzeko dauden akta guztiak.

 1. – Batzorde Nagusiak ezarriko ditu Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak zein irizpide eta maiztasun bete beharko dituen, eskatzen duten sindikatuei eta erakunde aginpidedunei (bai negoziazio kolektiborako, bai erakundeetan parte hartzeko, bai bestelakoetarako) egiaztagiri egokiak emateko garaian.

 2. – Egiaztagiriei dagokienez, lau sindikatu-konfederazioek honako jarduera-irizpide hauek adostu dituzte, eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari proposatzen dizkiote:

  1. Sektoreko negoziazio kolektiboa egiteko ordezkaritza-egiaztagiriak emateko garaian, Bulego Publikoko sindikatu-hauteskundeetako batzordeetan diren sindikatuek honako irizpide hauei jarraituko diete

   • Hitzarmenaren indarraldia iraungi aurreko hileari buruzko ordezkaritza-egiaztagiriak baizik ez dira eskatuko. Eta, indarraldia bukatu aurretik berrikusi beharreko hitzarmenean negoziazio-batzordea eratzea aurreikusia badago, batzorde hori eratu aurreko hilari buruzko ordezkaritza-egiaztagiriak baizik ez dira eskatuko. Eta horri buruzko ziurtagiria emango du Bulego Publikoak.

   • Batzordeetan diren sindikatuen egiaztagiri-eskari guztietan, aurreko irizpide horren arabera jokatuko da.

   • Bulego Publikoak, betiere, ordezkaritza-egiaztagiriak egiteko jasotzen dituen eskari guztien berri emango dio Hauteskunde Batzordeari.

  2. Administrazioaren diru-laguntza jasotzeko egiaztagiria: urte bakoitzeko abenduaren 31n.

  3. Erakunde-organoak osatu edo berritzeko egiaztagiria: dagokion organoaren legean ezarritako berritze-unean, edo sortze-unean.

 3. – Aldian-aldian, eta betiere aplikagarri diren legezko xedapenak betez, hauteskunde-emaitzen egiaztagiria bidaliko dio Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak Estatuko Administrazioari.

Segimendu- eta kontrol-batzordeek eta arbitro–lanak egiten dituzten pertsonek (11. artikuluan aipatuak), lehentasunez, agiri honetan jasotako irizpideei jarraituko diete.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak, Batzorde Nagusiak ezartzen dituen irizpideekin bat, hauteskunde-prozesua aurrera eramateko beharrezko agiriak egin eta argitaratuko ditu, eta horiek banatzeaz arduratuko da. Agiri ofizial horiek ezinbestean erabili beharrekoak izango dira, hauteskunde-emaitzak baliozkotuko badira.

Sindikatu Hauteskundeetako Batzordean diren sindikatuak bat datoz batzordeburuaren figurari, batzordeko jardunaren barruan, garrantzi berezia eman behar zaiola, eta zeregin aktiboa izan behar duela. Horrenbestez, beste ataletan esplizitu edo inplizituki adierazitako aginpideez gain, honako hauek esleitzen zaizkio:

Ikuskatze-prozeduren ondorioz aurkeztutako erreklamazioetan, sindikatuek, arbitraje-prozedurara jo aurretik, Sindikatu Hauteskundeetako batzordeburuari desadostasunaz bere iritzia eman dezala eskatuko diote.

Gai horri dagokionez, batzordeburuari bitartekari-egitekoak ezagutzen zaizkio, baita ebazte-egitekoak ere, baldin sindikatuek batzordeburuak ebaztea aho batez onartzen badute.

Sindikatuek hauteskunde-prozesuaren kontrol eta segimenduan parte har dezaten errazteko helburuz, Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari eskatuko zaio «Sindikatu Hauteskundeen Segimendua eta Kontrola Egin eta Emaitzak Baliozkotzeari buruzko Sindikatu arteko Akordioa» izenpetu duten sindikatu-konfederazioek nahiz lurralde-batzordeetan, nahiz ikuskatze-lanetan dituzten ordezkariei beharrezko finantzaketa emateko. Horretarako, sindikatu-konfederazio izenpetzaileek lan horiek egingo dituzten pertsonen zerrenda emango diote Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari.

Sindikatu-hauteskundeetako batzordeetan diren sindikatuek erabaki dute jasotzen duten finantzaketa era parekidean banatuko dutela beren artean, sindikatu bakoitzak kopuru bera jaso dezan.

Banaketa hori Sindikatu arteko Akordioan dirauten sindikatuentzat baizik ez da indarrean izango.

Sindikatuetako baten bat Sindikatu arteko Akordiotik irtenez gero, sindikatu horien finantzaketaren banaketa Dekretuko 7.1 artikulua hertsiki betez egingo da. Horrenbestez, Sindikatu arteko Akordioan dirauten sindikatuentzat baizik ez da mantenduko hitzartutako parekidetasun hori.

Datozen sindikatu-hauteskundeetarako Nafarroan ezartzen diren irizpide eta berezitasunak gorabehera, hiru sindikatu-konfederazio izenpetzaileek honako akordio hauek beteko dituztela hitzematen dute:

 1. – Foru-erkidegoan ezartzen diren batzordeetan parte hartzetik, ezein sindikatu-konfederazio ere ez baztertzea.

 2. – Hiru sindikatu-konfederazioek Nafarroan antzeko akordio bat adostea hitzematen dute

  Eranskin hau ELA, CCOO eta LABek izenpetu dute.

 1. – Hauteskundeetako aktak.

  Hauteskunde-mahaiek dagokion segimendu- eta kontrol-batzordeari bidaliko dizkiote emaitzen aktak, egiazta eta baliozkotu ditzan.

 2. – Hauteskunde agiriak.

  Dagokion Sailak, sektore pribaturako hauteskunde-agiriak egiteko aplikatutako irizpide orokorrei jarraituz, Administrazio publiko guztietan hauteskunde-prozesua aurrera eramateko behar diren inprimakiak egin eta argitaratuko ditu, eta inprimakiak banatzeaz arduratuko da. Agiri ofizial horiek ezinbestean erabili beharrekoak izango dira, hauteskunde-emaitzak baliozkotuko badira.

 3. – Langileen ordezkariak.

  Administrazio publikoetan bai lan-kontratuko langileen, bai funtzionarioen ordezkariak izendatzeko hauteskundeak, egun berean egingo dira lehentasunez. Hauteskunde horietarako, hauteskunde-mahaiak sektore pribatuko irizpide berak erabiliko ditu. Hartara, mahaiak bere egintza bakoitzerako epeak adieraziko ditu, arrazoizkotasunaren irizpideei jarraituz eta egoera bakoitzean egokiena zer den begiratuta. Baina, betiere, mahaia eratzen denetik hauteskunde-eguna arteko tartea ez da hamar egunekoa baino luzeagoa izango, ezta 24 ordu baino laburragoa ere.

 4. – Hauteskunde eremuak eta unitateak.

 1. – Irizpide orokor gisa, azken hauteskundealdiko hauteskunde-eremu eta –unitateak errespetatuko dira.

 2. – Sindikatu batek aurreko egoera aldatzea dakarren ekimenen bat aurkeztuz gero, ekimena aurrera ateratzeko, ezinbestekoa izango da akordio hau izenpetu duten lau sindikatuek aho batez onartzea.

 3. – Lau sindikatuak bat ez badatoz, konfederazioko sindikatu arteko akordioaren 11. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

 1. – Bestelakoak.

  Eranskin honetan garatu ez diren Sindikatu arteko Akordioko klausulak oso-osorik aplikatuko dira.

Sindikatu-hauteskundeetako batzordeetan diren sindikatuek erabaki dute berei esleitutako kideak era parekidean banatuko dituztela, kide- eta boto-kopuruari dagokionez guztiak parekatzeko moduan. Era berean, akordioak aho batez hartuko direla erabaki dute.

Osaera horrek eta akordioak hartzeko sistema horrek Sindikatu arteko Akordioan dirauten sindikatuentzat baizik ez dute indarrean iraungo. Sindikatuek Akordioan dirautela joko da, baldin Akordioari uko egiten ez badiote, edo baldin Akordioan araututako arbitraje-prozeduretan edo edozein hauteskunde-prozesutan ematen diren laudoetako ezeinen kontra bide judiziala erabiltzen ez badute.

Sindikatu batek edo batzuek Sindikatu arteko Akordioan izateari uzten badio(te), hauteskunde-batzordeetako osaera eta akordioak hartzeko sistema, sindikatu horiei dagokienez, Dekretuko 7. artikulua hertsiki aplikatuz egokituko dira. Horrenbestez, Sindikatu arteko Akordioan dirauten sindikatuentzat baizik ez da mantenduko hitzartutako parekidetasun hori.

Bilbao, 1999ko urriaren 20a.

Eusebio Alberdi (ELA) Federico García (CC.OO.)

Félix López (LAB) Dámaso Casado (UGT)

Jaso dut: SABIN INTXAURRAGA MENDIBIL

JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILBURUA

D./D.ªJn. /And.

NAN/DNI ..............

Argazkia / Foto Vitoria-Gasteiz, 1998ko Vitoria-Gasteiz

IKUSKATZAILEA LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA Z.

EL INSPECTOR DIRECTOR DE TRABAJO Y SEG. SOC.

Txartel honen titularrari

HERRI-AGINTARIAREN

izaera eman zaio, sindikatuen hauteskundeen ikuskatzaile-eginkizunak betetzeko. Beraz, agintariek eta norbanakoek ikuskapenak egiten lagundu beharko dute. Ikuskapenak eragozten, oztopatzen edo galarazten dituenari zehapena ezarri ahal izango zaio, indarrean dagoen araudia betez.

El titular del presente carnet se halla investido de

AUTORIDAD-PUBLICA

en el ejercicio de las funciones de Inspector de Elecciones Sindicales, por lo que, autoridades y particulares, deberán prestar su apoyo en la realización de las mismas, significando que toda acción que los entorpeciese, dificulte o impida podrá ser sancionada conforme a la normativa vigente.

Enpresa/ empresa:

Kot. Kont. zk./ Nº CCC IFK/ CIF

Helbidea/ Dirección:

Udalerria/ MunicipioKm. (1)

Hasiera-ordua/ Iniciada a las (2) Amaiera-ordua/ Finalizada

(1) Ikustaldia hasi den tokitik (lehenengo ikustaldia Laneko Lurralde Ordezkaritzatik hasi dela jotzen da) / Desde el origen/salida de la visita (la 1.ª del día se considera desde la Delegación Territorial de Trabajo).

(2) Ikuskatzailea enpresaren lokaletan zein ordutan sartu den/ Desde la entrada en los locales de la empresa.

BAI/SÍEZ/NO

 1. – Hauteskundeak egin dira./ Se han realizado elecciones sindicalesn n

 2. – Aktaren errolda zuzena da./ El censo del Acta es correcto n n

 3. – Aktaren siglak zuzenak dira./ Las siglas del Acta son correctas n n

  Oharrak/ Observaciones:

  • 199 ko ren a/ , a de..........de 199

SINDITAUTAK/ CC. SINDICALESSOLASKIDEAK/ ENTREVISTADOS

IZENA/ NOMBRE SINADURA/ FIRMA IZENA/ NOMBREKARGUA/ CARGO

ELA

CCOO

UGT

LAB

IZENA/ NOMBRESINADURA/ FIRMA

IV ERANSKINA / ANEXO IV

*Aurreabisu zk. - N.º de Preaviso ....................……............

HAUTESKUNDE-ATALA ........................................................................................................................................ UNIDAD ELECTORAL

HAUTESKUNDE-MAHAIA ZK. ......................................................................................................................... MESA ELECTORAL N.º

Administrazioa - Administración ....................................................................................................................................................................

Kalea - Calle .................................................................................................................................................................... ZK. - N.º .........

Udalerria - Municipio ..................................................................................................................................................................................... P.K. - C.P. ................................

Lurralde Historikoa - Territorio Histórico ................................................ IFK - CIF ........................................................................

Telefonoa - Teléfono ..................................................... Faxa - Fax ....................................... E-maila – E-mail ..............................

GIZARTE SEGURANTZAKO ZK. - N.º DE LA SEGURIDAD SOCIAL ..................... / ...................................... / .........................

HITZARMEN ARAUTZAILEA - ACUERDO REGULADOR ....................................................................................................................

Funtzionario kopurua, guztira - N.º total de funcionarios/as .................... Gizonak - Hombres ....................... Emakumeak - Mujeres ...................

........................................(e)n, 200 ..........................(e) ko .......................................aren .............(e)ko ............................ etan, ............................................ zenbakidun hauteskunde-atalari dagokion hauteskunde-mahaia osatu egiten da.

Mahaikideak zeintzuk izango diren ezartzen da, administrazioak emandako datuen arabera. .............................................. jaunak/andreak mahaiburu jardungo du, mahai honetara izendatutako funtzionariorik antzinekoena den aldetik. ................................................................... jaunak/andreak, hauteslerik zaharrena den aldetik, mahaikide jardungo du, eta ....................................................... jaunak/andreak, berriz, hauteslerik gazteena den aldetik, mahaikide idazkari jardungo du.

Honako hauek izango dira ordezkoak, hurrenez hurren:

...........................................................................jauna/andrea

...........................................................................jauna/andrea

...........................................................................jauna/andrea

Horiek izango dira, bada, hauteskunde-mahaiko kideak.

Hauteskunde-mahaiko buruak erabakitzen du akta honen ziurtagiriak ematea hala eskatzen duten enpresetako ordezkariei zein sindikatu edo funtzionario-taldeetako ordezkariei.

Aurreko guztia idatzi honen bidez ziurtatzen da. Behin idatzi hau bertaratuei irakurrita, ados daudela agertzen dute eta nirekin batera (mahaiko idazkaria naizen aldetik) sinatzen dute. Beraz, hori guztia, ziurtatzen dut.

En ........................................., siendo las .............. horas del día .......... de ............................ de 200..... se procede a constituir la mesa electoral de la unidad electoral............................... ..................................................................................................

Se procede a determinar las/los integrantes de la mesa electoral N.º ........., de acuerdo con los datos proporcionados por la administración. asume la presidencia D./Dña. ......................................... como funcionaria/a más antiguo/a de los/las electores/as asignados/as a esta mesa. vocal D./Dña ............................................................ elector/a de más edad, y como vocal secretario/a D./Dña............................ .................................... elector/a de menor edad.

Quedan como suplentes, respectivamente:

D./Dña. .........................................................................................

D./Dña. .......................................................................................

D./Dña. .......................................................................................

quedando constituida de esta forma la mesa electoral

El/La presidente/a de la mesa electoral acuerda que se entreguen al órgano competente en materia de personal y a las organizaciones sindicales o grupos de funcionario/as que lo soliciten, las correspondientes certificaciones de este acta.

Todo lo que se acredita por la presente, que leída a los/las asistentes, la encuentran conforme y firman conmigo como secretario/a de la mesa, que certifico.

MAHAIBURUA - PRESIDENTE/A MAHAIKIDEA - VOCAL IDAZKARIA - SECRETARIO/A

Ordena-zk. Izen-deiturak Sexua NAN Jaiotze-data Administrazioan antzinatasuna

 1. º de Orden Nombres y apellidos Sexo DNI Fecha de nacimiento Antigüedad en la Administración

  _____________. ORRIA - HOJA

  Ordena-zk. Izen-deiturak Sexua NAN Jaiotze-data Administrazioan antzinatasuna

 1. º de Orden Nombres y apellidos Sexo DNI Fecha de nacimiento Antigüedad en la Administración

  HAUTAGAI-ZERRENDEN AURKEZPENA - PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

  Honako sindikatuak aurkeztu du hautagai-zerrenda - Candidatura presentada por el sindicato .......................................................................................................................................................................

  Honako funtzionario-taldeak aurkeztu du hautagai-zerrenda - Candidatura presentada por el grupo de funcionarios/as ................................................................................................................................

  Administrazioa - Administración..........................................................................................................................................................................................................................................................

  HAUTESKUNDE-ATALA - UNIDAD ELECTORAL .......................................................................................................................................................................................................................

Ordena-zk. Izena 1. deitura 2. deitura NAN Aintzinatasuna Sexua Sindikatua - Koalizioa Hautagai-zerrenda

Funtzionario-taldea onartzen dut. Sinadurak:

 1. º de Orden Nombre 1er. apellido 2.º apellido DNI Antigüedad Sexo Sindicato - Grupo de Acepto la candidatura.

  funcionarios/as - Coalición Firmas

  Hautagai-zerrenda aurkezten duen sindikatuaren legezko ordezkariaren sinadura eta zigilua, edo hautagai-zerrenda hori bermatzen duten hautesleen sinadurak (bigarren kasuan abal-emaileen zerrenda atxikitzea ere badago).

  Data eta lekua: .......................................................................................................................

  Firma y sello del/la representante legal del/de los sindicato/s que presenta/n la candidatura o firmas de los/as electores/as que avalan la candidatura (en este último caso puede adjuntarse la lista de los/las avalistas)

  Lugar y fecha .........................................................................................................................

  ZENBAKETA-AKTA - ACTA DE ESCRUTINIO

  ADMINISTRAZIOA - ADMINISTRACIÓN . ...............................................................................................................................................

  HAUTESKUNDE-ATALA - UNIDAD ELECTORAL .....................................................................................................................................

  Gizarte Segurantzako zenbakia - N.º de la Seguridad Social .............. / ......................................... / ............. IFK - CIF .............................

  ........................................(e)n, 200........(e)ko ....................aren ................(e)(a)n, ...................................................etan, hauteskunde-mahaia eraturik, .......................................................... jauna/andrea mahaiburu dela, ......................................................... jauna/andrea mahaikide dela eta .................................................... jauna/andrea idazkari dela.

  Kontu-hartzaileak: ....................................................................

  ................................................................................jauna/andrea

  ................................................................................jauna/andrea

  ................................................................................jauna/andrea

  ................................................................................jauna/andrea

  eta .............................................................................................

  jauna/andrea, aipatutako hauteskunde-atalari dagokion administrazio-ordezkari. Denak bildurik botaketa egiteko eta, hura eginik, jendaurrean egin zen botuen zenbaketa, mahaiburuak txartelak ahots gora irakurtzen zituela. Honako emaitzak izan ziren:

  En ............................................... a ........ de ................................ de 200 .......... siendo las .............. horas, constituida la mesa electoral presidida por D./Dña. ...................................................................actuando como vocal D./Dña. .............................................................. y como secretario/a D./Dña. ............................................................

  Interventores/as: ............................................................................

 1. /Dña. ......................................................................................

 1. /Dña. ........................................................................................

 1. /Dña. .......................................................................................

 1. /Dña. ......................................................................................

  y D./Dña. ..................................................................................., representante de la Administración, correspondiente a la unidad electoral indicada, para llevar a cabo el acto de votación, y verificada ésta, se procedió públicamente al recuento de los votos, mediando la lectura por el/la presidente/a, en alta voz, de las papeletas, dando el siguiente resultado:

  Hautesleak Ordezkari hautagarriak Boto-emaileak Baliozko botoak Txartel zuriak Baliogabeak Ordezkari hautatuak

  Electores/as Representantes elegibles Votantes Votos válidos Papeletas blancas Nulos Representantes elegidos/as

Hautagaia Sindikatua edo funtzionario-taldea Botoak

Candidato/a Sindicato o grupo de funcionarios/as Votos

Hautagaia Sindikatua edo funtzionario-taldea Botoak

Candidato/a Sindicato o grupo de funcionarios/as Votos

ORDEZKARI HAUTATUAK - REPRESENTANTES ELEGIDOS/AS

Izena 1. deitura 2. deitura NAN Sexua Sindikatua - Funtzionario-taldea - Koalizioa

Nombre 1er apellido 2.º apellido DNI Sexo Sindicato - Grupo de funcionarios/as - Coalición

GORABEHERAK - INCIDENCIAS .................................................................................................................................................................

Hori guztia idatzi honen bidez ziurtatzen da. Mahaiburuak, mahaikideak, kontu-hartzaileek eta administrazioaren ordezkariek (izanez gero) sinatzen dute, eta nik, idazkaria naizen aldetik, ziurtatzen dut.

Lo que se acredita por la presente, que firma el/la presidente/a de la mesa con el vocal integrante de la misma, interventores/as y representantes de la administración (si hubiere), de la que yo, como secretario/a, certifico.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

(Kontu-hartzaileak, izanez gero) - (Interventores/as, si hubiere)

..........................................................................................................

(Administrazioaren ordezkaria, izanez gero) -

(Representante de la Administración, si hubiere)

Aurrebisu zk. - N.º de Preaviso .................................

Hauteskunde partziala izanez gero, dagokion akta orokorra zehaztu.

En caso de que se trate de elección parcial, identifíquese el acta total a la que afecta

___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Lantokiaren izena - Nombre del centro de trabajo ...............................................................................................................................................

Kalea - Calle ........................................................................................................................................................ ZK. - N.º .........................

Udalerria - Municipio ................................................... Lurralde Historikoa – Territorio Histórico .............................. P.K. - C.P. ..................

Telefonoa - Teléfono ......................................... Faxa - Fax ......................................... E-maila – E-mail :..............................................

EISN (4 digitu) - CNAE (4 dígitos) ...................................................... IFK/IFZ – CIF/NIF ...............................................................

GIZARTE SEGURANTZAKO ZK. - N.º DE LA SEGURIDAD SOCIAL ............... / .................................................... / ....................

EKON. JARD. NAG. - ACTIV. ECONÓMICA PRINCIPAL ...........................................................................................................................

SEKTOREKO HITZARMEN KOLEKTIBOA - CONVENIO COLECTIVO SECTORIA L...............................................................................

LANTOKIKO LANGILEAK - TRABAJADORES/AS DEL CENTRO DE TRABAJO Gizonak Emakumeak Guztira

Hombres Mujeres Total

Langile kopurua, guztira - N.º total de trabajadores/as A

Langile finkoak (aldizkako lan-kontraku finkokoak barne) eta urtea baino gehiagoko B

kontratuarekin - Trabajadores/as fijos/as y temporales con contrato superior a un año

(se incluyen los/as fijos/as discontinuos/as)

Behin-behineko langileak urtea baino gutxiagoko kontratuarekin C

Trabajadores/as temporales con contrato inferior a un año

Urtea baino gutxiagoko kontratuko behin-behineko langileek azken urtean, mahaia D

osatu den egunera arte, sartutako lan egunak - Jornadas trabajadas en el último año

hasta la constitución de la mesa por todos/as los/as temporales que hayan estado

vinculados/as con contratos de hasta un año

Behin-behineko langileak zenbaketa ondorioetarako E

Trabajadores/as temporales a efectos de cómputo

Langileen kopurua, guztira, zenbaketa ondorioetarako (F = B + E) F

Total de trabajadores/as a efectos de cómputo (F = B + E)

..................................................................(e)n, aipatutako enpresaren lolaketan, 200....(e)ko ...........................aren .......................(e)ko ...............etan, ....................................(e)ko kolegioko hauteskunde-mahaia osatu egiten da, Langileen Estatutuaren testu bateratua onartu zuen martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege-dekretuko 73. artikuluan aurreikusi bezala. Errege-dekretu horretako 73.3. artikuluan ezarritakoaren arabera, mahaikideak zeintzuk izango diren ezarri eta honako akta betetzen da, enpresak emandako datuen arabera. .............................................. jaunak/andreak mahaiburu jardungo du, mahai honetara izendatutako langilerik antzinekoena den aldetik........................................ jaunak/andreak, hauteslerik zaharrena den aldetik, mahaikide jardungo du, eta ..................................................................................... jaunak/andreak, berriz, hauteslerik gazteena den aldetik, mahaikide idazkari jardungo du.

Honako hauek izango dira ordezkoak, hurrenez hurren:

....................................................................................jauna/andrea

....................................................................................jauna/andrea

....................................................................................jauna/andrea

Horiek izango dira, bada, hauteskunde-mahaiko kideak.

Hauteskunde-mahaiburuak erabakitzen du hala eskatzen duten enpresetako ordezkariei zein sindikatu edo langile-taldeetako ordezkariei akta honen ziurtagiriak ematea.

Aurreko guztia idatzi honen bidez ziurtatzen da. Behin idatzi hau bertaratuei irakurrita, ados daudela agertzen dute eta nirekin batera (mahaiko idazkaria naizen aldetik) sinatzen dute. Beraz, hori guztia, ziurtatzen dut.

En ........................................................ y en los locales de la empresa de referencia, siendo las ......... horas del día ....... de ........................... de 200...... se procede a constituir la mesa electoral prevista en el art. 73 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Conforme a lo dispuesto por el art. 73.3 de dicho Real Decreto se procede a determinar los integrantes de la Mesa Electoral y a cumplimentar la presente acta de acuerdo con los datos proporcionados por la empresa. Asume la presidencia D./Dña ............................................................................................................... como trabajador/a más antiguo/a de la empresa. vocal D./Dña. ............................................................................................................... elector/a de más edad, y como vocal secretario/a D./Dña. .............................................................................................................., elector/a de menor edad.

Quedan como suplentes, respectivamente:

D./Dña

D./Dña

D./Dña ,

quedando constituida de esta forma la mesa electoral.

El/La presidente/a de la mesa electoral acuerda que se entreguen a la empresa y a las organizaciones sindicales o grupos de trabajadores/as que lo soliciten, las correspondientes certificaciones de este acta.

Todo lo que se acredita por la presente, que leída a los/las asistentes, la encuentran conforme y firman conmigo como secretario/a de la mesa, que certifico.

........................................................................ .......................................................... ......................................................

SINDIKATU EDO LANGILE-TALDEAREN IZENEAN MAHAIBURUA - PRESIDENTE/AMAHAIKIDEA - VOCAL

(ZIGILU ETA SINADURA)

POR EL SINDICATO O GRUPO DE TRABAJADORES/AS ........................................................................

(SELLO Y FIRMA) IDAZKARIA - SECRETARIO/A

Ordena-zk. Izen-deiturak Sexua NAN Jaiotze-data Enpresan antzinatasuna Maila profesionala

 1. º de Orden Nombres y apellidos Sexo DNI Fecha de nacimiento Antigüedad en la empresa Categoría profesional

  ________. ORRIA - HOJA

  Ordena-zk. Izen-deiturak Sexua NAN Jaiotze-data Enpresan antzinatasuna Maila profesionala

 1. º de Orden Nombres y apellidos Sexo DNI Fecha de nacimiento Antigüedad en la empresa Categoría profesional

  HAUTAGAI-ZERRENDEN AURKEZPENA – PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

  Honako sindikatuak aurkeztu du hautagai-zerrenda - Candidatura presentada por el sindicato ..........................................................................................................................................................

  Honako langile-taldeak aurkeztu du hautagai-zerrenda - Candidatura presentada por el grupo de trabajadores/as ...............................................................................................................................

  Enpresa izena – Nombre de la empresa .............................................................................................................................................................................................................................................

Ordena zk. Izena 1. deitura 2. deitura NAN Aintzinatasuna Sexua Sindikatua - Koalizioa Hautagai-izatea onartzen dut.

Langile-taldea Sinadurak:

 1. º de Orden Nombre 1er. Apellido 2.º apellido DNI Antigüedad Sexo Sindicato - Grupo de Acepto la candidatura.

  Trabajadores/as - Coalición Firmas

  Hautagai-zerrenda aurkezten duen sindikatuaren legezko ordezkariaren sinadura eta zigilua, edo hautagai-zerrenda hori bermatzen duten hautesleen sinadurak (bigarren kasuan abal-emaileen zerrenda atxikitzea ere badago).

  Data eta lekua: .......................................................................................................................

  Firma y sello del/la representante legal del/de los Sindicato/s que presenta/n la candidatura o firmas de los/as electores/as que avalan la candidatura (en este último caso puede adjuntarse la lista de los/las avalistas)

  Lugar y fecha ...........................................................................……………….......................

ENPRESAREN IZENA - NOMBRE DE LA EMPRESA .............................................................................................................................

..........................................................(e)n, 200 ...... (e)ko ...............................aren.........(e)(a)n, ........................................etan, hauteskunde-mahaia eraturik, ........................................................ jauna/andrea mahaiburu dela, ........................................................... jauna/andrea mahaikide dela eta ........................................................ jauna/andrea idazkari dela.

Kontu-hartzaileak: ......................................................................... jauna/andrea

..........................................................................................................jauna/andrea

.......................................................................................................... jauna/andrea

eta .................................................................................................. jauna/andrea, aipatutako lantokiari dagokion enpresaren ordezkari. Denak bildurik bozketa egiteko eta, hura eginik, jendaurrean egin zen botuen zenbaketa, mahaiburuak txartelak ahots gora irakurtzen zituela. Honako emaitzak izan ziren:

En ................................................ a ........ de ................................ de 200........... siendo las .............. horas, constituida la mesa electoral presidida por D./D.................................................................. actuando como Vocal D./Dña. ....................................................... y como Secretario/a D./Dña. .........................................................

Interventores/as: D./Dña. .............................................................

D./Dña. ........................................................................................

D./Dña. ........................................................................................

y D./Dña. .......................................................................................,

representante de la empresa, correspondiente al centro de trabajo indicado, para llevar a cabo el acto de votación, y verificada ésta, se procedió publicamente al recuento de los votos, mediando la lectura por el/la presidente/a, en alta voz, de las papeletas, dando el siguiente resultado:

Hautesleak Ordezkari Boto-emaileak Baliozko botoak Txartel zuriak Baliogabeak Ordezkari Representantes

hautagarriak

Electores/as Representantes Votantes Votos válidos Papeletas blancas Nulos hautatuak elegidos/as

elegibles

AURKEZTURIKO HAUTAGAIAK: POSTU-EMATEA ETA LORTURIKO BOTOAK

Hautagaia - Candidato/aSindikatua edo Botoak-Votos

langile-taldea

Sindicato o grupo de

trabajadores/as

Hautagaia - Candidato/aSindikatua edo Botoak-Votos

langile-taldea

Sindicato o grupo de

trabajadores/as

Izena 1. deitura 2. deitura NAN Sexua Sindikatua - Langile-taldea - Koalizioa

Nombre 1er apellido 2.º apellido DNI Sexo Sindicato - Grupo de Trabajadores/as - Coalición

GORABEHERAK - INCIDENCIAS ................................................................................................................................................................

Hori guztia idatzi honen bidez ziurtatzen da. Mahaiburuak, mahaikideak, kontu-hartzaileek eta enpresaren ordezkariak (izanez gero) sinatzen dute, eta nik, idazkaria naizen aldetik, egiaztatzen dut.

Lo que se acredita por la presente, que firma el/la presidente/a de la mesa con el/la vocal integrante de la misma, interventores/as y representantes de la empresa (si hubiere), de la que yo, como secretario/a, certifico.

........................................................................................

MAHAIBURUA - PRESIDENTE/A

..........................................................................................

MAHAIKIDEA - VOCAL

..........................................................................................

(Kontu-hartzaileak, izanez gero ) - (Interventores/as, si hubiere)

..........................................................................................

(Enpresa ordezkaria, izanez gero) - (Representante de la Empresa, si hubiere) ........................................................................................

HAUTESKUNDE-MAHAIAREN OSATZE-AKTA Eredua - Modeo: JP 1

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL

Aurreabisu zk. - N.º de Preaviso................................. Administrazioaren sarrera zigilua

Sello de entrada de la Administración

ADMINISTRAZIOA - ADMINISTRACIÓN

HAUTESKUNDE-ATALA - UNIDAD ELECTORAL

Kalea - Calle ZK. - N.º ........................

Udalerria - Municipio P.K. - C.P. ................................

Lurralde Historikoa - Territorio Histórico IFK - CIF ........................................................................

Telefonoa - Teléfono Faxa - Fax ................................... E-maila – E-mail: ..................................................

GIZARTE SEGURANTZAKO ZK. - N.º DE LA SEGURIDAD SOCIAL / ......................................... / .....................

HITZARMEN ARAUTZAILEA - ACUERDO REGULADOR

Funtzionarioen kopurua, guztira - N.º total de funcionarios/as ............... Gizonak - Hombres ............... Emakumeak - Mujeres ................

.................................................................(e)n, 200....(e)ko ...................aren .............(e)ko ..........etan, urriaren 6ko 304/1987 Dekretuko 13. artikuluan ezarritako hauteskunde-mahaia osatzen da. Ordezkaritza Organoei buruzko Dekretu horretan, hauteskunde-prozesua arautu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren zerbitzuko langileen lan-baldintzak eta eskuhartzea zehazten ziren, eta uztailaren 28ko 328/1994 Dekretuak aldatu zuen.

.................................................... zenbakidun mahaikideak zeintzuk izango diren ezartzen da, administrazioak emandako datuen arabera ................................................................ jaunak/andreak mahaiburu jardungo du, mahai honetara izendatutako funtzionariorik antzinekoena den aldetik. .......................................... ....... jaunak/andreak, hauteslerik zaharrena den aldetik, mahaikide jardungo du, eta ...................................... jaunak/andreak, berriz, . hauteslerik gazteena den aldetik, mahaikide idazkari jardungo du.

Honako hauek izango dira ordezkoak, hurrenez hurren:

jauna/andrea

jauna/andrea

jauna/andrea

Horiek izango dira, bada, hauteskunde-mahaiko kideak.

Hauteskunde-mahaiburuak erabakitzen du, hala eskatzen badute, langileen arloko eskumena duen Organoari eta sindikatu edo funtzionario-taldeetako ordezkariei akta honen ziurtagiriak ematea.

Aurreko guztia idatzi honen bidez ziurtatzen da. Behin idatzi hau bertaratuei irakurrita, ados daudela agertzen dute eta nirekin batera (mahaiko idazkaria naizen aldetik) sinatzen dute. Beraz, hori guztia ziurtatzen dut.

En ................................................, siendo las ............. horas del día ........ de ............................... de 200..... se procede a constituir la mesa electoral prevista en el art. 13 del Decreto 304/1987, de 6 de octubre, de Organos de Representación, regulación del proceso electoral, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, modificado por el Decreto 328/1994, de 28 de julio.

Se procede a determinar las/los integrantes de la mesa electoral N.º ............, de acuerdo con los datos proporcionados por la Administración. Asume la presidencia D./Dña. .......................................................... ...................................................... como funcionaria/a más antiguo/a de los/las electores/as asignados/as a esta mesa. vocal D./Dña. ................ ...................................................................................... elector/a de más edad, y como vocal secretario/a D./Dña ..................................... ................................................................... elector/a de menor edad.

Quedan como suplentes, respectivamente:

D./Dña.

D./Dña.

D./Dña.

quedando constituida de esta forma la mesa electoral

El/La presidente/a de la mesa electoral acuerda que se entreguen al órgano competente en materia de personal y a las organizaciones sindicales o grupos de funcionario/as que lo soliciten, las correspondientes certificaciones de este acta.

Todo lo que se acredita por la presente, que leída a los/las asistentes, la encuentran conforme y firman conmigo como secretario/a de la mesa, que certifico.

............................................................ ............................................................ ............................................................

MAHAIBURUA - PRESIDENTE/A MAHAIKIDEA - VOCAL IDAZKARIA - SECRETARIO/A

Eredua - Modeo: JP 2/1

Ordena-zk. Izen-deiturak Sexua NAN Jaiotze-data Administrazioan antzinatasuna

 1. º de OrdenNombres y apellidos Sexo DNIFecha de nacimientoAntigüedad en la Administración

  Eredua - Modeo: JP 2/2

  _____ ORRIA - HOJA

  Ordena-zk. Izen-deiturak Sexua NAN Jaiotze-data Administrazioan antzinatasuna

 1. º de OrdenNombres y apellidos Sexo DNIFecha de nacimientoAntigüedad en la Administración

  Eredua - Modeo: JP 3

  HAUTAGAI-ZERRENDEN AURKEZPENA - PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

  Honako sindikatuak aurkeztu du hautagai-zerrenda - Candidatura presentada por el sindicato

  Honako funtzionario-taldeak aurkeztu du hautagai-zerrenda - Candidatura presentada por el grupo de funcionarios/as

  Administrazioa - Administración

  HAUTESKUNDE-ATALA - UNIDAD ELECTORAL

Sindikatua – Koalizioa - Hautagai-izatea onartzen

Ordena-zk. Izena 1. deitura 2. deitura NAN Antzinatasuna Sexua Funtzionario-taldea dut. Sinadurak

 1. º de OrdenNombre 1.er Apellido 2.º apellido DNI Antigüedad Sexo Sindicato - Grupo de Acepto la candidatura.

  funcionarios/as - Coalición Firmas

  Hautagai-zerrenda aurkezten duen sindikatuaren legezko ordezkariaren sinadura eta zigilua, edo hautagai-zerrenda hori bermatzen duten hautesleen sinadurak (bigarren kasuan abal-emaileen zerrenda atxikitzea ere badago).

  Data eta lekua:

  Firma y sello del/la representante legal del/de los sindicato/s que presenta/n la candidatura o firmas de los/as electores/as que avalan la candidatura (en este último caso puede adjuntarse la lista de los/las avalistas)

  Lugar y fecha

  Eredua - Modeo: JP 4

  ZATIKAKO ZENBAKETA-AKTA

  ACTA PARCIAL DE ESCRUTINIO

  HAUTESKUNDE-ATALA - UNIDAD ELECTORAL

  HAUTESKUNDE-MAHAIA - MESA ELECTORAL NÚMERO

  ADMINISTRAZIOA - ADMINISTRACIÓN

  MAHAIKO HAUTESLE-KOPURUA - N.º TOTAL DE ELECTORES/AS DE LA MESA .

  GIZONAK - HOMBRES................................................. EMAKUMEAK - MUJERES .

  HAUTESKUNDE-ATALEAN HAUTATU BEHARREKO KIDEEN KOPURUA - N.º DE MIEMBROS A ELEGIR EN LA UNIDAD ELECTORAL .

MAHAIBURU- PRESIDENTE/A D./Dña. J./A.

MAHAKIDE - VOCAL D./Dña. J./A.

IDAZKARI - SECRETARIO/A D./Dña. J./A.

KONTU-HARTZAILE - INTERVENTORES/AS D./Dña. J./A.

D./Dña. J./A. - D./Dña.

D./Dña. . J./A. - D./Dña.

ADMINISTRAZIOAREN ORDEZKARI (izanez gero) - REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN (Si hubiera) D./Dña.

Bozketa egin ondoren, hauteskunde-mahaiak jendaurrean zenbatu zituen botoak, mahaiburuak txartelak ozenki irakurriz. Honakoak izan ziren emaitzak:

Realizada la votación se procedió públicamente por la mesa electoral al recuento de los votos, mediante la lectura de las papeletas en alta voz por el/la presidente/a dando el siguiente resultado:

BOTO-EMAILEEN KOPURUA - N.º DE VOTANTES . GIZONAK - HOMBRES .............. EMAKUMEAK - MUJERES ...............

BALIOZKO TXARTELAK - PAPELETAS VÁLIDAS

BALIOGABEKO TXARTELAK - PAPELETAS NULAS ZURI - BLANCAS .............................

TXARTEL-KOPURUA, GUZTIRA - TOTAL PAPELETAS ...........................................................

HAUTAGAI-ZERRENDA - CANDIDATURABOTO- KOPURUA - N.º DE VOTOS

GORABEHERAK - INCIDENCIAS

Hori guztia idatzi honen bidez ziurtatzen da. Mahaiko buruak, mahaikideak, kontu-hartzaileek eta Administrazioaren ordezkariak (izanez gero) sinatzen dute, eta nik, idazkari naizen aldetik, ziurtatzen dut.

Lo que se acredita por la presente, que firma el/la presidente/a de la mesa con el/la vocal integrante de la misma, interventores/as y representantes de la empresa (si hubiere), de la que yo, como secretario/a, certifico.

MAHAIBURUA - PRESIDENTE/A

MAHAIKIDEA - VOCAL

(Kontu-hartzaile/ak, izanez gero) - (Interventores/as, si los hubiera)

(Administrazioaren ordezkaria, izanez gero) -

(Representante de la Administración, si hubiere)

Eredua - Modeo: JP 5/1

ZENBAKETA-AKTA OROKORRA

ACTA GLOBAL DE ESCRUTINIO

ADMINISTRAZIOA - ADMINISTRACIÓN.

TESKUNDE-ATALA - UNIDAD ELECTORAL

Gizarte Segurantzako zenbakia - N.º de la Seguridad Social ............. / ..................... / ............. IFK - CIF .....................................

........................................................................ (e)n, aipatutako administrazioaren lokaletan, 200 ............................... (e)ko ...................................... ren ............... (e)an, .................. etan, hauteskunde-mahaiak elkartu dira, zatikako-akta egin ondoren, ................................... egunean egindako funtzionarioen ordezkariak aukeratzeko hauteskundeen emaitza orokorrak ezartzeko asmoz.

Egintza hori hauteskunde-mahaietako mahaiburuak, mahaikideak eta idazkariak aurrean daudela egiten da, hauteskunde-mahai koordinatzailea buru delarik. Hona hemen mahai horretako kideak:

Hauteskunde-ataleko funtzionariorik antzinekoenak direlako

Hauteskunde-ataleko hauteslerik zaharrenak direlako

Hauteskunde-ataleko hauteslerik gazteenak direlako. Eta kontu-hartzaileak

Administrazioaren ordezkari,

MAHAIA - MESA NÚMERO

Mahaiburu - Presidente/a

Mahaikide - Vocal

Idazkari - Secretario/a

Kontu-hartzaile- Interventor-a/es-as

Administrazioaren ordezkari - Representante de la Administración

MAHAIA - MESA NÚMERO

Mahaiburu - Presidente/a

Mahaikide - Vocal

Idazkari - Secretario/a

Kontu-hartzaile- Interventor-a/es-as

Administrazioaren ordezkari - Representante de la Administración

En .............................................................................. y en los locales de la Administración de referencia, siendo las ................... horas del día ............. de .......................... de 200..................., se reúnen las diversas mesas electorales una vez levantadas las respectivas actas parciales, a fin de determinar los resultados globales de las elecciones de representantes de los/las funcionarios/as, celebradas el día .........................................

Dicho acto, con la presencia de los/las distintos/as presidentes/as, vocales y secretarios/as de las diferentes mesas electorales, está presidido por la mesa electoral coordinadora, integrada por:

 1. /A. eta D./Dña.

 1. /A. eta D./Dña.

  por ser el/la funcionario/a con más antigüedad de la unidad electoral:

 1. /A. eta D./Dña.

 1. /A. eta D./Dña.

  por ser el/la elector/a de mayor edad en la unidad electoral, y por

 1. /A. eta D./Dña.

 1. /A. eta D./Dña.

  elector/a de menor edad en la Unidad Electoral. Los/Las interventores/as:

 1. /A. eta D./Dña.

 1. /A. D./Dña.

 1. /A. Eta. D./Dña.

 1. /A. D./Dña.

  en representación de la Administración.

  MAHAIA - MESA NÚMERO

  Mahaiburu - Presidente/a

  Mahaikide - Vocal

  Idazkari - Secretario/a

  Kontu-hartzaile- Interventor-a/es-as

  Administrazioaren ordezkari - Representante de la Administración

  MAHAIA - MESA NÚMERO

  Mahaiburu - Presidente/a

  Mahaikide - Vocal

  Idazkari - Secretario/a

  Kontu-hartzaile- Interventor-a/es-as

  Administrazioaren ordezkari - Representante de la Administración

  Eredua - Modeo: JP 5/2

  HAUTESKUNDE-MAHAIAK

  MESAS ELECTORALES

  MAHAIA - MESA NÚMERO

  Mahaiburu - Presidente/a

  Mahaikide - Vocal

  Idazkari - Secretario/a

  Kontu-hartzaile- Interventor-a/es-as

  Administrazioaren ordezkari - Representante de la Administración

  MAHAIA - MESA NÚMERO

  Mahaiburu - Presidente/a

  Mahaikide - Vocal

  Idazkari - Secretario/a

  Kontu-hartzaile- Interventor-a/es-as

  Administrazioaren ordezkari - Representante de la Administración

  MAHAIA - MESA NÚMERO

  Mahaiburu - Presidente/a

  Mahaikide - Vocal

  Idazkari - Secretario/a

  Kontu-hartzaile- Interventor-a/es-as

  Administrazioaren ordezkari - Representante de la Administración

  MAHAIA - MESA NÚMERO

  Mahaiburu - Presidente/a

  Mahaikide - Vocal

  Idazkari - Secretario/a

  Kontu-hartzaile- Interventor-a/es-as

  Administrazioaren ordezkari - Representante de la Administración

  MAHAIA - MESA NÚMERO

  Mahaiburu - Presidente/a

  Mahaikide - Vocal

  Idazkari - Secretario/a

  Kontu-hartzaile- Interventor-a/es-as

  Administrazioaren ordezkari - Representante de la Administración

  MAHAIA - MESA NÚMERO

  Mahaiburu - Presidente/a

  Mahaikide - Vocal

  Idazkari - Secretario/a

  Kontu-hartzaile- Interventor-a/es-as

  Administrazioaren ordezkari - Representante de la Administración

  MAHAIA - MESA NÚMERO

  Mahaiburu - Presidente/a

  Mahaikide - Vocal

  Idazkari - Secretario/a

  Kontu-hartzaile- Interventor-a/es-as

  Administrazioaren ordezkari - Representante de la Administración

  MAHAIA - MESA NÚMERO

  Mahaiburu - Presidente/a

  Mahaikide - Vocal

  Idazkari - Secretario/a

  Kontu-hartzaile- Interventor-a/es-as

  Administrazioaren ordezkari - Representante de la Administración

  MAHAIA - MESA NÚMERO

  Mahaiburu - Presidente/a

  Mahaikide - Vocal

  Idazkari - Secretario/a

  Kontu-hartzaile- Interventor-a/es-as

  Administrazioaren ordezkari - Representante de la Administración

  MAHAIA - MESA NÚMERO

  Mahaiburu - Presidente/a

  Mahaikide - Vocal

  Idazkari - Secretario/a

  Kontu-hartzaile- Interventor-a/es-as

  Administrazioaren ordezkari - Representante de la Administración

  Eredua - Modeo: JP 5/3

  HAUTESLEAK – ELECTORES/AS

  Hautesleak, guztira - Total de electores/as: . Gizonak - Hombres

  Emakumeak - Mujeres

  Boto emaileak – Votantes: Gizonak - Hombres

  Emakumeak - Mujeres

Txartelen kopuru orokorra, sailkaturik:

 1. º total de las papeletas distribuidas en:

  Baliozkoak - Válidas

  Baliogabeak - Nulas .

  Zuri - En blanco

HAUTAGAI-ZERRENDAK - CANDIDATURASBOTOAK - VOTOS

HAUTAGAI -ZERRENDA BATZORDE-POSTUEN KOPURUA

CANDIDATURAN.º DE PUEST OS JUNTA

Eredua - Modeo: JP 5/4

HAUTATUAK - ELEGIDOS/AS

Sindikatua - Koalizioa -

Izena 1. deitura 2. deitura NAN Sexua Funtzionario taldea

Nombre 1.er apellido 2.º apellido DNI Sexo Sindicato - Grupo de

Funcionarios/as - Coalición

GORABEHERAK -

INCIDENCIAS

Hori guztia idatzi honen bidez ziurtatzen da. Mahaiburuek, mahaikideek, kontu-hartzaileek eta administrazioaren ordezkariak (izanez gero) sinatzen dute, eta guk, idazkariak garen aldetik, ziurtatzen dugu.

Lo que se acredita por la presente, que firman los/las presidentes/as de las mesas con los/las vocales integrantes de las mismas, interventores/as y representantes de la administración (si hubiere), de la que nosotros/as, como secretarios/as, certificamos.

MAHAIBURUA - PRESIDENTE/A MAHAIKIDEA - VOCALES

(Kontu-hartzaile/ak, izanez gero) - (Interventores/as, si los hubiera) (Administrazioaren ordezkaria, izanez gero) - (Representante de la Administración, si hubiere)

Enpresa Batzordea - Comité de Empresa

Hauteskunde-mahaien eratze aktak - Actas de constitución de las mesas electorales (Eredua-Modelo CE 1) n

Aurkeztutako hautagai-zerrendak - Candidaturas presentadas (Eredua- Modelo CE 3) n

Zatikako zenbaketa-aktak - Actas parciales de escrutinio (Eredua- Modelo CE 4) n (Hauteskunde-mahai bat baino gehiago badago bakarrik) - (Únicamente si hay más de una mesa electoral)

Zenbaketa-akta orokorra - Acta global de escrutinio (Ereduak-Modelos CE 5/1; CE 5/2; CE 5/3; CE 5/4) n

Enpresaren izena - Nombre de la empresa:

Lantokiaren helbidea – Domicilio del centro de trabajo:

Arabako Lurralde Ordezkaritza

Delegación Territorial de Álava

Samaniego, 2

01005 VITORIA-GASTEIZ

Tfn.: 945.18.70.30

Fax.: 945.18.70.31

 1. mail: elec-sind-al@ej-gv.es

  Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza

  Delegación Territorial de Bizkaia

  Gran Vía, 85, 7.º

  48011 BILBAO

  Tfn.: 94.403.12.18

  Fax.: 94.403.12.12

 1. mail: elec-sind-bi@ej-gv.es

  Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza

  Delegación Territorial de Gipuzkoa

  Vitoria-Gasteiz, 3-3.º

  20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

  Tfn.: 943.02.32.00

  Fax.: 943.02.32.01

 1. mail: elec-sind-gi@ej-gv.es

EREDUA - MODELODESKRIBAPENA - DESCRIPCION

CE 1 Hauteskunde-mahaiaren eratze akta (3 ale)

Acta de constitución de la mesa electoral (3 ejemplares)

CE 2A/1 Lan-zentsua (Teknikariak eta administrariak)

Censo laboral (Técnicos/as y administrativos/as)

CE 2B/1 Lan-zentsua (Espezialistak eta kualifikaziorik gabeko langileak)

Censo laboral (Especialistas y no cualificados/as)

CE 2/2 Lan-zentsua (jarraipena)

Censo laboral (continuación)

CE 3 Hautagai zerrenden aurkezpena (5 ale)

Presentación de candidaturas (5 ejemplares)

CE 4 Zatikako Zenbaketa-akta (3 ale)

Acta parcial de escrutinio (3 ejemplares)

CE 5/1 Zenbaketa-akta orokorra (*)

Acta global de escrutinio (*)

 • Zenbaketa-akta orokorra lau inprimakik osatzen dute. Inprimakion izenburuak honako hauek dira:

 • El acta global de escrutinio se compone de cuatro impresos cuyos encabezamientos son los que a continuación se señalan:

 • Zenbaketa-akta orokorra / Acta global de escrutinioCE-5/1

 • Hauteskunde-mahaiak / Mesas electoralesCE-5/2

 • Hautesleak / Electores/asCE-5/3

 • Hautatuak / Elegidos/asCE-5/4

  SINDIKATU HAUTESKUNDEAK

Langileen ordezkariak -Delegados/as de Personal

Hauteskunde-mahaiaren eratze-akta - Acta de constitución de la mesa electoral (Eredua – Modelo DP 1) n

Aurkeztutako hautagai-zerrendak - Candidaturas presentadas (Eredua – Modelo DP 3) n

Zenbaketa-akta - Acta de escrutinio (Eredua – Modelo DP 4) n

Enpresaren izena - Nombre de la empresa:

Lantokiaren helbidea - Domicilio del centro de trabajo: .

Arabako Lurralde Ordezkaritza

Delegación Territorial de Álava

Samaniego, 2

01005 VITORIA-GASTEIZ

Tfn.: 945.18.70.30

Fax.: 945.18.70.31

 1. mail: elec-sind-al@ej-gv.es

  Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza

  Delegación Territorial de Bizkaia

  Gran Vía, 85, 7.º

  48011 BILBAO

  Tfn.: 94.403.12.18

  Fax.: 94.403.12.12

 1. mail: elec-sind-bi@ej-gv.es

  Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza

  Delegación Territorial de Gipuzkoa

  Vitoria-Gasteiz, 3-3.º

  20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

  Tfn.: 943.02.32.00

  Fax.: 943.02.32.01

 1. mail: elec-sind-gi@ej-gv.es

  BERAREKIN DAKARREN DOKUMENTAZIOA / DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE

  EREDUA - MODELODESKRIBAPENA - DESCRIPCION

  DP 1 Hauteskunde-mahaiaren eratze akta (ale 1)

  Acta de constitución de la mesa electoral (1 ejemplar)

  DP 2/1 Lan-zentsua

  Censo laboral

  DP 2/2 Lan-zentsua (jarraipena)

  Censo laboral (continuación)

  DP 3 Hautagai zerrenden aurkezpena (3 ale)

  Presentación de candidaturas (3 ejemplares)

  DP 4 Zenbaketa-akta

  Acta de escrutinio

  SINDIKATU HAUTESKUNDEAK

Funtzionarioen batzordea - Junta de Personal

Hauteskunde-mahaien eratze-aktak - Actas de constitución de las mesas electorales (Eredua – Modelo JP 1) n

Aurkeztutako hautagai-zerrendak - Candidaturas presentadas (Eredua – Modelo JP 3) n

Zatikako zenbaketa-aktak - Actas parciales de escrutinio (Eredua – Modelo JP 4) n

(Hauteskunde-mahai bat baino gehiago badago bakarrik) - (Únicamente si hay más de una mesa electoral)

Zenbaketa-akta orokorra - Acta global de escrutinio (Ereduak – Modelos JP 5/1; JP 5/2; JP 5/3; JP 5/4) n

Administrazioaren izena - Nombre de la Administración: .

Hauteskunde-atala - Unidad electoral:

Arabako Lurralde Ordezkaritza

Delegación Territorial de Álava

Samaniego, 2

01005 VITORIA-GASTEIZ

Tfn.: 945.18.70.30

Fax.: 945.18.70.31

 1. mail: elec-sind-al@ej-gv.es

  Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza

  Delegación Territorial de Bizkaia

  Gran Vía, 85, 7.º

  48011 BILBAO

  Tfn.: 94.403.12.18

  Fax.: 94.403.12.12

 1. mail: elec-sind-bi@ej-gv.es

  Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza

  Delegación Territorial de Gipuzkoa

  Vitoria-Gasteiz, 3-3.º

  20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

  Tfn.: 943.02.32.00

  Fax.: 943.02.32.01

 1. mail: elec-sind-gi@ej-gv.es

  BERAREKIN DAKARREN DOKUMENTAZIOA / DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE

  EREDUA - MODELODESKRIBAPENA - DESCRIPCION

  JP 1 Hauteskunde-mahaiaren eratze akta (4 ale)

  Acta de constitución de la mesa electoral (4 ejemplares)

  JP 2/1 Zentsua

  Censo

  JP 2/2 Zentsua (jarraipena)

  Censo (continuación)

  JP 3 Hautagai zerrenden aurkezpena (5 ale)

  Presentación de candidaturas (5 ejemplares)

  JP 4 Zatikako zenbaketa-akta (4 ale)

  Acta parcial de escrutinio (4 ejemplares)

  JP 5/1 Zenbaketa-akta orokorra (*)

  Acta global de escrutinio (*)

  • Zenbaketa-akta orokorra lau inprimakik osatzen dute. Inprimakion izenburuak honako hauek dira:

  • El acta global de escrutinio se compone de cuatro impresos cuyos encabezamientos son los que a continuación se señalan:

  • Zenbaketa-akta orokorra - Acta global de escrutinioJP 5/1

  • Hauteskunde-mahaiak - Mesas electoralesJP 5/2

  • Hautesleak - Electores/asJP 5/3

  • Hautatuak - Elegidos/asJP 5/4

   SINDIKATU HAUTESKUNDEAK

Administrazioko langileen ordezkariak

Delegados/as de Personal de la Administración

Hauteskunde-mahaiaren eratze-akta - Acta de constitución de la mesa electoral (Eredua – Modelo: DA 1) n

Aurkeztutako hautagai-zerrendak - Candidaturas presentadas (Eredua – Modelo: DA 3) n

Zenbaketa-akta - Acta de escrutinio (Eredua – Modelo: DA 4) n

Administrazioaren izena - Nombre de la Administración: .

Hauteskunde-atala - Unidad electoral:

Arabako Lurralde Ordezkaritza

Delegación Territorial de Álava

Samaniego, 2

01005 VITORIA-GASTEIZ

Tfn.: 945.18.70.30

Fax.: 945.18.70.31

 1. mail: elec-sind-al@ej-gv.es

  Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza

  Delegación Territorial de Bizkaia

  Gran Vía, 85, 7.º

  48011 BILBAO

  Tfn.: 94.403.12.18

  Fax.: 94.403.12.12

 1. mail: elec-sind-bi@ej-gv.es

  Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza

  Delegación Territorial de Gipuzkoa

  Vitoria-Gasteiz, 3-3.º

  20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

  Tfn.: 943.02.32.00

  Fax.: 943.02.32.01

 1. mail: elec-sind-gi@ej-gv.es

  BERAREKIN DAKARREN DOKUMENTAZIOA / DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE

  EREDUA - MODELODESKRIBAPENA - DESCRIPCION

  DA 1 Hauteskunde-mahaiaren eratze akta

  Acta de constitución de la mesa electoral

  DA 2/1 Zentsua

  Censo

  DA 2/2 Zentsua (jarraipena)

  Censo (continuación)

  DA 3 Hautagai zerrenden aurkezpena (3 ale)

  Presentación de candidaturas (3 ejemplares)

  DA 4 Zenbaketa-akta

  Acta de escrutinio

  LANGILEEN ORDEZKARIEN PREAVISO DE CELEBRACIÓN DE ELECCIONES

  HAUTESKUNDEETARAKO AURREABISUA PARA REPRESENTANTES DE LOS/LAS TRABAJADORES/AS

  Eredua - Modeo: PRL 1

  *Erregistroaren zk. - N.º de Registro

  • Administrazioak bete beharrekoak - A rellenar por la Administración.

   Martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuko 67.1. artikuluan ezarritakoaren arabera, Sindikatuen Hauteskundetarako Bulego Publiko horri jakinarazten zaio sindikatuen hauteskundeak egitea erabaki dugula, bai eta segidan azaltzen den enpresa horretan edo lantokian hauteskunde-prozesua noiz hasiko den ere.

   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se comunica a esa Oficina Púlbica Territorial de Elecciones Sindicales nuestra resolución de celebrar elecciones y la fecha de inicio del proceso electoral en la empresa (o centro de trabajo) que a continuación se indica:

Enpresaren izena – Nombre de la empresa IFK / IFZ – CIF / NIF . .

SEKTOREKO HITZARMEN KOLEKTIBOA- CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL .

(Hauteskundeak lantoki bat baino gehiagotan eginez gero, langileen ordezkariak hartzen dituen lantokiko datuak adierazi behar dira)

(En caso de celebrarse elecciones que afecten a más de un centro de trabajo señálense los datos de aquél donde radique la representación de los/las trabajadores/as)

GIZARTE SEGURANTZAKO ZK. - N.º DE LA SEGURIDAD SOCIAL .................. / ...................................... / .....................

EJSN - CNAE (4 digitu - 4 dígitos) n n n n

Izena - Nombre

Helbidea - Dirección

Udalerria - Municipio ............................................Lurraldea - Territorio .....................................PK – C.P. ...............................

Telefonoa - Teléfono ........................................Faxa - Fax: .............................................E-maila - E-mail

Hauteskunde-mota - Tipo de elección Guztizkoa - Total n Zatikakoa - Parcial n

Hauteskundeen bultzatzaileak - Promotores/as de la elección

Aurrebisua doakien langileen kopurua - N.º de trabajadores/as afectados/as por el preaviso

Hauteskunde prozesuaren hasiera-data - Fecha de inicio del proceso electoral

Lekua eta data - Lugar y fecha

....................................................(e)n, 200.............(e)ko .......................................aren ...............(e)(a)n

..................................................., a .................................... de ........................................... de 200.......

Bultzatzaileak, - Promotores/as,

Sindikatuaren edo langile-taldearen izenean - Por el sindicato o grupo de trabajadores/as

Izen-deiturak – Nombre y apellidos:

NAN – DNI:

Sinadura – Firma:

Zigilua – Sello:

FUNTZIONARIOEN ORDEZKARIEN PREAVISO DE CELEBRACIÓN DE ELECCIONES

HAUTESKUNDEETARAKO AURREABISUA PARA REPRESENTANTES DE LOS/LAS FUNCIONARIOS/AS

Eredua - Modeo: PRA 1

*Erregistroaren zk. - N.º de Registro

 • Administrazioak bete beharrekoak - A rellenar por la Administración.

  Urriaren 6ko 304/1987 Dekretuko 7. artikuluan ezarritakoaren arabera, Sindikatuen Hauteskundeetarako Lurralde Bulegoari jakinarazten zaio sindikatuen hauteskundeak egitea erabaki dugula, baita segidan agertzen den Hauteskunde Atalean hauteskunde-prozesua noiz hasiko den ere (aipatutako dekretuaren bidez, sindikatuen hauteskundeen prozesua arautzen da eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoko langileen lan-baldintzak eta partaidetza ezartzen; uztailaren 28ko 328/1994 Dekretuak aldatu zuen dekretu hori):

  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 304/1987, de 6 de octubre, de Organos de Representación, regulación del proceso electoral, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, modificado por el Decreto 328/1994, de 28 de julio, se comunica a esa Oficina Pública Territorial de Elecciones Sindicales nuestra resolución de celebrar elecciones y la fecha de inicio del proceso electoral en la unidad electoral que a continuación se indica:

Administrazioa - Administración .

IFK - CIF

AKORDIO ARAUTZAILE APLIKAGARRIA - ACUERDO REGULADOR APLICABLE

(Lantoki bat baino gehiago hartzen dituzten hauteskundeak eginez gero, funtzionarioen ordezkariak hartzen dituen lantokiaren datuak jarri behar dira).

(En caso de celebrarse elecciones que afecten a más de un centro de trabajo señálense los datos de aquél donde radique la representación de los/las funcionarios/as)

GIZARTE SEGURANTZAKO ZK. - N.º DE LA SEGURIDAD SOCIAL ................. / ........................................... / ...............

EJSN - CNAE (4 digitu - 4 dígitos) n n n n

Hauteskunde atala - Unidad electoral

Helbidea - Dirección

Udalerria - Municipio ...............................Lurralde Historikoa - Territorio Histórico............................ PK - CP ........................

Telefonoa - Teléfono ........................................Faxa - Fax: .............................................E-maila - E-mail

Hauteskunde-mota - Tipo de elección Guztizkoa - Total n Zatikakoa - Parcial n

Hauteskundeen bultzatzaileak - Promotores/as de la elección

Aurrebisua doakien langileen kopurua - N.º de trabajadores/as afectados/as por el preaviso

Hauteskunde prozesuaren hasiera-data - Fecha de inicio del proceso electoral

Lekua eta data - Lugar y fecha

....................................................(e)n, 200.............(e)ko .......................................aren ...............(e)(a)n

..................................................., a .................................... de ........................................... de 200.......

Bultzatzaileak, - Promotores/as,

Sindikatuaren edo langile-taldearen izenean - Por el sindicato o grupo de trabajadores/as

Izen-deiturak – Nombre y apellidos:

NAN – DNI:

Sinadura – Firma:

Zigilua – Sello:

Gaiarekin lotutako edukiak


Arauaren historia (15)

Arauaren historia

Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik.

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik.
Euskadi, auzolana