Euskadi.eus
 • CORRECCIN DE ERRORES del Decreto 196/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgnica y funcional del Departamento de Medio Ambiente y Poltica Territorial. - Legegunea: Normativa del Pais Vasco - Gobierno Vasco - Euskadi.eus

Normativa

Imprimir

CORRECCIN DE ERRORES del Decreto 196/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgnica y funcional del Departamento de Medio Ambiente y Poltica Territorial.

Identificacin

 • mbito territorial: Autonmico
 • Rango normativo: Decreto
 • rgano emisor: Medio Ambiente y Poltica Territorial
 • Estado vigencia: Vigente

Boletn oficial

 • Boletn oficial: BOPV (Pas Vasco)
 • N boletn: 220
 • N orden: 5026
 • N disposicin: 196
 • Fecha de disposicin: 09/04/2013
 • Fecha de publicacin: 19/11/2013

mbito temtico

 • Materia: Organizacin administrativa
 • Submateria: Gobierno y Administracin Pblica; Departamentos

Texto legal

El artculo 18.2.b) Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletn Oficial del Pas Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicacin que se infieran claramente del contexto y no constituyan modificacin o alteracin del sentido de los documentos, pero cuya rectificacin se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se corregirn por la Secretara del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a instancia del rgano que haya ordenado la publicacin del texto.

Advertidos errores de dicha ndole, en la versin en euskera, del texto del Decreto 196/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgnica y funcional del Departamento de Medio Ambiente y Poltica Territorial, publicado en el Boletn Oficial del Pas Vasco n. 78, de 24 de abril de 2013, se procede a su correccin.

En la pgina 2013/1946 (19/6), en el artculo 7.1.f,

Donde dice:

 1. Lurra eta hirigintza.

Debe decir:

 1. Lurzorua eta hirigintza.

En la pgina 2013/1946 (19/6), en el artculo 7.2.c,

Donde dice:

 1. Sailaren jarduera koordinatzea Jaurlaritzako gainerako sailen, Eusko Jaurlaritzaren, foru-aldundien, udalen eta gainerako instituzio, elkarte eta erakunde publiko nahiz pribatuen aurrean. Europako eta nazioarteko eremuan, koordinazio hori Lehendakaritzako Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiarekin lankidetzan egingo da.

Debe decir:

 1. Sailaren jarduera koordinatzea Eusko Jaurlaritzako gainerako sailen, Eusko Legebiltzarraren, Arartekoaren, foru-aldundien, udalen eta gainerako instituzio, elkarte eta erakunde publiko nahiz pribatuen aurrean. Europako eta nazioarteko eremuan, koordinazio hori Lehendakaritzako Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiarekin lankidetzan egingo da.

En la pgina 2013/1946 (19/8), en el artculo 8.2,

Donde dice:

 1. Zerbitzu zuzendaria sailaren kontratazio-organoa izango da eta, baldintza beretan, obrak egiteko eta zerbitzuak emateko kudeaketaren ardura emateko eskumena izango du, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 4.1.n) eta 24.6 artikuluetan aurreikusitako eran.

Debe decir:

 1. Zerbitzu zuzendaria sailaren kontratazio-organoa izango da eta, baldintza beretan, obrak egiteko eta zerbitzuak emateko kudeaketa-gomendioetarako eskumena izango du, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 4.1.n) eta 24.6 artikuluetan aurreikusitako eran.

En la pgina 2013/1946 (19/10), en el artculo 10.1.h,

Donde dice:

 1. Garapen iraunkorraren bermea eta sustapena.

Debe decir:

 1. Garapen jasangarriaren bermea eta sustapena.

En la pgina 2013/1946 (19/12, 19/13 y19/16), en los artculos 11.1.q, 12.1.p y 15.1.r,

Donde dice:

Beste administrazio batzuekiko eta pertsona publiko nahiz pribatuekiko zuzendaritzaren gaietan.

Debe decir:

Beste administrazio batzuekiko eta pertsona publiko nahiz pribatuekiko zuzendaritzaren gaietan egiten diren hitzarmenak eta lankidetza-tresnak betetzea eta horien jarraipena egitea.

En la pgina 2013/1946 (19/17), en el artculo 17.d,

Donde dice:

Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Lankidetza Kontseiluaren laguntza teknikoa eta idazkaritza ematea.

Debe decir:

Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Patronatuaren eta Lankidetza Kontseiluaren laguntza teknikoa eta idazkaritza ematea.

En la pgina 2013/1946 (19/18), en la Disposicin Adicional Primera. Rgimen de suplencias,

Donde dice:

Sailburuordeen eta zuzendarien postuak bete gabe egonez gero, egoerak dirauen bitartean eta sailburuak bestelako erabaki berariazkorik eman ezean, honako ordezkapen-arau hauek beteko dira:.

Debe decir:

Sailburuordeen eta zuzendarien postuak bete gabe egonez gero, edo titularrok kanpoan edo gaixorik egonez gero, egoerak dirauen bitartean eta sailburuak bestelako erabaki berariazkorik eman ezean, honako ordezkapen-arau hauek beteko dira:.

Contenidos relacionados.


Competencias y transferencias

No existe ningn contenido relacionado.

Documentacin de relevancia jurdica

No existe ningn contenido relacionado.