Euskadi.eus

Normativa

Imprimir

CORRECCIN DE ERRORES del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletn Oficial del Pas Vasco.

Identificacin

 • mbito territorial: Autonmico
 • Rango normativo: Decreto
 • rgano emisor: Vicepresidencia del Gobierno
 • Estado vigencia: Vigente

Boletn oficial

 • Boletn oficial: BOPV (Pas Vasco)
 • N boletn: 36
 • N orden: 928
 • N disposicin: 217
 • Fecha de disposicin: 23/12/2008
 • Fecha de publicacin: 20/02/2009

mbito temtico

 • Materia: Organizacin administrativa; Actividades Econmicas
 • Submateria: Gobierno y Administracin Pblica; Informacin y comunicaciones

Texto legal

El artculo 18.2.b) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, sobre el Boletn Oficial del Pas Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicacin que se infieran claramente del contexto y no constituyan modificacin o alteracin del sentido de los documentos, pero cuya rectificacin se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se corregirn por la Direccin de la Secretaria del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a instancia del rgano que haya ordenado la publicacin del texto.

Advertidos errores de dicha ndole en el texto en euskera del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletn Oficial del Pas Vasco, publicado en el Boletn Oficial del Pas Vasco n. 247, de 26 de diciembre de 2008, se procede a su correccin:

En el prrafo tercero del prembulo, donde dice:

ahalbidetu egingo erkidegoko araudia herritar gehiagok ezagutu ahal izatea.

Debe decir:

ahalbidetu egingo du erkidegoko araudia herritar gehiagok ezagutzea.

En el artculo 7 prrafo 1.b), donde dice:

argitaratu egin badira.

Debe decir:

argitaratu egin behar badira.

En el artculo 7 prrafo 1.c), donde dice:

argitaratu nahi dituzten iragarkiak ere.

Debe decir:

argitaratu behar dituzten iragarkiak ere.

En el artculo 11 prrafo 3, donde dice:

hartarako eskumena aitortua edo baimena dutenek edo baimenduak izan direnek,

Debe decir:

hartarako eskumena aitortua dutenek edo baimena dutenek,

En el artculo 13 prrafo 2, donde dice:

Dokumentuaren hasieran bere edukia edo hartzen duen forma juridikoa aurreratzen duen idazpurua azalduko da. Dokumentuaren amaieran, berriz, xedapen hori non eta noiz eman den, eta nork sinatzen duen -izena eta kargua- jasoko da.

Debe decir:

Dokumentuak bi hizkuntza ofizialetan bidaltzen badira, artikulu honetako 1. paragrafoan aipatu langileei dagokie bi bertsioak egiaztatu eta baliozkotzea.

Contenidos relacionados.


Competencias y transferencias

No existe ningn contenido relacionado.

Documentacin de relevancia jurdica

No existe ningn contenido relacionado.