Legegunea, Euskal araudiaren ataria

Euskadi.eusen sartu

Hemen zaude:
  1. Hasiera
  2. Arauak. Ekonomia Ituneko Arbitraje Batzordea
Txostenak
 

Arauak. Ekonomia Ituneko Arbitraje Batzordea

Ekonomia Ituna (III. Kapituluko 3. Sekzioa)

Arbitraje Batzordearen Araudia (pdf. 173 KB)
(1760/2007 Errege-Dekretua, abenduaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunean aurreikusitako Arbitraje Batzordearen araudia onartzen duena)
Errege Dekretuak aldatua:
335/2014 Errege Dekretua, maiatzaren 9koa, abenduaren 28ko 1760/2007 Errege-Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunean aurreikusitako Arbitraje Batzordean onartutako araudia aldatzen duena


Ekonomia Ituna

Arbitraje Batzordearen arautzea Ekonomia Ituneko III. Kapituluko 3. Sekzioan dago: 65. artikulua (Osaera), 66.a (Funtzioak) eta 67.a (Arbitraje Batzordearen akordioak).

Bestalde, 66.2 artikuluak gatazkak ebazteko prozeduraren arau bidezko garapena aurreikusten du, eta aurreikuspen hori bete egin da Arbitraje Batzordearen araudia onartuz. 

Araudia

Arbitraje Batzordearen funtzionamendu-, antolamendu- eta prozedura-arauak bi administrazioek (Estatukoak eta Euskal Autonomia Erkidegokoak) Ekonomia Ituneko 2007ko uztailaren 30eko Batzorde Mistoaren jatorrizko bertsioa onartu zuten araudian daude.

Arbitraje Batzordearen Araudia abenduaren 28ko 1760/2007 Errege Dekretuaren bidez onartu zen (EBO zk.:14, 2008-01-16), eta ondoren, 335/2014 Errege Dekretuaren bidez eguneratu da (EBO zk.:130, 2014-05-29). Hurrengo edukia dauka araudiak (honi aurkibidea atxiki zaio):

ARBITRAJE BATZORDEAREN ARAUDIA; EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREKIKO EKONOMIA ITUNEAN AURREIKUSITAKOA DA BATZORDE HORI.

ATARIKO KAPITULUA. Araudiaren xedea
1. artikulua. Araudiaren xedea

I. KAPITULUA. Arbitraje Batzordearen izaera eta eskumenak
2. artikulua. Arbitraje Batzordearen izaera
3. artikulua. Arbitraje Batzordearen eskumenak

II. KAPITULUA. Arbitraje Batzordearen antolaketa
4. artikulua. Arbitraje Batzordearen osaera
5. artikulua. Arbitroen izendapena, kargu-uztea eta ordainketa
6. artikulua. Arbitroen eskumenak
7. artikulua. Arbitraje Batzordearen idazkaria

III. KAPITULUA. Arbitraje Batzordearen funtzionamendua
8. artikulua. Arbitraje Batzordearen funtzionamenduko araubidea

IV. KAPITULUA. Arbitraje Batzordearen prozedura
9. artikulua. Arbitraje Batzordean prozedura hastea
10. artikulua. Estatuko Administrazioaren aldetik gatazka sustatzea
11. artikulua. Foru-aldundien aldetik gatazka sustatzea
12. artikulua. Edozein autonomia-erkidegotako administrazioaren aldetik gatazka sustatzea
13. artikulua. Tributu-administrazioen artean sustatzen diren gatazkak hasteko prozedura
14. artikulua. Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordearen aldetik gatazka sustatzea
15. artikulua. Gatazkaren sustapena jakinaraztea eta ondorioak
16. artikulua. Izapidetzea
17. artikulua. Ebazpena
18. artikulua. Ebazpenak jakinaraztea eta gauzatzea
19. artikulua. Aurka-egitea

Azken aldaketako data: 2014/07/10
Euskadi, auzolana