Legegunea, Euskal araudiaren ataria

Euskadi.eusen sartu

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2. Araudia
Txostenak
 

Araudia

 1. EBAZPENA, 2020ko azaroaren 24koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez, zuzendaritza nagusi honen 2020ko irailaren 16ko Ebazpenean aurreikusitako dotazio ekonomikoa gehitzen baita euskaltegi pribatuek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek 2020-2021 ikasturtean gauzatutako euskara-ikastaroak diruz laguntzeko, eta dirulaguntza horien deialdiaren oinarrietan zenbait alderdi aldatzen baitira dirulaguntzen onuradun izateko, COVID-19aren eraginez helduen euskalduntzearen esparruko ondorio kaltegarriak arintzeko helburuarekin (EHAA-2020ko abenduak 1, 239. zk.)
 2. EBAZPENA, 2020ko azaroaren 16koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2020ko irailaren 16ko HABEko zuzendariaren Ebazpenaren akatsak zuzentzeko dena. Ebazpen horren bidez, udalen edo udal erakundeen menpeko euskaltegiei, udal titularitateko euskaltegi publikoei, 2020-2021 ikasturteko dirulaguntzak emateko deialdia egiten da eta horiek esleitzeko baldintzak eta prozedura arautzen dira (EHAA-2020ko azaroak 27, 237 zk.)
 3. IRAGARKIA, HABEko zuzendari nagusiaren 2019ko azaroaren 29ko Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoa ebazten duen Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren Agindua jakinarazteko dena (EHAA-2020ko azaroak 19, 230. zk.)
 4. EBAZPENA, 2020ko irailaren 16koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2020-2021 ikasturtean euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei zuzendutako dirulaguntzak emateko deialdia egiten duena eta horiek esleitzeko baldintzak eta prozedura arautzen dituena. (EHAA-2020ko irailak 29, 192 zk.). EBAZPENA, 2020ko azaroaren 24koa, HABEren zuzendari nagusiarena (EHAA-2020ko abenduak 1, 239. zk.)

 5. EBAZPENA, 2020ko irailaren 16koa, HABEren zuzendari nagusiarena, udalen edo udal erakundeen menpeko euskaltegiei, udal titularitateko euskaltegi publikoei, 2020-2021 ikasturteko dirulaguntzak emateko deialdia egiten duena ta horiek esleitzeko baldintzak eta prozedura arautzen dituena. (EHAA-2020ko irailak 29, 192 zk.)  Hutsen zuzenketa  (EHAA-2020ko azaroak 27, 237 zk.)

 6. AGINDUA, 2020ko irailaren 9koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, euskarazko komunikagaitasun-mailen ebaluazioa eta egiaztatzegintza arautzen dituena, eta euskara-ikasle helduentzako dirulaguntzen deialdietarako irizpideak finkatzen dituena. (EHAA-2020ko irailak 28, 191. zk.)
 7. EBAZPENA, 2020ko irailaren 23koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2020/2 jardunbidea emateko dena, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentroek 2020-2021 ikasturtean zehar  bete beharreko jarraibideak izan ditzaten. Ebazpena (leiho berri batean irekitzen da).
 8. AGINDUA, 2020ko abuztuaren 4koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakunde Autonomiadunak (HABEk) eskaintzen dituen zerbitzuen eta betetzen dituen jardueren prezio publikoak finkatzeko ematen dena. (EHAA-2020ko abuztuak 12, 157 zk.)
 9. EBAZPENA, 2020ko uztailaren 24koa, HABEren zuzendari nagusiarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren araberako euskara-mailen egiaztapena HOBE sistemaren bidez antolatzeko egokiaraziz, 2019ko azaroaren 18ko HABEren zuzendari nagusiaren Ebazpena aldatzeko dena. (EHAA-2020ko abuztuak 4, 152 zk.)
 10. EBAZPENA, 2020ko uztailaren 7koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez arautzen baitira 2019-2020 ikasturtean HABEren euskara-mailak edo baliokideak gainditu dituzten ikasleei dirulaguntzak emateko prozedura eta baldintzak, eta dagokion deialdia egiten baita. (EHAA-2020ko uztailak 24, 145 zk.)
 11. EBAZPENA, 2020ko maiatzaren 26koa, HABEko zuzendariarena, zeinaren bidez aldatzen baitira euskaltegi pribatuei eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei 2019-2020 ikasturtean emango zaizkien dirulaguntzak eskuratzeko baldintzak. Dirulaguntza horiek HABEko zuzendariaren 2019ko irailaren 10eko Ebazpenaren bidez deitu ziren. (EHAA-2020ko maiatzak 29, 104 zk.)

 12. EBAZPENA, 2020ko maiatzaren 26koa, HABEko zuzendariarena, zeinaren bidez aldatzen baitira udal titulartasuneko euskaltegi publikoentzako 2019-2020 ikasturterako dirulaguntzak eskuratzeko baldintzak. Dirulaguntza horiek HABEko zuzendariaren 2019ko abuztuaren 29ko Ebazpenaren bidez deitu ziren. (EHAA-2020ko maiatzak 29, 104 zk.)

 13. EBAZPENA, 2020ko maiatzaren 21ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko 2020. urteko probetarako aztertzaileak, tutore bat eta lurralde-arduradun bat izendatzeko dena. (EHAA-2020ko maiatzak 27, 102 zk.

 14. EBAZPENA, 2020ko maiatzaren 21ekoa, HABEren zuzendariarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumak zedarritzen dituen mailak egiaztatzeko, Zuzendaritza Nagusi honen 2020ko maiatzaren 13ko Ebazpena aldatzeko dena. (EHAA-2020ko maiatzak 25, 100 zk.)

 15. AGINDUA, 2020ko maiatzaren 23koa, Hezkuntzako sailburuarena eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, unibertsitateaz kanpoko hezkuntzaren eta prestakuntzaren arloko aurrez aurreko jarduerak berriz hastea eta irakaskuntza jakin batzuetan sartzeko azterketak eta probak egitea arautzen duena. (EHAA-2020ko maiatzak 23, 98 zk.)

 16. EBAZPENA, 2020 maiatzaren 15ekoa,HABEren zuzendari nagusiarena, 2020/2 jardunbidea emateko dena, euskaltegietako eta autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleentzako 2020ko lehen deialdia antolatzeko dena. (Ebazpena, 2020/2 Jardunbidea)
 17. EBAZPENA, 2020ko maiatzaren 13koa, HABEko zuzendariarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumak zedarritzen dituen mailak egiaztatzeko. Zuzendaritza Nagusi honen 2019ko azaroaren 13ko eta azaroaren 18ko Ebazpenen bidez, nola 2020ko otsailaren 27ko Ebazpenaren bitartez, 2020. urterako abian jarri, eta 2020ko martxoaren 16ko ebazpenez atzeratutako egiaztatze-prozedurak berrabiatzeko, eta matrikulaldia zabaltzeko epeak zedarrituz, ematen dena. (EHAA-2020ko maiatzak 15, 91 zk.)

 18. EBAZPENA, 2020ko martxoaren 31koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2020/1 jardunbidea emateko dena, COVID-19aren kutsatzearen ondoriozko hedapenari aurre egiteko aurrez aurreko jarduna etenik egongo den aldian indarrean egongo dena. (Ebazpena, 2020/1 Jardunbidea)

 19. 26/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko lankidetza hitzarmena, azken hori erakunde laguntzaile izan dadin euskara-mailak edo bestelako baliokideak gainditu dituzten gipuzkoar ikasleei dirulaguntza osagarriak emateko prozesuan. (EHAA-2020ko martxoak 30, 62 zk.)

 20. EBAZPENA, 2020ko martxoaren 9koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baitira udalen edo udal-erakundeen menpeko euskaltegiei, udal titularitateko euskaltegi publikoei, 2019-2020 ikasturtean euskara-ikastaroengatik esleitutako dirulaguntzak. (EHAA-2020ko martxoak 24, 58 zk.)

 21. EBAZPENA, 2020ko martxoaren 16koa, HABEko zuzendariarena, Zuzendaritza Nagusi honen 2019ko azaroaren 13ko eta azaroaren 18ko Ebazpenak nola 2020ko otsailaren 27ko Ebazpena aldatzen dituena, zeintzuen bidez 2019-2020 ikasturtean Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumak zedarritzen dituen mailak ebaluazio jarraituaren harian egiaztatzeko jarraibideak ezartzen, eta 2020. urterako azterketa-deialdiak egiten baitira. (EHAA-2020ko martxoak 18, 55 zk.)

 22. EBAZPENA, 2020ko martxoaren 9koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baitira euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei 2019-2020 ikasturterako euskara-ikastaroengatik esleitutako dirulaguntzak. (EHAA-2020ko martxoak 17, 54 zk.)

 23. EBAZPENA, 2020ko otsailaren 28koa, HABEren zuzendari nagusiarena, helduen euskalduntzearen alorreko metodologiagintzan ikertzaileak gaitzeko bi beka esleitzeko dena. (EHAA-2020ko martxoak 10, 48 zk.)

 24. EBAZPENA, 2020ko otsailaren 27koa, HABEren zuzendari nagusiarena, Eusko Jaurlaritzaren Erregistroan inskribatuta dauden Euskal Etxeetako euskara-ikasleei zuzendutako deialdi berezia egiten duena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako B1, B2 eta C1 komunikagaitasun-mailak egiazta ditzaten. (EHAA-2020ko martxoak 10, 48 zk.). 2020ko maiatzaren 21eko Ebazpena (EHAA-2020ko maiatzak 25, 100 zk.)

 25. EBAZPENA, 2020ko otsailaren 5ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko 2020. urteko probetarako aztertzaileak izendatzeko dena. (EHAA-2020ko otsailak 21, 36. zk.)

 26. EBAZPENA, 2020ko otsailaren 4koa, HABEren zuzendaria nagusiarena, zeinaren bidez izendatzen baitira HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) ezarritako euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko proben 2020. ekitaldirako Azterketa Batzordeko kideak, jarraipen-batzorde teknikoko kideak, epaimahaiak, tutoreak, eta lurralde-arduradunak eta lurralde-batzordeak. (EHAA-2020ko otsailak 21 , 36. zk.)

 27. ERABAKIA, 2020ko urtarrilaren 31koa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEk eskatutako kanpoko lankidetzengatik zerbitzu-emaileei ordaintzeko irizpideak eta tarifak ezartzen dituena. Erabakia (PDF, 1 MB)

 28. EBAZPENA, 2020ko urtarrilaren 10ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2019. urtean euskaltegien eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuen Erregistroan eginiko alta-inskripzio eta bestelako oharpenak argitara ematen dituena. (EHAA-2020ko urtarrilak 28, 18. zk.)

 29. AGINDUA, 2019ko abenduaren 5ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, helduen euskalduntzearen esparruan HABEk onartzen dituen prestakuntza-planen ezaugarriak arautzeko eta prestakuntza-jardueren homologazio-betekizunak ezartzeko ematen dena. (EHAA-2020ko urtarrilak 13, 7. zk.)

 30. EBAZPENA, 2019ko abenduaren 17koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita helduen euskalduntzearen alorreko metodologiagintzan ikertzaileak gaitzeko bi beka emateko. (EHAA-2019ko abenduak 30, 247. zk. )

 31. EBAZPENA, 2019ko azaroaren 27koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez arautzen baita euskaltegi pribatuei eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei 2019-2020 ikasturteko euskara-ikastaroengatik emango zaizkien dirulaguntzen handitzea. (EHAA-2019ko abenduak 9, 233 zk.). Hutsen zuzenketa (EHAA-2019ko abenduak 18, 240 zk.)

 32. EBAZPENA, 2019ko azaroaren 18koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2020. urterako deialdi irekiak egiten dituena Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOCean) zedarritutako B1, B2, C1 eta C2 euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko. (EHAA- 2019ko azaroak 29, 228 zk.) EBAZPENA, 2020ko uztailaren 24koa, HABEren zuzendari nagusiarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren araberako euskara-mailen egiaztapena HOBE sistemaren bidez antolatzeko egokiaraziz, 2019ko azaroaren 18ko HABEren zuzendari nagusiaren Ebazpena aldatzeko dena. (EHAA-2020ko abuztuak 4, 152 zk.)

 33. EBAZPENA, 2019ko azaroaren 13koa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek 2019-2020 ikasturtean ebaluazio jarraituaren harian HEOCaren zein maila egiaztatu ahal izango dituzten ezartzen duena eta 2020ko azterketa-deialdiak egiten dituena. (EHAA-2019ko azaroak 22, 223 zk.).

 34. 166/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen Dekretua eta HABEren arau organikoak onartzen dituen Dekretua aldatzen dituena. (EHAA-2019ko urriak 25, 204 zk.)

 35. AGINDUA, 2019ko apirilaren 23koa, Ogasun eta Finantzako sailburuarena eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eta Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) erakunde autonomiadunaren kontratazio-mahaiak sortzeko 2017ko uztailaren 28ko Agindua. (EHAA-2019ko maiatzak 14, 89 zk.)

 36. EBAZPENA, 2018ko abenduaren 10ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, euskaltegiek eta autoikaskuntzarako zentro homologatuek aurkeztutako Curriculum-proiektuak onartzen dituena. Ebazpena (PDF, 188 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

 37. HITZARMENA, Helduen Alfabetatze eta berreuskalduntzerako erakundearen eta Etxepare Euskal Institutuaren artean, "Euskara Munduan" egitasmoa Etxeparen Euskal Institutuaren egiturara eraman eta HABE erakundearen lankidetza-esparruak zedarritzeko. (Hitzarmena (PDF, 3 MB))

 38. AGINDUA, 2017ko uztailaren 28koa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eta Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea / Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) erakunde autonomiadunaren kontratazio-mahaiak sortzeko dena. (EHAA-2017ko abuztuak 8, 150 zk.)

 39. 187/2017 DEKRETUA, uztailaren 4koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dekretua aldatzen dena. (EHAA-2017ko uztailak 20, 138 zk.). 297/2010 DEKRETUA (EHAA-2010eko azaroak 15, 219 zk.) HUTS-ZUZENKETA (EHAA 2017ko urriak 6 192 zk.)

 40. 14/2017 DEKRETUA, urtarrilaren 10ekoa, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeako (HABE) zuzendaria izendatzeko dena. (EHAA-2017ko urtarrilak 13, 174 zk.)

 41. AGINDUA, 2015eko uztailaren 22koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen duena. (EHAA-2015eko uztailak 31, 144 zk)

 42. 47/2012 DEKRETUA, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena. (EHAA- 2012ko apirilak 16, 74 zk.). 28/2019 DEKRETUA (EHAA-2019ko martxoak 4, 44 zk.)

 43. 297/2010 DEKRETUA, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena (EHAA-2010eko azaroak 15, 219 zk.). HUTS-ZUZENKETA (EHAA-2017ko urriak 6 192 zk.)

 44. AGINDUA, 2003ko abuztuaren 6koa, Kultura sailburuarena, euskaltegien eta euskararen auto-ikaskuntzarako zentroen erregistroa arautzen duena. (EHAA-2003ko irailak 10, 176 zk.)

 45. 179/2003 DEKRETUA, uztailaren 22koa, helduentzako euskararen irakaskuntza burutzen duten euskaltegien eta beste zentro homologatuen jarduera eta horien finantziazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aldetik arautzen duena. (EHAA-2003ko uztailak 31, 149 zk.)

 46. 34/1996 DEKRETUA, otsailaren 13koa, HABEren arau organikoak onartzen dituena. (EHAA-1996ko otsailak 23, 39 zk.). 166/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen Dekretua eta HABEren arau organikoak onartzen dituen Dekretua aldatzen dituena. (EHAA-2019ko urriak 25, 204 zk.)
 47. Azaroaren 25eko 29/1983 LEGEA, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea Sortaraztekoa eta Euskaltegiak Araupetzezkoa. (EHAA-1983ko abenduak 12, 183 zk.)

Azken aldaketako data:

Euskadi, auzolana