Legegunea, Euskal araudiaren ataria

Euskadi.eusen sartu

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2. Araudia
Txostenak
 

Araudia

 1. AGINDUA, 2019ko abenduaren 5ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, helduen euskalduntzearen esparruan HABEk onartzen dituen prestakuntza-planen ezaugarriak arautzeko eta prestakuntza-jardueren homologazio-betekizunak ezartzeko ematen dena. (EHAA-2020ko urtarrilak 13, 7. zk.)
 2. EBAZPENA, 2019ko abenduaren 17koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita helduen euskalduntzearen alorreko metodologiagintzan ikertzaileak gaitzeko bi beka emateko. (EHAA- 2019ko abenduak 30, 247. zk. )
 3. EBAZPENA, 2019ko azaroaren 27koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez arautzen baita euskaltegi pribatuei eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei 2019-2020 ikasturteko euskara-ikastaroengatik emango zaizkien dirulaguntzen handitzea. (EHAA- 2019ko abenduak 9, 233 zk.). Hutsen zuzenketa (EHAA- 2019ko abenduak 18, 240 zk.)
 4. EBAZPENA, 2019ko azaroaren 18koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2020. urterako deialdi irekiak egiten dituena Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOCean) zedarritutako B1, B2, C1 eta C2 euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko. (EHAA- 2019ko azaroak 29, 228 zk.)
 5. EBAZPENA, 2019ko azaroaren 13koa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek 2019-2020 ikasturtean ebaluazio jarraituaren harian HEOCaren zein maila egiaztatu ahal izango dituzten ezartzen duena eta 2020ko azterketa-deialdiak egiten dituena. (EHAA-2019ko azaroak 22, 223 zk.).
 6. 166/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen Dekretua eta HABEren arau organikoak onartzen dituen Dekretua aldatzen dituena. (EHAA- 2019ko urriak 25, 204 zk.)
 7. EBAZPENA, 2019ko irailaren 27koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2019/2 jardunbidea emateko dena, 2019ko irailaren 13ko Ebazpena, HABEren zuzendari nagusiarena, 2019/1 jardunbidearen akats zuzenketa emateko dena. Ebazpena .
 8. EBAZPENA, 2019ko irailaren 10ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei zuzendutako 2019/2020 ikasturteko dirulaguntzen deialdia egiten duena, eta horiek emateko baldintzak eta prozedura arautzen dituena. (EHAA- 2019ko irailak 17, 176 zk.)
 9. EBAZPENA, 2019ko irailaren 13koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2019/1 jardunbidea emateko dena, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentroek 2019-2020 ikasturtean zehar ikasleen matrikulaziorako eta ebaluazio zein egiaztatzegintzarako betebeharreko jarraibideak izan ditzaten. Ebazpena 
 10. EBAZPENA, 2019ko abuztuaren 29koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita udalen edo udal erakundeen menpeko euskaltegiei, udal titularitateko euskaltegi publikoei, zuzendutako 2019/2020 ikasturteko dirulaguntzetarako, eta baldintzak eta prozedura ezartzen baitira dirulaguntzak aitortzeko. (EHAA- 2019ko irailak 9, 170 zk.)
 11. EBAZPENA, 2019ko abuztuaren 28koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez arautzen baitira 2018-2019 ikasturtean HABEren euskara-mailak edo baliokideak gainditu dituzten ikasleei dirulaguntzak emateko prozedura eta baldintzak, eta dagokion deialdia egiten baita. (EHAA- 2019ko irailak 9, 170 zk.)
 12. EBAZPENA, 2019ko apirilaren 30ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez izendatzen baitira Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko 2019. urteko probetarako aztertzaileak. (EHAA- 2019ko ekainak 3, 103 zk.)
 13. AGINDUA, 2019ko apirilaren 23koa, Ogasun eta Finantzako sailburuarena eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eta Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) erakunde autonomiadunaren kontratazio-mahaiak sortzeko 2017ko uztailaren 28ko Agindua. (EHAA- 2019ko maiatzak 14, 89 zk.)
 14. EBAZPENA, 2019ko maiatzaren 2koa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) ezarritako euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko proben 2019. ekitaldirako tutorea izendatzeko dena. (EHAA- 2019ko maiatzak 14, 89 zk.)
 15. EBAZPENA, 2019ko martxoaren 8koa, HABEren zuzendari nagusiarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko 2019. urteko probetarako aztertzaileak izendatzeko dena. (EHAA- 2019ko martxoak 21, 56 zk.)
 16. AGINDUA, 2019ko martxoaren 7koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakunde autonomoak (HABE) eskaintzen dituen zerbitzuen eta betetzen dituen jardueren prezio publikoak finkatzeko den 2013ko irailaren 17ko Agindua. (EHAA- 2019ko martxoak 18, 54 zk.)
 17. EBAZPENA, 2019ko martxoaren 7koa, HABEren zuzendari nagusiarena, Eusko Jaurlaritzaren Erregistroan inskribatuta dauden Euskal Etxeetako euskara-ikasleei zuzendutako deialdi berezia egiten duena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako B1, B2 eta C1 komunikagaitasun-mailak egiazta ditzaten. (EHAA- 2019ko martxoak 15, 53 zk.)
 18. EBAZPENA, 2019ko otsailaren 13koa, HABEren zuzendaria nagusiarena, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) ezarritako euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko proben 2019. ekitaldirako Azterketa Batzordeko kideak, jarraipen-batzorde teknikoko kideak, epaimahaiak, tutoreak, lurralde-arduradunak eta lurralde-batzordeak izendatzeko dena (EHAA- 2019ko otsailak 25, 39 zk.)
 19. ERABAKIA, 2019ko urtarrilaren 24koa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEk eskatutako kanpoko lankidetzengatik zerbitzu-emaileei ordaintzeko irizpideak eta tarifak ezartzen dituena. Erabakia (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da)
 20. EBAZPENA, 2018ko abenduaren 10ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, euskaltegiek eta autoikaskuntzarako zentro homologatuek aurkeztutako Curriculum-proiektuak onartzen dituena. Ebazpena (PDF, 188 KB) (leiho berri batean irekitzen da)
 21. IRAGARKIA, "Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetako langileriari zuzendutako euskara-ikastaroak" kontratatzeko den esparru-akordioa formalizatu dela jakinarazteko dena (Espedientea: G18-232). (EHAA- 2018ko urriak 10, 196 zk.)
 22. AKORDIOA, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko kudeaketa-gomendioari buruzkoa, hizkuntza-gaikuntzako euskarazko ikastaroak egiteko dena, Lanbidek antolatutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duen langabeei eta landunei zuzendua. (EHAA- 2018ko uztailak 23, 141 zk.)
 23. AGINDUA, 2018ko ekainaren 7koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako gaitasun-mailen ziurtagiriak eskuratzeko prozedurak ezartzen dituen 2016ko azaroaren 23ko Agindua aldatzen duena. (EHAA- 2018ko ekainak 19, 117 zk.)
 24. EBAZPENA, HABEren zuzendari nagusiarena, 2018ko apirilaren 30ekoa, Euskaltegiko Curriculum Proiektuaren idazketa berria gauzatzeko euskaltegiei eta euskararen autoikaskuntzarako zentroei eman zitzaien epea luzatzeko dena. Ebazpena (PDF, 851 KB)
 25. 63/2018 EBAZPENA, martxoaren 1ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez Generalitat de Catalunyarekin sinatutako hitzarmen bat argitaratzen baita, Centre de Documentació delakoa eta HABE biblioteka bibliografia eta dokumentazio arloan lankidetzan aritzeko dena. (EHAA- 2018ko martxoak 12, 50 zk.)
 26. IRAGARKIA, esparru-akordio bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioetako langilegoari zuzendutako euskara-ikastaroak kontratatzeko dena. (Espedientea: G18/232) (EHAA- 2018ko martxoak 8, 48 zk.)
 27. EBAZPENA, 2017ko abenduaren 27koa, HABEren zuzendari nagusiarena, helduen euskalduntzearen alorreko metodologiagintzan ikertzaileak gaitzeko bi beka emateko deia egiten duena. (EHAA-2017ko abenduak 28, 246 zk.) HUTSEN ZUZENKETA (EHAA-2018ko uztailak 3, 127 zk.)
 28. HITZARMENA, Helduen Alfabetatze eta berreuskalduntzerako erakundearen eta Etxepare Euskal Institutuaren artean, "Euskara Munduan" egitasmoa Etxeparen Euskal Institutuaren egiturara eraman eta HABE erakundearen lankidetza-esparruak zedarritzeko. (Hitzarmena (PDF, 3 MB))
 29. EBAZPENA, 2017ko irailaren 11koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2017/1 Jardunbidea emateko dena, euskaltegiek eta autoikaskuntzarako zentro homologatuek Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren araberako Curriculum Proiektuak aurkezteko eta izapidetzeko aplikatuko diren irizpideak izan ditzaten. Ebazpena (PDF, 1 MB)
 30. AGINDUA, 2017ko uztailaren 28koa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eta Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea / Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) erakunde autonomiadunaren kontratazio-mahaiak sortzeko dena. (EHAA-2017ko abuztuak 8, 150 zk.)
 31. 187/2017 DEKRETUA, uztailaren 4koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dekretua aldatzen dena. (EHAA-2017ko uztailak 20, 138 zk.). 297/2010 DEKRETUA (EHAA- 2010eko azaroak 15, 219 zk.) HUTS-ZUZENKETA (EHAA 2017ko urriak 6 192 zk.)
 32. 14/2017 DEKRETUA, urtarrilaren 10ekoa, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeako (HABE) zuzendaria izendatzeko dena. (EHAA- 2017ko urtarrilak 13, 174 zk.)
 33. AGINDUA, 2016ko azaroaren 23koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako gaitasun-mailen ziurtagiriak eskuratzeko prozedurak ezartzen dituena. (EHAA- 2016ko abenduak 7, 232 zk.) eta (EHAA- 2018ko ekainak 19, 117 zk.)
 34. EBAZPENA, 2015eko abuztuaren 3koa, HABEren zuzendari nagusiarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren mailen azpimailak zedarritu eta ikas-irakas prozesuen eraketa, jarraipena eta kudeaketa didaktikoaren jarraibideak ezartzen dituena. (EHAA- 2015eko abuztuak 20, 157 zk.)
 35. AGINDUA, 2015eko uztailaren 22koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen duena. (EHAA- 2015eko uztailak 31, 144 zk)
 36. AGINDUA, 2013ko irailaren 17koa, Kultura sailburuarena, HABEk eskaintzen dituen zerbitzuen eta betetzen dituen jardueren prezio publikoak finkatzen dituena. (EHAA- 2013ko urriak 1, 187 zk.)
 37. 47/2012 DEKRETUA, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena. (EHAA- 2012ko apirilak 16, 74 zk.). 28/2019 DEKRETUA (EHAA-2019ko martxoak 4, 44 zk.)
 38. EBAZPENA, 2005eko uztailaren 27koa,HABEren zuzendari nagusiarena, HABEk deialdiz eskaintzen dituen dirulaguntzak eskuratzeko euskaltegi publiko zein pribatuek, auto-ikaskuntzarako zentro homologatuek eta Euskal Etxeek bete behar dituzten oinarrizko baldintzak ezartzen dituena.  (EHAA- 2005eko abuztuak 29, 163 zk.)
 39. AGINDUA, 2003ko abuztuaren 6koa, Kultura sailburuarena, euskaltegien eta euskararen auto-ikaskuntzarako zentroen erregistroa arautzen duena. (EHAA-2003ko irailak 10, 176 zk.)
 40. 179/2003 DEKRETUA, uztailaren 22koa, helduentzako euskararen irakaskuntza burutzen duten euskaltegien eta beste zentro homologatuen jarduera eta horien finantziazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aldetik arautzen duena. (EHAA- 2003ko uztailak 31, 149 zk.)
 41. 34/1996 DEKRETUA, otsailaren 13koa, HABEren arau organikoak onartzen dituena. (EHAA- 1996ko otsailak 23, 39 zk.). 166/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen Dekretua eta HABEren arau organikoak onartzen dituen Dekretua aldatzen dituena. (EHAA- 2019ko urriak 25, 204 zk.)
 42. Azaroaren 25eko 29/1983 LEGEA, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea Sortaraztekoa eta Euskaltegiak Araupetzezkoa. (EHAA- 1983ko abenduak 12, 183 zk.)

Azken aldaketako data:

Euskadi, auzolana