Legegunea, Euskal araudiaren ataria

Euskadi.eusen sartu

Hemen zaude:
  1. Hasiera
  2. IKUSKIZUNAK / Arauak
Txostenak
 

IKUSKIZUNAK / Arauak

 

 


  Alderdi orokorrak: 
     

Azaroaren 10eko 4/1995 Legea , Jendaurreko Ikuskizunei eta Jolas Jarduerei buruzkoa (abenduaren 1eko EHAA, 230. zk).

7/2012 LEGEA, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Direktibara egokitze aldera zenbait lege aldatzekoa


 Itzuli 
 

Zezen ikuskizunak:

Azaroaren 11koa 183/2008 Dekretua,  Zezen-ikuskizunei buruzko Araudia onetsi duena (EHAA - 2008ko abenduak 19, ostirala, 243. zk).

124/2010 DEKRETUA, apirilaren 27koa, Zezen-ikuskizunei buruzko Araudia onesten zuen Dekretua aldatzen duena.

Abenduaren 3ko  281/1996 Dekretua , Euskal Autonomia Erkidegoko Zezen Ikuskizun Orokorren Arautegia finkatu zuena (abenduaren 23ko EHAA, 246. zk). (INDARGABETUTA)

Uztailaren 27ko  181/1989 Dekretua , Zezenketa-abereen ustiakuntzen eta ikuskizunen erregistroa eta zezenketa-abereen jaiotzen erregistroa arautu zuena (abuztuaren 30eko EHAA, 160. zk).

Herrizaingo sailburuaren eta Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren  1991ko uztailaren 18ko agindua , Euskal Autonomia Erkidegoan zezenketa-abereen adarrak nola arakatu arautzen duena (abuztuaren 9ko EHAA, 160. zk).

Agindua, 1999ko ekainaren 23koa , Herrizaingo sailburuarena, zezen-ikuskizun orokorretan laginak hartzeko prozedura eta lagin horiek analizatuko dituzten laboratorioak homologatzeko prozedura araupetu dituena.

Agindua, 1991ko ekainaren 11koa , Herrizaingo Sailburuarena, Zezen Ikuskizunak Tradizionalak arauzten dituena.

 

 

Itzuli 

Segurtasun neurriak :


 
Industria eta Merkataritza Sailaren 1989ko urriaren 20ko Agindua , tentsio txikiko instalazio elektrikoak jardunean jartzeko, handiagotzeko, titularitatez aldatzeko eta aldiro aztertzeko bete behar diren baldintzak ezarri zituena (azaroaren 2ko EHAA, 206. zk).
 

Industria, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1996ko martxoaren 27ko Agindua , aldi baterako instalazio elektrikoei buruzko baldintza tekniko eta administratiboak finkatu zituena (abuztuaren 28ko EHAA, 164. zk).

    
     
 
1935eko maiatzaren 3ko agindua , Jendaurreko Ikuskizunen Araudia onetsi zuena (maiatzaren 5eko KAZETA, maiatzaren 8ko KAZETAK zuzendua). 

1984ko azaroaren 29ko agindua , suteen aurka egiteko eta lokalak eta eraikinak ebakuatzeko larrialdi-plana garatzen duen autobabeseko eskuliburua onetsi zuena (Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren 4/1995 Legearen hirugarren xedapen iragankorraren aurkakoa ez denean, bertan ezarri baitziren gutxieneko edukiak) (1985eko otsailaren 26ko EAO, 49. zk).

 

Irailaren 20ko 2413/1973 Errege Dekretua , Tentsio Txikiko Araudi Elektroteknikoa onetsi zuena (urriaren 9ko EAO, 242. zk). (Indargabetuta)
 
Abuztuaren 2ko 842/2002 Errege Dekretua, Tentsio Txikiko Araudi Elektroteknikoa onetsi zuena. (Pdf. 2,94 Mb)

    
 

Apirilaren 10eko 2059/91 Errege Dekretua , NBE-CPI 81 Eraikuntzako Oinarrizko Araua onetsi zuena (irailaren 18 eta 19ko EAO, 224 eta 225. zk).

 

Ekainaren 25eko 1587/1982 Errege Dekretua , NBE-CPI 81 Eraikuntzako Oinarrizko Araua aldarazi zuena, eraikinetako suteen aurkako babesaren baldintzei buruz (uztailaren 21eko EAO, 173. zk).

   
 

Martxoaren 1eko 279/1991 Errege Dekretua , NBE-CPI 91 Eraikuntzako Oinarrizko Araua onetsi zuena (martxoaren 8ko EAO, 58. zk).

    
 

Urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretua , NBE-CPI 96 Eraikuntzako Oinarrizko Araua onetsi zuena (urriaren 29ko EAO, 261. zk).
    
    

Abuztuaren 27ko 2816/1982 Errege Dekretua , Ikuskizunen eta Jolas Jardueren Poliziaren Araudi Orokorra onetsi zuena (azaroaren 6ko EAO, 267. zk).

    
 

Azaroaren 5eko 1942/1993 Errege Dekretua , Suteen Aurkako Babeseko Instalazioen Araudia onetsi zuena (abenduaren 14ko EAO, 298. zk).

    

 


 
 Itzuli
 
 


 Ordutegiak:

Abenduaren 16ko 296/1997 Dekretua , jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren ordutegiak ezarri zituena (abenduaren 19ko EHAA, 243. zk).

Uztailaren 28ko 210/1998 Dekretua , Euskal Autonomia Erkidegoan jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren ordutegiak ezarri zituen eta jarduera horien beste alderdi batzuk arautu zituen Dekretua aldarazi zuena (abuztuaren 3ko EHAA, 145. zk).

36/2012 Dekretua, martxoaren 13koa, Jendaurreko ikuskizun eta jolas-jardueren ordutegiak eta jarduera horiei buruzko beste alderdi batzuk Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan ezartzen dituen Dekretua bigarrenez aldatzen duena.


 
 
 Itzuli
 


  

  Kirol ikuskizunak:

Ekainaren 11ko 14/1998 Legea , EAEko kirolari buruzkoa (ekainaren 25eko EHAA, 118. zk).
 

Maiatzaren 21eko 769/1993 Errege Dekretua ,Kirol Ikuskizunetan Indarkeria Prebenitzeko Araudia onetsi zuena (ekainaren 19ko EAO, 146. zk).
 

 

Ekainaren 19ko 1247/1998 Errege Dekretua , maiatzaren 21eko 769/1993 Errege Dekretua (Kirol Ikuskizunetan Indarkeria Prebenitzeko Araudia onetsi zuena) aldarazi zuena (ekainaren 26ko EAO, 152. zk).

    


 
 Itzuli
 


 
  Ikuskizun piroteknikoak:

     

Irailaren 22ko 240/1998 Dekretua , Euskal Autonomia Erkidegoan artifizio piroteknikoak erabiltzen dituzten ikuskizunak arautu zituena (urriaren 20ko EHAA, 199. zk).

?

 

Decree 240/1998 of 22nd september, regulating the performance of shows with pyrotechnic
devices in the Basque Autonomous Community.(pdf, 85 kb)


 

 


 Itzuli
 
 


  Lokalak aseguratzea :
     

Abenduaren 22ko 389/1998 Dekretua , Jendaurreko Ikuskizunak eta Jolas Jarduerak egiteko eskatu behar diren erantzukizun zibileko aseguruak arautu zituena (1998ko urtarrilaren 21eko EHAA, 14. zk).

Martxoaren 25eko 44/2014 Dekretua, jolas-jarduerak eta ikuskizun publikoak burutzeko eska daitezkeen erantzukizun zibileko aseguruak arautzen dituena. (2014ko martxoaren 28ko EHAA, 61. zk).?

 

Decree 389/1998 of 22 december 1998, regulating the public liability insurance cover required for the organising of public events and recreational activities. (pdf, 22 kb)

    


 
 Itzuli
 
 


 Tasak :

Maiatzaren 29ko 13/1998 Legea , Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzkoa (uztailaren 20ko EHAA, 135. zk).

 

 

Ogasun eta Administrazio Publikoko 1998ko uztailaren 23ko agindua , Euskal Autonomia Erkidegoaren administrazioko eta administrazio horretako erakunde autonomoetako prezio publikoen ordainagiri eta tasen oinarrizko ereduak onetsi zituena (abuztuaren 6ko EHAA, 147. zk).

    
 

Itzuli 

Azken aldaketako data:  2014/04/07
Euskadi, auzolana