Euskadi.eus
 • AGINDUA, 2017ko abenduaren 21ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena. Honen bidez, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak jasaten edo jasan dituzten lurzoruen inbentarioa eguneratzen da. - Legegunea: Euskal Herriko araudia - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.eus

Arautegia

Inprimatu

AGINDUA, 2017ko abenduaren 21ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena. Honen bidez, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak jasaten edo jasan dituzten lurzoruen inbentarioa eguneratzen da.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Agindua
 • Organo arau-emailea: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 4
 • Hurrenkera-zk.: 57
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2017/12/21
 • Argitaratze-data: 2018/01/05

Gaikako eremua

 • Gaia: Ingurune naturala eta etxebizitza; Administrazioaren antolamendua; Osasun eta kontsumoa
 • Azpigaia: Hirigintza eta etxebizita; Ingurumena; Gobernua eta herri administrazioa

Testu legala

2015eko ekainaren 25ean Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko 4/2015 Legea onartu zen. Haren helburua Euskal Autonomia Erkidegoko lurzorua babestea da, jatorri antropikoko ekintzen ondorioz haren ezaugarri kimikoak aldatzea prebenituz.

Ekainaren 25eko 4/2015 Legearen VII. kapituluak lurzoru politikaren tresnak, administrazio publikoen erantzukizun direnenak, jasotzen ditu, arlo horretan egiten dituen jarduerak gidatzen dituzten printzipioak gauzatzeko. Haien artean, besteak beste, bere aurrekoak bezala, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruen inbentarioa jasotzen du.

Hala, 46. artikuluak inbentario horren araubide juridikoa arautzen du eta Legean ezarritako betebeharrak betetzea errazteko tresna gisa eratzen du. Inbentario horretan ingurumeneko organoak lurzoru horiei buruz daukan informazioa bildu behar da, era iraunkor, integratu eta eguneratuan. Artikulu horren arabera, Euskal Autonomia Publikoko ingurumeneko organoak mantenduko duen inbentarioaren sarbidea publikoa eta doakoa izango da, eta gutxienez bost urtean behin berrikuspen orokorrak egingo zaizkio, berrikusteko prozeduraren esparruan behar den parte-hartze publikoa bermatuz.

Ekainaren 25eko 4/2015 Legeak, ordea, gogorarazten du, edonola ere, arau horretan jasotako betebeharren arrazoia lurzoruak lurzorua kutsa dezakeen jarduera edo instalazio bat jasatea edo jasan izana dela, eta ez hura inbentarioan sartu izana. Inbentarioa, beraz, informatiboa baino ez da.

Azkenik, ekainaren 25eko 4/2015 Legeak laugarren xedapen gehigarrian xedatzen duenez, hura onartu eta gehienez urtebeteko epean kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak edo instalazioak jasaten edo jasan dituzten lurzoruen inbentarioa, irailaren 30eko 165/2008 Dekretuaren bidez onartutakoa, ingurumenaren arloan eskudun den saileko titularraren aginduz eguneratuko da.

Legezko manu hori betez, agindu honek lurzoru horren zerrenda eguneratzen du, baita haien kokapena eta mugak, eta hura onartzeko izapidetzean behar den parte-hartze publikoa bermatu da, ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 46.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Haren arabera, eta Gobernuari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legeak 26.4 artikuluan, nahiz Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena, eta apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuak, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duenak, esleitzen didaten eskumena erabiliz, honako hau

Gaiarekin lotutako edukiak


Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik.

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik.