Euskadi.eus
 • Epailaren 27ko 1/1987 LEGEA, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Kondaira-Lurraldeetako Batzar Nagusietarako Hauteskundeei buruzkoa. - Legegunea: Euskal Herriko araudia - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.eus

Arautegia

Inprimatu

Epailaren 27ko 1/1987 LEGEA, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Kondaira-Lurraldeetako Batzar Nagusietarako Hauteskundeei buruzkoa.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Legea
 • Organo arau-emailea: Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 72
 • Hurrenkera-zk.: 760
 • Xedapen-zk.: 1
 • Xedapen-data: 1987/03/27
 • Argitaratze-data: 1987/04/10

Gaikako eremua

 • Gaia: Segurtasuna eta justizia; Administrazioaren antolamendua
 • Azpigaia: Herrizaingoa; Gobernua eta herri administrazioa
 • 1987/04

  Jaurlaritzaren Lehendakaritza

  Epailaren 27ko 1/1987 LEGEA, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Kondaira-Lurraldeetako Batzar Nagusietarako Hauteskundeei buruzkoa. Jatorrizko Testua:

 • 2005/03

  Lehendakaritza

  4/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa. (Hutsen zuzenketa, EHAA 88 ZK., 2005/05/12) Aldatutakoa

+ -

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

Martxoaren 27/87 Dekretoak, Osasunketa eta Kontsumo-Sailaren egitekoak eta ihardute-alorrak antolatzen ditu. Osasunketa-alorreango ikerketa, irakaskuntza eta hezkuntza suztatu, osasuna suztatzeko dirulaguntzak araupetu eta graduatu ondorengoak hezi eta elikadura eta egaripen-alorrean berariz gaitzeko neurriak ere egoera berri horri begira hartu behar izango dira. Drogazalekeriak sendatzeko egitarauak egin ahal izateko, Sorozpidetza-Erakundeentzako Dirulaguntzei dagokienez erizpide berbera erabil daiteke. Lehen adierazitako neurriak gauzatzeko orotariko hesparrua finkatu ez dadin artean eta, Jaurlaritzako Sailak sortarazi eta birregituratu, eta Jaurlaritzaren egitekoak eta ihardutze-alorrak zehazteari buruzko Martxoaren 11ko 27/87 Dekretoaren 11. atalean ezarritakoarekin bat etorriz, honako hau ERABAKITZEN DUT: 1. Atala.- Ondoren adierazten diren Aginduak indargabetzen dira. 87-2-23ko Agindua, irabazte-xederik gabeko Ospitaleetako Radiologia eta Hondamendiaurkako Segurtasunari buruzko inbertsioetarako eta hornidurarako dirulaguntzei buruzkoa (87-3-24eko E.H.A.A.). 87-2-23ko Agindua, herri nahiz norbanako-jabetzapeko eta osasun-alorreko tegi, etxe edo zerbitzuetako lanarientzat egin daitezen B moetako hepatitisen aurkako txertaketa-egitarauak burutzeko laguntzei buruzkoa (87-3-24eko E.H.A.A.). 87-2-25eko Agindua, drogazalekeriaren tratamenduprogramak gauzatzen dituzten asistentziazko entitateei (Anbulategi edo Terapia-Komunitateak) laguntza ematea xedetzat duten dirulaguntzei buruzkoa (87-3-27ko E.H.A.A.). 87-2-26ko Agindua, Gorpuzkiak ateratzeko nahiz Aldatzeko eta bai, sendabideratzea xede izanik, giza-soinaren gorpuzki, ehun eta bestelako zatiak gorputzez aldatzeko erabiltzen diren teknikak aztertzeko, ikertzeko eta garatzeko ere laguntzei buruzkoa (87-3-27ko E.H.A.A.). 87-2-26ko Agindua, ospitale eta psikiatria-etxe sarean, inbertsioetarako eta horniduretarako dirulaguntzei buruzkoa (87-3-27ko E.H.A.A.). 87-2-26ko Agindua, etxean jarritako hemodialisiaren tratamendupean dauden guntzurrunetako eginkortasun mailako murriztasun kronikoak eragindako gaisoei laguntzak emateari buruzkoa (87-3-27ko E.H.A.A.). 87-2-26ko Agindua, Euskal Herriko Autonomia Elkarteko presakako osasunketa-garraioaren sarean laguntza ematen duten irabazte-xederik gabeko Erakunde Publiko eta Pribatuei laguntzak emateari buruzkoa (87-3-27ko E.H.A.A.). 87-2-26ko Agindua, Xehetasun Klinikoen Artxiboei dagozkien eta irabazte xederik gabeko ospitaleei laguntzak emateari buruzkoa (87-3-27ko E.H.A.A.). 87-2-26ko Agindua, elikagaien analitika eta teknologiari buruzko arlo desberdinetan Graduatu Ondorengo Titulodunentzako laguntzak emateari buruzkoa (87-3-30eko E.H.A.A.). 87-2-26ko Agindua, Zuzenbidean, Ekonomia-Zientzietan, Psikologian, Pedagogian eta Soziologian Lizentziadunak Kontsumoko Lege-arloan espezializatzeko dirulaguntzak emateari buruzkoa (87-3-30eko E.H.A.A.). 87-2-26ko Agindua, osasunketa alorrean ikerketa-laguntzei buruzkoa (87-3-30eko E.H.A.A.). 87-2-26ko Agindua, bere lanarigoaren artean ikerke ta suztatzeko xedez, irabazte xederik gzbeko erakundeei laguntzak emateari buruzkoa (87-3-30eko E.H.A.A.). 87-2-26ko Agindua, irabazte-xederik gabeko Erakunde Akademiko eta Zientifikoen funtzionemendura zuzenduriko sendaketa izaerazko laguntzak emateari buruzkoa (87-3-30eko E.H.A.A.). 87-2-26ko Agindua, zientzia mailako eta osasunketaarloari buruzko batzarrak eta mintegiak antola ditzaten, irabazte-xederik gabeko erakundeentzako dirulaguntzeei buruzkoa (87-8-17ko E.H.A.A.). 2. Atala.- Agindu honek, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadineko egunean bertan hartuko du indarra. Gasteiz, 1987.eko Apirilak 2. Osasunketa eta Kontsumo-Sailburua, JOSE MANUEL FREIRE CAMPO.

Eusko Legebiltzarrak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Kondaira-Lurraldeetako Batzar Nagusietarako Hauteskundeei buruzko Martxoaren 27ko 1/1987 Legea onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei. Beraz, Lege horri men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet Euskadiko norbanako nahiz agintari diren herritar guztiei.

Gasteiz, 1987.eko Martxoak 27.

Lehendakaria,

JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.

Epailaren 27ko 1/1987 LEGEA, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Kondaira-Lurraldeetako Batzar Nagusietarako Hauteskundeei buruzkoa.

Hauteskunde-arauek garrantzi nabarmena dute demokraziazko erakundeen egituraketan. Gure autonomia osatzen duten Erakundegoren bereziak, eta orain indarrean dauden hauteskunde-arauek sortarazten dituzten arazoek gai hori birrantolatzea beharrezko egiten dute orekazko aurrerapide baketsua egin ahal izateko.

Autonomia-Elkarteari Batzar Nagusietarako hauteskundeekiko legegintzarako bakarreango agintepidea ematen dion Autonomia-Estatutoaren10.3 atalaren arauera, Eusko Legebiltzarrari dagokio, euskal gizartearen demokraziazko bizitza gero eta erakunde demokraziazkoagoak, zuzenagoak eta orainaldiagokoak antolatuz gara-arazteko bere eginkizun nagusiari dagokionez hauteskunde-erapidetza araupetzea.

Euskal-gizartea aunizkoia da, eta Lurralde bakoitzeko eskualde guztiei dagokien ordezkotza eman diezaien hauteskunde-barrutiak zehaztea herritar guztien balio berdineko, askatasunezko, artezko eta isilpeko botoak bezala demokraziazko erapidetzaren ezaugarri diren oinarri-irizpide nagusiei eustearekin batean eta hauei egokituz egin daitezkeela uste da.

Oinarri-irizpide hoietatik abiatuz, Batzar Nagusietarako hauteskundeak Lege honen bidez eta ondoren zehazten diren irizpideen arauera araupetzea dagokio.

 1. Elkarte osorako Erakundeek bere nagusigoa finkatu dezatenaren beharra, Autonomia-Elkarte osoari dagozkion oinarrizko arazoak Batzar Nagusietarako hauteskunde-erapidetzaren barne-kidekotasuna bermatuz araupetzeko.

 2. Politika-auniztasuna bermatzea, ordezkotza benetakoa izango denaren segurantza eman dezaten ordezkari-kopuruak hautatuko direneko hauteskunde-barrutiak osatuz.

  Lehenego Atala.- Osaketa eta hautaketa modua

  Guztien askatasunezko, artezko, isilpeko eta heineango ordezkotzaren arauerako boto-emanketaz hautatutako 51 Biltzarkideek, Ahaldunek eta Ahaldun Batzarkideek, hurrenez-hurren, osatuko dituzte Kondaira-Lurralde Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Batzar Nagusiak.

  2garren Atala.- Hauteskunde-Barrutiak

  Kondaira-Lurralde bakoitza ondoren ematen diren hauteskunde-barruti hauetan banatuko da:

  ARABAKO KONDAIRA-LURRALDEA

  1. "Vitoria-Gasteiz Taldea" Barrutia, Gasteiz udalerriak osatutakoa.

  2. "Aiara/Ayala Taldea" Barrutia Amurrio, Arceniega, Ayala, Llodio, Okondo udalerriek osatutakoa.

  3. "Zuya, Salvatierra, Aana, Campezo eta Laguardia Taldeak" Barrutia, Alegria-Dulantzi, Aramaio, Armion, Arrazua-Ubarrundia, Asparrena, Baos de Ebro, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo, Cigoitia, Cripan, Cuartango, Elburgo, Elciego, Elvillar, Irua de Oca, Iruraiz-Gauna, Labastida, Lagran, Laguardia, Lanciego, Lantaron, Lapuebla de Labarca, Legutiano, Leza, Maestu, Moreda de Alava, Navaridas, Oyon, Peacerrada, Ribera Alta, Ribera Baja, Salinas de Aana, Salvatierra, Samaniego, San Millan, Urcabustaiz, Valdegovia, Valle de Arana, Villabuena de Alava, Yecora, Zalduondo, Zambrana, Zuya udalerriek osatzen dute.

   BIZKAIKO KONDAIRA-LURRALDEA

  1. "Bilbo" Barrutia, Bilbo udalerriak osatzen du.

  2. "Enkarterriak" Barrutia, Abanto Zierbena, Arcentales, Balmaseda, Barakaldo, Carranza, Galdames, Gordexola, Gees, Lanestosa, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopuerta, Trucios, Valle de Trapaga-Trapagaran, Zalla udalerriek osatzen dute.

  3. "Durango-Arratia" Barrutia, Abadio, Amorebieta-Echano, Etxebarri-Doneztebeko Elizatea, Aracaldo, Arantzazu, Areatza, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Atxondo, Basauri, Bedia, Berriz, Castillo-Elejabeitia, Ceanuri, Dima, Durango, Elorrio, Ermua, Galdakao, Garay, Igorre, Izurza, Lemoa, Mallabia, Maaria, Ordua, Orozko, Otxandio, Ubidea, Ugao-Miraballes, Zaldibar, Zaratamo, Zeberio udalerriek osatzen dute.

  4. "Busturia-Uribe" Barrutia, Amoroto, Arrieta, Aulesti, Bakio, Barrika, Berango, Bermeo, Berriatua, Busturia, Derio, Ea, Echevarria, Elanchove, Erandio, Ereo, Errigoiti, Fruniz, Gamiz-Fika, Gatica, Gauteguiz de Arteaga, Gernika-Lumo, Getxo, Gorliz, Guizaburuaga, Ibarrangelua, Ispaster, Larrabetzu, Lauquiniz, Leioa, Lekeitio, Lemoniz, Lezama, Loiu, Markina-Xemein, Maruri, Mendata, Mendexa, Meaka, Morga, Mundaka, Mungia, Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz, Muxika, Ondarroa, Plentzia, Sondika, Sopelana, Sukarrieta, Urduliz, Zamudio udalerriek osatzen dute.

   GIPUZKOAKO KONDAIRA-LURRALDEA

  1. "Donostialdea" Barrutia, Donostia, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta eta Usurbil udalerriek osatzen dute.

  2. "Bidasoa-Oyarzun" Barrutia, Hondarribia, Irun, Lezo, Oyarzun, Pasaia, Renteria udalerriek osatzen dute.

  3. "Oria" Barrutia, Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Andoain, Anoeta, Arama, Asteasu, Ataun, Beasain, Belaunza, Berastegi, Berrobi, Elduayen, Ezkio-ltsaso, Gabiria, Gainza, Hernialde, Ibarra, Idiazabal, Iruerrieta, Irura, Itsasondo, Larraul, Lazkao, Leaburu-Gaztelu, Legazpia, Legorreta, Lizartza, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Oreja, Ormaiztegi, Segura, Tolosa, Urretxu, Villabona, Zaldibia, Zegama, Zerain, Zizurkil, Zumarraga udalerriek osatzen dute.

  4. "Deba-Urola" Barrutia, Aizarnazabal, Antzuola, Aretxabaleta, Aya, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Bergara, Bidegoyan, Deba, Eibar, Elgeta, Elgoibar, Eskoriatza, Getaria, Leintz-Gatzaga, Mendaro, Arrasate, Mutriku, Oati, Orio, Placencia de las Armas, Regil, Zarautz, Zestoa, Zumaia udalerriek osatzen dute.

   3garren Atala.- Hauteskunde-Barrutikako banaketa

  1. Kondaira-Lurralde bakoitzeko 51 Biltzarkide, Ahaldun eta Ahaldun-Batzarkideak hauteskunde-barruti bakoitzeko biztanlegoaren heinean banatuko dira.

  2. Hauteskunde-barruti bakoitzari bete-betean dagozkion Biltzarkideak, Ahaldunak eta Ahaldun-Batzarkideak izendatu ondoren, gainontzekoak banaketa egiterakoan gelditutako ondarrik haundienaren arauera banatuko dira.

   4garren Atala.- Hautatzaileak eta Hautagaiak

  1. Gara-adinekoak izan, Kondaira-Lurraldeko dagokien hauteskunde-barrutiko ezein Udaletako hauteskunde-erroldan sartuta egon eta bere herri eta politika-eskubideak indarrean izan ditzatenak izango dira hautatzaile.

  2. Dagokien Kondaira-Lurraldean hautatzaile izan eta 5karren atalaren gai diren hautaezin eta elkartuezin-zioek har ez ditzatenak izan daitezke hautagai, bere Kondaira-Lurraldeko ezein hauteskunde-barrutitan aurkeztu daitezkeela.

   5garren Atala.- Hautaezin izateko eta Elkartuezin zioak

  1. Honako hauek ezingo dute hautagai izan.

   1. Hauteskunde-Jaurpide Orokorren 5/1985 Oinarrizko Legearen 6garren atalean esandako hautaezin-zioen menpe egon daitezenek.

   2. Dagozkien Foru-Diputazioak, Diputadu Nagusiak eta Foru-Diputaduek izendatutako aukerango izendapenezko herri-kargudunak, Foru-Diputatuak eurak salbu.

    Halaber, dagokien Foru-Diputazioaren menpeko Herri-Baltzu eta Ihardutze-Erakunde Burujabeetako artezte-kargudunak eta Arduratze-Batzordeetako kideak ere hautaezinak izango dira.

   3. Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeen azaroaren 25eko 28/1986 Legeko 5karren atalaren a) eta b) zatien gai diren herri-kargudunek.

   4. Kondaira-Lurraldean ari daitezen Probintzia-Aurrezki Kutxetako Egintzapide-Lehendakari eta Artezkari Nagusiak.

  2. Hautatuezin-zioak, berez, elkartuezin-zio izango dira.

   6garren Atala.- Hautagai-zerrenden aurkezpena

   Hautagai-zerrendak Politika-alderdi, Baterakunde, Hautatzaile-Batasun eta Elkarteek aurkeztuko dituzte, Hauteskunde-Jaurpide Orokorren ekainaren 19ko 5/1985 Oinarrizko Legearen 2garren Saileko IV Atalburuan ohartemandakoaren arauera. Hautatzaile-Elkarteek hautagai-zerrendak aurkeztu ahal ditzateneko izenpeen zenbatekoan, Lege horretxen 187garren atalaren 3garren zatiak dioenaren arauera finkatuko da. Horretarako, atal honek dakarren taulako mailak barruti bakoitzeko udaletako legezko biztanleen guztizko zenbatekoari buruzkoak direla joko da.

   7garren Atala.- Manu-aldia eta Hauteskundeetarako deia

  1. Batzar Nagusietarako hauteskundeetarako deia Ahaldun Nagusiak egingo du, udal-hauteskundeetarako deiaren egun eta epeekin eurekin.

  2. Batzar Nagusietarako hauteskundeetarako deia egitezko dekretoak Batzar Nagusien manualdia bukatzea dakar.

  3. Deia egitezko dekretoan, hauteskunde-barruti bakoitzari 3garren atalak agintzen duenaren arauera dagozkion Biltzarkide, Ahaldun eta Ahaldun-Batzarkideak zehaztuko dira.

   8garren Atala.- Boto-emanketa eta kontaketa

  1. Batzar Nagusietako kidetarako hauteskundeak Zinegotzitarakoekin batera egindo dira, atabaka bereziak erabiliz.

  2. Boto-emanketa bukatu ondoren, lehenengo Zinegotzitarako botoen kontaketa egingo da eta gero, hori bukatutakoan, Batzar Nagusietako kidetarakoena.

   9garren Atala.- Tokiak izendatzea

   Hauteskunde-barruti bakoitzean Hautagai-zerrenda bakoitzari dagozkion tokiak izendatzea Hauteskunde-Jaurpide Orokorren ekainaren 19ko 5/1985 Oinarrizko Legearen 163garren atalak dioenez egingo da.

   10garren Atala.- Hauteskunde-Batzordeak

   Kondaira-Lurralde bakoitzeko Hauteskunde-Batzordeak, deia egin dedinetik hasi eta hurrengo zazpi egunen barruan, Eskualde-mailako Hauteskunde-Batzordeei bere hauteskunde-barrutiak izendatzea egingo du, bere egitekoak bete ditzaten.

   11garren Atala.- Hauteskunde-gastutarako herri-dirubideketa

   Hauteskunde-ekintzek ekarri ditzaten gastuetarako Kondaira-Lurralde bakoitzeko Diruegitamuen pentzutango dirulaguntzak emango dira, honako arau hauei atxikiz:

   1. Hautatutako Biltzarkide, Ahaldun edo Batzarkide-Ahaldun bakoitzeko, Legebiltzarrerako egindako hauteskundeetan legebiltzarkide-toki bakoitzagatik emandako dirulaguntzaren ehuneko berrogeikoa adinako jakineko diru-zenbatekoa.

   2. Hautagai-zerrenda bakoitzak ateratako boto bakoitzeko, udal-hauteskundeetarako jarritako diru zenbatekoa bera, hautagai-zerrendako bat gutxienez Kondaira-Lurraldean Biltzarkide, Ahaldun edo Biltzarkide-Ahaldunetarako hautatuta atera dedinaren baldintzapean.

    ALDIBATERAKO ERABAKIA

    Lege hau indarrean jarri ondoren egin daitezen lehenengo hauteskundeetan, hauteskunde-barruti bakoitzetik hautatu beharreko Biltzarkide, Ahaldun eta Batzarkide-Ahaldunen kopuruak honako hauek izango dira:

    1.- ARABAKO KONDAIRA-LURRALDEAN:

   1. "Vitoria-Gasteiz Taldea" Barrutitik hogeita hemezortzi Biltzarkide (38)

   2. "Aiara/Ayala Taldea" Barrutitik zazpi Biltzarkide (7)

   3. "Zuya, Salvatierra, Aana, Campezo eta Laguardia Taldeak" Barrutitik sei Biltzarkide (6)

    2.- BIZKAIKO KONDAIRA-LURRALDEAN:

   1. "Bilbo" Barrutitik hamazazpi Ahaldun (17)

   2. "Enkarterriak" Barrutitik hamalau Ahaldun (14)

   3. "Durango-Arratia" Barrutitik bederatzi Ahaldun (9)

   4. "Busturia-Uribe" Barrutitik hamaika Ahaldun (11)

    3.- GIPUZKOAKO KONDAIRA-LURRALDEAN:

   1. "Donostialdea" Barrutitik hamasei Ahaldun-Batzarkide (16)

   2. "Bidasoa-Oiartzun" Barrutitik hamaika Ahaldun-Batzarkide (11)

   3. "Oria" Barrutitik hamar Ahaldun-Batzarkide (10)

   4. "Deba-Urola" Barrutitik hamalau Ahaldun-Batzarkide (14)

    LEHENENGO BALIOGABETZE-ERABAKIA

    Lege hau indarrean jarri dedinean, "Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen eta Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Sailen arteko harremanen" azaroaren 25eko 27/1985 Legearen 7garren atalaren a) zatiko lehenengo txatala baliogabetuta gelditzen da "Hauteskunde-arauei" dagozkienetarako.

    BIGARREN BALIOGABETZE-ERABAKIA

    Halaber, Arabako, Bizkaioko eta Gipuzkoako Kondaira-Lurraldeetako Batzar Nagusietarako Hauteskundeen epailaren 7ko 2/1983, 3/1983 eta 4/1983 Legeak ere baliogabetuta gelditzen dira, eta bai Lege honen aurkakoak izan daitezen beste guztiak ere.

    AZKEN ERABAKIA

    Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren A1dizkarian argitaratu dedin egunean bertan jarriko da indarrean.

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

Seksuen arteko berdintasunaren alde berenez nahiz lanbidez jokatu izana ondo erakutsi dutenen artetik Eusko Legebiltzarrak legegintzaldi bakoitzerako izendatutako sei lagun.

 1. Artezte-Batzordeak Osoko Bilkura eta Batzorde Iraunkor bidez jokatuko du. Honen osatze-modua, egitekoak eta aribiderako jaurpideak araudi-bidez zehaztuko dira.

 1. atala.- Zuzendaria.

  Erakundeko Zuzendaria izendatzea bai kentzea, Dekretoz egingo da.

 2. atala.- Diruegitamua.

  "Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea"-k, bere helburuei erantzun ahal izateko, Autonomia-Elkarteko Diruegitamu Nagusietan, urte bakoitzerako berenezko diruegitamua izango du.

  AZKEN ERABAKIA

  Eusko Jaurlaritzari, Lege hau osabideratzeko eta betebideratzeko behar daitezen aginduak emateko baimena ematen zaio.

Hauteskunde-arauek garrantzi nabarmena dute demokraziazko erakundeen egituraketan. Gure autonomia osatzen duten Erakundegoren bereziak, eta orain indarrean dauden hauteskunde-arauek sortarazten dituzten arazoek gai hori birrantolatzea beharrezko egiten dute orekazko aurrerapide baketsua egin ahal izateko.

Autonomia-Elkarteari Batzar Nagusietarako hauteskundeekiko legegintzarako bakarreango agintepidea ematen dion Autonomia-Estatutoaren10.3 atalaren arauera, Eusko Legebiltzarrari dagokio, euskal gizartearen demokraziazko bizitza gero eta erakunde demokraziazkoagoak, zuzenagoak eta orainaldiagokoak antolatuz gara-arazteko bere eginkizun nagusiari dagokionez hauteskunde-erapidetza araupetzea.

Euskal-gizartea aunizkoia da, eta Lurralde bakoitzeko eskualde guztiei dagokien ordezkotza eman diezaien hauteskunde-barrutiak zehaztea herritar guztien balio berdineko, askatasunezko, artezko eta isilpeko botoak bezala demokraziazko erapidetzaren ezaugarri diren oinarri-irizpide nagusiei eustearekin batean eta hauei egokituz egin daitezkeela uste da.

Oinarri-irizpide hoietatik abiatuz, Batzar Nagusietarako hauteskundeak Lege honen bidez eta ondoren zehazten diren irizpideen arauera araupetzea dagokio.

 1. Elkarte osorako Erakundeek bere nagusigoa finkatu dezatenaren beharra, Autonomia-Elkarte osoari dagozkion oinarrizko arazoak Batzar Nagusietarako hauteskunde-erapidetzaren barne-kidekotasuna bermatuz araupetzeko.

 2. Politika-auniztasuna bermatzea, ordezkotza benetakoa izango denaren segurantza eman dezaten ordezkari-kopuruak hautatuko direneko hauteskunde-barrutiak osatuz.

  Lehenego Atala.- Osaketa eta hautaketa modua

  Guztien askatasunezko, artezko, isilpeko eta heineango ordezkotzaren arauerako boto-emanketaz hautatutako 51 Biltzarkideek, Ahaldunek eta Ahaldun Batzarkideek, hurrenez-hurren, osatuko dituzte Kondaira-Lurralde Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Batzar Nagusiak.

  2garren Atala.- Hauteskunde-Barrutiak

  Kondaira-Lurralde bakoitza ondoren ematen diren hauteskunde-barruti hauetan banatuko da:

  ARABAKO KONDAIRA-LURRALDEA

  1. "Vitoria-Gasteiz Taldea" Barrutia, Gasteiz udalerriak osatutakoa.

  2. "Aiara/Ayala Taldea" Barrutia Amurrio, Arceniega, Ayala, Llodio, Okondo udalerriek osatutakoa.

  3. "Zuya, Salvatierra, Aana, Campezo eta Laguardia Taldeak" Barrutia, Alegria-Dulantzi, Aramaio, Armion, Arrazua-Ubarrundia, Asparrena, Baos de Ebro, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo, Cigoitia, Cripan, Cuartango, Elburgo, Elciego, Elvillar, Irua de Oca, Iruraiz-Gauna, Labastida, Lagran, Laguardia, Lanciego, Lantaron, Lapuebla de Labarca, Legutiano, Leza, Maestu, Moreda de Alava, Navaridas, Oyon, Peacerrada, Ribera Alta, Ribera Baja, Salinas de Aana, Salvatierra, Samaniego, San Millan, Urcabustaiz, Valdegovia, Valle de Arana, Villabuena de Alava, Yecora, Zalduondo, Zambrana, Zuya udalerriek osatzen dute.

   BIZKAIKO KONDAIRA-LURRALDEA

  1. "Bilbo" Barrutia, Bilbo udalerriak osatzen du.

  2. "Enkarterriak" Barrutia, Abanto Zierbena, Arcentales, Balmaseda, Barakaldo, Carranza, Galdames, Gordexola, Gees, Lanestosa, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopuerta, Trucios, Valle de Trapaga-Trapagaran, Zalla udalerriek osatzen dute.

  3. "Durango-Arratia" Barrutia, Abadio, Amorebieta-Echano, Etxebarri-Doneztebeko Elizatea, Aracaldo, Arantzazu, Areatza, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Atxondo, Basauri, Bedia, Berriz, Castillo-Elejabeitia, Ceanuri, Dima, Durango, Elorrio, Ermua, Galdakao, Garay, Igorre, Izurza, Lemoa, Mallabia, Maaria, Ordua, Orozko, Otxandio, Ubidea, Ugao-Miraballes, Zaldibar, Zaratamo, Zeberio udalerriek osatzen dute.

  4. "Busturia-Uribe" Barrutia, Amoroto, Arrieta, Aulesti, Bakio, Barrika, Berango, Bermeo, Berriatua, Busturia, Derio, Ea, Echevarria, Elanchove, Erandio, Ereo, Errigoiti, Fruniz, Gamiz-Fika, Gatica, Gauteguiz de Arteaga, Gernika-Lumo, Getxo, Gorliz, Guizaburuaga, Ibarrangelua, Ispaster, Larrabetzu, Lauquiniz, Leioa, Lekeitio, Lemoniz, Lezama, Loiu, Markina-Xemein, Maruri, Mendata, Mendexa, Meaka, Morga, Mundaka, Mungia, Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz, Muxika, Ondarroa, Plentzia, Sondika, Sopelana, Sukarrieta, Urduliz, Zamudio udalerriek osatzen dute.

   GIPUZKOAKO KONDAIRA-LURRALDEA

  1. "Donostialdea" Barrutia, Donostia, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta eta Usurbil udalerriek osatzen dute.

  2. "Bidasoa-Oyarzun" Barrutia, Hondarribia, Irun, Lezo, Oyarzun, Pasaia, Renteria udalerriek osatzen dute.

  3. "Oria" Barrutia, Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Andoain, Anoeta, Arama, Asteasu, Ataun, Beasain, Belaunza, Berastegi, Berrobi, Elduayen, Ezkio-ltsaso, Gabiria, Gainza, Hernialde, Ibarra, Idiazabal, Iruerrieta, Irura, Itsasondo, Larraul, Lazkao, Leaburu-Gaztelu, Legazpia, Legorreta, Lizartza, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Oreja, Ormaiztegi, Segura, Tolosa, Urretxu, Villabona, Zaldibia, Zegama, Zerain, Zizurkil, Zumarraga udalerriek osatzen dute.

  4. "Deba-Urola" Barrutia, Aizarnazabal, Antzuola, Aretxabaleta, Aya, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Bergara, Bidegoyan, Deba, Eibar, Elgeta, Elgoibar, Eskoriatza, Getaria, Leintz-Gatzaga, Mendaro, Arrasate, Mutriku, Oati, Orio, Placencia de las Armas, Regil, Zarautz, Zestoa, Zumaia udalerriek osatzen dute.

   3garren Atala.- Hauteskunde-Barrutikako banaketa

  1. Kondaira-Lurralde bakoitzeko 51 Biltzarkide, Ahaldun eta Ahaldun-Batzarkideak hauteskunde-barruti bakoitzeko biztanlegoaren heinean banatuko dira.

  2. Hauteskunde-barruti bakoitzari bete-betean dagozkion Biltzarkideak, Ahaldunak eta Ahaldun-Batzarkideak izendatu ondoren, gainontzekoak banaketa egiterakoan gelditutako ondarrik haundienaren arauera banatuko dira.

   4garren Atala.- Hautatzaileak eta Hautagaiak

  1. Gara-adinekoak izan, Kondaira-Lurraldeko dagokien hauteskunde-barrutiko ezein Udaletako hauteskunde-erroldan sartuta egon eta bere herri eta politika-eskubideak indarrean izan ditzatenak izango dira hautatzaile.

  2. Dagokien Kondaira-Lurraldean hautatzaile izan eta 5karren atalaren gai diren hautaezin eta elkartuezin-zioek har ez ditzatenak izan daitezke hautagai, bere Kondaira-Lurraldeko ezein hauteskunde-barrutitan aurkeztu daitezkeela.

   5garren Atala.- Hautaezin izateko eta Elkartuezin zioak

  1. Honako hauek ezingo dute hautagai izan.

   1. Hauteskunde-Jaurpide Orokorren 5/1985 Oinarrizko Legearen 6garren atalean esandako hautaezin-zioen menpe egon daitezenek.

   2. Dagozkien Foru-Diputazioak, Diputadu Nagusiak eta Foru-Diputaduek izendatutako aukerango izendapenezko herri-kargudunak, Foru-Diputatuak eurak salbu.

    Halaber, dagokien Foru-Diputazioaren menpeko Herri-Baltzu eta Ihardutze-Erakunde Burujabeetako artezte-kargudunak eta Arduratze-Batzordeetako kideak ere hautaezinak izango dira.

   3. Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeen azaroaren 25eko 28/1986 Legeko 5karren atalaren a) eta b) zatien gai diren herri-kargudunek.

   4. Kondaira-Lurraldean ari daitezen Probintzia-Aurrezki Kutxetako Egintzapide-Lehendakari eta Artezkari Nagusiak.

  2. Hautatuezin-zioak, berez, elkartuezin-zio izango dira.

   6garren Atala.- Hautagai-zerrenden aurkezpena

   Hautagai-zerrendak Politika-alderdi, Baterakunde, Hautatzaile-Batasun eta Elkarteek aurkeztuko dituzte, Hauteskunde-Jaurpide Orokorren ekainaren 19ko 5/1985 Oinarrizko Legearen 2garren Saileko IV Atalburuan ohartemandakoaren arauera. Hautatzaile-Elkarteek hautagai-zerrendak aurkeztu ahal ditzateneko izenpeen zenbatekoan, Lege horretxen 187garren atalaren 3garren zatiak dioenaren arauera finkatuko da. Horretarako, atal honek dakarren taulako mailak barruti bakoitzeko udaletako legezko biztanleen guztizko zenbatekoari buruzkoak direla joko da.

   6garren bis Artikulua.-

  1. Alderdi politikoek, federazioek, koalizioek edo hautesleen elkarteek aurkezten dituzten hautagai-zerrendetan, %50, gutxienez, emakumeak izango dira. Proportzio hori hautagai-zerrenda osoan eta sei izeneko tarte bakoitzean mantenduko da. Eskualdeko hauteskunde-batzorde eskudunek, hain zuzen, artikulu honetan hautagaien nahiz ordezkoen kasuan ezartzen dena betetzen duten hautagai-zerrendak baino ez dituzte onartuko.

   7garren Atala.- Manu-aldia eta Hauteskundeetarako deia

  1. Batzar Nagusietarako hauteskundeetarako deia Ahaldun Nagusiak egingo du, udal-hauteskundeetarako deiaren egun eta epeekin eurekin.

  2. Batzar Nagusietarako hauteskundeetarako deia egitezko dekretoak Batzar Nagusien manualdia bukatzea dakar.

  3. Deia egitezko dekretoan, hauteskunde-barruti bakoitzari 3garren atalak agintzen duenaren arauera dagozkion Biltzarkide, Ahaldun eta Ahaldun-Batzarkideak zehaztuko dira.

   8garren Atala.- Boto-emanketa eta kontaketa

  1. Batzar Nagusietako kidetarako hauteskundeak Zinegotzitarakoekin batera egindo dira, atabaka bereziak erabiliz.

  2. Boto-emanketa bukatu ondoren, lehenengo Zinegotzitarako botoen kontaketa egingo da eta gero, hori bukatutakoan, Batzar Nagusietako kidetarakoena.

   9garren Atala.- Tokiak izendatzea

   Hauteskunde-barruti bakoitzean Hautagai-zerrenda bakoitzari dagozkion tokiak izendatzea Hauteskunde-Jaurpide Orokorren ekainaren 19ko 5/1985 Oinarrizko Legearen 163garren atalak dioenez egingo da.

   10garren Atala.- Hauteskunde-Batzordeak

   Kondaira-Lurralde bakoitzeko Hauteskunde-Batzordeak, deia egin dedinetik hasi eta hurrengo zazpi egunen barruan, Eskualde-mailako Hauteskunde-Batzordeei bere hauteskunde-barrutiak izendatzea egingo du, bere egitekoak bete ditzaten.

   11garren Atala.- Hauteskunde-gastutarako herri-dirubideketa

   Hauteskunde-ekintzek ekarri ditzaten gastuetarako Kondaira-Lurralde bakoitzeko Diruegitamuen pentzutango dirulaguntzak emango dira, honako arau hauei atxikiz:

   1. Hautatutako Biltzarkide, Ahaldun edo Batzarkide-Ahaldun bakoitzeko, Legebiltzarrerako egindako hauteskundeetan legebiltzarkide-toki bakoitzagatik emandako dirulaguntzaren ehuneko berrogeikoa adinako jakineko diru-zenbatekoa.

   2. Hautagai-zerrenda bakoitzak ateratako boto bakoitzeko, udal-hauteskundeetarako jarritako diru zenbatekoa bera, hautagai-zerrendako bat gutxienez Kondaira-Lurraldean Biltzarkide, Ahaldun edo Biltzarkide-Ahaldunetarako hautatuta atera dedinaren baldintzapean.

    ALDIBATERAKO ERABAKIA

    Lege hau indarrean jarri ondoren egin daitezen lehenengo hauteskundeetan, hauteskunde-barruti bakoitzetik hautatu beharreko Biltzarkide, Ahaldun eta Batzarkide-Ahaldunen kopuruak honako hauek izango dira:

    1.- ARABAKO KONDAIRA-LURRALDEAN:

   1. "Vitoria-Gasteiz Taldea" Barrutitik hogeita hemezortzi Biltzarkide (38)

   2. "Aiara/Ayala Taldea" Barrutitik zazpi Biltzarkide (7)

   3. "Zuya, Salvatierra, Aana, Campezo eta Laguardia Taldeak" Barrutitik sei Biltzarkide (6)

    2.- BIZKAIKO KONDAIRA-LURRALDEAN:

   1. "Bilbo" Barrutitik hamazazpi Ahaldun (17)

   2. "Enkarterriak" Barrutitik hamalau Ahaldun (14)

   3. "Durango-Arratia" Barrutitik bederatzi Ahaldun (9)

   4. "Busturia-Uribe" Barrutitik hamaika Ahaldun (11)

    3.- GIPUZKOAKO KONDAIRA-LURRALDEAN:

   1. "Donostialdea" Barrutitik hamasei Ahaldun-Batzarkide (16)

   2. "Bidasoa-Oiartzun" Barrutitik hamaika Ahaldun-Batzarkide (11)

   3. "Oria" Barrutitik hamar Ahaldun-Batzarkide (10)

   4. "Deba-Urola" Barrutitik hamalau Ahaldun-Batzarkide (14)

    LEHENENGO BALIOGABETZE-ERABAKIA

    Lege hau indarrean jarri dedinean, "Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen eta Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Sailen arteko harremanen" azaroaren 25eko 27/1985 Legearen 7garren atalaren a) zatiko lehenengo txatala baliogabetuta gelditzen da "Hauteskunde-arauei" dagozkienetarako.

    BIGARREN BALIOGABETZE-ERABAKIA

    Halaber, Arabako, Bizkaioko eta Gipuzkoako Kondaira-Lurraldeetako Batzar Nagusietarako Hauteskundeen epailaren 7ko 2/1983, 3/1983 eta 4/1983 Legeak ere baliogabetuta gelditzen dira, eta bai Lege honen aurkakoak izan daitezen beste guztiak ere.

    AZKEN ERABAKIA

    Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren A1dizkarian argitaratu dedin egunean bertan jarriko da indarrean.