Euskadi.eus
 • 4/1999 LEGEA, abenduaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2000. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena. - Legegunea: Euskal Herriko araudia - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.eus

Arautegia

Inprimatu

4/1999 LEGEA, abenduaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2000. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Legea
 • Organo arau-emailea: Jaurlaritzaren Lehendakaritza
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 250
 • Hurrenkera-zk.: 5639
 • Xedapen-zk.: 4
 • Xedapen-data: 1999/12/29
 • Argitaratze-data: 1999/12/31

Gaikako eremua

 • Gaia: Ogasun eta Ekonoma
 • Azpigaia: Ogasun

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

Eusko Legebiltzarrak ondoko Legea onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei:

 1. Onartu egiten dira Euskal Autonomia Erkidegoko 2000. urteko Aurrekontu Orokorrak, betiere, lege honek ezartzen duen bezala.

 2. Eusko Legebiltzarraren Aurrekontua ere lege honen barruan sartzen da, hala ezartzen baita azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 25.2.a) artikuluan. Legegintza-dekretu horrek bere baitan jasotzen du Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina.

 3. 1999.eko abenduaren 31z geroztik sor daitezkeen erakundeei eta dagozkien aurrekontuei ezarriko zaie lege hau.

 1. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuaren gastuen egoeraorrian 860.841.400.000 pezeta (5.173.761.013,55 euro) jasotzen dira ordainketetarako kredituetarako. Konpromisozko kredituei dagokienez, berriz, 106.784.533.100 pezeta (641.787.969,54 euro) zehazten dira bertan; azken kreditu horiek 2000az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa I. eranskinean zehazten da.

 2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuaren diru-sarreren egoera-orrian 860.841.400.000 pezeta (5.173.761.013,55 euro) jasotzen dira.

 3. Euskal Autonomia Erkidegoak Euskal Herriko Unibertsitaterako bereizten duen aurrekontu-dotazioa 25.445.353.000 pezetakoa (152.929.651,5 eurokoa) da, Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitatea Antolatzeko ekainaren 29ko 19/1998 Legearen 29. artikuluarekin bat. Dotazioa hurrengo atal hauetan banatzen da:

  • Ohiko dirulaguntza: 22.650.000.000 pezeta (136.129.241,6 euro).

  • Banakako osagarriak finantzatzeko kredituak: 500.000.000 pezeta (3.005.060,5 euro).

  • Programa-kontratuak gauzatzeko kredituak: 500.000.000 pezeta (3.005.060,5 euro).

  • Inbertsio eta azpiegiturako urte anitzeko programa hornitzeko kredituak: 1.795.353.000 pezeta (10.790.288,85 euro).

 1. Erakunde autonomiadunen aurrekontuetako gastu-egoeretan ordainketetarako kredituak eta konpromisozkoak jasotzen dira banaketa honen arabera:

  • Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea-Instituto de Alfabetizacin y Reeuskaldunizacin de Adultos: ordainketetarako kredituei dagokienez, 4.113.917.000 pezeta (24.725.139,13 euro) jasotzen dira, eta konpromisozko kredituetarako, berriz, 2.476.000.000 pezeta (14.881.059,7 euro); azken kreditu horiek 2000az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Euskal Herriko Polizi Ikastegia-Academia de Polica del Pas Vasco: ordainketetarako kredituei dagokienez, 1.574.700.000 pezeta (9.464.137,61 euro) jasotzen dira, eta konpromisozko kredituetarako, berriz, 155.200.000 pezeta (932.770,79 euro); azken kreditu horiek 2000az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea-Instituto Vasco de Administracin Pblica: ordainketetarako kredituei dagokienez, 2.502.000.000 pezeta (15.037.322,85 euro) jasotzen dira, eta konpromisozko kredituetarako, berriz, 42.242.000 pezeta (253.879,53 euro); azken kreditu horiek 2000az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Euskal Estatistika Erakundea-Instituto Vasco de Estadstica: ordainketetarako kredituei dagokienez, 1.361.100.000 pezeta (8.190.375,75 euro) jasotzen dira, eta konpromisozko kredituetarako, berriz, 38.900.000 pezeta (233.793,71 euro); azken kreditu horiek 2000az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Soin Hezkuntzarako Euskal Erakundea-Instituto Vasco de Educacin Fsica: ordainketetarako kredituei dagokienez, 459.132.000 pezeta (2.759.438,9 euro) jasotzen dira, eta konpromisozko kredituetarako, berriz, 5.000.000 pezeta (30.050,51 euro); azken kreditu horiek 2000az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

  • Emakumearen Euskal Erakundea-Instituto Vasco de la Mujer: ordainketetarako kredituei dagokienez, 340.000.000 pezeta (2.043.441,15 euro).

  • Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales: ordainketetarako kredituei dagokienez, 1.542.140.192 pezeta (9.268.449,22 euro).

 2. Aipatutako erakunde autonomiadunen diru-sarreren egoera-orriek erakunde bakoitzerako izendatutako ordainketetarako kredituen guztizko zenbateko bera jotzen dute. Bereziki, 288.400.000 pezeta (1.733.318,91 euro) sartu dira Academia de Polica del Pas Vasco-Euskal Herriko Polizi Ikastegiaren diru-sarreren egoera-orrian, 50.000.000 pezeta (300.506,05 euro) Instituto Vasco de Administracin Pblica-Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen diru-sarreren egoera-orrian, 25.000.000 pezeta (150.253,03 euro) Instituto Vasco de Educacin Fsica-Soin Hezkuntzarako Euskal Erakundearen diru-sarreren egoera-orrian, 88.114.000 pezeta (529.575,81 euro) Instituto Vasco de Estadstica-Euskal Estatistika Erakundearen diru-sarreren egoera-orrian eta 54.500.000 pezeta (327.551,6 euro) Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales-Osalanen diru-sarreren egoera-orrian, horiek guztiak diruzaintzako erakunde bakoitzaren gerakinen kontura.

 1. Euskal Irrati-Telebista erakunde publikoaren 2000. urteko ustiapenaurrekonturako eta kapital-aurrekonturako, hurrenez hurren, 10.968.852.000 pezeta (65.924.128,23 euro) eta 2.596.461.000 pezeta (15.605.044,9 euro) izendatzen dira. Diru-baliabideak, halaber, zenbateko berekotzat jotzen dira.

 2. Irrati eta Telebistako zerbitzu publikoak kudeatzeko baltzu publikoen aurrekontuetan honako izendapen hauek onartzen dira:

 3. Irrati-Telebistako herri-zerbitzuak kudeatzeko balzu publiko horien diru-baliabideek baltzu bakoitzerako onartutako izendapenen guztizko zenbateko bera jotzen dute.

 4. Irrati eta Telebistako zerbitzu publikoak kudeatzeko baltzu publikoen gerorako konpromisozko kredituetarako, berriz, 9.100.000.000 pezeta (54.692.101,5 euro) jasotzen dira; azken kreditu horiek 2000az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

 5. Euskal Irrati-Telebista Erakunde Publikoa Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 44. artikuluaren arabera, onartzen dira, batetik, Euskal Irrati-Telebista erakunde publikoaren aurrekontu finkatua eta, bestetik, Irrati-Telebistako zerbitzu publikoak kudeatzeko baltzu publikoen aurrekontu finkatua. Ordainketetarako kredituen barruan, 15.674.502.000 pezeta (94.205.654,32 euro) dagozkio ustiapen-aurrekontuari eta 2.596.461.000 pezeta (15.605.044,9 euro), berriz, kapitalaurrekontuari. Diru-baliabideak zenbateko berekotzat jotzen dira.

Energiaren Euskal Erakundearen ustiapen-aurrekonturako eta kapitalaurrekonturako, hurrenez hurren, 2.882.946.000 pezeta (17.326.854,42 euro) eta 3.527.385.000 pezeta (21.200.010,82 euro) izendatzen dira ordainketetarako kredituen barruan. Diru-baliabideak zenbateko berekotzat jotzen dira.

Servicio Vasco de Salud-Osakidetza erakunde publikoaren ustiapen-aurrekonturako eta kapital-aurrekonturako, hurrenez hurren, 188.160.310.000 pezeta (1.130.866.238,75 euro) eta 8.033.000.000 pezeta (48.279.302,35 euro) izendatzen dira. Diru-baliabideak zenbateko berekotzat jotzen dira. Gerorako konpromisozko kredituetarako, berriz, 7.032.175.000 pezeta (42.264.222,95 euro) jasotzen dira; azken kreditu horiek 2000az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen I. eranskinean zehazten da.

 1. Lege honen 4. artikuluan sartzen ez diren baltzu publikoen ustiapen-aurrekontuan eta kapital-aurrekontuan zehazten dira baltzu bakoitzari dagozkion kredituak. Ordainketetarako kredituei dagokienez, 71.790.828.000 pezeta (431.471.566,12 euro) eta 29.399.254.000 pezeta (176.693.075,14 euro) ezarri dira, hurrenez hurren, eta gerorako konpromisozko kredituei dagokienez, berriz, 33.912.791.000 pezeta (203.819.978,84 euro); azken kreditu horiek 2000az geroztik izango duten urtekako aurrekontu-banaketa lege honen l. eranskinean zehazten da.

 2. Ordainketetarako kredituei aurre egiteko begiz jotako diru-baliabideak diru-sarreren egoera-orrietan zehazten dira. Diru-sarrera horiek eta aurreko paragrafokoak zenbateko berdinekoak dira.

 3. Baltzu bakoitzaren ustiapen-aurrekontuan eta kapital-aurrekontuan begiz jotako izendapenen eta diru-baliabideen zenbatekoak II. eranskinean zehazten dira.

 1. 2000ko ekonomi ekitaldian zehar, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, gehienez, 5.500.000.000 pezeta (33.055.665,74 euro) erabili ahal izango ditu abalak emateko edozein motatako eragiketak direla eta.

 2. 2000ko ekonomi ekitaldian zehar, halaber, finantza-erakundeek egiten dituzten abal-eragiketak, baldin eta partaidetzako kredituak bermatzeko badira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak birfinkatu ahal izango ditu zati batez, horretarako, dagozkion hitzarmenak eginda. Eragiketon zenbatekoari aurreko paragrafoan jasotako muga bera ezarriko zaio.

 1. Euskal Autonomia Erkidegoak egin eta indarrean dauden zorpetze-eragiketen zenbatekoa, edozein agiri-motatan gauzatzen direla ere, ezin izango da 292.978.000.000 pezetatik (1.760.833.243,18 eurotik) gorakoa izan 2000ko abenduaren 31n.

  Diruzaintzako aldi baterako premiei aurre egiteko gauzatu daitezen kreditu-eragiketen zenbatekoa ez zaio egotziko lehen aipatutako muga horri, kreditu-eragiketok urtebete baino gehiagorako ez badira.

 2. Aurreko paragrafoan baimendutako mugaren barruan, Euskal Autonomia Erkidegoko 2000ko zorpetze-zenbatekoa, gehienez ere, 39.933.000.000 pezetara (240.002.163,64 eurora) iritsi ahal izango da. Zuzenbide pribatuko erakundeen 2000ko kanpo-zorpetzea, gehienez ere, 4.185.000.000 pezetara (25.152.356,57 eurora) iritsi ahal izango da.

 3. Zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta baltzu publikoek zorpetzeko baldintzak, finantza-eragiketa osagarrien bidez, aldatu ahal izateko, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren baimena behar dute izan, formalizazioa egin baino lehen. Halaber, zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta baltzu publikoen emaitzen egonkortasuna, segurtasuna edo estaldura ziurtatzeko eragiketak burutu ahal izateko, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren baimena behar da.

 1. Euskadiko Aurrekontu Errejimenari buruz Indarrean dauden Lege Xedapenen Bateratutako Testua Onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintza Dekretuaren 24, 25 eta 26. artikuluetan ezarritakoaren aurka jo gabe, lege honen III. eranskinean azaltzen diren kredituak handitu egin ahal izango dira 2000. urtean. Kredituok Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere erakunde autonomiadunen aurrekontuetan sarturik egon beharko dute. Bestalde, handitze-muga izango dute, hain zuzen ere, derrigorrezko onarpena duten obligazioen zenbatekoa.

 2. Handigarritzat jotzen diren kredituen eta aipatzen diren gainerako kredituen gehikuntzek honako finantzabideak izango dituzte:

  1. Ukitutako eskubideen benetako bilketaren araberako gehikuntzak finantzatzeko, hasieran aurreikusitako diru-sarrerez gain jasotako diru-sarreren soberakinak izango dira oinarri.

  2. Lurralde historikoek Estatuari ordaindu behar dioten kupoa neurri berean gutxitzea ekartzen duten gehikuntzak finantzatzeko, lurralde historikoek berek finantzatuko dute gutxitu den kopuru bera, betiere, lege honen 28. artikuluan 2000rako ezarritako ekarpen-koefizienteen arabera.

  3. Finantza-modu zehatzik ez dutenak finantzatzeko, Euskadiko Aurrekontu Errejimenari buruz Indarrean dauden Lege Xedapenen Bateratutako Testua Onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintza Dekretuaren 24.3 artikuluan ezarritako jardunbidea erabiliko da.

 3. Horrez gain, Jaurlaritzaren Kontseiluak diruzaintzako gerakinen kontura handitu ahal izango ditu "Zenbait sailen gastuak" ataleko gastu-egoeran azaltzen diren kreditu handigarriak, baita, hala badagokio, "Euskadi 2000Hiru" ekimenetik sortutako premiak finantzatzekoak ere.

 1. Euskadiko Aurrekontu Errejimenari buruz Indarrean dauden Lege Xedapenen Bateratutako Testua Onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintza Dekretuaren 32 eta 33. artikuluetan ezarritakoa horrela izanik ere, Jaurlaritzaren Kontseiluak, salbuespenez, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren eta Herrizaingo Sailaren proposamenez, Herrizaingo Saileko 22230 Programan eta Euskal Herriko Polizi Ikastegia erakunde autonomiadunaren aurrekontuetako programetan jasotzen ez diren konpromisozko kredituak baimendu ahal izango ditu. Jardunbide horri jarraituko zaio hain zuzen, baldin eta, gauzazko inbertsioak direla, horniketa-eragiketak direla, laguntza teknikoa dela nahiz Ertzaintzaren hedapenak ekarritako tresneri alogera dela eta, eta Kupoaren Batzorde Bitarikoaren erabakiek horrela agintzen dutelako, aipatutako kredituen zenbatekoak hurrengo urteetako aurrekontuetan oinarriturik badaude.

 2. Jaurlaritzaren Kontseiluak, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren proposamenez, "Euskadi 2000Hiru" ekimenetik eratorritako programetan aurretik kontsignatutako kredituak aldatu eta urteka banatu ahal izango ditu, gastuaren premiak hala eskatzen duenean eta baimendutako kreditu osoa gainditzen ez denean; horretarako, baimendu ahal izango ditu dagozkion konpromisozko kredituak. Paragrafo honen babesean gauzatutako eragiketen berri eman behar zaio Legebiltzarrari.

 1. Euskal Autonomia Erkidegoak Ertzaintzaren arloan dituen aginpideak finantzatzeko kredituek kreditu aldagarrien izaera izango dute. Xedapen honen barruan sartuko dira, batetik, prestatze-bidean dagoen Ertzaintzarako kredituak; bestetik, lanean diharduen Ertzaintzarakoak, eta, azkenik, Administrazio Orokorreko aurrekontuan eta Euskal Herriko Polizi Ikastegia erakunde autonomiadunaren aurrekontuan jasotako kredituak.

 2. Aurreko paragrafoak aldagarritzat jotzen dituen kredituak sartu edo handitu eta ezabatu edo murriztu ahal izango dira, betiere, Kupoaren Batzorde Bitarikoak Ertzaintzari buruz hartutako erabakien arabera.

 3. Jaurlaritzaren dekretu bidez gauzatuko da kredituen aldaketa; dekretu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko da.

 1. Euskadiko Aurrekontu Errejimenari buruz Indarrean dauden Lege Xedapenen Bateratutako Testua Onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintza Dekretuaren 22. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta administrazio-erakunde autonomiadunen aurrekontu-plantillari dagokionez, izaera mugatzailea funtzionarioen, lan-kontratuko langile finkoen eta behin-behineko langileen kopuru osorako eta erakunde horietarako guztietarako izango da.

 2. Euskadiko Aurrekontu Errejimenari buruz Indarrean dauden Lege Xedapenen Bateratutako Testua Onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintza Dekretuaren 66.3 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, eta 2000. urterako bakarrik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurrekontuen I. kapituluari dagozkion 122, 131, 132, 161 eta 162. kontzeptuen barruan dauden gastuek lotura-izaera izango dute kontzeptuaren mailan.

 1. Orokorrean, lanpostu berriak sortu baino lehen, urteko kostu gordinaren pareko edo gehiagoko lanpostuak amortizatu behar dira.

 2. Aurreko paragrafoan ezarritakoa eta guzti, Jaurlaritza Kontseiluak, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren proposamenez, langile-dotazio berriak sortzeko baimena eman ahal izango du honelako kasuetan:

  1. 2000. urtean Euskal Autonomia Erkidegoan justizia organo eta zerbitzu berriak eratzen direnean, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak txosten baten bidez ziurtatzen badu ezinezkoa dela beharrizan berriak betetzea aurreko dotazioak lekuz aldatze soilarekin.

  2. Berrantolaketak egiten direnean, Jaurlaritzaren Lehendakariordetzaren aldeko txostena jaso ondoren.

  3. Autonomia Erkidegoko Administrazioak gizarte-eragileekin izenpetzen dituen akordioen ondorioz, akordioen gaiak honako hauek direla: lanaldia, plantillen egokitzapena, antolamendua eraberritzea, 35 orduko lan-astealortzeari begira lana banatzea; orobat gai hauetan sartzen da Lan Harremanen Kontseiluaren barruan enpleguari buruz lortutako akordioa Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren eremura zabaltzea.

Euskadiko Aurrekontu Errejimenari buruz Indarrean dauden Lege Xedapenen Bateratutako Testua Onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintza Dekretuaren 66.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta 2000. urterako bakarrik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere administrazio-erakunde autonomiadunen aurrekontuen gastu-egoeretan sartutako ordainketetarako kredituek muga-izaera eta lotura-izaera izango dituzte kapituluaren mailan atal eta programa bakoitzerako ekonomiako sailkapenari dagokionez; aurrekontu horiek II. kapituluari dagozkio, hain zuzen ere, jarduteko gastuen kapituluari. Hala eta guztiz ere, Aurrekontuaren gastuen zehaztasunetan gastu ezkututzat jotzen diren kredituek ez dute horrelako izaerarik, eta horregatik, kapitulutik beherako mailetan, ez da beharrezko izango kredituen transferentziarik egitea, baina, hala ere, gastua dagokion kontabilitate-atalean kokatu beharko da.

 1. Euskadiko Aurrekontu Erregimenari buruz Indarrean dauden Lege Xedapenen Bateratutako Testua Onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuko 66.3 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta 2000. Urterako bakarrik, atal eta programa bakoitzerako artikulu mailan mugatzaileak eta lotesleak izango dira, beren ekonomi sailkapenari dagokionez, Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta horren administrazio-erakunde autonomiadunen aurrekontuetako IV. eta VII. kapituluei, hurrenez hurren, ohiko gastuetarako transferentzia eta dirulaguntzei eta kapitaleko eragiketetarako transferentzia eta dirulaguntzei dagozkien gastuen egoeran sartutako ordainketa-kredituak.

 2. Aurreko paragrafoan erabakia hori izanik ere:

  1. "Enplegua" izeneko 3211 programari eta "Prestakuntza" izeneko 3231 programari dagozkien ordainketa-kredituak lotesleak izango dira kapitulu, atal eta programa mailan.

  2. "Nekazaritza eta Landa Garapena" izeneko 7111 programari eta "Nekazaritzako Elikagaiak" izeneko 7113 programari dagozkien ordainketa-kredituak lotesleak izango dira kapitulu, atal, zerbitzu eta programa mailan.

 1. Hurrengo paragrafoetan azaltzen diren berezitasunen aurka jarri gabe, Euskadiko Aurrekontu Errejimenari buruz Indarrean dauden Lege Xedapenen Bateratutako Testua Onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintza Dekretuak arautuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko eta bere erakunde autonomiadunen Aurrekontu Orokorretako kredituen transferentziak 2000. urteko ekitaldian.

 2. Beharrezko diren transferentziak egin ahal izango dira honako kasuetan:

  1. Administrazio Orokorreko aurrekontuaren "Lanean diharduen Ertzaintza" programaren eta Euskal Herriko Polizi Ikastegia erakunde autonomiadunaren aurrekontuaren "Euskal Herriko Polizi Ikastegia" programaren artean transferentziak egin ahal izango dira, hain zuzen aurrekontuak Ertzaintzaren hedapenak eragindako diru-beharretara egokitu ahal izateko; programa bietako bakoitzaren kredituetan ere berdin jokatuko da. Horretarako, Herrizaingo Saileko aurrekontuan azaltzen diren transferentzia arruntak eta kapital-transferentziak doituz, aurrekontu bietan gehikuntzak eta urripenak egingo dira.

  2. Euskal Eskola Publikoari buruzko otsailaren 19ko 1/1993 Legearekin bat, hezkuntza-sistema berriz antolatzeko behar diren baliabideak eskuratzeko premiazko egokitzapenei aurre egiteko. Eragiketa horien berri Eusko Legebiltzarrari eman beharko zaio.

   Era berean, hezkuntza-itunetarako, sare pribatuko soldatak parekatzeko eta ikastola pribatuei diruz laguntzeko kredituak egokitzeko beharrezko transferentziak egin ahal izango dira aurrekontuetako programa batzuen eta besteen artean, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko ataleko transferentziak egiteko baimena ematea sail horretako sailburuari dagokiolarik.

  3. Lanbide Prestakuntzarako Euskal Plana abian jartzeko behar diren baliabideak eskuratzeko premiazko egokitzapenei aurre egiteko.

  4. Europako Batasuneko diruarekin batera finantzatutako proiektuak burutzeko diren kredituak hornitzeko. Eragiketa horien berri Eusko Legebiltzarrari eman beharko zaio.

 3. Euskadiko Aurrekontu Errejimenari buruz Indarrean dauden Lege Xedapenen Bateratutako Testua Onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintza Dekretuan zehaztutako kredituen transferentzien arauak ezarriko zaizkie bai 2000ko Aurrekontu Arruntari, bai aurreko ekonomi ekitaldietatik datozen gerakinei, betiere, Euskadiko Aurrekontu Errejimenari buruz Indarrean dauden Lege Xedapenen Bateratutako Testua Onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintza Dekretuaren 88. artikuluko 1. paragrafoan xedatutakoaren aurka ez badoa.

 4. Euskadiko Aurrekontu Errejimenari buruz Indarrean dauden Lege Xedapenen Bateratutako Testua Onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintza Dekretuaren 69. artikuluan aipatzen diren transferentzien arauetako mugapen orokorrak ez zaizkie ezarriko "Euskadi 2000Hiru" ekimenari atxikitako partidetatik sortzen diren transferentziei, ez eta partida horietarako izendatutako transferentziei ere. Kreditu horien artean era guztietako transferentziak egin ahal izango dira, batere mugapenik gabe.

 1. Euskadiko Aurrekontu Errejimenari buruz Indarrean dauden Lege Xedapenen Bateratutako Testua Onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintza Dekretuak arautuko du 2000ko Aurrekontuan kredituak sartzeko modua.

 2. Jabetza kentzeko gastuen kredituak sartzen badira aurrekontuan, Euskadiko Aurrekontu Errejimenari buruz Indarrean dauden Lege Xedapenen Bateratutako Testua Onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintza Dekretuaren 90.1 artikuluak ezartzen duen denbora bi ekitaldikoa dela ulertuko da.

 1. Euskadiko Aurrekontu Errejimenari buruz Indarrean dauden Lege Xedapenen Bateratutako Testua Onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintza Dekretuaren 83. artikuluak aipatzen duen gehienezko ehunekoa ez da kontuan hartuko baldin eta gaitu beharrekoa forualdundien aurrekontuak benetan aldatzeak ekarritako diru-sarrerak badira.

 2. Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak baimenduko ditu baltzu publikoen aurrekontu-aldaketak, baldin eta administrazioberrantolaketak edo taldearen baltzu-berrantolaketak badira aldaketon iturburu, eta berrantolaketok, erakundeen administrazioa ukitzeaz gain, erakunde horietarako aurreikusitako finantza-egoeraren orriak edo dagozkien aurrekontuak ere ukitzen badituzte.

 3. Euskadiko Aurrekontu Errejimenari buruz Indarrean dauden Lege Xedapenen Bateratutako Testua Onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintza Dekretuaren 98. artikuluan jasotakoaren ondorioetarako, Sprilur, ABk parte hartzen duen baltzu publiko bakoitzaren aurrekontua aldatzeko ez da inolako izapiderik behar izango, baldin eta, batetik, Sprilur, ABren akziopartzuerren kopurua eta partzuer bakoitzaren zorra, banan-banan hartuta, aldatzen den arren, Sprilur, ABk baltzu horiek finantzatzeko izendatutako kopuru osoa aldatzen ez bada eta, bestetik, lege honen 9. artikuluarekin bat, zor osoa ere aldatzen ez bada.

 4. Baltzu publikoen aurrekontuetan aldaketak sortzen badira eta, aldi berean, Inbertsio Estrategikoen Fondoari dagozkion jarduketak legezko bihurtzea onartzen duen Jaurlaritzaren Kontseiluaren akordioren bat betetzeko badira, edo Jaurlaritzaren Kontseiluak onartutako garrantzizko edozein plan, egitarau eta jarduerak sortutakoak badira, Jaurlaritzaren Kontseiluak emango du horietarako baimena, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren proposamenez.

 1. Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako lan-kontratukoak ez diren langileentzako urteko lansarien zenbatekoak, 2000ko urtarrilaren 1eko ondorioekin, ezin izango du, guztira, %2tik gorako igoera izan, 1999ko ekitaldian ezarritakoarekin konparatuz, aldaketak homogeneotasunaren arabera kalkulatuta konparaketaren bi aldietarako, bai langileen kopuruari eta antzinatasunari dagokienez, bai eta lanaldi-motari dagokionez ere.

 2. Lan-kontratukoak ez diren langileak honako hauek dira: Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako karrerako eta bitarteko funtzionarioak, bai eta Servicio Vasco de Salud-Osakidetzako estatutupeko langileak ere.

 3. Justizi Administrazioan lan egiten duten langileen lansariek dagokien araudia jarraituko dute.

 4. 1. paragrafoan zehaztutakoak ez die kalterik egingo lanpostuaren edukian izandako aldaketengatik lansari osagarrietan berariaz eta ezinbestean egin beharreko egokitzapenei. Era berean, ezartzekoak izango dira lanpostuak antolatzeko eta sailkatzeko sistemak. Sistema horiek ezargarriak izango zaizkie transferentzien bitartez euskal herri-administrazioetan sartzen diren langileei ere.

 5. Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 79.1.a) artikuluarekin bat, destinoagatiko urteko osagarria, lanpostu bakoitzaren mailari dagokiona, honako hau izango da:

  Maila Urteko zenbatekoa Urteko zenbatekoa

  Nivel Cuanta anual Cuanta anual

  30 2.318.161 (13.932,43)

  29 2.060.544 (12.384,12)

  28 1.841.639 (11.068,47)

  27 1.635.571 (9.829,98)

  26 1.442.407 (8.669,04)

  25 1.249.243 (7.508,10)

  24 1.171.951 (7.043,57)

  23 1.088.274 (6.540,66)

  22 1.010.982 (6.076,12)

  21 933.756 (5.611,99)

  20 869.369 (5.225,01)

  19 817.823 (4.915,22)

  18 766.334 (4.605,76)

  17 721.171 (4.334,33)

  16 676.139 (4.063,68)

  15 631.041 (3.792,63)

  14 586.008 (3.521,98)

  13 540.911 (3.250,94)

  12 495.878 (2.980,29)

  11 450.781 (2.709,25)

  10 414.977 (2.494,06)

  9 385.198 (2.315,09)

  8 361.349 (2.171,75)

 6. Lege honen ondorioetarako, guztizko lansariak esaten denean, hau adierazi nahi da, alegia, kasuan kasuko langileek, 1999an zehar, sortutako lansari guztiak (soldatazkoak nahiz soldataz bestekoak) eta gizarte-ekintzako gastu guztiak. Hala ere, badira zenbait salbuespen:

  1. Gizarte Segurantzako prestazioak eta kalte-ordainak.

  2. Enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako sistemari ordaindu beharreko kotizazioak.

  3. Leku-aldatzeei edo lan-iraizpenei dagozkien kalte-ordainak.

  4. Langileak egindako gastuengatiko kalte-ordainak.

 7. Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako eta baltzu publikoetako lan-kontratuko langileentzako guztizko lansariak, 2000ko urtarrilaren 1eko ondorioekin, ezin izango du, guztira, %2tik gorako igoera izan, 1999ko ekitaldian ezarritakoarekin konparatuz, lanpostuak antolatzeko eta sailkatzeko sistemen aldaketatik sortutakoaren kaltetan gabe.

 8. Aurreko paragrafoan jasotakoa, hortaz, 2000ko guztizko lansariei dagokien goimuga da; hori, gero, negoziazio kolektiboaren bidez ezarri eta emango zaie banakakoei.

 9. Guztizko lansarien aldaketak homogeneotasunaren arabera kalkulatuko dira konparaketaren bi aldietarako, bai langileen kopuruari eta antzinatasunari dagokienez, bai lanaldi-motari, lanari eta gainerako lan-baldintzei dagokienez.

 10. Artikulu honetako aurreko paragrafoetan aurreikusia hala izanik ere, fondo bat ezarri da, 2.199.000.000 pezetakoa (13.216.256,18 eurokoa). Fondo hori, Autonomia Erkidegoak gizarte-eragileekin lortutako akordioen esparruan, bidezko diren ordainketa-kontzeptuak erabaki eta izendatzeko erabiliko da; ordainketa-kontzeptu horiek, besteak beste, berariazko esparru eta sektoreetako ordainketak berrantolatzeko, baliabideak orekaz banatzeko eta produktibitatea hobetzeko dira.

 11. Lehendakari, lehendakariorde, sailburu, goi-kargudun eta asimilatutakoen ordainsariek, 2000ko ekitaldirako, gehienez eta hala badagokio, Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako lan-kontratukoak ez diren langileen urteko lansariei orokorrean ezarritako igoera orokorraren ehunekoa jaso ahal izango dute, 1999ko abenduaren 31n indarrean zeuden lansariekin konparatuz. Nolanahi ere, ondainsarien egitura errespetatzearren eta dagozkien kategoria eta kargua mantentzeko, gutxienez, maila goreneko funtzionarioentzat orokorrean eta gehienez aurreikusitako lansarien parekoak jasotzea bermatuko zaie.

 12. Artikulu honetako lehen paragrafoan agertutako langileen aldera beren ordainsariak parekatuta ez dituzten behin-behineko langileek beraiekin asimilatuta dauden langileentzako igoera bera izango dute. Salbuespenak izango dira zenbateko finkoa duten ordainsariak; hauei aurreko paragrafoan adierazi den igoera aplikatuko zaie.

 13. Banakakoentzako osagarriek, aldi baterako osagarriek eta zerbitzuagatiko kalteordainek arau bereziak izango dituzte.

 1. Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legeko 74.a) artikuluarekin bat, destinoagatiko osagarriaren urteko zenbatekoa, kategoria bakoitzari dagokiona, honako hau da:

  Maila Urteko zenbatekoa Urteko zenbatekoa

  Nivel Cuanta anual Cuanta anual

  1 679.374 (4.083,12)

  2 795.380 (4.780,33)

  3 848.527 (5.099,75)

  4 1.175.043 (7.062,15)

  5 1.287.531 (7.738,22)

  6 1.536.358 (9.233,70)

  7 1.642.707 (9.872,87)

  8 1.907.749 (11.465,80)

 2. Jaurlaritzaren Kontseiluak erabakiko du zein den Ertzaintzako langileek guztira jasoko duten lansari osoa, betiere, Kupoaren Batzorde Bitarikoak horretarako ezarriko dituen dotazioak kontuan hartuta. Nolanahi ere, aurreko artikuluan ezarritako edukia eta irizpideak ezarriko zaizkie.

 1. Jaurlaritzaren Kontseilua izango da, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak txostena eman ondoren, honako hauek onartuko dituena: Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako lan-kontratuko langileen gain eragina duten hitzarmen kolektiboak, soldaten berrikuspenak edo lehendik izenpetuta dauden hitzarmenei oso-osoan edo zati batean atxikitzeko akordioak edo horietara zabaltzeko akordioak. Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde-administrazioko baltzu publikoetako edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako lan-kontratuko langileen gain eragina dutenean, berriz, izenpetu aurretik Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren txostena izango da beharrezko eta, gero, Ekonomia Gaietarako Ordezko Batzordeak emandako aldeko irizpena.

 2. Aurreko paragrafoan zehaztutako ondorioetarako, dagokion akordio-proiektua bidaliko zaio Ogasun eta Herri Administazio Sailari, eta proiektuarekin batera, 1999. urteko guztizko lansariaren eta ordainsarien zenbatekoa, eta 2000. urterako aurreikusitako guztizko lansariaren eta ordainsarien zenbatekoa, bai eta proiektu horretan jasotako alderdi ekonomiko guztien balorazioa ere. Sail horrek, aipatutako dokumentazioa jaso eta, gehienez, 15 eguneko epean, dagokion txostena egingo du. Txosten horretan, alderdi ekonomikoei dagokienez, gastu publikoaren arloan ondorioak dakartzaten gaiak jasoko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legean ezarritako kontrol ekonomikoaren kaltetan gabe.

 1. Artikulu honetan aipatzen diren langileek edozer dela eta urtean jasoko dituzten gehienezko soldataren zenbatekoak, bermatu gabeko kopuruko pizgarriak barne direla, ezin izango dira Eusko Jaurlaritzako sailburuek urtean jasotzen dituzten lansari osoak baino handiagoak izan.

 2. Goi Kargudunen Lansariei buruzko urriaren 28ko 14/1988 Legearen 4. artikuluko 2. paragrafoan agintzen dena betetzeko, pizgarriak ebaluatzeko eta emateko irizpideak zehazterakoan honako hauek hartuko dira kontuan: baltzu edo erakunde publiko bakoitzaren urteko aurrekontuak eta ekitaldi bakoitzean aurrekontuekin batera doan urteko txostenean jasotako helburu kualitatiboak, eta erakundearen urteko kudeaketa-planaren eraginkortasuna, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako eta baltzu publikoetako zuzendaritza-taldekideen estatutu pertsonala arautzeko den otsailaren 23ko 130/1999 Dekretuak zehaztutakoaren arabera.

 3. Baltzu edo erakunde publiko bakoitzeko gobernuorganoek eta administrazio-organoek erabaki ahal izango dute zein modu eta alditan ordainduko diren pizgarri horiek.

 1. Pentsioak eta bestelako eskubide pasiboak ordaindu, indarrean dauden arau berezietan xedatutakoarekin bat etorriz bidezkoak diren kasuetan eta kopuruen arabera ordainduko dira.

 2. Maiatzaren 13ko 1/1986 Legegintza Dekretua ezarriz, hartzeko pasiboak direla-eta zorduntutako pentsioak, 2000ko urtarrilaren 1eko ondorioekin, ehuneko bi jasoko dira (%2), betiere beharretsi zaizkien ezaldiak bete dituzten langileei.

 1. Lege honen IV. eranskinean finkatutakoak dira hezkuntza-maila bakoitzaren moduluko osagaiak eta horietako bakoitzaren zenbatekoak.

  Lege honetan jasota ez dauden, baina ezarriaz joango diren prestakuntza-zikloei LH II-LM IIIri dagokion modulua ezarriko zaie aldi batez.

 2. IV. eranskinean zehaztutako modulu ekonomikoek gehieneko muga ekonomikoak hartzen dituzte, irakasleen eta irakasle ez diren langileen gastuak bertan sartuta direla.

  Aurreko lerroaldean ezarritakoa hala izan arren, ordainketa eskuordetua daukaten mailetan, inoren kontura diharduten langileen eta kooperatibisten antzinatasuna ordaintzeko, irakasle bakoitzaren benetako antzinatasuna kontuan hartuta ordainduko da.

 1. 2000. urtean, foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuko kredituei aurre egiteko egin behar duten ekarpen orokorra 452.301.500.000 pezetakoa (2.718.386.763,31 eurokoa) da. Diru-kopuru hori 75.383.583.333 pezetako (453.064.460,55 euroko) sei ordainalditan banatuko da eta, hain zuzen ere, otsailaren, apirilaren, ekainaren, uztailaren, urriaren eta azaroaren lehen hamabostaldian egingo dira ordainketak. Foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontuari egin beharreko ekarpenak, alegia, 1997, 1998, 1999, 2000 eta 2001 urteetakoak, Zehazteko Metodologia Onartzen duen urriaren 31ko 6/1996 Legearen eranskineko 1. artikuluan ezarri zen metodoa, eta horixe erabili da aipatu diru-kopuruaren banaketa erabakitzeko.

 2. Aurreko puntuan azaldutako ekarpen orokorra kalkulatzeko, honako hauek hartu dira kontuan:

  1. Foru-aldundiek 2000rako egin duten bilketa-aurreikuspena 1.272.861.000.000 pezetakoa (7.650.048.681,98 eurokoa) da, hain zuzen ere, urriaren 31ko 6/1996 Legearen eranskineko 2. artikuluan beren-beregi aipatzen diren diru-sarrerei dagokien zenbatekoa.

  2. Balio erantsiaren gaineko zerga indarrean sartu zenean foru-aldundiek galdu zituzten diru-baliabideak direla eta, foru-aldundientzako konpentsazio garbia 69.001.400.000 pezetakoa (414.706.766,19 eurokoa) da, horrela ateratzen baita urriaren 31ko 6/1996 Legearen eranskineko 2. artikuluko 1.a) puntuan aurreikusitako kalkuluaren arabera.

  3. Itundutako zergazko diru-sarrerak direla eta, foru-aldundien alde sortutako korritu garbiak 125.700.000 pezetakoak (755.472,22 eurokoak) dira.

  4. Hona hemen sartu beharreko kenkariak:

   • 1999. urteko kupoa dela eta, Estatuari egin beharreko kitapena: aurreikusitako zenbatekoa 18.094.800.000 pezetakoa (108.751.938,26 eurokoa) da.

   • 1999. urteko konpentsazio finantzarioak direla eta, Estatuari egin beharreko kitapena: aurreikusitako zenbatekoa 802.400.000 pezetakoa (4.822.521,13 eurokoa) da, aldeko zeinua duela.

   • Estatuari 2000. urtean ordaindu beharreko kupo garbia: 144.423.600.000 pezeta (868.003.317,59 euro).

   • Estatuarekiko 2000. urteko konpentsazio finantzarioak: aurreikusitako zenbatekoa 5.732.000.000 pezetakoa (34.450.013,82 eurokoa) da, aldeko zeinua duela.

   • Ertzaintza finantzatzeko 1999ko kitapena, hain zuzen ere, Estatuari ordaindu beharreko kupo garbiaren kitapenean zenbatua: 93.100.000 pezeta (559.542,27 euro).

   • Ertzaintzaren 2000ko finantzabidea, hain zuzen ere, Estatuari ordaindu beharreko kupo garbiaren kalkuluan zenbatua: 61.817.600.000 pezeta (371.531.258,64 euro).

   • Gizarte Segurantzako kudeaketa-erakundeei lotutako eskualdaketak finantzatzeko 1999ko kitapena, hain zuzen ere, Estatuari ordaindu beharreko kupo garbiaren kitapenean zenbatua: 0 pezeta (0 euro).

   • Gizarte Segurantzako kudeaketa-erakundeei lotutako eskualdaketen 2000ko finantzabidea, hain zuzen ere, Estatuari ordaindu beharreko kupo garbiaren kalkuluan zenbatua: 294.902.700.000 pezeta (1.772.400.923,16 euro).

   • Estatuko Administrazio zentraletik Autonomia Erkidegorako zerbitzu-eskualdaketa berrien finantzabidearen 1999ko kitapena, Estatuari ordaindu beharreko kupoaren kitapenean zenbatua, 26.200.000 pezetakoa (157.465,17 eurokoa).

   • Estatuko Administrazio zentraletik Autonomia Erkidegorako zerbitzu-eskualdaketa berrien 2000ko finantzabidea, Estatuari ordaindu beharreko kupoaren kitapenean zenbatua, 717.400.000 pezetakoa (4.311.660,84 eurokoa).

  5. Ekarpen orokorrari egin beharreko kenketa: Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 22. artikuluko hirugarren puntuan aurreikusitako politikak egiteko Jaurlaritzak behar duen diru-kopurua, alegia, 0 pezeta (0 euro). Izan ere, urriaren 31ko 6/1996 Legearen eranskineko hirugarren xedapen gehigarriaren babespean onartutako proiektuak finantzatzeko izendatutako diru-kopuruen artean sartzen direla ulertzen baita bai lehen esandako artikuluan aipatutako politikak eta eginkizunak gauzatzeko izendatutako diru-kopuruak ere.

  6. Ekarpen orokorrari egin beharreko kenketa: zailtasunak dituzten industri enpresentzako ekintza-plan berezia finantzatzeko diru-kopurua, alegia, 1.000.000.000 pezeta (6.010.121,04 euro).

  7. Ekarpen orokorrari egin beharreko kenketa: Inbertsio Estrategikoetarako Fondoa finantzatzeko diru-kopurua, alegia, 6.390.000.000 pezeta (38.404.673,47 euro).

  8. Erakunde erkideetatik foru-organoetarako zerbitzu-eskualdaketa berriei dagokien murriztapena, urriaren 31ko 6/1996 Legeko zortzigarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoaren araberakoa, 222.000.000 pezetakoa (1.334.246,87 eurokoa).

 1. Aurreko artikuluak aipatzen duen ekarpen orokorraz gain, urriaren 31ko 6/1996 Legearen eranskineko 7. artikuluan aurreikusitako berariazko ekarpenak egin beharko dituzte foru-aldundiek. Ekarpen horiek, hain zuzen, aurreko artikuluko lehenengo puntuan finkatutako sei epe haietan egin beharko dira.

 2. Hona hemen berariazko ekarpenok:

  1. Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontuan Ertzaintzarentzat jasotzen diren gastuen finantzabidea: 61.910.700.000 pezeta (372.090.800,91 euro).

  2. Gizarte Segurantzako kudeaketa-erakundeei lotutako eskualdaketen finantzabidea, aginpide hori Autonomia Erkidego osorako erakundeei dagokien heinean: 265.041.900.000 pezeta (1.592.933.900,69 euro).

  3. Estatuko Administrazio zentraletik Autonomia Erkidegorako zerbitzu-eskualdaketa berrien finantzabidea, aginpide hori Autonomia Erkidego osorako erakundeei dagokien heinean: 3.900.000 pezeta (23.439,47 euro).

  4. Azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 22. artikuluko hirugarren puntuan jasotako politikak eta eginkizunak burutzeko Eusko Jaurlaritzak behar duen diruaren zati bat: 0 pezeta (0 euro). Izan ere, urriaren 31ko 6/1996 Legearen eranskineko hirugarren xedapen gehigarriaren babespean onartutako proiektuak finantzatzeko izendatutako diru-kopuruen artean sartzen direla ulertzen baita bai lehen esandako artikuluan aipatutako politikak eta eginkizunak gauzatzeko izendatutako diru-kopuruak ere.

  5. Zailtasunak dituzten industri enpresentzako ekintza-plan berezia finantzatzeko behar den diruaren zati bat: 1.000.000.000 pezeta (6.010.121,04 euro).

  6. Inbertsio Estrategikoetarako Fondoa finantzatzeko behar den diruaren zati bat: 6.390.000.000 pezeta (38.404.673,47 euro).

Aurreko artikuluetan zehaztutako zenbatekoei ondoko ehunekoak ezarriz ateratzen da lurralde historiko bakoitzak egin beharreko ekarpena. Hona ehunekook:

ARABA: %15,96

BIZKAIA: %51,32

GIPUZKOA: %32,72

 1. Oinarriaren ehuneko jakin bat finkatuta ez izateagatik edo oinarria moneta-unitateetan emana ez egoteagatik finkoak diren Euskadiko Ogasun Nagusiaren tasek 1998rako eskatzen ziren zenbateko berberetan jarraituko dute.

 2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 39. artikuluari e) idatz-zatia gehitu zaio. Hona hemen testua:

  "e) Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzari Euskadiko herri-administrazioetako agintariek atzerrirako agirietan jarritako izenpea legezkoa ote den ziurtatzeko eskatzen dioten pertsona fisiko edo juridikoek, publiko zein pribatu izan".

 3. Aldatu egin da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 51. artikuluko 2. paragrafoaren testua. Hona hemen idazkera berria:

  "2. Testuak argitaratzea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariko II. sailean (Agintariak eta Langileria) eta V. sailean (Iragarkiak)".

 4. Aldatu egin da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 52. artikuluko 3. paragrafoko b) idatz-zatiaren testua. Hona hemen idazkera berria:

  "b) Testuak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariko II. sailean (Agintariak eta Langileria) eta V. sailean (Iragarkiak) argitaratzean, Euskal Autonomia Erkidego osorako erakundeak, non eta ez diren administrazio-kontratuen prozeduren lehiaketei buruzko xedapenak eta iragarkiak".

 5. Maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen II. tituluari 54 bis artikulu berria eta II bis kapitulua gehitu zaizkio. Hona hemen II bis kapitulu berriaren testua:

54 bis artikulua. Aseguru Bitartekari Tituludunaren diploma emateagatiko tasa.

Zergagaia.

Tasa honen zergagaia da Aseguru Bitartekari Tituludunaren diplomaren espedientea formalizatzea.

Subjektu pasiboa.

Tasa honen subjektu pasiboak espedientea hasteko eskatzen duten pertsonak dira.

Ordainkizuna.

Tasa sortuko da espedientea hasteko eskaria aurkezten denean. Bestalde, diploma emateko, ezinbestekoa da dagokion zenbatekoa ordaintzea.

Kuota.

Tasaren zenbatekoa 4.000 pezeta (24,04 euro) izango da".

 1. Aldatu egin da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 64. artikuluko 12. paragrafoa. Hona hemen idazkera berria:

  "12. Erregelamendu bidez eskatutako liburuen eginbideak egitea eta agiriak jatorrizkoekin erkatuta egiaztatzea".

 2. Kendu egin dira maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 67. artikuluko "Baimenak" deritzon 5. tarifako 5.6 eta 5.7 paragrafoak.

 3. Aldatu egin da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 67. artikuluko "Erregelamendu bidez eskatutako liburuak bideratzea eta agiriak jatorrizkoekin erkatuta egiaztatzea" deritzon 8. tarifako 8.2 paragrafoa. Hona hemen idazkera berria:

  "8.2. Agiriak jatorrizkoekin erkatuta egiaztatzea. Hasierako 10 orriak: 500 pezeta (3,01 euro). Gainerakoa, 50 pezeta (0,30 euro) egiaztatutako orri bakoitzeko".

 4. Aldatu egin da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 68. artikuluko 4. eta 5. paragrafoetako testua. Hona hemen idazkera berria:

  "4. Sarrera-txartelak berriro saltzeko baimena.

 1. Erregelamendu bidez eskatutako liburuen eginbideak egitea eta agiriak jatorrizkoekin erkatuta egiaztatzea".

 1. Aldatu egin da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 70. artikuluaren testua. Hona hemen idazkera berria:

  "70. artikulua. Ordainkizuna

 1. Tasa sortuko da, oro har, zergagai diren baimenak legezko egiten diren unean bertan. Hala ere, eskabidea egiten den unean bertan eska daiteke tasa ordaintzea.

 2. Aurreko paragrafoak ezarritakoaren kaltean izan gabe, baimendutako ikuskizun bakoitzak tasa sortuko du eta, ondorioz, kobratu egingo da, edozein dela ere ebazpen berean baimendutako ikuskizunen kopurua".

 1. Kendu egin da 3.2 paragrafoa eta aldatu maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 71. artikuluko "Ikuskizun eta jolas-jardueretarako baimena" deritzon 1. tarifako 1.2 paragrafoaren testua. Hona hemen idazkera berria:

  "1.2. Pirotekniazko lehergailuak jaurtikitzea: 20.000 pezeta (120,20 euro)".

 2. Maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 71. artikuluari 5. tarifa gehitu zaio ("Erregelamendu bidez eskatutako liburuen eginbideak egitea eta agiriak jatorrizkoekin erkatuta egiaztatzea"). Hona hemen testu berria:

  "5. Erregelamendu bidez eskatutako liburuen eginbideak egitea eta agiriak jatorrizkoekin erkatuta egiaztatzea.

 1. Liburuen eginbideak. 100 orriko edo zati bakoitzeko: 2.500. pezeta (15,02 euro).

 2. Agiriak jatorrizkoekin erkatuta egiaztatzea. Hasierako 10 orriak: 500 pezeta (3,01 euro). Gainerakoak, 50 pezeta (0,30 euro) erkatu eta egiaztatutako orri bakoitzeko".

 1. Aldatu egin da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 72. artikuluko 4. paragrafoaren testua. Hona hemen idazkera berria:

  "4. Baimen bereziak honakoak egiteko: zaintza edo babes-zerbitzu armadunak, industrialdeetako eta urbanizazio isolatuetako zaintza-zerbitzuak eta giltzak edo ibilgailuak zaintzeko zerbitzuak".

 2. Aldatu egin da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 75. artikuluko 5. tarifaren testua. Hona hemen idazkera berria:

  "5. Baimen bereziak honakoak egiteko: zaintza edo babes-zerbitzu armadunak, industrialdeetako eta urbanizazio isolatuetako zaintza-zerbitzuak eta giltzak edo ibilgailuak zaintzeko zerbitzuak: 28.080 pezeta (168,74 euro)".

 3. Aldatu egin da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 79. artikuluko 1. tarifaren testua. Hona hemen idazkera berria:

  "1. Oinarrizko tarifa.

  Oinarrizko tarifa ezartzen da, eta aplikatuko zaie makineria, tresneria, instalazio eta abarren aurrekontuaren araberako tasa duten zerbitzu guztiei. Tarifa honek zenbait koefiziente zuzentzaile portzentual sartzen ditu, zerbitzuak kostuaren arabera bereizteko.

  Pezeta Euro

  Pesetas Euros

  Gehienez ere 10.000.000 pezeta (60.101,21 euro): 5.000 30,05

  Hasta 10.000.000 pesetas (60.101,21 euros):

  Gainerakoa, 1.000.000 pezetako (6.010,12 euro) edo zati bakoitzeko: 500 3,01

  Resto por cada 1.000.000 pesetas (6.010,12 euros) o fraccin:

  Aplikatzeko muga: / Lmite de aplicacin: 100.000 601,01"

 4. Aldatu egin da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 80. artikuluaren testua. Horretarako, 3. paragrafoa gehitu zaio:

  "3. Metal preziatuekin egindako objektuen saioak eta kontrasteak".

 5. Aldatu egin da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 83. artikuluaren testua. Horretarako, 3. paragrafoa gehitu zaio tarifari:

  "3. Metal preziatuekin egindako objektuen saioak eta kontrasteak.

  Ensayos y contraste de objetos fabricados con metales preciosos.

  PezetaEuro

  Pesetas Euros

  1 Urrez egindako piezak. / Piezas fabricadas en oro.

 1. 1 Urrez egindako piezak, harribitxirik gabe. Gramo bakoitzeko:13,50 0,08

  Piezas fabricadas en oro, sin pedrera, por cada gramo:

 1. 2 Urrez egindako piezak, harribitxiekin. Gramo bakoitzeko:19,00 0,11

  Piezas fabricadas en oro, con pedrera, por cada gramo:

  2 Platinoz egindako piezak. / Piezas fabricadas en platino.

 2. 1 Platinoz egindako piezak, harribitxirik gabe. Gramo bakoitzeko:17,00 0,10

  Piezas fabricadas en platino, sin pedrera, por cada gramo:

 1. 2 Platinoz egindako piezak, harribitxiekin. Gramo bakoitzeko:22,00 0,13

  Piezas fabricadas en platino, con pedrera, por cada gramo:

  3 Zilarrez egindako piezak. / Piezas fabricadas en plata.

 2. 1 Mahai-tresnak. Pieza bakoitzeko: / Cubertera, por pieza: 24,50 0,15

 1. 2 Zilarrez egindako bestelako piezak. Gramo bakoitzeko:3,60 0,02

  Otras piezas fabricadas en plata, por cada gramo:

  4 Kontsulta-azterketa (urrea, zilarra eta platinoa):3.900,00 23,44"

  Anlisis consultivo (oro, plata y platino):

 1. Aldatu egin da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 86. artikuluko 2., 3. eta 4. paragrafoetako testua. Hona hemen idazkera berria:

  "2. Jabari publikoa (azalera-kanona) bakar batzuek baino ez erabiltzeko baimen eta emakidei dagokien tasa sortuko da, oro har, emate-akordioak aipatzen duen eskubidea sortzen den egunean; emakida-hartzaileak egun horretantxe izenpetuko du emate-titulua jaso izanaren agiria.

 1. Ikertzeko baimenetan edo ustiatzeko emakidetan, eta horiek eman ziren urteaz geroztiko hurrengo urtekoetan, jabari publikoa bakar batzuek baino ez erabiltzeagatiko (azalera-kanona) tasa urte bakoitzaren lehenengo egunean sortuko da, eta egun horretan diren baimen eta emakida guztiak horren pean geratuko dira.

  Baldin eta ikertzeko baimenak edo ustiatzeko baimenak urtarrilaren 1a baino geroago ematen badira, emate-urtean ordaindu beharreko tasa ez da osoa izango, dagokion proportziokoa baizik, hau da, emate-egunetik urte naturala amaitu arteko aldiari dagozkion kuoten zati proportzionala.

  Irizpide bera erabiliko da ikertzeko baimenei uko egin edo iraungitzen direnean; kasu horretan, ukoa onartu edo iraungitzea adierazten den egunean utziko zaio tasa ordaintzeari.

 2. Arakatzeko baimenetako tarifak, 87. artikuluko 2.2 paragrafokoak, baimenak ematen diren urte osoari dagozkio; hortaz, baimenaren iraunaldia beste urte bat gehiagorako luzatzen bada, berriro ordaindu beharko da".

 1. Aldatu egin da maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 87. artikuluko 2.2 tarifako epigrafeen testua. Hona hemen idazkera berria:

  "2.2. Jabari publikoa bakar batzuek baino ez erabiltzeko baimen eta emakidak (azalera-kanona)

  Utilizacin privativa del dominio pblico por permisos y concesiones mineras (canon superficie)

  PezetaEuro

  Pesetas Euros

 1. 1 Arakatzeko baimenak. / Permisos de exploracin.

  1.1 Koadrikula bakoitzeko (1.000 arte) / Por cada cuadrcula, hasta 1.000 38 0,23

  1.2 Koadrikula bakoitzeko (1.001-2.000 bitartekoak)51 0,31

  Por cada cuadrcula, entre 1.001 y 2.000

  1.3 Koadrikula bakoitzeko (2.000tik aurrera)64 0,38

  Por cada cuadrcula, a partir de 2.000

  PezetaEuro

  Pesetas Euros

 1. 2 Ikertzeko baimenak. / Permisos de investigacin.

  2.1 22/1973 Legea baino lehenagoko legediaren arabera emandakoak. 959 5,76

  30 hektareako edo zatiko eta urteko.

  Otorgados con arreglo a legislaciones anteriores a la Ley 22/1973.

  Por cada 30 hectreas o fraccin y ao

  2.2 22/1973 Legearen arabera emandakoak. Koadrikula bakoitzeko.959 5,76

  Otorgados con arreglo a la Ley 22/1973. Por cada cuadrcula.

 1. 3 Ustiatzeko emakidak. / Concesiones de explotacin.

  3.1 22/1973 Legea baino lehenagoko legedien arabera emandakoak. 638 3,83

  10 hektareako edo zatiko eta urteko.

  Otorgados con arreglo a legislaciones anteriores a la Ley 22/1973.

  Por cada 10 hectreas o fraccin y ao.

  3.2 22/1973 Legearen arabera emandakoak. Koadrikula bakoitzeko.1.917 11,52

  Otorgados con arreglo a la Ley 22/1973. Por cada cuadrcula.

 2. Meategiekin zerikusia duten beste zerbitzu batzuk. / Otros servicios relacionados con la minera.

  PezetaEuro

  Pesetas Euros

 1. 1 Industria berriak, lehenagoko industriak handitzea, aldatzea, tokiz

  aldatzea eta harrobien nahiz meategiekin lotutako gainontzeko industrien

  jabetza-aldaketak Industria Erregistroan sartzea: aurreko 83. artikuluko

 1. tarifa ezartzen da.

  Inscripcin en el Registro Industrial de nuevas industrias,

  ampliaciones, modificaciones, traslados y cambios de titularidad

  de canteras y restantes establecimientos relacionados con la actividad

  minera: se aplica la tarifa 1 del artculo 83 anterior.

 1. 2 Administrazio-baimenak: aurreko 79. artikuluko 4. tarifa ezartzen da.

  Autorizaciones administrativas: se aplica la tarifa 4 del artculo 79 anterior.

 1. 3 Harrobi, instalazio, eginkizun eta meategiekin lotutako gainontzeko

  jarduerei buruzko ikuskapenak, egiaztapenak eta ziurtagiriak: aurreko

 1. artikuluko 1.7 eta 1.8 tarifak ezartzen dira, kasuan kasukoa.

  Inspecciones, comprobaciones y certificaciones relativas a canteras, instalaciones,

  labores, as como del resto de actividades relacionadas con la minera: se aplican

  las tarifas 1.7 o 1.8 del artculo 79 anterior, segn corresponda.

 1. 4 Meategietako ustiaketetan leherketak egiteko baimena ematea.

  Autorizacin de voladuras en explotaciones mineras.

  4.1 1.000 kg lehergai arte: / Hasta 1.000 kg. de explosivo: 4.000 24,04

  4.2Gainerakoa, 1.000 kg edo horren zati bakoitzeko:400 2,40

  Exceso, por cada 1.000 kg. de explosivo o fraccin:

 1. 5 Meategietako baliabideen lan-planak onartzea: aurreko 79.

  artikuluko oinarrizko tarifaren %50, urteko ustiaketa-aurrekontuaren

  gainean ezarrita, eta, gehienez, 50.000 PTA (300,51 euro)".

  Aprobacin de los planes de labores de recursos mineros: 50% de la tarifa

  base del artculo 79 anterior, aplicada sobre el presupuesto anual de

  explotacin, con el lmite de 50.000 pesetas (300,51 euros).

 1. Maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 88. artikuluaren testua aldatu eta honela geratu da:

  "Jabari publikoa bakar batzuek baino ez erabiltzeagatiko tasa aplikatuz, ustiapen-emakida bat ikerketa-baimen batetik baldin badator, kitapen osagarri bat egin beharko da emakida-akordioa finkoa izan zen egunetik egutegi-urtea amaitu bitarteko aldia hartuz. Eratorritako emakida ekarri zuen ikerketarako baimen-aldiari dagokion tasa kendu egingo zaio".

 2. Maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 89. artikuluaren testua aldatu eta honela geratu da:

  "Lege honen 22. artikuluan zehaztutakoa gorabehera eta indarrean dagoen meatze-legediaren arabera egon daitezkeen beste zergatiak alde batera utzirik, jabari publikoa bakar batzuek baino ez erabiltzeagatik dagokion tasa borondatezko ordainketa-aldian ordaintzen ez bada eta bi hilabeteko epean zerga-zorra ordaindu edo bermatzen ez bada, ustiapen-emakidak iraungitzat joko dira, bai eta meatze-azterketa eta -ikerketarako baimenak, arau-hauste eta zehapenen erregimen orokorraren arabera egoki izan daitezkeen bestelako zigorrei kalterik egin gabe".

 3. Maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 114. artikuluari lerroalde berri bat gehitu eta honela dio orain:

  "Tituluak ofizioz egiten direnean, tasa tituluak eskatzen direnean sortuko da eta orduantxe ordaindu beharko da".

 4. Maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen II. tituluko "Kultura Sailaren tasak" kapituluari 153 bis artikulu berria eta atal berri bat gehitu ondoren, testua honela geratu da:

  "2. atala

  02 TASA: "GAZTE TXARTELA" EGITEAGATIK

  153 bis artikulua. Gazte Txartela egiteagatiko tasa.

  Zergagaia.

  Tasa honen zergagaia da Euskal Autonomia Erkidegoko Gazte Txartela egiteko beharrezkoak diren zerbitzuak ematea, interesdunak eskaturik.

  Subjektu pasiboa.

  Euskadiko Gazte Txartela sortu eta arautu zuen maiatzaren 2ko 260/1995 Dekretuan ezarritako baldintzak bete eta bere izenean txartela egiteko eskatzen duten pertsona fisikoak dira tasa honen subjektu pasiboak.

  Ordainkizuna.

  Zergagaia osatzen duten administrazio-jarduketak egiten diren unean sortuko da tasa.

  Kuota.

  Tasaren zenbatekoa 500 pezeta (3,01 euro) izango da".

 5. Maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen II. tituluko "Kultura Sailaren tasak" kapituluari 153 ter artikulu berria eta atal berri bat gehitu ondoren, testua honela geratu da:

  "3. atala

  03 TASA: ATERPEKIDE AGIRIAK EGITEAGATIK, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO NAZIOARTEKO AITORPENAREKIN

  153 ter artikulua. Euskal Autonomia Erkidegoko nazioarteko aitorpenarekin aterpekide-agiriak egiteagatiko tasa.

  Zergagaia.

  Tasa honen zergagaia da ondorengo nazioarteko aterpekide-agiriak eta ongietorriko zigilu hauek egiteko beharrezkoak diren zerbitzuak ematea, interesdunak eskatuta:

  1. Nazioarteko Aterpekide Gaztea.

  2. Nazioarteko Aterpekide Heldua.

  3. Nazioarteko Aterpekide Familiakoa.

  4. Nazioarteko Aterpekide Taldea.

  5. Ongietorriko zigiluak Espainian bizi ez direnentzat, egonaldi baterako balio dutenak.

   Subjektu pasiboa.

   Agiri-mota bakoitzaren onuradunak izateko adin-baldintzak edo kolektiboaren ezaugarriak bete eta bere izenean agiria egiteko eskatzen duten pertsona fisikoak dira tasa honen subjektu pasiboak.

   Ordainkizuna.

   Zergagaia osatzen duten administrazio-jarduketak egiten diren unean sortuko da tasa. Nolanahi ere, ordainketa eskabidea egiten den unean egiteko eskatu ahal izango da.

   Kuota.

   Tasa tarifa honen arabera eskatuko da:

   Hobariak.

   Honako hobari hauek izango dira:

   PezetaEuro

   Pesetas Euros

   1. Nazioarteko Aterpekide Gaztea:500 3, 01

    Carn Internacional de Alberguista Juvenil:

   2. Nazioarteko Aterpekide Heldua:1.000 6,01

    Carn Internacional de Alberguista Adulto:

   3. Nazioarteko Aterpekide Familiakoa: 3.000 18,03

    Carn Internacional de Alberguista Familia:

   4. Nazioarteko Aterpekidea:2.000 12, 02

    Carn Internacional de Alberguista Grupo:

   5. Ongietorriko zigiluak Espainian bizi ez direnentzat, egonaldi baterako balio dutenak:300 1,80

    Sellos de bienvenida para no residentes y con validez por estancia:

    Bonificaciones.

    Gozarn de las siguientes bonificaciones:

    1. Nazioarteko Aterpekide Gaztea agiria jasotzeko kuotaren %50, Gazte Txartela edo antzeko beste gazte-txartelen bat dutenen gazteen kasuan.

    2. Nazioarteko Aterpekide Taldea agiria jasotzeko kuotaren %100, behar bezala sortu eta dagokien erregistroan izena emandako irabazi-asmorik gabeko elkarteen kasuan, baldin eta Euskal Herrian gazteen edo ekintza komunitarioaren arloetan lan egitea helburu nagusia badute".

 6. Maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen II. tituluko "Kultura Sailaren tasak" kapituluari 153 quater artikulu berria eta atal berri bat gehitu ondoren, testua honela geratu da:

  "4. atala

  04 TASA: "INTERNATIONAL STUDENT TRAVEL CONFEDERATION" (ISTC) ELKARTEAREN NAZIOARTEKO ONURA AGIRIAK EGITEAGATIK

  153 quater artikulua. International Student Travel Confederation (ISTC) elkartearen nazioarteko onura-agiriak egiteagatiko tasa.

  Zergagaia.

  Tasa honen zergagaia da nazioarteko onura-agiri mota hauek egiteko beharrezkoak diren zerbitzuak ematea, interesdunak eskaturik:

  1. Nazioarteko Agiria (ISTC).

  2. Nazioarteko Irakasle Agiria (ITIC).

  3. Nazioarteko GO25 (IYTC/GO25).

   Subjektu pasiboa.

   Adin-baldintzak eta agiri-mota bakoitzaren onuradunak izateko eraz ezarritako beste baldintzak bete eta beren izenean agiria egiteko eskatzen duten pertsona fisikoak dira tasa honen subjektu pasiboak.

   Ordainkizuna.

   Zergagaia osatzen duten administrazio-jarduketak egiten diren unean sortuko da tasa. Nolanahi ere, ordainketa eskabidea egiten den unean egiteko eskatu ahal izango da.

   Kuota.

   Tasa, tarifa honen arabera eskatuko da:

   PezetaEuro

   Pesetas Euros

   1. Nazioarteko Ikasle Agiria (ISTC): 700 4,21

    Carn Internacional de estudiante (ISTC):

   2. Nazioarteko Irakasle AGIRIA (ITIC): 1.000 6, 01

    Carn Internacional de profesor (ITIC):

   3. Nazioarteko GO25 (IYTC/GO25): 700 4,21"

    Carn de Viaje Internacional Juvenil (IYTC/GO25):

 7. Maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 162. artikuluko "Bestelakoak" ($) tarifari bi epigrafe berri, ($0012) eta ($0013), gehitu zaizkio eta honela geratu da:

  "($0012) Produktu-ikuskapen bakoitzeko, kalitate-zigilu edo markarako (Ince, Aenor): 55.000 pezeta (330,56 euro).

  ($0013) Zahartzapen-saiakuntzen emaitzak (PPR0, PR1, PR2) Sustapen Ministerioak homologatutako kameretan: 25.000 pezeta (150,25 euro)".

 8. Maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 171. artikuluko 5. tarifaren testua aldatu eta honela geratu da:

  "5. T-5 tarifaren zenbatekoa honako hau izango da:

 1. Orokorrean:

  Modalitatea / Modalidad Pezeta/ Euro/

  (m.2 eta eguna) (m.2 eta eguna)

  Pesetas/ Euros/

  1. 2 y da m.2 y da

   Administrazioaren ilabe eta ainguratze-trenik gabe: 5 0,03

   Sin muerto ni tren de fondeo de la Administracin:

   Administrazioaren ilabe edo ainguratze-trenarekin: 10 0,06

   Con muerto o tren de fondeo de la Administracin:

   Kaian lotuta: / Atracados a muelles: 12 0, 07

   Pantalanean lotuta: / Atracados a pantalanes:

   Urtebeteko edo urtebetetik gorako kontratazioa: 15 0,09

   Contratacin por ao completo o ms:

   Urtebetetik beherako aldietako kontratazioa: 22 0, 13

   Contratacin por perodos inferiores al ao:

   Itsasontzi bat, ontzien arteko aldea uzteko fingerrik eta ur eta argi-indar zerbitzurik ez duen instalazio finko (lehorrean finkatutako obra zibila) edo flotagarri batean amarratu edo atrakatzen bada, kaian atrakatu dela ulertuko da.

 2. Egin berriko kirol-portuetan pantalanean atrakatzeagatiko T-5 tarifaren zenbatekoa honako hau izango da:

  Atrakalekuen alogera Pezeta/ Euro/

  Alquiler de los atraques (m.2 eta eguna) (m.2 eta eguna)

  Pesetas/ Euros/

  1. 2 y da m.2 y da

   Urtekoa (urtebeteko edo urtebetetik gorako alogera): 26 0,16

   Anual (alquiler por ao completo o por ms de un ao):

   Goi-denboraldia (30 eguneko alogera, gutxienez): 36 0,22

   Temporada alta (alquiler mnimo de 30 das):

   Behe-denboraldia (30 eguneko alogera, gutxienez): 20 0,12

   Temporada baja (alquiler mnimo de 30 das):

   Pasadizoan dauden ontzietarako atrakalekuen alogera Pezeta/ Euro/

   Alquiler de los atraques destinados a embarcaciones en trnsito (m.2 eta eguna) (m.2 eta eguna)

   Pesetas/ Euros/

  1. 2 y da m.2 y da

   Goi-denboraldia: / Temporada alta: 68 0,41

   Behe-denboraldia: / Temporada baja: 42 0,25

   Horretarako, bereziki kirol- eta atsegin-ontzien erabilerarako egindako portua da kirol-portua. Bestetik, goi-denboraldia maiatzaren 1etik irailaren 30era bitartekoa da eta behe-denboraldia gainerako guztia.

   Itsasontzi bat, ontzien arteko aldea uzteko fingerrik eta ur eta argi-indar zerbitzurik ez duen instalazio finko (lehorrean finkatutako obra zibila) edo flotagarri batean amarratu edo atrakatzen bada, kaian atrakatu dela ulertuko da.

 3. Saiheskan kaian edo pantalan flotagarrian atrakatuta edo aurretik barloratutako beste ontzi batzuetara barloratutako ontziek aurreko taulean kaian atrakatutako ontzientzat ezarritako tarifaren %50 ordainduko dute.

 4. Bi metrotik beherako eta metrotik gorako sakonera duten guneetan ainguratutako edo atrakatutako ontziei %25eko murrizketa aplikatuko zaie, betiere baldintza guzti hauek betetzen badira:

  1. Ontziaren luzera 6 metrotik beherakoa izatea.

  2. Motorraren potentzia 25 HPtik beherakoa izatea.

  3. Tarifaren ordainketa aldez aurretik egitea, hiruhilabeteka.

   Murrizketa hori ez zaie aplikatuko pantalanetan atrakatutako ontziei.

 5. Portuan lehorreko plazan geratzen diren ontziei edo mareengatik itsasoan ibiltzea ezinezkoa duten ontziei % 75eko murrizketa aplikatuko zaie.

 6. Portuko erakundearen lehorreko plazan geratzen diren ontzien kasuan, tarifa sortuko den egunak kitapen-aldikoen %25 izango dira, zenbat egunetan nabigatu den eta azalera edo lokala hartzeagatik dagozkion T-7 eta T-9 tarifak ordaindu diren alde batera utzirik.

 7. Portuaren kanpoaldea eta portuari atxikitako gunea erabiltzen duten atsegin-ontziei ezarri beharreko tarifaren zenbatekoa 5.1 arauan ezarritakoaren %40 izango da baldin eta portuan dauden zerbitzuez baliatzen badira. Murrizketa hori bateraezina da arau hauetan zehaztutako beste edozein murrizketarekin.

 8. Bai ainguratze-zerbitzua bai atrakatze-zerbitzua portuko administrazioan eskatu behar dira. Horrela egiten ez bada, tarifa bikoitza sortuko da postua arauz izendatu arte. Hori guztia indarrean dauden xedapenak hausteagatik sor litezkeen zigorrei kalterik egin gabe.

  Nahiz eta tarifa hori ordaindu, ontzia desatrakatu, amarre-lekua edo ainguratze-lekua aldatu edo portutik irten egin beharko du agintaritza eskudunak beharrezkoa iritzi eta horrela agintzen badu. Azken kasuan, tokia betetzeagatik aurretik ordaindutako zenbatekoa berreskuratzeko eskubidea izango da bakarrik.

 9. T-5 tarifa hau kitatzeari begira, bidezkoa izango da hitzarmenak egitea klub edo zentro nautikoekin, tokiko erakundeekin edo kirol-ekintza nautikoekin lotutako beste edozein erakunderekin. Nolanahi ere, 5.1 arauan ezarritako tarifak aplikatu beharko dira eta hilero ordaindu beharko zaizkio portuko administrazioari, egindako kitapenari buruzko xehetasun-agiria aurkeztuz.

  Aipatutako hitzarmenotan kobrantza-sari bat ezarri ahal izango da, T-5 tarifa gisa jasotako guztizkoaren %15.

 10. Beren ontziak pantalanetan atrakatuta izan eta 172. artikuluaren 1. zenbakian zehaztutako baldintzak betetzen dituzten jabeei ezarri beharreko tarifaren zenbatekoa 5. tarifa honetako tarifetan jasotzen diren arauak aplikatzearen ondoriozko tarifaren %75 izango da".

 1. Maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen 171. artikuluko 10. tarifari zenbaki berri bat (5.a) gehitu zaio eta honela geratu da:

  "10.5. Administrazio-emakiden zenbatekoak urtero berraztertuko dira lege eskudunak eguneratutako portu-zerbitzuengatiko tasei egokitzeko.

  Prezio-berrazterketa klausuladun emakida-titulua zuten aurretik onartutako emakidak ere berraztertuko dira baldin eta klausula hori lege honi edo kontsumoko prezioen indizea ez den beste adierazle bati badagokio, aurreko lerroaldean zehaztutakoarekin bat etorriz. Klausula, kontsumoko prezioen indizeari badagokio, aldiz, indize horrek izandako gorabeheren arabera berraztertuko dira".

 2. Maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen II. tituluko "Nekazaritza eta Arrantza Sailaren tasak" kapituluari 111 bis artikulu berria eta atal berri bat gehitu ondoren, testua honela geratu da:

  "5. atala

  09 TASA: KIROL ITSAS ARRANTZARAKO LIZENTZIA EGITEAGATIK

  111 bis artikulua. Kirol itsas arrantzarako lizentzia egiteagatiko tasa.

  Zergagaia.

  Tasa honen zergagaia da martxoaren 13ko Itsas Arrantzaren 6/1998 Legearen arabera kirol itsas arrantza egiteko edo itsas eta itsasadarren erriberan arribazoiak hartzeko beharrezkoak diren lizentziak egiteak bere baitan dakartzan administrazio-zerbitzuak ematea.

  Subjektu pasiboa.

  Kirol itsas arrantzarako lizentzia eskatzen duten pertsona fisikoak dira tasa honen subjektu pasiboak.

  Ordainkizuna.

  Zergagaia osatzen duten administrazio-jarduketak egiten diren unean sortuko da tasa. Nolanahi ere, ordainketa eskabidea egiten den unean egiteko eskatu ahal izango da.

  Kuota.

  Tasaren zenbatekoa 500 pezeta (3,01 euro) izango da".

 3. Maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen aldi baterako bigarren xedapena aldatu eta honela geratu da:

  "Arraina erabiltzeko, hau da, sailkatzeko, lehen salmentarako eta merkaturatzeko gune publikorik ez duten portuetan, hutsune horrek instalazio pribatuak erabili beharra dakarrela, esparru publiko horiek prestatu artean, T-4 tarifaren kontzeptuan jaso beharreko diru-kopurua lege honen 171. artikuluan jasotako arauak aplikatzetik datorren kuotaren %40aren berdina izango da".

 4. Maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen laugarren azken xedapenean zehaztutakoaren arabera, baimena ematen zaio Eusko Jaurlaritzari lege horren II. eta III. tituluen testu eguneratua argitara dezan indarrean jarri zenetik izan diren aldaketa guztiak jasoz eta kapitulu, atal eta artikuluak berriz ere antolatuz eta zenbakituz.

 1. Egitekoa den gastuari dagokion kreditua edozein izanik ere, 500.000.000 pezetatik (3.005.060,52 eurotik) gorako gastuek Jaurlaritzaren Kontseiluaren baimena beharko dute. Bada salbuespen bat, alegia, erakunde-administraziora transferentziak egiten direnean edo Aurrekontuetan izen horrekin jasotako dirulaguntzak direnean; kasu bi horietan ez da onarpenik behar izango.

 2. Erakunde autonomiadunek, 100.000.000 pezetatik (601.012, 1 eurotik) gorako hasierako aurrekontua duten kontratuak egiteko, dagokien sailburuaren aldez aurreko baimena beharko dute, edo, hala badagokio, Jaurlaritzaren Kontseiluarena.

 3. Euskadiren Ondareari buruzko uztailaren 27ko 14/1983 Legearen 43. artikuluaren ondorioetarako, sail, erakunde autonomiadun edo zuzenbide pribatuko erakunde publiko bakoitzak ahalmena izango du ondasun higiezinak errentan hartzeko kontratuak egiteko baldin eta kontratu horien iraupena urtebetekoa edo txikiagoa bada eta gastuaren zenbatekoa guztira 2.000.000 pezetatik (12.020,24 eurotik) gorakoa ez bada. Ondasun higiezin horiek, ezinbestean, ibilgailu ofizialak gordetzeko izango dira edota sustapeneko nahiz informazioko jarduerak egiteko tokiak edo lokalak izateko. Eusko Jaurlaritzako parke mugikorreko ibilgailu ofizialei dagokienez, kontratu horiek gai horretan eskuduntza duen organoaren ardurakoak izango dira.

  Aipatutako kontratazioak egiteko administrazio-izapideek bi arlo besterik ez dute begiratuko: batetik, nahikoa kreditu ote dagoen kontratazioa egiteko, eta bestetik, errentatzaileak izenpetutako eskaintza. Eskaintza horretan, gainera, errentamenduaren alderdi guztiak jaso beharko dira. Nolanahi ere, dagokion kontratazio-organoak oniritzia eman beharko dio eskaintzari.

  Kontraturen bat egiten denean, beti jakinarazi beharko zaio Ogasun eta Herri Administrazio Saileko Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzari.

 1. Jaurlaritzak, hiruhilero, ondoko eragiketen berri emango dio Eusko Legebiltzarreko Ekonomi, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari. Hona hemen eragiketok:

  1. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere erakunde autonomiadunen aurrekontuetan azaltzen diren kredituei transferentzien bidez egindako aldaketen egoera.

  2. Jaurlaritzaren Kontseiluak baimendutako zuzeneko kontratazioak egiteko izapidatu diren espedienteen zerrenda.

   10.000.000 pezetatik (60.101,21 eurotik) gorako zenbatekoa duten obren, zerbitzuen eta horniduren zerrenda zehaztua.

  1. Aldi horretan emandako abalen zerrenda, eta abala jaso dutenen porrota dela eta, aurre egin behar izan dien abalen berri.

  2. Baltzu publikoen eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen egoera-balantzea, galeren eta irabazien egoera-orria, finantzen taula eta, azkenik, ustiapen-aurrekontuak eta kapital-aurrekontuak.

 2. Aurreko zenbakian aipatzen den informazioak zehatz-mehatz adieraziko ditu ukitutako programa, atala eta kapitulua; hiruhilabeteko bakoitzaren muga-egunean itxiko da informazioaldia eta aipatutako muga-egunaren hurrengo bigarren hilabeteko 15a baino lehen igorriko da Legebiltzarrera.

 3. Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarreko Ekonomi, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari hainbat eragiketaren berri emango dio eragiketa horiek gertatzen diren hilaren hurrengoan. Lehen esan bezala, dagokien programa, atala, zerbitzua eta kapitulua jaso beharko dituzte zehatz-mehatz informazio horiek. Hona hemen aipatutako eragiketak:

  1. Egindako zorpetze-eragiketak.

  2. Jaurlaritzaren Kontseiluak Autonomia Erkidegoko erakunde-administrazioa osatzen duten erakundeei gehienez ere urtebeterako emandako kreditu eta aurrerakinak.

  3. Itundutako zergen arloan foru-aldundi bakoitzak izandako diru-sarrerak, zergaka sailkatuak.

  4. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere erakunde autonomiadunen aurrekontuen betetze-maila.

  5. Inbertsioen Sustapenerako Fondoaren pentzutan emandako laguntzen zehaztapena.

  6. Inbertsio Estrategikoetarako Fondoaren pentzutan emandako laguntzen zehaztapena.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak, erakundeetan ordezkaritza duten enpresa-erakundeek eta indarrean dagoen legediaren arabera ordezkari gehien dituzten sindikatuek batzorde bat osatuko dute. Hona hemen batzorde horren eginkizunak: hurrenez hurren enpleguari eta langabetuentzako lanerako prestakuntzari dagozkien 32110 eta 32310 programak ezartzeko moduaren gaineko kontrola eta jarraipena egitea.

 1. Gizarte Bazterkeriaren aurkako maiatzaren 22ko 12/1998 Legeko 20.2 artikuluan jasoa betetzeko, gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera pertsona bakarreko elkarbizitzako unitate ekonomiko independiente baterako eta hileko 50.815 pezetakoa (305,4 eurokoa) jarri da 2000. urterako.

 2. Elkarbizitzako unitate ekonomiko independientea pertsona batek baino gehiagok osatzen badute, aurreko zenbatekoari bere 0,3 gehituko zaio onuradunarekin bizi den lehen kideagatik, 0,2 aurreko horiekin bizi diren bigarren, hirugarren eta laugarren kideengatik, eta 0,1 gainontzeko bakoitzagatik.

Kreditu horiek araubide berezituari egokitzeko, baimena ematen zaio Jaurlaritzaren Kontseiluari 1999ko Aurrekontuko gastu-egoeran sartutako etxebizitzaarloko 2000. urteko finantza-hitzarmenetik datozen kredituak berriz izendatzeko. Epeari dagokionez, hasieran aurreikusita zegoenetik gehienez ere 5 urtera alda daiteke, eta, gehikuntzari dagokionez, aipatutako jarduketetarako jarrita zeuden konpromisozko kredituen zenbateko osoaren %20raino.

Etxebizitza-arloko finantza-neurriei buruzko uztailaren 30eko 213/1996 Dekretuko seigarren xedapen gehigarriaren laugarren lerroaldean agindutakoa betetzeko, Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A.k deskontuen bidez 2000. urtean zehar egingo dituen finantza-eragiketen zenbatekoak ezin izango du 10.000.000.000 pezetatik (60.101.210,44 eurotik) gora egin.

 1. Batetik, Euskadiko Aurrekontu Errejimenari buruz Indarrean dauden Lege Xedapenen Bateratutako Testua Onartzeko irailaren 27ko 1/1994 Legegintza Dekretuaren 19. artikuluko b) letran ezarritakoaren aurka jarri gabe, eta, bestetik, Foru Aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontuari egin beharreko Ekarpenak, alegia, 1997, 1998, 1999, 2000 eta 2001. urteetakoak, Zehazteko Metodologia Onartzen duen urriaren 31ko 6/1996 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoa hezurmamitzeko ekintza zehatzak betetzeko, Jaurlaritzaren Kontseiluak laguntzak eman ahal izango ditu eta, ondorioz, aurrekontu-konpromisoak hartu, betiere, konpromiso horiek inbertsio estrategikoetarakoak badira eta Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren erabakiek, berorietan agertzen den moduan, finantza-babesa ematen badiete laguntza horiei.

 2. Laguntzen kudeaketa Euskadiko Garatze Kapitalaren Baltzua, ABren bitartez egin ahal izango da, betiere, lankidetzarako akordioetan azaltzen diren moduak eta erak lokarri izango direlarik. Baltzu horrek erakunde laguntzaile gisa jardun ahal izango du, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Testu Bategina Onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 52. artikuluaren ondorioetarako.

 1. SPRI, S.A. Baltzu publikoari transferitu beharreko fondoak, enplegua sortzeko industri inbertsio produktiboetarako dirulaguntzei buruzko Ekimen Programa arautzen duen abenduaren 17ko 289/1996 Dekretuan araututako dirulaguntzen kudeaketako erakunde laguntzailea den aldetik, onartutako proiektuetan jasotako inbertsio-planen aldirakotzearen arabera transferituko dira. Ekimen Programari dagozkion kreditu-gerakinak 2000. urteko Aurrekontuan sartu daitezke ekitaldiko edozein unetan, programa horretarako aurrekontuan jasotako fondoek beren helburu zehatza bete dezaten.

 2. Sartutako kredituak dagokion ekitaldian dirulaguntza horiek jasotzeko moduko inbertsio-proiektu berrietatik sortutako aurrekontu-beharrei aurre egiteko erabili beharko dira.

Ogasun eta Herri Administrazio Sailak inolako mugakizunik gabe emango du Jaurlaritzaren Kontseiluak onartutako akordioek ukitutako aurrekontuetan gertatutako aldaketak gauzatzeko baimena. Hain zuzen ere, lurralde-ordezkaritzak pausoka berrantolatzeko izango dira akordio horiek, betiere erakundeen arteko eta administrazioen arteko koordinazioa bermatzeko, subsidiarietate, eraginkortasun eta efizientzia irizpideak oinarri direla. Hiru bide erabil daitezke horretarako: bata, arlo berezietan Eusko Jaurlaritzak egindako lurralde-jarduerak biltzen dituzten zerbitzuetarako zentro bateratuetan zenbait funtzio sartzea; bestea, zenbait zerbitzu zuzenean foru-aldundiei eta udalei egoztea, edo bestela, hirugarrena, antolamendua arrazionalizatuz, kudeaketa deszentralizatzeko prozesuen bidez.

 1. Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-heziketako herri-ikastetxeek etengabeko prestakuntzako eta lanerako prestakuntzako kurtsoak emateko pertsonal-gastuak finantzatzeko lortutako fondoak, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak sortu bezain laster, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren I. kapituluan sartuko dira besterik gabe.

 2. Fondo horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko beste sail batzuetatik lortzen badira, fondo horiek Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailean sartu ahal izateko, dagozkion aurrekontu-aldaketak edo kreditu-transferentziak egin beharko dira.

Euskal Autonomia Erkidegoaren jabetzapeko telekomunikazioen egituraren ustiapenetik lortutako irabaziak zuzenbide pribatuko diru-sarreratzat jotzen dira, ez baitaude atxikita erabilpen edo zerbitzu publikoei, Telekomunikazioak Antolatzeko Legean zehaztutakoarekin bat etorriz.

Baltzu publikoetako akzioen edo beste jabetza-titulu batzuen besterentzea indarrean dagoen ordenamendu juridikoarekin bat etorrita egingo da, eta ordenamendu juridiko hori baliatu ahal izango da, berariaz aurreikusitako kasuetan ez ezik, titularitatea bere osoan Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioari dagozkion baltzu publiko nola egungo hala gerokoetan.

Ogasun eta Herri Administrazio Sailari baimena ematen zaio, etxebizitza eta lurzoru gaietako finantza-itunetatik eratorritako ordainketa-obligazioak segurtatzeko edo birmoldatzeko finantza-eragiketak ituntzeko, Jaurlaritzaren Kontseiluak erabakitako erara.

Euskal Herri Administrazioaren zerbitzuko unibertsitatekoez kanpoko irakasleen ordainsari-errejimena egokitzeari ekingo dio Jaurlaritzak. Egokitzapenak destinoagatiko osagarri-maila bat izendatuko dio irakasle-kidego bakoitzari, horri dagokion zenbatekoa Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 79.1 artikuluaren arabera urtero erabakitakoa izango delarik, eta berariazko osagarriaren zenbatekoa zehaztuko du ezar daitekeen ordainsari-egiturarekin ados. Egokitzapenak 2000ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du indarra.

 1. Ekonomia Sustatzeko Fondoaren helburua da finantza-babesa ematea Euskal Autonomia Erkidegoko industriako ETEE-PYMEentzako laguntzei. Laguntza horiek bermeak eta itzuli beharra duten aurrerakinak dira.

 2. Laguntzen kudeaketa Euskadiko Garatze Kapitalaren Baltzua, SAren bitartez egingo da, eta lankidetzarako akordioan azaltzen diren moduak eta erak lokarri izango dira. Baltzu horrek erakunde laguntzaile gisa jardun ahal izango du, hala ezartzen baita azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuan -Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Testu Bategina Onartzen duena, 52. artikulua- eta bera garatzen duten arauetan.

 1. Eusko Jaurlaritzak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoaren zerbitzuko langileen 2000. urterako lan-baldintzei buruzko itunen, akordioen eta negoziazioaren arloan, akordioen iraunkortasuna bermatuko duten baliabideak eta akordio horiek zehazteko formulak ezartzeari ekin beharko dio indarrean dagoen arautegiaren esparruan eta sindikatuen ordezkariekin batera.

 2. Nolanahi ere, eta bere kabuz antolatzeko duen gaitasunaren kalterik gabe, Eusko Jaurlaritzak eutsi egingo die negoziaziorako eta sindikatuen parte-hartzerako bide eta prozedurei, negoziazioen edukiei buruz akordiorik lortzen bada eta ez bada.

 1. Jaurlaritzaren ekonomi politika orokorraren barruan eta Herri Administrazioaren gastua arrazionalizatu eta Administrazioa bera eraberritzeko politikari jarraiki, baimena ematen zaio Eusko Jaurlaritzari kredituetan burutu beharko diren egokitzapenak hezurmami ditzan. Aurrekoarekin batera, kontuan hartzekoak dira, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoko enpresen neurriei buruz irekita dauden hausnarketa-prozesuak eta erakunde autonomiadunen eta erakunde-administrazioaren zuzenbide pribatuko erakunde publikoen jarduteko moduari buruzkoak.

 2. Eusko Jaurlaritzak ahalmena izango du lege hau garatu eta betearazteko behar diren erabaki guztiak emateko.

Lege hau 2000ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta erakunde autonomiadunen aurrekontuko gastu-egoerako konpromisozko kredituak eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta baltzu publikoen gerorako konpromisoak, 2000. urtean sortutakoak.

Crditos de compromiso del estado de gastos del presupuesto de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Euskadi y organismos autnomos y compromisos futuros de entes pblicos de derecho privado y sociedades pblicas generados en el ao 2000.

(MILAKA PEZETATAN)

(MILES DE PESETAS)

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

01 LEHENDAKARITZA 3.162.000,0 2.262.000,0 900.000,0 0,0 0,0 0,0

PRESIDENCIA

1311 KANPO HARREMANAK 3.162.000,0 2.262.000,0 900.000,0 0,0 0,0 0,0

ACCIN EXTERIOR

03 OGASUN ETA HERRI 1.853.400,0 953.700,0 540.200,0 98.700,0 78.200,0 182.600,0

ADMINISTRAZIOA

HACIENDA Y

ADMINISTRACIN PBLICA

1212 ONDAREA ETA ZERBITZU 714.000,0 507.000,0 182.000,0 25.000,0 0,0 0,0

OROKORRAK

PATRIMONIO Y SERVICIOS

GENERALES

1214 INFORMATIKA ETA 50.000,0 50.000,0 0, 0 0,0 0,0 0,0

TELEKOMUNIKAZIOA

INFORMTICA Y

TELECOMUNICACIONES

1215 ADMINISTRAZIOKO 160.000,0 40.000,0 40.000, 0 40.000,0 40.000,0 0,0

IBILGAILUAK

PARQUE MVIL DE

LA ADMINISTRAC.

6111 EKONOMIA ETA 614.000,0 323.500,0 285.000, 0 500,0 5.000,0 0,0

GASTU PUBLIKOA

ECONOMA Y GASTO

PBLICO

6311 FINANTZA POLIT. 315.400,0 33.200,0 33.200,0 33.200,0 33.200,0 182.600,0

POLTICA FINANCIERA

04 HEZKUNTZA, 17.534.430,0 13.272.544,9 2.888.826,0 806.170,0 566.889,0 0,0

UNIBERTSITATEA

ETA IKERKETA

EDUCACIN, UNIVERSIDADES

E INVESTIGACIN

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

4211 EGITURA ETA LAGUNTZA 1.800.000,0 500.000,0 500.000,0 500.000,0 300.000,0 0,0

ESTRUCTURA Y APOYO

4221 HAUR ETA LEHEN 2.717.384,0 1.748.119,0 642.621,0 174.517,0 152.127,0 0,0

HEZKUNTZA

EDUCACIN INFANTIL

Y PRIMARIA

4222 BIGARREN MAILAKO 5.933.978,0 4.033.358,0 1.654.205,0 131.653,0 114.762,0 0,0

HEZKUNTZA,

KONPENTSATUA

ETA LANBIDE HEZIKETA

EDUCACIN SECUN

DARIA, COMPENSA

TORIA Y FORMACIN

PROFESIONAL

4224 ARAUBIDE BEREZIKO 31.452,0 31.452,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IRAKASKUNTZA

ETA HELDUEN

HEZKUNTZA

IRAUNKORRA

ENSEANZA DE

RGIMEN ESPECIAL

Y EDUC. PERMANENTE

DE ADULTOS

4225 HEZKUNTZA BERRITZEA 282.983,0 282.983,0 0, 0 0,00,0 0,0

ETA IRAKASLEAK

ETENGABE

PRESTATZEA

INNOVACIN

EDUCATIVA Y

FORMACIN

PERMANENTE

DEL PROFESORADO

4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA 5.949.473,0 5.949.472,9 0,0 0,0 0,0 0,0

PROMOCIN EDUCATIVA

4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN 45.920,0 45.920,0 0, 0 0,0 0,0 0,0

EUSKALDUNTZEA

EUSKALDUNIZACIN

DEL SISTEMA EDUCATIVO

5412 IKERKETA 773.240,0 681.240,0 92.000,0 0, 0 0,0 0,0

INVESTIGACIN

05 HERRIZAINGOA 2.142.725,0 2.142.725,0 0,0 0, 0 0,0 0,0

INTERIOR

2211 EGITURA ETA LAGUNTZA 3.400,0 3.400,0 0, 0 0,0 0,0 0,0

ESTRUCTURA Y APOYO

2221 TRAFIKOA ETA 29.325,0 29.325,0 0,0 0, 0 0,0 0,0

BIDE HEZKUNTZA

TRFICO Y EDUCACIN VIAL

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

2223 ZERBITZUKO ERTZAINTZA 2.110.000,0 2.110.000, 0 0,0 0,0 0,0 0,0

ERTZAINTZA EN SERVICIO

06 INDUSTRIA, MERKATARITZA 27.880.205,0 3.614.705, 0 5.141.300,0 4.808.300,0 2.960.800,0 11.355.100,0

ETA TURISMOA

INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

5413 TEKNOLOGIA 3.200.000,0 100.000,0 100.000, 0 750.000,0 750.000,0 1.500.000,0

TECNOLOGA

7212 INDUSTRIA POLIT. 23.550.800,0 3.398.300,0 4.808.300,0 3.983.300,0 2.125.800,0 9.235.100,0

POLTICA INDUSTRIAL

7511 TURISMOA 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0 0, 0 0,0

TURISMO

7613 KANPO MERKATARITZAREN 1.126.405,0 113.405, 0 233.000,0 75.000,0 85.000,0 620.000,0

SUSTAPENA ETA LANKIDETZA

EKONOMIKOA

PROMOCIN COMERCIO

EXTERIOR Y COOPERACIN

ECONMICA

07 JUSTIZIA, LAN ETA 6.333.021,0 4.439.821,0 1.683.900,0 208.300,0 1.000,0 0,0

GIZARTE SEGURANTZA

JUSTICIA, TRABAJO

Y SEGURIDAD

SOCIAL

1411 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA 2.598.000,0 1.423.000, 0 1.175.000,0 0,0 0,0 0,0

ADMINISTRACIN DE JUSTICIA

1412 JUSTIZIA 621.929,0 321.929,0 300.000,0 0,0 0,0 0,0

JUSTICIA

3111 EGITURA ETA LAGUNTZA 23.000,0 16.000,0 7.000,0 0,0 0,0 0,0

ESTRUCTURA Y APOYO

3121 LAGUNTZA ETA 22.000,0 22.000,0 0,0 0, 0 0,0 0,0

GIZARTE ONGIZATEA

ASISTENCIA Y

BIENESTAR SOCIAL

3211 ENPLEGUA 1.396.920,0 985.720,0 201.900, 0 208.300,0 1.000,0 0,0

EMPLEO

3212 GIZARTE EKONOM. 256.172,0 256.172,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ECONOMA SOCIAL

3231 PRESTAKUNTZA 1.415.000,0 1.415.000,0 0, 0 0,0 0,0 0,0

FORMACIN

08 OSASUNA 127.000,0 104.000,0 23.000,0 0, 0 0,0 0,0

SANIDAD

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

4111 ADMINISTRAZIO 11.000,0 11.000,0 0,0 0, 0 0,0 0,0

OROKORRA: EGITURA

ETA LAGUNTZA

ADMINISTRACIN

GENERAL: ESTRUCTURA

Y APOYO

4112 OSASUN FINANTZAKETA 10.000,0 10.000,0 0, 0 0,0 0,0 0,0

ETA KONTRATAZIOA

FINANCIACIN Y CONTRATACIN

SANITARIA

4113 OSASUN PUBLIKOA 34.000,0 34.000,0 0,0 0, 0 0,0 0,0

SALUD PBLICA

4114 OSASUN PLANGINTZA, 72.000,0 49.000,0 23.000,0 0,0 0,0 0,0

EBALUAZIO ETA

ANTOLAMENDUA

PLANIFICACIN,

EVALUACIN Y

ORDENACIN SANITARIA

09 KULTURA 1.394.000,0 677.000,0 447.000,0 270.000,0 0,0 0,0

CULTURA

4512 KIROLAK 10.000,0 10.000,0 0,0 0,0 0, 0 0,0

DEPORTES

4513 KULTUR SORKETA 186.000,0 153.000,0 33.000, 0 0,0 0,0 0,0

ETA ZABALKUND.

CREACIN Y DIFUSIN

CULTURAL

4514 HISTORIA ETA ARTE ONDAREA 298.000,0 174.000, 0 124.000,0 0,0 0,0 0,0

PATRIMONIO

HISTRICO ARTSTICO

4711 HIZKUNTZA POLITIKA 900.000,0 340.000,0 290.000,0 270.000,0 0,0 0,0

POLTICA LINGSTICA

10 LURRALDE 12.688.589,5 6.714.809,5 3.501.050, 0 444.950,0 317.060,0 1.710.720,0

ANTOLAMENDUA,

ETXEBIZITZA ETA

INGURUGIROA

ORDENACIN DEL

TERRITORIO,

VIVIENDA Y MEDIO

AMBIENTE

4311 EGITURA ETA LAGUNTZA 50.000,0 50.000,0 0, 0 0,0 0,0 0,0

ESTRUCTURA Y APOYO

4312 ETXEBIZITZA 11.686.389,5 5.927.609,5 3.331.050,0 399.950,0 317.060,0 1.710.720,0

VIVIENDA

4313 LURRAREN ANTOLAMENDUA 393.500,0 393.500,0 0, 0 0,0 0,0 0,0

ORDENACIN TERRITORIAL

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

4421 INGURUGIROAREN BABESA 558.700,0 343.700,0 170.000,0 45.000,0 0,0 0,0

PROTECCIN DEL

MEDIO AMBIENTE

11 GARRAIOAK ETA 27.823.662,7 14.586.012,7 9.607.650,0 1.627.000,0 2.003.000,0 0,0

HERRI LANAK

TRANSPORTES Y

OBRAS PBLICAS

5111 EGITURA ETA LAGUNTZA 45.000,0 45.000,0 0, 0 0,0 0,0 0,0

ESTRUCTURA Y APOYO

5121 URAREN PLANGINTZA 10.753.528,2 4.007.528,2 3.126.000,0 1.620.000,0 2.000.000,0 0,0

ETA ADMINISTRAZIOA

PLANIFICACIN Y

ADMINISTRACIN

HIDRULICA

5131 TRENBIDEAK 1.687.700,0 1.537.700,0 150.000, 0 0,0 0,0 0,0

FERROCARRILES

5133 BILBOKO HIRI TRENBIDEA 12.050.000,0 6.050.000, 0 6.000.000,0 0,0 0,0 0,0

(B.H.T.)

FERROCARRIL

METROPOLITANO

BILBAO (F.M.B.)

5141 BIDE AZPIEGITUREN 20.000,0 20.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PLANGINTZA ETA SUSTAPENA

PLANIFICACIN Y

FOMENTO DE

INFRAESTRUCTURA VIARIA

5142 GARRAIOAREN 422.000,0 222.000,0 200.000, 0 0,0 0,0 0,0

ANTOLAMENDUA

ORDENACIN DEL

TRANSPORTE

5151 PORTUEN ADMINISTRAZIOA 2.703.434,5 2.569.784, 5 127.650,0 3.000,0 3.000,0 0,0

ETA ITSAS GAIAK

ADMINISTRACIN

PORTUARIA Y ASUNTOS

MARTIMOS

5512 METEOROLOGIA 142.000,0 134.000,0 4.000, 0 4.000,0 0,0 0,0

METEOROLOGA

12 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA 2.645.500,0 2.631.100, 0 14.400,0 0,0 0,0 0,0

AGRICULTURA Y PESCA

5411 NATUR BALIABIDEEN 113.000,0 98.600,0 14.400,0 0,0 0,0 0,0

IKERKETA ETA

ANTOLAMENDUA

INVESTIGACIN Y ORDENACIN

DE LOS RECURSOS

NATURALES

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

7112 ARRANTZA 1.007.500,0 1.007.500,0 0,0 0, 0 0,0 0,0

PESCA

7113 NEKAZARITZAKO 1.525.000,0 1.525.000,0 0, 0 0,0 0,0 0,0

ELIKAGAIEN SUSTAPENA

PROMOCIN AGRO

ALIMENTARIA

99 HAINBAT SAIL 3.200.000,0 1.350.000,0 1.250.000,0 300.000,0 200.000,0 100.000,0

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

1221 HAINBAT SAILEN 3.200.000,0 1.350.000,0 1.250.000,0 300.000,0 200.000,0 100.000,0

GASTUAK

GASTOS DIVERSOS

DEPARTAMENTOS

00100 ERAKUNDEAREN 106.784.533,1 52.748.418,1 25.997.326,0 8.563.420,0 6.126.949,0 13.348.420,0

GUZTIZKOA

TOTAL INSTITUCIN

(MILAKA PEZETATAN)

(MILES DE PESETAS)

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

244 HELDUEN ALFABETATZE 2.476.000,0 2.452.500,0 23.500,0 0,0 0,0 0,0

BERREUSKALDUNTZERAKO

ERAKUNDEA

INSTITUTO DE

ALFABETIZACIN Y

REEUSKALDUNIZACIN

DE ADULTOS

4713 HELDUEN ALFABETATZE 2.476.000,0 2.452.500, 0 23.500,0 0,0 0,0 0,0

BERREUSKALDUNTZERAKO

ERAKUNDEA

INSTITUTO DE

ALFABETIZACIN Y

REEUSKALDUNIZACIN

DE ADULTOS

00202 ERAKUNDEAREN 2.476.000,0 2.452.500,0 23.500,0 0,0 0,0 0,0

GUZTIZKOA

TOTAL INSTITUCIN

(MILAKA PEZETATAN)

(MILES DE PESETAS)

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

43 HERRI ARDURALARITZAREN 42.242,0 42.242,0 0, 0 0,0 0,0 0,0

EUSKAL ERAKUNDEA

INSTITUTO VASCO

DE ADMINISTRACIN PBLICA

1216 HERRI ADMINISTRAZIOETAKO 27.430,0 27.430,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LANGILEEN HAUTAKETA

ETA PRESTAKUNTZA

SELECCIN Y FORMACIN DEL

PERSONAL DE LAS

ADMINISTRACIONES PBLICAS

4714 EUSKALDUNTZEA 14.812,0 14.812,0 0,0 0, 0 0,0 0,0

ETA HIZKUNTZA

NORMALKUNTZA

EUSKALDUNIZACIN

Y NORMALIZACIN

LINGSTICA

00203 ERAKUNDEAREN GUZTIZKOA 42.242,0 42.242,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL INSTITUCIN

(MILAKA PEZETATAN)

(MILES DE PESETAS)

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

46 EUSKAL ESTATISTIKA 38.900,0 28.900,0 10.000, 0 0,0 0,0 0,0

ERAKUNDEA

INSTITUTO VASCO DE

ESTADSTICA

5513 ESTATISTIKAKO ERAGIKETA 38.900,0 28.900,0 10.000,0 0,0 0,0 0,0

ETA ARGITALPEN OFIZIALAK

OPERACIONES Y PUBLICACIONES

ESTADSTICAS OFICIALES

00204 ERAKUNDEAREN 38.900,0 28.900,0 10.000, 0 0,0 0,0 0,0

GUZTIZKOA

TOTAL INSTITUCIN

(MILAKA PEZETATAN)

(MILES DE PESETAS)

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

42 SOIN HEZKUNTZAKO 5.000,0 3.000,0 2.000,0 0,0 0,0 0,0

EUSKAL ERAKUNDEA -

S.H.E.E.

INSTITUTO VASCO

DE EDUCACIN FSICA -

I.V.E.F.

4242 SOIN HEZKUNTZAKO 5.000,0 3.000,0 2.000, 0 0,0 0,0 0,0

EUSKAL ERAKUNDEA -

S.H.E.E.

INSTITUTO VASCO

DE EDUCACIN FSICA -

I.V.E.F.

00206 ERAKUNDEAREN

GUZTIZKOA 5.000,0 3.000,0 2.000,0 0,0 0, 0 0,0

TOTAL INSTITUCIN

(MILAKA PEZETATAN)

(MILES DE PESETAS)

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

45 EUSKAL HERRIKO 155.200,0 155.200,0 0,0 0, 0 0,0 0,0

POLIZIAREN

IKASTEGIA

ACADEMIA DE LA

POLICA DE EUSKADI

2224 EUSKAL HERRIKO 155.200,0 155.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

POLIZIAREN

IKASTEGIA

ACADEMIA DE LA

POLICA DE EUSKADI

00207 ERAKUNDEAREN 155.200,0 155.200,0 0,0 0, 0 0,0 0,0

GUZTIZKOA

TOTAL INSTITUCIN

(MILAKA PEZETATAN)

(MILES DE PESETAS)

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

700304 IHOBE, S.A. 3.671.467 1.671.467 1.000.000 1.000.000

00305 VISESA 16.900.000 10.475.000 4.925.000 1.500.000

00306 EUSKO TRENBIDEAK, S.A. 6.100.000 2.100.000 2.000.000 2.000.000

00401 EUSKAL TELEBISTA, S.A. 8.680.000 2.960.000 2.860.000 2.860.000

00402 EUSKO IRRATIA, S.A. 300.000 100.000 100.000 100.000

00403 RADIO VITORIA, S.A. 120.000 40.000 40.000 40.000

00604 TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 640.000 125.000 175.000 340.000

PARQUE TECNOLGICO

00606 ARABAKO T. ELKARTEGIA, S.A. 1.160.000 511.000 280.000 369.000

PARQUE T. DE LAVA

00607 DONOSTIAKO T. ELKARTEGIA, S.A. 2.447.324 1.058.200 907.600 481.524

P. TECNOLG. S.S.

00700 SPRILUR, S.A. 1.500.000 500.000 500.000 500.000

00702 ARETXABALETAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 404.000 404.000

00704 ELGOIBARKO INDUSTRIALDEA, S.A. 170.000 170.000

00705 HERNANIKO INDUSTRIALDEA, S.A. 300.000 300.000

00707 IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A. 210.000 210.000

00714 ZUMARRAGAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 310.000 310.000

00721 LAUTADAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 100.000 100.000

00800 OSAKIDETZA 7.032.175 3.427.025 2.170.150 1.390.000 45.000

GERORAKO KONPROMISOAK GUZTIRA 50.044.966 24.461.692 14.957.750 10.580.524 45.000

TOTAL COMPROMISOS FUTUROS

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta erakunde autonomiadunen aurrekontuko gastu-egoerako konpromisozko kredituak eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta baltzu publikoen gerorako konpromisoak, 2000. urtean sortutakoak.

Crditos de compromiso del estado de gastos del presupuesto de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Euskadi y organismos autnomos y compromisos futuros de entes pblicos de derecho privado y sociedades pblicas generados en el ao 2000.

(EUROTAN)

(EUROS)

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

01 LEHENDAKARITZA 19.004.003 13.594.894 5.409.109 0 0 0

PRESIDENCIA

1311 KANPO HARREMANAK 19.004.003 13.594.894 5.409.109 0 0 0

ACCIN EXTERIOR

03 OGASUN ETA HERRI 11.139.158 5.731.852 3.246.667 593.199 469.991 1.097.448

ADMINISTRAZIOA

HACIENDA Y ADMINISTRACIN

PBLICA

1212 ONDAREA ETA ZERBITZU 4.291.226 3.047.131 1.093.842 150.253 0 0

OROKORRAK

PATRIMONIO Y SERVICIOS

GENERALES

1214 INFORMATIKA ETA 300.506 300.506 0 0 0 0

TELEKOMUNIKAZIOAK

INFORMTICA Y

TELECOMUNICACIONES

1215 ADMINISTRAZIOKO 961.619 240.405 240.405 240.405 240.405 0

IBILGAILUAK

PARQUE MVIL DE

LA ADMINISTRACIN

6111 EKONOMIA ETA 3.690.214 1.944.274 1.712.884 3.005 30.051 0

GASTU PUBLIKOA

ECONOMA Y

GASTO PBLICO

6311 FINANTZA 1.895.592 199.536 199.536 199.536 199.536 1.097.448

POLITIKA

POLTICA

FINANCIERA

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

4 HEZKUNTZA, 105.384.047 79.769.601 17.362.194 4.845.179 3.407.072 0

UNIBERTSITATEA ETA

IKERKETA

EDUCACIN, UNIVERSIDADES

E INVESTIGACIN

4211 EGITURA ETA LAGUNTZA 10.818.218 3.005.061 3.005.061 3.005.061 1.803.036 0

ESTRUCTURA Y APOYO

4221 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA 16.331.807 10.506.407 3.862.230 1.048.868 914.302 0

EDUCACIN INFANTIL

Y PRIMARIA

4222 BIGARREN MAILAKO 35.663.926 24.240.970 9.941.972 791.250 689.734 0

HEZKUNTZA, KONPENTSATUA

ETA LANBIDE HEZIKETA

EDUCACIN SECUNDARIA,

COMPENSATORIA Y FORMACIN

PROFESIONAL

4224 ARAUBIDE BEREZIKO 189.030 189.030 0 0 0 0

IRAKASKUNTZA ETA

HELDUEN HEZKUNTZA

IRAUNKORRA

ENSEANZA DE RGIMEN

ESPECIALY EDUCACIN

PERMANENTE DE ADULTOS

4225 HEZKUNTZA BERRITZEA 1.700.762 1.700.762 0 0 0 0

ETA IRAKASLEAK ETENGABE

PRESTATZEA

INNOVACIN EDUCATIVA Y

FORMACIN PERMANENTE

DEL PROFESORADO

4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA 35.757.053 35.757.052 0 0 0 0

PROMOCIN EDUCATIVA

4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN 275.985 275.985 0 0 0 0

EUSKALDUNTZEA

EUSKALDUNIZACIN DEL

SISTEMA EDUCATIVO

5412 IKERKETA 4.647.266 4.094.335 552.931 0 0 0

INVESTIGACIN

05 HERRIZAINGOA 12.878.037 12.878.037 0 0 0 0

INTERIOR

2211 EGITURA ETA LAGUNTZA 20.434 20.434 0 0 0 0

ESTRUCTURA Y APOYO

2221 TRAFIKOA ETA 176.247 176.247 0 0 0 0

BIDE HEZKUNTZA

TRFICO Y EDUCACIN VIAL

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

2223 ZERBITZUKO ERTZAINTZA 12.681.355 12.681.355 0 0 0 0

ERTZAINTZA EN SERVICIO

06 INDUSTRIA, MERKATARITZA 167.563.407 21.724.815 30.899.835 28.898.465 17.794.766 68.245.525

ETA TURISMOA

INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

5413 TEKNOLOGIA 19.232.387 601.012 601.012 4.507.591 4.507.591 9.015.182

TECNOLOGA

7212 INDUSTRIA POLIT. 141.543.159 20.424.194 28.898.465 23.940.115 12.776.315 55.504.069

POLTICA INDUSTRIAL

7511 TURISMOA 18.030 18.030 0 0 0 0

TURISMO

7613 KANPO MERKATARITZAREN 6.769.830 681.578 1.400.358 450.759 510.860 3.726.275

SUSTAPENA ETA LANKIDETZA

EKONOMIKOA

PROMOCIN COMERCIO

EXTERIOR Y COOPERACIN

ECONMICA

07 JUSTIZIA, LAN ETA 38.062.223 26.683.862 10.120.443 1.251.908 6.010 0

GIZARTE SEGURANTZA

JUSTICIA, TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1411 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA 15.614.294 8.552.402 7.061.892 0 0 0

ADMINISTRACIN DE JUSTICIA

1412 JUSTIZIA 3.737.869 1.934.832 1.803.036 0 0 0

JUSTICIA

3111 EGITURA ETA LAGUNTZA 138.233 96.162 42.071 0 0 0

ESTRUCTURA Y APOYO

3121 LAGUNTZA ETA 132.223 132.223 0 0 0 0

GIZARTE ONGIZATEA

ASISTENCIA Y BIENESTAR

SOCIAL

3211 ENPLEGUA 8.395.658 5.924.297 1.213.443 1.251.908 6.010 0

EMPLEO

3212 GIZARTE EKONOMIA 1.539.625 1.539.625 0 0 0 0

ECONOMA SOCIAL

3231 PRESTAKUNTZA 8.504.321 8.504.321 0 0 0 0

FORMACIN

08 OSASUNA 763.285 625.053 138.233 0 0 0

SANIDAD

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

4111 ADMINISTRAZIO OROKORRA.: 66.111 66.111 0 0 0 0

EGIT. ETA LAGUNTZA

ADMINISTRACIN GENERAL:

ESTRUCTURA Y APOYO

4112 OSASUN FINANTZAKETA 60.101 60.101 0 0 0 0

ETA KONTRATAZIOA

FINANCIACIN Y

CONTRATACIN SANITARIA

4113 OSASUN PUBLIK. 204.344 204.344 0 0 0 0

SALUD PBLICA

4114 OSASUN PLANGINTZA, 432.729 294.496 138.233 0 0 0

EBALUAZIO ETA

ANTOLAMENDUA

PLANIFICACIN,

VALUACIN Y

ORDENACIN

SANITARIA

09 KULTURA 8.378.109 4.068.852 2.686.524 1.622.733 0 0

CULTURA

4512 KIROLAK 60.101 60.101 0 0 0 0

DEPORTES

4513 KULTUR SORKETA 1.117.882 919.549 198.334 0 0 0

ETA ZABALKUND.

CREACIN Y DIFUSIN

CULTURAL

4514 HISTORIA ETA ARTE ONDAREA 1.791.016 1.045.761 745.255 0 0 0

PATRIMONIO HISTRICO

ARTSTICO

4711 HIZKUNTZA POLITIKA 5.409.109 2.043.441 1.742.935 1.622.733 0 0

POLTICA LINGSTICA

10 LURRALDE ANTOLAMENDU, 76.259.959 40.356.818 21.041.734 2.674.203 1.905.569 10.281.634

ETXEBIZITZA ETA

INGURUGIROA

ORDENACIN DEL TERRITORIO,

VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

4311 EGITURA ETA LAGUNTZA 300.506 300.506 0 0 0 0

ESTRUCTURA Y APOYO

4312 ETXEBIZITZA 70.236.615 35.625.651 20.020.014 2.403.748 1.905.569 10.281.634

VIVIENDA

4313 LURRAREN ANTOLAMENDUA 2.364.983 2.364.983 0 0 0 0

ORDENACIN TERRITORIAL

4421 INGURUGIROAREN BABESA 3.357.855 2.065.679 1.021.721 270.455 0 0

PROTECCIN DEL

MEDIO AMBIENTE

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

11 GARRAIOAK ETA 167.223.581 87.663.702 57.743.139 9.778.467 12.038.272 0

HERRI LANAK

TRANSPORTES Y

OBRAS PBLICAS

5111 EGITURA ETA 270.455 270.455 0 0 0 0

LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y

APOYO

5121 URAREN PLANGINTZA 64.630.006 24.085.730 18.787.638 9.736.396 12.020.242 0

ETA ADMINISTRAZIOA

PLANIFICACIN Y

ADMINISTRACIN

HIDRULICA

5131 TRENBIDEAK 10.143.281 9.241.763 901.518 0 0 0

FERROCARRILES

5133 BILBOKO HIRI 72.421.959 36.361.232 36.060.726 0 0 0

TRENBIDEA (B.H.T.)

FERROCARRIL METROPOLITANO

BILBAO (F.M.B.)

5141 BIDE AZPIEGITUREN 120.202 120.202 0 0 0 0

PLANGINTZA

ETA SUSTAPENA

PLANIFICACIN Y

FOMENTO DE

INFRAESTRUCTURA

VIARIA

5142 GARRAIOAREN 2.536.271 1.334.247 1.202.024 0 0 0

ANTOLAMENDUA

ORDENACIN DEL

TRANSPORTE

5151 PORTUEN ADMINISTRAZIOA 16.247.969 15.444.716 767.192 18.030 18.030 0

ETA ITSAS GAIAK

ADMINISTRACIN

PORTUARIA Y ASUNTOS

MARTIMOS

5512 METEOROLOGIA 853.437 805.356 24.040 24.040 0 0

METEOROLOGA

12 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA 15.899.775 15.813.229 86.546 0 0 0

AGRICULTURA Y PESCA

5411 NATUR BALIBIDEEN 679.144 592.598 86.546 0 0 0

IKERKETA ETA

ANTOLAMENDUA

INVESTIGACIN Y

ORDENACIN DE

LOS RECURSOS

NATURALES

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

7112 ARRANTZA / PESCA6.055.197 6.055.197 0 0 0 0

7113 NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN 9.165.435 9.165.435 0 0 0 0

SUSTAPENA

PROMOCIN

AGROALIMENTARIA

99 HAINBAT SAIL 19.232.387 8.113.663 7.512.651 1.803.036 1.202.024 601.012

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

1221 HAINBAT SAILEN GASTUAK 19.232.387 8.113.663 7.512.651 1.803.036 1.202.024 601.012

GASTOS DIVERSOS

DEPARTAMENTOS

00100 ERAKUNDEAREN 641.787.970 317.024.378 156.247.076 51.467.191 36.823.705 80.225.620

GUZTIZKOA

TOTAL INSTITUCIN

(EUROTAN)

(EN EUROS)

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

44 HELDUEN ALFABETATZE 14.881.060 14.739.822 141.238 0 0 0

BERREUSKALDUNTZERAKO

ERAKUNDEA

INSTITUTO DE

ALFABETIZACIN Y

REEUSKALDUNIZACIN

DE ADULTOS

4713 HELDUEN ALFABETATZE 14.881.060 14.739.822 141.238 0 0 0

BERREUSKALDUNTZERAKO

ERAKUNDEA

INSTITUTO DE

ALFABETIZACIN

Y REEUSKALDUNIZACIN

DE ADULTOS

00202 ERAKUNDEAREN 14.881.060 14.739.822 141.238 0 0 0

GUZTIZKOA

TOTAL INSTITUCIN

HAEE

(EUROTAN)

(EN EUROS)

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

43 HERRI ARDURALARITZAREN 253.880 253.880 0 0 0 0

EUSKAL ERAKUNDEA

INSTITUTO VASCO DE

ADMINISTRACIN PBLICA

1216 HERRI ADMINISTRAZIOETAKO 164.858 164.858 0 0 0 0

LANGILEENHAUTAKETA ETA

PRESTAKUNTZA

SELECCIN Y FORMACIN

DEL PERSONAL DE LAS

ADMINISTRACIONES PBLICAS

4714 EUSKALDUNTZEA ETA 89.022 89.022 0 0 0 0

HIZKUNTZA NORMALKUNTZA

EUSKALDUNIZACIN Y

NORMALIZACIN

LINGSTICA

00203 ERAKUNDEAREN GUZTIZKOA 253.880 253.880 0 0 0 0

TOTAL INSTITUCIN

(EUROTAN)

(EN EUROS)

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

46 EUSKAL ESTATISTIKA 233.794 173.692 60.101 0 0 0

ERAKUNDEA

INSTITUTO VASCO DE

ESTADSTICA

5513 ERAGIKETAK ETA ARGITALPEN 233.794 173.692 60.101 0 0 0

ESTATISTIKO OFIZIALAK

OPERACIONES Y

PUBLICACIONES

ESTADSTICAS OFICIALES

00204 ERAKUNDEAREN GUZTIZKOA 233.794 173.692 60.101 0 0 0

TOTAL INSTITUCIN

(EUROTAN)

(EN EUROS)

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

42 SOIN HEZKUNTZAKO 30.051 18.030 12.020 0 0 0

EUSKAL ERAKUNDEA

INSTITUTO VASCO DE

EDUCACIN FSICA

4242 SOIN HEZKUNTZAKO 30.051 18.030 12.020 0 0 0

EUSKAL ERAKUNDEA

INSTITUTO VASCO DE

EDUCACIN FSICA

00206 ERAKUNDEAREN GUZTIZKOA 30.051 18.030 12.020 0 0 0

TOTAL INSTITUCIN

(EUROTAN)

(EN EUROS)

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 2004 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

45 EUSKADIKO ERTZAINGOAREN 932.771 932.771 0 0 0 0

IKASTEGIA

ACADEMIA DE POLICA DE

EUSKADI

2224 EUSKADIKO ERTZAINGOAREN 932.771 932.771 0 0 0 0

IKASTEGIA

ACADEMIA DE POLICA DE

EUSKADI

00207 ERAKUNDEAREN GUZTIZKOA 932.771 932.771 0 0 0 0

TOTAL INSTITUCIN

(EUROTAN)

(EN EUROS)

SEKZIOA/PROGRAMA GUZTIRA 2001 2002 2003 GAINERAKOA

SECCIN/PROGRAMA TOTAL RESTO

7304 IHOBE, S.A. 22.065.961 10.045.719 6.010.121 6.010.121

00305 VISESA 101.571.046 62.956.018 29.599.846 9.015.182

00306 EUSKO TRENBIDEAK 36.661.738 12.621.254 12.020.242 12.020.242

401 EUSKAL TELEBISTA, S.A. 52.167.851 17.789.958 17.188.946 17.188.946

00402 EUSKO IRRATIA, S.A. 1.803.036 601.012 601.012 601.012

00403 RADIO VITORIA, S.A. 721.215 240.405 240.405 240.405

00604 TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 3.846.477 751.265 1.051.771 2.043.441

PARQUE TECNOLGICO

00606 ARABAKO TEKNOLOGI 6.971.740 3.071.172 1.682.834 2.217.735

ELKARTEGIA, S.A.

PARQUE TECNOLGICO DE LAVA

00607 DONOSTIAKO TEKNOLOGI 14.708.713 6.359.910 5.454.786 2.894.018

ELKARTEGIA, S.A.

P. TECNOLGICO DE S.S.

700 SPRILUR, S.A. 9.015.182 3.005.061 3.005.061 3.005.061

00702 ARETXABALETAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 2.428.089 2.428.089

704 ELGOIBARKO INDUSTRIALDEA, S.A. 1.021.721 1.021.721

00705 HERNANIKO INDUSTRIALDEA, S.A. 1.803.036 1.803.036

707 IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A. 1.262.125 1.262.125

00714 ZUMARRAGAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 1.863.138 1.863.138

721 LAUTADAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 601.012 601.012

800 OSAKIDETZA 42.264.223 20.596.835 13.042.864 8.354.068 270.455

GERORAKO KONPROMISOAK GUZTIRA 300.776.303 147.017.730 89.897.888 63.590.230 270.455

TOTAL COMPROMISOS FUTUROS

II. ERANSKINA / ANEXO II BALTZU PUBLIKOEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES PBLICAS (MILAKA PEZETATAN) (MILES DE PESETAS) KODEA BALTZU PUBLIKOA KAPITAL USTIAPEN AURREKONTUA AURREKONTUA CDIGO SOCIEDAD PBLICA PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE CAPITAL DE EXPLOTACIN 00300 E.J.I.E., S.A. 501.000 3.362.572 00301 NEIKER, S.A. 52.311 724.089 00302 MENDIKOI, S.A. 23.000 770.658 00303 EUSKADIKO ORKESTRA, S.A.5.750 944.100 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A. 00304 I.H.O.B.E., S.A. 1.545.000 1.692.500 00305 VISESA 2.024.700 9.793.015 00306 EUSKO TRENBIDEAK, S.A. 2.831.724 8.752.393 00307 IMEBISA 14.000 838.194 00308 EGAILAN, S.A. 80.191 696.577 00501 EUSKADIKO GAS BALTZUA, S.A.5.023.700 12.878.500 SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI 00502 C.A.D.E.M., S.A. 44.150 279.728 00503 SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S.A. 579.634 89.519 00504 CENTRAL HIDROELCTRICA DE RENTERA, S.A. 5.516 9.813 00505 CENTRAL HIDROELCTRICA DE SOLOGOEN, S.A. 3.719 10.012 00506 CENTRAL HIDROELCTRICA DE AARBE, S.A. 35.000 59.183 00507 UDAL ZENTRAL ELKARTUAK, S.A. 10.250 20.991 00508 BIOSANMARKOS, S.A. 40.000 68.080 00509 NATURCORP MULTISERVICIOS, S.A. 40.000 5.350 00510 NATURGAS COMERCIALIZADORA, S.A. 485.650 16.211.000 00511 NATURGAS PARTICIPACIONES, S.A. 52.425 2.480 00512 BIOGARDELEGI, S.A. 19.148 33.715 00513 CENTRAL HIDROELCTRICA ZAZPITURRI, S.A. 110.200 400 00514 CENTRAL HIDROELCTRICA SAN PEDRO DE ARAIA, S.A. 159.157 1.697 KODEA BALTZU PUBLIKOA KAPITAL USTIAPEN AURREKONTUA AURREKONTUA CDIGO SOCIEDAD PBLICA PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE CAPITAL DE EXPLOTACIN 00600 S.P.R.I., S.A. 1.906.000 3.765.352 00601 ARABAKO ERABERRIKUNTZA INDUSTRIALDEA, S.A. 120.000 97.351 00602 S.D.I. SORTU 2, S.A. 7.087 12.007 00604 TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.686.764 1.238.339 PARQUE TECNOLGICO 00605 GESTIN CAPITAL RIESGO DEL PAS VASCO, S.A. 34.000 216.850 00606 ARABAKO T. ELKARTEGIA, S.A.690.859 421.219 PARQUE TECNOLGICO DE LAVA 00607 DONOSTIAKO T. ELKARTEGIA, S.A.956.017 469.839 PARQUE TECNOLGICO DE S.S. 00608 URBIGA, S.A. 30.978 32.678 00700 SPRILUR, S.A. 2.720.000 2.774.300 00701 ABANTO ETA ZIERBENAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 893.225 173.325 00702 ARETXABALETAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 321.504 309.706 00703 AZKOITIKO INDUSTRIALDEA, S.A. 103.289 132.546 00704 ELGOIBARKO INDUSTRIALDEA, S.A. 488.820 21.438 00705 HERNANIKO INDUSTRIALDEA, S.A. 827.764 154.948 00706 IGORREKO INDUSTRIALDEA, S.A. 206.207 130.655 00707 IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A. 1.104.435 303.798 00708 LASARTE-ORIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 7.030 8.203 00709 AIARA ARANEKO INDUSTRIALDEA, S.A. 40.079 79.000 00710 OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. 1.064.252 1.125.950 00711 OATIKO INDUSTRIALDEA, S.A. 150.000 53.899 00712 OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 112.000 85.000 00713 ORDIZIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 25.907 46.121 00714 ZUMARRAGAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 222.815 80.001 00715 ZARAUTZKO INDUSTRIALDEA, S.A. 139.000 67.027 00716 GERNIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 45.627 63.200 00717 CENTRO DE EMPRESAS DE ZAMUDIO, S.A. 209.000 53.945 00718 ELORRIOKO INDUSTRIALDEA, S.A. 243.221 90.100 KODEA BALTZU PUBLIKOA KAPITAL USTIAPEN AURREKONTUA AURREKONTUA CDIGO SOCIEDAD PBLICA PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE CAPITAL DE EXPLOTACIN 00719 ZUATZU PARQUE EMPRESARIAL, S.A. 700.000 404.657 00720 MENDAROKO INDUSTRIALDEA, S.A. 74.069 95.677 00721 LAUTADAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 247.400 86.787 00722 ORDUAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 161.140 38.880 00723 LEGAZPIKO INDUSTRIALDEA, S.A. 64.175 81.913 00724 MUTRIKUKO INDUSTRIALDEA, S.A. 100.000 24.171 00725 EIBARKO INDUSTRIALDEA, S.A. 93.605 61.658 00726 BERGARAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 112.000 45.830 00727 AZPEITIAKO INDUSTRIA LURRA, S.A. 248.535 240.477 00728 LAZKAOKO INDUSTRIA LURRA, S.A. 295.025 330.165 00801 OSATEK, S.A. 261.200 1.129.250 GUZTIRA / TOTAL29.399.254 71.790.828 II. ERANSKINA / ANEXO II BALTZU PUBLIKOEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES PBLICAS (EUROTAN) (EN EUROS) KODEA BALTZU PUBLIKOA KAPITAL USTIAPEN AURREKONTUA AURREKONTUA CDIGO SOCIEDAD PBLICA PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE CAPITAL DE EXPLOTACIN 00300 E.J.I.E., S.A. 3.011.071 20.209.465 00301 NEIKER, S.A. 314.395 4.351.863 00302 MENDIKOI, S.A. 138.233 4.631.748 00303 EUSKADIKO ORKESTRA, S.A.34.558 5.674.155 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A. 00304 I.H.O.B.E., S.A. 9.285.637 10.172.130 00305 VISESA 12.168.692 58.857.206 00306 EUSKO TRENBIDEAK, S.A. 17.019.004 52.602.941 00307 IMEBISA 84.142 5.037.647 KODEA BALTZU PUBLIKOA KAPITAL USTIAPEN AURREKONTUA AURREKONTUA CDIGO SOCIEDAD PBLICA PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE CAPITAL DE EXPLOTACIN 00308 EGAILAN, S.A. 481.958 4.186.512 00501 EUSKADIKO GAS BALTZUA, S.A. SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI 00502 C.A.D.E.M., S.A. 265.347 1.681.199 00503 SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S.A. 3.483.671 538.020 00504 CENTRAL HIDROELCTRICA DE RENTERA, S.A. 33.152 58.977 00505 CENTRAL HIDROELCTRICA DE SOLOGOEN, S.A. 22.352 60.173 00506 CENTRAL HIDROELCTRICA DE AARBE, S.A. 210.354 355.697 00507 UDAL ZENTRAL ELKARTUAK, S.A. 61.604 126.158 00508 BIOSANMARKOS, S.A. 240.405 409.169 00509 NATURCORP MULTISERVICIOS, S.A. 240.405 32.154 00510 NATURGAS COMERCIALIZADORA, S.A. 2.918.815 97.430.072 00511 NATURGAS PARTICIPACIONES, S.A. 315.081 14.905 00512 BIOGARDELEGI, S.A. 115.082 202.631 00513 CENTRAL HIDROELCTRICA ZAZPITURRI, S.A. 662.315 2.404 00514 CENTRAL HIDROELCTRICA SAN PEDRO 956.553 10.199 DE ARAIA, S.A. 00600 S.P.R.I., S.A. 11.455.291 22.630.221 00601 ARABAKO ERABERRIKUNTZA INDUSTRIALDEA, S.A. 721.215 585.091 00602 S.D.I. SORTU 2, S.A. 42.594 72.164 00604 TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.4.127.535 7.442.567 PARQUE TECNOLGICO 00605 SOCIEDAD CAPITAL RIESGO DEL PAS VASCO, S.A. 204.344 1.303.295 00606 ARABAKO T. ELKARTEGIA, S.A. 4.152.146 2.531.577 PARQUE TECNOLGICO DE LAVA 00607 DONOSTIAKO T. ELKARTEGIA, S.A. 5.745.778 2.823.789 PARQUE TECNOLGICO DE S.S. 00608 URBIGA, S.A. 186.182 196.399 00700 SPRILUR, S.A. 16.347.529 16.673.879 00701 ABANTO ETA ZIERBENAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 5.368.390 1.041.704 00702 ARETXABALETAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 1.932.278 1.861.371 KODEA BALTZU PUBLIKOA KAPITAL USTIAPEN AURREKONTUA AURREKONTUA CDIGO SOCIEDAD PBLICA PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE CAPITAL DE EXPLOTACIN 00703 AZKOITIKO INDUSTRIALDEA, S.A. 620.779 796.618 00704 ELGOIBARKO INDUSTRIALDEA, S.A. 2.937.867 128.845 00705 HERNANIKO INDUSTRIALDEA, S.A. 4.974.962 931.256 00706 IGORREKO INDUSTRIALDEA, S.A. 1.239.329 785.252 00707 IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A. 6.637.788 1.825.863 00708 LASARTE-ORIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 42.251 49.301 00709 AIARA ARANEKO INDUSTRIALDEA, S.A. 240.880 474.800 00710 OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. 6.396.283 6.767.096 00711 OATIKO INDUSTRIALDEA, S.A. 901.518 323.940 00712 OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 673.134 510.860 00713 ORDIZIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 155.704 277.193 00714 ZUMARRAGAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 1.339.145 480.816 00715 ZARAUTZKO INDUSTRIALDEA, S.A. 835.407 402.840 00716 GERNIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 274.224 379.840 00717 CENTRO DE EMPRESAS DE ZAMUDIO, S.A. 1.256.115 324.216 00718 ELORRIOKO INDUSTRIALDEA, S.A. 1.461.788 541.512 00719 ZUATZU PARQUE EMPRESARIAL, S.A. 4.207.085 2.432.038 00720 MENDAROKO INDUSTRIALDEA, S.A. 445.164 575.030 00721 LAUTADAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 1.486.904 521.600 00722 ORDUAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 968.471 233.674 00723 LEGAZPIKO INDUSTRIALDEA, S.A. 385.700 492.307 00724 MUTRIKUKO INDUSTRIALDEA, S.A. 601.012 145.271 00725 EIBARKO INDUSTRIALDEA, S.A. 562.577 370.572 00726 BERGARAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 673.134 275.444 00727 AZPEITIAKO INDUSTRIA LURRA, S.A. 1.493.725 1.445.296 00728 LAZKAOKO INDUSTRIA LURRA, S.A. 1.773.136 1.984.332 00801 OSATEK, S.A. 1.569.844 6.786.929 GUZTIRA / TOTAL176.693.075 431.471.566 III. ERANSKINA KREDITU HANDIGARRIAK
 1. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan eta bere erakunde autonomiadunetan diharduten langileei ordaintzeko den I. kapituluko kredituak, horrela beteko baitira Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legean ezarritako lansarien arauak.

 2. Lan-kontratuko langileei ordaintzeko kredituak, baldin eta indarrean dagoen araubideari jarraiki erabakitako soldata-gehikuntzen ondorioz kredituok gehitu behar badira.

 3. Benetan egindako zerbitzualdiaren hirurtekoak ordaintzeko kredituak, eta Herri Administrazioan Egindako Zerbitzuak Aitortzeari buruzko abenduaren 26ko 70/1978 Legean xedatutakoa ezartzeko kredituak.

 4. Dauden lanpostu hutsak direla eta, urritu diren langileen dotazioen kredituak, baldin eta ezargarria den legediaren arabera betetzen badira lanpostu huts horiek.

 5. Klase pasiboetako kredituak, betiere kredituok sortu ziren urtean zeuden betebeharren aitortze-mailaren arabera eta indarrean dagoen araubideak ezarritakoari jarraiki.

 6. Aurrekontuetan egindako akats teknikoen ondorioz ukituta geratzen diren kredituak eta, batez ere, transferentzien akordioetan akats horiek zuzentzeko jasotako kredituak, hain zuzen ere, zuzenketa egiteak dakarren kostuaren gehikuntzari aurre egiteko.

 7. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak jaulkitako mota guztietako Zor Publikoaren beharkizunak betetzeko kredituak. Hona hemen beharkizunen jatorria: batetik, kapitalaren korrituak eta amortizazioa, eta, bestetik, Zor Publikoa jaulki, bihurtu, trukatu edo amortizatzeko eragiketek dakartzaten gastuak, langile-gastuak izan ezik.

 8. Hezkuntza-arloan itundutako konpromisoak bermatzeko kredituak, bai eta konpromisoak finantzatzeko kredituak ere (Eskola-ituna).

 9. Lanbide Prestakuntzarako Euskal Plana garatzeko kredituak.

 10. Indarrean dagoen legediaren arabera, beste toki batean bizitzeagatik langileari dagozkion kalte-ordainak ordaintzeko kredituak, baldin eta kalte-ordain horiek jasotzeko eskubidea aitortu bada lanpostu horretarako.

 11. Elbarrientzako ospitalez kanpoko farmazi laguntza, protesiak eta ibilgailuak ordaintzeko kredituak, hain zuzen ere, Osasun Sailaren aurrekontuan horretarako jasota daudenak.

 12. Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera ordaintzeko kredituak, Gizarte Bazterkeriaren Aurkako maiatzaren 22ko 12/1998 Legean taxututa dagoen diruzko laguntza soziala ordaintzekoak, alegia.

 13. Indarrean dagoen legediaren arabera, indarkeriaren biktimentzako dirulaguntzak eta, oro har, laguntzak ordaintzeko kredituak.

 1. Lege honen 25. artikuluak aurreikusten duenaren arabera, itundutako ikastetxeetako ikasgela bakoitzeko ekonomia-moduluak osatzen dituzten urteko kopuruak honela geratuko dira hezkuntza-maila guztietarako, modulu betea daukaten gela itunduei dagokienez:

  HAUR HEZKUNTZA (2. ZIKLOA) BAKOITZARENA GUZTIRA

  EDUCACIN INFANTIL (2. CICLO) SUBTOTAL TOTAL

  1. IRAKASLEEN GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu 5.812.411

   beharreko kotizazioa barne

   GASTOS DE PERSONAL DOCENTE, incluidas las cotizaciones por

   cuota patronal a la Seguridad Social

   Gastu finkoa / Gasto fijo4.710.141

   Gastu aldagarria / Gasto variable1.102.270

   b) BESTELAKO GASTUAK / OTROS GASTOS 902.246

   Funtzionamendu-gastuak, mantenimenduko eta zainketako 648.099

   gastu arruntak eta irakasle ez diren langileei dagozkien gastuak

   Gastos de funcionamiento y los ordinarios de mantenimiento y

   conservacin, incluidos los gastos de personal no docente

   Gauzazko inbertsioak berrosatzea / Reposicin de inversiones reales254.147

   GUZTIRA / TOTAL 6.714.657

   LEHEN HEZKUNTZA BAKOITZARENA GUZTIRA

   EDUCACIN PRIMARIA SUBTOTAL TOTAL

  1. IRAKASLEEN GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak 6.213.122

   ordaindu beharreko kotizazioa barne

   GASTOS DE PERSONAL DOCENTE, incluidas las cotizaciones

   por cuota patronal a la Seguridad Social

   Gastu finkoa / Gasto fijo4.710.141

   Gastu aldagarria / Gasto variable1.502.981

   b) BESTELAKO GASTUAK / OTROS GASTOS 902.246

   Funtzionamendu-gastuak, mantenimenduko eta zainketako gastu 648.009

   arruntak eta irakasle ez diren langileei dagozkien gastuak

   Gastos de funcionamiento y los ordinarios de mantenimiento y

   conservacin, incluidos los gastos de personal no docente

   Gauzazko inbertsioak berrosatzea / Reposicin de inversiones reales254.147

   GUZTIRA / TOTAL 7.115.368

   Lehen Hezkuntza Berezi Irekia BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educacin Especial abierta primaria SUBTOTAL TOTAL

  1. IRAKASLEEN GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak 5.101.239

   ordaindu beharreko kotizazioa barne

   GASTOS DE PERSONAL DOCENTE, incluidas las cotizaciones

   por cuota patronal a la Seguridad Social

   Gastu finkoa / Gasto fijo4.710.141

   Gastu aldagarria / Gasto variable391.098

   b) BESTELAKO GASTUAK / OTROS GASTOS 902.246

   Funtzionamendu-gastuak, mantenimenduko eta zainketako gastu 648.099

   arruntak eta irakasle ez diren langileei dagozkien gastuak

   Gastos de funcionamiento y los ordinarios de mantenimiento y conservacin,

   incluidos los gastos de personal no docente

   Gauzazko inbertsioak berrosatzea / Reposicin de inversiones reales254.147

   GUZTIRA / TOTAL 6.003.485

   Lehen Hezkuntzako indargarria BAKOITZARENA GUZTIRA

   Refuerzo educativo primaria SUBTOTAL TOTAL

   a) IRAKASLEEN ETA IRAKASKUNTZARAKO 5.101.239

   LAGUNTZAKOEN GASTUAK, Gizarte Segurantzari

   enpresak ordaindu beharreko kotizazioa barne

   GASTOS DE PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA DOCENCIA,

   incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social

   Gastu finkoa / Gasto fijo4.710.141

   Gastu aldagarria / Gasto variable 391.098

   GUZTIRA / TOTAL 5.101.239

   Hezkuntza Berezia (garapeneko nahaste orokorrak) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educacin Especial (trastornos generales del desarrollo) SUBTOTAL TOTAL

   a) IRAKASLEEN ETA IRAKASKUNTZARAKO 10.369.428

   LAGUNTZAKOEN GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak

   ordaindu beharreko kotizazioa barne

   GASTOS DE PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA DOCENCIA,

   incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social

   Gastu finkoa / Gasto fijo8.480.805

   Gastu aldagarria / Gasto variable766.113

   Irakaskuntzarako laguntza / Apoyo a la docencia 1.122.510

   b) BESTELAKO GASTUAK / OTROS GASTOS 902.246

   Funtzionamendu-gastuak, mantenimenduko eta zainketako gastu

   arruntak eta irakasle ez diren langileei dagozkien gastuak

   Gastos de funcionamiento y los ordinarios de mantenimiento y conservacin, 648.099

   incluidos los gastos de personal no docente

   Gauzazko inbertsioak berrosatzea / Reposicin de inversiones reales254.147

   GUZTIRA / TOTAL 11.271.674

   Hezkuntza Berezia (buru-urrituak) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educacin Especial (psquicos) SUBTOTAL TOTAL

   a) IRAKASLEEN ETA IRAKASKUNTZARAKO 9.517.334

   LAGUNTZAKOEN GASTUAK, Gizarte Segurantzari

   enpresak ordaindu beharreko kotizazioa barne

   GASTOS DE PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA DOCENCIA,

   incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social

   Gastu finkoa / Gasto fijo4.848.749

   Gastu aldagarria / Gasto variable451.181

   Irakaskuntzarako laguntza / Apoyo a la docencia 4.217.404

   b) BESTELAKO GASTUAK / OTROS GASTOS 902.246

   Funtzionamendu-gastuak, mantenimenduko eta zainketako 648.099

   gastu arruntak eta irakasle ez diren langileei dagozkien gastuak

   Gastos de funcionamiento y los ordinarios de mantenimiento y conservacin,

   incluidos los gastos de personal no docente

   Gauzazko inbertsioak berrosatzea / Reposicin de inversiones reales254.147

   GUZTIRA / TOTAL 10.419.580

   Hezkuntza Berezia (mugimendu-urritasun larriak, urritasun BAKOITZARENA GUZTIRA

   elkartuak dituztela)

   Educacin Especial (deficiencias motricas graves con deficiencias asociadas) SUBTOTAL TOTAL

   a) IRAKASLEEN ETA IRAKASKUNTZARAKO LAGUNTZAKON 12.274.884

   GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu

   beharreko kotizazioa barne

   GASTOS DE PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA DOCENCIA,

   incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social

   Gastu finkoa / Gasto fijo4.848.749

   Gastu aldagarria / Gasto variable451.181

   Irakaskuntzarako laguntza / Apoyo a la docencia 6.974.954

   b) BESTELAKO GASTUAK / OTROS GASTOS 902.246

   Funtzionamendu-gastuak, mantenimenduko eta zainketako gastu 648.099

   arruntak eta irakasle ez diren langileei dagozkien gastuak

   Gastos de funcionamiento y los ordinarios de mantenimiento y

   conservacin, incluidos los gastos de personal no docente

   Gauzazko inbertsioak berrosatzea / Reposicin de inversiones reales254.147

   GUZTIRA / TOTAL 13.177.130

   Hezkuntza Berezia (zentzumen-urrituak) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educacin Especial (sensoriales) SUBTOTAL TOTAL

   a) IRAKASLEEN ETA IRAKASKUNTZARAKO LAGUNTZAKOEN 8.169.239

   GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko

   kotizazioa barne

   GASTOS DE PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA DOCENCIA,

   incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social

   Gastu finkoa / Gasto fijo4.848.749

   Gastu aldagarria / Gasto variable451.181

   Irakaskuntzarako laguntza / Apoyo a la docencia 2.869.309

   b) BESTELAKO GASTUAK / OTROS GASTOS 902.246

   Funtzionamendu-gastuak, mantenimenduko eta zainketako gastu 648.099

   arruntak eta irakasle ez diren langileei dagozkien gastuak

   Gastos de funcionamiento y los ordinarios de mantenimiento y conservacin,

   incluidos los gastos de personal no docente

   Gauzazko inbertsioak berrosatzea / Reposicin de inversiones reales254.147

   GUZTIRA / TOTAL 9.071.485

   Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza DBH (1. zikloa) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educacin Secundaria Obligatoria ESO (Primer ciclo) SUBTOTAL TOTAL

  1. IRAKASLEEN GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak 8.070.145

   ordaindu beharreko kotizazioa barne

   GASTOS DE PERSONAL DOCENTE, incluidas las cotizaciones por

   cuota patronal a la Seguridad Social

   Gastu finkoa / Gasto fijo4.947.933

   Gastu aldagarria / Gasto variable3.122.212

   b) BESTELAKO GASTUAK / OTROS GASTOS 902.246

   Funtzionamendu-gastuak, mantenimenduko eta zainketako gastu 648.099

   arruntak eta irakasle ez diren langileei dagozkien gastuak

   Gastos de funcionamiento y los ordinarios de mantenimiento y conservacin,

   incluidos los gastos de personal no docente

   Gauzazko inbertsioak berrosatzea / Reposicin de inversiones reales254.147

   GUZTIRA / TOTAL 8.972.391

   Bigarren Hezkuntza Berezi Irekia BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educacin Especial abierta secundaria SUBTOTAL TOTAL

  1. IRAKASLEEN GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak 5.339.031

   ordaindu beharreko kotizazioa barne

   GASTOS DE PERSONAL DOCENTE, incluidas las cotizaciones

   por cuota patronal a la Seguridad Social

   Gastu finkoa / Gasto fijo4.947.933

   Gastu aldagarria / Gasto variable391.098

   b) BESTELAKO GASTUAK / OTROS GASTOS 902.246

   Funtzionamendu-gastuak, mantenimenduko eta zainketako 648.099

   gastu arruntak eta irakasle ez diren langileei dagozkien gastuak

   Gastos de funcionamiento y los ordinarios de mantenimiento y conservacin,

   incluidos los gastos de personal no docente

   Gauzazko inbertsioak berrosatzea / Reposicin de inversiones reales254.147

   GUZTIRA / TOTAL 6.241.272

   Bigarren Hezkuntza indargarria BAKOITZARENA GUZTIRA

   Refuerzo educativo secundaria SUBTOTAL TOTAL

   a) IRAKASLEEN ETA IRAKASKUNTZARAKO 5.339.031

   LAGUNTZAKOEN GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak

   ordaindu beharreko kotizazioa barne

   GASTOS DE PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA DOCENCIA,

   incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social

   Gastu finkoa / Gasto fijo4.947.933

   Gastu aldagarria / Gasto variable 391.098

   GUZTIRA / TOTAL 5.339.031

   Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza DBH (2. zikloa) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Educacin Secundaria Obligatoria ESO (Segundo ciclo) SUBTOTAL TOTAL

  1. IRAKASLEEN GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak 10.001.738

   ordaindu beharreko kotizazioa barne

   GASTOS DE PERSONAL DOCENTE, incluidas las cotizaciones

   por cuota patronal a la Seguridad Social

   Gastu finkoa / Gasto fijo5.329.385

   Gastu aldagarria / Gasto variable4.672.353

   b) BESTELAKO GASTUAK / OTROS GASTOS 1.252.105

   Funtzionamendu-gastuak, mantenimenduko eta zainketako 923.629

   gastu arruntak eta irakasle ez diren langileei dagozkien gastuak

   Gastos de funcionamiento y los ordinarios de mantenimiento y conservacin,

   incluidos los gastos de personal no docente

   Gauzazko inbertsioak berrosatzea / Reposicin de inversiones reales328.476

   GUZTIRA / TOTAL 11.253.843

   LOGSEko Batxilergoa BAKOITZARENA GUZTIRA

   Bachillerato LOGSE SUBTOTAL TOTAL

   a) IRAKASLEEN ETA IRAKASLE EZ DIREN LANGILEEN 10.968.196

   GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu beharreko

   kotizazioa barne

   GASTOS DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE, incluidas

   las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social

   b) BESTELAKO GASTUAK / OTROS GASTOS 611.284

   Funtzionamendu-gastuak, mantenimenduko eta zainketako 282.808

   gastu arruntak eta irakasle ez diren langileei dagozkien gastuak

   Gastos de funcionamiento y los ordinarios de mantenimiento y conservacin,

   incluidos los gastos de personal no docente

   Gauzazko inbertsioak berrosatzea / Reposicin de inversiones reales328.476

   GUZTIRA / TOTAL 11.579.480

   LH II/LM III BAKOITZARENA GUZTIRA

   FP II/MP III SUBTOTAL TOTAL

   a) IRAKASLEEN ETA IRAKASLE EZ DIREN LANGILEEN 9.510.906

   GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak ordaindu

   beharreko kotizazioa barne

   GASTOS DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE, incluidas

   las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social

   b) BESTELAKO GASTUAK / OTROS GASTOS 2.335.269

   Funtzionamendu-gastuak, mantenimenduko eta zainketako gastu 541.035

   arruntak

   Gastos de funcionamiento y los ordinarios de mantenimiento y conservacin

   Gauzazko inbertsioak berrosatzea / Reposicin de inversiones reales1.794.233

   GUZTIRA / TOTAL 11.846.175

   Zereginak ikastea (ikastetxe arruntak) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Aprendizaje de tareas (centros ordinarios) SUBTOTAL TOTAL

  1. IRAKASLEEN GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak 11.354.763

   ordaindu beharreko kotizazioa barne

   GASTOS DE PERSONAL DOCENTE, incluidas las cotizaciones

   por cuota patronal a la Seguridad Social

   Gastu finkoa / Gasto fijo10.579.760

   Gastu aldagarria / Gasto variable775.003

   b) BESTELAKO GASTUAK / OTROS GASTOS 1.026.328

   Funtzionamendu-gastuak, mantenimenduko eta zainketako 772.181

   gastu arruntak eta irakasle ez diren langileei dagozkien gastuak

   Gastos de funcionamiento y los ordinarios de mantenimiento y conservacin,

   incluidos los gastos de personal no docente

   Gauzazko inbertsioak berrosatzea / Reposicin de inversiones reales254.147

   GUZTIRA / TOTAL 12.381.091

   Zereginak ikastea (helduen bizitzara igarotzea) BAKOITZARENA GUZTIRA

   Aprendizaje de tareas (trnsito a la vida adulta) SUBTOTAL TOTAL

  1. IRAKASLEEN GASTUAK, Gizarte Segurantzari enpresak 10.889.914

   ordaindu beharreko kotizazioa barne

   GASTOS DE PERSONAL DOCENTE, incluidas las cotizaciones

   por cuota patronal a la Seguridad Social

   Gastu finkoa / Gasto fijo9.190.746

   Gastu aldagarria / Gasto variable701.626

   Irakaskuntzarako laguntza / Apoyo a la docencia 997.542

   b) BESTELAKO GASTUAK / OTROS GASTOS 1.026.328

   Funtzionamendu-gastuak, mantenimenduko eta zainketako 772.181

   gastu arruntak eta irakasle ez diren langileei dagozkien gastuak

   Gastos de funcionamiento y los ordinarios de mantenimiento y conservacin,

   incluidos los gastos de personal no docente

   Gauzazko inbertsioak berrosatzea / Reposicin de inversiones reales254.147

   GUZTIRA / TOTAL 11.916.242

   Lanbide-hastapenak - Gizarte-bermea BAKOITZARENA GUZTIRA

   Iniciacin profesional - Garanta social SUBTOTAL TOTAL

  1. IRAKASLEEN GASTUAK, Gizarte Segurantzari 6.929.603

   enpresak ordaindu beharreko kotizazioa barne

   GASTOS DE PERSONAL DOCENTE, incluidas las cotizaciones

   por cuota patronal a la Seguridad Social

   Gastu finkoa / Gasto fijo4.292.630

   Gastu aldagarria / Gasto variable2.636.973

   b) BESTELAKO GASTUAK / OTROS GASTOS 2.465.131

   Funtzionamendu-gastuak, mantenimenduko eta zainketako gastu 1.029.744

   arruntak eta irakasle ez diren langileei dagozkien gastuak

   Gastos de funcionamiento y los ordinarios de mantenimiento y conservacin,

   incluidos los gastos de personal no docente

   Gauzazko inbertsioak berrosatzea / Reposicin de inversiones reales1.435.387

   GUZTIRA / TOTAL 9.394.734

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK 10.135.499 10.534.946 2.527.492 2.584.326

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.165.089 1.165.089 23.449 23.449

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENIMENDUA 580.914 580.914 12.102 12.102

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 584.175 584.175 11.346 11.346

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL11.300.588 11.700.035 2.550.941 2.607.774

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ 10.649.073 11.048.520 1.727.611 1.785.417

DIREN LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.945.814 1.945.814

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 1.042.786 1.042.786

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y

MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK 903.028 903.028

BERROSATZEA

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL12.594.887 12.994.334 1.727.611 1.785.417

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.135.499 10.534.946 1.938.244 1.995.733

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.394.544 1.394.544 39.381 39.381

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 850.205 850.205 25.124 25.124

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 544.339 544.339 14.257 14.257

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL11.530.043 11.929.490 1.977.624 2.035.114

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.649.073 11.048.520 2.009.767 2.126.851

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.266.513 1.266.513 51.847 51.847

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 735.728 735.728 30.656 30.656

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 530.786 530.786 21.192 21.192

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL11.915.587 12.315.034 2.061.614 2.178.698

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.649.073 11.048.520 2.009.767 2.126.851

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.711.956 1.711.956 70.406 70.406

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 734.761 734.761 30.615 30.615

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 977.195 977.195 39.791 39.791

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL12.361.029 12.760.476 2.080.173 2.197.257

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.877.329 11.276.775 2.008.637 2.125.746

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.628.650 1.628.650 66.936 66.936

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 731.279 731.279 30.470 30.470

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 897.372 897.372 36.466 36.466

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL12.505.979 12.905.426 2.075.572 2.192.682

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 11.105.584 11.562.095 2.007.558 2.124.433

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.848.890 1.848.890 76.112 76.112

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 986.715 986.715 41.113 41.113

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 862.175 862.175 34.999 34.999

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL12.954.474 13.410.985 2.083.670 2.200.545

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.649.073 11.048.520 2.009.767 2.126.851

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 2.004.583 2.004.583 82.599 82.599

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 1.061.477 1.061.477 44.228 44.228

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 943.106 943.106 38.371 38.371

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL12.653.656 13.053.103 2.092.366 2.209.450

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.649.073 11.048.520 2.009.767 2.126.851

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 2.218.041 2.218.041 91.493 91.493

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 840.306 840.306 35.012 35.012

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.377.734 1.377.734 56.480 56.480

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL 12.867.114 13.266.561 2.101.260 2.218.344

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 11.676.222 12.132.733 2.005.066 2.122.010

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 2.366.130 2.366.130 97.663 97.663

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 1.042.787 1.042.787 43.449 43.449

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.323.344 1.323.344 54.214 54.214

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL14.042.353 14.498.864 2.102.730 2.219.673

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.649.073 11.048.520 2.009.767 2.126.851

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 3.015.081 3.015.081 124.703 124.703

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 571.435 571.435 23.810 23.810

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 2.443.646 2.443.646 100.893 100.893

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL13.664.154 14.063.601 2.134.470 2.251.554

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.135.499 10.534.946 2.310.800 2.367.896

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 3.897.465 3.897.465 161.469 161.469

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 1.011.636 1.011.636 42.151 42.151

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 2.885.829 2.885.829 119.318 119.318

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL14.032.963 14.432.410 2.472.269 2.529.365

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 11.562.095 12.018.605 2.302.767 2.300.641

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 3.286.315 3.286.315 136.005 136.005

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 1.042.787 1.042.787 43.449 43.449

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 2.243.529 2.243.529 92.556 92.556

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL14.848.410 15.304.921 2.438.772 2.436.645

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.763.201 11.162.648 8.617.588 8.901.913

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.653.990 1.653.990 1.087.861 1.087.861

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 731.279 731.279 487.518 487.518

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 922.711 922.711 600.342 600.342

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL12.417.191 12.816.638 9.705.449 9.989.774

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.649.073 11.048.520 8.619.979 8.904.196

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 3.209.291 3.209.291 2.124.727 2.124.727

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 1.338.719 1.338.719 892.479 892.479

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.870.572 1.870.572 1.232.249 1.232.249

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL13.858.364 14.257.811 10.744.707 11.028.924

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 11.105.584 11.562.095 8.610.744 8.894.315

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 2.483.812 2.483.812 1.641.075 1.641.075

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 918.183 918.183 612.122 612.122

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.565.629 1.565.629 1.028.954 1.028.954

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL13.589.396 14.045.907 10.251.819 10.535.390

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.363.754 10.820.265 9.329.091 9.727.952

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 2.943.140 2.943.140 1.947.294 1.947.294

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 964.910 964.910 643.272 643.272

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.978.231 1.978.231 1.304.022 1.304.022

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL13.306.894 13.763.405 11.276.385 11.675.246

LOREZAINTZA - NEKAZARITZAKO USTIAPEN INTENTSIBOA - BASOGINTZAKO LANAK ETA NATURGUNEA ZAINTZEKOAK

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.135.499 10.534.946 7.928.153 8.271.155

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 2.791.444 2.791.444 1.846.164 1.846.164

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 1.411.882 1.411.882 941.255 941.255

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.379.562 1.379.562 904.909 904.909

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL12.926.943 13.326.390 9.774.317 10.117.319

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.649.073 11.048.520 8.210.284 8.553.383

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 2.041.760 2.041.760 1.346.374 1.346.374

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 637.826 637.826 425.217 425.217

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.403.934 1.403.934 921.157 921.157

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL12.690.833 13.090.280 9.556.658 9.899.756

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.135.499 10.534.946 8.873.828 9.215.779

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.693.399 1.693.399 1.727.267 1.727.267

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 380.957 380.957 388.576 388.576

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.312.442 1.312.442 1.338.691 1.338.691

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL11.828.898 12.228.344 10.601.094 10.943.046

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 13.559.329 14.129.968 10.667.387 11.065.782

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 2.443.124 2.443.124 1.613.950 1.613.950

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 1.613.885 1.613.885 1.075.923 1.075.923

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 829.240 829.240 538.028 538.028

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL16.002.453 16.573.092 12.281.338 12.679.732

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 11.105.584 11.562.095 8.610.744 8.894.315

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 2.056.353 2.056.353 1.356.103 1.356.103

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 840.306 840.306 560.204 560.204

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.216.047 1.216.047 795.900 795.900

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL13.161.937 13.618.448 9.966.847 10.250.418

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 11.105.584 11.562.095 8.318.439 8.660.715

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 3.734.556 3.734.556 2.474.905 2.474.905

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 1.042.787 1.042.787 695.190 695.190

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 2.691.770 2.691.770 1.779.714 1.779.714

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL14.840.140 15.296.651 10.793.344 11.135.620

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ 10.135.499 10.534.946 1.886.940 2.004.086

DIREN LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.117.006 1.117.006 38.125 38.125

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 608.846 608.846 20.799 20.799

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 508.161 508.161 17.326 17.326

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL11.252.505 11.651.952 1.925.065 2.042.211

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.135.499 10.534.946 2.012.519 2.129.534

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 3.813.406 3.813.406 157.961 157.961

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 1.011.636 1.011.636 42.151 42.151

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 2.801.771 2.801.771 115.810 115.810

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL13.948.905 14.348.352 2.170.480 2.287.495

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.135.499 10.534.946 2.012.519 2.129.534

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.531.688 1.531.688 62.890 62.890

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 787.350 787.350 32.806 32.806

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 744.338 744.338 30.084 30.084

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL11.667.186 12.066.633 2.075.409 2.192.423

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.135.499 10.534.946 2.012.518 2.129.533

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 2.937.325 2.937.325 122.388 122.388

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 1.156.491 1.156.491 48.187 48.187

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.780.833 1.780.833 74.201 74.201

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL13.072.823 13.472.270 2.134.906 2.251.921

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.763.201 11.162.648 3.236.453 3.352.457

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.003.223 1.003.223 143.047 143.047

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 485.844 485.844 70.852 70.852

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 517.379 517.379 72.195 72.195

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL11.766.424 12.165.871 3.379.500 3.495.504

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 12.303.925 12.760.435 3.344.802 3.520.083

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.154.890 1.154.890 165.164 165.164

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 717.118 717.118 104.579 104.579

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 437.772 437.772 60.585 60.585

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL13.458.815 13.915.326 3.509.967 3.685.247

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.649.073 11.048.520 3.594.791 3.769.916

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.488.471 1.488.471 213.812 213.812

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 591.100 591.100 86.202 86.202

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 897.372 897.372 127.610 127.610

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL12.137.545 12.536.992 3.808.602 3.983.728

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.135.499 10.534.946 8.103.986 8.446.791

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 2.500.973 2.500.973 1.652.427 1.652.427

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 1.052.985 1.052.985 701.990 701.990

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.447.988 1.447.988 950.437 950.437

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL12.636.471 13.035.918 9.756.413 10.099.218

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.135.499 10.534.946 7.986.764 8.329.700

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 2.509.983 2.509.983 1.658.434 1.658.434

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 479.209 479.209 319.473 319.473

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 2.030.774 2.030.774 1.338.961 1.338.961

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL12.645.482 13.044.929 9.645.198 9.988.135

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.021.371 10.420.818 7.989.283 8.332.118

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.085.039 1.085.039 708.470 708.470

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 556.354 556.354 370.902 370.902

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 528.684 528.684 337.568 337.568

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL11.106.410 11.505.857 8.697.753 9.040.588

IKUS-ENTZUTEKOAK ETA IKUSKIZUNAK EGITEA

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 9.678.988 10.078.435 8.349.407 8.691.468

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.838.413 1.838.413 1.210.722 1.210.722

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 593.537 593.537 395.692 395.692

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.244.876 1.244.876 815.030 815.030

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL11.517.401 11.916.848 9.560.129 9.902.190

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.021.371 10.420.818 8.458.332 8.800.628

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.433.502 1.433.502 940.780 940.780

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 680.304 680.304 453.536 453.536

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 753.198 753.198 487.244 487.244

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL11.454.873 11.854.320 9.399.111 9.741.408

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.135.499 10.534.946 8.631.487 8.915.156

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 2.450.032 2.450.032 1.618.466 1.618.466

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 835.115 835.115 556.743 556.743

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.614.917 1.614.917 1.061.723 1.061.723

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL12.585.530 12.984.977 10.249.953 10.533.622

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.135.499 10.534.946 8.103.986 8.446.791

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.987.273 1.987.273 1.309.961 1.309.961

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 721.847 721.847 481.231 481.231

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.265.426 1.265.426 828.730 828.730

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL12.122.772 12.522.219 9.413.947 9.756.752

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.649.073 11.048.520 7.625.006 7.910.224

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.883.466 1.883.466 1.240.756 1.240.756

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENIMENDUA 667.419 667.419 444.946 444.946

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.216.047 1.216.047 795.810 795.810

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL12.532.540 12.931.987 8.865.762 9.150.980

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.135.499 10.534.946 8.338.431 8.680.974

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.820.498 1.820.498 1.198.777 1.198.777

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 591.100 591.100 394.066 394.066

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.229.398 1.229.398 804.711 804.711

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL11.955.996 12.355.443 9.537.208 9.879.750

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.649.073 11.048.520 8.093.229 8.436.445

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 2.312.966 2.312.966 1.527.089 1.527.089

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENIMENDUA 787.350 787.350 524.899 524.899

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.525.616 1.525.616 1.002.190 1.002.190

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL12.962.039 13.361.486 9.620.318 9.963.534

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 11.105.584 11.562.095 7.850.752 8.135.117

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 2.374.784 2.374.784 1.568.300 1.568.300

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 809.156 809.156 539.436 539.436

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.565.629 1.565.629 1.028.864 1.028.864

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL13.480.368 13.936.879 9.419.052 9.703.417

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.477.882 10.877.329 8.682.229 9.024.708

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.868.525 1.868.525 1.230.795 1.230.795

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 788.388 788.388 525.592 525.592

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.080.137 1.080.137 705.204 705.204

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL12.346.407 12.745.854 9.913.025 10.255.504

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 9.678.988 10.078.435 9.347.201 9.746.648

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 2.460.327 2.460.327 1.625.329 1.625.329

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 712.588 712.588 475.058 475.058

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.747.739 1.747.739 1.150.271 1.150.271

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL12.139.315 12.538.762 10.972.530 11.371.977

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.135.499 10.534.946 7.850.752 8.135.117

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 2.284.542 2.284.542 1.523.027 1.523.027

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 1.156.491 1.156.491 770.994 770.994

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.128.051 1.128.051 752.034 752.034

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL 12.420.041 12.819.487 9.373.779 9.658.144

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.135.499 10.534.946 8.338.431 8.680.974

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.486.503 1.486.503 976.114 976.114

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 485.844 485.844 323.897 323.897

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 1.000.659 1.000.659 652.218 652.218

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL11.622.002 12.021.449 9.314.545 9.657.088

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.649.073 11.048.520 8.093.229 8.436.445

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.233.790 1.233.790 822.526 822.526

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 703.004 703.004 468.670 468.670

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 530.786 530.786 353.856 353.856

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL11.882.863 12.282.310 8.915.755 9.258.971

1. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 2. MAILA

(URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.) (URT.-ABUZT.) (IR.-ABEND.)

1. CURSO 1. CURSO 2. CURSO 2. CURSO

(ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.) (ENERO-AGOSTO) (SET.-DIC.)

IRAKASLEAK ETA IRAKASLE EZ DIREN 10.135.499 10.534.946 8.338.431 8.680.974

LANGILEAK

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

BESTELAKO GASTUAK 1.490.323 1.490.323 993.548 993.548

OTROS GASTOS

FUNTZIONAMENDUA ETA 918.391 918.391 612.260 612.260

MANTENIMENDUA

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

GAUZAZKO INBERTSIOAK BERROSATZEA 571.932 571.932 381.288 381.288

REPOSICIN DE INVERSIONES REALES

GUZTIRA / TOTAL11.625.822 12.025.269 9.331.979 9.674.522

 1. Irakasleen 1999ko lansariak berdintzeko zatia gehitu ondoren, zati-moduluek %2ko gehikuntza izango dute 2000an.

  LOGSE Batxilergoaren zati-moduluei dagokienez, gutxieneko partzialak eranskin honetan adierazitako mailaren moduluaren %45 lortuko du.

Legearen testu artikulatuak onetsitako dotazioak Aurrekontuaren programa-sailkapenean dauden partiden artean banatuko dira eta sailkapen horretan ageri den zenbatekoan, lege-proiektuarekin batera doan dokumentazioan xehekaturik ageri diren bezala, honako aldaketa hauekin:

1111 Programa. Legebiltzarra

Gehitu egiten da 366.691.858 pezeta 01 Zerbitzuko 42900 azpikontzeptuko "E.A.P.ko zuzenbide publikoko beste erak. batzuei" izeneko 000 partidaren dotazioa.

6112 Programa. Zerga-politika

Sortu egiten da 41 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan "Hitzarmena Udalbide Elkartearekin, toki-erakundeen jardueren elkarbide eta bilakaerarako formula organikoak eta funtzionalak sustatzeko" izeneko 001 partida, 25.000.000 pezetakoa.

4221 Programa. Haur eta Lehen Hezkuntza

Gehitu egiten da 150.000.000 pezeta 01 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastolen aldeko diru-laguntza" izeneko 002 partidaren dotazioa.

Sortu egiten da 01 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan "Haur Hezkuntzan 0tik 3ra arteko mailak sartzeko" izeneko 007 partida, 100.000.000 pezetakoa.

4222 Programa. Bigarren Mailako Hezkuntza Konpentsatua eta Lanbide Heziketa

Gehitu egiten da 50.000.000 pezeta 01 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Ikastolen aldeko diru laguntza DBH-rako" izeneko 002 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 200.000.000 pezeta 01 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Ikastolen aldeko diru laguntza Batxilergorako" izeneko 006 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 30.000.000 pezeta 01 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Ikastolen aldeko diru laguntza LH-rako" izeneko 010 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 48.609.000 pezeta 06 Zerbitzuko 42201 azpikontzeptuko "Udalen aldeko laguntzak, lanbide hastapeneko 00/01 programa dela eta. Konpromisozko kreditua: 2001: 511,2 M; Guztira: 511,2 M" izeneko 002 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 13.370.000 pezeta 06 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Ikas ekinezko Praktikak LH-ko ikastetxe pribatuetako ikasleentzat" izeneko 001 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 3.776.000 pezeta 06 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Hitzarmena Ikaslan-Gipuzkoa-rekin. Lanbide Heziketaren Kalitate Plana garatzeko" izeneko 002 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 3.000.000 pezeta 06 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Hitzarmena HETEL-ekin" izeneko 005 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 24.363.000 pezeta 06 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Gizarte-Bermea Programa garatzeko erakundeen aldeko laguntzak. 00/01 Deialdia. Konpromisozko kreditua: 2001: 75,7 M; Guztira: 75,7 M" izeneko 008 partidaren dotazioa.

Aldatu egiten da 06 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko 008 partidaren izena, honako hau jarriz: "Gizarte-Bermea Programa garatzeko laguntzak. 00/01 Deialdia. Konpromisozko kreditua: 2001: 80 M; Guztira: 80 M".

Gehitu egiten da 25.000.000 pezeta 06 Zerbitzuko 75499 azpikontzeptuko "Heziketa Zikloetako ekipamendu berezituetarako dirulaguntzak. Lanbide Heziketako Prestakuntza Plana. Loturazko kreditu berezi. Enplegu eta Prestakuntza Plana-Euskal Autonomia Erkidegoa" izeneko 003 partidaren dotazioa.

4223 Programa. Unibertsitateko irakaskuntza

Gehitu egiten da 8.000.000 pezeta 08 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Unibertsitate mailako euskarazko ikas-materiala prestatzeko diru laguntza" izeneko 002 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 3.000.000 pezeta 08 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Udako Euskal Unibertsitatearentzako diru laguntza" izeneko 008 partidaren dotazioa.

4224 Programa. Araubide bereziko irakaskuntza eta helduen hezkuntza iraunkorra

Gehitu egiten da 73.200.000 pezeta 05 Zerbitzuko 42201 azpikontzeptuko "Musika ikastegietarako diru laguntza" izeneko 001 partidaren dotazioa.

4225 Programa. Hezkuntza berritzea eta irakasleak etengabe prestatzea

Gehitu egiten da 20.000.000 pezeta 04 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Irakasleen Prestakuntza Plana. 00/01 ikasturtea. Konpromisozko kreditua: 2001: 200,0 M; Guztira: 200,0 M" izeneko 002 partidaren dotazioa.

Aldatu egiten da 04 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko 002 partidaren izena, honako hau jarriz: "Irakasleen Prestakuntza Plana. 00/01 ikasturtea. Konpromisozko kreditua: 2001: 250 M; Guztira: 250 M".

Gehitu egiten da 1.500.000 pezeta 04 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Curriculum-materialak prestatzeko mintegiak. 00/01 ikasturtea. Konpromisozko kreditua: 2001: 14,6 M; Guztira: 14,6 M" izeneko 004 partidaren dotazioa.

Aldatu egiten da 04 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko 004 partidaren izena, honako hau jarriz: "Curriculum-materialak prestatzeko mintegiak. 00/01 ikasturtea. Konpromisozko kreditua: 2001: 20 M; Guztira: 20 M".

Gehitu egiten da 500.000 pezeta 04 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Ikastetxe pribatuen curriculum berriztapeneko 00/01 ikasturteko proiektuak. Konpromisozko kreditua: 2001: 1,2 M; Guztira: 1,2 M" izeneko 006 partidaren dotazioa.

Aldatu egiten da 04 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko 006 partidaren izena, honako hau jarriz: "Ikastetxe pribatuen curriculum berriztapeneko 00/01 ikasturteko proiektuak. Konpromisozko kreditua: 2001: 2,5 M; Guztira: 2,5 M".

Gehitu egiten da 10.000.000 pezeta 04 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Itunpeko Sareko Irakaslegoaren Prestakuntza Plana" izeneko 007 partidaren dotazioa.

4231 Programa. Hezkuntza-sustapena

Gehitu egiten da 6.169.000 pezeta 04 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "GE, GEF eta abarrentzako diru laguntza. 00/01 deialdia. Konpromisozko kreditua: 2001: 31,0 M; Guztira: 31,0 M" izeneko 002 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 100.000.000 pezeta 08 Zerbitzuko 45301 azpikontzeptuko "Unibertsitate bekak. 00/01 ikasturtea. Konpromisozko kreditua: 2001: 1.762,8 M; Guztira: 1.762,8 M" izeneko 002 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 1.150.000 pezeta 09 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Nafarroa Oinez-en aldeko diru laguntza" izeneko 002 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 1.150.000 pezeta 09 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Herri Urrats-en aldeko diru laguntza" izeneko 004 partidaren dotazioa.

4715 Programa. Hezkuntza-sistemaren euskalduntzea

Gehitu egiten da 18.530.000 pezeta 04 Zerbitzuko 45200 azpikontzeptuko "EIMA I finantzatzeko diru laguntza (euskaraz idatzitako ikas-materiala)" izeneko 001 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 13.258.000 pezeta 04 Zerbitzuko 45200 azpikontzeptuko "EIMA II finantzatzeko diru laguntza (ikus-entzuteko materiala euskaraz)" izeneko 002 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 15.530.000 pezeta 04 Zerbitzuko 45200 azpikontzeptuko "EIMA III finantzatzeko diru laguntza (software euskaraz)" izeneko 003 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 11.100.000 pezeta 04 Zerbitzuko 45200 azpikontzeptuko "EIMA IV finantzatzeko diru laguntza (curriculum-materiala euskaraz)" izeneko 004 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 65.658.000 pezeta 04 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "IRALE-rako diru laguntza ikastetxe pribatuetako ordezkapenak finantzatzeko" izeneko 001 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 13.362.000 pezeta 04 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "IRALE-rako diru laguntza euskaltegiko kurtsoak finantzatzeko. Uztaila-Abendua" izeneko 003 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 3.626.000 pezeta 04 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "TINKO hitzarmena. Euskal Zinea Eskolara" izeneko 004 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 12.283.000 pezeta 04 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "NOLEGA jardueren finantzaketa deialdia" izeneko 007 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 5.134.000 pezeta 04 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "UZEI-rekiko hitzarmena" izeneko 008 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 5.000.000 pezeta 04 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Sare pribatuko ikastetxeen hizkuntza normalkuntzako proiektuak finantzatzeko. 00/01 ikasturtea. Konpromisozko kreditua: 2001: 10,0 M; Guztira: 10,0 M" izeneko 010 partidaren dotazioa.

Aldatu egiten da 04 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko 010 partidaren izena, honako hau jarriz: "Sare pribatuko ikastetxeen hizkuntza normalkuntzako proiektuak finantzatzeko. 00/01 ikasturtea. Konpromisozko kreditua: 2001: 25 M; Guztira: 25 M".

4611 Programa. Hauteskundeak

Sortu egiten da 14 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan "Euskal Autonomia Erkidegoan diharduten alderdi politikoentzako dirulaguntzak beren ohiko funtzionamendu-gastuei aurre egiteko, Eusko Jaurlaritzak banatzekoak Alderdi Politikoen Finantzaketarako Lege Organikoaren irizpidearen arabera, azken autonomi hauteskundeetako emaitzak oinarri hartuz" izeneko 001 partida, 600.000.000 pezetakoa.

7212 Programa. Industria-politika

Sortu egiten da 12 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan "Prospektiba eta Zaintza Teknologikorako Institutuaren bideragarritasunari buruzko aurretiko azterlanak. Loturazko kreditu berezia", izeneko 004 partida, 25.000.000 pezetakoa.

Gehitu egiten da 50.000.000 pezeta 12 Zerbitzuko 75200 azpikontzeptuan "ETEen kudeaketa hobetzeko programa" izeneko 004 partidaren dotazioa.

7311 Programa. Energia garapena eta politika

Gehitu egiten da 35.000.000 pezeta 22 Zerbitzuko 75200 azpikontzeptuko "Energia-eraginkortasunaren programa" izeneko 001 partidaren dotazioa.

1411 Programa. Justizia Administrazioa

Gutxitu egiten da 10.000.000 pezeta 11 Zerbitzuko 23855 azpikontzeptuko "Posta-komunikazioak" izeneko 000 partidaren dotazioa.

1412 Programa. Justizia

Gehitu egiten da 10.000.000 pezeta 13 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Doako Laguntza Juridikoa - 2000ko lehen seihilekoa" izeneko 002 partidaren dotazioa.

3121 Prograna. Laguntza eta Gizarte Ongizatea

Gehitu egiten da 750.000.000 pezeta 31 Zerbitzuko 42100 azpikontzeptuko "Gizarteratzeko Gutxieneko Diru Sarrera (Gizarte Bazterketaren aurkako Legea)" izeneko 001 partidaren dotazioa.

Aldatu egiten da 31 Zerbitzuko 42100 azpikontzeptuko 002 partidaren izena, honako hau jarriz: "Gizarteratzeko Gutxieneko Diru Sarrera. Enplegua sortzeko pizgarriak. Bazterketaren aurkako Legearen garapena eta Auzolan Plana (Gizarte Laneko Plana). Loturazko kreditu berezia. Enplegu eta Prestakuntza Plana- Euskal Autonomia Erkidegoa".

Gehitu egiten da 500.000.000 pezeta 31 Zerbitzuko 42100 azpikontzeptuko "Gizarte Larrialdietarako Laguntzak. (Gizarte Bazterketaren aurkako Legea.) Loturazko kreditu berezi" izeneko 003 partidaren dotazioa.

4112 Programa. Osasun finantzaketa eta kontratazioa

Gutxitu egiten da 5.000.000 pezeta 33 Zerbitzuko 24241 azpikontzeptuko "Osasun-laguntza gastuen itzulera. Bizkaiko Lurralde Zuzendaritza" izeneko 001 partidaren dotazioa.

4114 Programa. Osasun plangintza, ebaluazioa eta antolamendua

Sortu egiten da 12 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan "HIESaren aurkako erakundeentzako dirulaguntzak" izeneko 007 partida, 20.000.000 pezetakoa.

3222 Programa. Gazteria eta gizarte-ekintza

Sortu egiten da 14 Zerbitzuko 45401 azpikontzeptuan "Gernika Gogoratuz Fundazioa" izeneko 001 partida, 20.000.000 pezetakoa.

4512 Programa. Kirolak

Gehitu egiten da 15.000.000 pezeta 13 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Euskal Federazioei dirulaguntzak Euskal Selekzioen Kirol Lehiaketarako" izeneko 004 partidaren dotazioa.

Sortu egiten da 13 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan "Euskal selekzioen aldeko iritzi-taldearen jardunak" izeneko 008 partida, 5.000.000 pezetakoa.

Sortu egiten da 13 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan "Kirol-jardueretan euskararen erabilera sustatzeko" izeneko 009 partida, 10.000.000 pezetakoa.

4513 Programa. Kultur sorketa eta zabalkundea

Sortu egiten da 12 Zerbitzuko 45200 azpikontzeptuan "Euskarazko antzerkiaren zirkuitua" izeneko 004 partida, 10.000.000 pezetakoa.

Sortu egiten da 12 Zerbitzuko 45200 azpikontzeptuan "Euskarazko antzerkia" izeneko 005 partida, 10.000.000 pezetakoa.

Sortu egiten da 12 Zerbitzuko 45301 azpikontzeptuan "Euskal dantzak" izeneko 008 partida, 5.000.000 pezetakoa.

Sortu egiten da 12 Zerbitzuko 45301 azpikontzeptuan "Euskal Dantzarien Biltzarra" izeneko 009 partida, 5.000.000 pezetakoa.

Sortu egiten da 12 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan "Euskarazko zinea areto komertzialetan" izeneko 011 partida, 75.000.000 pezetakoa.

Kendu egiten da 12 zerbitzuko 75499 azpikontzepktuan "Eresbil Partzuergoa, Euskal Musikaren Artxibo Nazionala egiteko. Konpromisozko kreditua: 2001: 50,0 M; 2002: 50,0 M; 2003: 70,0 M; Guztira: 170,0 M. Loturazko kreditu berezi. Azpiegit. Eko. eta Sozialak P.-Euskal Autonomia Erkidegoa", izeneko 001 partida, 50.000.000 pezetakoa.

4514 Programa. Historia eta Arte Ondarea

Sortu egiten da 11 Zerbitzuko 23100 azpikontzeptuan "Liburutegi Nazionala. Konpromisozko kreditua. 2001: 50,0 M; Guztira: 50,0 M" izeneko 017 partida, 25.000.000 pezetakoa.

Aldatu egiten da 11 Zerbitzuko 23882 azpikontzeptuko 003 partidaren izena, honako hau jarriz: "Kultura ondareari buruzko ikas materiala hezkuntza-zentroentzat".

Kendu egiten da 11 Zerbitzuko 61801 azpikontzeptuan "Azkoitiako Insausti Jauregia zaharberritzeko lanak. Konpromisozko kreditua. 2001: 50,0 M; guztira: 50,0 M. Loturazko kreditu berezi. Azpiegit. Eko. eta Sozialak P.-Euskal Autonomia Erkidegoa" izeneko 001 partida, 50.000.000 pezetakoa.

Sortu egiten da 11 Zerbitzuko 61801 azpikontzeptuan "Azpiegitura kulturaletan inbertsioak. Loturazko kreditu berezia. Azpiegit. Eko eta Sozialak P.-Euskal Autonomia Erkidegoa", 700.000.000 pezetakoa.

Kendu egiten da 11 Zerbitzuko 72100 azpikontzeptuan "Arabako Foru Aldundia, Gasteizko Andre Maria Katedralaren balorea handitzeko. Konpromisozko kreditua: 2001: 30,0 M; 2002: 30,0 M; 2003: 30,0 M; Guztira: 90,0 M. Loturazko kreditu berezi. Azpiegit. Eko. eta Sozialak P.-Euskal Autonomia Erkidegoa", 30.000.000 pezetakoa.

Kendu egiten da 11 Zerbitzuko 72100 azpikontzeptuko "Arabako Foru Aldundia, Arabako Arte Garaikideko Museoa eraikitzeko. Konpromisozko kreditua: 2001: 310,0 M; 2002: 310,0 M; 2003: 310,0 M; Guztira: 930,0 M. Loturazko kreditu berezi. Azpiegit. Eko. eta Sozialak P.-Euskal Autonomia Erkidegoa" izeneko 002 partida, 260.000.000 pezetakoa.

Kendu egiten da 11 Zerbitzuko 72201 azpikontzeptuan "Zestoako Udala, Ekain Kobaren erreplika egiteko. Loturazko kreditu berezi. Azpiegit. Eko. eta Sozialak P. Euskal Autonomia Erkidegoa" izeneko 001 partida, 100.000.000 pezetakoa.

Kendu egiten da 11 Zerbitzuko 72201 azpikontzeptuan "Donostiako Udala, San Telmo Museoa zaharberritu eta handitzeko konpromisozko kreditua: 2001: 270,0 M; 2002: 320,0 M; 2003: 320,0 M; Guztira: 910,0 M. Loturazko kreditu berezi. Azpiegit. Eko. eta Sozialak P.-Euskal Autonomia Erkidegoa" izeneko 002 partida, 210.000.000 pezetakoa.

Aldatu egiten da 11 Zerbitzuko 82111 azpikontzeptuko 001 partidaren izena, honako hau jarriz: "Akzioen erosketa. Bilboko A.M. eta G.M.ren Elkarte Tenedora (GUGGENHEIM)".

4711 Programa. Hizkuntza-politika

Gehitu egiten da 23.000.000 pezeta 21 Zerbitzuko 42201 azpikontzeptuko "Udaletxeetako euskara planak" izeneko 001 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 25.000.000 pezeta 21 Zerbitzuko 45200 azpikontzeptuko "Erakunde pribatuetako euskara planak" izeneko 001 partidaren dotazioa.

Sortu egiten da 22 Zerbitzuko 41201 azpikontzeptuan "HABEri dirulaguntza" izeneko 002 partida, 50.000.000 pezetakoa.

Gehitu egiten da 15.000.000 pezeta 22 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Euskaltzaindia (Lan-programak)" izeneko 001 partida.

Gehitu egiten da 10.000.000 pezeta 22 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Teknologia berriak" izeneko 005 partidaren dotazioa.

Sortu egiten da 22 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan "Euskal prentsa sustatzeko" izeneko 009 partida, 150.000.000 pezetakoa.

Sortu egiten da 22 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan "Euskararen alde motibatu eta sentsibilizatzeko kanpaina" izeneko 011 partida, 50.000.000 pezetakoa.

Sortu egiten da 22 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan "Euskarazko toki-telebisten sarea. Konpromisozko kreditua. 2001: 50,0 M; Guztira: 50,0 M" izeneko 012 partida, 25.000.000 pezetakoa.

Sortu egiten da 22 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan "Euskarazko mintegiak bultzatzeko" izeneko 013 partida, 30.000.000 pezetakoa.

4312 Programa. Etxebizitza

Gehitu egiten da 50.000.000 pezeta 11 Zerbitzuko 62101 azpikontzeptuko "Kudeaketa publikoko lurra eskuratzea, egoitza eta industri eremuetan. Konpromisozko kreditua: 2001: 500,0 M; Guztira: 500,0 M. Loturazko kreditu berezi. Azpiegit. Eko. eta Sozialak P.-Euskal Autonomia Erkidegoa" izeneko 001 partidaren dotazioa.

Sortu egiten da 12 Zerbitzuko 75499 azpikontzeptuan "Hutsik dauden etxebizitzak errentan jartzeko bereoneratzeko plana. Hirigintza-lan pribatuen kofinantzatzea aztertzeko plana" izeneko 003 partida, 20.000.000 pezetakoa.

Gehitu egiten da 50.000.000 pezeta 13 Zerbitzuko 62205 azpikontzeptuko "Obra berria eta zerbitzu profesionalak, EAE. Konpromisozko kreditua: 2001: 1.500,0 M; 2002: 2.000,0 M; 2003: 50,0 M; Guztira: 3.550,0 M. Loturazko kreditu berezi. Azpiegit. Eko. eta Sozialak P.-Euskal Autonomia Erkidegoa" izeneko 26 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 25.000.000 pezeta 13 Zerbitzuko 72201 azpikontzeptuko "Hirigintza jarduerak eremu degradatuetan. Konpromisozko kreditua: 2001: 300,0; Guztira: 300,0 M. Loturazko kreditu berezi. Azpiegit. Eko. eta Sozialak P.-Euskal Autonomia Erkidegoa" izeneko 001 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 50.000.000 pezeta 13 Zerbitzuko 75100 azpikontzeptuko "2000 jardute planen finantzaketa, Alokatze Sozietate Eragilea. Konpromisozko kreditua: 2001: 300,0 M; 2002: 210,0 M; Guztira: 510,0 M. Loturazko kreditu berezi. Azpiegit. Eko. eta Sozialak P.-Euskal Autonomia Erkidegoa" izeneko partidaren dotazioa.

4421 Programa. Ingurugiroaren babesa

Gutxitu egiten da 5.000.000 pezeta 22 Zerbitzuko 23601 azpikontzeptuko "Erakunde-komunikazioa" izeneko 001 partidaren dotazioa.

Gutxitu egiten da 5.000.000 pezeta 22 Zerbitzuko 23881 azpikontzeptuko "Argitalpenak" izeneko 001 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 10.000.000 pezeta 22 Zerbitzuko 42201 azpikontzeptuko "Dirulaguntza Udalei Agenda XXI programa Markoetarako. Konpromisozko kreditua: 2001: 4,0 M; Guztira: 4,0 M" izeneko 003partidaren dotazioa.

5111 Programa. Egitura eta laguntza

Gutxitu egiten da 5.000.000 pezeta 01 Zerbitzuko 23831 azpikontzeptuko "Lokomozioa eta egonaldi-gastuak" izeneko dotazioa.

5121 Programa. Uraren Plangintza eta Administrazioa

Sortu egiten da 14 Zerbitzuko 61281 azpikontzeptuan "Ubide naturalak leheneratzea" izeneko 015 partida, 50.000.000 pezetakoa.

5133 Programa. Bilboko Hiri Trenbidea (BHT)

Gehitu egiten da 2.300.000.000 pezeta 12 Zerbitzuko 72221 azpikontzeptuko "Bizkaiko Garraio Partzuergoarentzako dirulaguntza Bilboko Hiri Trenbidearen 1. linea finantzatzeko. Konpromisozko kreditua: 2001: 4.000,0 M; 2002: 4.000,0 M; Guztira: 8.000,0 M" izeneko 001 partidaren dotazioa.

Aldatu egiten da 12 Zerbitzuko 72221 azpikontzeptuko 001 partidaren izena, honako hau jarriz: "Bizkaiko Garraio Partzuergoarentzako dirulaguntza Bilboko Hiri Trenbidea finantzatzeko. Konpromisozko kreditua: 2001: 4.000,0 M; 2002: 4.000,0 M; Guztira: 8.000,0 M".

Kendu egiten da 12 Zerbitzuko 72221 azpikontzeptuko "Bizkaiko Garraio Partzuergoarentzako dirulaguntza Bilboko Hiri Trenbidearen 2. linea finantzatzeko. Konpromisozko kreditua: 2001: 2.000,0 M; 2002: 2.000,0 M; Guztira: 4.000,0 M. 2. Helb., E.H.ko 2000-2006 - Eragiketa Programa" izeneko 002 partida 2.300.000.000 pezetakoa.

5141 Programa. Bide-azpiegituren plangintza eta sustapena

Gehitu egiten da 30.000.000 pezeta 12 Zerbitzuko 23100 azpikontzeptuko "Oinarrizko datuen bilketa eta 2000. urteko garraio eskariaren ezaugarriak" izeneko 002 partidaren dotazioa.

Aldatu egiten da 12 Zerbitzuko 23100 azpikontzeptuko 002 partidaren izena, honako hau jarriz: "Garraio Plan Orokorra".

Sortu egiten da 12 Zerbitzuko 45100 azpikontzeptuan "Azpiegitura-agentzia sortzea" izeneko 001 partida, 5.000.000 pezetakoa.

7111 Programa. Nekazaritza eta landa-garapena

Sortu egiten da 11 Zerbitzuko 23899 azpikontzeptuan "Nekazaritzako hauteskundeak" izeneko 002 partida, 5.000.000 pezetakoa.

Sortu egiten da 11 Zerbitzuko 42100 azpikontzeptuan "Nekazaritza-lurren Banku Publikoaren bideragarritasun-azterlana gidatzeko plana" izeneko 001 partida, 25.000.000 pezetakoa.

Gehitu egiten da 5.000.000 pezeta 11 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Elkarte profesionalak" izeneko 001 partidaren dotazioa.

Gehitu egiten da 10.000.000 pezeta 11 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Nekazarien sindikatuak" izeneko 002 partidaren dotazioa.

9211 Programa. Espainiako Alor Publikoarekiko finantza-harremanak

Sortu egiten da 09 Zerbitzuko 43900 azpikontzeptuan "Trebioko bi udalekin sinatzeko hitzarmena. Kreditu hedagarria" izeneko 001 partida, 75.000.000 pezetakoa.

1221 Programa. Hainbat sailen gastuak

Gutxitu egiten da 65.959.858 pezeta 09 Zerbitzuko 28201 azpikontzeptuko "Juridikoak, auzi-gastuak eta epaiengatiko kalte-o. Hedagarri" izeneko 001 partidaren dotazioa.

Sortu egiten da 09 Zerbitzuko 42900 azpikontzeptuan "Euskalduntzeko planak (Osakidetza, Hezkuntza eta Justizia Administrazioa). Kreditu hedagarria" izeneko 002 partida, 100.000.000 pezetakoa.

1222 Programa. Kreditu orokorra

Gutxitu egiten da 20.000.000 pezeta 09 Zerbitzuko 62201 azpikontzeptuko "Kreditu orokorra" izeneko 001 partidaren dotazioa.

Gutxitu egiten da 600.000.000 pezeta 09 Zerbitzuko 62201 azpikontzeptuko "Kreditu orokorra" izeneko 001 partidaren dotazioa.

Gutxitu egiten da 3.770.000.000 pezeta 09 Zerbitzuko 62201 azpikontzeptuko "Kreditu orokorra" izeneko 001 partidaren dotazioa.

5513 Programa. Estatistikako Eragiketa eta Argitalpen Ofizialak

Kendu egiten da 00 Zerbitzuko 45301 azpikontzeptuko "Familiei" izeneko 000 partida, 4.400.000 pezetakoa.

Sortu egiten da 00 Zerbitzuko 45301 azpikontzeptuan "Estatistika Metodologiako Bekak. Konpromisozko kreditua: 2001: 4,4 M; Guztira: 4,4 M" izeneko 001 partida, 4.400.000 pezetakoa.

Kendu egiten da 00 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "Irabazi-asmorik gabeko beste erak. batzuei" izeneko 000 partida, 4.000.000 pezetakoa.

Sortu egiten da 00 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuan "Hitzarmena Eusko Ikaskuntzarekin" izeneko 001 partida, 4.000.000 pezetakoa.

4713 Programa. Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea

Gehitu egiten da 50.000.000 pezeta 01 Zerbitzuko 45499 azpikontzeptuko "2000-2001 ikasturterako euskaltegi pribatuei dirulaguntzak. Konpromisozko kreditua: 2001: 940,0 M; Guztira: 940,0 M" izeneko 002 partidaren dotazioa.

4713 Programa. Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea

Gehitu egiten da 50.000.000 pezeta 01 Zerbitzuko 41100 azpikontzeptuko "Administrazio Orokorretik ohiko gastuetako transferentziak" izeneko 001 partidaren diru-sarrera.

ADMINISTRAZIO OROKORRA

SARRERA(PEZETAK)

KAPITULUAK

SEKZIOA GUZTIRA 2 3 4 5 6 7 8 9

ZEHARKAKO TASAK ETA TRANSF ONDARE INB. ERR. KAPITAL F. AKTIBOEN F. PASIBOEN

ZERGAK SALNEURR. ARRUNTAK SARRERAK BESTERENTZ. TRANSF. GUTXITZEA GEHIKUNTZA

01 LEHENDAKARITZA 41.318.000 28.803.754 12.514.246

02 LEHENDAKARIORDETZA 202.055.000 199.787.000 2.268.000

03 OGASUN ETA HERRI 5.528.888.000 1.200.000.000 1.011.777.958 2.327.110.042 140.000.000 850.000.000

ADMINISTRAZIOA

04 HEZKUNTZA, 608.580.000 581.641.111 26.938.889

UNIBERTSITATEA

ETA IKERKETA

05 HERRIZAINGOA 727.217.000 502.705.672 212.468.928 12.042.400

06 INDUSTRI, MERKATARITZA 534.881.000 517.410.000 17.471.000

ETA TURISMOA

07 JUSTIZI, LAN ETA 261.598.000 252.673.000 8.925.000 106.649.510 137.890.164

GIZARTE SEGURANTZA

08 OSASUNA 76.459.000 74.323.000 2.136.000

09 KULTURA 70.983.000 67.248.000 3.735.000

10 LURRALDE 2.961.758.000 2.708.601.957 8.616.369

ANTOLAMENDUA,

ETXEBIZITZA ETA

INGURUGIROA

11 GARRAIO ETA 888.061.000 861.372.650 26.688.350

HERRI LANAK

12 NEKAZARITZA 42.739.000

ETA ARRANTZA

90 ZOR PUBLIKOA 39.933.000.000 41.540.0001.199.000 39.933.000.000

95 ERAKUNDEEN 808.700.900.000 801.743.800.000 6.957.100.000

BALIABIDEAK ETA

KONPROMISOAK

99 HAINBAT SAIL 262.963.000 252.963.000 10.000.000

GUZTIRA 860.841.400.000 1.200.000.000 7.100.847.102 801.743.800.000 2.650.070.824 256.649.510 6.957.100.000 999.932.564 39.933.000.000

INGRESO (PESETAS)

CAPTULOS

SECCIN TOTAL 2 3 4 5 6 7 8 9

IMPUESTOS TASAS, TRANSFER INGRESOS ENAJENAC. TRANSFEREN. DISMINUCIN AUMENTO

INDIRECTOS PREC. PBL. CORRIENTES PATRIMONIALES INVERSION. DE ACTIVOS PASIVOS

REALES CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

01 PRESIDENCIA 41.318.000 28.803.754 12.514.246

02 VICEPRESIDENCIA 202.055.000 199.787.000 2.268.000

03 HACIENDA Y 5.528.888.000 1.200.000.000 1.011.777.958 2.327.110.042 140.000.000 850.000.000

ADMINISTRACIN

PBLICA

04 EDUCACIN, 608.580.000 581.641.111 26.938.889

UNIVERSIDADES E

INVESTIGACIN

05 INTERIOR 727.217.000 502.705.672 212.468.928 12.042.400

06 INDUSTRIA, COMERCIO 534.881.000 517.410.000 17.471.000

Y TURISMO

07 JUSTICIA, TRABAJO Y 261.598.000 252.673.000 8.925.000 106.649.510 137.890.164

SEGURIDAD SOCIAL

08 SANIDAD 76.459.000 74.323.000 2.136.000

09 CULTURA 70.983.000 67.248.000 3.735.000

10 ORDENACIN DEL 2.961.758.000 2.708.601.957 8.616.369

TERRITORIO, VIVIENDA

Y MEDIO AMBIENTE

11 TRANSPORTES Y 888.061.000 861.372.650 26.688.350

OBRAS PBLICAS

12 AGRICULTURA Y PESCA 42.739.000

90 DEUDA PBLICA 39.933.000.000 41.540.000 1.199.000 39.933.000.000

95 RECURSOS Y 808.700.900.000 801.743.800.000 6.957.100.000

COMPROMISOS

INSTITUCIONALES

99 DIVERSOS 262.963.000 252.963.000 10.000.000

DEPARTAMENTOS

TOTAL 860.841.400.000 1.200.000.000 7.100.847.102 801.743.800.000 2.650.070.824 256.649.510 6.957.100.000 999.932.564 39.933.000.000

GASTUA (PEZETAK)

KAPITULUAK

SEKZIOA GUZTIRA 1 2 3 4 6 7 8 9

LANGILEFUNTZION. FINANTZATRANSF. INBERTSIOKAPITALF. AKTIBOENF. PASIBOEN

GASTUAK GASTUAK GASTUAKARRUNTAKERREALAKTRANSF. GEHIKUNTZAGUTXITZEA

00 LEGEBILTZARRA 3.866.691.858 2.866.691.858 1.000.000.000

01 LEHENDAKARITZA 9.233.900.000 806.518.795 663.436.753 687.707.301 1.149.381.151 5.921.756.000 5.100.000

02 LEHENDAKARIORDETZA 951.700.000 634.758.781 259.751.219 49.190.000 8.000.000

03 OGASUN ETA HERRI 13.779.700.000 3.023.019.105 4.898.037.921 3.220.840.000 2.073.016.974 536.786.000 28.000.000

ADMINIS-TRAZIOA

04 HEZKUNTZA, UNIBERTSI- 232.425.968.000 112.604.728.820 9.429.902.000 95.661.769.864 7.729.663.000 6.181.904.316 818.000.000

TATEA ETA IKERKETA

05 HERRIZAINGOA 65.487.500.000 43.127.185.388 9.236.552.684 2.107.803.898 10.997.963.625 17.994.405

06 INDUSTRI, MERKATARITZA 35.992.900.000 2.139.198.905 1.398.756.662 4.128.331.754 245.091.000 27.286.681.679 794.840.000

ETA TURISMOA

07 JUSTIZI, LAN ETA 39.602.200.000 8.669.197.251 2.841.393.228 24.566.150.509 2.958.777.500 490.050.000 76.631.512

GIZARTE SEGURANTZA

08 OSASUNA 269.345.000.000 5.508.532.576 198.784.567.424 56.972.900.000 253.000.000 7.781.000.000 45.000.000

09 KULTURA 25.364.100.000 916.147.959 817.560.441 18.865.249.600 1.082.000.000 484.631.000 3.198.511.000

10 LURRALDE ANTOLAMENDUA, 19.878.600.000 1.679.936.001 1.630.884.579 1.364.738.457 6.817.182.864 6.699.858.099 1.686.000.000

ETXEBIZITZA ETA INGURUGIROA

INGURUGIROA

11 GARRAIO ETA HERRI 33.601.200.000 1.228.211.589 1.737.679.156 8.721.000 4.095.256.580 9.664.457.016 14.052.424.659 2.814.450.000

LANAK

12 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA 18.123.200.000 1.376.126.339 767.177.437 10.461.186.224 145.210.000 5.311.500.000 62.000.000

51 LAN HARREMANETARAKO 357.000.000 337.600.000 19.400.000

KONTSEILUA

52 EKONOMIA ETA GIZARTE 250.000.000 200.000.000 50.000.000

EUSKAL KONTSEILUA

53 KOOPERATIBEN GOREN 109.000.000 108.000.000 1.000.000

KONTSEILUA

54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAIT. 769.000.000 713.000.000 56.000.000

90 ZOR PUBLIKOA 74.945.000.000 26.700.000 19.918.300.000 55.000.000.000

95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK 1.811.300.000 1.811.300.000

ETA KONPROMISOAK

99 HAINBAT SAIL 14.947.440.142 8.299.500.000 2.329.040.142 3.000.000 4.014.900.000 301.000.000

GUZTIRA 860.841.400.000 190.013.061.509 234.821.439.646 19.930.021.000 232.183.426.045 43.465.933.130 75.872.991.753 9.554.526.917 55.000.000.000

ADMINISTRACIN GENERAL

GASTO (PESETAS)

CAPTULOS

SECCIN TOTAL 1 2 3 4 6 7 8 9

GASTOS GASTOS DE GASTOS TRANSFE. INVERSIONES TRANSFE. AUMENTO DISMINUCIN

DE PERSONAL FUNCIONAM. FINANCIEROS CORRIENTES REALES CAPITAL ACT. FINANC. PAS. FINANCIER.

00 PARLAMENTO 3.866.691.858 2.866.691.858 1.000.000.000

01 PRESIDENCIA 9.233.900.000 806.518.795 663.436.753 687.707.301 1.149.381.151 5.921.756.000 5.100.000

02 VICEPRESIDENCIA 951.700.000 634.758.781 259.751.219 49.190.000 8.000.000

03 HACIENDA Y ADMINIS- 13.779.700.000 3.023.019.105 4.898.037.921 3.220.840.000 2.073.016.974 536.786.000 28.000.000

TRACIN PBLICA

04 EDUCACIN, UNIVER- 232.425.968.000 112.604.728.820 9.429.902.000 95.661.769.864 7.729.663.000 6.181.904.316 818.000.000

SIDADES E INVESTIGACION

05 INTERIOR 65.487.500.000 43.127.185.388 9.236.552.684 2.107.803.898 10.997.963.625 17.994.405

06 INDUSTRIA, COMER- 35.992.900.000 2.139.198.905 1.398.756.662 4.128.331.754 245.091.000 27.286.681.679 794.840.000

CIO Y TURISMO

07 JUSTICIA, TRABAJO Y 39.602.200.000 8.669.197.251 2.841.393.228 24.566.150.509 2.958.777.500 490.050.000 76.631.512

SEGURIDAD SOCIAL

08 SANIDAD 269.345.000.000 5.508.532.576 198.784.567.424 56.972.900.000 253.000.000 7.781.000.000 45.000.000

09 CULTURA 25.364.100.000 916.147.959 817.560.441 18.865.249.600 1.082.000.000 484.631.000 3.198.511.000

10 ORDENACIN DEL 19.878.600.000 1.679.936.001 1.630.884.579 1.364.738.457 6.817.182.864 6.699.858.099 1.686.000.000

TERRITORIO, VIVIENDA

Y MEDIO AMBIENTE

11 TRANSPORTES Y OBRAS 33.601.200.000 1.228.211.589 1.737.679.156 8.721.000 4.095.256.580 9.664.457.016 14.052.424.659 2.814.450.000

PBLICAS

12 AGRICULTURA Y PESCA 18.123.200.000 1.376.126.339 767.177.437 10.461.186.224 145.210.000 5.311.500.000 62.000.000

51 CONSEJO DE RELACIONES 357.000.000 337.600.000 19.400.000

LABORALES

52 CONSEJO ECONMICO 250.000.000 200.000.000 50.000.000

Y SOCIAL VASCO

53 CONSEJO SUPERIOR DE 109.000.000 108.000.000 1.000.000

COOPERATIVAS

54 TRIBUNAL VASCO 769.000.000 713.000.000 56.000.000

DE CUENTAS P.

90 DEUDA PBLICA 74.945.000.000 26.700.000 19.918.300.000 55.000.000.000

95 RECURSOS Y COMPROMISOS 1.811.300.000 1.811.300.000

INSTITUCIONALES

99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS 14.947.440.142 8.299.500.000 2.329.040.142 3.000.000 4.014.900.000 301.000.000

TOTAL 860.841.400.000 190.013.061.509 234.821.439.646 19.930.021.000 232.183.426.045 43.465.933.130 75.872.991.753 9.554.526.917 55.000.000.000

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Vitoria-Gasteizen, 1999ko abenduaren 29an.

Lehendakaria,

Gaiarekin lotutako edukiak


Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik.

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik.