Euskadi.eus
 • AGINDUA, 2022ko irailaren 8koa, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako kidego eta eskaletan enplegu publikoa finkatzeko prozesu bereziak eta enplegu publikoa finkatzeko salbuespenezko prozesuak. - Legegunea: Euskal Herriko araudia - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.eus

Arautegia

Inprimatu

AGINDUA, 2022ko irailaren 8koa, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako kidego eta eskaletan enplegu publikoa finkatzeko prozesu bereziak eta enplegu publikoa finkatzeko salbuespenezko prozesuak.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Agindua
 • Organo arau-emailea: Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 175
 • Hurrenkera-zk.: 3976
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2022/09/08
 • Argitaratze-data: 2022/09/13

Gaikako eremua

 • Gaia: Administrazioaren antolamendua
 • Azpigaia: Funtzio publikoa

Testu legala

Gobernu Kontseiluaren 2018ko abenduaren 18ko, 2019ko abenduaren 17ko, 2021eko abenduaren 21eko eta 2022ko maiatzaren 24ko erabakien bidez onartu ziren Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako karrerako funtzionarioen 2018., 2019., 2021. eta 2022. urteetarako enplegu publikoaren eskaintzak.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2022ko maiatzaren 18ko Aginduaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako kidego eta eskaletan enplegua finkatzeko prozesu bereziak eta enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak onartu dira, eta 1.2 oinarrian dago xedatuta ezen hautaketa-prozesu bakoitzaren berezitasunak deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoen bidez arautuko direla eta, halaber, zehaztuta dago zer eduki izan behar duten oinarriok, hau hain zuzen: zenbat plazatarako deialdia egingo den, nola banatuko diren hizkuntza-eskakizunen, sarbide-modalitatearen eta, hala badagokio, txanden arabera, zer epetan aurkeztu ahal izango diren eskabideak, zenbatekoa izango den inskribatze-tasa langileak hautatzeko deialdietan, zer titulu beharko den sartzeko, zer merezimendu baloratuko diren eta zer baremo baliatuko den, zer data izango den erreferentzia euskara-ezagutzak egiaztatzeko, zer betekizun espezifiko izango duten deialdiko lanpostuek, zein izango diren gai espezifikoak enplegua finkatzeko prozesu berezietan, eta ea emakumeen lehentasunaren klausula aplikatuko den ala ez.

Agindu honen bidez, enplegua finkatzeko prozesu berezietarako eta enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesuetarako deialdia egin eta oinarri espezifikoak onartzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako zenbait kidego eta eskalatarako.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehenengo eta bigarren xedapen gehigarrietan ezarritakoaren arabera, aintzat hartuta Enplegu publikoan dagoen behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurrien 2021eko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrietan xedatutakoa eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 1989ko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen II. tituluko IV. kapituluan langileen hautaketaz xedatutakoa, eta bat etorriz lege horrek 6.1.i) artikuluan emandako eskudantziekin eta Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen 2021eko urtarrilaren 19ko 8/2021 Dekretuaren 3.3.f) artikuluan ezarritakoarekin, hau

(Ikus .PDF)

Agindu honen bidez egiten den deialdiko hautaketa-prozesuak Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2022ko maiatzaren 18ko Aginduaren arabera egingo dira, haren bidez onartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako kidego eta eskaletan enplegua finkatzeko prozesu bereziak eta enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita; edo, bestela, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, betiere bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatutakoarekin.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko irailaren 8a.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalan enplegua finkatzeko prozesu berezirako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalako 105 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  1. Sarbide orokorraren modalitatea: 100

   Hizkuntza-eskakizunik gabe: 10

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 77

   2. hizkuntza-eskakizunarekin: 12

   1. hizkuntza-eskakizunarekin 2022an: 1

  2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 5

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 5

    d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

 2. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorren 4.1 apartatuan adierazitakoa ere bete behar dute.

 3. Administrazioko Goi-mailako Kidegoko langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 23,49 euro da.

 4. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalan sartzeko tituluak:

  Ikasketa-eremu guztietako gradu-, lizentzia-, ingeniaritza- edo arkitektura-tituluak.

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

 1. Deialdi honetako lanpostuetan, 2., 3. eta 4. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

 2. Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

  600 orduko prestakuntza laneko arriskuen prebentzioko goi-mailako eginkizunak betetzeko, edo laneko arriskuen prebentzioko goi-mailako teknikari jarduteko gaikuntza-titulua edo prestakuntza-ziurtagiria, hiru espezialitateetan: segurtasuna, higienea eta ergonomia eta psikosoziologia.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da, ziurtagiriaren kopia arrunta erantsita.

  B gidabaimena.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

  B1 mailako ingelesa edo frantsesa.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da, 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

  B1 mailako ingelesa.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da, 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

  Unibertsitate edo administrazio publiko batek egiaztatutako graduondokoa, gutxienez 250 ordukoa, web-edukien kudeaketarekin eta interneteko marketin/komunikazioarekin lotutako gaietan.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da, ziurtagiriaren kopia arrunta erantsita.

  Ziurtagiri negatiboa, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren 57.1 artikuluaren arabera.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren espezialitatea.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren kidego berezien eskalen funtzioak ezarri, espezialitateak arautu eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren Espezialitatea sortzen duen 2022ko maiatzaren 3ko 57/2022 Dekretuaren xedapen gehigarriaren arabera espezialitate hori ofizioz aitortu zaien hautagaiek merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar dute.

  Gainerako hautagaiek oinarri espezifiko hauen 6. apartatuan xedatutakoaren arabera egiaztatu ahal izango dute.

  Eskainitako lanpostuen zerrendan oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

 1. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema oposizio-lehiaketa izango da.

 1. Oposizio-fasea.

  Oposizio-fasearen diseinua eta garapena oinarri orokorren 23. apartatuan jasotzen da.

  Oposizio-fasean, 120 puntu lor daitezke gehienez.

 2. Lehiaketa-fasea.

  Lehiaketa-fasean, 80 puntu lor daitezke gehienez, baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia. Bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoarekin, esperientzia orokorraren eta espezifikoaren apartatuetan lortutako puntuazioaren batura izango da esperientziagatiko guztizko puntuazioa.

   Esperientziagatik 62 puntu emango dira gehienez, baremo honen arabera:

   1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A1 azpitaldeko Administrazioko Goi-mailako kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,083 puntu emango dira, gehienez ere 22 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko da esperientzia espezifikoa, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri.

   Hautagai bakoitzari bi balorazio desberdin esleituko zaizkio alegatu duen esperientzia espezifikoari dagokionez. Lehenengo balorazioa destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuak esleitzeko aplikatuko da, eta bigarrena destino-osagarriaren 27. eta 28. mailako lanpostuak esleitzeko.

   Bi kasuetan, jarraian adierazten diren arauak aplikatuta baloratuko da esperientzia espezifikoa, gehienez 40 puntu izan arte:

   2.1. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuetarako. Zerbitzu hauek baloratuko dira:

   EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Administrazioko Goi-mailako Kidegoko izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,151 puntu emango dira, gehienez ere 40 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2.2. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 27. eta 28. mailetako lanpostuetarako. Ondorengo apartatuetako arauak aplikatu osteko puntuak batuz zehaztuko da.

   1. 0,072 puntu lan egindako hilabeteko, gehienez 13 puntu izan arte, zerbitzu hauengatik:

    EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

    Administrazioko Goi-mailako Kidegoko izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

    Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

    Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   1. Horrez gain, 0,15 puntu emango dira lan egindako hilabeteko, gehienez 27 puntu izan arte, aurreko (i) apartatuko zerbitzuengatik, destino-osagarriaren 27., 28. eta 29. mailak dituzten lanpostuetan eman badira.

    2.2 apartatu honetako zenbaketa egiteko, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  2. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (12 puntu lor daitezke gehienez):

   1. 5 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua, lizentzia edo diploma), gehienez 10 puntu izan arte:

   031201 Politika eta kudeaketa publikoa.

   041303 Kudeaketa eta administrazio publikoa.

   031202 Nazioarteko harremanak.

   041301 Administrazioa eta enpresa.

   031101 Ekonomia.

   041201 Finantza eta aktuariotza.

   041202 Finantzak eta kontabilitatea.

   042101 Zuzenbidea.

   011101 Pedagogia.

   031301 Psikologia.

   Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazioko Goi-mailako Kidegoko karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 10 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 7 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 7 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  3. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 3 punturekin baloratuko dira, puntu bat ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  4. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 3 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1 puntu hizkuntza bakoitzeko.

 3. Euskara jakitea.

  Euskara jakitea betekizun gisa eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da. Baremo honen arabera baloratuko da euskara jakitea:

 1. hizkuntza-eskakizuna: 12 puntu.

 2. hizkuntza-eskakizuna: 18 puntu.

 3. hizkuntza-eskakizuna: 26 puntu.

 1. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

  Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

 2. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren Espezialitatea egiaztatzea.

 1. Espezialitate hori ofizioz aitortuta dute espezialitateari atxikitako lanpostuak gutxienez bost urtez bete dituzten karrerako funtzionarioek edo bitartekoek, betiere urte horiek 2022ko maiatzaren 3ko 57/2022 Dekretua indarrean jarri aurretikoak badira (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren kidego berezien eskalen funtzioak ezarri, espezialitateak arautu eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren Espezialitatea sortzen duen 57/2022 Dekretuaren xedapen gehigarria).

 2. Era berean, proba espezifiko bat gaindituz egiaztatu ahal izango dute hautagaiek espezialitate hori, lehen aipatutako dekretuaren 9. artikuluan xedatutakoaren arabera. Proba horren ezaugarriak hurrengo apartatuetan zehaztuko dira.

 3. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren Eusko Jaurlaritzaren espezialitatea egiaztatzeko proba espezifikoan parte hartu nahi dutenek, eskabideak aurkezteko epean, berdintasunaren arloko ikastaro bat gainditu dutela alegatu beharko dute, unibertsitate edo administrazio publiko batek emandakoa eta gutxienez 150 ordu iraun duena. Alegazioari, egiaztagiriaren kopia arrunta erantsi beharko zaio. Prestakuntza-orduek ikastaro bakarrarenak izan behar dute; ezin dira metatu 150 ordu baino gutxiago irauten duten alor horretako prestakuntza-jarduerak.

 4. Oinarri orokor hauetako 10.ean aipatzen den onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrendarekin batera, espezialitate hau egiaztatzeko proba egiteko onartutakoen behin-behineko zerrenda ere argitaratuko da.

  10 egun balioduneko epea emango da erreklamazioak aurkezteko eta eskabideetako akatsak zuzentzeko, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

  Erreklamazioak aurkezteko epea igarota eta horiek ebatzita, IVAPeko Zuzendaritzak ebazpen bat emango du, proba egiteko onartukotakoen zerrenda jakinarazteko eta proba zein egunetan egingo den aditzera emateko.

 5. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren Eusko Jaurlaritzaren espezialitatea eskuratzeko probak ezaugarri hauek izango ditu:

  1. 40 galderako galdera-sorta bat izango da, aukeran erantzun bat baino gehiago dituztenak, deialdi honen 8. oinarriko gai-zerrendari buruzkoak.

  2. Proba gai edo ez-gai gisa kalifikatuko da eta, gai kalifikazioa lortzeko, beharrezkoa izango da oposizio-fasea gainditua izatea eta proba honetako 40 puntuetatik gutxienez 20 lortzea.

  3. Erantzun oker bakoitzeko, erantzun zuzen baten balioaren heren bat kenduko da.

   1. Gai-zerrenda espezifikoa.

   1. Konstituzioa: Egitura eta edukia. Oinarrizko eskubideak eta eginbeharrak. Estatuaren lurralde-antolamendua: Alderdi orokorrak. Autonomia-erkidegoak: antolamendua eta eskumenak. Autonomia-estatutuak.

   2. Euskal Autonomia Erkidegoko antolaketa politiko eta administratiboa. Printzipio orokorrak. Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko eskumen-banaketaren alderdi orokorrak. Eusko Legebiltzarra. Eusko Jaurlaritza eta lehendakaria.

   3. Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunen eta lurralde historikoen arteko eskumen-banaketaren alderdi orokorrak. Ekonomia Ituna. Toki-erakundeen eskumenak.

   4. Europar Batasuneko Zuzenbidea. Erakundeen azalpen laburra: Kontseilu Europarra, Europar Batasuneko Kontseilua, Batzordea, Parlamentua eta Auzitegia. Egintza juridikoak: erregelamenduak eta zuzentarauak.

   5. Administrazio-zuzenbidearen iturriak: legea eta erregelamendua. Arau-hierarkia. Administrazio publikoaren legezkotasun-printzipioa. Administrazio Publikoaren autotutoretza.

   6. Administrazio-antolamendua: administrazio-organoak. Kide anitzeko organoak. Eskumena. Eskumenak eskuordetzan ematea eta sinadura eskuordetzan ematea. Goragokoak eskumena bereganatzea.

   7. Kudeaketa-gomendioa. Administrazioen arteko hitzarmenak.

   8. Herritarrek administrazio publikoekiko harremanetan dituzten eskubideak. Artxibo eta erregistro publikoetara irispidea izateko eskubidea.

   9. Administrazio-egintza: ematea, edukia, arrazoitzea eta forma. Administrazio-egintzaren efikazia. Administrazio-egintza jakinaraztea eta argitaratzea; administrazio-isiltasuna. Administrazio-egintzaren deuseztasuna eta deusezgarritasuna. Administrazio-egintzen betearazpena.

   10. Administrazio-prozedura: Printzipio orokorrak; interesdunak; abstentzioa eta errekusazioa; administrazio-prozeduraren faseak; epe-mugak eta epeak; interesdunen eskubideak administrazio-prozeduran.

   11. Administrazio-egintzak berrikustea: administrazio-errekurtsoak, ofiziozko berrikuspena eta errebokatzea. Akats materialak eta egitezkoak zuzentzea.

   12. Administrazio publikoaren ondare-erantzukizuna: Administrazio publikoen eta haien agintarien eta langileen ondare-erantzukizunari buruzko printzipioak eta hura exijitzeko prozedura.

   13. Administrazio elektronikoa: Herritarrek zerbitzu publikoetara duten sarbide elektronikoa. Sektore publikoaren funtzionamendu elektronikoa: egoitza elektronikoa eta Interneteko ataria, identifikazio-sistemak eta sinadura elektronikoa. Ziurtagiri elektronikoa. Artxibo elektronikoa. Administrazio-espediente elektronikoa.

   14. Administrazio-dokumentuak. Dokumentuen kopiak eta ziurtagiriak ematea. Sinadurak legeztatzea. Balidazioa administrazio elektronikoan. Identifikazioa eta sinadura elektronikoa. Ziurtagiri elektronikoa.

   15. Zerbitzu publikoa. Zerbitzu publikoak kudeatzeko moduak, batez ere zuzeneko kudeaketa eta emakida.

   16. Sektore publikoko kontratuak: Kontratu-motak. Erregulazio harmonizatua. Administrazio-kontratuak eta kontratu pribatuak. Kontratuaren edukia eta kontratua burutzea. Kontratuaren baliogabetasuna. Kontratazio-alorreko errekurtso berezia. Kontratua prestatzea eta esleitzea. Kontratuen ondorioak, betetzea eta azkentzea.

   17. Administrazio-baimenak eta -lizentziak. Zehatzeko ahala: printzipioak eta prozedura.

   18. Euskararen erabileraren normalizazioa. Herritarren hizkuntza-eskubideak; administrazio-prozeduretako hizkuntza; hizkuntza-eskakizuna eta haren egiaztapena; derrigortasun-data. Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planak.

   19. EAEko administrazio publikoen zerbitzura dauden langileak. Enplegatu publiko motak. Funtzio Publikoaren egitura eta antolaketa. Lanpostuen hautaketa eta sustapena. EAEko administrazio publikoetako enplegatu publikoen eskubideak eta eginbeharrak. Bateraezintasunak. Ordainsariak. Administrazio-egoerak. Diziplina-araubidea. Funtzionarioen negoziazio kolektiboa.

   20. Administrazio publikoen zerbitzuan diharduten langile lan-kontratudunak. Hautaketa. Eskubideak eta eginbeharrak. Lan-kontratua: edukia, iraupena, etetea eta azkentzea. Lan-kontratu motak.

   21. Gizarte Segurantza. Araubide orokorra. Afiliazioa eta kotizazioa. Babes-ekintza. Kontingentziak eta prestazioak.

   22. Lan-arriskuen prebentzioa. Helburua. Eskubideak eta betebeharrak: laneko arriskuetatik babesteko eskubidea. Prebentzio-jardueraren printzipioak. Prebentzio-plana, arriskuen ebaluazioa eta prebentzio-jardueraren plangintza. Langileen prestakuntza. Datuak bistaratzeko pantailak.

   23. Aurrekontua: Kontzeptua, izaera eta motak. Printzipio iradokitzaileak. Lege gisa izapidetzea. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontu-sistema. Euskal Autonomia Erkidegoko kontabilitate publikoa.

   24. Gastu publikoa: Kontzeptua eta motak. Gastu publikoaren ondorio ekonomikoak. Aurrekontua gauzatzea: egin beharreko eragiketak. Gastuen kudeaketa. Aurrekontuaren aldaketak. Aurrekontuaren likidazioa eta kontuak ematea. Aurrekontuaren kontrola. Kontabilitatea kontrolatzeko bitartekari gisa.

   25. Diru-sarrera publikoak: Kontzeptua eta motak. Euskal Autonomia Erkidegoaren diru-sarrerak. Tasak eta prezio publikoak eta pribatuak.

   26. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio-publikoaren laguntzen eta dirulaguntzen araubidea: Arau erregulatzaileak. Dirulaguntzak emateko eskumena. Dirulaguntzaren xedea eta definizioa. Betekizunak eta printzipio orokorrak. Onuradunak eta haien betebeharrak. Dirulaguntzak emateko prozedurak. Dirulaguntza eta laguntza publikoak itzultzea.

   27. Gobernu irekia: Kontzeptua eta printzipio informatzaileak. Gardentasuna: publizitate aktiboa eta informazio publikoa eskuratzea. Gobernu Ona. Eusko Jaurlaritzaren Kudeaketa Publiko Aurreratuaren Eredua: Aurrerabide.

   28. Komunikazioa Administrazioan: Administrazio-hizkeraren erabilera zuzena. Idatzizko komunikazioa: Administrazio-hizkera ez-sexista. Idatzizko dokumentuen edukia eta aurkezpena. Ahozko komunikazioa: Komunikazioa eta arreta, aurrez aurre eta telefonoz. Irizpide orokorrak. Hitzik gabeko komunikazioa.

   29. Berdintasuna: Testuingurua eta aurrekariak. Xedea eta helburua. Printzipio orokorrak: Tratu-berdintasuna; aukera-berdintasuna; aniztasuna eta diferentzia errespetatzea; genero-ikuspegia txertatzea; ekintza positiboa; sexuaren araberako rolak eta estereotipoak desagerraraztea; ordezkaritza orekatua; eta lankidetza eta koordinazioa. Administrazioaren araudian eta jardueran berdintasuna sustatzeko neurriak.

   30. Datu pertsonalak babestea: Kontzeptuak: datu pertsonala eta datu pertsonalen tratamendua. Datu pertsonalen kategoria bereziak. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan aplikatu beharreko araudia. Datu pertsonalen tratamenduari buruzko printzipioak. Datu pertsonalen tratamenduaren legitimizazio-oinarriak. Tratamenduaren arduraduna eta tratamenduaren eragilea. Herritarren eskubideak, datu-babesari dagokionez. Erantzukizun proaktiboa.

   31. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua: izaera, helburuak, eginkizunak, egitura eta antolamendua.

   1. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren Eusko Jaurlaritzaren espezialitatea egiaztatzeko gai-zerrenda.

   1. Sexua/generoa sistemaren eraikuntza eta horrek duen eragina norbere nortasuna eraikitzen eta gizartea antolatzen.

   2. Emakumeen eta gizonen arteko desberdinkeria nagusiak esku-hartze publikoaren eremutan: kultura, hezkuntza, osasuna, lana, denboraren erabilerak, gizarteratzea, ingurumena eta partaidetza soziopolitikoa.

   3. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako estrategia duala: ekintza positiboa eta genero-mainstreaminga.

   4. Konstituzioko berdintasun-printzipioa eta sexuagatik diskriminaziorik ez jasateko oinarrizko eskubidea. Diskriminazio-motak: zuzena eta zeharkakoa.

   5. Berdintasun-printzipioa nazioartean: Emakumearen aurkako diskriminazio mota guztiak ezabatzeko Konbentzioaren eta Garapen jasangarrirako 2030 Agendaren elementu nagusiak.

   6. Berdintasun-printzipioak Europar Batasunean. Europar Batasunaren tratatuetako eta Genero Berdintasunerako 2022-2025 Estrategiako elementu nagusiak.

   7. 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko.

   8. 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirako. Elementu nagusiak.

   9. Emakunde Emakumearen Euskal Erakundea. Xedeak, helburuak eta eginkizun nagusiak.

   10. Eusko Jaurlaritzako sailetan, organismo autonomoetan eta ente publikoetan berdintasun-politikak bultzatzeko eta koordinatzeko administrazio-unitateak: Ezaugarriak eta eginkizunak.

   11. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailarteko Batzordea: Osaera eta eginkizunak.

   12. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakundearteko Batzordea. Osaera eta eginkizunak.

   13. Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana (VI. EGBP).

   14. Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeen eta gizonen berdintasunerako politiken ebaluazioa.

   15. Generoaren araberako inpaktua aurretiaz ebaluatzea. Eusko Jaurlaritzaren gidalerroak.

   16. Hizkuntzaren garrantzia nortasun pertsonal eta sozialaren eraikuntzan. Sexismoa eta androzentrismoa hizkuntzaren erabileran. Erabilera zuzenerako alternatibak.

   17. Emakumeen ahalduntzea. Indarrean dagoen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planean aurreikusitako helburuak eta kontzeptu legala.

   18. Gizonen zeregina berdintasunaren eraikuntzan: Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta indarrean dagoen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Planean aurreikusitako neurriak eta helburuak.

   19. Emakumearen Euskal Erakundearen Aholku Batzordea: Osaera eta eginkizunak.

   20. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako lankidetza-erakundea.

   21. Publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Batzordea: Begira.

   22. Emakumeen aurkako indarkeria: jatorria, kontzeptua, tipologia eta neurri nagusiak, Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legean aurreikusitakoaren arabera.

   23. Etxeko tratu txarrak eta sexu-indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko II. Akordioa. Arreta-protokoloa eta Jarraipen Batzordea.

   24. 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa. Elementu nagusiak.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalan enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesurako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalako 130 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  1. Sarbide orokorraren modalitatea: 124

   Hizkuntza-eskakizunik gabe: 17

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 90

   2. hizkuntza-eskakizunarekin: 17

  2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 6

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 6

    d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

 2. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorren 4.1 apartatuan adierazitakoa ere bete behar dute.

 3. Administrazioko Goi-mailako Kidegoko langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 23,49 euro da.

 4. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalan sartzeko tituluak:

  Ikasketa-eremu guztietako gradu-, lizentzia-, ingeniaritza- edo arkitektura-tituluak.

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

 1. Deialdi honetako lanpostuetan, 2., 3. eta 4. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

 2. Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

  600 orduko prestakuntza laneko arriskuen prebentzioko goi-mailako eginkizunak betetzeko, edo laneko arriskuen prebentzioko goi-mailako teknikari jarduteko gaikuntza-titulua edo prestakuntza-ziurtagiria, hiru espezialitateetan: segurtasuna, higienea eta ergonomia eta psikosoziologia.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da, ziurtagiriaren kopia arrunta erantsita.

  B gidabaimena.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

  B1 mailako ingelesa edo frantsesa.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da, 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

  B1 mailako ingelesa.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da, 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

  Unibertsitate edo administrazio publiko batek egiaztatutako graduondokoa, gutxienez 250 ordukoa, web-edukien kudeaketarekin eta interneteko marketin/komunikazioarekin lotutako gaietan.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da, ziurtagiriaren kopia arrunta erantsita.

  Ziurtagiri negatiboa, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren 57.1 artikuluaren arabera.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren espezialitatea.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren kidego berezien eskalen funtzioak ezarri, espezialitateak arautu eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren Espezialitatea sortzen duen 2022ko maiatzaren 3ko 57/2022 Dekretuaren xedapen gehigarriaren arabera espezialitate hori ofizioz aitortu zaien hautagaiek merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar dute.

  Era berean, Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalan enplegua finkatzeko prozesu berezian espezialitate hau egiaztatzeko proban parte hartu eta gai kalifikazioa lortzen duten hautagaiei betekizun hau egiaztatutzat joko zaie hautaketa-prozesu honetarako ere.

  Eskainitako lanpostuen zerrendan oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

 1. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema lehiaketa izango da.

  100 puntu lor daitezke gehienez (alde batera utzita euskara jakiteagatik merezimendu gisa emango den balorazioa), baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A1 azpitaldeko Administrazioko Goi-mailako kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,056 puntu emango dira, gehienez ere 15 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko da esperientzia espezifikoa, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri.

   Hautagai bakoitzari bi balorazio desberdin esleituko zaizkio alegatu duen esperientzia espezifikoari dagokionez. Lehenengo balorazioa destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuak esleitzeko aplikatuko da, eta bigarrena destino-osagarriaren 27. eta 28. mailako lanpostuak esleitzeko.

   Bi kasuetan, jarraian adierazten diren arauak aplikatuta baloratuko da esperientzia espezifikoa, gehienez 45 puntu izan arte:

   1. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuetarako. Zerbitzu hauek baloratuko dira:

   EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Administrazioko Goi-mailako Kidegoko izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,170 puntu emango dira, gehienez ere 45 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 27. eta 28. mailetako lanpostuetarako. Ondorengo apartatuetako arauak aplikatu osteko puntuak batuz zehaztuko da.

   1. 0,084 puntu lan egindako hilabeteko, gehienez 15 puntu izan arte, zerbitzu hauengatik:

    EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

    Administrazioko Goi-mailako Kidegoko izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

    Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

    Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   1. Horrez gain, 0,166 puntu emango dira lan egindako hilabeteko, gehienez 30 puntu izan arte, aurreko (i) apartatuko zerbitzuengatik, destino-osagarriaren 27., 28. eta 29. mailak dituzten lanpostuetan eman badira.

    1. 2 apartatu honetako zenbaketa egiteko, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  3. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (30 puntu lor daitezke gehienez):

   1. 10 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua, lizentzia edo diploma), gehienez 20 puntu izan arte:

   031201 Politika eta kudeaketa publikoa.

   041303 Kudeaketa eta administrazio publikoa.

   031202 Nazioarteko harremanak.

   041301 Administrazioa eta enpresa.

   031101 Ekonomia.

   041201 Finantza eta aktuariotza.

   041202 Finantzak eta kontabilitatea.

   042101 Zuzenbidea.

   011101 Pedagogia.

   031301 Psikologia.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazioko Goi-mailako Kidegoko karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 24 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 24 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 18 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 18 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  4. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 5 punturekin baloratuko dira, 2 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  5. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 5 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

  6. Euskara jakitea.

   Hizkuntza-eskakizunek derrigortasun-data igarota ez dutelako euskara jakitea betekizun gisa eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da. Baremo honen arabera baloratuko da euskara jakitea:

   1. hizkuntza-eskakizuna: 6 puntu.

   2. hizkuntza-eskakizuna: 9 puntu.

   3. hizkuntza-eskakizuna: 13 puntu.

 2. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

  Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Administrazioko Goi-mailako Kidegoko Administrazioko Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalan enplegua finkatzeko prozesu berezirako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalako 2 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  Sarbide orokorraren modalitatea: 2

 1. hizkuntza-eskakizunarekin: 2

  d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

 1. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Fakultatiboen Goi-mailako Kidegorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 23,49 euro da.

 3. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalan sartzeko tituluak:

  Arkitekturako lanbide arautuan jarduteko gaikuntza-titulua.

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

 1. Deialdi honetako lanpostuetan, 2., 3. eta 4. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

 2. Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

  B gidabaimena.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

  Dagokion elkargo profesionaleko kide izatea. Betekizun hau lanpostuaz jabetzeko unean egiaztatu beharko da, 9.1 oinarri orokorrean xedatutakoaren arabera.

  Eskainitako lanpostuen zerrendan oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

 1. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema oposizio-lehiaketa izango da.

 1. Oposizio-fasea.

  Oposizio-fasearen diseinua eta garapena oinarri orokorren 23. apartatuan jasotzen da.

  Oposizio-fasean, 120 puntu lor daitezke gehienez.

 2. Lehiaketa-fasea.

  Lehiaketa-fasean, 80 puntu lor daitezke gehienez, baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia. Bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoarekin, esperientzia orokorraren eta espezifikoaren apartatuetan lortutako puntuazioaren batura izango da esperientziagatiko guztizko puntuazioa.

   Esperientziagatik 62 puntu emango dira gehienez, baremo honen arabera:

   1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A1 azpitaldeko Arkitekturako kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,083 puntu emango dira, gehienez ere 22 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko da esperientzia espezifikoa, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri.

   Hautagai bakoitzari bi balorazio desberdin esleituko zaizkio alegatu duen esperientzia espezifikoari dagokionez. Lehenengo balorazioa destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuak esleitzeko aplikatuko da, eta bigarrena destino-osagarriaren 27. eta 28. mailako lanpostuak esleitzeko.

   Bi kasuetan, jarraian adierazten diren arauak aplikatuta baloratuko da esperientzia espezifikoa, gehienez 40 puntu izan arte:

   2.1. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuetarako. Zerbitzu hauek baloratuko dira:

   EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Arkitektura aukerako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,151 puntu emango dira, gehienez ere 40 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2.2. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 27. eta 28. mailetako lanpostuetarako. Ondorengo apartatuetako arauak aplikatu osteko puntuak batuz zehaztuko da.

   1. 0,072 puntu lan egindako hilabeteko, gehienez 13 puntu izan arte, zerbitzu hauengatik:

    EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

    Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Arkitektura aukerako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

    Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

    Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   1. Horrez gain, 0,15 puntu emango dira lan egindako hilabeteko, gehienez 27 puntu izan arte, aurreko (i) apartatuko zerbitzuengatik, destino-osagarriaren 27., 28. eta 29. mailak dituzten lanpostuetan eman badira.

    2.2 apartatu honetako zenbaketa egiteko, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  2. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (12 puntu lor daitezke gehienez):

   1. 5 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua, lizentzia eta ingeniaritza), gehienez 10 puntu izan arte:

   073201 Arkitektura teknikoa.

   073102 Ingeniaritza geomatikoa, topografia eta kartografia.

   073103 Hirigintza eta paisajismoa.

   Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko arkitekto karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 10 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 7 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 7 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  3. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 3 punturekin baloratuko dira, puntu bat ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  4. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 3 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1 puntu hizkuntza bakoitzeko.

 3. Euskara jakitea.

  Euskara jakitea betekizun gisa eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da. Baremo honen arabera baloratuko da euskara jakitea:

 1. hizkuntza-eskakizuna: 12 puntu.

 2. hizkuntza-eskakizuna: 18 puntu.

 3. hizkuntza-eskakizuna: 26 puntu.

 1. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

  Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, bai aplikatuko da artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak gutxiegi ordezkatuta baitaude Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalan, eta lehentasuna emango zaie.

 2. Gai-zerrenda espezifikoa.

 1. Administrazio Publiko eta Instituzionalaren egitura eta antolaketa. Autonomia Erkidegoko erakunde komunen eta Lurralde Historikoetako foru-organoen arteko harremanak (27/1983 Legea).

 2. Administrazio-kontratazioa: Administrazio publikoen kontratuak (9/2017 Legea).

 3. 4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari buruzkoa (LAL). Tresnak; lurralde-antolamendua kontrolatzeko jarduera publikoak; koordinazioa eta aholkularitza.

 4. (LAL). Lurralde Antolamendurako Gidalerroak (LAG): Eginkizunak, zehaztapenak, dokumentazioa, izapideak.

 5. (LAL). 1997ko LAG dokumentua: Lurralde-eredua, ingurune fisikoa, bizitegi-kuantifikazioa. 2019ko LAG dokumentua: Azpiegitura berdea, hiri-habitata, zeharkako gaiak (28/1997 eta 128/2019 Dekretuak).

 6. (LAL). Lurralde-plan partzialak: Zehaztapenak, izapideak. Jarduera eta ekarpen kontzeptualak: Ingurune fisikoa, hiri-kokalekuak.

 7. (LAL). Lurralde-plan sektorialak. Izapideak. LPS motak. Jarduera eta ekarpen kontzeptualak.

 8. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordea. Eginkizunak, osaera eta funtzionamendu-araubidea (157/2008 Dekretua).

 9. Lurralde Politikako Aholku Batzordea. Eginkizunak, osaera eta funtzionamendu-araubidea. (7/2008 eta 170/2014 Dekretuak).

 10. 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen duena Herritarrek Konstituzioko eskubide eta eginbeharretan duten berdintasunaren oinarrizko baldintzak.

 11. 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua. Lurzoruaren Araubidearen Oinarriak. Eraikinen Ebaluazio Txostena. Balioespenak. Nahitaezko desjabetzea eta ondare-erantzukizuna. Jabetzaren eginkizun soziala eta lurzoruaren kudeaketa.

 12. 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa. (LHL). Lurzoruaren sailkapena, kalifikazioa eta araubidea.

 13. LHL. Hirigintza-antolamendua. Hirigintza antolamenduaren planak eta gainerako tresnak.

 14. LHL. Hirigintzako estandarrak. Espazio Libreen Sistema Orokorra. Eraikigarritasuna. Zuzkidura publikoen tokiko sistemak. Aparkalekuak. Landaredia (123/2012 Dekretua).

 15. LHL. Hirigintzako estandarrak. Zuzkidura-bizitokiak. Babes publikoko araubide bati atxikitako etxebizitzak.

 16. LHL. Plangintza- eta hirigintza-antolamenduaren gainerako tresnak izapidetzea eta onartzea. Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren izapideekin integratzea (46/2020 Dekretua).

 17. LHL. Hirigintzako esku-hartzea, lurzoruaren merkatuan. Lurzoru-ondare publikoak.

 18. LHL. Hirigintza-antolamendua egikaritzea. Jarduketa bakartuak, zuzkidura-jarduketak eta integratuak. Urbanizatzeko jarduketa-programak. Jarduketa-sistemak.

 19. Eraikinak birgaitzea, berroneratzea eta hiri-berrikuntza (317/2002 Dekretua).

 20. Etxebizitzaren alorreko araudia. Babes ofizialeko etxebizitzen araudia. BOEak diseinatzeko ordenantzak. (3/2015 Legea. 39/2008 Dekretua. 2009ko otsailaren 12ko Agindua).

 21. 6/2019 Legea, maiatzaren 9koa, Euskal Kultura Ondarearena. Babes-eredua; deklarazio-prozedura; Euskal Kultura Ondarearen Erregistroa; ondarea babesteko araubide erkidea eta espezifikoa; ondare arkeologiko eta paleontologikoa. 234/1996 Dekretua, balizko arkeologiaguneei buruzkoa.

 22. Errepideei buruzko legeria orokorra eta foru-araudia, babes-eremuak. Trenbideak, LPS EAEko Trenbide-sare Berria.

 23. Uren legedia. Zortasun-eremua, uren polizia-eremua. Ibaien eta Erreken Lurralde-plan sektoriala (1/2001 LED; 415/1998, 455/1999, 449/2013 Dekretuak).

 24. Kostaldeei buruzko legedia. Itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoaren babesa. Itsasertzari buruzko Lurralde-plan Sektoriala (22/1988 Legea, 43/2007 Dekretua).

 25. Paisaiaren antolamendua eta babesa. Paisaiaren Europako Hitzarmena. Paisaia antolatzeko eta babesteko araudia eta figurak (90/2014 Dekretua).

 26. Informazio geografikoko sistemak Lurralde Antolamenduan, Hirigintzan eta Ingurumenean. (Udalplan, Lurraldeko Jasangarritasun Adierazleak, etab.). Geoeuskadi Datu Espazialen Azpiegiturak (DEA).

 27. Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko Legea (38/1999 Legea).

 28. Oinarrizko araudi teknikoa. Eraikuntzaren Kode Teknikoa (EKT) eta haren oinarrizko dokumentuak (OD): DB-HE: Energia aurreztea; DB-HS: Osasungarritasuna; DB-HR: Zarataren aurkako babesa; DB-SE: Egiturazko segurtasuna; DB-SI: Suteetarako segurtasuna; DB-SUA Erabilera-segurtasuna eta irisgarritasuna (2006ko martxoaren 28ko BOE).

 29. EIT Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (117/2018 Dekretua).

 30. Irisgarritasuna: 20/1997 Legea, Irisgarritasuna sustatzekoa; 68/2000 Dekretua, Irisgarritasunari buruzko baldintza teknikoei buruzkoa.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalan enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesurako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalako 29 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  1. Sarbide orokorraren modalitatea: 28

   Hizkuntza-eskakizunik gabe: 5

 2. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

 3. hizkuntza-eskakizunarekin: 22

  1. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 1

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

    d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

   1. Parte hartzeko betekizunak.

   1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

   2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorren 4.1 apartatuan adierazitakoa ere bete behar dute.

   3. Fakultatiboen Goi-mailako Kidegorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 23,49 euro da.

   4. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalan sartzeko tituluak:

    Arkitekturako lanbide arautuan jarduteko gaikuntza-titulua.

   1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

   1. Deialdi honetako lanpostuetan, 2., 3. eta 4. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

   2. Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

    B gidabaimena.

    Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

    Dagokion elkargo profesionaleko kide izatea. Betekizun hau lanpostuaz jabetzeko unean egiaztatu beharko da, 9.1 oinarri orokorrean xedatutakoaren arabera.

    Eskainitako lanpostuen zerrendan oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

 4. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema lehiaketa izango da.

  100 puntu lor daitezke gehienez (alde batera utzita euskara jakiteagatik merezimendu gisa emango den balorazioa), baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A1 azpitaldeko Arkitekturako kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,056 puntu emango dira, gehienez ere 15 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko da esperientzia espezifikoa, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri.

   Hautagai bakoitzari bi balorazio desberdin esleituko zaizkio alegatu duen esperientzia espezifikoari dagokionez. Lehenengo balorazioa destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuak esleitzeko aplikatuko da, eta bigarrena destino-osagarriaren 27. eta 28. mailako lanpostuak esleitzeko.

   Bi kasuetan, jarraian adierazten diren arauak aplikatuta baloratuko da esperientzia espezifikoa, gehienez 45 puntu izan arte:

   1. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuetarako. Zerbitzu hauek baloratuko dira:

   EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Arkitektura aukerako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,170 puntu emango dira, gehienez ere 45 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 27. eta 28. mailetako lanpostuetarako. Ondorengo apartatuetako arauak aplikatu osteko puntuak batuz zehaztuko da.

   1. 0,084 puntu lan egindako hilabeteko, gehienez 15 puntu izan arte, zerbitzu hauengatik:

    EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

    Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Arkitektura aukerako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

    Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

    Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   1. Horrez gain, 0,166 puntu emango dira lan egindako hilabeteko, gehienez 30 puntu izan arte, aurreko (i) apartatuko zerbitzuengatik, destino-osagarriaren 27., 28. eta 29. mailak dituzten lanpostuetan eman badira.

    1. 2 apartatu honetako zenbaketa egiteko, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  3. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (30 puntu lor daitezke gehienez):

   1. 10 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua, lizentzia eta ingeniaritza), gehienez 20 puntu izan arte:

   073201 Arkitektura teknikoa.

   073102 Ingeniaritza geomatikoa, topografia eta kartografia.

   073103 Hirigintza eta paisajismoa.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko arkitekto karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 24 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 24 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 18 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 18 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  4. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 5 punturekin baloratuko dira, 2 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  5. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 5 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

  6. Euskara jakitea.

   Hizkuntza-eskakizunek derrigortasun-data igarota ez dutelako euskara jakitea betekizun gisa eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da. Baremo honen arabera baloratuko da euskara jakitea:

   1. hizkuntza-eskakizuna: 6 puntu.

   2. hizkuntza-eskakizuna: 9 puntu.

   3. hizkuntza-eskakizuna: 13 puntu.

 5. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

  Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, bai aplikatuko da artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak gutxiegi ordezkatuta baitaude Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalan, eta lehentasuna emango zaie.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako eta Datu Analisietako Eskalan enplegua finkatzeko prozesu berezirako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako eta Datu Analisietako Eskalako 15 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  1. Sarbide orokorraren modalitatea: 14

   Hizkuntza-eskakizunik gabe: 3

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 10

   2. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

  2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 1

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

    d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

 2. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorren 4.1 apartatuan adierazitakoa ere bete behar dute.

 3. Fakultatiboen Goi-mailako Kidegorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 23,49 euro da.

 4. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako eta Datu Analisietako Eskalan sartzeko tituluak:

  Ikasketa-eremu guztietako gradu-, lizentzia-, ingeniaritza- edo arkitektura-tituluak.

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

 1. Deialdi honetako lanpostuetan, 2., 3. eta 4. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

 2. Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

  B gidabaimena.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

  Ikasketa-eremu hauetako titulua (gradua edo lizentzia): Soziologia.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

  Unibertsitate edo administrazio publiko batek egiaztatutako graduondokoa, gutxienez 150 ordukoa, ikasketa feministetan edo genero-ikasketetan.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da, ziurtagiriaren kopia arrunta erantsita.

  Eskainitako lanpostuen zerrendan oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

 1. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema oposizio-lehiaketa izango da.

 1. Oposizio-fasea.

  Oposizio-fasearen diseinua eta garapena oinarri orokorren 23. apartatuan jasotzen da.

  Oposizio-fasean, 120 puntu lor daitezke gehienez.

 2. Lehiaketa-fasea.

  Lehiaketa-fasean, 80 puntu lor daitezke gehienez, baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia. Bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoarekin, esperientzia orokorraren eta espezifikoaren apartatuetan lortutako puntuazioaren batura izango da esperientziagatiko guztizko puntuazioa.

   Esperientziagatik 62 puntu emango dira gehienez, baremo honen arabera:

   1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A1 azpitaldeko Estatistikako kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,083 puntu emango dira, gehienez ere 22 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko da esperientzia espezifikoa, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri.

   Hautagai bakoitzari bi balorazio desberdin esleituko zaizkio alegatu duen esperientzia espezifikoari dagokionez. Lehenengo balorazioa destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuak esleitzeko aplikatuko da, eta bigarrena destino-osagarriaren 27. eta 28. mailako lanpostuak esleitzeko.

   Bi kasuetan, jarraian adierazten diren arauak aplikatuta baloratuko da esperientzia espezifikoa, gehienez 40 puntu izan arte:

   2.1. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuetarako. Zerbitzu hauek baloratuko dira:

   EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako eta Datu Analisietako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako eta Datu Analisietako Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,151 puntu emango dira, gehienez ere 40 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2.2. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 27. eta 28. mailetako lanpostuetarako. Ondorengo apartatuetako arauak aplikatu osteko puntuak batuz zehaztuko da.

   1. 0,072 puntu lan egindako hilabeteko, gehienez 13 puntu izan arte, zerbitzu hauengatik:

    EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako eta Datu Analisietako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

    Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

    Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

    Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako eta Datu Analisietako Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   1. Horrez gain, 0,15 puntu emango dira lan egindako hilabeteko, gehienez 27 puntu izan arte, aurreko (i) apartatuko zerbitzuengatik, destino-osagarriaren 27., 28. eta 29. mailak dituzten lanpostuetan eman badira.

    2.2 apartatu honetako zenbaketa egiteko, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  2. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (12 puntu lor daitezke gehienez):

   1. 5 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua eta lizentzia), gehienez 10 puntu izan arte:

   054201 Estatistika.

   054101 Matematika.

   054988 Beste matematika batzuk eta estatistika.

   031406 Soziologia.

   Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako estatistikari karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 10 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 7 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 7 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako eta Datu Analisietako Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  3. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 3 punturekin baloratuko dira, puntu bat ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  4. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 3 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1 puntu hizkuntza bakoitzeko.

 3. Euskara jakitea.

  Euskara jakitea betekizun gisa eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da. Baremo honen arabera baloratuko da euskara jakitea:

 1. hizkuntza-eskakizuna: 12 puntu.

 2. hizkuntza-eskakizuna: 18 puntu.

 3. hizkuntza-eskakizuna: 26 puntu.

 1. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

  Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako eta Datu Analisietako Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

 2. Gai-zerrenda espezifikoa.

 1. Fenomeno demografikoak. Erronka demografikoa Euskadin.

 2. Kontabilitate publikoa eta enpresa-kontabilitatea.

 3. 2030 Agendako garapen jasangarrirako helburuak.

 4. Ikerketaren deontologia eta etika.

 5. Hauteskunde-prozesua. Hauteskunde-sistemak. Hauteskundeetan parte hartzea. Botoa azaltzeko ereduak. DHondt legea.

 6. Politika publikoen ebaluazioa.

 7. Kontuen Sistema Europarra (KSE), kontabilitate nazionala, kontu sateliteak eta input-output esparrua.

 8. Sekretu estatistikoaren kontrola. Mikrodatu eta taula estatistikoei aplikatzea.

 9. Estatistika-legeak: EAEko estatistika-antolakundea (EAEko Estatistika Legea, Euskal Estatistika Plana, estatistika-plangintza eta urteko estatistika-programak, EUSTAT eta sailetako estatistika-organoak). Estatuko estatistika-antolakundea (EIN). Estatistika-antolakundea EBn (Eurostat).

 10. Konfidentzialtasuna: sekretu estatistikoaren lege-esparrua. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (DBLO-EDB): estatistika-datuak eta datu pertsonalak.

 11. Genero-ikuspegia ikerketa-arloan eta haren hedapenean.

 12. Ikerketak egitea gazteei buruz eta gazteekin.

 13. Eragiketa estatistikoen eta proiektu teknikoen diseinua.

 14. Koiunturako estatistika eta egiturazko estatistika.

 15. Nomenklaturak eta kodeak. Kodetzeko printzipioak.

 16. Informazioaren bilketa: iturriak, biltzeko metodoak eta galdera-sorten diseinua. Norberak web bidez edo beste bide batzuetatik betetzeko moduko galdera-sorten ezaugarri espezifikoak, abantailak eta desabantailak.

 17. Administrazio-iturriak helburu estatistikoetarako erabiltzea. Informazio estatistikoa sortzeko iturriak integratzea.

 18. Laginaren diseinua. Ausazko laginketa, bakuna, geruzatua eta konglomeratuen bidezkoa egiteko teknikak. Tipologizazioa lagin-hurbilketan.

 19. Big data. Erabilgarritasuna gizarte-zientzietan. Datuen iturriak. Datuen biltegiratzea. Datuen tratamendu konputazionala.

 20. Metodo kualitatiboak. Eztabaida-taldearen dinamika. Elkarrizketa kualitatiboak. Behaketa. Delphi teknika.

 21. Datuak araztea eta egoztea.

 22. Adierazleak eta indize estatistikoak.

 23. Igotzea eta haztapena: lagin-pisuak esleitzea. Estatistika-errorearen balioespena.

 24. Gizarte-adierazleak.

 25. Landa-lanak egitea eragiketa estatistikoetan. Landa-lanen berezitasunak estatistika publikoaren alorrean. Biztanleengana hurbiltzeko teknikak eta modalitateak inkesta-prozesuetan.

 26. Administrazio-datuak biltzea.

 27. Datu-baseak maneiatzea. Fitxategien bat-egitea (lagin- eta administrazio-fitxategiak). Datu-baseetako edukiaren balidazioa eta kalitate-kontrola. Balidazio informatikoa eta ez-informatikoa. Errore ez-estatistikoa.

 28. Hauteskunde-aurreikuspenak. Zailtasunak eta aukerak.

 29. Eredu estatistikoak.

 30. Estatistika deskribatzailea eta inferentziala. Korrelazioaren eta erregresioaren analisiaren oinarriak. Bariantza eta kobariantza. Estatistika ez-parametrikoa.

 31. Estatistikak ekoizteko, aztertzeko eta hedatzeko tresnak: SAS, SPSS, BLAISE, PC-AXIS eta R lengoaia.

 32. Informazioa murrizteko eta sailkatzeko teknikak. Analisi faktoriala eta klusterrena.

 33. Estatistiken hedapena. Internet eta datu-bankuak edo informazio-sistemak erabiltzea. Datuen bistaratzea.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako eta Datu Analisietako Eskalan enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesurako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako eta Datu Analisietako Eskalako 48 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  1. Sarbide orokorraren modalitatea: 46

   Hizkuntza-eskakizunik gabe: 17

 2. hizkuntza-eskakizunarekin: 2

 3. hizkuntza-eskakizunarekin: 24

 4. hizkuntza-eskakizunarekin: 3

  1. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 2

   Hizkuntza-eskakizunik gabe: 1

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

    d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

   1. Parte hartzeko betekizunak.

   1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

   2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorren 4.1 apartatuan adierazitakoa ere bete behar dute.

   3. Fakultatiboen Goi-mailako Kidegorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 23,49 euro da.

   4. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako eta Datu Analisietako Eskalan sartzeko tituluak:

    Ikasketa-eremu guztietako gradu-, lizentzia-, ingeniaritza- edo arkitektura-tituluak.

   1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

   1. Deialdi honetako lanpostuetan, 2., 3. eta 4. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

   2. Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

    B gidabaimena.

    Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

    Ikasketa-eremu hauetako titulua (gradua edo lizentzia): Soziologia.

    Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

    Unibertsitate edo administrazio publiko batek egiaztatutako graduondokoa, gutxienez 150 ordukoa, ikasketa feministetan edo genero-ikasketetan.

    Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da, ziurtagiriaren kopia arrunta erantsita.

    Eskainitako lanpostuen zerrendan oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

   1. Hautaketa-prozesua.

    Hautaketa-sistema lehiaketa izango da.

    100 puntu lor daitezke gehienez (alde batera utzita euskara jakiteagatik merezimendu gisa emango den balorazioa), baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

    1. Esperientzia orokorra.

     Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A1 azpitaldeko Estatistikako kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

     Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,056 puntu emango dira, gehienez ere 15 puntu izan arte.

     Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

    2. Esperientzia espezifikoa.

     Berariaz baloratuko da esperientzia espezifikoa, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri.

     Hautagai bakoitzari bi balorazio desberdin esleituko zaizkio alegatu duen esperientzia espezifikoari dagokionez. Lehenengo balorazioa destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuak esleitzeko aplikatuko da, eta bigarrena destino-osagarriaren 27. eta 28. mailako lanpostuak esleitzeko.

     Bi kasuetan, jarraian adierazten diren arauak aplikatuta baloratuko da esperientzia espezifikoa, gehienez 45 puntu izan arte:

     1. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuetarako. Zerbitzu hauek baloratuko dira:

     EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako eta Datu Analisietako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

     Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

     Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

     Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako eta Datu Analisietako Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

     Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,170 puntu emango dira, gehienez ere 45 puntu izan arte.

     Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

     2. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 27. eta 28. mailetako lanpostuetarako. Ondorengo apartatuetako arauak aplikatu osteko puntuak batuz zehaztuko da.

     1. 0,084 puntu lan egindako hilabeteko, gehienez 15 puntu izan arte, zerbitzu hauengatik:

      EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako eta Datu Analisietako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

      Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

      Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

      Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako eta Datu Analisietako Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

     1. Horrez gain, 0,166 puntu emango dira lan egindako hilabeteko, gehienez 30 puntu izan arte, aurreko (i) apartatuko zerbitzuengatik, destino-osagarriaren 27., 28. eta 29. mailak dituzten lanpostuetan eman badira.

      1. 2 apartatu honetako zenbaketa egiteko, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

    3. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

     Merezimendu hauek baloratuko dira (30 puntu lor daitezke gehienez):

     1. 10 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua eta lizentzia), gehienez 20 puntu izan arte:

     054201 Estatistika.

     054101 Matematika.

     054988 Beste matematika batzuk eta estatistika.

     031406 Soziologia.

     1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

      Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

      2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako estatistikari karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 24 puntu emango dira:

      Oposizio-fasea gaindituta izatea: 24 puntu.

      Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 18 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

      3. 18 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako eta Datu Analisietako Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    4. Informatika-ezagutzak.

     Informatika-ezagutzak gehienez 5 punturekin baloratuko dira, 2 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

     Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

     Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

     Internet oinarrizkoa.

     Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

     Microsoft Outlook XP/2003/2010.

     Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

     Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

     Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

     Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

     Internet aurreratua.

     Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

     Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

    5. Hizkuntzak.

     Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 5 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

     C1 maila edo handiagoa: 2,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

     B2 maila: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

     B1 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

    6. Euskara jakitea.

     Hizkuntza-eskakizunek derrigortasun-data igarota ez dutelako euskara jakitea betekizun gisa eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da. Baremo honen arabera baloratuko da euskara jakitea:

     1. hizkuntza-eskakizuna: 6 puntu.

     2. hizkuntza-eskakizuna: 9 puntu.

     3. hizkuntza-eskakizuna: 13 puntu.

   2. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

    Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Estatistikako eta Datu Analisietako Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalan enplegua finkatzeko prozesu berezirako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalako 18 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  1. Sarbide orokorraren modalitatea: 17

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 17

  2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 1

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

    d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

 2. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorren 4.1 apartatuan adierazitakoa ere bete behar dute.

 3. Fakultatiboen Goi-mailako Kidegorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 23,49 euro da.

 4. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalan sartzeko tituluak:

  Ikasketa-eremu guztietako gradu-, lizentzia-, ingeniaritza- edo arkitektura-tituluak.

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

 1. Deialdi honetako lanpostuetan, euskararen 4. hizkuntza-eskakizuna bete behar da.

 2. Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

  B gidabaimena.

  Ikasketa-eremu hauetako titulua (lizentzia edo gradua): pedagogia eta/edo Espainiako hizkuntzak eta dialektoak.

  Bi betekizun horiek merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar dira.

  Eskainitako lanpostuen zerrendan oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

 1. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema oposizio-lehiaketa izango da.

 1. Oposizio-fasea.

  Oposizio-fasearen diseinua eta garapena oinarri orokorren 23. apartatuan jasotzen da.

  Oposizio-fasean, 120 puntu lor daitezke gehienez.

 2. Lehiaketa-fasea.

  Lehiaketa-fasean, 80 puntu lor daitezke gehienez, baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia. Bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoarekin, esperientzia orokorraren eta espezifikoaren apartatuetan lortutako puntuazioaren batura izango da esperientziagatiko guztizko puntuazioa.

   Esperientziagatik 62 puntu emango dira gehienez, baremo honen arabera:

   1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A1 azpitaldeko Hizkuntza Normalizazioko kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,083 puntu emango dira, gehienez ere 22 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko da esperientzia espezifikoa, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri.

   Hautagai bakoitzari bi balorazio desberdin esleituko zaizkio alegatu duen esperientzia espezifikoari dagokionez. Lehenengo balorazioa destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuak esleitzeko aplikatuko da, eta bigarrena destino-osagarriaren 27. eta 28. mailako lanpostuak esleitzeko.

   Bi kasuetan, jarraian adierazten diren arauak aplikatuta baloratuko da esperientzia espezifikoa, gehienez 40 puntu izan arte:

   2.1. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuetarako. Zerbitzu hauek baloratuko dira:

   EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,151 puntu emango dira, gehienez ere 40 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2.2. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 27. eta 28. mailetako lanpostuetarako. Ondorengo apartatuetako arauak aplikatu osteko puntuak batuz zehaztuko da.

   1. 0,072 puntu lan egindako hilabeteko, gehienez 13 puntu izan arte, zerbitzu hauengatik:

    EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

    Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

    Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

    Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   1. Horrez gain, 0,15 puntu emango dira lan egindako hilabeteko, gehienez 27 puntu izan arte, aurreko (i) apartatuko zerbitzuengatik, destino-osagarriaren 27., 28. eta 29. mailak dituzten lanpostuetan eman badira.

    2.2 apartatu honetako zenbaketa egiteko, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  2. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (12 puntu lor daitezke gehienez):

   1. Titulu hauek baloratuko dira (10 puntu lor daitezke gehienez):

   5 puntu emango dira 023201 Euskararekin zerikusia duten Espainiako hizkuntzak eta dialektoak ikasketa-eremuko titulu bakoitzeko (gradua eta lizentzia).

   3 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua eta lizentzia):

   023201 Espainiako hizkuntzak eta dialektoak.

   011101 Pedagogia.

   031301 Psikologia.

   031406 Soziologia.

   Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko hizkuntza-normalizazioko teknikari karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 10 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 7 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 7 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  3. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 3 punturekin baloratuko dira, puntu bat ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  4. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 3 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   1. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

    Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

   2. Gai-zerrenda espezifikoa.

    (1) SOZIOLINGUISTIKA ETA HIZKUNTZA-PLANGINTZA.

   1. Hizkuntza Plangintza. Sorrera eta bilakaera. Estatusaren plangintza eta Corpusaren plangintza.

   2. Hizkuntza biziberritzeko saioak (Reversing Language Shift): oinarriak eta lortzeko bideak (J. Fishman).

   3. Euskararen berreskurapenaren teoria soziolinguistikoa eta hizkuntzen teoria soziala. Ikaskuntzaren hiru elementuak: motibazioa, ezagutza eta erabilera (J. M. Sanchez Carrin).

   4. Jarrera eta ideologia linguistikoak.

   5. Arnasguneak. Kontzeptua. Garrantzia. Ezaugarriak. Gaur egungo erronkak. Euskara indarberritzeko paradigmaren aldaketa.

   6. Hiztun-elkartea. Definizioak eta euskarari egokitutako aplikazioa.

    (2) BILAKAERA SOZIOLINGUISTIKOA.

   7. Euskararen egoera soziolinguistikoa:

    1. Inkesta Soziolinguistikoa.

     Euskararen bilakaera soziolinguistikoa (1981-2011). Laburpena.

     Hizkuntzen erabileraren kale-neurketa. Euskal Herria, 2016.

     Euskararen egoerari eta bilakaerari buruzko datuen iturriak

     (3) HIZKUNTZA POLITIKA EREMUKA.

   8. EAEko administrazioen euskara planak: euskara planen metodologia eta osagai nagusiak. VI. Plangintzaldiko Eusko Jaurlaritzaren euskararen erabilera normalizatzeko plana (2018-2022).

   9. EAE-ko justizia administrazioan hizkuntza normalizatzeko plan orokorra 2011-2020.

   10. Euskararen erabilera sustatzeko plangintzen ebaluazioa. Administrazio publikoan ebaluaziorako dauden tresnak. Informazioa biltzeko eta aztertzeko metodologiak. Azterketa metodo kualitatibo eta kuantitatiboak. Behaketa teknikak eta inkesta teknikak.

   11. Hizkuntzaren kudeaketa aurreratua. Etengabeko ebaluazioa: Bikain hizkuntza-kudeaketako eredua.

   12. Eremu sozioekonomikoaren garrantzia hizkuntza-biziberritze ahaleginetan. Erakunde pribatuetako euskara planak: ezaugarriak, helburuak eta arloak. Erakundeen ezaugarrien araberako planak.

   13. Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean. Bizindar digitalaren kontzeptua (Andras Kornai).

   14. Administrazioko hizkeraren eta hizkera juridikoaren tradizioa, ezaugarriak, lexikoa eta terminologia.

   15. Administrazioko hizkeraren eta hizkera juridikoa eraberritzea: administrazioko hizkera argia.

   16. Hizkuntza-prestakuntza, euskaraz lan egiteko trebakuntza eta hizkuntza-eskakizunak egiaztatzea.

   17. Hizkuntza-eskakizunen eta derrigortasun-daten kudeaketa.

   18. Helduen euskalduntzearen curriculuma, ebaluazioa eta egiaztatzegintza.

    Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma.

    Hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako erreferentzia markoa.

    Bigarren hizkuntzen irakaskuntzaren egiaztatzegintzan erreferentziazko erakundeak: ALTE, EALTA.

    Euskararen irakaskuntzaren ebaluazio eta egiaztatzegintzan erreferentziazko erakundeak: HABE, EGA, IVAP, hizkuntza-eskolak.

   19. Helduen ikaskuntzarako metodologia eta didaktika

    Hizkuntzen irakaskuntzaren didaktikak historiak zehar izan dituen testuinguru psikopedagogikoez jabetzea.

    Bigarren hizkuntzen ikas-irakasprozesuetan erabili izan diren metodologien gidalerro nagusiak ezagutzea.

    Hizkuntza-trebetasunen lanketarako jokabideen ezaugarriez jabetzea.

   20. Helduen Euskara-irakaskuntzaren antolamendu administratiboa:

    Helduen euskalduntze formala arautzen duen legediaren oinarri nagusiak.

    Euskaltegien gaur egungo antolaketa.

    Helduen euskalduntzearen gaur egungo eskaintza.

   21. Euskara normalizazioa hezkuntzan.

    Ikasteredu elebidunak.

    Irakasleen hizkuntza prestakuntza.

    Irakaskuntzako hizkuntza eskakizunak.

    Programak eta baliabideak.

   22. Toponimia:

    Euskal Autonomia Erkidegoko toponimiaren normalizazioa: eskumenak eta inplikatutako erakundeen arteko koordinazioa.

    Euskadiko Autonomia Erkidegoko Izendegi Geografiko Ofiziala: zer den, eskaintzen duen informazioa, nola eguneratzen den.

    EAEko udalerrien eta biztanle-entitateen izenak ofizialtzeko prozedurak.

   23. Terminologia:

    Euskarazko terminologia-lanaren normalizazioa: lan-plangintza eta ardatzak. Lan-metodologia.

    Terminologia batzorde-atal berezia: finkatutako irizpideak, jarduketa-planak, normalizazio-txostenak...

    Euskarazko terminologiaren zabalkundea.

    (4) ARAUBIDEA.

   24. 10/1982 Oinarrizko Legea, Euskararen Erabilera normalizatzekoa.

   25. 150/2008 Dekretua, uztailaren 29koa, Elebide Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Zerbitzua sortu eta kontsulten, iradokizunen eta kexen araubidea ezartzen dituena.

   26. 297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena.

   27. 187/2017 Dekretua, uztailaren 4koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko den Dekretua aldatzen duena.

   28. 47/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalan enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesurako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalako 45 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  1. Sarbide orokorraren modalitatea: 43

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 43

  2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 2

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 2

    d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

 2. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorren 4.1 apartatuan adierazitakoa ere bete behar dute.

 3. Fakultatiboen Goi-mailako Kidegorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 23,49 euro da.

 4. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalan sartzeko tituluak:

  Ikasketa-eremu guztietako gradu-, lizentzia-, ingeniaritza- edo arkitektura-tituluak.

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

 1. Deialdi honetako lanpostuetan, euskararen 4. hizkuntza-eskakizuna bete behar da.

 2. Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

  B gidabaimena.

  Ikasketa-eremu hauetako titulua (lizentzia edo gradua): pedagogia eta/edo Espainiako hizkuntzak eta dialektoak.

  Bi betekizun horiek merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar dira.

  Eskainitako lanpostuen zerrendan oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

 1. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema lehiaketa izango da.

  100 puntu lor daitezke gehienez, baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A1 azpitaldeko Hizkuntza Normalizazioko kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,056 puntu emango dira, gehienez ere 15 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko da esperientzia espezifikoa, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri.

   Hautagai bakoitzari bi balorazio desberdin esleituko zaizkio alegatu duen esperientzia espezifikoari dagokionez. Lehenengo balorazioa destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuak esleitzeko aplikatuko da, eta bigarrena destino-osagarriaren 27. eta 28. mailako lanpostuak esleitzeko.

   Bi kasuetan, jarraian adierazten diren arauak aplikatuta baloratuko da esperientzia espezifikoa, gehienez 45 puntu izan arte:

   1. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuetarako. Zerbitzu hauek baloratuko dira:

   EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,170 puntu emango dira, gehienez ere 45 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 27. eta 28. mailetako lanpostuetarako. Ondorengo apartatuetako arauak aplikatu osteko puntuak batuz zehaztuko da.

   1. 0,084 puntu lan egindako hilabeteko, gehienez 15 puntu izan arte, zerbitzu hauengatik:

    EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

    Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

    Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

    Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   1. Horrez gain, 0,166 puntu emango dira lan egindako hilabeteko, gehienez 30 puntu izan arte, aurreko (i) apartatuko zerbitzuengatik, destino-osagarriaren 27., 28. eta 29. mailak dituzten lanpostuetan eman badira.

    1. 2 apartatu honetako zenbaketa egiteko, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  3. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (30 puntu lor daitezke gehienez):

   1. Titulu hauek baloratuko dira (20 puntu lor daitezke gehienez):

   10 puntu emango dira 023201 Euskararekin zerikusia duten Espainiako hizkuntzak eta dialektoak ikasketa-eremuko titulu bakoitzeko (gradua eta lizentzia).

   5 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua eta lizentzia):

   023201 Espainiako hizkuntzak eta dialektoak.

   011101 Pedagogia.

   031301 Psikologia.

   031406 Soziologia.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko hizkuntza-normalizazioko teknikari karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 24 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 24 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 18 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 18 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  4. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 5 punturekin baloratuko dira, 2 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  5. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 5 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

 2. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

  Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalan enplegua finkatzeko prozesu berezirako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalako 2 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  Sarbide orokorraren modalitatea: 2

 1. hizkuntza-eskakizunarekin: 2

  d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

 1. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Fakultatiboen Goi-mailako Kidegorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 23,49 euro da.

 3. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalan sartzeko tituluak:

  Ikasketa-eremu guztietako gradu-, lizentzia-, ingeniaritza- edo arkitektura-tituluak.

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

 1. Deialdi honetako lanpostuetan, euskararen 4. hizkuntza-eskakizuna bete behar da.

 2. Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

  Interpretazioan gaituta egotea; honako hauen bidez egiaztatu beharko da:

  Gaitasun profesionala euskaratik gaztelaniara eta gaztelaniatik euskarara zinpeko itzulpen eta interpretazio lanak egiteko.

  Itzulpengintza eta Interpretazioko gradu-titulua, Euskal Herriko Unibertsitatekoa, edo

  5 urteko esperientzia edozein administrazio publikotan, euskaratik gaztelaniara eta gaztelaniatik euskararako interprete gisa.

  Lehenengo bi baldintzak merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar dira. Esperientziaren kasuan, deklarazioaz gain, egiaztagiriaren kopia bat erantsi beharko da.

  B1 mailako ingelesa edo frantsesa.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da, 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

  B1 mailako ingelesa.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da, 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

  B2 mailako ingelesa.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da, 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

  Eskainitako lanpostuen zerrendan oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

 1. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema oposizio-lehiaketa izango da.

 1. Oposizio-fasea.

  Oposizio-fasearen diseinua eta garapena oinarri orokorren 23. apartatuan jasotzen da.

  Oposizio-fasean, 120 puntu lor daitezke gehienez.

 2. Lehiaketa-fasea.

  Lehiaketa-fasean, 80 puntu lor daitezke gehienez, baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia. Bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoarekin, esperientzia orokorraren eta espezifikoaren apartatuetan lortutako puntuazioaren batura izango da esperientziagatiko guztizko puntuazioa.

   Esperientziagatik 62 puntu emango dira gehienez, baremo honen arabera:

   1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A1 azpitaldeko Itzulpengintzako kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,083 puntu emango dira, gehienez ere 22 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko da esperientzia espezifikoa, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri.

   Hautagai bakoitzari bi balorazio desberdin esleituko zaizkio alegatu duen esperientzia espezifikoari dagokionez. Lehenengo balorazioa destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuak esleitzeko aplikatuko da, eta bigarrena destino-osagarriaren 27. eta 28. mailako lanpostuak esleitzeko.

   Bi kasuetan, jarraian adierazten diren arauak aplikatuta baloratuko da esperientzia espezifikoa, gehienez 40 puntu izan arte:

   2.1. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuetarako. Zerbitzu hauek baloratuko dira:

   EAEko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,151 puntu emango dira, gehienez ere 40 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2.2. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 27. eta 28. mailetako lanpostuetarako. Ondorengo apartatuetako arauak aplikatu osteko puntuak batuz zehaztuko da.

   1. 0,072 puntu lan egindako hilabeteko, gehienez 13 puntu izan arte, zerbitzu hauengatik:

    EAEko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

    Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

    Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   1. Horrez gain, 0,15 puntu emango dira lan egindako hilabeteko, gehienez 27 puntu izan arte, aurreko (i) apartatuko zerbitzuengatik, destino-osagarriaren 27., 28. eta 29. mailak dituzten lanpostuetan eman badira.

    2.2 apartatu honetako zenbaketa egiteko, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  2. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (12 puntu lor daitezke gehienez):

   1. Titulu hauek baloratuko dira (10 puntu lor daitezke gehienez):

   5 puntu emango dira 023201 Euskararekin zerikusia duten Espainiako hizkuntzak eta dialektoak ikasketa-eremuko titulu bakoitzeko (gradua eta lizentzia).

   3 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua eta lizentzia):

   023201 Espainiako hizkuntzak eta dialektoak.

   023101 Ingelesa.

   023102 Hizkuntza klasikoak.

   023901 Hizkuntza modernoak eta aplikatuak.

   023103 Atzerriko beste hizkuntza batzuk.

   Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko itzultzaile karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 10 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 7 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 7 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  3. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 3 punturekin baloratuko dira, puntu bat ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  4. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 3 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   1. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

    Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, bai aplikatuko da artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak gutxiegi ordezkatuta baitaude Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalan, eta lehentasuna emango zaie.

   2. Gai-zerrenda espezifikoa.

   1. Araudia.

    Eskualdeetako edo Eremu urriko Hizkuntzen Europako Gutuna.

    10/1982 Oinarrizko Legea, azaroaren 24koa, Euskararen Erabilera Arautzekoa.

    6/2003 Legea, abenduaren 22koa, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Estatutuarena (2/2012 Legea otsailaren 9koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren 6/2003 Legea aldatzekoa).

    86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena.

    179/2019 Dekretua, azaroaren 19koa, Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzkoa.

    Itzulpen zerbitzuetarako ISO 17100:2017 araua.

   2. Deontologia eta estatus profesionala.

    Sekretu profesionala, etika eta deontologia, itzulpengintzan.

    Itzultzaileen ikusgarritasuna eta ikusezintasuna. Lan-estatusa eta elkargo profesionalak. EIZIE.

   3. Esaldiaren antolaera. Sintaxia.

    Esaldiaren antolaera ikuspegi informatiboa oinarri hartuta (I). Komunikazioaren edukiak eta formak; euskararen distantziak: tipologia eta kultura-ingurunea; testugileak zer duen aukerako.

    Esaldiaren antolaera ikuspegi informatiboa oinarri hartuta (II). Galderatik erantzuna, galdegaiaren kokagunea(k).

    Esaldiaren antolaera ikuspegi informatiboa oinarri hartuta (III). Funtzio informatiboen aurkezpen orokorra.

    Esaldiaren antolaera ikuspegi informatiboa oinarri hartuta (IV). Esaldiaren gunea.

    Esaldiaren antolaera ikuspegi informatiboa oinarri hartuta (V). Esaldiaren periferia eta tarteki-aparteak: esaldizkoak, perpaus zein sintagma arruntezkoak, espezializatuak.

    Esaldiaren antolaera ikuspegi informatiboa oinarri hartuta (VI). Aposizio-tartekiak.

    Esaldiaren antolaera ikuspegi informatiboa oinarri hartuta (VII). Argumentuak eta adjuntuak nola egokitzen diren funtzio informatiboetara; mintzagai/galdegai (tema/rema) jokoa.

    Esaldiaren antolaera ikuspegi informatiboa oinarri hartuta (VIII). Aditzaren kokagunea.

    Esaldiaren antolaera ikuspegi informatiboa oinarri hartuta (IX). Ezezko perpausak eta esaldiak.

    Esaldiaren antolaera ikuspegi informatiboa oinarri hartuta (X). Mendeko perpausen funtzioa eta antolaera: aginterazko esaldiak; aditza aurretik doan beste esaldi mota batzuk (performatiboak, narratiboak?); mendeko perpaus txertatuak (izenlagun-funtziokoak); menderatu arinak.

    Esaldiaren antolaera ikuspegi informatiboa oinarri hartuta (XI). Mendeko perpausen funtzioa eta antolaera: gainerako menderatuak (adjuntuak: zirkunstantzialak eta egitura bimenbreetakoak); menderagailuaren muga gainditzeko aukera.

    Esaldien arteko lotura (I). Anaforak.

    Esaldien arteko lotura (II). Lokailuak.

    Esaldien arteko lotura (III). Aditz-isiltzea.

    Esaldien arteko lotura (IV). Sasimenderakuntza.

    Esaldien arteko lotura (V). Nominalizaziozko joskera.

    Esaldien arteko lotura (VI). Adjektiboa esaldi; esaldi-kateak eta aditz-isiltzea.

    Esaldien arteko lotura (VII). Trinkotzeko aukerak; elkarketaren sotiltasuna.

   4. Estiloa. Kalko okerrak.

    Hizkuntzak eta haien arteko eraginak. Kalkoak.

    Nola identifikatu kalko okerrak.

    Kalkoen mailaz mailako sailkapena eta adibideak.

    Kalko okerrak. Euskaraz kalko okerrak saihesteko formula egokiak.

    Estiloa: euskaraz estilo egokia lortzeko oinarrizko gomendio nagusiak. Arazoak eta konponbideak.

    Estilo eta hizkuntza liburuak. Estilo liburu nagusiak euskaraz.

    EIMA: hizkuntza irizpideak.

   5. Euskaltzaindia, euskararen akademia. Arauak.

    Euskaltzaindia: historia eta jarduera arauemaile, akademiko eta instituzionala.

    Euskaltzaindiaren hizkuntza baliabideak eta argitalpenak.

   6. Euskaltzaindiaren Arauak.

   7. Gramatika.

    Perpausa: definizioa eta motak. Perpausaren egitura eta osagaiak.

    Hitzen ordena perpausaren barnean. Ordena markatua eta ordena markatu gabea. Euskarazko tradizioak, ordenari dagokionez. Galdegaia, mintzagaia eta iruzkina. Testu-antolatzaileen eginkizuna.

    Testu-kohesioa. Konexio-mekanismoak. Testu-antolatzaileak: motak eta egitekoak.

    Izen-sintagma: funtzioak eta osagaiak. Izenak eta izen-ordainak: funtzioak eta motak. Determinatzaileak: sailkapena.

    Adjektiboak: funtzioa eta motak. Aposizioa.

    Aditz-sintagma: funtzioa, egitura eta osagaiak.

    Aditza euskaraz: sailkapenak. Aspektua, tempusa, modua, pertsona eta numeroa. Komunztadura. Forma alokutiboak.

    Euskal aditz laguntzailea: sailkapena eta formak. Aditz trinkoak.

    Adberbioak: funtzioa, ezaugarriak eta sailkapenak. Lokuzio eta perpaus adberbialak. Postposizioa.

    Deklinabidea euskaraz. Definizioa. Formak eta kasuak. Kasu-formen aldaerak hitzen ezaugarrien arabera. Deklinabide mugagabea.

    Perpaus elkartuak: motak. Juntadurazko perpausak eta mendeko perpausak. Juntagailuak eta menderagailuak.

    Euskal lexikoa. Hitzak sortzeko bideak. Hitz elkartuak eta eratorriak. Hizkuntza-maileguak eta neologismoak. Zabalkuntza semantikoa, berrezarpen lexikala eta berrikuntza fonologikoa.

    Euskal ortografia: arau nagusiak. Puntuazio-markak.

    Laburdurak, siglak eta sinboloak euskaraz eta gaztelaniaz. Sinboloen adierazpena zientziaren eta teknikaren esparruan.

    Gaztelaniaren ortografia eta gramatika.

    Erreferentzia anaforikoak eta kataforikoak gaztelanian.

    Konektoreak gaztelaniak.

    Substantibizazioa gaztelaniak.

    Maiuskulak eta minuskulak gaztelanian.

    Ortografia eta extranjerismoen idazkera gaztelanian.

   8. Hizkera administratiboa. Itzulpen administratiboa.

    Itzulpenaren eginkizuna gizarte eta administrazio elebidun edo eleaniztunetan.

    Itzulpen administratiboa XX. eta XXI. mendeetako Europan.

    Euskarazko itzulpen administratiboaren historia: joerak eta gaur eguneko egoera.

    Terminologia eta itzulpengintza. Euskarazko eta gaztelaniazko terminologia juridiko-administratiboa.

    Terminologiaren problematika itzulpen administratiboan. Euskarazko terminologia administratiboa bateratzea. Euskalterm.

    Hizkera administratiboa euskaraz eta beste hizkuntza batzuetan. Hizkera estandarraren eta administratiboaren arteko loturak.

    Testu administratiboen itzulpena: sorburu testuarekiko zorroztasuna, eta komunikagarritasuna; joerak.

    Fideltasuna, argitasuna eta komunikagarritasuna testu administratibo eta juridikoen itzulpenetan. Euskararen eta gaztelaniaren kasua itzulpen administratibo eta juridikoetan: irizpideak eta estrategiak.

   9. Hizkera inklusiboa eta ez sexista euskaraz eta gaztelaniaz.

   10. Hizkuntzaren prozesamendu automatikoa, itzulpen automatikoa, OLI Tresnak.

    Hizkuntzaren prozesamendu automatikoa eta itzulpen automatikoa.

    Itzulpenaren automatizazioa: Itzulpen automatikoaren definizioa eta bilakaera.

    Itzulpen automatikoaren sistemak eta haien kalitatea eta ebaluazioa.

    Postedizioa: postedizioa, itzulpena eta berrikuspena. Postedizio-motak.

    Teknologia berriak eta itzulpena: itzulpen automatikoa eta ordenagailuz lagundutako itzulpena. Itzulpen automatikoa eta euskara.

    Ordenagailuz lagundutako itzulpena (OLI tresnak: SDL Trados, Multiterm): itzulpen-memoriak eta terminologia kudeatzeko tresnak. Itzulpen automatikoa: ereduak. Itzulpen automatikoa euskararen kasuan.

    Itzulpengintzarako baliabideak eta tresnak: hiztegiak, entziklopediak, terminologia-bankuak, corpusak, hizkuntza-kontsultarako zerbitzuak, zalantzategiak, zuzentzaile automatikoak eta bestelako tresna informatikoak, Internet.

   11. Interpretazioa.

    Interpretazioa: kontzeptua, ezaugarriak eta historia. Interpretazioaren berezitasunak itzulpenarekin alderatuta.

    Interpretazio modalitateak eta interpretazio teknikak. Interpretaziorako behar diren trebetasunak.

    Interpretazioa Justizian. Bitartekaritza kulturala.

   12. Itzulpenen kalitatea, zuzenketa, berrikusketa, postedizioa...

    Itzulpenaren kalitatea. Autozuzenketa. Berrikuspena eta zuzenketa. Irizpideak eta mailak testu itzulien zuzenketan. Zuzenketaren garrantzia ordenagailuz lagundutako itzulpenetan.

    Akatsak itzulpenean: mailak eta balorazioa. Zuzentzaile ortografikoak.

    Itzulpengintzarako baliabideak eta tresnak: hiztegiak, entziklopediak, terminologia-bankuak, corpusak, hizkuntza-kontsultarako zerbitzuak, zuzentzaile automatikoak eta bestelako tresna informatikoak, Internet.

    Itzulpen automatikoaren sistemak eta haien kalitatea eta ebaluazioa.

    Postedizioa: postedizioa, itzulpena eta berrikuspena. Postedizio-motak.

   13. Itzulpengintza. Itzulpenaren teoria. Itzulpenaren historia.

    Itzulpena: definizioa eta itzulpen-motak. Itzulpen-printzipioak, -prozesuak, -teknikak eta -baliabideak.

    Itzulgarritasuna eta itzulezintasuna. Itzulpengintza eta kulturak. Munduari buruzko ikuskerak. Hizkuntzaren unibertsalak.

    Baliokidetasunaren arazoa itzulpengintzan. Baliokidetasun-motak.

    Itzulpengintza egungo munduan (I): itzulpengintza eta ideologia; itzulpengintza eta feminismoa; itzulpengintza eta postkolonialismoa.

    Itzulpengintza egungo munduan (II): itzulpengintza eta teknologia berriak; ikus-entzunezko itzulpena; lokalizazioa; itzulpengintza kolaboratiboa, komunitate-itzulpengintza, crowdsourcing-a eta CT3; itzulpengintza profesionala eta borondatezkoa.

    Itzulpengintza egungo munduan (III): itzulpengintza espezializatua; itzulpengintza zientifikoa eta teknikoa; itzulpengintza marketinean eta publizitatean.

    Itzulpengintza eta elebitasuna. Itzulpengintzaren eginkizuna gizarte eta administrazio elebidun edo eleaniztunetan. Itzulpengintza eta korredakzioa.

    Itzulpengintza eta hizkuntza minorizatuak: itzulpenaren beharra eta itzulpengintza normalizaziorako tresna gisa. Euskararen kasua: berariazko arazoak.

    Itzulpengintzaren rola administrazioko euskararen normalizazioan. Administrazioko hizkeraren ezaugarriak euskaraz eta beste hizkuntza batzuetan. Hizkuntza estandarra eta administrazioko hizkera: loturak eta diferentziak.

    Fideltasuna, argitasuna eta komunikagarritasuna testu administratibo eta juridikoen itzulpenetan. Euskararen eta gaztelaniaren kasua itzulpen administratibo eta juridikoetan: irizpideak eta estrategiak.

    Itzulpenaren arazo nagusiak euskara/gaztelania binomioan. Esaldiaren antolamendua gaztelaniatik euskarara egindako itzulpenetan.

    Hizkuntza arrunta eta espezialitateko hizkuntza. Erregistro linguistikoak.

    Estilo- eta hizkuntza-liburuak. Estilo-liburu nagusiak euskaraz.

    Itzulpengintzaren historiako gertakari nagusiak: ekarpen praktikoak eta teorikoak Historian barna.

    Joera teoriko eta ikuspegi garaikideak itzulpen-ikasketen gainean (XX. eta XXI. mendeak).

    Euskarazko itzulpengintzaren historia: bilakaera eta gertakari historiko nagusiak.

    Itzulpenaren teoria bat garatzea.

    Korrespondentziaren printzipioak (I). Itzulpen-mota ezberdinak; itzulpenean dauden oinarrizko orientabide bi; kulturaren eta hizkuntzaren aldetiko distantziak; itzulpenaren definizioa.

    Korrespondentziaren printzipioak (II). Baliokidetza formalerantz bideratutako itzulpenaren printzipio eraentzaileak; baliokidetza dinamikorantz bideratutako itzulpenaren printzipio eraentzaileak; baliokidetza formaleko itzulpenen eta baliokidetza dinamikoko itzulpenen arteko tentsioguneak; itzulpenean baliokidetza dinamikoa onartzeko dagoen mailaren murriztapenak.

    Itzultzailearen zeregina.

    Itzulpen-prozedurak.

    Itzulpenaren kontzeptu berri bat.

    Itzulpenaren izaera (I). Mezua erreproduzitzea; baliokidetza gehiago identitatea baino; baliokidetza naturala; hurbileneko baliokidetza; esanguraren lehentasuna; estiloaren garrantzia; lehentasunen sistema bat; testuinguruaren koherentziak lehentasuna du hitzen korrespondentziaren gainean.

    Itzulpenaren izaera (II). Zergatik testuinguruaren koherentziak lehentasuna izan behar duen hitzen korrespondentzien gainean; baliokidetza dinamikoak lehentasuna du korrespondentzia formalaren gainean; informazio-eginkizuna; adierazpen-eginkizuna; aginte-eginkizuna; korrespondentzia formalaren eta baliokidetza dinamikoaren arteko erkaketa; jasotzaileen beharrizanek lehentasuna dute hizketaren formen gainean.

    Analisi gramatikala (I). Gramatikak badu esangura bat; eraikuntza gramatikal berberak esangura ezberdinak izan ditzake; perpaus nuklearrak.

    Analisi gramatikala (II). Egitura konplexuak dituzten hitzak; egituraren aldetik konplexuak diren terminoen motak; azaleko egituren eta egitura nuklearren arteko harremanak; elementuen egituren eginkizuna zehaztea testuinguruaren bidez; atzera-transformazioa parafrasiaren mota bat legez; zatien arteko harreman berak adieraz ditzaketen eraikuntza ezberdinak; transformazio gramatikalak, egitura nuklearrak oinarri hartuta; egitura nuklearren serieen analisia.

    Esangura erreferentziala (I). Esanguraren adierazpena; esanguraren kodetze sintaktikoa; hitz ezberdinen esangura lotuen analisia; hitzen esanguren arteko harreman hierarkikoak.

    Esangura erreferentziala (II). Arlo semantikoen teilakatzeak; hitz baten esangura lotuen analisia; irudizko adieren arazoa; unitate semantikoaren tamaina.

    Esangura konnotatiboa.

    Transferentzia (I). Arazo pertsonalak transferentzian; transferentziaren faseak; aldaketa semantikoak transferentzian.

    Transferentzia (II). Egitura-aldaketak.

    Berregituratzea (I). Hizketaren aldaerak; hizkuntzaren mailak literatura-tradizioa duten gizarteetan; hizkuntzaren aldaketaren faktoreak; ahozko eta idatzizko estiloak; hizkuntzaren maila soziologikoak; hizkuntzaren egoera-mailak; diskurtsoen motak.

    Berregituratzea (II). Estiloaren tasunen sailkapena; diskurtsoaren egitura.

    Itzulpena egiaztatzea.

   14. Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala. Zinpeko itzultzaileak.

    Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala (I). Hitzaurrea, helburua eta eskumenak.

    Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala (II). Eginkizunak, eta azken xedapenetako lehenengoa.

    Zinpeko itzultzaileak: 88/2009 Dekretua, apirilaren 21ekoa, zinpeko itzultzaile eta interpreteen habilitazioari buruzkoa.

   15. Letra Larrien Erabilera.

    Letra larrien erabilera euskaran (I). Letra larriei buruzko ohar orokorrak; letra larriaren kokatze-funtzioa.

    Letra larrien erabilera euskaran (II). Letra larriaren nabarmentze-funtzioa: pertsona- eta jainko-izen bereziak.

    Letra larrien erabilera euskaran (III). Letra larriaren nabarmentze-funtzioa: animalia-izen bereziak; gauzakien izen bereziak eta abstrakzioak.

    Letra larrien erabilera euskaran (IV). Letra larriaren nabarmentze-funtzioa: entitate abstraktuak.

    Letra larrien erabilera euskaran (V). Letra larriaren nabarmentze-funtzioa: leku-izenak.

    Letra larrien erabilera euskaran (VI). Letra larriak noiz ez diren erabili behar.

   16. Lokalizazioa.

    Itzulpengintza egungo munduan: itzulpengintza eta teknologia berriak; ikus-entzunezko itzulpena; lokalizazioa (Windows, SAP, aplikazio informatikoak); itzulpengintza kolaboratiboa, komunitate-itzulpengintza, crowdsourcing-a eta CT3; itzulpengintza profesionala eta borondatezkoa.

   17. Ortotipografia.

    Ortotipografia (I). Letrakera arrunta, letrakera etzana, letrakera lodia, kakotxak.

    Ortotipografia (II). Oinarrizko adieraz besteko izen berezien deklinabidea, erdal izen bereziak, siglak, laburdurak.

    Ortotipografia (III). Neurri izenak, ehunekoak, ordinalak, bi puntuen ondorengo idazkera, barra, marratxoa, bibliografia nola aipatu.

    Ortotipografia euskaraz (I): aldaera tipografikoak, kakotxak, barrak, marrak eta bestelako zeinuak erabiltzeko irizpideak.

    Ortotipografia euskaraz (II): letra larriak erabiltzeko irizpideak eta maileguak eta hitz elkartu eta eratorriak idazteko erak.

    Ortografia eta ortotipografia gaztelaniaz. Arau eta irizpide nagusiak. Ortotipografiako eskuliburuak gaztelaniaz.

   18. Puntuazioa.

    Puntuazioa euskaran (I). Atarikoak; puntuazioa: jarraibide praktiko batzuk: puntua, koma.

    Puntuazioa euskaran (II). Jarraibide praktiko batzuk: puntu eta koma, bi puntuak, etenpuntuak, galdera-marka eta harridura-marka, parentesiak eta marra parea, marra bakarra, komatxoak; puntuazio-kontuak lantzeko zenbait kontzeptu.

    Puntuazioa euskaran (III). Esaldien artean erabiltzeko puntuazioa.

    Puntuazioa euskaran (IV). Esaldi barnean erabiltzeko puntuazioa: koma soilaren esparrua.

    Puntuazioa euskaran (V). Tartekien puntuazioa.

    Puntuazio-markak (I): puntua, koma, puntu eta koma.

    Puntuazio-markak (II): bi puntuak, etenpuntuak.

    Puntuazio-markak (III): galdera eta harridura markak, marra luzeak, parentesiak, elkarrizketa-marrak.

    Puntuazio-markak (IV): komatxoak / aipu markak.

    Puntuazio-markak (V): apostrofoak, zehar-marra edo barra etzana.

    Tildeak gaztelaniaz.

    Puntuazio-markak gaztelanian.

   19. Soziolinguistika. Hizkuntzaren normalizazioa.

    Soziolinguistikaren oinarrizko kontzeptuak: elebitasuna, diglosia, hizkuntza-gutxiengoak, hizkuntza gutxituak. Euskara, hizkuntza gutxitua.

    Hizkuntza-normalizazioa. Hizkuntza baten normatibizazioa eta estandarizazioa. Estandarizazio ereduak: a) idazkera bateratua, b) dialekto baten hedapena. Euskararen estandarizazioa.

    Itzulpena hizkuntza gutxituetan. Itzulpenaren eginkizuna hizkuntza normalizazioaren prozesuan.

    Eusko Jaurlaritzan euskararen erabilera normalizatzeko irizpide orokorrak eta plan nagusia. VI. plangintzaldia (2018-2022).

    Toponimia eta normalizazioa. Toponimia EAEn.

   20. Terminologia.

    Terminologiaren oinarriak. Terminologia bankuak.

    Terminologia eta itzulpengintza. Euskarazko eta gaztelaniazko terminologia juridiko-administratiboa.

    Terminologiaren problematika itzulpen administratiboan. Euskarazko terminologia administratiboa bateratzea. Euskalterm. Terminologia administratiboaren baterakuntza euskaraz.

    Terminologia Batzordea (Eusko Jaurlaritza).

    UZEI. Hiztegi terminologiko eta lexikografikoak. Tresnak, zerbitzuak eta kontsultak. Hiztegi lexikografikoak.

    Terminologiaren erreferentzia lanak. Metodologia eskuliburua eta Terminologia hiztegia.

   21. Testua.

    Testua. Testu motak: deskribapen, narrazio, azalpen, argudio eta jarraibide testuen ezaugarri orokorrak.

    Testua. Egokitasuna, kohesioa eta koherentzia.

    Perpausa eta testua: zuzentasun gramatikaletik testura.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalan enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesurako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalako 29 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  1. Sarbide orokorraren modalitatea: 28

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 28

  2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 1

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

    d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

 2. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorren 4.1 apartatuan adierazitakoa ere bete behar dute.

 3. Fakultatiboen Goi-mailako Kidegorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 23,49 euro da.

 4. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalan sartzeko tituluak:

  Ikasketa-eremu guztietako gradu-, lizentzia-, ingeniaritza- edo arkitektura-tituluak.

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

 1. Deialdi honetako lanpostuetan, euskararen 4. hizkuntza-eskakizuna bete behar da.

 2. Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

  Interpretazioan gaituta egotea; honako hauen bidez egiaztatu beharko da:

  Gaitasun profesionala euskaratik gaztelaniara eta gaztelaniatik euskarara zinpeko itzulpen eta interpretazio lanak egiteko.

  Itzulpengintza eta Interpretazioko gradu-titulua, Euskal Herriko Unibertsitatekoa, edo

  5 urteko esperientzia edozein administrazio publikotan, euskaratik gaztelaniara eta gaztelaniatik euskararako interprete gisa.

  Lehenengo bi baldintzak merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar dira. Esperientziaren kasuan, deklarazioaz gain, egiaztagiriaren kopia bat erantsi beharko da.

  B1 mailako ingelesa edo frantsesa.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da, 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

  B1 mailako ingelesa.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da, 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

  B2 mailako ingelesa.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da, 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

  Eskainitako lanpostuen zerrendan oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

 1. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema lehiaketa izango da.

  100 puntu lor daitezke gehienez, baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A1 azpitaldeko Itzulpengintzako kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,056 puntu emango dira, gehienez ere 15 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko da esperientzia espezifikoa, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri.

   Hautagai bakoitzari bi balorazio desberdin esleituko zaizkio alegatu duen esperientzia espezifikoari dagokionez. Lehenengo balorazioa destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuak esleitzeko aplikatuko da, eta bigarrena destino-osagarriaren 27. eta 28. mailako lanpostuak esleitzeko.

   Bi kasuetan, jarraian adierazten diren arauak aplikatuta baloratuko da esperientzia espezifikoa, gehienez 45 puntu izan arte:

   1. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuetarako. Zerbitzu hauek baloratuko dira:

   EAEko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,170 puntu emango dira, gehienez ere 45 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 27. eta 28. mailetako lanpostuetarako. Ondorengo apartatuetako arauak aplikatu osteko puntuak batuz zehaztuko da.

   1. 0,084 puntu lan egindako hilabeteko, gehienez 15 puntu izan arte, zerbitzu hauengatik:

    EAEko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

    Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

    Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   1. Horrez gain, 0,166 puntu emango dira lan egindako hilabeteko, gehienez 30 puntu izan arte, aurreko (i) apartatuko zerbitzuengatik, destino-osagarriaren 27., 28. eta 29. mailak dituzten lanpostuetan eman badira.

    1. 2 apartatu honetako zenbaketa egiteko, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  3. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (30 puntu lor daitezke gehienez):

   1. Titulu hauek baloratuko dira (20 puntu lor daitezke gehienez):

   10 puntu emango dira 023201 Euskararekin zerikusia duten Espainiako hizkuntzak eta dialektoak ikasketa-eremuko titulu bakoitzeko (gradua eta lizentzia).

   5 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua eta lizentzia):

   023201 Espainiako hizkuntzak eta dialektoak.

   023101 Ingelesa.

   023102 Hizkuntza klasikoak.

   023901 Hizkuntza modernoak eta aplikatuak.

   023103 Atzerriko beste hizkuntza batzuk.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko itzultzaile karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 24 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 24 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 18 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 18 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  4. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 5 punturekin baloratuko dira, 2 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  5. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 5 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

 2. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

  Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, bai aplikatuko da artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak gutxiegi ordezkatuta baitaude Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Itzulpengintzako Eskalan, eta lehentasuna emango zaie.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresako Eskalan enplegua finkatzeko prozesu berezirako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresako Eskalako 18 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  1. Sarbide orokorraren modalitatea: 17

   Hizkuntza-eskakizunik gabe: 4

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 11

   2. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

   1. hizkuntza-eskakizunarekin 2022an: 1

  2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 1

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

    d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

 2. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorren 4.1 apartatuan adierazitakoa ere bete behar dute.

 3. Fakultatiboen Goi-mailako Kidegorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 23,49 euro da.

 4. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresako Eskalan sartzeko tituluak:

  Ikasketa-eremu hauetako gradu- edo lizentzia-tituluak:

  Ekonomia.

  Finantza eta aktuariotza.

  Finantzak eta kontabilitatea.

  Administrazioa eta enpresa.

  Ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak 2022ko maiatzaren 17ko 61/2022 Dekretuaren III. eranskinean adierazitakoak dira: 61/2022 Dekretua, maiatzaren 17koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko funtzionarioen lanpostuen zerrenda (maiatzaren 23ko EHAAn argitaratua).

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

 1. Deialdi honetako lanpostuetan, 2., 3. eta 4. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

 2. Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

  B gidabaimena.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

  B1 mailako ingelesa edo frantsesa. Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da, 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

  B1 mailako ingelesa. Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da, 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

  3 urteko esperientzia kontuen auditoretzak egiten, auditoretza-enpresa batean edo administrazio publikoetako barne-kontroleko organoetan, edo Kontuen Auditoreen Erregistro Ofizialean izena emanda egotea.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da, ziurtagiriaren kopia arrunta erantsita.

  Eskainitako lanpostuen zerrendan oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

 1. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema oposizio-lehiaketa izango da.

 1. Oposizio-fasea.

  Oposizio-fasearen diseinua eta garapena oinarri orokorren 23. apartatuan jasotzen da.

  Oposizio-fasean, 120 puntu lor daitezke gehienez.

 2. Lehiaketa-fasea.

  Lehiaketa-fasean, 80 puntu lor daitezke gehienez, baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia. Bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoarekin, esperientzia orokorraren eta espezifikoaren apartatuetan lortutako puntuazioaren batura izango da esperientziagatiko guztizko puntuazioa.

   Esperientziagatik 62 puntu emango dira gehienez, baremo honen arabera:

   1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A1 azpitaldeko Ekonomia eta Enpresako kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,083 puntu emango dira, gehienez ere 22 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko da esperientzia espezifikoa, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri.

   Hautagai bakoitzari bi balorazio desberdin esleituko zaizkio alegatu duen esperientzia espezifikoari dagokionez. Lehenengo balorazioa destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuak esleitzeko aplikatuko da, eta bigarrena destino-osagarriaren 27. eta 28. mailako lanpostuak esleitzeko.

   Bi kasuetan, jarraian adierazten diren arauak aplikatuta baloratuko da esperientzia espezifikoa, gehienez 40 puntu izan arte:

   2.1. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuetarako. Zerbitzu hauek baloratuko dira:

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako lizentzia, Aktuariotza eta Finantza Zientzietako lizentzia eta Ekonomiako lizentziaren aukeretako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresako Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,151 puntu emango dira, gehienez ere 40 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2.2. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 27. eta 28. mailetako lanpostuetarako. Ondorengo apartatuetako arauak aplikatu osteko puntuak batuz zehaztuko da.

   1. 0,072 puntu lan egindako hilabeteko, gehienez 13 puntu izan arte, zerbitzu hauengatik:

    Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

    Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako lizentzia, Aktuariotza eta Finantza Zientzietako lizentzia eta Ekonomiako lizentziaren aukeretako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

    Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

    Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresako Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   1. Horrez gain, 0,15 puntu emango dira lan egindako hilabeteko, gehienez 27 puntu izan arte, aurreko (i) apartatuko zerbitzuengatik, destino-osagarriaren 27., 28. eta 29. mailak dituzten lanpostuetan eman badira.

    2.2 apartatu honetako zenbaketa egiteko, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  2. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (12 puntu lor daitezke gehienez):

   1. Titulu hauek baloratuko dira (10 puntu lor daitezke gehienez):

   5 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua eta lizentzia):

   041301. Administrazioa eta Enpresa.

   031101. Ekonomia.

   041201. Finantza eta Aktuariotza.

   041202. Finantzak eta Kontabilitatea.

   3 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua eta lizentzia):

   041601. Merkataritza.

   041401. Marketina.

   031202. Nazioarteko harremanak.

   Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresa Zientzietako lizentziadun karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 10 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 7 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 7 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresako Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  3. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 3 punturekin baloratuko dira, puntu bat ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  4. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 3 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1 puntu hizkuntza bakoitzeko.

 3. Euskara jakitea.

  Euskara jakitea betekizun gisa eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da. Baremo honen arabera baloratuko da euskara jakitea:

 1. hizkuntza-eskakizuna: 12 puntu.

 2. hizkuntza-eskakizuna: 18 puntu.

 3. hizkuntza-eskakizuna: 26 puntu.

 1. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

  Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresako Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

 2. Gai-zerrenda espezifikoa.

 1. Euskal ekonomiaren egoeraren araberako analisia. Tasen bidezko analisia. Denbora-serieen urtarokotasun eza. Adierazle nagusiak, honako hauenak: jarduera, eskaera, prezioak eta soldatak, lan-merkatua, kanpoko sektorea, sektore publikoa eta sistema finantzarioa.

 2. Finantza-egoeren analisia. Errentagarritasunaren analisia. Ekonomia- eta finantza-errentagarritasuna. Lokagunea. Errentagarritasun-ratioak. Enpresaren finantza-egoerak. Finantza-egoeraren analisia: kaudimena eta likidezia. Maniobra-funtsa eta lan-kapitala.

 3. Euskal ekonomiaren hazkundearen analisia. Solow eredua. Cobb-Douglas-en produkzio-funtzioa. Faktoreen hazkundea eta faktoreen produktibitate osoa (PTF). Hazkunde-ahalmenaren esanahia. Output Gap edo produkzio-tartearen zehaztapena.

 4. Auditoretza. Auditoretzaren Legea. Oinarrizko kontzeptuak. Metodologia. Txostenak eta iritziak. Sektore publikoaren auditoretzako printzipioak eta arauak.

 5. Kontabilitatearen kontzeptua. Funtzioa eta helburua. Kontabilitate Plan Orokorra. Oro har onartzen diren kontabilitate-printzipioak. Balantzea. Egitura eta ondare-masak. Emaitzen kontua. Egitura eta prestatzeko arauak.

 6. Kontabilitate publikoa. Kontabilitate Publikoko Plana. Aurrekontu-kontabilitatea eta ondare-kontabilitatea. Aurrekontuaren emaitza eta diruzaintzako gerakina. Emaitza KSEren arabera (finantzaketa-gaitasuna/beharra).

 7. Lehiakortasunaren analisia, produktibitate-adierazleen bidez (lan-kostu unitario nominalak eta errealak). Euskal ekonomian eta Europako herrialdeetan izan duen bilakaeraren konparazioa.

 8. Euskal ekonomiaren kanpo-merkataritza. Fluxuak, Estatuarekin eta nazioartearekin. EAEko nazioarteko merkataritzaren jatorria, destinoa eta espezializazioa; herrialde nagusiak, arloak, produktu-multzoak eta haien maila teknologikoa.

 9. Euskal Administrazioaren jarduera ekonomikoaren kontrola: Araudi erregulatzailea: 14/1994 Legea, ekainaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzkoa. Xedea eta printzipio orokorrak. Kontabilitatea eta kontabilitate-kontrola. Kontrol kontu-hartzailea eta haren helburua. Kontrol kontu-hartzaile motak: ekonomia- eta finantza-kontrola eta kudeaketa-kontrola, ekonomia- eta zerga-kontrola, ekonomia- eta arau-kontrola, ekonomia- eta administrazio-kontrola. Herri Kontuen Euskal Epaitegia (1/1988 Legea).

 10. Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeak. Modalitateak. Gizarte-aurreikuspeneko planak. Modalitateak. Bazkideak eta onuradunak. Kontingentziak eta prestazioak. Araubide ekonomikoa.

 11. Autonomia Estatutua, Ekonomia Ituna eta Lurralde Historikoen Legea. Lege horietan ezarrita dauden ekonomia arloko eskumenak eta erregulazio finantzarioa. Euskadiko Administrazio Publikoa: erakundeen antolakuntza-eredua.

 12. Enpresa txiki eta ertainen finantzaketa. Estatu-laguntzen araudia. Minimis erregelamendua. Kategorien araberako salbuespen-erregelamendua (2. eta 3. atalak). Ezaugarri orokorrak.

 13. Estatistika-iturriak, Euskal ekonomia analizatzeko. Eustat Euskal Estatistika Erakundearen egiturazko eta egoeraren araberako estatistika nagusiak. INE Estatistikako Institutu Nazionalaren estatistika nagusiak euskal ekonomiarako. Eurostat bidezko nazioarteko konparazioak.

 14. Sektore publikoaren jarduera ekonomikoa. Euskal sektore publikoaren egoeraren araberako egokitzapena eta ekonomian duen inpaktua. Egonkortzaile automatikoak. Aurrekontu-egonkortasuna eta finantza-iraunkortasuna. Estatuko araudia eta hark Euskal Autonomia Erkidegoan duen inplikazioa. Zikloari egokitutako aurrekontu-saldoak eta zor publikoaren jasangarritasunaren analisia.

 15. Euskal ekonomia Estatuaren testuinguruan eta Europako Ekonomia eta Diru Batasunaren testuinguruan. EAEko barne-produktu gordinaren egitura eta bilakaera. Eskaria, espezializazio sektoriala eta banaketa funtzionala.

 16. Enpresaren finantza-egitura. Norberaren eta besteren finantzaketa-iturriak. Autofinantzaketa. Cash-flowa. Inbertsio-planak eta -proiektuak. Erabakitzeko eta lehenesteko irizpideak. Jatorrizko estatuaren kontzeptua eta funtsen aplikazioa.

 17. Produkzio-funtzioa. Kurba isokuantak eta isokostuak. Produkzio homogeneoaren funtzioa. Errendimendu beherakorren legea.

 18. Finantza-funtzioa. Finantzaketa propioa eta kanpo-finantzaketa. Autofinantzaketa. Baliabideak lortzea. Finantza-eragiketak: kreditua, leasinga, arrisku-kapitala, etab. Finantza-palankaren efektua. Kapital-eragiketak.

 19. Euskadiko Ogasun Nagusia (I): Araudi erregulatzailea: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea (1997ko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren bidez onartutako testu bategina). Printzipio orokorrak, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorrak eta aurrekontu orokorrei buruzko legeak. Erakundeen antolamendua. Eskumenen araubidea. Eskubideak eta betebeharrak. Eskubideen babesa.

 20. Estatuaren esku-hartzea ekonomian: justifikazioa eta funtzioak. Bitartekoak eta tresnak.

 21. Diru-politika eta haren instrumentalizazioa. Europako Banku Zentralaren kasua. Diru-politikaren eragiketa ez-konbentzionalak.

 22. Euskal Autonomia Erkidegoko finantzak: Euskal Autonomia Erkidegoko Finantzen 8/1996 Legea. Euskadiko Diruzaintza Nagusiaren araubidea. Euskal Autonomia Erkidegoaren zorpetze-araubidea. Bermeak emateko araubidea.

 23. 4/2021 Legea, Baliabideak banatzeko eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2022-2026 aldian aplikatuko den metodologiari buruzkoa. Banatu beharreko baliabideak zehaztea. Banaketa bertikalaren eredua. Banaketa horizontalaren eredua. Egokitzapenerako funts orokorra. Toki-entitateen partaidetza tributu itunduetan.

 24. 9/2017 Legea, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa. Administrazio publikoen kontratuen bigarren liburua. I. titulua. Xedapen orokorrak.

 25. 2/2012 Lege Organikoa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoa. Printzipio orokorrak. Aurrekontu-egonkortasuna eta finantza-iraunkortasuna. Prebentzio-, zuzenketa- eta hertsapen-neurriak. Gardentasuna.

 26. Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak: Araudi erregulatzailea: 1/2011 Legegintzako Dekretua, maiatzaren 24koa, Euskadiko aurrekontu- araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bategina onartzen duena eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoei aplikatu beharreko aurrekontu-araubidea arautzen duena. Xedapen orokorrak, edukia eta egitura. Prestatzeko prozedura. Aldatzeko araubidea.

 27. Oinarrizko magnitude makroekonomikoak: Nazio-produktua. Kontsumoa eta inbertsioa. Nazio-gastua. Nazio-produktu gordina eta nazio-produktu garbia. Nazio-errenta. Errenta baliagarria. Kontsumoa eta aurrezkia. BPGd-en kalkulua.

 28. Finantzetako matematika. Interes bakuna eta konposatua. Kapitalizazioa eta deskontua. Interes-tasa efektiboak eta nominalak. Errenten egungo eta amaierako balioak. Maileguen eta jesapenen amortizazioa. Errenta finkoko zorroen kudeaketako oinarrizko kontzeptuak.

 29. Biztanleria eta lan-merkatua. Euskal biztanleriaren bilakaera eta etorkizuneko proiekzioak. Jardueraren, okupazioaren eta langabeziaren bilakaera, eta sektore eta generoaren arabera dituzten inplikazioak.

 30. Merkataritza-politikak eta -estrategiak: prezioa.

 31. Erakundeen arteko harremanak, finantzen arloan. Kupoa. Ekarpenak. Zerga-sistema. Zerga nagusiak. Zuzeneko zergak. Zeharkako zergak. Harmonizazio fiskala Europar Batasunaren esparruan.

 32. Eskariaren eta erabilgarritasunaren teoria. Kontsumitzailearen portaera. Errenta-efektua eta ordezkapen-efektua.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresako Eskalan enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesurako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresako Eskalako 58 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  1. Sarbide orokorraren modalitatea: 56

   Hizkuntza-eskakizunik gabe: 15

 2. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

 3. hizkuntza-eskakizunarekin: 39

 1. hizkuntza-eskakizunarekin 2022an: 1

  1. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 2

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 2

    d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

   1. Parte hartzeko betekizunak.

   1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

   2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorren 4.1 apartatuan adierazitakoa ere bete behar dute.

   3. Fakultatiboen Goi-mailako Kidegorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 23,49 euro da.

   4. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresako Eskalan sartzeko tituluak:

    Ikasketa-eremu hauetako gradu- edo lizentzia-tituluak:

    Ekonomia.

    Finantza eta aktuariotza.

    Finantzak eta kontabilitatea.

    Administrazioa eta enpresa.

    Ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak 2022ko maiatzaren 17ko 61/2022 Dekretuaren III. eranskinean adierazitakoak dira: 61/2022 Dekretua, maiatzaren 17koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko funtzionarioen lanpostuen zerrenda (maiatzaren 23ko EHAAn argitaratua).

   1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

   1. Deialdi honetako lanpostuetan, 2., 3. eta 4. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

   2. Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

    B gidabaimena.

    Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

    B1 mailako ingelesa edo frantsesa. Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da, 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

    B1 mailako ingelesa. Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da, 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

    3 urteko esperientzia kontuen auditoretzak egiten, auditoretza-enpresa batean edo administrazio publikoetako barne-kontroleko organoetan, edo Kontuen Auditoreen Erregistro Ofizialean izena emanda egotea.

    Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da, ziurtagiriaren kopia arrunta erantsita.

    Eskainitako lanpostuen zerrendan oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

 2. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema lehiaketa izango da.

  100 puntu lor daitezke gehienez (alde batera utzita euskara jakiteagatik merezimendu gisa emango den balorazioa), baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A1 azpitaldeko Ekonomia eta Enpresako kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,056 puntu emango dira, gehienez ere 15 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko da esperientzia espezifikoa, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri.

   Hautagai bakoitzari bi balorazio desberdin esleituko zaizkio alegatu duen esperientzia espezifikoari dagokionez. Lehenengo balorazioa destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuak esleitzeko aplikatuko da, eta bigarrena destino-osagarriaren 27. eta 28. mailako lanpostuak esleitzeko.

   Bi kasuetan, jarraian adierazten diren arauak aplikatuta baloratuko da esperientzia espezifikoa, gehienez 45 puntu izan arte:

   1. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuetarako. Zerbitzu hauek baloratuko dira:

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako lizentzia, Aktuariotza eta Finantza Zientzietako lizentzia eta Ekonomiako lizentziaren aukeretako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresako Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,170 puntu emango dira, gehienez ere 45 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 27. eta 28. mailetako lanpostuetarako. Ondorengo apartatuetako arauak aplikatu osteko puntuak batuz zehaztuko da.

   1. 0,084 puntu lan egindako hilabeteko, gehienez 15 puntu izan arte, zerbitzu hauengatik:

    Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

    Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako lizentzia, Aktuariotza eta Finantza Zientzietako lizentzia eta Ekonomiako lizentziaren aukeretako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

    Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

    Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresako Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   1. Horrez gain, 0,166 puntu emango dira lan egindako hilabeteko, gehienez 30 puntu izan arte, aurreko (i) apartatuko zerbitzuengatik, destino-osagarriaren 27., 28. eta 29. mailak dituzten lanpostuetan eman badira.

    1. 2 apartatu honetako zenbaketa egiteko, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  3. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (30 puntu lor daitezke gehienez):

   1. Titulu hauek baloratuko dira (20 puntu lor daitezke gehienez):

   10 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua eta lizentzia):

   041301. Administrazioa eta Enpresa.

   031101. Ekonomia.

   041201. Finantza eta Aktuariotza.

   041202. Finantzak eta Kontabilitatea.

   5 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua eta lizentzia):

   041601. Merkataritza.

   041401. Marketina.

   031202. Nazioarteko harremanak.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresa Zientzietako lizentziadun karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 24 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 24 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 18 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 18 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresako Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  4. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 5 punturekin baloratuko dira, 2 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  5. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 5 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

  6. Euskara jakitea.

   Hizkuntza-eskakizunek derrigortasun-data igarota ez dutelako euskara jakitea betekizun gisa eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da. Baremo honen arabera baloratuko da euskara jakitea:

   1. hizkuntza-eskakizuna: 6 puntu.

   2. hizkuntza-eskakizuna: 9 puntu.

   3. hizkuntza-eskakizuna: 13 puntu.

 3. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

  Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Ekonomia eta Enpresako Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eskala Juridikoan enplegua finkatzeko prozesu berezirako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eskala Juridikoko 82 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  1. Sarbide orokorraren modalitatea: 78

   Hizkuntza-eskakizunik gabe: 16

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 33

   2. hizkuntza-eskakizunarekin: 27

   1. hizkuntza-eskakizunarekin 2022an: 2

  2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 4

   Hizkuntza-eskakizunik gabe: 1

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 2

   2. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

    d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

 2. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorren 4.1 apartatuan adierazitakoa ere bete behar dute.

 3. Fakultatiboen Goi-mailako Kidegorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 23,49 euro da.

 4. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eskala Juridikoan sartzeko tituluak:

  Ikasketa-eremu hauetako gradu- edo lizentzia-tituluak: Zuzenbidea.

  Ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak 2022ko maiatzaren 17ko 61/2022 Dekretuaren III. eranskinean adierazitakoak dira: 61/2022 Dekretua, maiatzaren 17koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko funtzionarioen lanpostuen zerrenda (maiatzaren 23ko EHAAn argitaratua).

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

 1. Deialdi honetako lanpostuetan, 3. eta 4. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

 2. Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

  600 orduko prestakuntza laneko arriskuen prebentzioko goi-mailako eginkizunak betetzeko, edo laneko arriskuen prebentzioko goi-mailako teknikari jarduteko gaikuntza-titulua edo prestakuntza-ziurtagiria, hiru espezialitateetan: segurtasuna, higienea eta ergonomia eta psikosoziologia.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da, ziurtagiriaren kopia arrunta erantsita.

  B gidabaimena.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

  Eusko Jaurlaritzako abokatuen espezialitatea.

  Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa Antolatzeko 2016ko ekainaren 2ko 7/2016 Legearen xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera, deialdi honen ondorioetarako, egiaztatutzat joko dira, Eusko Jaurlaritzako abokatuen espezialitateari dagokionez, Eusko Jaurlaritzako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko edo A-2ko Zuzenbideko lizentziadunen aukerako bitarteko funtzionarioak, baldin eta lege hori indarrean jartzean (2016ko ekainaren 8an) bost urteko antzinatasuna bazuten.

  Gainerako hautagaiek oinarri espezifiko hauen 6. apartatuan xedatutakoaren arabera egiaztatu ahal izango dute.

  Eskainitako lanpostuen zerrendan oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

 1. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema oposizio-lehiaketa izango da.

 1. Oposizio-fasea.

  Oposizio-fasearen diseinua eta garapena oinarri orokorren 23. apartatuan jasotzen da.

  Oposizio-fasean, 120 puntu lor daitezke gehienez.

 2. Lehiaketa-fasea.

  Lehiaketa-fasean, 80 puntu lor daitezke gehienez, baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia. Bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoarekin, esperientzia orokorraren eta espezifikoaren apartatuetan lortutako puntuazioaren batura izango da esperientziagatiko guztizko puntuazioa.

   Esperientziagatik 62 puntu emango dira gehienez, baremo honen arabera:

   1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A1 azpitaldeko kidego, eskala edo kategoria juridikoan edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,083 puntu emango dira, gehienez ere 22 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko da esperientzia espezifikoa, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri.

   Hautagai bakoitzari bi balorazio desberdin esleituko zaizkio alegatu duen esperientzia espezifikoari dagokionez. Lehenengo balorazioa destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuak esleitzeko aplikatuko da, eta bigarrena destino-osagarriaren 27. eta 28. mailako lanpostuak esleitzeko.

   Bi kasuetan, jarraian adierazten diren arauak aplikatuta baloratuko da esperientzia espezifikoa, gehienez 40 puntu izan arte:

   2.1. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuetarako. Zerbitzu hauek baloratuko dira:

   EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Eskala Juridikoko izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Zuzenbideko lizentziaren aukerako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean, indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Eskala Juridikoari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,151 puntu emango dira, gehienez ere 40 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2.2. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 27. eta 28. mailetako lanpostuetarako. Ondorengo apartatuetako arauak aplikatu osteko puntuak batuz zehaztuko da.

   1. 0,072 puntu lan egindako hilabeteko, gehienez 13 puntu izan arte, zerbitzu hauengatik:

    EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Eskala Juridikoko izendapenarekin emandako zerbitzuak.

    Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Zuzenbideko lizentziaren aukerako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

    Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

    Deialdiaren unean, indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Eskala Juridikoari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   1. Horrez gain, 0,15 puntu emango dira lan egindako hilabeteko, gehienez 27 puntu izan arte, aurreko (i) apartatuko zerbitzuengatik, destino-osagarriaren 27., 28. eta 29. mailak dituzten lanpostuetan eman badira.

    2.2 apartatu honetako zenbaketa egiteko, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  2. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (12 puntu lor daitezke gehienez):

   1. 5 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua eta lizentzia), gehienez 10 puntu izan arte:

   031201 Politika eta kudeaketa publikoa.

   041303 Kudeaketa eta administrazio publikoa.

   041302 Lan-harremanak eta giza baliabideak.

   Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Zuzenbideko lizentziadun karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 10 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 7 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 7 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eskala Juridikoko lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  3. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 3 punturekin baloratuko dira, puntu bat ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  4. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 3 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1 puntu hizkuntza bakoitzeko.

 3. Euskara jakitea.

  Euskara jakitea betekizun gisa eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da. Baremo honen arabera baloratuko da euskara jakitea:

 1. hizkuntza-eskakizuna: 12 puntu.

 2. hizkuntza-eskakizuna: 18 puntu.

 3. hizkuntza-eskakizuna: 26 puntu.

 4. hizkuntza-eskakizuna: 36 puntu.

 5. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

  Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eskala Juridikoan, eta ez zaie lehentasunik emango.

 6. Eusko Jaurlaritzako abokatuen espezialitatea egiaztatzea.

 1. Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa Antolatzeko 2016ko ekainaren 2ko 7/2016 Legearen xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera, deialdi honen ondorioetarako, egiaztatutzat joko dira, Eusko Jaurlaritzako abokatuen espezialitateari dagokionez, Eusko Jaurlaritzako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko edo A-2ko Zuzenbideko lizentziadunen aukerako bitarteko funtzionarioak, baldin eta lege hori indarrean jartzean (2016ko ekainaren 8an) bost urteko antzinatasuna bazuten.

 2. Hautagaiek, halaber, Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa Antolatzeko ekainaren 2ko 7/2016 Legearen 17.3 artikuluan xedatutakoaren arabera egiaztatu ahal izango dute Eusko Jaurlaritzako abokatuen espezialitatea, hau da, proba espezifiko bat gaindituz. Proba horren ezaugarriak hurrengo apartatuetan zehaztuko dira.

 3. Eusko Jaurlaritzako abokatuen espezialitatea egiaztatzeko proba espezifikoan parte hartu nahi dutenek eskabideak aurkezteko epean eskatu beharko dute parte-hartze hori. Onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda onartzen duen IVAPeko Zuzendaritzaren ebazpenean ezarriko da proba egiteko eguna.

 4. Abokatuen espezialitatea eskuratzeko probak ezaugarri hauek izango ditu:

  1. 40 galderako galdera-sorta bat izango da, aukeran erantzun bat baino gehiago dituztenak, deialdi honen 8. oinarriko gai-zerrendari buruzkoak..

  2. Proba gai edo ez-gai gisa kalifikatuko da eta, gai kalifikazioa lortzeko, beharrezkoa izango da oposizio-fasea gainditua izatea eta proba honetako 40 puntuetatik gutxienez 20 lortzea.

  3. Erantzun oker bakoitzeko, erantzun zuzen baten balioaren heren bat kenduko da.

   1. Gai-zerrenda espezifikoa.

   1. Europar Batasuna. Erakunde eta organismo nagusiak, haien osaera eta eskumenak: Kontseilua, Batzordea, Parlamentua, Justizia Auzitegia, Europako Kontuen Auzitegia, Eskualdeetako Lantaldea, Europako Inbertsio Bankua.

   2. Europar Batasunaren ordenamendu juridikoa eta haren iturriak. Barne-ordenamendu juridikoekin duen harremana.

   3. Espainiako Konstituzioa: Konstituzio-printzipioak. Zuzenbideko estatu sozial eta demokratikoa. Konstituzioaren balio gorenak. Oinarrizko eskubideak eta eginbeharrak.

   4. Espainiako Konstituzioaren botereak: Botere legegilea, botere judiziala eta botere betearazlea.

   5. Estatuaren lurralde-antolamendua. Autonomia-erkidegoak. Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko harremanak. Autonomia-erkidegoen antolamendu politikoa eta administratiboa.

   6. Foru-lurraldeen eskubide historikoak. Espainiako Konstituzioaren lehen xedapen gehigarria, Euskadiko Autonomia Estatutua eta Toki Araubidearen Oinarrien Legearen bigarren xedapen gehigarria.

   7. Euskal Autonomia Erkidegoaren Autonomia Estatutua. Egitura, oinarrizko edukiak eta funtsezko printzipioak. Lurraldea eta biztanleria Euskal Autonomia Erkidegoaren elementu konstituzional gisa. Auzotasuna. Euskal herritar kondizio politikoa. Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenak: eskumen esklusiboak, lege-garapenekoak eta betearaztekoak. Euskal Herriaren aginteak.

   8. Eusko Legebiltzarra: Osaera eta eginkizunak. Haren izaerari eta edukiari buruzko alderdi orokorrak. Arartekoa. Eusko Jaurlaritzaren jardueraren kontrol parlamentarioa.

   9. Eusko Jaurlaritza: egitura, osaera eta funtzionamendua. Jaurlaritzaren Legea. Lehendakaria: haren estatutua, izendapena, eskumenak, kargu-uztea eta ordezkapena. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lehendakariordeak, sailburuordeak eta goi-kargudunak.

   10. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Historikoak. Antolaketa eta eskumenak. EAEko erakunde komunen eta lurralde historikoetako foru-organoen arteko eskumen-banaketarekin loturiko alderdi orokorrak.

   11. Administrazio Publikoa eta Administrazio-zuzenbidea. Ordenamendu juridiko administratiboa. Administrazioa eta gobernua. Zuzenbide pribatuko administrazio-jarduera.

   12. Administrazio-zuzenbidearen iturriak. Legea. Erregelamendua. Eskuordetutako legedia.

   13. Estatuko eta Erkidegoko ordenamendu juridikoen arteko harremanak. Administrazio publikoen arteko harremanei buruzko printzipioak.

   14. Pertsona juridikoak. Administrazio publikoen nortasun juridikoa. Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Araubide Juridikoa eta hura osatzen duten entitateen tipologia. Ente publikoen gaitasun juridikoa. Organo aholku-emaileak eta Administrazio independentea.

   15. Administrazio-antolamendua: administrazio-organoak. Kide anitzeko organoak. Antolamendu-printzipioak: Hierarkia eta eskumena. Eskuordetza, goragokoak eskumenak bereganatzea eta ordezkotza. Kudeaketa-gomendioa. Kontzentrazioa eta deskontzentrazioa. Zentralizazioa eta deszentralizazioa. Kide anitzeko organoen araubidea. Abstenitzea eta errekusatzea.

   16. Legezkotasun-printzipioa Administrazioaren jardunean. Ahalak legez esleitzea. Administrazio-jarduera arautua eta diskrezionala. Kontzeptu juridiko zehaztugabeak. Autotutoretzaren printzipioa. Nahitaezko betearazpena eta administrazio-hertsapena. Egitate-bidea.

   17. Administrazio-jarduna: administrazio-egintzen eta -xedapenen arteko bereizketa.

   18. Araugintza-teknika. Xedapen orokorrak egiteko gidalerroak eta prozedura.

   19. Administrazio-ekintza motak: sustapena, polizia administratiboa eta zerbitzu publikoa. Zerbitzu publikoak kudeatzeko moduak.

   20. Administrazio-egintzak: kontzeptua, elementuak eta motak. Administrazio-egintzen efikazia. Administrazio-isiltasuna. Administrazio-egintzen baliozkotasuna eta baliogabetasuna.

   21. Administrazio-prozedura erkidea: aplikazio-eremua. Printzipio orokorrak. Interesdunak. Prozedurako hizkuntza. Herritarren eskubideak. Zerbitzu publikoetan herritarrek sarbide elektronikoa izateko tresnak. Administrazio publikoekin harreman elektronikoa izateko eskubidea eta betebeharra.

   22. Administrazio-prozedura erkidea. Faseak: Prozeduraren hasiera, antolamendua, instrukzioa eta amaiera.

   23. Administrazio-prozedura erkidea: administrazio-egintzak administrazio-bidetik berrikustea. Egintzak errebokatzea. Administrazio-errekurtsoak: kontzeptua eta motak.

   24. Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa: Izaera, hedadura eta mugak. Administrazioarekiko auzien jurisdikzioko organoak. Administrazioarekiko auzien prozesuko alderdiak: Gaitasuna, legitimazioa eta defentsa. Administrazioarekiko auzien prozesuaren alderdi nagusiak.

   25. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa. Errekurtsoaren xedea: aurkaratu daitekeen jarduera. Prozedura arrunta eta prozedura laburtua: errekurtsoa jartzea, tramitatzea eta amaitzea. Kautelazko neurriak. Epaia. Ebazpen judizialen aurkako errekurtsoak. Epaiak betearaztea.

   26. Administrazio publikoen eta haien agintarien eta gainerako langileen erantzukizuna, zerbitzu publikoen funtzionamendu normalaren edo anormalaren ondorioz. Indarrean dagoen araubidea. Kalte-ordaina jasotzeko baldintzak. Erreklamazio-epeak eta -prozedura.

   27. Administrazio-ekintzak herritarrengan duen eragina edo Administrazioak esku hartzeko teknikak. Baimenak: kontzeptua eta motak. Zerbitzu publikoaren emakidak eta jabari publikoaren emakidak. Eskubideak mugatzea; nahitaezko prestazioak; eginbeharrak eta kargak; zehapenak.

   28. Sektore Publikoaren hitzarmenak. Definizioa eta motak. Betekizunak eta efikazia. Edukia. Izapideak. Ebazpena azkentzea eta ondorioak.

   29. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen zehatzeko administrazio-ahala: zehapen-zuzenbidearen kontzeptua, esanahia eta printzipio orokorrak. Indarrean dagoen araubidea: zehatzeko ahala gauzatzeko arau orokor substantiboak.

   30. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen zehatzeko administrazio-ahala: zehapen-alorreko xedapen orokorrak eta prozeduraren espezialitateak. Administrazio-neurri zehatzaileak.

   31. Administrazio publikoen laguntzen eta dirulaguntzen araubidea. Xedea eta helburua. Dirulaguntzak emateko printzipioak eta mugak. Dirulaguntzen eta laguntza publikoen onuradunak. Laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta prozedura. Dirulaguntzen justifikazioa. Dirulaguntzak eta laguntzak itzultzea.

   32. Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauak. Harmonizazio, koordinazio eta lankidetza fiskaleko ahalak. Zerga koordinaziorako organoa. Osaera eta eginkizunak.

   33. Ekonomia Ituna ordenamendu juridikoan: izaera eta ezaugarriak. Ekonomia Itunean Euskadiren eta Estatuaren arteko zerga-harremanak arautzea, arau eta printzipio orokorrak, harmonizazio fiskala eta Estatuarekiko lankidetza-printzipioa.

   34. Euskadiren eta Estatuaren arteko finantza-harremanak Ekonomia Itunean arautzea, printzipio orokorrak. Kupoa: kontzeptua eta kupoa zehazteko metodologia.

   35. Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunen eta Lurralde Historikoetako foru-erakundeen arteko harreman ekonomiko-finantzarioak. Baliabideen banaketa EAEko erakundeen artean. Finantza Publikoen Euskal Kontseilua.

   36. Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak. Aurrekontu-printzipioak, edukia eta egitura. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren finantza-jarduera kontrolatzea: barne-kontrola eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren kontrola.

   37. Kontrol ekonomikoa: xedea eta definizioa, barneko kontrol ekonomikoaren printzipioak.

   38. Kontrol kontu-hartzailea: definizioa eta integrazioa, helburuak, xedeak eta modalitateak.

   39. Kontrol ekonomiko-fiskala: irismena eta hedadura, fiskalizazio-txostenak.

   40. Kontrol ekonomiko-normatiboa: xedea eta eremua, helburua, edukia eta gauzatzeko modua.

   41. Administrazio-kontratazioa: Sektore Publikoko Kontratuen Legea: xedea eta helburua. Eremu subjektiboa: Botere esleitzaile kontzeptua. Eremu objektiboa: Sektore Publikoko kontratu kontzeptua. Kanpoan utzitako negozioak eta kontratuak, bitarteko propio pertsonifikatuei egindako enkarguak.

   42. Administrazio-kontratazioa: Kontratuaren xedea, zatitzeko debekua eta sortatan banatzea.

   43. Administrazio-kontratazioa. Kontratazio-espedientea eta kontratuaren baldintza-agiriak.

   44. Administrazio-kontratazioa. Kontratuaren esleipena: Arau orokorrak. Esleitzeko prozedura motak. Kontratu txikia.

   45. Administrazio-kontratazioa. Kontratua aldatzea. Errekurtso berezia: aurkaratu daitezkeen egintzak eta kontratuak. Errekurtso berezia: errekurtsoa jartzearen eta ebaztearen ondorioak.

   1. Eusko Jaurlaritzako abokatuen espezialitatea egiaztatzeko gai-zerrenda espezifikoa.

   1. Estatua eta Botere Judiziala. Jurisdikzio-ahalmena: konstituzio-erregulazioa. Jurisdikzioaren ezaugarriak: independentzia, esklusibotasuna eta batasuna.

   2. Prozesua: izaera eta oinarria. Konstituzioan jasotako printzipio prozesalak. Prozesua eta prozedura. Benetako babes judizialerako eskubidea.

   3. Konstituzio Auzitegia: erregulazioa, antolaketa, funtzionamendua eta eskumenak.

   4. Botere Judizialaren Lege Organikoa. Jurisdikzioaren hedadura eta mugak. Planta eta lurralde-antolaketa judiziala. Jurisdikzio-gatazkak. Eskumen-arazoak.

   5. Jurisdikzio-organoen osaera. Ministerio Fiskala. Bulego judiziala eta Justizia Administrazioaren letraduaren eskumenak.

   6. Administrazioa eta justizia-auzitegiak. Administrazio publikoen espezialitate prozesalak.

   7. Prozesu zibila. Prozedura Zibilaren Legea: aurrekariak eta printzipio iradokitzaileak, egitura eta edukia. Eskumena: motak. Auzien banaketa.

   8. Alderdiak prozesu zibilean. Alderdi izateko gaitasuna eta gaitasun prozesala. Legitimazio prozesala. Alderdien ordezkaritza eta defentsa teknikoa.

   9. Alderdirik ez izatea. Auzi-ihesa prozedura zibilean. Alderdi-aniztasuna. Auzikidetza: motak eta araubide juridikoa. Prozesuko ondorengotza. Prozesuan esku-hartzea: motak. Eragindako edo nahitaezko esku-hartzea.

   10. Egitateak eta egintza prozesalak. Epaiketak prestatzeko egintzak; atariko eginbideak Prozedura Zibilaren Legean. Arazo intzidentalak: kasuak eta izapidetzeko prozedurak.

   11. Demanda: kontzeptua, betekizunak eta ondorioak. Uzia prozesuaren objektu gisa. Metatzea. Demandari erantzutea. Errekonbentzioa.

   12. Froga: kontzeptua. Xedea eta balorazioa. Froga-zama. Froga gauzatzea: xedapen orokorrak. Frogabideak.

   13. Ebazpen judizialak. Epaia: edukia eta motak. Epaiaren ondorio juridikoak: gauza epaitu formala eta gauza epaitu materiala. Prozesua amaitzeko beste modu batzuk: uko egitea, atzera egitea, amore ematea, transakzioa, uzia prozesutik kanpo betetzea, gertatze bidez objekturik ez izatea eta iraungitzea.

   14. Eztabaidak epaiketaz kanpo konpontzea. Adiskidetzea. Bitartekaritza. Arbitrajea.

   15. Prozesuaren ondorio ekonomikoak. Tasa judizialak eta errekurtsoak jartzeko gordailuak. Salbuespenak. Kostuak. Kostuak ezartzeko irizpideak. Kostuak tasatzea. Kostuak eta ente publikoak. Doako laguntza juridikoa.

   16. Ezagutza-prozesu motak. Epaiketa arrunta: ezaugarriak eta prozedura.

   17. Hitzezko epaiketa: ezaugarriak eta prozedura.

   18. Borondatezko jurisdikzioa. Araudi erregulatzailea. Borondatezko jurisdikzioko espedienteak.

   19. Nahitaezko betearazpena. Titulu betearazleak. Betearazpenaren arloko xedapen orokorrak. Atzerriko auzitegiek emandako epaien eraginkortasuna Espainian; Batasunaren eremuan betearazteari erreferentzia egitea.

   20. Diruzko betearazpena. Xedapen orokorrak. Ordainketa-errekerimendua. Ondasunak enbargatzea eta premiamendu-prozedura.

   21. Jabari-hirugarrengotzak eta eskubide hobeko hirugarrengotzak. Administrazio publikoak kondenatzen dituzten epaiak betearaztea. Diruzkoa ez den betearazpena.

   22. Prozesua ziurtatzea. Kautela-neurriak prozesu zibilean. Ebazpen judizialen behin-behineko betearazpena.

   23. Prozesu bereziak. Gaitasunari, seme-alabatasunari, ezkontzari eta adingabeei buruzko prozesuak. Ondareen zatiketa judiziala.

   24. Prozesu bereziak: prozesu monitorioa eta kanbio-epaiketa.

   25. Prozesua aurkaratzea. Errekurtso motak. Berraztertze-errekurtsoa. Apelazio-errekurtsoa. Justizia Administrazioaren letraduen aurkako errekurtsoak.

   26. Kasazio-errekurtsoa: kontzeptua eta helburua. Eskumena, dagozkion ebazpenak eta arrazoiak. Izapideak eta epaia. Legearen intereserako errekurtsoa. Kexa-errekurtsoa.

   27. Prozesuko arau-haustearen ondoriozko aparteko errekurtsoa. Betekizunak; dagozkion ebazpenak eta arrazoiak. Izapideak. Epaiaren ondorioak. Prozedura Zibilaren Legean irmoak diren epaiak berrikustea. Demandatu auzi-iheslariak erabil ditzakeen errekurtsoak.

   28. Konkurtsoa deklaratzeko prozedura. Konkurtso-administrazioa. Prozedura izapidetzea. Konkurtso-intzidentea. Errekurtsoen araubidea.

   29. Zigor-arloko prozesua. Prozedura Kriminalaren Legea: edukia, printzipio gidariak eta hura osatzen duten xedapen nagusiak. Zigor-arloko prozesuaren xedea. Parte hartzen duten subjektuak. Biktimaren estatutu juridikoaren aipamen laburra.

   30. Zigor-arloko prozesua hasteko moduak. Sumarioa: sumario-eginbide nagusiak eta haien balioa. Prozesatze-autoa eta haren aurkako errekurtsoak. Kautela-neurriak, neurri pertsonalak eta neurri errealak.

   31. Tarteko aldia izenekoa. Largespena. Ahozko epaiketa hastea. Aurretiaz erabaki beharreko artikuluak. Kalifikazio-idazkia. Akusatuaren adostasuna. Ahozko epaiketa egitea.

   32. Prozedura laburtua. Aurretiazko eginbideak eta amaitzeko moduak. Ahozko judizioaren hasiera: eskaera eta ekitaldia. Epaia eta dagozkion errekurtsoak. Espezialitateak betearazpenean.

   33. Zinpekoen Epaimahaiaren aurreko prozedura. Konfiskazioak ukitutako hirugarrenen esku-hartzea eta konfiskazio autonomoaren prozedura.

   34. Delitu jakin batzuk azkar epaitzeko prozedura. Dekretu bidezko prozesua. Delitu arinak epaitzeko prozedura. Zigor-arloko beste prozesu berezi batzuei erreferentzia egitea.

   35. Zigor arloko errekurtsoak. Kasazio-errekurtsoa. Motak. Arrazoiak. Prozedura.

   36. Zigor-arloko berrikuspena; zein kasutan den beharrezkoa. Legitimazioa. Prozedura. Zigor-arloko epaiak betearaztea.

   37. Administrazioarekiko auzien jurisdikzio-ordena Espainian: bilakaera historikoa. 29/1998 Legea, uztailaren 13koa: printzipio gidariak, egitura eta edukia. Administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren izaera, hedadura eta mugak. Barne hartzen dituen gaiak eta kanpoan utzitako gaiak.

   38. Administrazioarekiko auzien jurisdikzio-ordenako organoak. Bakoitzaren eskumeneko arau erabakigarriak.

   39. Alderdiak: administrazioen gaitasuna, legitimazioa, ordezkaritza eta defentsa. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren xedea: alderdien uziak. Alderdien uzien xedea: aurkaratu daitekeen administrazio-jarduera. Metatzea. Prozesuaren diru-zenbatekoa.

   40. Prozedura lehen auzialdian edo auzialdi bakarrean (I): atariko eginbideak. Errekurtsoa jartzea. Demandatuak epatzea eta pertsonatzea. Demanda eta erantzuna.

   41. Prozedura lehen auzialdian edo auzialdi bakarrean (II). Aurretiazko alegazioak. Froga. Bista eta ondorioak. Epaia: edukia eta eraginkortasunaren hedadura. Prozedura amaitzeko beste modu batzuk. Legezkontrakotasun-arazoa.

   42. Prozedura laburtua. Prozedura bereziak.

   43. Probidentzien eta autoen aurkako errekurtsoak. Apelazio-errekurtsoa. Zein ebazpenen aurka jar daitekeen. Prozedura. Epaiaren edukia eta ondorioak.

   44. Kasazio-errekurtsoa; kasazio-interesari buruzko aipamen berezia. Epaiak berrikustea.

   45. Kautela-neurriak. Epaiak betearaztea: epaiak etetea eta betearaztea; ondorioak hedatzea. Egintza prozesalen intzidenteak eta baliogabetasuna.

   46. Lan-arloko jurisdikzioa. Organo jurisdikzionalak. Eskumena. Prozesu arrunta: izapideak.

   47. Prozesuaren modalitateak. Kaleratzeak eta zehapenak. Ofiziozko prozedurak. Hitzarmen kolektiboak eta gatazka kolektiboak aurkaratzea.

   48. Lan-arloko jurisdikzioan aurkaratzeko bideak: erregutze- eta kasazio-errekurtsoak. Epaiak betearaztea.

   49. Konstituzio-prozesua. Prozedurari buruzko xedapen komunak. Postulazio prozesala. Konstituzio-prozesuak hasteko, garatzeko eta amaitzeko egintzei buruzko erregelak. Haien ondorioei buruzko arauak. Betearazpena.

   50. Konstituzio-kontrakotasuna deklaratzeko prozedurak. Xedapen orokorrak. Konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa. Aipamen berezia Konstituzio Auzitegiaren Lege Organikoaren 33.2 artikuluari. Konstituzio-kontrakotasuneko arazoa. Epaien ondorioak.

   51. Konstituzio-babeserako errekurtsoa. Bidezkotasuna eta errekurtsoa jartzea. Izapideak eta ebazpena.

   52. Konstituzio-gatazkak. Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko gatazkak, edo autonomia-erkidegoen artekoak. Toki-autonomia defendatzeko gatazkak. Autonomia-erkidegoen lege-indarrik gabeko xedapenak eta ebazpenak aurkaratzea. Autonomia-estatutuen proiektuen eta autonomia-estatutuak erreformatzeko proposamenen aurkako konstituzio-kontrakotasuneko aurretiazko errekurtsoa.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eskala Juridikoan enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesurako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eskala Juridikoko 198 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  1. Sarbide orokorraren modalitatea: 188

   Hizkuntza-eskakizunik gabe: 51

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 49

   2. hizkuntza-eskakizunarekin: 84

   1. hizkuntza-eskakizunarekin 2022an: 4

  2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 10

   Hizkuntza-eskakizunik gabe: 3

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 2

   2. hizkuntza-eskakizunarekin: 5

    d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

 2. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorren 4.1 apartatuan adierazitakoa ere bete behar dute.

 3. Fakultatiboen Goi-mailako Kidegorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 23,49 euro da.

 4. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eskala Juridikoan sartzeko tituluak:

  Ikasketa-eremu hauetako gradu- edo lizentzia-tituluak: Zuzenbidea.

  Ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak 2022ko maiatzaren 17ko 61/2022 Dekretuaren III. eranskinean adierazitakoak dira: 61/2022 Dekretua, maiatzaren 17koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko funtzionarioen lanpostuen zerrenda (maiatzaren 23ko EHAAn argitaratua).

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

 1. Deialdi honetako lanpostuetan, 3. eta 4. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

 2. Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

  600 orduko prestakuntza laneko arriskuen prebentzioko goi-mailako eginkizunak betetzeko, edo laneko arriskuen prebentzioko goi-mailako teknikari jarduteko gaikuntza-titulua edo prestakuntza-ziurtagiria, hiru espezialitateetan: segurtasuna, higienea eta ergonomia eta psikosoziologia.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da, ziurtagiriaren kopia arrunta erantsita.

  B gidabaimena.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

  Eusko Jaurlaritzako abokatuen espezialitatea.

  Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa Antolatzeko 2016ko ekainaren 2ko 7/2016 Legearen xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera, deialdi honen ondorioetarako, egiaztatutzat joko dira, Eusko Jaurlaritzako abokatuen espezialitateari dagokionez, Eusko Jaurlaritzako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko edo A-2ko Zuzenbideko lizentziadunen aukerako bitarteko funtzionarioak, baldin eta lege hori indarrean jartzean (2016ko ekainaren 8an) bost urteko antzinatasuna bazuten.

  Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eskala Juridikoan enplegua finkatzeko prozesu berezian espezialitate hau egiaztatzeko proban parte hartu eta gai kalifikazioa lortzen duten hautagaiei betekizun hau egiaztatutzat joko zaie hautaketa-prozesu honetarako ere.

  Eskainitako lanpostuen zerrendan oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

 1. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema lehiaketa izango da.

  100 puntu lor daitezke gehienez (alde batera utzita euskara jakiteagatik merezimendu gisa emango den balorazioa), baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A1 azpitaldeko kidego, eskala edo kategoria juridikoan edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,056 puntu emango dira, gehienez ere 15 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko da esperientzia espezifikoa, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri.

   Hautagai bakoitzari bi balorazio desberdin esleituko zaizkio alegatu duen esperientzia espezifikoari dagokionez. Lehenengo balorazioa destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuak esleitzeko aplikatuko da, eta bigarrena destino-osagarriaren 27. eta 28. mailako lanpostuak esleitzeko.

   Bi kasuetan, jarraian adierazten diren arauak aplikatuta baloratuko da esperientzia espezifikoa, gehienez 45 puntu izan arte:

   1. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 23. eta 25. mailetako lanpostuetarako. Zerbitzu hauek baloratuko dira:

   EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Eskala Juridikoko izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Zuzenbideko lizentziaren aukerako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean, indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Eskala Juridikoari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,170 puntu emango dira, gehienez ere 45 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   2. Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 27. eta 28. mailetako lanpostuetarako. Ondorengo apartatuetako arauak aplikatu osteko puntuak batuz zehaztuko da.

   1. 0,084 puntu lan egindako hilabeteko, gehienez 15 puntu izan arte, zerbitzu hauengatik:

    EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Eskala Juridikoko izendapenarekin emandako zerbitzuak.

    Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Zuzenbideko lizentziaren aukerako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

    Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

    Deialdiaren unean, indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Fakultatiboen Goi-mailako Eskala Juridikoari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   1. Horrez gain, 0,166 puntu emango dira lan egindako hilabeteko, gehienez 30 puntu izan arte, aurreko (i) apartatuko zerbitzuengatik, destino-osagarriaren 27., 28. eta 29. mailak dituzten lanpostuetan eman badira.

    1. 2 apartatu honetako zenbaketa egiteko, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  3. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (30 puntu lor daitezke gehienez):

   1. 10 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua eta lizentzia), gehienez 20 puntu izan arte:

   031201 Politika eta kudeaketa publikoa.

   041303 Kudeaketa eta administrazio publikoa.

   041302 Lan-harremanak eta giza baliabideak.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Zuzenbideko lizentziadun karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 24 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 24 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 18 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 18 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eskala Juridikoko lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  4. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 5 punturekin baloratuko dira, 2 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  5. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 5 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

  6. Euskara jakitea.

   Hizkuntza-eskakizunek derrigortasun-data igarota ez dutelako euskara jakitea betekizun gisa eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da. Baremo honen arabera baloratuko da euskara jakitea:

   1. hizkuntza-eskakizuna: 6 puntu.

   2. hizkuntza-eskakizuna: 9 puntu.

   3. hizkuntza-eskakizuna: 13 puntu.

   4. hizkuntza-eskakizuna: 18 puntu.

   5. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

    Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Eskala Juridikoan, eta ez zaie lehentasunik emango.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazio Kudeaketako Kidegoko Administrazio Kudeaketako Eskalan enplegua finkatzeko prozesu berezirako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazio Kudeaketako Kidegoko Administrazio Kudeaketako Eskalako 47 plaza eskaintzen dira, honela banatuta:

  1. Txanda irekia: 27

   1. Sarbide orokorraren modalitatea: 26

   Hizkuntza-eskakizunik gabe: 4

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 22

    2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 1

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

  2. Barne-sustapeneko txanda: 20

   1. Sarbide orokorraren modalitatea: 19

   Hizkuntza-eskakizunik gabe: 3

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 16

    2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 1

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

    d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

 2. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Barne-sustapeneko txandan parte hartu nahi dutenek, horiez gain, oinarri orokorretako 22. oinarrian adierazitakoak ere bete behar dituzte.

 3. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorren 4.1 apartatuan adierazitakoa ere bete behar dute.

 4. Administrazio Kudeaketako Kidegorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 19,58 euro da.

 5. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Administrazio Kudeaketako Kidegoko Administrazio Kudeaketako Eskalan sartzeko tituluak:

  Ikasketa-eremu guztietako gradu-, lizentzia-, diploma-, ingeniaritza-, arkitektura-tituluak edo ingeniaritza teknikoko edo arkitektura teknikoko tituluak.

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

 1. Deialdi honetako lanpostuetan, 2., 3. eta 4. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

 2. Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

  B gidabaimena.

  Ikasketa-eremu hauetako titulua (gradua edo diploma): hotelen kudeaketa eta/edo turismoa.

  Ikasketa-eremu hauetako titulua (gradua edo diploma): lan-harremanak eta giza baliabideak.

  Alturako patroia edo ontzi-mekanikari nagusia.

  Ikasketa-eremu hauetako titulua (gradua, diploma edo ingeniaritza teknikoa): nautika eta itsas garraioa eta/edo ontzigintzako eta ozeanoko ingeniaritza.

  Betekizun horiek merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar dira.

  Eskainitako lanpostuen zerrendan oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

 1. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema oposizio-lehiaketa izango da.

 1. Oposizio-fasea.

  Oposizio-fasearen diseinua eta garapena oinarri orokorren 23. apartatuan jasotzen da.

  Oposizio-fasean, 120 puntu lor daitezke gehienez.

 2. Lehiaketa-fasea.

  1. Txanda irekia.

  Lehiaketa-fasean, 80 puntu lor daitezke gehienez, baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia. Bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoarekin, esperientzia orokorraren eta espezifikoaren apartatuetan lortutako puntuazioaren batura izango da esperientziagatiko guztizko puntuazioa.

   Apartatu bakoitzeko zenbaketa egiteko, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 25 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   Esperientziagatik 62 puntu emango dira gehienez, baremo honen arabera:

   1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A2 azpitaldeko Administrazio Kudeaketako kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,083 puntu emango dira, gehienez ere 22 puntu izan arte.

   2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko dira, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri, emandako zerbitzu hauek:

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazio Kudeaketako Kidegoko Administrazio Kudeaketako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Administrazio Kudeaketako Kidegoko izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Administrazio Kudeaketako Kidegoko Administrazio Kudeaketako Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,151 puntu emango dira, gehienez ere 40 puntu izan arte.

  2. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (12 puntu lor daitezke gehienez):

   1. 5 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua, lizentzia edo diploma), gehienez 10 puntu izan arte:

   031201 Politika eta kudeaketa publikoa.

   041303 Kudeaketa eta administrazio publikoa.

   031202 Nazioarteko harremanak.

   041301 Administrazioa eta enpresa.

   031101 Ekonomia.

   041201 Finantza eta aktuariotza.

   041202 Finantzak eta kontabilitatea.

   042101 Zuzenbidea.

   011101 Pedagogia.

   031301 Psikologia.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazio Kudeaketako Kidegoko karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 10 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 7 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 7 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazio Kudeaketako Kidegoko Administrazio Kudeaketako Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  3. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 3 punturekin baloratuko dira, puntu bat ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  4. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 3 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   2. Barne-sustapena.

  1. Antzinatasuna.

   Antzinatasuntzat hartuko dira Administrazio Publikoan, organismo autonomoetan edo zuzenbide pribatuko ente publikoetan egindako zerbitzuak, eskabideak aurkezteko epea amaitu artekoak.

   Antzinatasuna baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,061 puntu emango dira, gehienez 22 puntu izan arte. Ez dira baloratuko hilabetetik beherako zatikiak.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren organismo autonomoek hirurtekoen ondorioetarako aitortutako antzinatasuna bakarrik zenbatuko da.

  2. Esperientzia.

   Administrazio Kudeaketako Kidegoari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuengatik 0,111 puntu emango dira lan egindako hilabete bakoitzeko, gehienez 40 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, eskatutako betekizunak betetzen dituzten lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  3. Txanda irekirako adierazitako irizpide eta baremoen arabera baloratuko dira titulazioak, karrerako funtzionario edo lan-kontratudun finko izateko hautaprobak gainditu izana, lan-poltsetan egotea, informatika-ezagutzak eta hizkuntza-ezagutzak.

 3. Euskara jakitea.

  Euskara jakitea betekizun gisa eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da. Baremo honen arabera baloratuko da euskara jakitea:

 1. hizkuntza-eskakizuna: 12 puntu.

 2. hizkuntza-eskakizuna: 18 puntu.

 3. hizkuntza-eskakizuna: 26 puntu.

 1. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

  Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Administrazio Kudeaketako Kidegoko Administrazio Kudeaketako Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

 2. Gai-zerrenda espezifikoa.

 1. Konstituzioa: Egitura eta edukia. Oinarrizko eskubideak eta eginbeharrak. Estatuaren lurralde-antolamendua: Alderdi orokorrak. Autonomia-erkidegoak: antolamendua eta eskumenak. Autonomia-estatutuak.

 2. Euskal Autonomia Erkidegoko antolaketa politiko eta administratiboa. Printzipio orokorrak. Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko eskumen-banaketaren alderdi orokorrak. Eusko Legebiltzarra. Eusko Jaurlaritza eta lehendakaria.

 3. Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunen eta lurralde historikoen arteko eskumen-banaketaren alderdi orokorrak. Ekonomia Ituna. Toki-erakundeen eskumenak.

 4. Europar Batasuneko Zuzenbidea. Erakundeen azalpen laburra: Kontseilu Europarra, Europar Batasuneko Kontseilua, Batzordea, Parlamentua eta Auzitegia. Egintza juridikoak: erregelamenduak eta zuzentarauak.

 5. Administrazio-zuzenbidearen iturriak: legea eta erregelamendua. Arau-hierarkia. Administrazio publikoaren legezkotasun-printzipioa. Administrazio Publikoaren autotutoretza.

 6. Administrazio-antolamendua: administrazio-organoak. Kide anitzeko organoak. Eskumena. Eskumenak eskuordetzan ematea eta sinadura eskuordetzan ematea. Goragokoak eskumena bereganatzea.

 7. Kudeaketa-gomendioa. Administrazioen arteko hitzarmenak.

 8. Herritarrek administrazio publikoekiko harremanetan dituzten eskubideak. Artxibo eta erregistro publikoetara irispidea izateko eskubidea.

 9. Administrazio-egintza: ematea, edukia, arrazoitzea eta forma. Administrazio-egintzaren efikazia. Administrazio-egintza jakinaraztea eta argitaratzea; administrazio-isiltasuna. Administrazio-egintzaren deuseztasuna eta deusezgarritasuna. Administrazio-egintzen betearazpena.

 10. Administrazio-prozedura: Printzipio orokorrak; interesdunak; abstentzioa eta errekusazioa; administrazio-prozeduraren faseak; epe-mugak eta epeak; interesdunen eskubideak administrazio-prozeduran.

 11. Administrazio-egintzak berrikustea: administrazio-errekurtsoak, ofiziozko berrikuspena eta errebokatzea. Akats materialak eta egitezkoak zuzentzea.

 12. Administrazio publikoaren ondare-erantzukizuna: Administrazio publikoen eta haien agintarien eta langileen ondare-erantzukizunari buruzko printzipioak eta hura exijitzeko prozedura.

 13. Administrazio elektronikoa: Herritarrek zerbitzu publikoetara duten sarbide elektronikoa. Sektore publikoaren funtzionamendu elektronikoa: egoitza elektronikoa eta Interneteko ataria, identifikazio-sistemak eta sinadura elektronikoa. Ziurtagiri elektronikoa. Artxibo elektronikoa. Administrazio-espediente elektronikoa.

 14. Administrazio-dokumentuak. Dokumentuen kopiak eta ziurtagiriak ematea. Sinadurak legeztatzea. Balidazioa administrazio elektronikoan. Identifikazioa eta sinadura elektronikoa. Ziurtagiri elektronikoa.

 15. Zerbitzu publikoa. Zerbitzu publikoak kudeatzeko moduak, batez ere zuzeneko kudeaketa eta emakida.

 16. Sektore publikoko kontratuak: Kontratu-motak. Erregulazio harmonizatua. Administrazio-kontratuak eta kontratu pribatuak. Kontratuaren edukia eta kontratua burutzea. Kontratuaren baliogabetasuna. Kontratazio-alorreko errekurtso berezia. Kontratua prestatzea eta esleitzea. Kontratuen ondorioak, betetzea eta azkentzea.

 17. Administrazio-baimenak eta -lizentziak. Zehatzeko ahala: printzipioak eta prozedura.

 18. Euskararen erabileraren normalizazioa. Herritarren hizkuntza-eskubideak; administrazio-prozeduretako hizkuntza; hizkuntza-eskakizuna eta haren egiaztapena; derrigortasun-data. Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planak.

 19. EAEko administrazio publikoen zerbitzura dauden langileak. Enplegatu publiko motak. Funtzio Publikoaren egitura eta antolaketa. Lanpostuen hautaketa eta sustapena. EAEko administrazio publikoetako enplegatu publikoen eskubideak eta eginbeharrak. Bateraezintasunak. Ordainsariak. Administrazio-egoerak. Diziplina-araubidea. Funtzionarioen negoziazio kolektiboa.

 20. Administrazio publikoen zerbitzuan diharduten langile lan-kontratudunak. Hautaketa. Eskubideak eta eginbeharrak. Lan-kontratua: edukia, iraupena, etetea eta azkentzea. Lan-kontratu motak.

 21. Gizarte Segurantza. Araubide orokorra. Afiliazioa eta kotizazioa. Babes-ekintza. Kontingentziak eta prestazioak.

 22. Lan-arriskuen prebentzioa. Helburua. Eskubideak eta betebeharrak: laneko arriskuetatik babesteko eskubidea. Prebentzio-jardueraren printzipioak. Prebentzio-plana, arriskuen ebaluazioa eta prebentzio-jardueraren plangintza. Langileen prestakuntza. Datuak bistaratzeko pantailak.

 23. Aurrekontua: Kontzeptua, izaera eta motak. Printzipio iradokitzaileak. Lege gisa izapidetzea. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontu-sistema. Euskal Autonomia Erkidegoko kontabilitate publikoa.

 24. Gastu publikoa: Kontzeptua eta motak. Gastu publikoaren ondorio ekonomikoak. Aurrekontua gauzatzea: egin beharreko eragiketak. Gastuen kudeaketa. Aurrekontuaren aldaketak. Aurrekontuaren likidazioa eta kontuak ematea. Aurrekontuaren kontrola. Kontabilitatea kontrolatzeko bitartekari gisa.

 25. Diru-sarrera publikoak: Kontzeptua eta motak. Euskal Autonomia Erkidegoaren diru-sarrerak. Tasak eta prezio publikoak eta pribatuak.

 26. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio-publikoaren laguntzen eta dirulaguntzen araubidea: Arau erregulatzaileak. Dirulaguntzak emateko eskumena. Dirulaguntzaren xedea eta definizioa. Betekizunak eta printzipio orokorrak. Onuradunak eta haien betebeharrak. Dirulaguntzak emateko prozedurak. Dirulaguntza eta laguntza publikoak itzultzea.

 27. Gobernu irekia: Kontzeptua eta printzipio informatzaileak. Gardentasuna: publizitate aktiboa eta informazio publikoa eskuratzea. Gobernu Ona. Eusko Jaurlaritzaren Kudeaketa Publiko Aurreratuaren Eredua: Aurrerabide.

 28. Komunikazioa Administrazioan: Administrazio-hizkeraren erabilera zuzena. Idatzizko komunikazioa: Administrazio-hizkera ez-sexista. Idatzizko dokumentuen edukia eta aurkezpena. Ahozko komunikazioa: Komunikazioa eta arreta, aurrez aurre eta telefonoz. Irizpide orokorrak. Hitzik gabeko komunikazioa.

 29. Berdintasuna: Testuingurua eta aurrekariak. Xedea eta helburua. Printzipio orokorrak: Tratu-berdintasuna; aukera-berdintasuna; aniztasuna eta diferentzia errespetatzea; genero-ikuspegia txertatzea; ekintza positiboa; sexuaren araberako rolak eta estereotipoak desagerraraztea; ordezkaritza orekatua; eta lankidetza eta koordinazioa. Administrazioaren araudian eta jardueran berdintasuna sustatzeko neurriak.

 30. Datu pertsonalak babestea: Kontzeptuak: datu pertsonala eta datu pertsonalen tratamendua. Datu pertsonalen kategoria bereziak. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan aplikatu beharreko araudia. Datu pertsonalen tratamenduari buruzko printzipioak. Datu pertsonalen tratamenduaren legitimizazio-oinarriak. Tratamenduaren arduraduna eta tratamenduaren eragilea. Herritarren eskubideak, datu-babesari dagokionez. Erantzukizun proaktiboa.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazio Kudeaketako Kidegoko Administrazio Kudeaketako Eskalan enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesurako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazio Kudeaketako Kidegoko Administrazio Kudeaketako Eskalako 65 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  1. Sarbide orokorraren modalitatea: 62

   Hizkuntza-eskakizunik gabe: 8

 2. hizkuntza-eskakizunarekin: 3

 3. hizkuntza-eskakizunarekin: 49

 4. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

 1. hizkuntza-eskakizunarekin 2022an: 1

  1. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 3

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 3

    d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

   1. Parte hartzeko betekizunak.

   1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

   2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorren 4.1 apartatuan adierazitakoa ere bete behar dute.

   3. Administrazio Kudeaketako Kidegorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 19,58 euro da.

   4. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Administrazio Kudeaketako Kidegoko Administrazio Kudeaketako Eskalan sartzeko tituluak:

    Ikasketa-eremu guztietako gradu-, lizentzia-, diploma-, ingeniaritza-, arkitektura-tituluak edo ingeniaritza teknikoko edo arkitektura teknikoko tituluak.

   1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

   1. Deialdi honetako lanpostuetan, 2., 3. eta 4. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

   2. Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

    B gidabaimena.

    Ikasketa-eremu hauetako titulua (gradua edo diploma): hotelen kudeaketa eta/edo turismoa.

    Ikasketa-eremu hauetako titulua (gradua edo diploma): lan-harremanak eta giza baliabideak.

    Alturako patroia edo ontzi-mekanikari nagusia.

    Ikasketa-eremu hauetako titulua (gradua, diploma edo ingeniaritza teknikoa): nautika eta itsas garraioa eta/edo ontzigintzako eta ozeanoko ingeniaritza.

    Betekizun horiek merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar dira.

    Eskainitako lanpostuen zerrendan oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

 2. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema lehiaketa izango da.

  100 puntu lor daitezke gehienez (alde batera utzita euskara jakiteagatik merezimendu gisa emango den balorazioa), baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A2 azpitaldeko Administrazio Kudeaketako kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,056 puntu emango dira, gehienez ere 15 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko dira, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren organismo autonomoetan emandako zerbitzu hauek:

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazio Kudeaketako Kidegoko Administrazio Kudeaketako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Administrazio Kudeaketako Kidegoko izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Administrazio Kudeaketako Kidegoko Administrazio Kudeaketako Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,170 puntu emango dira, gehienez ere 45 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  3. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (30 puntu lor daitezke gehienez):

   1. 10 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua, lizentzia eta diploma), gehienez 20 puntu izan arte:

   031201 Politika eta kudeaketa publikoa.

   041303 Kudeaketa eta administrazio publikoa.

   031202 Nazioarteko harremanak.

   041301 Administrazioa eta enpresa.

   031101 Ekonomia.

   041201 Finantza eta aktuariotza.

   041202 Finantzak eta kontabilitatea.

   042101 Zuzenbidea.

   011101 Pedagogia.

   031301 Psikologia.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazio Kudeaketako Kidegoko karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 24 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 24 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 18 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 18 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrazio Kudeaketako Kidegoko Administrazio Kudeaketako Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  4. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 5 punturekin baloratuko dira, 2 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  5. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 5 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

  6. Euskara jakitea.

   Hizkuntza-eskakizunek derrigortasun-data igarota ez dutelako euskara jakitea betekizun gisa eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da. Baremo honen arabera baloratuko da euskara jakitea:

   1. hizkuntza-eskakizuna: 6 puntu.

   2. hizkuntza-eskakizuna: 9 puntu.

   3. hizkuntza-eskakizuna: 13 puntu.

 3. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

  Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Administrazio Kudeaketako Kidegoko Administrazio Kudeaketako Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalan enplegua finkatzeko prozesu berezirako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalako 9 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  Sarbide orokorraren modalitatea: 9

  Hizkuntza-eskakizunik gabe: 1

 1. hizkuntza-eskakizunarekin: 8

  d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

 1. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Kidego Teknikorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 19,58 euro da.

 3. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Kidego Teknikoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalan sartzeko tituluak:

  Arkitektura Teknikoko lanbide arautuan jarduteko gaikuntza-titulua.

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

  Deialdi honetako lanpostuetan, 2. eta 3. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

 2. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema oposizio-lehiaketa izango da.

 1. Oposizio-fasea.

  Oposizio-fasearen diseinua eta garapena oinarri orokorren 23. apartatuan jasotzen da.

  Oposizio-fasean, 120 puntu lor daitezke gehienez.

 2. Lehiaketa-fasea.

  Lehiaketa-fasean, 80 puntu lor daitezke gehienez, baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia. Bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoarekin, esperientzia orokorraren eta espezifikoaren apartatuetan lortutako puntuazioaren batura izango da esperientziagatiko guztizko puntuazioa.

   Apartatu bakoitzeko zenbaketa egiteko, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 25 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   Esperientziagatik 62 puntu emango dira gehienez, baremo honen arabera:

   1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A2 azpitaldeko Arkitektura Teknikoko kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,083 puntu emango dira, gehienez ere 22 puntu izan arte.

   2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko dira, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri, emandako zerbitzu hauek:

   EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Erdi-mailako Teknikarien Kidegoko Arkitektura Teknikoaren aukerako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Kidego Teknikoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,151 puntu emango dira, gehienez ere 40 puntu izan arte.

  2. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (12 puntu lor daitezke gehienez):

   1. 5 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua, lizentzia, arkitektura eta ingeniaritza), gehienez 10 puntu izan arte:

   073101 Arkitektura.

   073102 Ingeniaritza geomatikoa, topografia eta kartografia.

   073103 Hirigintza eta paisajismoa.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Erdi-mailako Teknikarien Kidegoko arkitekto tekniko karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 10 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 7 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 7 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  3. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 3 punturekin baloratuko dira, puntu bat ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  4. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 3 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1 puntu hizkuntza bakoitzeko.

 3. Euskara jakitea.

  Euskara jakitea betekizun gisa eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da. Baremo honen arabera baloratuko da euskara jakitea:

 1. hizkuntza-eskakizuna: 12 puntu.

 2. hizkuntza-eskakizuna: 18 puntu.

 3. hizkuntza-eskakizuna: 26 puntu.

 1. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

  Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Kidego Teknikoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

 2. Gai-zerrenda espezifikoa.

 1. Kalitate-kontrola: Programa eta kontrol-liburua (materialak eta gauzatutako obra).

 2. Administrazio-kontrataziorako prozedura: Kontratuak esleitzea, gauzatzea eta azkentzea. Kontratuen baldintza-agiriak egiteko prozedura.

 3. Azpikontratazioa eraikuntzaren sektorean.

 4. Obra hasteko prozedura.

 5. Obra-itxierako dokumentu-prozedura eta obra-bukaerako dokumentazioa entregatzea.

 6. Etxebizitzako irisgarritasuna eta bizigarritasuna. Irisgarritasuna sustatzeko Legea; irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak.

 7. Obra-lanak ikuskatzea: Behar bezala gauzatzen direla kontrolatzea; aurrekontua kontrolatzea; segurtasuna eta osasuna bermatzea.

 8. Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (EIT): Araudia; mantentze-lanak eta programa.

 9. Eraikuntzako arau teknikoak.

 10. Eraikuntzaren sektoreko laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudi espezifikoa: 1627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24koa, Eraikuntza-lanetarako segurtasun- eta osasun-arloko gutxieneko xedapenak ezartzen dituena; eta Laneko Segurtasun eta Osasunaren Institutu Nazionalaren gidaliburu teknikoa.

 11. Amiantoari buruzko araudia: 396/2006 Errege Dekretua, martxoaren 31koa, Amiantoarekiko esposizioaren arriskua dakarten lanei aplikatu behar zaizkien gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak ezartzen dituena.

 12. Oinarrizko araudi teknikoa: Eraikuntzaren Kode Teknikoa (EKT) eta haren oinarrizko dokumentuak (OD): DB-HE: Energia aurreztea; DB-HS: Osasungarritasuna; DB-HR: Zarataren aurkako babesa; DB-SE: Egiturazko segurtasuna; DB-SI: Suteetarako segurtasuna; DB-SUA: Erabilera-segurtasuna eta irisgarritasuna.

 13. Babes ofizialeko etxebizitzen araudia (BOE): BOEak diseinatzeko ordenantzak.

 14. 38/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzkoa.

 15. Obra-lizentziak eta -espedienteak izapidetzeko prozedurak.

 16. Eraikuntza-obren proiektuak.

 17. Proiektuen kontrola: Memoria teknikoak; neurketak eta aurrekontuak; planoen interpretazioa.

 18. Hondakinen kudeaketa.

 19. Segurtasuna eta osasuna eraikuntza-obretan: Segurtasun Planaren edukiaren prozedura, dokumentuak, eragileen izendapenak eta haien prestakuntza eta enpresarekiko harremana. Prebentzio-baliabidearen eskuliburua (Osalan, 2011) Eraikuntza-lanak egin bitarteko segurtasun- eta osasun-koordinatzailearen gidaliburu praktikoa (Osalan, 2007) Laneko Segurtasun eta Osasuneko Euskal Estrategia.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalan enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesurako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalako 30 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  1. Sarbide orokorraren modalitatea: 29

   Hizkuntza-eskakizunik gabe: 7

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 22

  2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 1

   1. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

    d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

 2. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorren 4.1 apartatuan adierazitakoa ere bete behar dute.

 3. Kidego Teknikorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 19,58 euro da.

 4. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Kidego Teknikoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalan sartzeko tituluak:

  Arkitektura Teknikoko lanbide arautuan jarduteko gaikuntza-titulua.

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

  Deialdi honetako lanpostuetan, 2. eta 3. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

 2. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema lehiaketa izango da.

  100 puntu lor daitezke gehienez (alde batera utzita euskara jakiteagatik merezimendu gisa emango den balorazioa), baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A2 azpitaldeko Arkitektura Teknikoko kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,056 puntu emango dira, gehienez ere 15 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko dira, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren organismo autonomoetan emandako zerbitzu hauek:

   EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Erdi-mailako Teknikarien Kidegoko Arkitektura Teknikoaren aukerako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Kidego Teknikoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,170 puntu emango dira, gehienez ere 45 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  3. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (30 puntu lor daitezke gehienez):

   1. 10 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua, lizentzia, ingeniaritza eta arkitektura), gehienez 20 puntu izan arte:

   073101 Arkitektura.

   073102 Ingeniaritza geomatikoa, topografia eta kartografia.

   073103 Hirigintza eta paisajismoa.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrarien Erdi-mailako Teknikarien Kidegoko arkitekto tekniko karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 24 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 24 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 18 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 18 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  4. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 5 punturekin baloratuko dira, 2 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  5. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 5 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

  6. Euskara jakitea.

   Hizkuntza-eskakizunek derrigortasun-data igarota ez dutelako euskara jakitea betekizun gisa eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da. Baremo honen arabera baloratuko da euskara jakitea:

   1. hizkuntza-eskakizuna: 6 puntu.

   2. hizkuntza-eskakizuna: 9 puntu.

   3. hizkuntza-eskakizuna: 13 puntu.

 3. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

  Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Kidego Teknikoko Eraikingintza, Hirigintza eta Lurralde-antolamenduko Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalan enplegua finkatzeko prozesu berezirako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalako 5 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  Sarbide orokorraren modalitatea: 5

 1. hizkuntza-eskakizunarekin: 5

  d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

 1. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Kidego Teknikorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 19,58 euro da.

 3. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Kidego Teknikoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalan sartzeko tituluak:

  Ikasketa-eremu guztietako gradu-, lizentzia-, diploma-, ingeniaritza-, arkitektura-tituluak edo ingeniaritza teknikoko edo arkitektura teknikoko tituluak.

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

  Deialdi honetako lanpostu guztietan, euskararen 4. hizkuntza-eskakizuna bete behar da.

 2. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema oposizio-lehiaketa izango da.

 1. Oposizio-fasea.

  Oposizio-fasearen diseinua eta garapena oinarri orokorren 23. apartatuan jasotzen da.

  Oposizio-fasean, 120 puntu lor daitezke gehienez.

 2. Lehiaketa-fasea.

  Lehiaketa-fasean, 80 puntu lor daitezke gehienez, baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia. Bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoarekin, esperientzia orokorraren eta espezifikoaren apartatuetan lortutako puntuazioaren batura izango da esperientziagatiko guztizko puntuazioa.

   Apartatu bakoitzeko zenbaketa egiteko, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 25 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   Esperientziagatik 62 puntu emango dira gehienez, baremo honen arabera:

   1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A2 azpitaldeko Hizkuntza Normalizazioko kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,083 puntu emango dira, gehienez ere 22 puntu izan arte.

   2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko dira, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri, emandako zerbitzu hauek:

   EAEko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako Kidego Teknikoan, Hizkuntza Normalizazioko Eskalako izendapenarekin, emandako zerbitzuak.

   Erdi-mailako Teknikarien Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Kidego Teknikoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,151 puntu emango dira, gehienez ere 40 puntu izan arte.

  2. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (12 puntu lor daitezke gehienez):

   1. Titulu hauek baloratuko dira (10 puntu lor daitezke gehienez):

   5 puntu emango dira 023201 Euskararekin zerikusia duten Espainiako hizkuntzak eta dialektoak ikasketa-eremuko titulu bakoitzeko (gradua, diploma eta lizentzia).

   3 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua, diploma eta lizentzia):

   023201 Espainiako hizkuntzak eta dialektoak.

   011101 Pedagogia.

   031301 Psikologia.

   031406 Soziologia.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Erdi-mailako Teknikarien Kidegoko hizkuntza-normalizazioko teknikari karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 10 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 7 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 7 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  3. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 3 punturekin baloratuko dira, puntu bat ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  4. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 3 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   1. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

    Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Kidego Teknikoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

   2. Gai-zerrenda espezifikoa.

    (1) SOZIOLINGUISTIKA ETA HIZKUNTZA-PLANGINTZA.

   1. Hizkuntza Plangintza. Sorrera eta bilakaera. Estatusaren plangintza eta Corpusaren plangintza.

   2. Hizkuntza biziberritzeko saioak (Reversing Language Shift): oinarriak eta lortzeko bideak (J. Fishman).

   3. Euskararen berreskurapenaren teoria soziolinguistikoa eta hizkuntzen teoria soziala. Ikaskuntzaren hiru elementuak: motibazioa, ezagutza eta erabilera (J. M. Sanchez Carrin).

   4. Jarrera eta ideologia linguistikoak.

   5. Arnasguneak. Kontzeptua. Garrantzia. Ezaugarriak. Gaur egungo erronkak. Euskara indarberritzeko paradigmaren aldaketa.

   6. Hiztun-elkartea. Definizioak eta euskarari egokitutako aplikazioa

    (2) BILAKAERA SOZIOLINGUISTIKOA.

   7. Euskararen egoera soziolinguistikoa:

    1. Inkesta Soziolinguistikoa.

     Euskararen bilakaera soziolinguistikoa (1981-2011). Laburpena.

     Hizkuntzen erabileraren kale-neurketa. Euskal Herria, 2016.

     Euskararen egoerari eta bilakaerari buruzko datuen iturriak.

     (3) HIZKUNTZA POLITIKA EREMUKA.

   8. EAEko administrazioen euskara planak: euskara planen metodologia eta osagai nagusiak. VI. Plangintzaldiko Eusko Jaurlaritzaren euskararen erabilera normalizatzeko plana (2018-2022).

   9. EAE-ko justizia administrazioan hizkuntza normalizatzeko plan orokorra 2011-2020.

   10. Euskararen erabilera sustatzeko plangintzen ebaluazioa. Administrazio publikoan ebaluaziorako dauden tresnak. Informazioa biltzeko eta aztertzeko metodologiak. Azterketa metodo kualitatibo eta kuantitatiboak. Behaketa teknikak eta inkesta teknikak.

   11. Hizkuntzaren kudeaketa aurreratua. Etengabeko ebaluazioa: Bikain hizkuntza-kudeaketako eredua.

   12. Eremu sozioekonomikoaren garrantzia hizkuntza-biziberritze ahaleginetan. Erakunde pribatuetako euskara planak: ezaugarriak, helburuak eta arloak. Erakundeen ezaugarrien araberako planak.

   13. Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean. Bizindar digitalaren kontzeptua (Andras Kornai).

   14. Administrazioko hizkeraren eta hizkera juridikoaren tradizioa, ezaugarriak, lexikoa eta terminologia.

   15. Administrazioko hizkeraren eta hizkera juridikoa eraberritzea: administrazioko hizkera argia.

   16. Hizkuntza-prestakuntza, euskaraz lan egiteko trebakuntza eta hizkuntza-eskakizunak egiaztatzea.

   17. Hizkuntza-eskakizunen eta derrigortasun-daten kudeaketa.

   18. Helduen euskalduntzearen curriculuma, ebaluazioa eta egiaztatzegintza.

    Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma.

    Hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako erreferentzia markoa.

    Bigarren hizkuntzen irakaskuntzaren egiaztatzegintzan erreferentziazko erakundeak: ALTE, EALTA.

    Euskararen irakaskuntzaren ebaluazio eta egiaztatzegintzan erreferentziazko erakundeak: HABE, EGA, IVAP, hizkuntza-eskolak.

   19. Helduen ikaskuntzarako metodologia eta didaktika.

    Hizkuntzen irakaskuntzaren didaktikak historiak zehar izan dituen testuinguru psikopedagogikoez jabetzea.

    Bigarren hizkuntzen ikas-irakasprozesuetan erabili izan diren metodologien gidalerro nagusiak ezagutzea.

    Hizkuntza-trebetasunen lanketarako jokabideen ezaugarriez jabetzea.

   20. Helduen Euskara-irakaskuntzaren antolamendu administratiboa:

    Helduen euskalduntze formala arautzen duen legediaren oinarri nagusiak.

    Euskaltegien gaur egungo antolaketa.

    Helduen euskalduntzearen gaur egungo eskaintza.

   21. Euskara normalizazioa hezkuntzan:

    Ikasteredu elebidunak.

    Irakasleen hizkuntza prestakuntza.

    Irakaskuntzako hizkuntza eskakizunak.

    Programak eta baliabideak.

   22. Toponimia:

    Euskal Autonomia Erkidegoko toponimiaren normalizazioa: eskumenak eta inplikatutako erakundeen arteko koordinazioa.

    Euskadiko Autonomia Erkidegoko Izendegi Geografiko Ofiziala: zer den, eskaintzen duen informazioa, nola eguneratzen den.

    EAEko udalerrien eta biztanle-entitateen izenak ofizialtzeko prozedurak.

   23. Terminologia:

    Euskarazko terminologia-lanaren normalizazioa: lan-plangintza eta ardatzak. Lan-metodologia.

    Terminologia batzorde-atal berezia: finkatutako irizpideak, jarduketa-planak, normalizazio-txostenak...

    Euskarazko terminologiaren zabalkundea.

    (4) ARAUBIDEA.

   24. 10/1982 Oinarrizko Legea, Euskararen Erabilera normalizatzekoa.

   25. 150/2008 Dekretua, uztailaren 29koa, Elebide -Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Zerbitzua- sortu eta kontsulten, iradokizunen eta kexen araubidea ezartzen dituena.

   26. 297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena.

   27. 187/2017 Dekretua, uztailaren 4koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko den Dekretua aldatzen duena.

   28. 47/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalan enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesurako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalako 9 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  Sarbide orokorraren modalitatea: 9

 1. hizkuntza-eskakizunarekin: 9

  d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

 1. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Kidego Teknikorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 19,58 euro da.

 3. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Kidego Teknikoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalan sartzeko tituluak:

  Ikasketa-eremu guztietako gradu-, lizentzia-, diploma-, ingeniaritza-, arkitektura-tituluak edo ingeniaritza teknikoko edo arkitektura teknikoko tituluak.

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

  Deialdi honetako lanpostu guztietan, euskararen 4. hizkuntza-eskakizuna bete behar da.

 2. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema lehiaketa izango da.

  100 puntu lor daitezke gehienez, baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A2 azpitaldeko Hizkuntza Normalizazioko kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,056 puntu emango dira, gehienez ere 15 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko dira, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren organismo autonomoetan emandako zerbitzu hauek:

   EAEko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako Kidego Teknikoan, Hizkuntza Normalizazioko Eskalako izendapenarekin, emandako zerbitzuak.

   Erdi-mailako Teknikarien Kidegoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Kidego Teknikoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,170 puntu emango dira, gehienez ere 45 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  3. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (30 puntu lor daitezke gehienez):

   1. Titulu hauek baloratuko dira (20 puntu lor daitezke gehienez):

   10 puntu emango dira 023201 Euskararekin zerikusia duten Espainiako hizkuntzak eta dialektoak ikasketa-eremuko titulu bakoitzeko (gradua, diploma eta lizentzia).

   5 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua, diploma eta lizentzia):

   023201 Espainiako hizkuntzak eta dialektoak.

   011101 Pedagogia.

   031301 Psikologia.

   031406 Soziologia.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Erdi-mailako Teknikarien Kidegoko hizkuntza-normalizazioko teknikari karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 24 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 24 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 18 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 18 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  4. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 5 punturekin baloratuko dira, 2 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  5. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 5 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

 3. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

  Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Kidego Teknikoko Hizkuntza Normalizazioko Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Estatistikako Eskalan enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesurako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Estatistikako Eskalako 4 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  Sarbide orokorraren modalitatea: 4

  Hizkuntza-eskakizunik gabe: 3

 1. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

  d) oinarri orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz eta bertan jasotako arauei jarraituz, deialdi honetara bilduko dira 27. eta 28. destino-osagarriaren mailetako lanpostuak betetzeko lehiaketa behin betiko esleitu ondoren hutsik geratuko diren lanpostuak. Horiek Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

 1. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Kidego Teknikorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 19,58 euro da.

 3. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Kidego Teknikoko Estatistikako Eskalan sartzeko tituluak:

  Ikasketa-eremu guztietako gradu-, lizentzia-, diploma-, ingeniaritza-, arkitektura-tituluak edo ingeniaritza teknikoko edo arkitektura teknikoko tituluak.

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

  Deialdi honetako lanpostuetan, 3. hizkuntza-eskakizuna lanpostua betetzeko betekizun izan daiteke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

 2. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema lehiaketa izango da.

  100 puntu lor daitezke gehienez (alde batera utzita euskara jakiteagatik merezimendu gisa emango den balorazioa), baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A2 azpitaldeko Estatistikako kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,056 puntu emango dira, gehienez ere 15 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko dira, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren organismo autonomoetan emandako zerbitzu hauek:

   EAEko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako Kidego Teknikoan, Estatistikako Eskalako izendapenarekin, emandako zerbitzuak.

   Erdi-mailako Teknikarien Kidegoko Estatistikako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Kidego Teknikoko Estatistikako Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,170 puntu emango dira, gehienez ere 45 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  3. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (30 puntu lor daitezke gehienez):

   1. 10 puntu emango dira ikasketa-eremu hauetako titulu bakoitzeko (gradua, lizentzia eta diploma), gehienez 20 puntu izan arte:

   054201 Estatistika.

   054101 Matematika.

   054988 Beste matematika batzuk eta estatistika.

   031406 Soziologia.

   1. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

    Titulu bakarra baloratuko da ikasketa-eremu bakoitzeko. Era berean, sartzeko betekizun gisa alegatutako tituluaren ikasketa-eremu berekoak diren tituluak ere ez dira baloratuko.

    2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako estatistikari karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 24 puntu emango dira:

    Oposizio-fasea gaindituta izatea: 24 puntu.

    Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 18 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

    3. 18 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Estatistikako Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  4. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 5 punturekin baloratuko dira, 2 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  5. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 5 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

  6. Euskara jakitea.

   Hizkuntza-eskakizunek derrigortasun-data igarota ez dutelako euskara jakitea betekizun gisa eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da. Baremo honen arabera baloratuko da euskara jakitea:

   1. hizkuntza-eskakizuna: 6 puntu.

   2. hizkuntza-eskakizuna: 9 puntu.

   3. hizkuntza-eskakizuna: 13 puntu.

 3. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

  Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Kidego Teknikoko Estatistikako Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Laguntzaile Teknikoen Kidegoko Obren eta Instalazioen Delineazioko Eskalan enplegua finkatzeko prozesu berezirako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Laguntzaile Teknikoen Kidegoko Obren eta Instalazioen Delineazioko Eskalako 5 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  Sarbide orokorraren modalitatea: 5

  Hizkuntza-eskakizunik gabe: 1

 2. hizkuntza-eskakizunarekin: 4

 1. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Laguntzaile Teknikoen Kidegorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 15,64 euro da.

 3. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Laguntzaile Teknikoen Kidegoko Obren eta Instalazioen Delineazioko Eskalan sartzeko tituluak:

  Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko goi-mailako teknikaria.

  Obra Zibileko Proiektuetako goi-mailako teknikaria.

  Eraikuntza Proiektuetako goi-mailako teknikaria.

  Eraikuntza Obrak Ikuskatzeko eta Kontrolatzeko goi-mailako teknikaria.

  eta haren baliokide guztiak.

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

 1. Deialdi honetako lanpostuetan, 1. eta 2. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

 2. Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

  B gidabaimena.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

  Eskainitako lanpostuen zerrendan oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

 1. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema oposizio-lehiaketa izango da.

 1. Oposizio-fasea.

  Oposizio-fasearen diseinua eta garapena oinarri orokorren 23. apartatuan jasotzen da.

  Oposizio-fasean, 120 puntu lor daitezke gehienez.

 2. Lehiaketa-fasea.

  Lehiaketa-fasean, 80 puntu lor daitezke gehienez, baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia. Bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoarekin, esperientzia orokorraren eta espezifikoaren apartatuetan lortutako puntuazioaren batura izango da esperientziagatiko guztizko puntuazioa.

   Apartatu bakoitzeko zenbaketa egiteko, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

   Esperientziagatik 62 puntu emango dira gehienez, baremo honen arabera:

   1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan Delineazioko kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,152 puntu emango dira, gehienez ere 22 puntu izan arte.

   2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko dira, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri, emandako zerbitzu hauek:

   EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Laguntzaile Teknikoen Kidegoko Obren eta Instalazioen Delineazioko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko goi-mailako teknikariaren, Hirigintza-proiektuen eta Topografia-eragiketen goi-mailako teknikariaren, Eraikuntza-proiektuen Garapeneko eta Aplikazioko goi-mailako teknikariaren edo Laguntzaile Teknikoen Kidegoko Obra Planak Egiteko goi-mailako teknikariaren aukeretako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Laguntzaile Teknikoen Kidegoko Obren eta Instalazioen Delineazioko Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,277 puntu emango dira, gehienez ere 40 puntu izan arte.

  2. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (12 puntu lor daitezke gehienez):

   1. 5 puntu tituluko, gehienez 10 puntu izan arte, titulu hauengatik:

   10 puntu emango dira titulu hauetako bakoitzeko:

   Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko goi-mailako teknikaria.

   Obra Zibileko Proiektuetako goi-mailako teknikaria.

   Eraikuntza Proiektuetako goi-mailako teknikaria.

   Eraikuntza Obrak Ikuskatzeko eta Kontrolatzeko goi-mailako teknikaria.

   7 puntu emango dira titulu hauetako bakoitzeko:

   Metalezko eraikuntzetako goi-mailako teknikaria.

   2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Laguntzaile Teknikoen Kidegoan, Proiektu mekanikoen garapeneko goi-mailako teknikaria aukeran edo Eraikuntza-proiektuen garapeneko eta aplikazioko goi-mailako teknikaria aukeran karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango dira:

   Oposizio-fasea gaindituta izatea: 10 puntu.

   Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 7 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

   3. 7 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Laguntzaile Teknikoen Kidegoko Obren eta Instalazioen Delineazioko Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  3. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 3 punturekin baloratuko dira, puntu bat ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  4. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 3 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1 puntu hizkuntza bakoitzeko.

 3. Euskara jakitea.

  Euskara jakitea betekizun gisa eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da. Baremo honen arabera baloratuko da euskara jakitea:

 1. hizkuntza-eskakizuna: 12 puntu.

 2. hizkuntza-eskakizuna: 18 puntu.

 1. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

  Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, aplikatu egingo da artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak gutxiegi ordezkatuta baitaude Laguntzaile Teknikoen Kidegoko Obren eta Instalazioen Delineazioko Eskalan, eta lehentasuna emango zaie.

 2. Gai-zerrenda espezifikoa.

 1. Erakunde-nortasunaren eskuliburua. Seinaletika: 8.1. Arau orokorrak: Marka, tipografia, tipografia bidezko neurriak, hizkuntza-tratamendua.

 2. Erakunde-nortasunaren eskuliburua. Seinaletika: Euskarriak: euskarri motak, finkatzeko sistemak.

 3. Erakunde-nortasunaren eskuliburua. Seinaletika: 8.3. Administrazio-eraikinak: eraikinen direktorioa, azpidirektorioak, bigarren mailako errotuluak, identifikazio-seinale puntualak, larrialdietarako irteera-errotuluak.

 4. Aireztapen-hodien adierazpen grafikoa.

 5. KNX instalazioen adierazpen grafikoa.

 6. Suteak detektatzeko sistemen adierazpen grafikoa.

 7. Megafonia-instalazioen adierazpen grafikoa.

 8. Iturgintzako eta saneamenduko instalazioen adierazpen grafikoa.

 9. Fatxada itsuen, errezel-hormen eta arotzeriaren adierazpen grafikoa.

 10. Sabai modularren adierazpen grafikoa.

 11. Barne-espazioen banaketaren adierazpen grafikoa.

 12. Planoak egitea. Krokisa. Definizioa, helburuak, proportzioa, prozesua eta tresnak.

Deialdiaren oinarri espezifikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Laguntzaile Teknikoen Kidegoko Obren eta Instalazioen Delineazioko Eskalan enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesurako

 1. Deialdiko plazak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Laguntzaile Teknikoen Kidegoko Obren eta Instalazioen Delineazioko Eskalako 4 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

  Sarbide orokorraren modalitatea: 4

  Hizkuntza-eskakizunik gabe: 1

 1. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

 2. hizkuntza-eskakizunarekin: 2

 1. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorren 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

 2. Laguntzaile Teknikoen Kidegorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 15,64 euro da.

 3. Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, hauek dira Laguntzaile Teknikoen Kidegoko Obren eta Instalazioen Delineazioko Eskalan sartzeko tituluak:

  Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko goi-mailako teknikaria.

  Obra Zibileko Proiektuetako goi-mailako teknikaria.

  Eraikuntza Proiektuetako goi-mailako teknikaria.

  Eraikuntza Obrak Ikuskatzeko eta Kontrolatzeko goi-mailako teknikaria.

  eta haren baliokide guztiak.

 1. Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

 1. Deialdi honetako lanpostuetan, 1. eta 2. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

 2. Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

  B gidabaimena.

  Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

  Eskainitako lanpostuen zerrendan oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

 1. Hautaketa-prozesua.

  Hautaketa-sistema lehiaketa izango da.

  100 puntu lor daitezke gehienez (alde batera utzita euskara jakiteagatik merezimendu gisa emango den balorazioa), baremo honen arabera lortutako puntuak batuz:

  1. Esperientzia orokorra.

   Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan Delineazioko kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,104 puntu emango dira, gehienez ere 15 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 15 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  2. Esperientzia espezifikoa.

   Berariaz baloratuko dira, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren organismo autonomoetan emandako zerbitzu hauek:

   EAEko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Laguntzaile Teknikoen Kidegoko Obren eta Instalazioen Delineazioko Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

   Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko goi-mailako teknikariaren, Hirigintza-proiektuen eta Topografia-eragiketen Garapeneko goi-mailako teknikariaren, Eraikuntza-proiektuen Garapeneko eta Aplikazioko goi-mailako teknikariaren edo Laguntzaile Teknikoen Kidegoko Obra Planak Egiteko goi-mailako teknikariaren aukeretako izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko 2021eko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri asimilatuta emandako zerbitzuak.

   Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Laguntzaile Teknikoen Kidegoko Obren eta Instalazioen Delineazioko Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

   Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,312 puntu emango dira, gehienez ere 45 puntu izan arte.

   Zenbaketa egiteko, azken 15 urteetan lanean emandako aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

  3. Tituluak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

   Merezimendu hauek baloratuko dira (30 puntu lor daitezke gehienez):

   1. Titulu hauek baloratuko dira (20 puntu lor daitezke gehienez):

   10 puntu emango dira titulu hauetako bakoitzeko:

   Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko goi-mailako teknikaria

   Obra Zibileko Proiektuetako goi-mailako teknikaria

   Eraikuntza Proiektuetako goi-mailako teknikaria

   Eraikuntza Obrak Ikuskatzeko eta Kontrolatzeko goi-mailako teknikaria

   7 puntu emango dira titulu hauetako bakoitzeko:

   Metalezko eraikuntzetako goi-mailako teknikaria

   2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Laguntzaile Teknikoen Kidegoan, Proiektu mekanikoen garapeneko goi-mailako teknikaria aukeran edo Eraikuntza-proiektuen garapeneko eta aplikazioko goi-mailako teknikaria aukeran karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera urte hori barne egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 24 puntu emango dira:

   Oposizio-fasea gaindituta izatea: 24 puntu.

   Oposizio-faseko lehen ariketa gaindituta izatea: 18 puntu (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

   3. 18 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Laguntzaile Teknikoen Kidegoko Obren eta Instalazioen Delineazioko Eskalako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiapartatu honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

  4. Informatika-ezagutzak.

   Informatika-ezagutzak gehienez 5 punturekin baloratuko dira, 2 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

   Internet oinarrizkoa.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

   Microsoft Outlook XP/2003/2010.

   Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

   Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

   Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

   Internet aurreratua.

   Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu beraren bertsio bat baino gehiago egiaztatzen bada, bakarra baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

  5. Hizkuntzak.

   Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez 5 puntu lortu ahal izango dira, baremo honen arabera:

   C1 maila edo handiagoa: 2,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B2 maila: 2 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   B1 maila: 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

  6. Euskara jakitea.

   Hizkuntza-eskakizunek derrigortasun-data igarota ez dutelako euskara jakitea betekizun gisa eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da. Baremo honen arabera baloratuko da euskara jakitea:

   1. hizkuntza-eskakizuna: 6 puntu.

   2. hizkuntza-eskakizuna: 9 puntu.

 2. Lehentasunaren klausula aplikatzea.

  Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, aplikatu egingo da artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak gutxiegi ordezkatuta baitaude Laguntzaile Teknikoen Kidegoko Obren eta Instalazioen Delineazioko Eskalan, eta lehentasuna emango zaie.

Gaiarekin lotutako edukiak


Arauaren historia (35)

Arauaren historia

Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik.

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik.